tekstil baskı teknikeri

Yorumlar

Transkript

tekstil baskı teknikeri
TEKSTİL BASKI TEKNİKERİ
________________________________________________________
TANIM
Tekstil (dokuma) ürünlerinin, boyanması, düzenlenmesi ve aprelenmesi
(sertleştirilmesi) alanında tekstil mühendisine yardımcı eleman olarak çalışan
kişidir.
_______________________________________________________
A- GÖREVLER
-
Boyanacak veya desenlenecek kumaşın niteliklerine göre uygulanacak deseni
ve renkleri saptar,
Kumaşın cinsine uygun boya ve apre malzemesini hazırlar,
Kumaşın boyanması, desenlenmesi ve aprelenmesi ile ilgili işlemi yürütür.
-
Çeşitli kumaş, boya, apre malzemeleri.
-
KULLANILAN ARAÇ,
GEREÇ VE EKİPMAN
ANKARA
A 1.1 2014/I
TEKSTİL BASKI TEKNİKERİ
________________________________________________________
B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER
Tekstil baskı teknikeri olmak isteyenlerin;
- Kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,
- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine,
- Tasarım ve çizim yeteneklerine sahip,
- Renkleri ayırt edebilen,
- Boya maddelerine alerjisi olmayan,
kimseler olmaları gerekir.
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tekstil baskı teknikeri fabrika veya atölye gibi kapalı ortamlarda görev yapar.
Ortam nemli ve boya kokuludur. Görev sırasında birinci derecede malzeme ile
meşgul olan tekstil baskı teknikeri, mühendis, teknisyen ve işçilerle, tekstil
desenleri yapan meslek elemanları ile iletişim kurma durumundadır.
ANKARA
B-C 1.1 2014/I
TEKSTİL BASKI TEKNİKERİ
________________________________________________________
D- MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının “Tekstil Baskı” bölümünde
verilmekte iken, bu bölüm adının “Tekstil Teknolojisi” olarak değişmesi
nedeniyle, “Tekstil Baskı” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle
D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ”Tekstil Baskı” bölümü
eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.
MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun
olanlar “Tekstil Baskı” önlisans programına sınavsız geçiş için
başvurabilirler.
- Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları
takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz
önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir
EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Tekstil Baskı Önlisans Diploması" verilir.
ANKARA
D 1.1 2014/I
TEKSTİL BASKI TEKNİKERİ
________________________________________________________
E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Tekstil baskı teknikeri;
- Özel sektöre ait tekstil fabrika veya atölyelerinde görev alabilir,
- Kendi işyerini açabilirler.
Dünya tekstil sektörü istihdamın ve ihracatın yaklaşık %30-35’ini
karşılamaktadır. Zaman zaman geçici bir durgunluk yaşansa da bu sektör
önümüzdeki yıllarda varlığını gelişerek sürdürecektir. Fabrika ve atölyelerde
yeterince tekstil mühendisi bulunmasına karşılık tekniker düzeyinde eleman
azdır. Bu nedenle mezunların iş bulmada zorluk çekmeyecekleri söylenebilir.
F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uyan
öğrenciler, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve harç
kredisinden yararlanabilirler.
EĞİTİM SONRASI
Tekstil baskı teknikerleri, genellikle özel sektörde çalıştıklarından ücretleri
kendileri ile işveren arasında yaptıkları anlaşmayla belirlenir. Ücret, kişinin
bilgisi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyi göz önünde
tutularak belirlenir.
ANKARA
E-F 1.1 2014/I
TEKSTİL BASKI TEKNİKERİ
________________________________________________________
G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
“Tekstil Baskı” önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans
Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS
kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
Tekstil baskı teknikerleri, başarılı oldukları takdirde, bulundukları işyerinde
vardiya amiri, planlama sorumlusu, şef yardımcısı, şef gibi görevlere atanabilirler
ve daha ileri düzeyde sorumluluklar alabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini
açabilirler.
BENZER MESLEKLER
-
ANKARA
Tekstil teknikeri,
Tekstil mühendisi.
G 1.1 2014/I
TEKSTİL BASKI TEKNİKERİ
________________________________________________________
H- EK BİLGİLER
GÖREV
-
İş organizasyonu yapar,
Çevre koruma önlemleri alır,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
-
Meslek elemanları,
Üniversiteler, Yüksek öğretim programları ve Meslekler Rehberi 2000 (Prof.
Dr .Y.Kuzgun)
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
I- KAYNAKÇA
-
İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
-
İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
T.C.
Ölçme,
Seçme
ve
Yerleştirme
Merkezi
Başkanlığı,
http://www.osym.gov.tr/
Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek
mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak
oluşturulmuştur.
ANKARA
H-I-İ 1.1 2014/I

Benzer belgeler

TEKSTİL TEKNİKERİ

TEKSTİL TEKNİKERİ F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

Detaylı

TEKSTİL TEKNİKERİ

TEKSTİL TEKNİKERİ ve daha ileri düzeyde sorumluluklar alabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler. BENZER MESLEKLER

Detaylı