Tahkim Yolunda Bir Uyuşmazlık Danışmanı ile Yürümek için

Transkript

Tahkim Yolunda Bir Uyuşmazlık Danışmanı ile Yürümek için
Danışmanlık Hizmetleri
Tahkim Yolunda Bir Uyuşmazlık Danışmanı ile Yürümek için 5 Neden
1) Farklı uzmanlık alanlarına sahip profesyonellerden
oluşan takımlar
KPMG Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü Danışmanlığı ekibi,
uyuşmazlıkların finansal ve muhasebesel yönlerini etkili
ve etkin şekilde inceleyen profesyonellerden oluşmaktadır.
Birlikte çalıştığımız hukuki danışmanların davalarına, yazılı ve
sözlü kanıtlarla desteklenen bağımsız görüşler vererek destek
olmaktayız.
KPMG’nin şirketler arası yaşanan karmaşık anlaşmazlıkları
sonuçlandırma ve delil temin etme konusundaki deneyimine
ek olarak, yerel ve uluslar arası ekibimizde yer alan muhasebe,
istatistik, finans, ekonomi, proje yönetimi, teknoloji, inşaat,
mühendislik alanında uzmanlaşmış danışmanlarla çalışma
olanağını da sunmaktayız.
2) Farklı sektörlere uzanan uzmanlığımız
Günümüzde uyuşmazlıkların doğası, konuya ait detaylı ve özel
çözümlere gereksinim duymaktadır. KPMG küresel iletişim
ağı aracılığıyla, finansal alanda karmaşıklaşan uyuşmazlıkları
bağımsız adli muhasebe denetimimiz sayesinde çözümleyip,
elde ettiğimiz delilleri küresel uygulamalarla birleştiriyor
olmanın yanı sıra; farklı sektörlerin uzmanlarına da ulaşmanızı
sağlayabiliriz. Karmaşık finansal işlem piyasalarından,
telekomunikasyon altyapı uygulamalarına kadar her alanda
tecrübesi olan uzmanlarımız sayesinde farklı sektörlere ait
karmaşık uyuşmazlıklar konusunda sizlere destek olabiliriz.
3) Adli bilişim teknolojileri
Uyuşmazlık tarafları, sıklıkla yüksek hacimli veriler ve
işlemlerle baş etmek konusunda zorluk yaşarlar. KPMG
Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü Danışmanlığı bünyesinde
barındırdığı deneyimli profesyoneller aracılığıyla adli bilişim
teknolojileri, metodolojileri ve araçlarını kullanarak kısa sürede
gerekli bilgilerin elde edilmesini ve ticari işlemlerin bir araya
getirilmesini sağlar. Karmaşık uyuşmazlıkları oluşturan verilerin
incelenmesi, sistemsel hataların bulunması, suistimali
gerçekleşen işlemlerin ortaya çıkarılması ve analizi konularında
da hizmet vermekteyiz. Sağladığımız imkanlar sayesinde,
yoğun detayların arkasında gizlenen olayların kavranması,
risklerin teşhisi ve olası maliyetleri indirgenmesi konusunda
yardımcı olmaktayız.
4) Global uygulamaları yerel önerilerle birleştirmek
Dünya çapında yer alan global ağımız sayesinde, dünyanın
neresinde olursa olsun, ihtiyacınıza en uygun servisi,
doğru zamanda ve gerek yerel, gerek uluslar arası güvenilir
danışmanlarla; mahkemede ya da tahkim komisyonu
karşısında yerine getirebilme konusundaki uzmanlığımızla,
vakanızda size önemli avantajlar sağlayabiliriz. KPMG
Tahkim ve Uyuşmazlık Çözüm Danışmanlığı servisimiz, sizin
ihtiyaçlarınıza yönelik:
• Küresel olarak tüm KPMG’lerde ortak olarak uygulanan metodolojiler,
• Küresel olarak paylaşılan eğitim ve deneyim,
• Sürekli olarak birlikte çalışan ve etkin bir komünikasyon
içinde olan şirket ortaklarımızla çalışabilme olanağı
sağlamaktadır.
5) Temel değerler, mesleki standartlar ve bütünsellik
ilkemiz
KPMG’ de çalışan profesyoneller olarak, etik kurallarımız
çerçevesinde müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde yerine
getirebilmek için çalışıyoruz. Projelerimizi gerçekleştirirken,
performans ve raporlama konusunda profesyonel standartları
korumak için yaptığımız işin tutarlılığını ve kalitesini sağlayan
bir kalite kontrol sistemine sahibiz.
Tahkim yolunda uyuşmazlık danışmanının sunabileceği 5 hizmet
1) Bilirkişi Danışmanlık Hizmetleri
Dava ya da uyuşmazlık çözümlerinde adına
uyuşmazlığın neden olduğu ekonomik kaybın, iş
kesintisinin, hisselerin ve diğer varlıkların değerini
hesaplayarak, karmaşık işlemleri ve muhasebesel
konularını açıklamak için bilirkişi olarak mahkemelerde
yer alabiliriz. KPMG bünyesinde “bilirkişi” olarak
görev yapan danışmanlarımız, değişik sektörlere
ait tecrübeleri, bağımsız ve nesnel tavsiyeleriyle
tanınmaktadırlar.
2) Uzman Danışmanlık Hizmetleri
Uyuşmazlık danışmanları olarak olayların arkasında
gizlenen güçlü ve zayıf yanlarının ortaya çıkarılması,
olayın içerisinde uyuşmazlığa neden olan olguların
teşhisi ve uyuşmazlığın giderilmesini sağlayacak
stratejileri ortaya koyma konularında danışmanlık
hizmetleri vermekteyiz. Bu bağlamda müşterimizin
çıkarları doğrultusunda çalışır, mahkemelere karşı
sorumlulukla bağlı olmadan danışmanlık hizmeti
verebiliriz.
Bu tür projelerimizde, uyuşmazlıklar sonucu yaşanan
hasarın tespiti ve hesaplanması konusunda karşı
tarafın uzmanlarının çalışmalarının güçlü ve zayıf
yönlerini belirleyebilir, farklı hesaplama yöntemleri
kullanarak, müşterimizin ihtiyacına yönelik finansal
bulguların ortaya çıkarılmasına yardımcı olabiliriz.
Böylece dava hakkında doğru ve güvenilir adımlar
atılması ve uzlaşma görüşmelerine daha güçlü
girmeniz konusunda destek verebiliriz.
3) Mal Varlığı Takibi
Müşterilerimizin yaşadıkları suistimal nedeniyle
karşılaşabilecekleri zararı belirli bir ölçüde
kontrol altına almak adına kendilerinin ve kanun
uygulayıcılarının yararlanabileceği mal varlığını
izleme, suistimali gerçekleşen paranın takibi ve olası
suistimallerin etkilerini azaltmaya yarayan gelişmiş
bir uluslar arası takip sistemimiz bulunmaktadır.
4) Uluslar arası Tahkim
Şirket ortaklarımız ICC- Türkiye Milletlerarası Ticaret
Odası, Amerika Tahkim Birliği ve Londra Uluslar
arası Tahkim Mahkemesi dâhil olmak üzere pek çok
önemli tahkim ve uyuşmazlık çözüm birimlerinde
görev almış ve almaya devam etmektedir.
5) Veri Toplama ve Yönetimi
Adli Bilişim araçlarımız uygulamamız; hukuki
takımların ve müşterilerin büyüklüklerine
bakmaksızın incelemesi için gerekli olan delillere
yerel ve global ortamda erişimini ve ilgili verinin
istenilen şekilde düzenlenerek kullanılmasını sağlar.
Adli Bilişim araçlarımız sayesinde basılı ve elektronik
kayıtları zamanında toplamakta, değerlendirmekte
ve yönetebilmekteyiz. İlgili materyallerin hızlı ve
düşük maliyetle incelenmesi için (gelişmiş kavram
haritalama teknolojisi gibi) farklı inceleme araçlarını
da iş ortaklarımıza sunmaktayız.
Soru ve ayrıntılı bilgi için,
lütfen irtibata geçiniz:
İdil Gürdil
Ortak, Risk Yönetimi Danışmanlığı
Bölüm Başkanı
İstanbul, Türkiye
T: +90 216 681 90 14
F: +90 216 681 90 90
E: [email protected]
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel
durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine
karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun
bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir.
KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının
üye firmaları KPMG International Cooperative’e bağlıdır. KPMG International Cooperative
müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International
Cooperative’e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada
bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.
kpmg.com.tr
© 2012 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG
International Cooperative’in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG
International Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.