Senaryo 2035 - e

Transkript

Senaryo 2035 - e
311_312_313_314_315_316_317_318_CP_08
7/26/12
4:50 PM
Page 6
6
ETKİNLİK İÇİN FORMÜLLER
miş enerji etkinliğini destekleyerek bir çözüm
bulmaya çalışıyor.
Kişi başına elektrik tüketiminin neredeyse Avrupa’dakinin iki katına ulaştığı ABD’de
de etkinliğin artırılması için yoğun çabalar
gösteriliyor. Örneğin ABD hükümetinin Endüstriyel Teknolojiler Programı ile şirketlere
enerji verimli teknolojilerden faydalanmaları
için finansal teşvikler sunuluyor. Aynı zamanda bu ülke sürekli olarak kömürle çalışan
enerji tesislerini, elektrik üretmek için çok verimli kombine döngülü enerji tesislerinde de
kullanılabilen çok daha temiz bir yakıt olan
doğalgazla çalışabilir hale de getiriyor. MIT
enerji uzmanı Moniz, “Sadece içinde bulunduğumuz on yılda bile 60 bin ile 90 bin megavat arasında kombine çıktısı olan tesislerin
tümü doğalgazla çalışabilir duruma getirilebilirdi” diyor.
Çoğu Siemens tarafından üretilmiş türbinleri kullanan gazla çalışan üretim kapasitesinin de eli kulağında. Kombine bir döngüde buhar türbiniyle çalışan bir Siemens ürünü
gaz türbini, Berlin ölçeğinde büyük bir şehre
yetecek kadar yani 578 megavatlık çıktıyı
üretmek için doğalgaz içindeki enerjinin yüzde 60,75’ini elektriğe dönüştürerek yeni bir
dünya rekoru kırdı.
Şu anda ABD’deki kombine döngülü
enerji tesislerinin ortalama etkinliği yüzde
40’ın altında. Bir başka deyişle bunların Siemens’in en etkin türbinleriyle değiştirilmeleri durumunda gaz talebi üçte bir oranında
azalacak. 2013 yılı itibarıyla bu türbinlerden
altısı Florida’da faaliyete geçecek ve bu güncelleme sayesinde bu eyaletin enerji tesisleri
kendi operatörleri olan Florida Power &
Light’a bu türbinlerin tüm yaşam döngüleri
boyunca neredeyse 1 milyar dolarlık bir tasarruf imkanı sunacak.
Bu aslında daha temiz bir çevre ile daha
güçlü bir ekonominin bugün ve gelecekte nasıl el ele birlikte gidebileceğinin ve gitmesi gerektiğinin bir başka örneği. Pek çok uzman bu
türden bir sürdürülebilir modelin gelecekteki ekonomik büyüme için olası tek seçenek olduğu konusunda hemfikir.
Bugün Siemens’in yeni gaz türbini gibi
teknolojiler bu alanda öncülük yapıyor. Alman Şirketleri İnovasyon Ödülü jürisi de aynı
fikirdeydi ve 2012 Şubat’ında rekorları altüst
eden bu gelişmeyi bu ödülle onurlandırdı.
Sebastian Webel ve Arthur
F. Pease’nin araştırması
Senaryo 2035
Pompei’nin modern bir kopyası kapılarını açmak üzere. Özel
yatırımcılar ve kültürel kurumlar tarafından fonlanan bu yeni şehir,
binlerce sakinine apartman daireleri ve villalar sunacak. Ayrıca
öğrenciler ile bilim insanlarına araştırma yapma olanağı ve antik kent
planlarının etkinliği ile son çıkmış enerji tasarrufu teknolojilerini
harmanlayan canlı bir laboratuvar ortamı da sağlayacak.