heykel ve yaratıcı sanatlar dersi

Yorumlar

Transkript

heykel ve yaratıcı sanatlar dersi
HEYKEL VE YARATICI SANATLAR DERSİ
DERSİN AMACI: Deneyimleme, yaratma ve yapılandırma fırsatları sunularak çocukların
düşünme ve karar verme becerileri güçlendirilmektedir. Öğrencilerin özgüven ve
yaratıcılıklarını destekleyerek, deneyimlerini temsil ve sembolize edebilme; pek çok hatanın
düzeltilebileceği, hatalarımızın yeni fikirler keşfetmemize yardımcı olduğu öğretilerek hata
yapmaktan korkmamalarını sağlama, bunun yanı sıra içsel disiplin ve konsantrasyonu
arttırarak dikkat süresini uzatma ve el becerilerinin gelişmesini sağlama dersin amaçlarını
oluşturmaktadır.
DERSİN İÇERİĞİ
1. Nokta ve çizgi ile yüzey düzenleme
2. Kompozisyon çizme ve renklendirme
3. Doku yorumlarıyla yüzey oluşturma
4. Özgün strüktür uygulamaları yapma
5. Basit geometrik formlar çizme
7. Görünüş çıkarma
8. Tarih çağlarını inceleme
9. Türk sanatı tarihini inceleme
10. Batı sanatı tarihini inceleme
11. Çağdaş Türk sanatını inceleme
12. Çağdaş sanat akımlarını inceleme
13. Baskı rölyef ve doğal obje modeli yapma
14. Rölyeften kalıp alma ve model dökümü yapma
17. Mozaik Sanatına Giriş
18. Mozaik Malzemeleri tanıma ve kullanma
19. Seçilen kompozisyona göre mozaik çalışma
20. Mozaik resim analizleri yapma
KAZANIMLAR
Nokta ve çizgi ile yüzey düzenler.
Kompozisyon çizer ve renklendirir.
Doku yorumlarıyla yüzey oluşturur.
Özgün strüktür uygulamaları yapar.
Basit geometrik formlar çizer.
Geometrik çizimler yapar.
Görünüş çıkarır.
Türk sanatı tarihini anlatır.
Batı sanatı tarihini anlatır.
Çağdaş Türk sanatını tartışır.
Çağdaş sanat akımlarının özelliklerini söyler.
Baskı rölyef ve doğal obje modeli yapar. (Plastik Şekillendirme)
Rölyeften kalıp alır ve model dökümü yapar.
Mozaik sanatını anlatır.
Mozaik Malzemelerini kullanır.
Mozaik resim analizleri yapar.
Seçilen kompozisyona göre mozaik çalışır.
Dekoratif ürünleri mozaikle kaplar.

Benzer belgeler