Sermaye Şirketlerine ait İnternet Sitelerinin Mevzuatlara

Transkript

Sermaye Şirketlerine ait İnternet Sitelerinin Mevzuatlara
Güvence Hizmetleri:
Sermaye Şirketlerine ait İnternet
Sitelerinin Mevzuatlara Uyumu
Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen
denetime tabi sermaye şirketleri tarafından, aynı kanununun 1524’üncü maddesinin birinci
fıkrası uyarınca internet sitesi açılması ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirket tarafından
kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için kullanılması ve bilgi toplumu
hizmetlerine ayrılması zorunludur. Bu nedenle, 31 Mayıs 2013 tarihli ve 28663 sayılı
Resmi Gazete’de, “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik”
yayımlanmıştır.
Mevzuat Gereksinimleri
Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıları (“MTHS”)
✓ erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime
■
Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi ve
yönetmelik uyarınca, şirketlerin kendi internet sitelerinin
özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken
içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır
bulundurma ve arşivleme dahil olmak üzere Bakanlıkça
belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel
kişisini tanımlar.
Yönetmelik, internet sitelerinde ilan edilecek ve
tabi sermaye şirketleri ile Merkezi Veri Tabanı
Hizmet Sağlayıcıların yapacakları işlemlere ve bu
işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin usul
ve esasları kapsamaktadır.
✓
■
Yönetmelik 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe
girmektedir ve bu tarihten itibaren kapsama dahil
olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri
tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları
ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen
yapılması gereken ilanların yayımlanması için
özgülemeleri gerekmektedir.
✓
■
Şirketlerin en az altı ay süre ile internet sitelerinde
yayınlanacak olan içeriğe, yönetmelikte detaylı
olarak yer verilmiştir. Yayınlanacak içeriğin bölünme,
birleşme ve genel kurul toplantıları olmak üzere 29
ana başlık altında toplandığını görülmektedir.
✓
■
İnternet sitesinde yayınlanan içerik, ilgili
mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe
internet sitesindeki yayımının son bulduğu
tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik olarak
arşivlenecektir. İnternet sitesinde yer alacak içeriğin
arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve zaman
damgası kullanılacaktır.
Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini
doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi
MTHS’lerden destek hizmeti almak suretiyle de yerine
getirebilirler.
Teknik Rapor
Yönetmeliğe göre şirketler ve MTHS’ler, internet
sitelerinin özgülenmiş kısımlarının Yönetmeliğe uyumunu,
yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarına tespit
ettirmek ve düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermekle
yükümlüdür.
Hizmet Yaklaşımımız
KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?
Hizmet yaklaşımımız doğrultusunda, şirketin internet
sitesinde yayınlamakla yükümlü olduğu bilgi ve
belgelerle ilgili gerekli kontrollerin yapılması, internet
sitesinin mevzuat ile uyumluluğunun analiz edilmesi
ve uyumun sağlanması adına yol haritası oluşturulması
amaçlanmaktadır.
Bilgi ve Belgelerin Mevzuata
Uyumu Kontrolü
Geniş sektör bilgimiz ve denetim ve danışmanlık
alanlarındaki deneyimimiz ile, yasal gereksinimlerinizin
belirlenerek bunların kuruluşunuz için rekabet avantajına
dönüştürülmesi konusunda sizlere yardımcı olmaktayız.
KPMG olarak, uyum çalışmalarının üç aşamadan
oluştuğuna inanıyoruz: Hazırlık, Dış Denetim ve Süreç
İyileştirme. Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi olarak, bu
aşamalarda müşterilerimize değer katmayı ve bu yolla
kuruluşların uyum ve olgunluk seviyelerinin artırılmasını
hedeflemekteyiz. Sermaye şirketlerine ait internet
sitelerinin mevzuata uyumluluğunun sağlanması
kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:
Güvence Hizmetleri
Sermaye Şirketlerine ait İnternet Sitelerinin
Mevzuatları Uyumu
Eksikliklerin ve Hatalı
Girişlerin Tespit Edilmesi
Mevzuata Uyum Sağlanması
için Yol Haritasının
Oluşturulması
Hazırlık
Dış
Denetim
• Yönetmeliğin Gereksinimleri Açısından
Mevzuata Uyumun Analiz Edilmesi
• ISO/IEC 27001 Standardına Uyum
Danışmanlığı
• Şirket ve MTHS’nin Yürüttüğü İnternet
Sitesi Faaliyetlerine ilişkin Teknik Rapor’un
Hazırlanması
• Mevzuat ile Uyumlu Olmayan Alanların
Belirlenmesi
• Mevzuata Uyum Sağlanması için Yol
Haritasının Oluşturulması
Süreç
İyileştirme • Yol Haritasına Uygun Olarak İyileştirme
Önerilerinin Takip Edilmesi ve
Raporlanması
KPMG Sermaye Şirketleri İnternet
Sitelerinin Mevzuata Uyumu hakkında
daha detaylı bilgi için
İletişim:
Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.
Sinem Cantürk
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi
Bölüm Başkanı, Direktör
İstanbul, Türkiye
T: +90 216 681 90 00
F: +90 216 681 90 90
E: [email protected]
Daha fazla bilgi için
kpmg.com.tr
© 2013 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International
Cooperative’in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International
Cooperative’in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye’de basılmıştır.

Benzer belgeler

Yönetişim Hizmetleri: GRC: Yüksek Performans ve Düşük

Yönetişim Hizmetleri: GRC: Yüksek Performans ve Düşük olur. KPMG olarak, uyum çalışmalarının iki aşamadan ve bu aşamalarda yer alan faaliyetlerden oluştuğuna inanıyoruz: Hazırlık ve Süreç İyileştirme. Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi olarak, bu aşamalar...

Detaylı

Güvence Hizmetleri ISAE3402 Hizmet Güvence Raporu

Güvence Hizmetleri ISAE3402 Hizmet Güvence Raporu • Mevzuat ile Uyumlu Olmayan Alanların Belirlenmesi • Mevzuata Uyum Sağlanması için Yol Haritasının Oluşturulması

Detaylı