bengü büyükdere

Transkript

bengü büyükdere
BENGÜ BÜYÜKDERE
UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN/PSİKOTERAPİST , DEĞERLENDİRİCİ , KURUMSAL
EĞİTMEN
Marmara ve İstanbul Üniversiteleri mezunudur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun
olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Psikolojik danışmanlık Bölümü’nden lisans derslerini almış, aynı
bölümde yüksek lisans yapmış ve doktora derslerine misafir öğrenci olarak katılmıştır. 1998 yılında,
Orjin Holding İnsan Kaynakları Müdür asistanlığı ile başladığı kariyerine hem insan kaynakları hem
psikolojik danışma ve bireysel gelişimi içine alan alanlarda devam ettirmiştir. İstanbul Üniversitesi
Psikolojik Danışmanlık bölümü araştırma görevliliği, Baltaş Eksen İnsan Kaynakları Proje Danışmanlığı,
Ekol Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Bireysel Danışmanlık ve Kurumsal Projeler Danışmanlığı
görevlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası projelerde sektörün önde gelen kurumlarında danışman ve
değerlendirici olarak yer almıştır. Kurumsal ve bireysel gelişim konularında seminerler ve eğitimler
vermiştir. Ayrıca Irwin Yalom’un genel editörlüğünü yaptığı “Treating Dissociative Identity Disorder”
ve “Treating Anxiety Disorders” kitaplarını Türkçe ’ye çevirmiştir. İnsan kaynakları süreçlerinde
kullanılan envanter ve testlerin İngilizce’den Türkçeye çevrilme süreçlerinde yerelleştirme çalışmaları
yaparak Türk kültürüne uygun hale getirilmesine yardımcı olmuştur.
Yetkinliklerin tanımlanması ve davranışlara dökülmesi konularında pek çok projeye imza atmıştır.
Değerlendirme merkezi araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması, gelişim merkezi raporları ile mesleki
kişilik envanteri raporlarının entegrasyonu, envanter bazlı koçluk, her düzey pozisyona gelişim
merkezi ve envanter geribildirimi, iş analizi ve tanımlarının oluşturulması, seçme-yerleştirme,
performans yönetim sistem kurulumu dahil insan kaynakları süreçlerinde danışman olarak yer
almasının yanı sıra özdeğer/özgüven, motivasyon eksikliği, erteleme alışkanlığı, ilişki sorunları gibi
konularda bireysel ve grup psikolojik danışmanlığı vermektedir. Üst düzey yöneticilerin yetkinlikleri
değerlendirmek ve geliştirmek amacı ile yapılandırılan gelişim süreci programlarında koçluk hizmeti
de vermektedir.
2013 yılında ICC İnsan Kaynakları Eğitim ve Danışmanlık ekibine “Yetenek Değerlendirme ve
Geliştirme Direktörü” unvanı ile katılmıştır. Bireysel performansı ve iş tatminini arttırarak kurumsal
verimliliğin artmasını, eğitim ihtiyaçlarının gerçekçi bir biçimde belirlenip ilgili içeriğin hazırlanıp
sunulmasını sağlayan, kuruma özel olarak tasarlanan “Gelişim Merkezi” ve “Değerlendirme Merkezi”
projelerinde yönetici, tasarımcı ve değerlendirme uzmanı olarak görev almaktadır. Kişilik özellikleri
ve davranışlar üzerinden güçlü ve gelişime açık yönleri belirleyip bireysel ve kurumsal gelişim
hedeflerinin daha doğru konulmasını hedefleyen “Gelişim Merkezi” projelerini ICC-BAUSEM
işbirliğinde sürdürmektedir. ADA Değerlendirme ve Gelişim Derneği başkan yardımcısıdır.
P SİKOLOJİ V E K OÇL UK A LANI İ LE İ LGİLİ A LDIĞI E ĞİTİM
S ERTİFİKALARINDAN B AZILARI

“Business Edge ToT” programı, Eğitici Eğitimi Sertifika Programı, IFC 2015

The Birkman Eğitim, Yorumlama ve Koçluk Çalışmalarında Kullanımı, 2015

Motivational Interview and Health Webinar- Dr. Gary Rose, 2012

Saville Consulting International Wave Akreditasyon Eğitimi Saville Consulting, 2011

OPQ (Occupational Personality Questionnaires) Akreditasyon Eğitimi – SHL, 2011

Pozitif Değişim: Koç Gibi Lider. Adler International Learning Central Europe. International
Coach Federation Certification, 2010

Hogan Envanter Uygulaması, Baltaş Eksen Yönetim Organizasyon, 2007

İlişki Psikoterapisi. Aile ve Evlilik Terapileri Derneği –AETD, 2007-2008

Kognitif Davranışçı Terapi. Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği, 2007-2008

Koçluk Becerileri, Fa Coaching Institute, The Coaching Institute Certification, 2007

Performans Gelişim Sistemleri Baltaş Eksen Yönetim Organizasyon Danışmanlık, 2005

Değerlendirme ve Gelişim Merkezleri Baltaş Eksen Yönetim Organizasyon, 2005

Aile Kavramına Teorik Yaklaşımlar. İstanbul Üniversitesi Doktora Misafir Öğrenci, 2005

Psikolojik Danışmanlık Süpervizyon Performans Psikiyatri Merkezi, 2002-2005