Anaçlar ve Özellikleri

Yorumlar

Transkript

Anaçlar ve Özellikleri
Anaçlar ve Özellikleri
ARMUT ANAÇLARI VE ÖZELLİKLERİ
ANAÇLAR AĞAÇ GELİŞİMİ
KİREÇLİ VE YÜKSEK
AĞIR
PH'LI
VETOPRAKLARA
TABAN SUYU
KISITLI
YÜKSEK
DAYANIKLILIK
SULAMA
TOPRAK
VE K
ATE
BA 29
1mx4m
2mx5m
Farold 40
3 veya 4
1,5 m x 4,5 m
2mx5m
Fox 11
3 veya 4
2,5 m x 4,5 m
3mx5m
OHF 333
4
2 m x 4,5 m
3mx5m
Quince A
4
1/7
Anaçlar ve Özellikleri
1mx4m
1,5 m x 4,5 m
Quince C
3 veya 4
1mx4m
1mx5m
Çöğür
3
5mx5m
5mx6m
6 veya 7
Değerlendirme
Skalası
:
Zayıf Orta Kuvvetli
2/7
Anaçlar ve Özellikleri
Fox
11
:ve
gelişim
tiplerine
oldukça
kılan
bir
gösterir. iyidir.
adapte
etkiye
Orta
kuvvette
Armut
sahiptir.
olabilmesinin
Toprağa
çeşitlerinin
yarı
tutunması
bodur
yanında
bir
bir
çoğu
iyi
anaç
yüksek
olan
ile
olup
uyuşması
bir
PH'ya
kök
standart
sistemine
sahip
iyidir.
tohum
kireçli
Üzerindeki
sahiptir.
anacının
topraklara
Çeşitli
çeşidin
%
65-70'i
olan
özellikteki
verimini
dayanımı
kadar
arttırıcı
toprak
Farhold
40
:29
yanında
dayanıklı
çeşitleriyle
Meyve
verimine
PH'sı
olup
Organik
geriye
yüksek
ve
kalitesine
doğru
maddece
topraklara
BA
29
ölümü
önemli
'dan
zengin
da
(pear
biraz
adapte
oranda
ve
kuvvetli
decline)
geçirgen
olabilir.
etkilidir.
olup
tolere
Ateş
topraklar
orta
edebilir.
yanıklığına
ve
sık
için
Avrupa
dikime
ideal
(Erwinia
bir
uygun
kökenli
anaçtır.
amylowora)
bir
armut
anaçtır.
Bunun
OHF
333
:P
yapar.
koşullarına
dayanıklıdır.
kuvvetli
kalibresi
Ağır
düşüktür.
daha
Orta
dayanımı
ve
Nematodlara
su
kuvvette
derin
tutan
azdır.
bir
topraklarda
bir
kök
ve
Ateş
anaç
bitki
sistemine
yanıklığına
olup
virus
tercih
standart
hastalıklarına
sahip
edilmemelidir.
dayanıklı
olmasına
tohum
karşı
olup
anacının
rağmen
Kireçli
geriye
hassastır.
ve
%
bazı
yüksek
doğru
65-70'i
çeşitlerde
BA
ölüme
29'a
pH'lı
oranında
göre
toprak
kısmen
meyve
daha
bir
verimi
taç
ve
A
(Agrobacterium
orta
Williams
kullanılmalıdır.
derecede
başta
Yüzeysel
dayanıklıdır.
olmak
tumefaciens)'ne
kök
üzere
sistemine
Üzerindeki
bazı
dayanıklı
armut
sahip
çeşidi
çeşitleri
orta
olup
erken
kuvvette
ateş
ile
aşı
meyveye
yanıklığına
uyuşmazlığı
ayva
kökenli
yatırır.
hassastır.
gösterebildiğinden
Sık
bir
anaçtır.
dikime
Taban
uygundur.
Kök
suyu
kanseri
ara
ve
kirece
anaç
C
:uyumludur.
kadar
ihtiyaç
bir
duyar.
gelişim
BA
Kirece
29
gösterir.
ve
ve
Quince
kuraklığa
Sık
A'ya
dikime
karşı
göre
uygun
hassastır.
bodur
olup
bir
dikimi
anaçtır.
yapılan
Standart
bahçelerde
tohum
anacının
telli
terbiye
%
35-40'ı
sistemine
Quince
BA
:itibaren
bodur
çeşidi
sahiptir.
ve
kaynaklar
kök
2.
boğazı
Ağır
yıldan
anaçtır.
geriye
ve
çürüklüğüne
su
Quince
dönük
Standart
tutan
verime
ölüme Atopraklara
ve
tohum
dayanıklı
OHF
teşvik
(Pear
anacının
333'e
karşı
olup
eder.
decline)
toleranslıdır.
göre
ateş
%
Meyve
60-70'i
karşı
biraz
yanıklığına
verimi
dayanıklı
daha
oranında
Kök
ve
kuvvetli
orta
kanseri
kalitesi
olduğunu
gelişim
derecede
bir
(Agrobacterium
üzerinde
gelişim
gösterir.
bildirmektedir.
hassastır.
gösteren
çok
Üzerindeki
iyi
tumefaciens)
Ayrıca
bir
yarı
etkiye
bazı
{yoogallery
title=[Anaclar]
thumb_cache_time=[1440]
count=[16]}
src=[/images/okumus/galeri/anac-teknik/armut/]
style=[lightbox]
load_lightbox=[1]
spotlight=[0]
prefix=[thumb_]
thumb=[rounded]
thumb_cache_dir=[thumbs]
width=[100]
resize=[1]
height=[150]
order=[asc]
KİRAZ
CAB
ANAÇLAR
ANAÇLARI
6
AĞAÇ
VE
ÖZELLİKLERİ
GELİŞİMİ
KİREÇLİ
VE
YÜKSEK
AĞIR
PH'LI
VE
TOPRAKLARA
TABAN
SUYU
KISITLI
DAYANIKLILIK
YÜKSEK
SULAMA
TOPRAKL
VE
SOĞU
KU
4m
3MaxMa
mx x55mm14
4
43,5
m
SLxm64
5xm
5m
4
43,5
m
P-HL-C
xm5xm
5m
4
22,5
m
Mahleb
xm5xm
4,5
(İdris)
m
3 veya 4
3/7
Anaçlar ve Özellikleri
54m
Kuş
mxx5,5
Kirazı
5,5m
m (Mazzard) 6 veya 7
5
5m
Değerlendirme
mxx 65m
m
Skalası7: veya 8
Zayıf
Orta Kuvvetli
MaxMa
gösteren
oranında
kloroza
Cab
soğuk
gelişim
üzerindeki
P-HL-C
kiraz
yerlere
olumlu
SL-64
imkanının
anaçtır.
verimini
{yoogallery
title=[Anaclar]
thumb_cache_time=[1440]
ELMA
count=[16]}
B 6(Bud)
anacıdır.
ANAÇLAR
hava
:P
ANAÇLARI
etkisi
tavsiye
göstermektedir.
ve
Prunus
14
Ağır
:ve
:bir
Standart
Standart
kısıtlı
çeşidi
bakteriyel
(9
kalitesini
src=[/images/okumus/galeri/anac-teknik/kiraz/]
koşullarına
anaçtır.
Maxima
gelişim
bünyeli,
vardır.
style=[lightbox]
Zayıf
edilmemelidir.
mahaleb'ten
olduğu
3 AĞAÇ
tohum
yıl
VE
tohum
gösterir.
karakterdeki
arttırıcı
İyi
kansere
killi
14
erken
ÖZELLİKLERİ
bakım
karşı
durumlarda,
Kiraz
)ve
anacının
GELİŞİMİ
:anacının
load_lightbox=[1]
Hemen
taban
etkiye
meyveye
selekte
Farklı
dayanıklı
çeşitlerinin
Ancak
karşı
spotlight=[0]
koşullarında
toprak
suyu
sahiptir.
%
toprak
dayanıklıdır.
hemen
%
kireçli
edilmiş,
iyi50'si
yatırır.
60
olup
KİREÇLİ
bakım
problemi
koşullarını
bir
-70'i
koşullarına
ve
kadar
prefix=[thumb_]
tüm
kuş
sulama
çoğu
klonal
thumb=[rounded]
zayıf
koşullarında
oranında
kiraz
kirazının
Meyve
VE
olan
bir
iletoprak
tolere
yarı
imkanının
YÜKSEK
gelişim
uyuşması
çeşitleri
adapte
yerlere
kalitesi
bodur
bir
%edebilir.
koşullarına
width=[100]
gelişim
meyve
65-70'i,
thumb_cache_dir=[thumbs]
AĞIR
gösteren
ile
olabilir.
uygun
PH'LI
kısıtlı
bir
iyidir.
resize=[1]
ve
uyumlu,
kiraz
VE
Sulamanın
verimi
gösterir.
Mahalebin
TOPRAKLARA
olduğu
bir
Klasik
TABAN
Ağır
ve
iyianacıdır.
height=[150]
anaç
sık
yarı
adapte
arttırıcı
ve
order=[asc]
toprak
anaçlara
Ağır
yerlerde
dikime
kalitesi
bodur
değildir.
SUYU
kısıtlı
ise
KISITLI
olabilen
Sulama
toprak
etkisi
koşullarına,
%uygun
gelişim
olduğu
üzerinde
DAYANIKLILIK
YÜKSEK
zayıf
70-75'i
göre
Meyve
vardır.
ve
SULAMA
birbir TOPRAKL
VE
ATEŞ
KU
1,5
1,25
Mm
9m
x 4,5
x4m
2 veya 3
1,5
1,25
Mm
26
m
x 4,5
x4m
2 veya 3
21,5
m
MM
xm5
106
xm
4,5 m
3 veya 4
4/7
Anaçlar ve Özellikleri
43m
MM
mxx5
111
4,5
mm
4
54m
ÇÖĞÜR
mxx55m
m (Klasik)
4 veya 5
6
6m
Değerlendirme
mxx 76m
m
Skalası7: veya 8
Zayıf
Orta Kuvvetli
gösterir.
hassastır. Scarlett
kısıtlı
dayanıklıdır.
yanında
B
ve
uygun
M
sahip
bünyeli
vardır.
anaç
bir
spp.)
sistemi
anaçlarına
imkanının
gereksinim
MM
geçmektedir.
anaçtır.
Kök
üzerindeki
sonra
olarak
{yoogallery
vermektedir.
title=[Anaclar]
thumb_cache_time=[1440]
ŞEFTALİ
count=[16]}
926
9kök
GF
gelişim
:111
106
:boğazı
Gelişim
üzerinde
ANAÇLAR
:Sık
çok
olmadığı
bodur
geçmektedir.
tercih
olup
677
Yine
Kuvveti
boğazı
M
ve
İyi
Spur,
birim
:Kök
dikime
hassas
ANAÇLARI
9
Yarı
MM
olduğu
gösterir.
organik
toprak
Yetiştiricilik
bakım
göre
yoktur.
src=[/images/okumus/galeri/anac-teknik/elma/]
yetiştiriciliği
çürüklüğüne
çürüklüğü
ve
de
bir
edilebilir.
En
boğazı
olarak
alandan
Redchief
style=[lightbox]
106
çürüklüğüne
spur
bodur
M
yerlere
ticari
anaçtır.
daha
büyük
uygun
26'ya
9
olmasından
koşullarında
koşullarına
yerler
AĞAÇ
maddece
Dikimi
ile
ve
Pamuklu
Daha
ve
M
amaçlı
çürüklüğüne
gelişim
Standart
dayanıklı
ve
VE
Üzerine
MM
tavsiye
boyunca
kısa
zayıf 9
avantajı
göre
bodur
boyunca
Ağır
ve
tercih
ile
M
pamuklu
takiben
GELİŞİMİ
erken
ÖZELLİKLERİ
106
Starkspur
load_lightbox=[1]
9'dan
dayanıklıdır.
sürede
aynı
kurulan
bünyeli
daha
zayıf
gelişen
bitlere
gösteren
dayanıklıdır.
dolayı
bir
spotlight=[0]
edilmelidir.
standart
spur
tohum
arasında
erken
olmasına
destek
meyve
özellikleri
desteğe
anaçtır.
daha
ticari
dayanıklı,
topraklarda
derin
bitlere
yüksek
dayanıklıdır.
gelişen
bahçelerde
topraklarda
ağır
çeşitler
Golden
meyveye
anacı
bir
KİREÇLİ
verime,
hassas,
sistemlerine
verimi
tohum
ve
Ateş
olup
ve
Klasik
dayanıklıdır.
rağmen
anaçtır.
ihtiyaç
Dikimi
Kireçli
Ticari
gösteren
verim
prefix=[thumb_]
kuvvetlidir.
ve
ateş
arasında
killi
iyi
gibi
thumb=[rounded]
standart
yanıklığına
sağlamak
muhakkak
anacının
zayıf
bakım
sonuç
yatması
ancak
topraklarda
ağaçların
elma
desteklemeye
VE
yapılan
verime
ve
duyar.
Fakat
yanıklığı
elde
çeşitler
Klasik
yine
ağır
bodur
ihtiyaç
YÜKSEK
gelişen
anaçlarının
gelişim
koşullarına
edilmesidir.
vermektedir.
soğuklara
Ağır
Kurak
anaçların
de
kök
%
bakım
ve
bünyeli
bahçelerde
için
tohum
aşılanmamalıdır.
destekleme
M
bahçe
desteklenmesi
ve
80-85'i
bir
width=[100]
duyar.
meyve
bünyeli,
boğazı
thumb_cache_dir=[thumbs]
AĞIR
9'dan
kesinlikle
çeşitler
bazı
iklim
pamuklu
kuvvetine
anaçtır.
PH'LI
koşullarına
pek
resize=[1]
anaçlarının
topraklara
%
tesisi
M
durumlarda
%
VE
göre
oranında
daha
Üzerine
koşullarına
kalitesinin
çürüklüğüne
45-55'i
ihtiyaç
9'dan
killi,
aşılandığında
30-40'ı
TOPRAKLARA
destekleme
TABAN
sistemlerine
tavsiye
Şiddetli
bite
için
3.
height=[150]
sahip
dayanıklıdır.
kireçli
tavsiye
veya
daha
order=[asc]
duymaz
göre
düzenli
oranında
spur
Sulama
orta
orta
%
bir
kadar
çok
SUYU
edilmemelidir.
M
yarı
soğuk
65-75'i
ve
gelişim
4.
dayanıklıdır.
derecede
derecede
gelişim
4.
KISITLI
(Phytophthora
9sistemlerine
edilmektedir.
yıldan
iyi
pH'sı
bir
ara
bodur
veya
gereksinim
iyi
ve
sulama
imkanının
ancak
olmasının
DAYANIKLILIK
bir
YÜKSEK
Sık
koşullara
sonuç
gelişim
MM
oranında
anaç
gösterir.
7'nin
gelişime
gösteren
5.
SULAMA
sonra
bir
dikime
hafif
26
yıldan
Kök
BuTOPRAKL
VE
KÖK
KU
5/7
Anaçlar ve Özellikleri
54m
Garnem
mxx55m
m (GxN 15)
2 veya 3
54m
Cadaman
mxx55m
m
2 veya 3
5
4m
Değerlendirme
mxx 55m
m
Skalası2: veya 3
Zayıf
Orta Kuvvetli
GFkalitesi
için
su
Şeftali,
kalitesini
CADAMAN
kök
GxN
dayanıklıdır.
dayanıklı
kuvvetinde
ve
{yoogallery
title=[Anaclar]
thumb_cache_time=[1440]
ERİK
count=[16]}
zayıf
tutan
Myrobolan
677
önerilebilecek
ur15
ANAÇLAR
ANAÇLARI
nematodlarına
badem,
:(GARNEM)
bünyeli
yerlere,
arttırıcı
Şeftali
bir
üzerinde
bir
src=[/images/okumus/galeri/anac-teknik/seftali/]
:anaçtır.
Hemen
29
style=[lightbox]
anaçtır.
nektarin
topraklara
xdaha
özelliğe
CBadem
VE
bir
AĞAÇ
olumlu
:Kök
hemen
anaçtır.
daha
Kireçli
ÖZELLİKLERİ
önceden
Şeftali
ve
sahiptir.
ur
GELİŞİMİ
melezi
son
etkisi
load_lightbox=[1]
bazı
dayanıklıdır.
nematodlarına
ve
GF
sökümü
Kök
spotlight=[0]
derece
ağır
yoğun
erik
677
vardır.
olup
urbünyeli
çeşitleri
nematodlarına
kuvvetinde
kuvvetli
yapılan
sebze
dayanıklıdır.
KİREÇLİ
Kireçli
prefix=[thumb_]
oldukça
topraklara
için
thumb=[rounded]
yetiştirilen
yerlere
gelişim
ve
VE
bir
ideal
pH'sı
Şeftali
dayanıklıdır.
anaçtır.
hassas
YÜKSEK
tekrar
gösteren
bir
adapte
sahalara
yüksek
anaçtır.
sökümü
thumb_cache_dir=[thumbs]
AĞIR
olmasından
width=[100]
Ağır
dikim
PH'LI
olabilen,
resize=[1]
bir
topraklara
Hemen
bünyeli
pek
VE
Üzerindeki
için
anaçtır.
yapılan
TOPRAKLARA
TABAN
tavsiye
önerilebilir.
demir
height=[150]
dolayı
hemen
toprak
order=[asc]
orta
Kireçli,
yerlere
çeşidin
edilmemelidir.
SUYU
klorozuna
ağır
derecede
KISITLI
koşullarına
Cadaman
Meyve
pH'sı
tekrar
bünyeli
DAYANIKLILIK
YÜKSEK
meyve
SULAMA
yüksek
verimi
dikim
ve TOPRAKL
VE
ÖNER
KU
43,5m
m
Marianna
x 5x m
4 m 2624
3 veya 4
6/7
Anaçlar ve Özellikleri
43,5m
m
Marianna
x 5x m
4 m GF 8/1
3 veya 4
43,5m
m
Pixy
x 5x m
4m
3 veya 4
2,5
2,5
Değerlendirme
m
m xx54m
m
Skalası3:
Zayıf
Orta Kuvvetli
Myrobolan
yüzeysel
topraklara
meyve
bodur
nematodlarına
anaç
Pixy
havalanan
yatar.
Marianna
kapasitesi
:olarak
Sık
bir
Klasik
yatırır.
hem
anaçtır.
dikime
2624
GF
dayanımı
iyi
süzek
29
kullanılabilmektedir.
erik
olan
Kayısı
8/1
de
dayanıklı
C: uygun
:çöğürünün
hafif
Myrobolan
karakterli
Ağır
:
topraklara
Çeşitli
iyidir.
Myrobolan
çeşitlerinin
derine
bünyeli
bir
olup
toprak
Kök
anaçtır.
topraklarda
29
%40-50'si
uygundur. giden
bakteriyel
ve
ur
29
C'den
koşullarına
bir
killi
nematodlarına
C'ye
Sulama
bir
çoğu
yapıdaki
daha
kök
daha
kadar
dal
göre
için
sistemine
kanserine
ve
az
adapte
iyi
de
daha
büyür.
topraklara
bakım
kuvvete
gelişir
anaç
dayanıklıdır.
yüzeysel
olabilen
Organik
sahiptir.
koşulları
olarak
çok
ve
vedaha
verim
hassastır.
yüzeysel
yarı
bir
kullanılmaktadır.
madde
Ağır
Üzerindeki
dayanıklıdır.
iyi
verir.
kök
bodur
olmalıdır.
bünyeli,
yapısına
kök
Bazı
bakımından
3 bir
yaşından
sistemine
çeşidi
kayısı
anaçtır.
killi
Kök
sahiptir.
ve
erken
ur
çeşitleri
sonra
zengin
kireçli
Hem
sahip
Su
yaşta
verime
yarı
ve
için
tutma
iyi
7/7

Benzer belgeler