istanbul ili avrupa yakası tekstil sektöründe açık pozisyonlar

Transkript

istanbul ili avrupa yakası tekstil sektöründe açık pozisyonlar
İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE AÇIK POZİSYONLAR
ARAŞTIRMASI RAPORU
GÜLGÜN YILDIRIM
Tekstil Teknolojisi Öğretmeni
AVCILAR İHKİB MESLEKİ VE TEKNİK VE MESLEK LİSESİ
OKUL MÜDÜRÜ
CANAN ERTEKİN
İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE AÇIK POZİSYONLAR
ARAŞTIRMASI RAPORU
ÖZET
Bu çalışmada İstanbul ili Avrupa yakasında tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların
hangi pozisyonlarda elemana ihtiyaç duyduğu konusu işlenmiştir.
Yazılı kaynaklardan yapılan araştırma, sektörde faaliyet gösteren firma yetkilileri ile
yapılan görüşmelerle desteklenmiştir. Sektörün rekabet gücüne katkı sağlama amacı
güdülmüştür.
20 sanayici , 2 kurum yetkilisi ,100 mezun öğrenci ile yüz yüze görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
GİRİŞ
5.887 ilan sayısı ile 2016 Mayıs ayında Tekstil sektörü, lider konumundadır.
Arz ve talebin doğru analiz edilmesi, işe doğru insan istihdam edilmesine olanak
sağlayacaktır. Sektörün teknik ara elemana ihtiyacı sürmektedir. İş talebinin oluştuğu
noktada, doğru istihdam arzının oluşmaması nedeniyle öğrencilerimizin eğitim aldıkları
alanda işe yerleşemedikleri görülmektedir.
Aşağıdaki tabloda TÜİK 2016 Kurumsal olmayan nüfusun işgücü durumu verileri
gösterilmiştir. Bu verilerde istihdam edildiği halde niteliklerinin altında işlerde çalışan, iş
değiştirmek isteyen, daha fazla çalışmak istemesine rağmen yarı zamanlı çalışmak zorunda
kalan ve çalışmak istemesine rağmen iş bulmaktan ümidini yitirmiş ve işgücünden çıkmış
kişileri görememekteyiz. Konu ile ilgili bir veriye rastlanmamıştır.
Kurumsal olmayan nüfusun işgücü
durumu
Non-institutional population
by labour force status
(Bin kişi Thousand
person)
[15+ yaş - age]
15 ve
daha
yukarı
yaştaki
nüfus
Populati
on 15
years
and over
Yıllar- Years
2016
Ocak January
Şubat Februar
y
Mart March
İşgücün
İstihda
e dahil
m İşsiz
İşgücü
olmaya
edilenle Unem
Labour
n nüfus
pr
Force
Not in
Employ loyed
labour
ed
force
İşgü
cün
e
katı
lma
ora
nı
Lab
our
forc
e
parti
cipa
tion
rate
(%)
İşsi
zlik
ora
nı
Une
mploy
men
t
rate
(%)
Tarı
m dışı
işsizli
k
oranı
Nonagricu
ltural
unem
ployment
rate
(%)
İstihdam
oranı
Employment
rate
(%)
58 366
29 565
26 275
3 290
28 802 50,7 11,1
13,0
45,0
58 433
29 680
26 456
3 224
28 753 50,8 10,9
12,7
45,3
58 493
30 016
26 993
3 023
28 478 51,3 10,1
11,9
46,1
TURKST
AT,
Labour
Force
Statistics
Total
figures
may not
be exact
due to the
rounding
of the
numbers.
TÜİK, İşgücü İstatistikleri
Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
2005-2013 dönem sonuçları ekonometrik model ile tahmin
edilmiştir.
TABLO1.
The results of 2005-2013 period were estimated
by using econometric model.
2016 yılının ilk üç ayına ait işgücüne dahil olmama nedenlerine baktığımızda %33 oranında
eğitimine devam eden ve çalışmaya hazır olan bir 15 yaş üzeri nüfus olduğu görülmektedir.
Bu kişiler tam ya da yarı zamanlı olarak sektörde istihdam edilebilir.
İşgücüne dahil olmayanların yıllara göre işgücüne dahil olmama nedenleri
Reasons of not being in labour force by years
[15+ yaş - age]
Toplam
Total
(Bin
kişi Thousa
nd
person)
Neden - Reason
İş aramayıp,
çalışmaya hazır
olanlar
Not seeking a job, but
available to start
Mevsimli
Ev
Eğitim/
k işleriyle
Öğretim
çalışanlar meşgul Education/Traini
Working Housew
ng
seasonall
ife
y
Çalışamaz halde
Disabled, old, ill
etc.
Diğer
Other
İş bulma
ümidi
olmayanla
r
Discourag
ed
Diğer (1)
Other
(1)
Emekli Retired
Yıllar- Years
2016 Ocak January
Şubat February
Mart March
28 802
723
1 931
134 11 303
4 802
3 996
4 044
1 868
28 753
678
1 941
113 11 193
4 887
4 010
4 076
1 854
28 478
635
1 798
89 11 084
4 900
4 035
4 059
1 878
TABLO 2
Haziran ayı içerisinde yapılan taramalar sonucunda tekstil sektöründe ait 562 açık pozisyonun
dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
üretim
satış
finans
müşteri ilişkileri
ithalat ihracat
tasarım
planlama
kalite güvence
yönetim
lojistik
sekretarya
satın alma
ar-ge
iş geliştirme
TABLO 3
Tablo 3’te görüldüğü üzere üretim ve imalat alanında ciddi eleman açığı bulunmaktadır.
Üretim ve imalat pozisyonlarını kendi içinde sınıflandırdığımızda aşağıdaki verilere ulaştık.
En yoğun olarak ortak ulaştığımız açık pozisyon isimleri şunlardır:
Planlama
Tasarım
Modelist
İnspector
Örme makine operatörü
Örme makine desenci
Örme makine model makineci
Müşteri temsilcisi
Kumaş satın alma
Kalite güvence
Ürün geliştirme
Remayözcü
Kesim elemanı
SONUÇ
Yüz yüze yapılan görüşmelerin tümünde tüm pozisyonlar için sektörün temel bilgilerine
hakim eleman bulma konusunda sorun yaşandığı gözlemlenmiştir.
Üretim bölümlerinde, alanında eğitimli, niteliklerine uygun işlerde çalışan elemanların
bulunması iş sirkülâsyonunu azaltarak verimlilik artışı sağlanacaktır.
İşverenlerin eğitim kurumları ile işbirliğinin artması istihdam arzının doğru oluşmasına katkı
sağlayacaktır. Staj imkânlarının arttırılması, etkin stajyerlik çalışması, bilgi akışının eğitim
kurumu ve işletmeler arasında sürekliliğinin sağlanması doğru bir yaklaşım olacaktır.
Teknik liselerden mezun olan öğrencilerin eğitim aldığı alanda istihdam edilmesi bu alanda
açığı kapatarak, tekstil sektörünün katma değerinin artmasına katkıda bulunacaktır.
Yüz yüze yapılan teknik lise mezun öğrencilerinin sektörü tercih etmeme nedenleri:
*çalışma saatlerinin uzunluğu,
* hafta sonu çalışma zorunluluğunun olması,
*çalışma alanlarının ergonomik düzenlenmemesi,
*yoğun sorumluluk yükünü taşıyamama,
*geleneksel yönetim anlayışına uyum sağlayamama olarak sıralanmıştır.
Konu ile ilgili araştırma yapılırken tasarım ve ürün geliştirme çalışmaları sonucunda bu
ürünlerin pazarlanması konusunda ciddi eleman ihtiyacı oluştuğu tespit edilmiştir. Ürünün
tüm teknik detaylarına hâkim, yabancı dil bilen, pazarlama alanında yetkin kişilere
ihtiyacın arttığı görülmüştür
YARARLANILAN KAYNAKLAR
*www.tuik.gov.tr
*www.iskur.gov.tr
*http://www.tepav.org.tr/upload/files/13863247781.Isgucu_Piyasalarinin_Goz_Ardi_Edilen_Sorunlari___Eksik_Istihdam__Atil_Istihdam_ve_
Beceri_Uyusmazligi.pdf
*http://www.ikmagazin.com/n-1478-kariyernet-mayis-2016-istihdam-endeksini-acikladi.html
*http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/aylik_istatistik_bilgileri/!ut/p/a1/
rZJPU8IwEMW_ih56bLNtWki8xR4Ap8Coo0AvTFrSEvoP0iDipzfMOMNBARnNLZm3b3bfShGUxTX_E3mXMum5uXhHnfmAj36L3LgPhhCCyMxtGr23OBeGiCYhSntV7rJZq1eXEjay1ULbQFxVZtq5aXFshWG8NWy8I
Cvi9lMT-zBNZ5rIUSh6c1qlcoBmllFM_DexOIFzbJ2lmE5wRWywSN6MpXXDuGbSZQYMTh8GvyI
0k7LG-340ASNQLYMD6L0_0EWNgEtwpsXMMHRPNhkDer5yqAuG3n8bulcbPlz6V7MXTw3DYW5suV7ass4aND0uHE3PRM
AUy9VmEzMTqsYk6V2j6R9TZYBlUjm7tHLAcT2McafjU5d2g24ANCR1QkmBleJTCihnK0ywV9qvW7vLLBgt9s5edPkpXDSpnK0suCnqmXTGthvYrSuKoL3
dpGNRjZPCOCgXO3xRyQm7PYTxWQmfA!!/dl5/d5/L0lDZ3BSQ2dwUkEhIS9JRGhJVEN
BQUFJS2lyQ0EhLzRNaFJEVXc1Q2tHb1JBISEvZnJnL1o3X0kwSEc5QjFBMDg0Q0MwQ
UNMT0xWMUcxMDg2L3Nh/
*www.yenibiris.com
*www.kariyer.net
*www.secretcv.com
*www.elemanuzmani.com
*www.eleman.net
TRUVA TEKSTİL
AKADEMİ TEKSTİL
SERA TEKSTİL
TAHA GİYİM
TALU TEKSTİL
LA MODA
COLİNS
KOTON
KGB ÇORAP
İNTEM TRİKO
OKAN TEKSTİL
FETİH TEKSTİL
BURCU TRİKO
VENÜS GİYİM
TETAŞ
SAVAŞ TRİKO
ATLAS ÇORAP
DÜNDAR ÇORAP
AZİM ÇORAP
MEMTEKS
TRİSAD MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
BURHAN BAHRİYELİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
İHKİB AVCILAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ