nurdoğan inci - Gedik Üniversitesi

Transkript

nurdoğan inci - Gedik Üniversitesi
KISA ÖZGEÇMİŞ
Elk. Müh. NURDOĞAN İNCİ
01.01.2014
1964 yılı Yıldız Teknik Üniversite Elektrik Bölümü mezunu
1964 yılında Köy işleri Bakanlığı Köy elektrifikasyon dairesi işe başladı 1 yıl çalıştıktan
sonra 1965 yılında askere gitti 24 ay askerlikten teğmen olarak 1967 yılında terhis
oldu.
1967 yılında Alarko da Elektrik atölyeleri Baş Mühendisi olarak işe başladı, 1972 imalat
planlama müdürü oldu 1974 e kadar 7 yıl Alarko’da İmalat sektöründe çalıştıktan
sonra
1974 -1985 yıllarında Alarko Alsim taahhüt grubunda şantiyelerde 12 yıl
Şantiye Şefi, Şantiye Müdürü ve Proje Taahhüt Müdürlüğü yaptı,
1986 1992 tarihlerinde Alarko Alsim Ekipman Koordinasyon Müdürü olarak Alarko İş
makineleri ve Ekipman parkını kurdu ve 6 yıl buranın başında bulundu,
1992 -1996 Alarko Holding Eğitim ve Denetim Grubunun başında 5 yıl İş Sağlığı ve
Güvenliği konuları dâhil teknik, mali ve yönetim konularında yurtiçi ve yurtdışı
Şantiyelerinde denetimler yaptı.
Alarko’da 30 yıllık çalıştıktan sonra 1997 yılında emekli oldu
1997- 1998 yıllarında Eskişehir’de Mail Boxes Etc. Firmasını kurdu, daha sonra ortağına
devretti
Bu arada,
1991-2000 yıllarında Alarko mensupları için kurulan Kooperatifte Kooperatif bşk. ve
teknik danışman olarak 60 daireli 4 apartmanın inşaatını tamamladı
1996 yılında MESKA (Meslek Hastalıkları İş Kazaları araştırma ve Önleme Vakfı) kurucu
üyeliği. Kurulu Üyeliği yaptı. Halen MESKA Vakfı Yön. Kurulu 2. Başkanı olarak
görev yapmaktadır.
1996 yılından beri sempozyum, kongre ve toplantılarda sunumlar yapmaktadır.
2005 Yılından beri YTÜ Teknik Okulda İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Elektrik
tehlikeleri ve Risk analizi dersleri vermiş, halen Elektrik Şebeke Tesisleri dersleri
vermeye devam etmektedir. Ve YTÜ Vakfı Mütevellisidir.
2006 Tarihinden beri, İş Sağlığı ve Güvenliği, ve OHSAS 18001 konularında Şantiye ve
firmalarda danışmanlık çalışmalarına devam etmektedir.
2010 tarihlinden beri İş Güvenliği Uzmanlığı konularında, . A. B. C Eğitici Belgesi veren
Üniversite SEM birimlerinde (Yıldız Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Okan Üniversitesi
ve özel sektörde Tepe Akademi, Arme firmalarında 23-Elektrik, 12-Risk Analizi, 41İş kazaları, 43-Kontrol ve belgelendirme gibi konularda İş Güvenliği Uzmanı
Belgelendirme eğitimleri vermektedir.

Benzer belgeler