Almanya`da okul sistemi Almanya`da yaşayan bütün çocukların

Transkript

Almanya`da okul sistemi Almanya`da yaşayan bütün çocukların
Almanya'da okul sistemi
Almanya'da yaşayan bütün çocukların okula gitme mecburiyeti bulunmaktadır.
Okula gitme mecburiyeti, genelde çocuğun 6 yaşını doldurduğu yılın
sonbaharında başlar. Okula gitme mecburiyeti, genelde gençlerin 18 yaşını
doldurduğu ders yılının sonuna kadar sürer. Okula gitme mecburiyetine ilişkin
kurallar, eyaletler arasında farklılık göstermektedir.
İlkokul: Almanya'da tüm çocuklar önce ilkokula giderler. Bunun ardından bir orta
dereceli okula geçerler. Çeşitli diplomalar veren farklı orta dereceli okullar vardır.
İlkokul 4 yıl sürmekte olup, Berlin ve Brandenburg'ta 6 yıllık ilkokul vardır. Her
çocuk ilkokula gider ve ilkokullar, temel bilgiler vererek çocukları orta dereceli
okullara hazırlar. Dersler genelde Almanca, matematik, genel bilimler
(coğrafya/tarih/teknik/doğal bilimler), sanat, müzik ve sporu kapsar. Yabancı dil
dersi imkânları tüm eyaletlerde genişletilmektedir.
Tüm eyaletlerde her öğrenci ilkokuldan sonra orta dereceli okula mı
(Hauptschule, Realschule) yoksa liseye mi gideceği sorusuyla karşı karşıyadır.
Çocuğun hangi orta dereceli okula gideceğine genelde öğrencinin notlarına
bakarak öğretmenler ve kısmen de veliler karar verir.
Hauptschule (Ortaokul): Hauptschule, okulu bitirdikten sonra çıraklık eğitimi
yapmak isteyen öğrenciler için düşünülmüştür. Öğrencilerin Hauptschule'de
meslek hayatına hazırlanmaları öngörülmekte olup, bu nedenle teorik bilginin
yanısıra pratik bilgi ve beceriler özellikle teşvik edilmektedir. Hauptschule 5 yıl
sürmektedir. Bu sürenin sonunda öğrenciler, Hauptschule diploması alırlar. Ek
sınavı kazanmaları halinde, vasıflı Hauptschule diploması alırlar. Hauptschule
pratik meslek eğitimine temel teşkil etmek üzere genel eğitim verir.
Realschule (Ortaokul): Realschule'de öğrenciler örneğin ikinci bir yabancı dil
öğrenebilmektedirler. Hauptschule'de olduğundan daha fazla kendi başına
öğrenebilmeleri beklenmektedir. Liseye kıyasla Realschule öğrencileri, mesleğe
odaklı olarak eğitilirler. Realschule diplomaları genelde her tür üstün vasıflı
meslek için temel sunarken, teknik okul, teknik lise veya ileri liseye geçiş hakkı
sağlamaktadır. Realschule daha kapsamlı bir genel eğitim verir.
Lise: Liseye giden öğrenciler, burada 8 yıl okuyarak, ardından bitirme sınavı olan
ve lise diploması almaya hak kazandıran lise olgunluk sınavına (= yüksekokulda
okumaya hak tanıyan mezuniyet derecesi) girerler. Lise, okuldan sonra bir
üniversitede, (meslek) yüksekokul(un)da veya meslek akademisinde yüksek
öğrenim veya dual yüksek öğrenim (üniversitede / yüksekokulda teori, bir şirkette
pratik) yapmak isteyen öğrenciler için düşünülmüştür. Hauptschule ve
Realschule'ye kıyasla lise öğrencilerinden daha fazla motivasyon göstermeleri
beklenir.
1
Genel: Almanya'da Hauptschule veya Realschule diplomasını aldıktan sonra
okumaya devam etmenin ve yüksekokulda okumaya hak tanıyan mezuniyet
derecesine ulaşmanın (lise diploması) çeşitli yolları bulunmaktadır.
Okulu bitirdikten sonra Almanya'da bir mesleğe hazırlanmanın 3 yolu
bulunmaktadır:
-
Bir şirkette veya kamu kuruluşunda meslek eğitimi (örn. elektronik
teknisyenliği veya endüstri ticaret eğitimi almak),
Meslek akademisinde, (meslek) yüksekokul(un)da veya üniversitede
yüksek öğrenim veya
Dual branş; dual, çünkü bunda şirketler meslek akademisi, (meslek)
yüksekokul(u) veya üniversite ile işbirliği yaparlar. Bu ise, teori ve pratik
arasında sıkı bir bağ anlamına gelmektedir.
Almanya'da meslek eğitimi
Meslek hayatına adım atarken iyi bir eğitim almış olmak, en önemli önkoşulu
teşkil etmektedir. Almanya'da iş bulabilmek için bir meslek eğitimi veya yüksek
öğrenim görmüş olmak önem taşımaktadır. O nedenle çocuğunuzun meslek
hayatındaki şansını arttırmak için ona staj yeri bulmakta ve meslek eğitimi
esnasında destek olunuz.
Meslek eğitimi normalde 2 ile 3,5 yıl arasında sürmekte olup, genelde dual
sistemde yürümektedir. Yani: Bir işletmede stajdan ve meslek okulunda teorik
kısımdan meydana gelmektedir. Almanya'daki gençlerin yaklaşık % 60'ı dual
sistemde meslek eğitimi görmektedir.
Almanya'da meslek eğitimi görülebilen yaklaşık 350 meslek mevcuttur. İş ve İşçi
Bulma Kurumu'na bağlı "Mesleki Bilgilendirme Merkezleri"
(Berufsinformationszentren - BIZ), meslek seçiminde gençlere destek olmaktadır.
Bunlar, çok farklı meslekler, faaliyetler ve bunlar için gereken vasıflar hakkında
geniş bilgi vermektedir. Staj yeri ararken doğrudan danışmanlık ve desteği, siz
veya çocuklarınız, iş ve işçi bulma kurumları personelinden edinebilirsiniz.
İş ve işçi bulma kurumları Almanya çapında mevcuttur. Sizin için bunlardan
hangisinin yetkili olduğu hakkında bilgi edininiz. Ayrıca Federal İş ve İşçi Bulma
Kurumu, Almanya'da meslek eğitimi görülebilen meslekler hakkında internetten
de bilgi vermektedir.
Meslekler hakkında bilgi edinmenin başka yolları da mevcuttur.
2
-
-
Pek çok şehirde, meslek eğitimi görülebilen mesleklerin tanıtıldığı meslek
eğitimi fuarları düzenlenmektedir.
Okullar da sık sık mesleki yönlendirme günleri veya deneme stajlar
düzenlemekte olup, bunlarda sunulan mesleklerin kişiye uygun olup
olmadığını anlamak için bir işletmede bir kaç gün "deneme"
yapılabilmektedir.
Veya staj imkânı sunan şirketlerin internet sitelerini doğrudan ziyaret
ediniz. Bunları genelde "İş imkânları & Kariyer" (Jobs & Karriere) menüsü
altında bulabilirsiniz (okuldan mezun olanlar için).
Almanya'da yüksek öğrenim imkânları
Almanya'da farklı diplomalar veren ve farklı kariyerlere götüren çeşitli yüksekokul
türleri mevcuttur. Burada özellikle üniversite, (meslek) yüksekokul(u) ve meslek
akademisi arasındaki farkları irdelemek gerekmektedir.
- Kuramın yanısıra araştırma faaliyetleri de üniversitelerin önemli bir alanını teşkil
etmektedir. Öğrencilere bilimsel mesleki vasıflar kazandırılmaktadır.
- Bir meslek yüksekokulunda veya bir uygulamalı bilimler yüksekokulunda ya da
meslek akademisinde yapılacak yüksek öğrenim, daha mesleki yönelimlidir. Bu,
teori ve pratiği birleştirmekte olup, somut meslek tanımlarına göre hareket
etmektedir.
- Dual eğitim dalları, teori ve pratiği en ideal şekilde birleştirmektedir. Bir meslek
akademisinde / (meslek) yüksekokul(un)da / üniversitede öğretilen teori,
şirketlerdeki staj esnasında derinleştirilmektedir. Yani bu noktada şirketler meslek
akademileri / (meslek) yüksekokullar(ı) / üniversiteler ile işbirliği yapmaktadır.
Siemens'te staj ve dual eğitim dalları
Siemens, son derece yenilikçi, teknolojik bir şirkettir. Bunun neticesinde doğal
olarak staj ve dual eğitim dalları, şirketin teknolojik beklentilerine
uyarlanmaktadır. O nedenle, elektronik, bilişim teknolojisi (IT), metal ve teknoloji
meslekleri ön planda gelmektedir.
3
Ama Siemens bunların yanısıra tabii ki ticari meslekler ve örneğin döküm
teknisyenliği, ev ekonomisi, aşçılık, restorancılık veya sistem gastronomisi gibi
normalde Siemens ile ilgi kurulamayan meslekler de sunmaktadır.
Siemens'te staj dalları
Genel olarak geçerli olan şudur: Çocuklarınız meslek okulunda öğrendikleri
mesleki bilgi ve genel kültüre ilaveten bizde meslek eğitim merkezinde sosyal,
metodik ve bireysel yetilerinin daha iyi hale getirilmesine yönelik meslek
seminerleri görürler. Ayrıca gündelik iş faaliyetlerinde ve projelerde bizzat yer
almaları, onları seçtikleri mesleğin gerektirdiği mesleki bilgiye ilaveten daha
yeterli duruma getirmektedir. Tecrübeli eğitimcilerden destek görürler. Meslek
eğitiminden sonra meslekiçi eğitimde önlerinde çeşitli yollar mevcuttur.
Tüm meslek eğitimi dalları, IHK diploması ile bitirilmektedir; IHK, Sanayi ve
Ticaret Odası anlamına gelmektedir.
Üstün değerde teknik meslek eğitimi dalları, metal, elektronik ya da teknoloji
içerikli mesleklerde ilginç iş alanlarına doğrudan geçiş imkânı sunmaktadır.
Örneğin çocuklarınız bir montaj hattı (yürüyen bant) tesisinin programlanmasında
ve bakımında görev almakta veya tıbbi cihazların bakım ve koruyucu bakımını
yapmaktadır.
IT meslekleri, perspektif sunan mesleklerdir. IT meslekleri, çok çeşitlidir. Bu, hat
şebekelerinin kurulumundan (örneğin bir okulda ağ kurulması), şirketlerde veya
muayenehanelerde telekomünikasyon tesislerinin kurulumuna kadar
uzanmaktadır. Ya da çocuklarınız bilgi ve iletişim sistemi kurulum uzmanı
olabilmekte ve örneğin müşteri ile işletme arasındaki doğrudan sipariş işleminden
sorumlu olmaktadır.
Ticari meslekler çok çeşitlidir. Bu nedenle ileride çalışacakları alan, satınalma,
denetleme, personel işleri, muhasebe, satış, pazarlama veya lojistik
departmanları olabilir. Çocuklarınız buna ilaveten ticaret okulumuzda son derece
değerli ve onları iş dünyasına hazırlayan seminerler görmektedir.
4
Siemens'te dual eğitim dalları
Genel olarak geçerli olan şudur: Çocuklarınız, pratiğe yönelik ve aynı zamanda
bilimsel içerikli meslek eğitiminin uluslararası içeriklerle de tamamlanması
açısından bizde sosyal, metodik ve bireysel yetilerinin daha iyi hale getirilmesine
yönelik meslek seminerleri görürler. Bunda, tecrübeli öğretmenlerden rehberlik
hizmeti alırlar. Ayrıca yapılan ödeme sayesinde de mâli açıdan güvence altına
alınırlar.
Teknik eğitim dalları elektro teknik ve elektronik sahalarında faaliyet gösteren
dünyanın en büyük ve uzun geleneğe sahip bu şirketinde son derece rağbet
görmektedir. „Bachelor of Engineering“ (mühendislik lisans derecesi) eğitim dalını
örneğin elektro teknik, makine yapımı/makine mühendisliği veya mekatronik
olmak üzere çeşitli branşlarda sunmaktayız. Bu, uluslararası düzeyde ilginç
kariyer yolları açmaktadır. Hızla gelişen bir alanda meslekiçi eğitimler tabii ki
çocuğunuz için de bir görev olmakta ve Siemens tarafından buna uygun olarak
teşvik edilmektedir. Yine aynı şekilde Siemens Teknik Akademisi, câzip meslek
dalları da sunmaktadır.
Bilişim Siemens'in anahtar teknolojileri arasında gelmektedir. Donanım ve
yazılımların kurulumunu ve kullanımını konu almaktadır. „Bachelor of Science“
(fen bilimleri lisans derecesi) eğitim dalını örneğin bilişim veya işletme
enformatiği olmak üzere branşlarda sunmaktayız. Siemens'te meslekiçi eğitim
imkânına sahip çok çeşitli kariyer perspektifleri garantidir.
Ticari eğitim dalları çok çeşitlidir. Bu nedenle çocuklarınızın ileride çalışacakları
alan, satınalma, denetleme, personel işleri, muhasebe, satış, pazarlama veya
lojistik departmanları olabilir. „Bachelor of Arts“ (sosyal bilimler lisans derecesi)
eğitim dalını yüksekokullar ve Siemens Ticaret Okulu arasında sıkı bir bağ
içerisinde çeşitli branşlarda sunmaktayız ve tabii ki burada da çocuklarınız
açısından hayat boyu öğrenme unsuru önemlidir ve tarafımızdan uzun vâdeli
olarak desteklenmektedir.
Başvuru
Başvuru prosedürümüz 3 aşamadan meydana gelmektedir:
1. aşama çevrimiçi başvurudur. Çocuklarınız çevrimiçi başvuru formunu
kolaylıkla şu adresten bulabilir: www.siemens.de/ausbildung.
2. aşamada çevrimiçi değerlendirme yoluyla çocuklarınızın meslek eğitimi veya
dual eğitim dalı açısından önem taşıyan yetenek ve becerilerini test etmekteyiz.
Yani çevrimiçi değerlendirme, rahatça evdeki bilgisayardan yapılabilecek yazılı
5
bir testtir. Çocuklarınız, okulda aldıkları notlardan bağımsız olarak buna
katılabilmektedir.
Mülâkat 3. aşamadır. Çocuklarınızın başvurusunu ilginç bulmamız halinde, onları
mülâkata davet ederiz. Başbaşa görüşmede veya diğer başvuru sahipleriyle grup
halinde görüşmede onları tanırız ve birbirimize uygun olup olmadığımızı
anlamaya çalışırız.
Çocuklarınızın bize yapacakları başvuruya kapsamlı biçimde hazırlanabilmeleri
açısından, yukarıda adresi belirtilen web sayfasındaki "Başvuru tavsiyeleri"
(Bewerbungstipps) menüsü altında bir dizi yardımcı bilgi sunmaktayız. Bu sayede
çeşitli testlerimiz hakkında bilgi edinebilmekte ve gönüllü, isimsiz belirtmeksizin
ve başvuruya herhangi bir etkisi olmaksızın alıştırma yapabilmektedirler.
Ailenizden gelecek olan başvuruya şimdiden seviniyoruz.
Son olarak Siemens hakkında bir kaç bilgi:
Merkezi Berlin ve Münih'te olan ve faaliyet gösterdiği tüm alanlarda piyasada
lider konumunda bulunan Siemens, elektro teknik ve elektronik sahalarında
faaliyet gösteren dünyanın en büyük ve uzun geleneğe sahip şirketleri arasında
yeralmaktadır. Tüm dünyada yaklaşık 336.000 eleman, sistem ve tesisler
geliştirip üretmekte ve bu sayede müşteriye özel çözümler sunmaktadır.
160 yıl önce kurulmuş olan bu şirket, 190'ın üzerinde ülkedeki müşterilerine ticari
ve teknik görevlerinin üstesinden gelmede yenilikçi teknolojiler ve kapsamlı bilgi
birikimi ile destek vermektedir. Şirket, 2011 mâli yılında yaklaşık 74 Milyar Euro
ciro ve sürdürülen faaliyetlerden 7 Milyar Euro üzerinde mâli netice elde etmiştir.
6
7

Benzer belgeler