IkiTürk şirketi Kuzey Irak`ta büyük petrol kaynağı buldu

Yorumlar

Transkript

IkiTürk şirketi Kuzey Irak`ta büyük petrol kaynağı buldu
•
Iki Türk şirketi Kuzey Irak'ta
büyük petrol kaynağı buldu
Genel Energy ve
Petroil, günde 11
bin 950 varil petrol akıtacak rezerv buldu Bu
miktarı Türkiye'nin bir günlük
üretimine denk. ..
Türk şirketleri Genel Energy
ve Petoil, Irak'ın kuzeyindeki>
Chia Surkh sahasında büyük
miktarda petrol buldu. İlk test
sonuçlan, saha rezervinin oldukça yüksek olduğuna dair
ipuçlan veriyor. 9 ay önce aramalarm başladığı kuyudan
günlük akışın yaklaşık IIbirı
950 varil olabileceği tahrnirı
ediliyor. Türkiye'nirı dört bir
yanından günlük 40 birı varil
civarında petrol çıkarıldığı göz
önüne alındığında, bu rezervin
ne derece önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Genel Energy İcra
Kurulu Başkanı Mehmet Sepil,
Irak Kürt Bölgesi'nde en uzun
süre faaliyet gösteren şirketler
olarak bu tarihi sahada böyle
bir başanya kısa sürede imza
atmarun gurur verici olduğunu
söyledi. Sepil, sahada kaliteli
~petr:Qlün,yaııı sıra gaz bulduklarını da ifade etti. Irak'ta 1902
yılında sondaj yapılan ilk kuyu
olma özelliğitaşıyan olla Surkh
sahasının o günlerdeki teknik
yetersizlikler sebebiyle derirıe
inilernediği için bırakıldığını hatırlattı. Petoil Yönetim Kurulu
Başkanı Güntekirı Köksal da
sahada hızlı bir geliştirme prograrnıyla 2014 yılında üretime
geçilmesirıin planlandığını söyledi. Genel Energy pk Kuzey
irak'ta büyüme politikaları çerçevesirıde Haziran 20l2'de Chia
Surkh sahasının yüzde 40'ını
dahasatın alarak yüzde 60 hisse ue opercrtör olmuştu. Sahada
Petcil ve irak Kürt Bölgesel YÖnetimi'nin yüzde 20'şer hissesi
buhınuyor.

Benzer belgeler

Irak`ın Geleceği ve Türkiye`nin Pozisyonu Çalıştayı

Irak`ın Geleceği ve Türkiye`nin Pozisyonu Çalıştayı mutabakat sağlanarak Hidrokarbon Kanunu ve Petrol Gelirleri Paylaşımı Kanunu’nun yasalaşması  Politik ve ekonomik istikrarın sağlanması, üniter

Detaylı