PINAR YILDIZ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Yorumlar

Transkript

PINAR YILDIZ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ÖZGEÇMİŞ
PINAR YILDIZ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
09.12.2014
Adres
: Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Akliman Mevkii 57000 Merkez/Sinop
Telefon
: 3682876254-3106
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 03.11.1985
Faks
:
Kadro Yeri
: SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ/İÇSULAR BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)
Doktora
2011
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Yüksek Lisans-Tezli
2009-2011
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)
Tez adı: Verçenik Dağı (Rize, Türkiye)'nın kuzey ve güney göllerinin zooplankton faunası açısından
karşılaştırılması (2011)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Lisans-Anadal
2004-2009
FEN FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Akademik Ünvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
2012
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ/SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ/İÇSULAR BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
ÜDS,
2010 (Güz), Puan: 71.250
Üak Temel Alan
1
Temel Alan : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı : Biyoloji
Anahtar Kelime 1 : Hidrobiyoloji
Anahtar Kelime 2 : Limnoloji
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
Sözlü Bildiri
1.Tekatlı. Çağrı, Yıldız. Pınar, Buyurgan. Özge, Altındağ, Ahmet (2014). Zooplankton Fauna and Seasonal
Changes in Cubuk II Dam Reservoir and Sorgun Pond. FABA 2014: International Symposium on Fisheries
and Aquatic Sciences
Poster
2.Yıldız Pınar, Altındağ Ahmet, Buyurgan Özge (2013). A survey on the alpine lakes of Verçenik Mountain
(Rize/Turkey): zooplankton of Yayla Lakes. 8. Symposium for European Freshwater Sciences
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.Yıldız Pınar (2008). Konya İli mağaralarında biyospeleolojik gözlemlerin dökümantasyonu. 4. Ulusal
Speleoloji Sempozyumu, 161-172.
2.Yıldız Pınar, Altunöz Meltem (2013). Turizme Açılmış Mağarada( Mencilis Mağarası- Karabük) Biyoçeşitliliğin
Gözlemlenmesi. 5. Ulusal Speleoloji Sempozyumu, 162-167.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster,
sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
Poster
1.Yıldız Pınar, Altındağ Ahmet, Buyurgan Özge, Tekatlı Çağrı (2013). Kapılı Göller (Rize/Türkiye); alpin göller
üzerine bir çalışma. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
2.Kunt Kadir Boğaç, Yıldız Pınar, Çoraman Emrah (2011). Türkiye için iki yeni mağara örümceği kaydı. 10.
Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi
Proje
Görevleri
Araştırmacı
BAP:Sinop Karasu Çayı havzasında Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) faunasının
taksonomik ve ekolojik açıdan incelenmesi,2013. (Sinop Üniversitesi BAP, Proje No:SÜF2013-2014 1901-12-12)
Sinop İli Karasu Çayı'nda bulunan makrofaunanın taksonomik araştırılması ve ekolojik açıdan incelenmesi
2010-2011
DİĞER:Identification and Protection of Important Bat Caves in Turkey (2010)
Türkiye genelinde yarasalar açısından önemli mağaraları bulup, koruma altına almak için çalışmalar yapmak
AB PROJESİ:Protection and Sustainable Development of Natural Resources and Biodiversity
2009-2009 in the Yildiz Mountains, Turkey (2009). Yıldız Dağları Biyosfer Projesi
Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Derneği tarafından koordine edilen ve Yıldız Dağları'ndaki yer altı
ekosistemlerinin incelenmesi
Bursiyer
2
TÜBİTAK PROJESİ:Dört Farklı Tatlı Su Ekosisteminin (Poyrazlar Gölü, Çubuk II Baraj Gölü,
Sorgun Göleti ve Porsuk Çayı) Zooplankton Faunası ve Bazı Su Kalite Parametrelerinin
2012-2013 Kanonik Uyum Analizi (CCA) ile Karşılaştırılması (ÇAYDAG, Proje No: 111Y322)
Dört farklı tatlı su ekosisteminde zooplankton faunasının tespit edilip, fizikokimyasal su parametreleri ile kanonik
uyum analizlerinin birlikte yorumlanarak karşılaştırma yapılması.
Ödüller
Ulusal
1.Poster Teşvik Ödülü, 2011, ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
3

Benzer belgeler