30 Ekim Çok fieydir - Serhat Kültür Dergisi

Yorumlar

Transkript

30 Ekim Çok fieydir - Serhat Kültür Dergisi
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@?e@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@? @@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@?
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
tarih - kültür - haber dergisi
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Yay›n Sahibi,
Yaz› ‹flleri Müdürü:
M. Caner Aras
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Genel Yay›n Yönetmeni:
M. Caner Aras
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Kültür Sanat Yönetmeni:
Türkan Narin
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Tarih:
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Yard. Doç. Dr.
Gürsoy Solmaz
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Yay›n Kurulu:
Prof . Dr. Oktay Belli
Prof. Dr. Esin Derinsu
Day›
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat
Aktemur
Sait Küçük
Dr. Yaflar Kalafat
‹hsan Özköseli
Sezai Yaz›c›
Nevzat Erda¤
Ziya Zakir Acar
‹lhan POLAT
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Dizgi- Sayfa Tasar›m:
Ömer Güzel
0 536 580 36 00
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Bask›
Ege Bas›m Sanatlar› Ltd. fiti.
Esatpafla Mah.
Ziyapafla Cad. No: 8
34704 Çaml›ca/Üsküdar/‹ST.
Tel: (0216) 472 84 01
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
‹dare ve Yaz›flma Adresi:
fiirinevler Mh. Maraflal
Çakmak Cd. Meriç Sk. Halis
Ahmet ‹fl Mrk. No: 6 Kat: 8-34
Bahçelievler- ‹stanbul
Gsm. 0535 258 56 33
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
web. www.serhatkultur.com
e-mail. [email protected]
[email protected]
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Yerel Süreli Yay›n
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
----------------------------------------------
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
✓ Yay›nlanmayan yaz›lar iade edilmez.
✓ Yaz›lar›n hukuki sorumlulu¤u yazar›na
aittir.
✓ Dergiden yaz›l› izin al›nmadan iktibas
yap›lamaz.
✓ Reklamlar›n sorumlulu¤u firmalara aittir.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
2009 • Serhat Kültür
: No: 1 Halkla ‹liflkiler Reklamc›l›k Dan›flmanl›k Ltd. fiti.
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Kapak Tasar›m
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Özlü Sözler - K›ssadan Hisseler 48’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
46’da
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
BÜYÜK POSTANE; 21. Yüzy›lda Hala
O Bir Efsane …. (Müzesi ‹se Bir Tarih)
Tamer VARLI
44’de
Okuyucu fiiirleri
27’de
43’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
“Gönül Penceresinden
Bir Nefes”
Sorun Söyleyelim
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
24’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
De¤erlerimiz
Cafer AKYOL
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Y›llar Geçiyor… Nas›l Bir Gelecek
‹stiyorsunuz?
Oya DEM‹R
23’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
22’de
Ekonomik Ve Kültürel Misyon Ve
Vizyonumuz
Olcay KARSLIO⁄LU
42’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Keflfedilmeyi Bekleyen Yer
Av. fifieengül KARSLI
XIII. Yüzy›ldan-XXI. Yüzy›la; Türkmen
Fikir Hayat›nda "fiemfleddin Zahabi
Muhammed Gaymaz Türkmen"
Tiplemesinin Düflündürdükleri - 1
Dr. Yaflflaar KALAFAT
40’da
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
"YÖRESEL GÜNLER";
Kars-Ardahan-I¤d›r Zeytinburnu
Hemflehri Konseyi
38’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Beyaz Cazibe; Allahuekber Da¤›
Ömer Ekinci M‹C‹NG‹RT
21’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
20’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Kalbin Yogas›
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
19’da
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Kafkas Üniversitesi Ka¤›zman
Meslek Yüksekokulu E¤itime
Devam Ediyor
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Azerbaycan Gezisinin Ard›ndan
Tuna GÜVENÇ
16’da
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
15’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
YÖREM‹ZDEN B‹R NEFES;
"Yöresel Miras›m Ana Kuca¤›m
Memleketim"
37’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Çocuklar›m›zdan Mesajlar; Ne Mutlu
Bize, Cumhuriyet ve Atatürk
Çocuklar›y›z
Gözde ERDA⁄
36’da
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Frans›z Gazeteciler I¤d›r’da
Ermenistan S›n›r Kap›s› ‹çin
Röportaj Yapt›lar
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
14’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Tilki ve Y›lan’›n Öyküsü
Av. Halis ÖZDEM‹R
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Mesle¤inin Ehli ve Hastalar›n›n fiifas›
Olan Bir Profesör Doktor Tan›m›flt›m
‹hsan ÖZKÖSEL‹
13’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
35’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Hukuk Dan›flmanlar›:
Av. fiengül KARSLI
Av. Özgür K‹P
Adalet
Av. Akay BEfifiM
MART
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
32’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Türkiye’de Azerbaycan
Mugam F›rt›nas›
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Digor Kaymakam› Sn. Serkan fieker’e
Aç›k Mektup…
31’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
‹nsanlar› Gerçek Tav›rlar›yla Tan›mak
Mümkün Olsayd› ‹liflkilerde Çeliflki
Yaflanmazd›
‹hsan ÖZKÖSEL‹
12’de
30’da
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Atxem ve Azeri Kültür Evi Aras›nda
‹flbirli¤i Protokolü
11’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
8’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
fiahvelet GENÇLER’e
Görkemli Jübile
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Digor Gönül Korosu
Neflflee DOSTER
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
7’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Cumhuriyet Ö¤retmenleri
Nevzat ERDA⁄
"Yeryüzünde bir saadet eksik kald›…"
Neflflee DOSTER
29’da
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
28’de
4’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Vefa borcumdur…
Neflflee DOSTER
30 Ekim Çok fieydir
Hikmet AKSU
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
2’de
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Kars’ta Kurtulufl Coflkusu
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
‹Ç‹NDEK‹LER
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
[email protected]@
@@g
[email protected]@
@@g
[email protected]@
@@g
[email protected]@
@@g
[email protected]@
@@g
[email protected]@
@@g [email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@ [email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@ [email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@ [email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@ [email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@ [email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@
www.serhatkultur.com
2
Haber: Bedir ALTUNOK
RS’IN düflman iflgalinden kurtuKAluflunun
89. y›ldönümü törenlerle
kutland›. Kutlamalar s›ras›nda 14.
Mekanize Piyade Tugay Komutanl›¤›’nda görevli Te¤men Serkan Soysal
ile K›z Meslek Lisesi ö¤rencisi Gözde
A¤koç’un sahneledi¤i temsil büyük
be¤eni toplad›.
Hükümet Kona¤› önündeki törenlere
Vali Ahmet Kara, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutan› Tu¤general Mete
Salt, Belediye Baflkan› Nevzat Bozkufl, AK Parti Milletvekili Mahmut Esat
Güven, Cumhuriyet Baflsavc›s› Adem
Yazar, Kafkas Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Abamüslüm Güven, daire
amirleri, ö¤renciler ve vatandafllar
kat›ld›.
Atatürk an›t›na çelenklerin konulmas›,
sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’n›n
okunmas›n›n ard›ndan Kars’›n kurtu-
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
Kars’ta Kurtulufl Coflkusu
DÜfiMAN ‹fiGAL‹NDEN KURTULUfiUNUN 89. YILDÖNÜMÜ
TÖRENLERLE KUTLANDI.
KARS’IN
14. MEKAN‹ZE P‹YADE TUGAY KOMUTANLI⁄I’NDA GÖREVL‹ TE⁄MEN SERKAN SOYSAL ‹LE KIZ MESLEK L‹SES‹ Ö⁄RENC‹S‹ GÖZDE A⁄KOÇ’UN SAHNELED‹⁄‹ TEMS‹L BÜYÜK BE⁄EN‹ TOPLADI.
RESM‹ GEÇ‹T TÖREN‹NDE ARKADAfiLARININ MONT VE KABANLARINI KUCA⁄INDA TUTAN B‹R Ö⁄RENC‹ ‹LG‹NÇ GÖRÜNTÜ OLUfiTURDU.
ASKER‹ B‹RL‹K POL‹S MERKEZ‹ VE KÜLTÜR MÜDÜRLÜ⁄Ü ÖNÜNDEK‹ CADDEDE, “HER TÜRK ASKER DO⁄AR” VE “fiEH‹TLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ” SLOGANLARIYLA YÜRÜYÜfi YAPTILAR.
luflu temsili olarak canland›r›ld›. Siyah
paravanlar›n aç›lmas›yla birlikte 14.
Mekanize Piyade Tugay Komutanl›¤›’nda görevli Te¤men Serkan Soysal, beyaz gelinlikli hürriyeti temsil
eden K›z Meslek Lisesi 12.s›n›f ö¤rencisi Gözde A¤koç’un bafl›ndaki siyah örtüyü açt›. Gözde A¤koç da gelinli¤in aras›ndan ç›kard›¤› Türk bay-
ra¤›na alk›fllar aras›nda öptü. Daha
sonra Gözde A¤koç ve Te¤men Serkan Soysal, il yöneticilerinin bulundu¤u platforma geçti. Burada Te¤men
Serkan Soysal, Vali Ahmet Kara’ya
tekmil vererek, “Kars kurtulmufltur
Say›n Valim” dedi.
Vali Kara da bayra¤› öperek teslim ald›. Vali, Garnizon Komutan› ve Bele-
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
diye Baflkan› Kars’›n kurtuluflunu
temsili olarak canland›ran Gözde A¤koç ve Te¤men Serkan Soysal’a teflekkür ettiler.
14. Mekanize Piyade Tugay Komutanl›¤›’nda görevli Üste¤men Ahmet
Özk›l›ç, günün anlam önemini içeren
bir konuflma yapt›. Özk›l›ç, “Türk insan›, vatan› için, bayra¤› için can›n›
hiç çekinmeden vermeye haz›r oldu¤unu, bütün dünyaya Kars’›n kurtuluflu ile bir kez daha ispatlam›flt›r” dedi.
“Tarihin her döneminde flanl› mücadeleler veren ve Gazi unvan› alan
Karsl›lar’›n, 1918 Mondoros mütarekesinden sonra ordu deste¤inden
mahrum ve kendi kaderleriyle bafl
bafla kal›nca da y›lmad›¤›n›” belirten
Üste¤men Özk›l›ç, flunlar› söyledi:
“Genç, yafll›, kad›n, çocuk bütün
Karsl›lar damarlar›nda ki asil Türk kan› ve yüreklerinde ki engin vatan sevgisi nedeniyle esareti kabul etmemifltir. 30 Ekim 1920’de Kaz›m Karabekir
Pafla komutas›nda ki Türk ordusuyla
bütünleflip Kars’› yeniden Türk topraklar›na katm›flt›r. Yüce Türk milleti
ve onun ba¤r›ndan ç›kan Türk Silahl›
Kuvvetleri, Ulu Önder Atatürk’ün gösterdi¤i yolda, onun ilke ve ink›lâplar›
do¤rultusunda, ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulaflmak, laik, demokratik ve
sosyal hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyetini yaflatmak azim ve kararl›¤›ndad›r.
3
“Serhat flehrimiz Kars Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünün, milli birlik ve bütünlü¤ümüzün simgesidir. Çünkü bu
topraklar tarihte Türk’tü, bugünde
Türk’tür. Yar›n ve daima Türk kalacakt›r. Milletimizle bütünleflen Türk Silahl› Kuvvetleri bu u¤urda her türlü fedakârl›¤› yap›p hayat›n› seve seve feda
etmeye and içmifltir”
Belediye Baflkan› Nevzat Bozkufl’ta,
konuflmas›nda, varl›¤›m›z›n, birlikteli¤imizin simgesi olan ay-y›ld›zl› bayra¤›n›n Kars Kalesi’nde 89 y›ld›r dalgaland›¤›n› söyledi.
“Yüzy›llarca dünyaya hükmetmifl devleti aliyenin son bir kez daha savafla
girdi¤ini ve kaybetti¤ini” de ifade
eden Bozkufl, “Bu büyük devletin elde kalan yegâne varl›¤› Anadolu topraklar›yd›. O varl›k ki ayn› zamanda en
k›ymetli hazineydi. Anadolu sath›nda,
bu hazineyi her ne pahas›na olursa
olsun korumaya yeminle yüz binlerce
fedai flehit olmay› bekliyordu. Bu direnifl atefli gün gelecek Gazi Mustafa
Kemal’in 19 May›s 1919’da yakt›¤›
meflaleyi de alevlendirecekti. Bu günümüzü dahi ayd›nlatan o meflalenin
›fl›¤› tarihin kavflak noktas›nda yer
alan kentimize de ulaflm›flt›. 40 y›ldan
fazla bir süre iflgal alt›nda inim inim
inleyen Kars ahalisi, ruhlar›na hitap
eden bu ›fl›¤a kay›ts›z kalamazd›.
Tüm Anadolu tek vücut olup ayaklan-
m›flken, Anadolu’nun girifl kap›s› Kars
yerinde duramazd›. Gün direnifl günüydü. Gün esaret zincirlerini k›rma
günüydü. Takvimler 30 Ekim 1920’yi
gösterdi¤inde, Kars ahalisi 70 y›l boyunca çarp›flt›¤› Ruslardan flehrini
geri almas›n› bilmiflti. Varl›¤›m›z›n, birlikteli¤imizin simgesi olan ay-y›ld›zl›
bayra¤›m›z Kars Kalesinde 89 y›ld›r
dalgalan›yor. Bizlere bu mutlulu¤u, bu
onuru yaflatan kahramanlar kahraman›na Kars halk›na bu anlaml› günün
vesilesiyle tekrar teflekkür ediyorum”
diye konufltu.
Ö¤rencilerin fliir okumas›n›n ard›ndan
hava muhalefetiyle program k›sa tutularak resmi geçit törenine geçildi.
Resmi geçit töreninde so¤uk hava
nedeniyle arkadafllar›n›n mont ve kabanlar›n› kuca¤›nda tutan bir ö¤renci
dikkatleri üzerine çekti. Ö¤renci resmi geçit boyunca onlarca arkadafl›n›n elbisesini tutarken bir hayli yoruldu. Ö¤rencinin yard›m›na bir polis
memuru yetiflti. Polis memuru ö¤rencideki elbiseleri ald›ktan sonra ö¤retmenlerine teslim etti.
Resmi geçit törenini tamamlayan askeri birlik Polis merkezi ve Kültür Müdürlü¤ü önündeki caddede, “Her
Türk Asker Do¤ar” ve “fiehitler Ölmez
Vatan Bölünmez” sloganlar›yla yürüyüfl yapt›lar.
Törenler; Garnizon Komutanl›¤› bando tak›m›n›n konseriyle sona erdi.
4
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
30 Ekim Çok fieydir
Hikmet AKSU
E¤itimci - fiair – Yazar
ANLA flerefle dolu mazisi
MÖ’sine dayanan Kars’›m›z›n,
tarihi anlamda, ulusal boyutta yaflad›¤› en son ve en büyük gündür 30 Ekim. Bir il düflünün ki, tarih boyu nice uygarl›klara yurt olmufl, yal›n k›l›ç kald›¤›nda bir vilayet cüssesine bakmadan özgürlü¤ünden ödün vermemifl kendi
yönetimini (Cenub-i Garb-i Kafkas Hükumeti)ilan etmifl. Kars demek, çok yüksek de¤erlere ünlemek, güne ve ötelere, belleklere
ilkellik olarak yerleflmifl imaj›n›n
aksine ilkelli¤i yak›flt›ran ço¤u
kentten 60-70 y›l öncesinde bile
daha modern daha uygar yaflam›fl bir kent demek.
fi
Neden 30 Ekim dedik? 30 Ekim
kurtulufl günüdür, her 30 Ekim,
kurtuluflunun y›l dönümüdür
Kars’›n.
30 Ekim Kars sevdas›n›n, Kars
● Kars’›n Selçuklu Sultan› Alparslan taraf›ndan fethinin 900.y›ldönümü dolay›s›yla
bast›r›lan hat›ra para
hasretinin, do¤as›n›n, ikliminin içtenlikle tazelendi¤i, ellerin kenetlenip yüreklerin birleflti¤i gündür.
Ülkemin veya dünyan›n nesrinde
olursa olsun tüm Karsl›lar›n; “ Ah,
flimdi Kars’ta olsayd›m” dedi¤i
gündür 30 Ekim.
fiimdi, bugün gururla, y›l dönümlere temel olan geçmiflimize bir
● 1855 Osmanl› - Rus Savafl
fl››nda gösterdi¤i kahramanl›k nedeni ile Kars
flfle
ehrinde ve Ahalisine verilen Gazilik Madalyas›’n›n Ön ve Arka yüzü
göz atal›m ve erozyon görmüfl tarihimizin yaz›t›n› kan› topra¤a akm›fl t›rnaklar›m›zla tekrar kaz›yal›m unutmamacas›na. Gururumuzu gazilikle belgeleyen madalyam›z› gö¤sümüze oturtup, kendimizi yüksek sesle hayk›ral›m yar›nlar›m›z› devralacaklara.
‹.K›l›ç Kökten’in 1941-42 ilk resmi
ve genifl kapsaml› araflt›rma bulgular›na dayanarak Alt Paleotik
Dönemden bafllamak üzere ‹lk
Tunç Ça¤›n› da içine alan bulgular›n varl›¤›ndan rahatl›kla söz
edebiliriz Kars tarihi ad›na.
Milattan öncesinden bafllayarak,
‹skitler, Arsakl›lar, Etiler, Urartular,
Kimmerler, Huriler, ‹skitler, Parslar, Sasaniler, Arsahlar, Safeviler,
Arflahlar, O¤uzlar, Bizansl›lar, Karahanl›lar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Mo¤ollar, Selçuklular,
Osmanl›lar ve belki daha saptanamam›fl nice uygarl›klara ev sahipli¤i yapm›flt›r. Dedekorkutlar
soluk alm›fl havas›nda, Divan-›
Lügat-ül Türk yeflermifltir topra¤›nda. Özgürlük ise her ça¤da
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
5
vazgeçemedi¤i sevdal›s› olmufltur Kars’›m›z›n.
Selçuklular›n Anadolu’ya bafllatt›¤› seferlere dek hedefgah› oldu¤u say›s›z sald›r›lar sonucunda
Kars’ta ki Türkler k›sa aral›klarla
da olsa Araplar›n ve Bizansl›lar›n
egemenli¤inde kald›lar.1064 y›l›nda Selçuklu topraklar›na kat›ld›ktan sonra bir daha geçmemifltir
Bizansl›lar›n eline.
XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda ‹ran Kaçer Hanedanl›¤› döneminde bafllayan sald›r›lar, 1807 de bafllay›p1877 y›l› Rus savafllar›yla artarak devam etti.
1856’da “Oblast” (Askeri Vilayet)
idaresini Kars’ta ilan eden Ruslar
Türklerin elindeki tüm topraklar›
devletlefltirme yoluyla ellerinden
al›p Ermeni, Rum, Yezidi, Ukraynal›, Malakan vb etnik dinsel kökenlilere verdiler. S›cak denizlere
inme emelleri do¤rultusunda önce Kars’›, 1908 y›l›nda da Sar›kam›fl’› içine alan demiryolunu Kafkaslara ba¤lad›lar.
XIX. yüzy›l sonlar›ndan XX. Yüzy›l
ilk çeyre¤ine dek kesintisiz ve s›ras›yla Rus, Ermeni, ‹ngiliz iflgalleri yaflayan Kars’›n milli mücadele hareketleri 1: Dünya Savafl’›ndan önce bafllar ve iflgaller paralelinde kesintisiz sürer. Öyle ki,
1914 y›l›nda do¤u cephesinde
Ruslar yenilince Çar II. Nikolas
● Cenub-i Garbi Kafkas Hükümetince verilen Madalya (ön yüzünde “Cenub-i
Garb-i Kafkas Hükümeti”, Arka yüzünde “Hadim- i Millet ve Vatan” yazmaktad›r.
madalyalar da¤›tarak askeri cesaretlendirme amac›yla Kars’a ve
Sar›kam›fl’a geliyor, ayn› y›l›n sonbahar›nda 150 Türk’ü sürgüne
gönderiyor. Y›l 1915, harekete geçen 3. Kolordu, iki koldan Ardahan ve Sar›kam›fl’a giriyor. Sar›kam›fl’tan Allahüekber Da¤lar›’n› aflmak isterken Enver Pafla komutas›ndaki farkl› kaynaklara göre 60
ya da 90 bin askerimiz so¤uktan
donarak flehit oluyor. Ayn› y›l
(1915) kazan›lan Çanakkale Zaferi yard›m yollar›n› t›kay›nca Çarl›k
Rusya’s› y›k›l›yor ve sürgündeki
tüm Karsl›lar topraklar›na geri dönüyor.
3 Mart 1918 Brest-Litawsk antlafl-
● Kars’›n Kurtulufl
flu
unun 50. Y›ldönümü dolay›s›yla bast›r›lan Hat›ra Para
mas›yla Bolflevikler Kars’› Türkiye’ye verdiler. Bu anlaflmay› tan›mayan baz› Çarl›k Rusya’s› Subaylar›n›n kumandas›ndaki Ermeniler çarfl› ve mahalleleri atefle
verip köylerde ya¤ma ve katliam
yapt›lar. Özellikle Mart-Nisan
1918 de insanl›k d›fl› usullere tafl›d›lar zulmün boyutunu. 25 Nisan
da Kars’a gelmifl olan Türk askeri
30 Ekim 1918’de 1914 Mondros
Ateflkes anlaflmas› s›n›rlar›n›n gerisine çekilmeye mecbur b›rak›l›nca Ermeniler tekrar iflgale bafllad›lar. Özgürlü¤üne düflkün Kars
halk› bundan önceki iflgallerde oldu¤u gibi bu kez de ordu ile birlikte engelleme çabas› içine girdiler. 5 Kas›m 1918’de Wilson
pr4ensiplerine uyarak Milli ‹slâm
fiuras› ad›yla demokratik bir yerel
hükümet kurdular. Yurdumuzun
kuzeyinde ve 36.000 metrekare
alana sahip bölge hükümetinin
merkezi Kars oldu. Bu hükümetin
ad›, 18 Ocak 1919 tarihinde 131
temsilcisinin kat›ld›¤› büyük kongre ile “Cenub-i Garb-i Kafkas Hükümeti” oldu. Bir süre sonra ‹ngilizler bu hükümeti güvenlik gerekçesiyle da¤›t›p yörenin denetimini
Ermeni ve Gürcülere b›rakt›lar.
6
Milli Mücadele’nin ilk günlerinde
ve Sivas Kongresi’nde Mustafa
Kemal baflkanl›¤›nda yap›lan de¤erlendirmelerde itilaf devletlerinin Bolfleviklerle iliflkisini önlemek
amac›yla Kafkasya’ya a¤›rl›k verilmesinde hemfikir olundu. 1920
y›l› bafllar›nda Güney Kafkasya’n›n Ermeni ve Gürcülerin eline
geçmesiyle bafllayan Kuva-i Milliye eylemleri 15. Kolordu’nun kat›l›m›yla güç kazand›. Bu harekette
Heyet-i Temsil iye’nin Evliye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum) iste¤i de etkili olmufltu. Haz›rl›k amac›yla, Kaz›m Karabekir Pafla komutas›ndaki 15. Ordu karargâh›
Horuma tafl›nd›. Van, Erzurum ve
Erzincan’da seferberlik ilan edildi.
28 Eylül 1920’de harekete geçen
Kaz›m Karabekir Pafla yönetimindeki ordumuz Sar›kam›fl’› kurtard›.
TBMM Hükümeti’nin do¤u hareketinin Kars’a kadar geniflletilmesi iste¤iyle do¤u cephesi birlikleri
28 Ekim 1920’de sald›r›ya geçti
ve 9. Kafkas Tümen’i 30 Ekim
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
Ali R›za Bey
Cavid Bey
Fahrettin Bey
● TBMM’nin 1.Dönem Kars Milletvekilleri
1920’de Kars’› geri ald›. 20 Kas›mdaki atefl kesin ard›ndan 22
Kas›m da Ermenilerle bafllayan
bar›fl görüflmeleri 2 Aral›k da
Kars Sanca¤›’n›n tamam›n›n Türkiye’ye verilmesiyle sonuçland›.
16 Mart 1921’de Sovyet Hükümeti’yle yap›lan Moskova Antlaflmas›yla Kars ve Artvin’in Rusya s›n›r› bugünkü haliyle belirlenmifl oldu. Evliye-i Selase (üç kent) içinde yer alan Batum ve ayr›ca Ah›ska ve Ah›lkelek s›n›rlar›m›z›n d›fl›nda kald›.
Sözlerimizin sonunda Atatürk’ün
Kars’a gelifline geniflçe de¤inmeden geçemeyece¤im. 6 Ekim
1924’de, flimdi Kars tren istasyonunda sergilenen, eskilerin tekaüt
dedikleri trenle Atam›z ve yan›ndakiler, sabah Sar›kam›fl’tan hareketle ö¤lene do¤ru vard›lar
Kars’a. ‹stasyondan bafllayarak,
hal›larla kaplanm›fl yollardan kesilen sa¤l› solfllu kurbanlar ve kald›r›mlar› doldurmufl binler aras›ndan yürüyerek Konaklamas›na
ayr›lan Türk Oca¤› binas›na girdi.
Süslü arabalar›-paytonlar›, atl›lar›
ve yöresel kuflamlar› içinde “Hofl
gelifller ola” türküsü ve oyununu
eflli¤inde, coflkuyla karfl›lad›lar
Karsl›lar Atatürk’ü.
Gün boyu okullar, kurum ve kurulufllar incelendi. Komflu il ve ilçe
heyetleriyle görüflüldü. Akflam
onuruna düzenlenen e¤lencede
temsiller verildi, fliirler okundu,
oyunlar oynand› ki, “Hofl gelifller
ola Mustafa Kemal Pafla” coflkunun doru¤u alk›fl›n oda¤› olmufltu. Özellikle bu oyunla kopan alk›fl tufan›na Atatürk ve Latife Han›m s›k s›k yerlerinden kalk›p halk› selamlayarak karfl›l›k verdiler.
● Ata’n›n Kars’a gelifl
flii (6 Ekim 1924)
O gün, bu gündür 30 Ekim Karsl›lar ve Kars’› bilenlerce hiçbir zaman için anlam›n› yitirmemifltir, yitirmeyecektir. Bu sevgi bu coflku
kalpler att›kça daha da nemalanarak devam edecektir. Nice 30
Ekim’lere dek...
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
7
Cumhuriyet Ö¤retmenleri
Nevzat ERDA⁄
Mali Müflavir - E¤itimci/Yazar
[email protected]
EVG‹L‹ dostlar; dergimizin bu say›s›nS
da asl›nda 29 Ekim Cumhuriyet bayram› hakk›nda yazmay› düflünmüfltüm. Ancak, Kas›m ay›nda yer alan Ö¤retmenler
gününü fark etti¤imde bu iki kavram›n birbiri içinde oldu¤unu bir kez daha vurgulamak gerekir diye düflündüm. Cumhuriyet
ve e¤itim dolay›s›yla ö¤retmenler ayr› ayr›
düflünülemez çünkü; e¤itim uygarl›k yolunda ilerleyebilmenin en birinci ad›m›d›r.
Ve ancak uygar milletler Cumhuriyet yönetimine gerçek anlamda sahip olabilirler.
Bat› dillerinde cumhuriyetin karfl›l›¤›, ulusun kendisini yönetmesi anlam›na gelir.
‹dare edilenler, idare edenler bu rejimin
önemli iki unsurudur. Bana göre, bu iki
unsurun sahip olmas› gereken özelliklerin
bafl›nda dürüstlük ve kültür e¤itimi gelir.
Rejimin demokrasi platformuna oturtulmas› flartt›r. Cumhuriyet, ulusun vatan ve hukuka sevgisi ve içten ba¤l›l›¤› ile yaflat›lmal›d›r. Bu nedenle cumhuriyete hayat veren damarlar›n bafl›nda demokrasi gelir.
Demokratik sistem ile idare edilen cumhuriyetlerde hiç kimsenin s›n›rs›z hak ve hukuku yoktur. Çünkü demokratik cumhuriyetlerde kiflilerin ve dolay›s›yla toplumlar›n
özgürlükleri, eflitlikleri hukuk yolu ile güvence alt›na al›nd›¤› gibi, bunlar›n s›n›rlar›
da adaletin kalemi ile çizilmifltir. Atatürk,
kurmufl oldu¤u genç Türk Devletinin yap›s›n› 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin
temelleri üzerine oturturken; Cumhuriyetin
yaln›zca kanunlar ile devlet zoru ile ve yasaklarla korunamayaca¤›n›n bilincinde idi.
Onu Cumhuriyete ve eflit haklara sahip
olanlar koruyabilir yüceltebilirdi. Bunlar›
yazarken akl›ma Atatürk’ün Cumhuriyet
rejimini kurarken ona sahip ç›kmas› gerekenlerin bak›fl› ile alakal› k›sa bir fley geldi
bunu burada yazmadan geçemeyece¤im.
Atatürk, Mudanya yolu ile Bursa’ya gidiyordu. Kalabal›k bir halk kitlesi iskelede
etraf›n› çevirmifl bulunmaktayd›. Bir kad›n›n elinde bir k⤛tla Atatürk’e yaklaflt›¤›
görüldü.
‹htiyar, zay›f bir kad›nd›. Ata’n›n yolunu
keserek titrek bir sesle:
- Beni tan›d›n m› o¤ul? Dedi. Ben sizin Selanik’te komflunuzdum. Bir o¤lum var.
Devlet demiryollar›na girmek istiyor. Siz
onu als›nlar dediniz. Fakat müdür dinlemedi. O¤lumu yine ifle almam›fl. Ne olur
bir kere de siz söyleseniz.
Atatürk’ün çelik bak›fll› gözleri samimiyetle parlad›.
Elleriyle genifl jestler yaparak ve yüksek
sesle:
- O¤lunu almad›lar m›? Dedi. Ben tavsiye
etti¤im hâlde mi almad›lar?
Ne kadar iyi olmufl... Çok iyi yapm›fllar...
‹flte Cumhuriyet böyle anlafl›lacak...
Kad›n, kalabal›¤›n içinde kaybolmufltu. Ve
Atatürk adeta kendinden geçmifl bir sesle:
- ‹flte cumhuriyetten bekledi¤imiz netice
diyordu.
Bilgisiz ve bilinçsiz bir halk toplulu¤unun
ulus olma hakk›na sahip olamayaca¤›n›
vurgulayan Atatürk, ulusun bilinçlendi¤i
oranda hak ve hukukuna sahip ç›kaca¤›n›
biliyordu. Bu nedenle e¤itim ve kültüre
çok önem vermifltir. Onun, bir bak›ma kültürü, cumhuriyetin temellerinden biri olarak görmesindeki neden budur.
Atatürk’e göre sadece cumhuriyete sahip
olmak yeterli de¤ildir. Ona lay›k olmak da
gereklidir. Bunun içinde gereken yol gene
e¤itimden geçiyordu. Hürriyet ve ba¤›ms›zl›¤›n k›ymetini, erdemli ve özverili, ça¤dafl e¤itim alm›fl olan gençler iyi bilebilirlerdi Ba¤›ms›zl›k, hürriyet, cumhuriyet
bundan böyle savaflarak de¤il, de¤eri bilinerek korunacakt›. Onun için k›l›çla elde
edilen zaferler, siyasi, ekonomik, kültürel
zaferlerle taçland›r›lmal›yd›.
Atatürk yeni Türkiye’nin yarat›lmas›nda
ö¤retmenlere büyük görevler düfltü¤ü
inanc›ndayd›. Ça¤dafl bir ulus olmam›z
için e¤itimin yayg›nlaflmas› gere¤ine inan›yordu. Bu nedenle Atatürk “Milletleri kurtaracak olan yaln›z ve ancak ö¤retmenlerdir.” sözleriyle ö¤retmene verdi¤i önemi
ve duydu¤u sayg›y› en güzel biçimde belirtmifltir.
Ö¤retmen; yap›c› ve yarat›c›d›r. ‹nsan haklar›na sayg›l›d›r. Ö¤retmen tam donan›ml›,
bilgili, kültürlü, özverili, çevreye güven ve
inanç veren, içi insan sevgisiyle dolu bir
kiflidir. Atatürk; “Ö¤retmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacakt›r.” demekle ö¤retmene yükledi¤i sorumlulu¤u ve de¤eri anlatm›flt›r. Ö¤retmenler sevgi, bilgi da¤›t›r. ‹çimizi ayd›nlat›r. Bizi do¤ruya yöneltir. Bilgili
kifliler olmam›z için çaba gösterir. Dünyay›
tan›t›r. Ö¤retmen her alanda yenili¤i, yenileflmeyi savunur. Gerçekleri anlat›r. Beceri
ve yeteneklerimizin geliflmesine yard›mc›
olur. Cumhuriyete sahip ç›kacak onu koruyacak nesillerde ancak ö¤retmenler sayesinde yetifltirilir.
A¤açlar içinde çok yaflayanlar vard›r. Ç›nar a¤ac› böyle uzun yaflayanlardand›r.
Yüzlerce y›ll›k ç›narlar vard›r. Bizler de özgürlü¤ü, ba¤›ms›zl›¤›, devrimi severek
Türk yurdunu örten, ayd›nl›¤a, esenli¤e
uzanan dallar›m›zla cumhuriyet a¤ac›nda
yaflayaca¤›z. Çok yaflayaca¤›z. E¤itimli,
kültürlü ve bilgili halk yaflad›kça, cumhuriyet a¤ac› da yaflayacakt›r. Ne var ki, cumhuriyet a¤ac›n›n yaflamas› da, koca ç›narlar›n yaflamas›, yüzy›llarca sürüp gitmesi
gibi, insanlar›n, yurttafllar›n, ayd›n Cumhuriyeti bilen ve seven ö¤retmenlerin günefline, eme¤ine ba¤l›d›r. Dikilen dal emek ister. Cumhuriyet a¤ac› da bak›m ister. Onu
bilgimizle, sevgimizle, eme¤imizle, birlik
ve beraberli¤imizle, ideallerimizle sulamal›y›z t›pk› de¤iflim korusunun usta bahç›vanlar›, bak›c›lar› gibi yeni dallara yeni
yapraklar katmal›y›z. Cumhuriyet a¤ac›;
bir toplum a¤ac›, bir insan a¤ac›d›r, bir
ulusun köklü a¤ac›d›r. Onun yaflamas›,
topra¤› günefle, günefli suya, suyu taze
dallara, taze dallar› çiçeklere, yemifllere
de¤ifltirecek yeni kuflaklar›n gücüne,
eme¤ine, sevgisine bakar.
Bütün olumsuz geliflmelere ra¤men cumhuriyet e¤itimini alm›fl toplumumuzda
cumhuriyet a¤ac›n› koruyup, gelifltirebilecek güç her zaman vard›r. Ancak günün
geçici etkilerinde kalarak, karamsarl›¤a
düflmemek, y›lmadan, usanmadan do¤rular›, bilim ve akl›n yan›nda oldu¤umuzu
savunmam›z gerekir. Cumhuriyet e¤itimiyle yetiflmifl kuflaklar bunu çok daha iyi bilmeli, mükemmeli yaratman›n pefline düflmelidir. Bu cumhuriyetimizin her bireyi,
her kurumu için geçerlidir. Çünkü Atas›n›n
önderli¤inde Türk halk› bilmektedir ki;
“Ça¤dafl uygarl›¤a ç›kman›n ve orada kalabilmenin yolu, devletin ilerici, yenilikçi,
geliflfliime aç›k ve ak›lc› olmas›”d›r.
Sevgili dostlar gelin bu y›l cumhuriyeti ve
ö¤retmenler gününü farkl› kutlayal›m; baflar›lar›m›z›, kitap okuma oran›ndaki art›fl,
bulufllar›m›z, okuryazar oran›m›zdaki art›fl
ile ortaya koyal›m.
Cumhuriyeti ve cumhuriyetin getirdiklerini;
gerçekleri görebilecek ve söyleyebilecek
imkânlar› kutlayal›m.
Cumhuriyeti daha iyi anlamak için, getirdiklerini daha iyi yaflamak için ve Atatürk’ün bizim için b›rakt›klar›n› anlamak
için, Cumhuriyeti, Atatürk’ü, tarihimizi
okuyarak Cumhuriyet Bayram›n› ve Ö¤retmenler Gününü kutlayal›m.
Serhat Kültür ailesi olarak herkesin Cumhuriyet bayram›n› ve tüm ö¤retmenlerimizin ö¤retmenler gününü kutlar›z.
8
fiahvelet GENÇLER’e
Görkemli Jübile
ARS folkloruna uzun y›llard›r hizmet eden ve
Kars’›m›z›n yetifltirmifl oldu¤u
fia
fi
ahvelet GENÇLER’e, Muharrem AYAZ ve Tayfun ALA GÖZ ’ün önderli¤inde ‹stanbul’da görkemli bir jübile gecesi yap›ld›.
K
Geceye yöremiz ifladamlar›,
dernek yöneticiler, Kafkas
folkloruna hizmet etmifl müzisyenler,tv.yap›mc›lar› sanatç›lar,yöremiz flairleri fi
fia
ahvelet
GENÇLER’in yetifltirmifl oldu¤u folklor ekibi ve genifl hemfleri toplulu¤u kat›ld›.
Gecede bir konuflma yapan
fia
fi
ahvelet GENÇLER duygula-
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
SERHAT KÜLTÜR HABER
r›n› flöyle anlatt›;Çok mutluyum
çok sevdi¤im hemflerilerimi
bir arada görmek hele benim
için burada toplanman›z beni
çok duyguland›rd›.Hele bu alk›fllar›n›z beni gözyafllar›na
bo¤du.Beni bu gecede yaln›z
b›rakmad›¤›n›z için hepinize
teflekkür ediyorum yeniden
do¤mufl gibiyim dedi.
Daha sonra slayt gösterisi ile
fia
fi
ahvelet GENÇLER ’in çal›flmalar› izlenildi. Bu önemli
gece yöremizin o güzelim
Azeri müzikleri ve folklor gösterileriyle sona erdi.
Serhat Kültür Dergisi olarak
fia
fi
ahvelet GENÇLER ’i yaflam›
boyunca yapt›¤› baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay› kutlar bundan sonraki yaflam›nda sa¤l›k
ve mutluluklar dileriz.Ayr›ca
Bu geceyi düzenleyen Mu harrem AYAZ’a, Tayfun ALA GÖZ ’e ve eme¤i geçen tüm
hemflerilerimizi yürekten kutlar
böyle birlik ve beraberli¤in devam›n› dileriz.
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
9
10
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
11
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
SERHAT KÜLTÜR HABER
Atxem ve Azeri Kültür Evi Aras›nda
‹flbirli¤i Protokolü
Bakü, 06. 10. 2009
XEM (Azerbaycanl›lar›n ve di¤er Türkdilli
ATHalklar›n
‹flbirli¤i Merkezi) ve ‹stanbul
Anadolu Yakas› Azeri Kültür Evi Derne¤i ‹mzalayacaklar› iflbirli¤i faaliyet protokolünde;
Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti
ve di¤er Türk Dilli Halklar aras›ndaki siyasi- iktisadi- kültürel ve tarihi ba¤lar›n sars›lmaz olduklar›na emin olduklar›n› bildirir ve bu yönde
birlikte faaliyet göstermek maksad› ile afla¤›daki ilkeleri kabul ederler:
* ‹ki kardefl ülke halklar›n›n tarihi milli- etnik
birli¤ini ve tabii birleflme arzusunu, sivil toplum olarak ve toplumsal kurumlar›n dünyada
demokratik geliflmenin esas tezahürü olan
karfl›l›kl› iflbirli¤inin geniflletilmesi zaruretini;
tarihi, dilsel, kültürel ve di¤er tüm sahalarda
iliflkileri artt›rmak;
* ‹ki kardefl ülkenin sosyal hayat›nda birlikte
iflbirli¤i yapmakla mütemadiyen ortak projelerin hayata geçirilmesini ve Türk Dünyas› ile ilgili yap›lacak faaliyetlere birlikte kat›l›m›n sa¤lanmas›;
* Karfl›l›kl› bilgi al›flverifli ile bu kurulufllar›n di¤er Türk dilli ülkelerde tan›t›lmas›na nail olmak.
‹flbirli¤i Protokolünü ‹mzalayanlar:
Erol GÖLLÜ
Azeri Kültür Evi Baflflkkan›
‹lham ‹SMAYILOV
ATXEM Baflflkkan›
12
‹hsan ÖZKÖSEL‹
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
‹nsanlar› Gerçek Tav›rlar›yla
Tan›mak Mümkün Olsayd›
‹liflkilerde Çeliflki Yaflanmazd›
Emekli Bankac›
NSANLAR bir di¤erinden üstün
görünmek için birbirleriyle yar›fl‹maktad›rlar.
Ancak ço¤u insan üs-
nabilir. Çal›flma sistemi, daha sa¤lam bir flekilde kurulabilir.
Aksi halde, eforunu ve zaman›n›,
bofluna harcayarak beklenmeyen
baflar›s›zl›klara ve zahmetlere katlanm›fl olur. Yani insan mant›kl›, nat›kal› düflünen bir canl›d›r. Öncelikle kendisini sevmeli ve kendisine
güvenmelidir.
Toplum yaflant›s› mutlaka karfl›l›kl›
fedakârl›k gerektiren bir düzen
üzerine kurulmufl, önemli bir süreçtir. ‹nsan›n yaln›z kendi ç›karlar›n› düflünmesi, kendisi için çal›flmas›; içinde yaflam›n› sürdürdü¤ü
çevreye yüz çevirmesi, insanlara
haks›zl›k etmesiyle eflde¤erdir. Bu
tip insanlar, sa¤lam ve kal›c› arkadafll›k ve gerçek dostluktan yoksundurlar. Bencil davran›fllar, muhataplar›m›z›n, bize karfl› olan güvenlerini ciddi flekilde sarsar. Ve
ço¤u kez insan› beklenmeyen hatta telafisi mümkün olmayan ç›kmazlara sokar. Sonucunda bakars›n›z ki içimizdeki müspet tutkular,
ciddi bir y›k›ma sebep olmufltur.
Toplum içerisinde, bilhassa yak›nlar›m›z aras›nda, sevilen, say›lan
bir kifli olmak isteniyorsa baflkalar›n›n da en az kendimiz kadar, hak
ve hukukuna sayg›l› olmay› baflarmal›y›z.
Yani yaflamak, zorluklar› yenmek
için, insanlar›n mutlaka birbirlerinin
fikir ve düflüncelerine ihtiyaçlar›
vard›r. Birlik olunan her yerde, teflebbüs edilen ifllerin baflar› yollar›,
daha çeflitli ve sa¤lam olarak bulu-
Çevremizde elbette ki sadece kendi ç›karlar›n› düflünen, “Her fley benim olsun.” diyen bencil insanlar
yok de¤il. Onlar› zaman zaman gözümüzün önüne getirerek, toplumda bu tip insanlar›n ne derece hofl-
tünlü¤ü yanl›fl yerlerde ar›yorlar.
Israrla bencil tav›rlar›ndan ödün
vermeden, birilerinin üzerine basarak baflar›l› olacaklar›na inan›yorlar.
Hemen hemen ço¤u insan çocukluktan itibaren baflar›l› olmak, kendini göstermek, en az›ndan yaflad›¤› çevreden sivrilmek, be¤enilmek tutkusunu, yaflamaktad›r. ‹nsan kendisine güvenerek, baflar›l›
olaca¤›na inanm›flsa makul ve denenmifl olana, mutlaka yönelmelidir. Yani düflünce ve yeteneklerini
bu amaç do¤rultusunda de¤erlendirmelidir.
nutsuzluk uyand›rd›¤›n› hat›rlamamak, görmezlikten gelmek mümkün mü acaba? Özellikle bu anlay›fltaki insanlara karfl›, kendi görüfl
ve fikirlerimizi de katarak, insanlar›
gerçek yönleriyle isabetsiz yan›lg›lara düflürmemek çok önemlidir.
Geliflen ça¤›m›zda, uygar insan›n
en güçlü silah›, hoflgörü, insanc›l
davran›fl› ve nezaketidir. Bu görüfllere, kay›ts›z kalmak, aksini düflünmek, insana has bencil duygular›n
en bariz göstergesi olsa gerek.
‹nsan yaflam›nda baz› kifliler büyük olarak do¤ar. Baz›lar› sonradan büyüklük kazan›r, baz›lar› da
ne yaz›k ki zorla büyük görünmeyi
bir al›flkanl›k haline getirmifltir.
Tabii ki insan, düflünen canl›d›r.
Ancak çözümü oldukça güç bir
yarat›kt›r. Yani kavun de¤il ki koklayarak tan›ma flans›m›z olsun.
Sonuç olarak, baflkalar›n› bilen kifli, bilgili; kendisini bilen kifli ise
ak›ll›d›r.
Sayg›lar›mla...
Tüm okurlar›m›z›n, de¤erli hemflerilerimin ve gönül dostlar›m›n kurban bayram›n› en iyi dileklerimle
kutlar, sa¤l›k, mutluluk ve esenlikler
de¤iflmez kaderleri olsun dilerim.
13
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
‹hsan ÖZKÖSEL‹
Mesle¤inin Ehli ve Hastalar›n›n
fiifas› Olan Bir Profesör Doktor
Tan›m›flt›m
AYIN Prof. Dr. Cem KA LAYCI’y› 15 y›l önce tan›ma flansl›l›¤›m olmufltu. Mide rahats›zl›¤›m yaflam›m›
kâbusa dönüfltürdü¤ü bir
süreçte görevim nedeniyle,
de¤iflik illerde, bilhassa ‹stanbul’da çare aray›fllar›ma
ülser teflhisi konulmufltu
.Yaklafl›k 7 y›l bu ›zd›rab›
çektim. Yaflam›m›n çekilmez
boyutlara geldi¤i bir dönemde; ameliyat için karars›zl›k
ve karamsarl›k yaflamaktayd›m. Ameliyatla ilgili karar
aflamas›nda iken; de¤erli
hemflerim gönül dostum
Yüksek mühendis Zeki KERANCI adeta bana çare oldu. ‹flte o günlerde beni
Marmara Üniversitesinde
görevli Say›n Doç.Dr. Cem
KALAYCI’ya götürdüler. Say›n Doç.Dr. Cem KALAYCI
flikâyetlerimi s›k›nt›lar›m› sab›rla dinleme lutfunda bulundular. Ve sonuçta bana 15
günlük antibiyotik tedavisi
uygulad›lar. Ancak merak›ma mucip olan, böylesine
bir tedavinin nedenini sordu¤umda, ameliyat› gerektiren
S
bir durum olmad›¤›n› rahats›zl›¤›n›z midenize yerleflen
bir mikroptan olufltu¤unu ifade ettiler. Sonuçta 15 gün
süreli kulland›¤›m antibiyotik
tedavisi ile sa¤l›¤›ma kavufltum.
Yani hasta insan adeta bir
çaresizlik, hatta bir y›k›m
içersinde doktordan çare
arar, bilhassa hassas insanlar, yaflama küskün, moral
çöküntüsü içersinde, özellikle doktordan ilgi ve insanc›l
bir davran›fl bekler. Bu bekleyifl hasta insan›n en do¤al
hakk› olsa gerek.
Yani Allah kimseye dert vermesin, doktora da düflmesin, doktorsuzda etmesin.
Doktor hastas›na karfl› bir
meslek yemininin ve sorumlulu¤unun kaç›n›lmaz bir görev oldu¤unun bilinci tafl›mal›d›r. Üzülerek söylüyorum, bu beklentiler ancak
medeni toplumlarda kusursuz uygulanmaktad›r. Örne¤in rahats›zl›ktan adeta bunalm›fl bir insan çare aray›fllar›yla baflvurdu¤u doktordan menfi tepki al›rsa vay
geldi o hastan›n haline. Yani
istisnada olsa yaflanan böylesine doktor hasta iliflkileri,
doktorluk gibi çok önemli ulvi mesle¤e hiç de yak›flm›yor. Hatta bu onurlu ve sayg›n mesle¤e gölge düflürüyor. Yaflan›lan böyle doktor
hasta iliflkileri bu ulvi mesle¤in sayg›nl›¤›n› tart›flma zeminine çekiyor.
Öyle bir dünyada yafl›yoruz
ki herkes her iflte hep kendini hakl› göryor. Suçu daima
bir di¤erinde ar›yor. Yaflan›lan olaylar ve deliller hep
kendi aleyhin de olsa da
suçsuzlu¤unu asla kabullenmeye yanaflm›yor. Yani bu
toplumda bu flartlarla yaflamak her halde insanlar›n de¤iflmez kaderi olsa gerek.
Sonuç olarak benim sa¤l›k
rehberim görevinde örnek
insan Prof. Dr. Say›n Cem
KALAYCI’ ya minnet ve flükran borcumu kaç›n›lmaz bir
görev say›yorum. Diliyorum
ki ülkemizde Cem Bey anlay›fl›nda doktorlar›m›z›n say›s›
çok olsun.
14
Tilki ve Y›lan’›n
Öyküsü
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
Av. Halis ÖZDEM‹R
‹stanbul Barosu
ir gün bir tilki ile zehirli bir kara y›lan yol arkadafll›¤› etmifller. Bu pek samimi, çok candan
bir yolculuk olmufl. Derken önlerine oldukça derin ve genifl bir
dere ç›km›fl. Tabii y›lan yüzme
bilmedi¤inden tilkiye yalvarm›fl:
B
- Ne olur, demifl, ben yüzme bilmiyorum, müsaade et, sana dolanay›m, birlikte karfl›ya geçelim!
Tilki de raz› olmufl.Y›lan bafl›n› tilkinin boynuna yaslam›fl ve vücudunu da tilkiye s›k›ca sarm›fl. Dereyi geçmifller. Tilki hem yorulmufl hem de y›lan›n vücuduna
fliddetle dolanmas›ndan s›k›lm›fl.
- Haydi, y›lan kardefl in art›k! demifl. Y›lan tilkiyi daha fazla s›karak bafl›n› öne do¤ru uzatm›fl,
güzel fakat hain gözlerini tilkininkilere dikerek:
- Gözlerime iyi bak! Ben y›lan›m,
y›lan do¤dum! demifl. ve tilkiyi
sokarak öldürmüfl!
‹talyan ceza alimi REFAALLE
GARAFALO’nun CR‹M‹NOLOG‹A, SUÇ SUÇLU ve CEZA ad›ndaki, yap›t›nda bu gibi do¤umdan ruh bozukluklar›na sahip
kimselerin toplumda yaflant›lar›na onlar›n pimi çekilmifl bomba
gibi insanlar olduklar›na, keyif
için insanlar› bo¤azlad›klar›na
de¤inirlir. Sak›nmak laz›m.
Bu tipleri meslek yaflant›mda çok
gördüm; elimden geldi¤i kadar
da onlarla konufltum. Ruh tahlillerini yapmaya çal›flt›m, cezaevleri bunlarla doludur. Daha birkaç y›ll›k acemi bir avukatt›m; do¤uda bir a¤›r ceza mahkemesinde yarg›lanan ayn› tipte san›¤›n
davas›nda ma¤dur taraf›n (MÜDAH‹L) AVUKATI idim. Husumeti, öldürdü¤ü kiflinin kendisine g›yab›nda sözde kötü bir laf etti¤inden kaynakland›¤›n›, dinlenen tan›klar›n beyanlar›ndan duruflmalardan ö¤rendik. San›k,
adam› nas›l öldürmüfl? Mevsim
yaz sonu, köylerde çay›rlar kesilmifl, otlar daha çay›rda iken y›¤›nlar haline getirilmifl. S›ra, ot y›¤›nlar›n›n sahipleri taraf›ndan
arabalarla köylerine tafl›nmas›
zaman›.
San›k öldürece¤i adam›n yan›na
gider ve hiçbir neden olmadan
tafl›d›¤› RUS NAGANT’›n› (taban-
cay›) yak›ndan kurban›n›n üzerine boflalt›r. Adam daha ölmemifltir; katiline yalvarmaya bafllar,
“Ad›n› vererek, ben bu yaralarla
ölmem; bak›ma muhtaç birkaç
çocu¤um var, onlara ac›” der.
Merhamete ( ) gelen san›k teklifi
kabul ile tabancan›n namlusunu
a¤z›na al, öp; sen› böyle b›rakaca¤›m der. Adam da namluyu
a¤z›na al›r, öper de. Sonras› daha kolay, san›k da elini teti¤e dokundurur, Adam›n kafatas› paramparça olur ve ölür.
Sap›k a¤›r bir ceza gördü, resen
temyize de tabi, mahkumiyet karar› iki ay kadar sonra Yarg›taydan ONANARAK döndü. O y›llar
cezaevleri bofl, Yarg›tay da da
ifller hafifti.
Ceza gören sap›k bu kez cezaevini haraca ba¤lad›; disiplini zor
uygulan›yordu. Çok geçmeden
baflka iriyar› bir kifli suçlanarak
cezaevine girince de ondan birkaç kez dayak yiyen sap›k cezaevinin bir köflesine sinmeye
mecbur oldu.
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
Haber: Serdar ÜNSAL
K‹M’DE Türkiye ile Er10Emenistan
aras›nda imzalanacak olan protokol sonras›nda aç›lmas› düflünülen
s›n›r kap›s› ile ilgili olarak I¤d›r
ve Kars halk›n›n ne düflündü¤ü konusunda röportaj yapmak için I¤d›r’a gelen Frans›z
Le Figaro gazetesi Türkiye
temsilcisi Laure Marchand ve
Le monde gazetesi temsilcisi
I¤d›r’da gazeteci Serdar Ün-
15
Frans›z Gazeteciler
I¤d›r’da Ermenistan
S›n›r Kap›s› ‹çin
Röportaj Yapt›lar
sal,Cabbar fi›ktafl ve Asim
der baflkan› Göksel Gülbey
ile görüflerek s›n›r kap›s›n›n
aç›lmas› konusunda görüfllerini ald›lar.
Gazeteci Serdar Ünsal,Cabbar fi›ktafl ve Asim der baflkan› Göksel Gülbey, S›n›r kap›lar›n›n aç›lmas›n›n Ermenilerin
‹flgal ettikleri topraklardan çekildikten sonra mümkün olaca¤›n› aksi taktirde emir vaki
olarak Azerbaycan küstürülerek yap›lacak olan anlaflma
ile s›n›r kap›lar› aç›l›rsa bölgede s›k›nt›lar›n olaca¤›n› belirterek Ermeniler Türk düflmanl›¤›ndan vaz geçtilerse dost
olmak istiyorlarsa ‹flgal ettikleri Da¤l›k Karaba¤ dan çekilsinler S›n›r kap›lar› aç›ls›n karfl›l›kl› olarak ticaret yapal›m gidiflgelifl olsun düflmanl›¤›n
yerini dostluk als›n”dediler.
16
Tuna GÜVENÇ
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
Azerbaycan Gezisinin
Ard›ndan
Emekli Ö¤retmen
STANBUL Anadolu Yakas› Azerbay‹can
Kültür Evi olarak Azerbaycan’›n
Athem (Azerbaycanl›lar›n ve Di¤er
Türk Haklar›n›n Emektafll›k Merkezi)
isimli derne¤inin davetiyle 1 Ekim-7
Ekim tarihleri aras›nda bulundu¤umuz
Azerbaycan’da ilk günden itibaren
büyük bir konukseverlikle karfl›land›k.
Ayn› günlerde Bakü’de Türkçe konuflan devletler parlamenterler asamblesinin (Türk Pa) ve Nahç›van’da, Türk
dilli ülkelerin devlet baflkanlar›n›n 9.
zirve toplant›s›n›n gerçekleflmesi gecemize ayr› bir heyecan katt›. Giriflinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklar›n›n, içeride Atatürk ve Nuri Pafla foto¤raflar›n›n as›l› oldu¤u Athem merkezinde bizi a¤›rlayan merkez baflka-
n› ‹lham ‹smay›lov ve Cumhurbaflkanl›¤› ‹çtimai-Siyasi fiubesi sektör müdürü Gafar Aliyev derne¤in amaçlar› ve
faaliyetleri hakk›nda bilgiler vererek,
geliflimizden duyduklar› memnuniyeti
belirttiler.
Sonraki günlerde, bize tahsis edilen
otobüs ve mihmandar›m›z fiahin Verdiyev refakatinde Azerbaycan’›n
önemli bölgelerini ve flehirlerini gezdik. Vaktimizi iyi de¤erlendirmek için
genellikle geceler seyahat ettik. Bu
uykusuz gecelerimizde, ayn› zamanda iyi bir tar sanatç›s› olan fiahin
Bey’in ve can dostumuz Mübariz Süleymanl› Bey’in garmonla çald›¤› kadim mahn›lara efllik ederek yollar› kat
ettik. Bazen gece yar›lar›nda fiahin
Bey’in; Fuzuli, Nesimi ve Nizami’den
bahsetti¤i edebiyat sohbetlerine, bazen de Gafar Bey’in; Timur’la Y›ld›r›m’›n, fiah ‹smail’le Yavuz Selim’in
aralar›nda yaflanan kardefl kavgalar›-
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
n›n yanl›fll›¤›na de¤indi¤i tarihi sohbetlerine kulak ast›k.
Salyan kasabas›nda futbol maç›n› izlerken, zaman tünelinden geçerek çocuklu¤umuzun mahalle maçlar›n› hat›rlad›k. Akflamüstü, Anadolu’dan bu
topraklara kardefl selam› getiren kür
›rma¤›n›n kenar›nda, güneflin bat›fl›n›
seyrettik.
Gence Müzesi’ni gezerken, binlerce
y›l›n kültür ve medeniyet eserleriyle tan›fl›p gururland›k. Gence Park›’nda
sohbet etti¤imiz aksakal dedelerden
birisinin; “Türkiye’de yaflayan herkesin derdi benim yüre¤ime gelsin.” diye içten yakar›fl›n› kolay kolay unutamayacakt›k.
Bir gün Nizami’nin türbesinde, onun
fliirleriyle ve nefesiyle ›s›nd›k. Bir baflka gün Azerbaycanl› müzisyenlerin
mugamlar›yla hüzünlendik.
Bakü çay bahçelerinde, bir masan›n
etraf›nda, atalar›m›z›n miras› flirin dilimizle derin sohbetlere dalarken hangimiz Azerbaycanl›, kim Türkiyeli, kim
Tebrizli unuttuk.
Bir gün, kümes hayvanlar›n› otomobilinin çat›s›nda tafl›yan vatandafla, bir
baflka gün, s›k›flan trafikte floförümüz
Namus Bey’e “Namus bas!” diye seslenen trafik polisine gülüfltük.
Ve bir gün Guba flehrinde, henüz Türkiye ve dünya kamuoyunda gündeme
gelmemifl, yeni aç›lm›fl bir toplu mezar›n karfl›s›nda bulduk kendimizi. Gördü¤ümüz manzara karfl›s›nda kelimenin tam anlam›yla dilimiz tutuldu, dona
kald›k. Metrelerce uzayan toprak içinde üst üste y›¤›lm›fl yüzlerce insan kemi¤iyle, görüntü ölüm tarlas›ndan
farks›zd›. Çarl›k Rusya’n›n çöküflünü
f›rsat bilen Ermeniler Büyük Ermenistan hayallerini gerçeklefltirebilmek için
t›pk› Anadolu’da iflledikleri cinayetler
gibi Kafkasya’da da kendilerinden olmayan herkesi öldürmüfllerdi. Bizler
Ermeni mezalimi sonucu ata topraklar›n› terk ederek Türkiye’ye s›¤›nan ailelerin torunlar› olarak, flimdi o zulmün
17
ma¤durlar›n›n karfl›s›nda tarihimizle
yüzlefliyorduk. Oradaki görevliler kaz›n›n devam› için uluslar aras› gözlemcileri beklediklerini, daha büyük toplu
mezarlar›n bulunabilece¤ini tahmin
ettiklerini söylediler. Ve burada, büyük
bir an›t mezar›n planland›¤›n› belirttiler.
Bakü’de bulundu¤umuz bir baflka
gün merhum Haydar Aliyev’in mezar›n›, Bakü’deki Türk flehitlerinin abidesini, 20 yanvar ve Karaba¤ flehitlerinin
abidelerini ziyaret ettik. Sanat flaheseri heykelleriyle bir mezarl›ktan çok,
aç›k hava müzesini and›ran Bakü
Devlet Mezarl›¤› bizi çok etkiledi. Daha sonra Athem bürosunda bas›n toplant›s› düzenlendi. Burada konuflmac›lar; Atatürk’ün “Azerbaycan a¤larsa,
bizde a¤lar›z. O gülerse, bizde güleriz.” Ve Haydar Aliyev’in “Bir millet, iki
devlet.” Sözlerinden hareketle iflbirli¤inin önemine de¤indiler. Çok say›da
televizyon ve gazete muhabirlerinin
takip etti¤i toplant›da Athem ile ‹stanbul Anadolu Yakas› Azerbaycan Kültür Evi dernekleri aras›nda iflbirli¤i ve
dayan›flma amac›yla protokol imzaland›.
Art›k gezimizin sonuna yaklafl›yorduk.
Kendimizi Bakü çarfl›lar›na vurduk. Kitapç›lardan tarih ve edebiyatla ilgili
eserleri, müzik ma¤azalar›ndan güzel
CD ve kasetleri sat›n alarak otelimize
döndük.
Ertesi gün uça¤›m›z Türkiye’ye do¤ru
havalan›rken, uçsuz bucaks›z Azerbaycan topraklar›na bakarak bir dahaki görüfle kadar hoflça kal, can
Azerbaycan diyor ve bize bu günleri
gösteren Tanr›’ya flükrediyorduk.
18
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
19
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
Haber: Sait KÜÇÜK
Kafkas Üniversitesi Ka¤›zman Meslek
Yüksekokulu E¤itime Devam Ediyor
AFKAS Üniversitesi Ka¤›zman MesK
lek Yüksekokulu 1997 y›l›nda Maliye
Program›yla E¤itim-Ö¤retim faaliyetine
Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinde
70, Muhasebe ve Maliye programlar›nda 60’a ç›kar›ld›.
Ka¤›zman Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Savafl Öztürk, okulun amaçlar›
hususunda flöyle konufltu:
bafllayan bir okul.
2005-2006 E¤itim-Ö¤retim y›l›nda Bankac›l›k ve Sigortac›l›k program› aç›ld›.
50 kiflilik kontenjanla e¤itim ve ö¤retime
bafllad›.
Kafkas Üniversitesi Ka¤›zman Meslek
Yüksekokulu, ö¤rencilerini; ‹ktisat ve
‹dari Bilimler alan›nda topluma fayda l›, kat›l›mc›, paylafl
fl››mc›, toplumsal de ¤erlere sayg›l› kifl
fliiler olarak yetifl
flttirme yi ve onlar›n ilgi ve beceri düzeyinin
yükselmesini amaçlamaktad›r. Okulu muz Tak›m çal›fl
flm
mas›n› tefl
flv
vik eden,
kat›l›mc› ve paylafl
fl››mc› bir yönetime
sahiptir.
Maliye program›na ek olarak 1998-1999
E¤itim-Ö¤retim y›l›nda Büro Yönetimi ve
Sekreterlik, ‹flletme ve Muhasebe programlar› da aç›ld›.
1999-2000 E¤itim-Ö¤retim döneminde
Maliye ve Muhasebe programlar›n›n
ikinci ö¤retimleri bafllat›ld›.
2004-2005 E¤itim-Ö¤retim y›l›ndan itibaren kontenjan say›s› ‹flletme ve Büro
Bilgisayar teknolojisi ve Programlama
program› 2007-2008 E¤itim-Ö¤retim Y›l›nda 30 kiflilik kontenjanla E¤itim-Ö¤retime bafllad›.
‹flletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Maliye, Muhasebe, Bankac›l›k
ve Sigortac›l›k, Maliye ‹kinci Ö¤retim,
Muhasebe ‹kinci Ö¤retim, ‹flletme ‹kinci
Ö¤retim bölümleri bulunan okulun ö¤renci say›s› 1064’tür.
fiu anda Yüksekokulu Müdürlü¤ü’nde
Doç. Dr. Savafl Öztürk bulunmaktad›r.
Müdür Yard›mc›l›¤› görevini Ö¤rt. Gör.
Coflkun Al›c› sürdürmektedir. ‹dari Programlar Bölüm Baflkanl›¤›na Ö¤r. Gör.
Sevda Yalç›n, bakmakta, Yüksekokul
Sekreterli¤inde ise Engin Çakmakç› bulunmaktad›r.
Ka¤›zman ilçemiz ve bölgemiz baflfltta olmak üzere ülkemizin sorunlar›n› çözmeye yönelik çal›flflm
malar yapan, üniversite,
sanayi, toplum iflflb
birli¤ini sa¤lamada ön cü; evrensel de¤erlere sayg›l›, toplam
kalite yönetimi ilkelerini benimsemiflfl,, sü rekli geliflfle
en; bir üniversite olmak temel
amac›m›zd›r.
Kafkas Üniversitesi Ka¤›zman Yüksekokulu, Ka¤›zman Tugay Komutanl›¤›’ndan boflanan binalarda ö¤retimini
sürdürmeye devam etmektedir.
20
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
● Prof. Dr. Bingür SÖNMEZ ● Nischala Joy Devi ● Dr. Neslihan ‹SK‹T
Kalbin Yogas›
ALP hastalar›na uygulanan yoga progK
ram›nda dikkat edilecek 3 temel ö¤e
vard›r.
Bunlardan birincisi sa¤l›kl› nefes almad›r.
Maalesef insanlar›n ço¤u yanl›fl nefes almakta buda sa¤l›klar›n› olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle kalp ameliyat› olan
hastalar, ameliyat kesi yeri nedeniyle derin
nefes almaktan çekinirler, yüzeyel ve s›¤ nefes almaya bafllarlar ki bu da iyileflme dönemlerinde olumsuz etki yapar.
Hastalar›m›za derin, sakin ve huzurlu nefes
alma egzersizleri yapt›r›r›z. Akci¤er kapasitelerini mümkün oldu¤unca çok kullanmalar› için gerekli al›flt›rmalar verilir. Bu önceleri
oldukça zor gelir ve kendi yanl›fl nefes alma
durumuna dönme e¤iliminde olurlar. Ancak
3-4 ders sonunda do¤ufltan bize bahfledilmifl olan nefes tekni¤i yeniden kazan›l›r ve
hastalar do¤ru nefes almay› düflünmeden
uygular hale gelirler.
Nefes teknikleri uygularken baz› ses titreflimlerini kullanarak vücutlar›nda rezonans
yaratmaya çal›fl›r›z ve ilerleyen zamanlarda
bu sesleri birlefltirerek nefesin derinleflmesini sa¤lar›z.
Temel nefes alma tam olarak uygulanmaya
baflland›ktan sonra, burun deliklerini de¤ifltirerek nefes alma, nefes vermeye konsantre olma gibi de¤iflik nefes alma teknikleri de
programa eklenir.
Program s›ras›nda zaman zaman hangi nefes alma tekni¤i ile Akci¤erlerimizin nas›l
havaland›¤› çizim yaparak anlat›l›r, bu da
hastalar›m›z›n daha istekli nefes almalar›n›
sa¤lar.
2. temel ö¤e gevflemedir. Do¤ru nefes almay› ö¤renen hastalara içe dönüfl tekni¤i
ö¤retilmeye bafllan›r. Bu hastalar›n hem
konsantrasyonunu art›r›r hem de fark›ndal›klar›n›.
Hastalar›m›z her geçen hafta bu konuda ne
kadar gelifltiklerini ve sa¤l›klar›nda meydana gelen iyileflmeyi farkederler. Amac›m›z
onlara hasta olduklar›n› unutturmakt›r. Kardiak hastalar›n önemli özelliklerinden biri
her fleyi çok ciddiye almalar›d›r. Dolay›s›yla
yapt›klar› yoga program›n› da çok ciddiye
al›rlar ve bu onlarda bir stres yarat›r ki, bu
durum bizim istemedi¤imiz bir fleydir. Ders
boyunca onlara gevflemeleri gerekti¤ini sözel olarak ya da tek tek yanlar›na giderek ve
durufllar›n› düzelterek yapt›r›r›z.
3. ö¤emiz aktivitelerini art›rmakt›r. Bunu çok
yavafl yapar›z. Yoga temel olarak yavafll›k
üzerine kurulmufl oldu¤u için, hastalar›m›zda bu temelde yavafl yavafl günlük aktivitelerini de art›r›rlar.
Aktivite art›fl›nda ki temel amaç omurgalar›n›n mümkün oldu¤unca esnek hale gelmesidir. Bunun için öne ve arkaya e¤ilmeler,
her iki yana e¤ilmeler ve dönme hareketleri
yapt›r›l›r. Bütün bu hareketler s›ras›nda do¤ru nefes almas› ve gözlerini kapal› tutmas›
konsantrasyon ve içe dönüfl aç›s›ndan çok
önemlidir.
Program s›ras›nda davet edilen uzman kifliler özel beslenme önerileri verirler. Yine
ders sonunda derin gevfleme s›ras›nda yap›lan meditasyon için zaman zaman uzmanlardan yard›m al›n›r.
Meditasyonlara müzikle bafllan›r, imgeleme
tekni¤i kullan›l›r, nefes takip edilir. Bafllang›çta zor olsa da zamanla derin gevfleme
sa¤lan›r.
Yap›lan hareketler fizik beden içindir. Meditasyon ve derin gevfleme mental beden
içindirKalp hastalar›na yoga yapt›rarak varmak istedi¤imiz sonucu flöyle s›ralayabiliriz.
Yoga ile hastay› tedavi etmeyiz ya da hastal›kla u¤raflmay›z, mevcut olan sa¤l›k durumlar›n› art›rmaya çal›fl›r›z. Yani karanl›kla kavga etmek yerine ›fl›k yakmay› tercih ederiz.
Hastal›k ve sa¤l›k bir terazide ise sa¤l›k k›sm›n› art›rarak hastal›k k›sm›n›n hafiflemesini
sa¤lar›z.
Programa kat›lan hastalar›n ders öncesi ve
sonras› kan bas›nçlar› kontrol edilir, ayr›ca
kan de¤erlerinde ki geliflmeleri takip etmek
için aral›klarla kan tahlilleri yap›l›r.
Bu basamaklar yavafl yavafl ç›k›l›r ve hastalarda son basama¤a var›ld›¤›nda stres yönetimi tekni¤i kullan›larak hayatlar›nda ki
stres faktörleri uzaklaflt›r›l›r.
Tüm “Kalbin Yogas›” aktiviteleri Memorial
Hastanesi Tamamlay›c› T›p Bölümü taraf›ndan Sal› ve Cuma akflfla
amlar› 19.00-20 00
aras›nda ücretsiz olarak uygulanmaktad›r.
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
21
Beyaz Cazibe
Allahuekber Da¤›
Ömer Ekinci M‹C‹NG‹RT
fiair-Yazar
www.micingirt.com
e-mail:[email protected]
ERHAT flehrim Kars uzakta, çok uzakta olsa da rüyalar›m›n
baflkahraman›...
Önce Sar›kam›fl sonra Kars
sevdalar›m› süslüyor.
S
Çünkü vatan›n son dura¤›
gönüllerim ülkesi Kars... Kars
bir sevda, bir tarih, bir dram
bir destan ayn› zamanda...
Ülkemiz çok s›cak siyasi gündemlerle çalkalansa da Kars›m›z› kurtulufl y›ldönümü heyecan sard›. Tek milli gündem
bu olsa gerek ki bu almal›.
Büyük zafer flöleni... Dünyay›
imrendiren bir büyük zaferin
hakl› flöleni... Bu, gerçekten
bir büyük millet olman›n heyecan›. Bu birlik asla bozulmayacakt›r.
Ancak bize karfl› yine bizden
çok ac› fleyler oluyor. fiu
günlerde yaflananlara bak›n›z. Ülkenin tüm kalem er-
baplar› sanki birbirine karfl›
mevzilenmifl bir görüntü arz
ediyor
‹flte bu duygu, her fleyden
önce birlikteli¤imizi savuruyor, kesiyor. Ve o esen vakitsiz
f›rt›na tüm toplumu savuruyor.
Toplum olarak bir büyük yürüyüflü yapam›yoruz. Enerji bofla ak›yor.
Sonra da piflmanl›klara, geri
kalm›fll›¤a yak›lan a¤›tlara geliniyor. Kars ili neden bu kadar geri kalm›fll›¤›n bir ve hatta en önemli sebepleri budur
Ancak inan›yorum ki, bir büyük yürüyüfl olacak mutlaka
ve bizde bu cevher var. Bir
zamanlar dön bak tarihe biz
ne millet hem nas›l milletmifliz. Gelmifliz dünyaya insanl›k, hofl görü bar›fl hatta savafl
nedir ö¤retmifliz... Çanakkale’de düflman›n›n yaras›n› sa-
Allahuekber Da¤›
Sen benim mahremim duvakl› gelin,
Karl› da¤ dediler beyaz örtülü.
Zifaf yok hüznü var aflks›z güzelin,
K›ra¤› bezeli hâlâ kâkülü...
ran bir millet. ‹flte bu civanmert bir milletin onur belgesidir. “Yurta Sulh Cihanda Sulh”
ilke edinmifl bir millet... Sevgili hemflerilerim Kars’›m›z›n
düflman iflgalinden kurtuluflunun 89. y›ldönümü kutlar
Bir fliirimle sayg›lar sunar›m.
Bafllad› velvele k›r›ld› testi,
Dermans›z a¤›tlar içime esti,
Dereler mübarek da¤ mukaddesti,
Rüyama dokundu flehidin eli.
Zirveyi birazdan tipi tepecek,
Hep beni doksanl›k ayaz öpecek,
Kars beyaz cazibe aflk› serpecek,
Adeta bir Leyla dünya güzeli...
22
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
Keflfedilmeyi Bekleyen Yer
Av. fi
fie
engül KARSLI
Çoban o¤ullar›n› unutmayan, komflular›yla dost ve kardefl, ama ayn›
zamanda okuyan, kendini gelifltiren
ve kalk›nma için projeler üreten demek.
De¤il midir ki her türlü üstünlü¤ünü
kaybetse dahi medeni üstünlü¤ünü
muhafaza etmifl uluslar yok olmaz.
Karsl› olmak bu sonsuzluk iksirine
sahip olmak, bunu tadm›fl olmak
demek.
Karsl› olmak Kazlara sahip olmak
demek.O Kazlar ki yaflad›¤› memleketin havas›ndan m›d›r bilinmez
t›pk› memleketinin insanlar› gibi
hislîdirler.Hepimiz görmüflüzdür
Kazlar, otlamaktan geldikten sonra,
bar›naklar›n›n avlusuna biraz yem
serpilmesinden ve bunlar› yemekten zevk al›rlar. Buna al›flm›fl kazlar;
bir gün bile yem serpilmezse, bir
sonraki gün otlamaya ç›kt›klar›nda
geri dönmeyip, arazide kalmay› tercih etmektedirler.
Karsl› hoflgörülüdür, birlefltiricidir
ama hislidir...
Tey Loloooo....
Bir Amerikal›, Türkçeyi ana dili gibi
ö¤renmek üzere Türkiye’ye gelir.
Uzun bir süreden sonra ihtisas›n›
tamamlad›¤›na kanaat ederek dönüfl haz›rl›klar›na bafllar.
Karsl› Olmak!
Ne do¤ru bir sözdür o;önyarg›lar›
parçalamak atomu parçalamaktan
daha zordur...
Karsl› olmak Atom olmaktan daha
zor bir fley.
Karsl› olmak kahraman olmakt›r.
Kurtulufl savaflfl››nda, zor flfla
artlar alt›nda topyekûn giriflfliilen millet iradesinde en ön saflarda mücadele etmek ve her flfle
eye ra¤men baflfla
ar›ya
ulaflfla
abilinece¤inin en güzel örnek lerinden biri demek. Kars’› ve tüm
Anadolu’yu kanlar›yla bizlere ebedi
yurt haline getiren flfle
ehitlerin diyar›
demektir.
Karsl› olmak emek demek ve emek
vermek her fley için herkesten fazla
sevmek demek koflulsuz herkesi ve
herkese kucak açmak demek.
Ülkesinin kalk›nmas› ve geliflmesi
için almadan ya da almay› talep etmeden veren demek. Ve beklentisiz sitemsiz ama fark›nda, Ülkesi
için düflünen, yazan, söyleyen demek.
Karsl› olmak nerden geldi¤ini unutmadan örf ve adetlerini ilk günkü
canl›l›¤›yla koruyan, Anadolu Kültürünü her daim yaflayan ve yaflatan, büyü¤üne sayg›l›, hürmetli,
evinde kete kokusu eksik olmayan,
● Serhat fi
fie
ehrimiz Kars’tan Bir Görünüfl
-
(Foto¤raf: Orhan DEM‹R)
O arada bir arkadafl›,
-”Sen henüz Türkçeyi tam bilmiyorsun” der
-Neden?
-”Kars diye bir ilimiz var, orada ö¤renece¤in çok fleyler oldu¤una inan›yorum.” Amerikal› bu öneri üzerine Kars’a gitmeye karar verir, ve
do¤ruca Kars’a gider birkaç ayda
orada kald›ktan sonra kendinden
emin olarak biletini al›r ve tren istasyonuna giderek treni beklemeye
koyulur. O s›ralarda Kars-Akyaka
aras› Marflandiz çal›fl›yor. Vatandafl›n birisi marflandize bilet alm›fl ne
yaz›k ki treni kaç›rm›fl. Heycanla istasyona giriyor görevliye sesleniyor...
-E¤e, e¤e marflandiz harda d› getti
mi?
Görevli gayet sakin,
-Tey lolooo...
bu cevap üzerine olay› izleyen
Amerikal›y› flaflk›na çeviriyor. Bu
kelimenin anlam›n› ö¤renebilmek
için biletini geri iade ederek Kars’ta
bir ay daha kalmaya karar veriyor...
Karsl› esprilidir, hoflgörülüdür her
fleye ra¤men gülmesini ve mutlu olmas›n› bilendir. Her ne kadar yanl›fl
tan›nm›fl olsak da...
Karsl› olmak Türk’üyle Çerkez’iyle,
Kürt’üyle,Terekeme’siyle Azeri’siyle,...yani Türk olmak Türkiyeli olmak
demektir.
Kars ozanlar›yla, da¤›yla tafl›yla,
co¤rafi konumuyla, do¤al klima niteli¤inde havas›yla, flifa olan suyuyla jeopolitik konumuyla hepsinden
önemlisi medeni, ilerici ve yeniliklere aç›k insan›yla do¤unun MODEL
flehridir asl›nda.
KARS DO⁄UNUN GÜNEfi‹D‹
EN GÖZEL SERHAT fiEHR‹D‹
‹NSANLARI ÇOK GÖZELD‹
GURBAN OLUM KARSIM SANA...
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
23
Y›llar Geçiyor… Nas›l Bir
Gelecek ‹stiyorsunuz?
Oya DEM‹R
Reklam, Halkla ‹liflkiler, ‹letiflim Uzman›
[email protected]
AMAN h›zla ak›p geçiyor, son y›llarda daha h›zl› ak›p geçiyor. ‹nZ
san yaflland›kça yaflam›n h›zla ak›p
gitmesi daha belirgin oluyor. Tabii ki
zaman›n ak›fl h›z› her zaman ayn›.
Sadece yaflananlar de¤ifliyor. Ne
yaflad›¤›m›z› ve neler yaflayabilece¤imizi biz belirleyebiliyoruz. Zaman›n daha h›zl› geçiyor gibi hissedilmesi sadece yaflad›klar›m›z›n h›zla
de¤iflmesinden kaynaklan›yor.
Geçen y›llara bakt›¤›mda ne kadar
çok fleyin gelip geçti¤ini fark ediyorum. Bundan 10 y›l önce akl›ma gelmeyecek fleyleri, umut etti¤im ama
belki de inanmad›¤›n fleyleri yafl›yorum flimdi. Yafl›yoruz hep birlikte,
ya¤murlar›n ya¤d›¤›, do¤an›n uykuya geçti¤i, hüznün bizi sar›p sarmalad›¤› sonbaharda içim heyecanla
doluyor, gelece¤e umutla bak›yorum.
- Ülkemde do¤udan bat›ya, kuzeyden güneye okuma oran› % 100.
- Ülkemde en düflük e¤itim seviyesi
lise. Ve bu oran çok düflük.
- Ülkemde beyin göçü durdu.
Geçen y›llara bakt›¤›mda ne
kadar çok fleyin gelip
geçti¤ini fark ediyorum.
Bundan 10 y›l önce akl›ma
gelmeyecek fleyleri, umut
etti¤im ama belki de
inanmad›¤›n fleyleri
yafl›yorum flimdi. Yafl›yoruz
hep birlikte, ya¤murlar›n
ya¤d›¤›, do¤an›n uykuya
geçti¤i, hüznün bizi sar›p
sarmalad›¤› sonbaharda içim
heyecanla doluyor, gelece¤e
umutla bak›yorum.
- Ülkemde flehirleraras› göç durdu.
- Ülkemde iflsizlik oran› % 0.
- Ülkemde üretim kapasitesi % 100
ve üretti¤imiz mallar dünyan›n de¤iflik ülkelerine ihraç ediliyor.
- Ülkemde tar›m, hayvanc›l›k, turizm,
sanayi vb alanlarda en geliflmifl teknolojiler kullan›l›yor.
- Dünyan›n de¤iflik yerlerinden bilim, sanat, spor vb alan›nda çal›flan
kifliler bilgi al›flverifli için ülkemi ziyarete geliyor.
- Ülkemde her birey dünya bar›fl›,
ekolojik denge ve çevre için gönüllü
olarak çal›fl›yor.
- Ülkemde gençler dünya gençli¤ine örnek olacak sosyal sorumluluk
projeleri gelifltiriyor, uyguluyor.
- Ülkemde sokaklar tertemiz.
- Ülkemde her yer yemyeflil. A¤açs›z tek bir bofl alan yok. Orman yang›n› oran› % 0.
- Ülkemde denizlerden temiz su elde ediliyor.
Bu sonbaharda içim k›p›r k›p›r; bu
sonbaharda gelece¤e umutla bakmam› sa¤layan çok özel bir kutlamay› yafl›yoruz. Cumhuriyet Bayram›. Cumhuriyetimizin 100. Y›l› (29
Ekim 1923). Düflman devletlere karfl› verdi¤imiz büyük mücadelenin
bitmesinin üzerinden uzun y›llar
geçti. Ve biz bu y›llar› ülkemizi bugünlere getirmek için çal›flarak geçirdik.
Her gün, her alanda kendimizi gelifltirerek, yeniliklere aç›k olarak,
araflt›rarak, siyasi kargaflalardan
uzak durarak, sadece çal›flarak,
sadece okuyarak, sadece kendi iç
zenginliklerimize inanarak, birbirimize güvenerek sadece ülkemiz,
çocuklar›m›z›n gelece¤i için çal›flarak geçirdik. Ve bu sonbaharda
Cumhuriyet bayram›n› yine coflku
ile kutluyoruz.
Y›l 2023... Cumhuriyetimizin kurulu flflu
unun 100. Y›l›. Geçen y›llar boyunca sa¤lam bir toplum yap›s› oluflturmak için e¤itim yap›m›z› güçlendirdik, sahip oldu¤umuz de¤erlerin k›ymetini ö¤rendik, ö¤rettik, ortaya koyduk ve sadece kendimize güvendik.
Y›l 2023... okuma oran› % 100, iflsizlik oran› % 0, ürettiklerimizi dünyan›n
dört bir yan›nda pek çok kifli kullan›yor. Ekonomimiz güçlü, insanlar›m›z
gelece¤e umutla bak›yor ve umut
da¤›t›yor.
Y›l 2023... Geçen y›llarda biz çok
fley ö¤rendik; en büyük ve gerçek
gücün topraklar›m›zda oldu¤unu,
en büyük ve gerçek aç›l›m›n e¤itim
oldu¤unu, sanayi devrimi oldu¤unu,
kültür devrimi oldu¤unu, tüketim
toplumu de¤il üretim toplumu olmak
oldu¤unu, ö¤rendik.
Y›l 2023... Cumhuriyetimizin 100. Y›l›nda biz çok fley ö¤rendik...
Y›l 2023... Ülkem gelece¤ini yaratt›... Çocuklar›m›z ve onlar›n çocuklar› için okuyan, araflt›ran, üreten,
umutlu, huzurlu ve mutlu bir toplum
bir bütün toplum yaratt›.
Tabii ki y›l 2009...Cumhuriyetimizin
86. Y›l›...
Ben bu ya¤murlu sonbahar gününde gelecek güneflli günlere bak›yorum ve umut ediyorum 2023 umut
etti¤im gibi gelsin. Benim ülkem gelece¤ini 2023 gibi yarats›n... ‹nan›yorum benim ülkem kendi de¤erlerini anlad›¤› ve anlatt›¤› sürece nice
2023’leri yaflayacak...
Ve benim ülkem ayd›n bir toplum ve
huzurlu bir gelecek yaratacak.
24
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
De¤erlerimiz
Cafer AKYOL
E¤itimci-Yazar
[email protected]
[email protected] [email protected]
E⁄ERL‹ okuyucular, bu özel
D
say›m›zda çok özel konu¤um
olmas› sebebiyle çok mutluyum.
Do¤du¤u yerlerin folklorunu ülke
s›n›rlar›n›n d›fl›na tafl›yan, herkesin
gönlünde taht kuran, Kars folkloruna hizmet etmifl yediden yetmifle
fiA
fi
AHVELET ad›n› duyunca gurur ve
heyecan duydu¤umuz, kuflaktan
kufla¤a bu güzel folklorumuzu tafl›yan kültür elçimiz fi
fiA
AHVELET
GENÇLER.
Çok de¤erli kültür elçimiz fi
fia
ahvelet
GENÇLER’e yetifl
flttirdi¤i binlerce
ö¤rencilerine ve yafl
fla
ama dayal› so rular sordum:
Akyol: Gönlümüzde taht kuran fi
fia
ahvelet GENÇLER kimdir? Nerede
do¤du anlat›r m›s›n›z?
Gençler: 1939’da Kars Yeni Mahal le’de do¤dum. Yedi çocu¤um var.
Hayat›m› soruyorsunuz, hayat›m
ekonomik zorluklarla geçti. Kendi-
mi tamamen folklora verdi¤im için
çocuklar›mla ilgilenecek zaman›m
kalmad›. Çocuklar›n sorunlar›n› hep
de¤erli eflim çekti hepsi liseyi okudular. Gösteri yapt›¤›m yerlerde ücret almad›m. ‹flin parasal boyutu
hiçbir zaman ön planda olmad›. Bu
güzel kültürün yay›lmas› için gücümün s›n›rlar›n› hep zorlad›m ve halada yetmifl yafl›nday›m dizlerimin
ac›s›na ra¤men gördü¤ünüz gibi
bu kutsal görevi sürdürüyorum.
lataca¤›m o ki; Bu folklor sevdas›
Aile yaflant›m›n da önüne geçti.”
Say›n Akyol bana yap›lan jübile gecesinde nas›l a¤lad›¤›m› en yak›ndan görenlerden biride sizdiniz. O
gece çok mutlu oldum. Yaflfla
ad›¤›m
bunca çileli y›llar›n bir anda yok
olup gitti¤ini, unutulmad›¤›m› fi
fiA
AHVELET‹N yüreklerde yaflfla
ad›¤›n› gör düm. Bu mutlulu¤u tarif edemem,
yeniden do¤mufl gibiyim.
“Asl›nda o dönemler kazanc› iyi
olan bir esnaft›m. Soba imalat› yap›yordum. Bunun yan›nda folkloru da
sürdürüyordum. Gençtim içimdeki
folklor tutkusu beni çok zorluyordu
bende folkloru ifl hayat›na tercih ettim. Evde huzurum kalmam›flt› ama
ben çok de¤erli bir görevi üstlendi¤imi çok iyi biliyordum ve flunu diyordum ben bu kültürü yaflatmak
için bu dünyaya gelmiflim. Yani an-
fia
fi
ahvelet: Üstad›m yoktur. Oynayan
büyüklerimi seyrederek kendi kendime ö¤rendim. Bir figürü bir defa
görmem yeterliydi. An›nda ayn›s›n›
oynuyordum ve gelifltiriyordum.
Folkloru çocuklar›m olarak gördüm.
Hep ön planda oldu. Birde benimle
birlikte oynayan çocuklar› hep kendi çocuklar›m yerine koydum. Yani
gönlüm çok genifl herkesi alabilecek kadar.
Akyol: Folklor e¤itimi ald›n›z m›?
● C a f e r A K Y O L - fi
fia
ahvelet GENÇLER
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
25
Akyol: Kars, Ardahan, I¤d›r ve yurdumuzun her bölgesinde sizden
feyz alarak bu kültürel görevi dev ralan ö¤rencilerin yürütüyor. B›rakt›¤›n bu kültür miras›nla hep yafl
fla
ayacaks›n. Bu konuda neler diye ceksiniz?
Akyol: Yaflfla
am›n›z boyunca çok
önemli geceler kat›ld›n›z. Hiç unutamad›¤›n›z birkaç an›n›z› bizimle
paylafl
fl››r m›s›n›z? Özellikle sordum
sizin çok an›lar›n›z› duydum birde
sizden okuyucular›m›za bu güzelli¤i aktarmak istiyorum.
- Bende bayra¤›m›n alt›nda ölmek
istiyorum. Dedim.
fiahvelet: Evet, say›s›n› unuttum
fia
on alt› yafl›mdan beri folklor oynuyorum. On binlerce ö¤renci yetifltirdim. Bu gün bu say›n›n nerelere
ulaflt›¤›n› hesaplarsak boyutun büyüklü¤ünü görürüz. Ö¤rencilerimi
yurdumuzun her köflesinde canla
baflla çal›flt›klar›n› gördükçe gurur
duyuyorum. Bunlardan biriside
o¤lum Bülent Kars Halk E¤itim
Merkezi’nde benim görevimi üstlendi. Yetifltirmifl oldu¤um ö¤rencilerin içine savc›lar, doktorlar, mimarlar ve hayat›n her alan›nda her
mevkide insanlara folklor sevgisini
afl›lad›m. Bu kuflaktan kufla¤a devam edece¤i için de çok mutluyum. Bu mesle¤i icra ederken dizlerimden yirmi iki defa su ald›rd›m.
Yetifltirdi¤im ö¤rencilerimden Dr.
Öner AKBABA beni tedavi etti bunun bana verdi¤i hazz› siz düflünün.
fia
fi
ahvelet: Y›llar önce Erzincan da 3.
Ordu’da gösteri yap›yordum y›l
1972 fieyh fiamil fliirini okudum zaman›n 3.ordu komutan› orgeneral
Ali ESENER gelerek aln›mdan öptü
gö¤sündeki armay› ç›kard› bana
takt›. Komutan çok duyguland› ve
bana dedi ki sen befl yüz sene yafla bende dedim ki:
Ben de:
Ve cevab› flöyle oldu:
Hepimiz bayra¤›n alt›nda ölece¤iz
sen benden baflka ne istiyorsun?
Dedi.
Ö¤rencilerimin kostümleri y›rt›k yamal› oldu¤u için yabanc› konuklar›n
karfl›s›nda uygun görünmüyor.
-Yeni 40 tak›m kostüm istiyorum dedim. Talimat verdi en k›sa sürede
yeni elbiselerimize kavufltuk.
Akyol: Bunu hep sorar›m, keflflk
ke
bunlar› yapsayd›m veya keflk
flke
Akyol: Geçmifl
fle
e bir yolculuk yap san Kars’›n elli y›l öncekiyle fl
fliimdiki
halini bir k›yaslar m›s›n?
fia
fi
ahvelet: Yani elli y›l öncesinde
bahsediyorsunuz o dönemler
Kars’ta Mefldibat oyunu oynan›rd›.
Settar GÜLDÜR (Artist Settar) oynard›. Bizde onlar› seyrederdik.Birde Kemal KARAYEL fieyh fiamili
çok güzel oynard›. O ustan›n hareketlerini dikkatlice inceler hemen
kapard›m.O dönemler Birlik beraberlik sevgi sayg›, içten komfluluk
vard›. Büyüklerimizin yan›nda ayak
ayak üstüne atmazd›k.Komflular
birbirlerinin sevincini ve üzüntüsünü içten paylafl›rlard›. fiimdi de var
ama k›yaslarsak arada çok fark var.
Birde o dönemler çeflitli müzik aletleri çalan Allah›n rahmetine varm›fl
müzisyenler vard› bunlar: ‹slam
ÖZ‹NAL (akrdion), Seyfi ARAS, Öztürk ARAS, Kemal DEM‹R (klarnet),
Hüseyin TÖZÜNO⁄LU (bateri) çalarak Azeri müziklerini icra ederlerdi. Bizde bunlar› dinleyerek bu sanatt› gelifltirmeye çal›flt›k. Bu de¤erlerin Cennet mekanlar› olsun.
-Ben bu kültürü yaflad›¤›m zaman
yafl›m› 13, kilomu 250gr hissediyorum. Tekrar öptü beni, yafla çok yafla dedi.
-Senin gibi bir insan zor bulunur.
* * *
Di¤er bir an›m Erzurum 9. Kolordu
komutanl›¤›nda gösteri yap›yordum: Dönemin genelkurmay baflkan› Kenan EVREN gösteriyi izliyordu. Gösterinin sonunda bayra¤› 3
defa öptüm Kenan evren paflaya
verdim. Oda 3 defa öptü ve bana
dedi ki:
-Benden ne istiyorsun
bunlar› yapmasayd›m dedi¤iniz
olaylar› bizimle paylafl
fl››r m›s›n?
fiahvelet: Yapt›¤›m her fleyden
fia
mutlu oldum hiç piflmanl›¤›m olmad› çünkü yapt›¤›m ifllerin ne kadar
önemli ve kal›c› oldu¤unu y›llar önce genç yafl›mda kavram›flt›m.
Keflke bunlar› yapsayd›m dedi¤im
var tabi. Çocuklar›m›n bir kaç›n›
kadrolu bir ifle girmelerini sa¤layabilseydim. Ama dedi¤im gibi folklordan artan zaman›m kalmad› ki..
Akyol: Kars folkloru sizin sayenizde
gelifl
fltti ve kufl
fla
aktan kufl
fla
a¤a yetiflflttirdi¤iniz ö¤renciler taraf›ndan yurdumuzun ve dünyan›n baz› ülkelerin -
26
de yafl
fla
at›l›yor. Burada fl
flu
unu sormak
istiyorum, bunu yeterli buluyor mu sunuz? Buradan bu kültürü sürdürecek olan ö¤rencilerinize folklor
ö¤retmenlerimize neler tavsiye ediyorsunuz?
fia
fi
ahvelet: Ö¤rencilerimin çal›flmalar›n› gördükçe çok mutlu oluyorum. Ö¤rencilerimi yeterli görüyorum yurdumuzun her bölgesinde
baflar›l› çal›flmalar yap›yorlar. Bunlar›n hepsiyle gurur duyuyorum.
O¤lum Bülen GENÇLER Kars E¤itim Merkezinde sözleflmeli asgari
ücretle çal›fl›yor. O¤lum benim sanat›m› içra ediyor onunla gurur duyuyorum. O¤lumda kendimi görüyorum.
Akyol: Size düzenlenen o muhtefle
fl
em gecede dikkatimi çeken bir
fle
fl
ey oldu; konufl
flu
urken kelimeler bo ¤az›n›za dü¤ümlendi ve a¤lad›n›z.
Belliki çok duygusals›n›z. O an ne ler hissettiniz? O geceyi ve yafl
fla
ad› ¤›n›z o duygu selini anlat›r m›s›n›z?
fiahvelet: Ben flu an yemifl yafl›nfia
day›m.çok sevdi¤im hemflerilerimi
yan›mda bulunca hele o alk›fllar var
ya beni duygu seline b›rakt›. A¤laman›n güzelli¤ini yaflad›m. Beni bu
yafl›ma kadar mutlu eden böyle bir
olay› yaflamam›flt›m. Bu geceyi düzenleyen Muharrem AYAZ’a Tayfun
ALAGÖZ’e ve beni yaln›z b›rakmayan binlerce kilometrelerden gelen
müzisyen dostlar›ma deste¤ini
esirgemeyen hemflerilerimize te-
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
flekkür ediyorum. Yani bu gecedeki
güzellikleri beynime kaz›d›m her
and›kça ki her zaman anaca¤›m ve
a¤layaca¤›m.” Ben me¤er ne kadar çok seviliyor muflum ölmeden
bunu yaflad›m ya çok mutluyum
yeniden do¤mufl gibiyim.
Akyol: En büyük hayaliniz nedir?
fia
fi
ahvelet: Bu kültürü yaflatmak çok
önemlidir. Dedim ya o¤lum Bulent’te kendimi görüyorum. Bir baba olarak en büyük sevincim bu
kültürü benden devralmas›d›r. Folklor kültürünü yaymakla hayallerim
gerçek oldu. Ama yetkililerden o¤luma kadro verilmesini diliyorum.
Akyol: Kars’ta ve yurdumuzun her
bölgesinde hemfl
fle
erilerinin büyük
ço¤unlu¤u bunu yüzdeyle aç›kla sak yüzde doksan›n üzerinde sizi
tan›yor. Yani çok ünlüsün bu konu da neler diyeceksin?
fia
fi
ahvelet: Gönüllerde yaflamak çok
güzel.
Akyol: fi
fiu
uan nerde oturuyorsunuz,
neler yap›yorsunuz, bir gününüzü
anlat›r m›s›n›z?
fia
fi
ahvelet: Kars’ta Yeni Mahallede
oturuyorum. Günümün ço¤u yine
folklor çal›flmalar›n› izlemekle geçiyor.
Akyol: Günümüz gençlerine neler
tavsiye edersiniz?
fia
fi
ahvelet: ATATÜRK’ün bizlere kazand›rd›¤› Cumhuriyete sahip ç›k-
s›nlar. Baflta sigara olmak üzere
gençli¤i ve sa¤l›¤› bitiren uyuflturuculardan uzak dursunlar. Spor yaps›nlar, folklor oynas›nlar. Gençliklerinin k›ymetini bilsinler, bu güzel ülkemize bir eser b›raks›nlar.
Akyol: Dünyaya bir daha gelsem
flu
fl
u mesle¤i yapar›m dedi¤iniz han gi meslek olurdu?
fia
fi
ahvelet: Folklor, folklor, folklor
Akyol: Son olarak yetkililerden ne
bekliyorsunuz?
fia
fi
ahvelet: Elli befl y›ld›r bu mesle¤i
bu kültürü en iyi flekilde icra ettim
ve hala ediyorum. Yar›m yüzy›ld›r
devletimizin en üst kurumlar›nda ve
yabanc› konuklar›n önünde baflar›yla oynad›m. Binlerce ö¤renci yetifltirdim. Acaba Devlet Sanatç›l›¤›n› hakketmedim mi? Bu konuda biraz duyarl›l›k bekliyorum.
Akyol: fi
fia
ahvelet Abi çok de¤erli za man›n›z› bize ay›rd›¤›n›z için çok
tefl
fle
ekkür ederim. Ufkumuzu açt›n,
yüre¤imizi ›s›tt›n. O güzel yüre¤ini ze sa¤l›k. Tüm ailenizle birlikte
sa¤l›kl› ve mutlu bir yafl
fla
am dilerim.
fia
fi
ahvelet: Ben teflekkür ederim bana bu imkân› sa¤lad›¤›n›z için sa¤
olun, var olun.
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
27
“ fi i i r y a z m a k , n e f e s a l m a k t › r ”
Cafer AKYOL
“Gönül Penceresinden Bir Nefes”
Yüre¤im ‹lmekte
Var m›y›m yok muyum
Bilemiyorum
Ruhum dara¤ac›nda
Bo¤uluyorum
Sabr› tükettim
Sab›r yaradan
Yarab senden umut
Can›m yan›yor
Hasretim arfla ç›kt›
Gözlerim yolda
Yüre¤imdeki çerçeveyi
‹ndiremem ki
Sevdam yüre¤imi
Yakt› kavurdu
Feryad›m figan›m
Duyulmaz oldu
Geleceksen gel
Ecelim olma
Yapamam sensiz
Zorday›m inan
Kelebekler uçmuyor
Gönül bahçem viran
Çiçekler isyanda
Konmufl baykufllar
Sevdam› yüre¤inde
Yetim koyma yar
Ruh gibiyim sensizlikten
Etme eyleme yar
Bir ses bir nefes
Vermezsen e¤er
Sevgisizlik sensiz
Ecelim olur
Sol yan›m a¤r›yor
Çaresi sende
Dinmez ac›lar›n
Tamam› bende
Ey Yarabbi
Tek umut sende
Boynum dara¤ac›nda
Yüre¤im ilmekte
Seni Görmek ‹çin
Al›flmal›y›m sensizli¤e
Baflkada çarem yok
Bakm›yorum aynalara
Geçti¤in yollara da
Resimlerine de
Bende sakl› her fleyine
Seni her saniye görmek için
Gözlerimi kapat›p
Elimi sol yan›ma koyup
Derin bir nefes al›p
Soluksuz
Çaresiz
Sensiz
O üç kelimeyi söyleyerek
Kalbimi kullan›yorum
Kalbimi
Ya sen
Hasret Deryas›nda
Ç›¤l›k Ç›¤l›¤a
Gemi batm›fl hasret deryas›nda
Enkaz› da yok ki tutunsam
Çarem yüzmek nefes nefese
Gücüm tükendi medet yaradan
Bo¤uluyorum y›lan da yok sar›lsam
Yoklar dünyas›nda nefes nefese
Üstelik umutsuz sensiz sevgisiz
fiimdi diyeceksin yafl›yorsun ya
Demek ki nefes al›yorsun
Eh iflte diyorum e¤er yaflamak buysa
Yafl›yorum yaflad›¤›mdan bir haber
Seviyorum sevdi¤imden yok haber
Umut tükendi dünyam karard›
Ç›rp›n›fllar›m beyhude kara
görünmüyor
Kap›ld›m ak›nt›ya sensiz 盤l›k 盤l›¤a
Ölümün ayak sesleri iyice duyuldu
Sensiz olmayan dünyay› ne yap›m
Umudun anahtar› kör kuyularda
Ben ise ufuk çizgisinden çok uzak
Son ç›rp›n›fllar›m azg›n deryada
ÇI⁄LIK ÇI⁄LI⁄A...
Kan›m Çekildi Çok Üflüyorum
Bir derin azap flu an ekti¤im
Kocaman bir hasretin verdi¤i zorluk
yaflamak
Hele de sensiz nefessiz kalmak
Çok ac›mas›z
Sanki birazdan ölecekmiflim gibi
Dayan›lmaz bir azap bu benimkisi
Çok büyük bir azap
Neler çekiyorum flimdi bir bilsen
Benimkide soru mu
Biliyorsun tabi
Ama neden nefessiz kal›yorum
Oras›n› bilmiyorum
fiunu bil art›k al›flt›m
Vazgeçilmezimsin
Elimde olsa
Gözlerimden gözlerini silerim
Bu konuda çaresizim
Sensiz nefessiz
‹nan art›k çok üflüyorum
Kan›m çekildi
Yoklu¤un çekilmez bir hale geldi
Bu flekilde nas›l yaflar›m bilmiyorum
Ama bir yan›m eksik
Kanatlar›m k›r›k
Uçam›yorum konam›yorum çiçe¤ime
Bu ne demek benim için biliyor
musun
Gel de mücadele et
Do¤an günü sev
Akflam›n hüznüne katlan
Gecenin kabusunda yaln›z kal
Bunu unutma güzel gözlüm
Her fleye katlanabilirim
Ama sensizli¤e asla
Seni çok özledim
Seni çok seviyorum
VAZGEÇ‹LMEZ‹M
Can›m›n yar›s›
Yaflama sebebim
‹yi ki vars›n dedi¤im
Vazgeçilmezim
Güzel gözlüm
Kan›m çekildi çok üflüyorum
Çok
28
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
Vefa borcumdur…
Neflfle
e DOSTER
E¤itimci -Yazar
[email protected]
NUN ad› uzaktan da olsa kucakBUlaflma
m›d›r?
Bunu ad› kilometrelerce öteden el uzatma m›d›r?
Bunun ad› paylaflma m›d›r?
Bunun ad› memlekete elle olmasa da,
dille dokunmak m›d›r?
Bunun ad› sitem ya da serzenifl midir?
Bunun ad› hasreti dizboyu olan memleketin gözde tütmesi midir?
Bunun ad› tarih kokan sokaklar›nda geçen çocukluk günlerini, gençlik y›llar›n›,
“telebelih illerini” ah’lar çekerek anmak
m›d›r?
Bunun ad› özledi¤imiz de¤erlerini,
önemsedi¤imiz geçmiflini, hasret kald›¤›m›z özelliklerini yitirmesine göz yummamak m›d›r?
Bunun ad› oralara duydu¤umuz özlemi
sözlere yüklemek midir?
Bunun ad› memleketimiz için kaleme ald›¤›m›z say›s›z yaz›y›, onun için yapt›¤›m›z say›s›z konuflmay›, onun için yazd›¤›m›z kitaplar› ve bir arkadafl›m›z arac›l›¤›yla da olsa oralara yapt›rd›¤›m›z okulu bafla kakmadan anmak ve an›msatmak m›d›r?
Bunun ad› o topraklara karfl› borcunu
bitirememifl birinin kendini ve yapamad›klar›n› sorgulamas› m›d›r?
Bilmiyorum. Belki tümü, belki hiçbiri...
Bildi¤im flu ki; insan›n memleketine duydu¤u sevgi, do¤du¤u yere duydu¤u
sevda ve manevi borcu hiçbir ölçüyle
ölçülemiyor, ödenmiyor. Bunu kuflkusuz
kendisi de hemflerimiz olan Belediye
Bafl
flk
kan›m›z da en az bizim kadar bilir.
Gelelim bafll›¤›n mana ve ehemmiyetine...
Yerel ve ulusal bas›nda çokça yer buldu¤u için ö¤rendik. Belediye baflkan›m›z ilimizi süsleyen, ona ayr› bir hava
veren, de¤er katan, onu di¤er taflra illerinden ay›ran heykelleri depolara kald›rtm›fl. Nedenini soranlara da çok inand›r›c› ve bilimsel bir yan›t vererek “Rötufllanacaklar” demifl. H›mmmm!
Bununla da yetinmemifl baflkan›m›z.
Kars’a çok fley katan ve katacak olan,
Kars’› Türkiye ve dünya gündemine tafl›yan ve tafl›yacak olan, yerli ve yabanc›
bilim ve sanat insanlar›n›n ilgisini çeken
ve çekecek olan festivalleri de süresiz
ertelemifl. Nedenini merak edenlere de
çok kesin bir dille “Belediyemiz borçludur” diye aç›klama yapm›fl. H›mmmm!
O halde bizde baflkan›m›za seslenelim
ve Baflkan›m diyelim!
Yerel yöneticili¤in ne oldu¤unu, insan›n
memleketinde hizmet vermesinin ne demek oldu¤unu iyi bilenlerdeniz. Oralarda önemli olan tafl›n alt›na sadece elini
de¤il, bafl›n› da koymakt›r. Bafllat›lan
güzellikleri daha da iyiye tafl›makt›r. O
kufl uçmaz kervan geçmez güzel ilimizde senede bir-iki gün sürecek olan etkinlikleri hemflerilerimize çok görmemektir. Konserle rahatlayacak olan
gençlerimize, bilim adam›yla sorunlar›n›
paylaflacak olan okumufllar›m›za, folklor
ekibiyle coflacak olan halk›m›za bu güzellikleri yine ve yeniden yaflatmakt›r.
Kent mobilyalar› da denilen ve ilimizi
süsleyen heykellere yenilerini ilave etmektir.
Tam da burada beni çok etkileyen iki
olay› sizinle ve okurlar›mla paylaflmak
isterim. 2003 y›l›nda yap›lan ve hepimizi
Kars’a toplayan Uluslararas› Kafkas
Kültürleri Festivali için geldi¤im memleketimde bir grup bat›l› dost ve arkadafl›ma flehri gezdirirken yan›ma yaklaflan
8-10 yafllar›ndaki boyac› çocuk, bizim
oralara has bir s›cakl›kla ve gözleri parlayarak, “Abla ayakkab›lar›n› boyay›m.
Bugün bizdensin. Naif baflkan toplant›
yapt›. Üç gün misafirimizsiniz” demifl ve
para kazanman›n o gün umurunda bile
olmad›¤›n›, yafl›ndan beklenmeyen bir
olgunlukla hissettirmiflti. Ona göre konuklar›n a¤›rlanmas›nda onun da pay›na düflen vard› ve gere¤ini yapmal›yd›.
Pabuçlar›m boyas›z türden oldu¤u için
ona teflekkür etmifl, beni bat›l› dostlar›ma karfl› yücelten ve duyguland›ran bu
sözleri için gözyafllar›ma engel olmadan, bafl›n› okflam›flt›m minik hemflerimin...
m›flt›. Belediye Baflkan› Naif Alibeyo¤lu
son gece konuklar›na teflekkür plaketlerini sunarken flunlar› söylemiflti; “Bu organizasyon için üç ay sabahlad›k. Bu
etkinlik için belediyenin tek bir kuruflunu
harcamad›k, eme¤i geçen herkese teflekkür ederken a¤lamak istiyorum.
Bundan sonra ölsem de gam yemem.”
O festival için Kars’a gelenler flunu görüp yaflam›fllard›. Baz› zaman dilimlerinde hayal gücü engel tan›m›yordu, bazen
yarat›c›l›k, düfllerin ve dayan›flman›n s›n›rlar›n› zorlayabiliyordu, bu tür etkinliklerde kenetlenen eller tek bir bilek, tek
bir yürek oluyordu. Kars halk› evlerini,
ceplerini, yüreklerini konuklar›na açarak,
yöresel yemeklerimizi tepsiler dolusu tafl›yarak bunu kan›tl›yordu. E¤er mutluluk
insan› insanla buluflturmak ise bu kez
bunu Kars baflar›yla sergilemiflti.
Ben bunu niye anlatt›m? Bilmem!
Bildi¤im o ki daha pek çok örneklerini
yaflad›¤›m›z bu konular› merak edenler,
o günlerde ç›kan yerel ve ulusal bas›ndaki izlenimlerden ayr›nt›lar› okuyabilirler.
fiimdi gelelim sözümüzün özüne;
Kars, bir yerlere herkesin ve her kesimin
eli ve eme¤iyle ulaflacakt›r. Politikac›s›ndan ifl adam›na, esnaf›ndan sanatkâr›na, yazar›ndan ozan›na, gazetecisinden
bilim insan›na, yurt içinden yurt d›fl›na
herkesin eliyle ve eme¤iyle. Bu süreç
yaflan›rken de kiflisel ç›karlar ve günlük
politikalar bir yana b›rak›larak hedefe
var›lacakt›r. “Ben yapt›m oldu” mant›¤›yla, ya da “benden önceki yanl›flt›” diyerek de¤il!
Gelelim son sözümüze!
Biz Kars d›fl›ndaki iflah olmaz Karsl›lar,
yeni belediye baflkan›m›zdan; bir anlay›fl gösterme, bir süre tan›ma, bir yanl›fl
anlafl›ld›m deme, bir durumu kurtarma
çabas› görecek miyiz?
‹kinci an›ma gelince...
Ya da bekleyebilir miyiz?
1200 yerli ve yabanc› bilim, düflün, sanat, edebiyat insan›n›, bas›n›n ünlü kalemlerini tafl›yan 4 uçak ayn› gün Kars’a
inmiflti. Azeri, Ermeni, Gürcü, Rus, Türk,
Çek halkoyunlar› ekiplerinin, Devlet
Opera ve Balesinin ve orkestra flefi Gürer Aykal’›n Kars’a geldi¤i o festival üç
gün sürmüfltü. Ve Kars, o gün söyleyecek sözü, yapacak ifli olanlar›, Kars kimli¤ini yaflatmaya karar verenleri a¤›rla-
NOT: Bugünlerde elimden düflmeyen
bir kitap var. “Y›lmaz Büyükerflen/ Zaman› Durduran Saat. Bence tüm belediye baflkanlar›n›n, tüm rektörlerin, hatta
tüm idarecilerin okumas› gereken bir kitap bu. Böylece t›kanma noktalar›nda
neyin nas›l yap›laca¤›n› görür, hoflgörünün ve özverinin insana ve yönetilen
yerlere neler kazand›rd›¤›n› ö¤renmifl
oluruz. Benden söylemesi...
29
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
Neflfle
e DOSTER
"Yeryüzünde bir saadet
eksik kald›…"
‹Z‹M oralarda k›zlar biraz erken evB
lendi¤i için, bazen anneyle k›z›, gelinle kaynanas› yak›n aral›klarla do¤um
yapar. Böylece teyze, amca, day›, hala
“ye¤enle” akran olur, arkadafl olur, s›rdafl olur, yoldafl olur. Birlikte büyürler,
ayn› s›n›flarda okurlar, yan yana otururlar, yafl fark› olmad›¤› için de sevgiyi
sayg›n›n önüne koyarlar.
Ben bu girifli niye yapt›m? Anlatay›m...
‹lkokul y›llar› Kars’tay›z.
S›n›f arkadafllar›m›z›n ço¤u birbirinin ya
amcas›, ya teyzesi, ya halas› ya da day›s›. Güle oynaya okuyup gidiyoruz bu
s›k› akrabal›k ba¤lar› içinde. S›n›f›m›zda
sesiyle dikkatleri çeken bir arkadafl›m›z
var. Ad› Meleksima fiivekâr Güldür. Biz
ona k›saca fiive diyoruz. fiive, bizim s›n›ftan Handan’›n, alt s›n›f›m›zdan Nesrin’in teyzeleri, üst s›n›f›m›zdan Önder
ve Yener’in küçük kardeflleri. Küçük yafl›m›za ra¤men tüm Karsl›lar gibi çal›p
oynamay›, yiyip içmeyi, sözü sohbeti,
gezip tozmay› seven bir grubuz. Önce
ailelerimizden, sonra her biri ayr› bir de¤er olan ve Cumhuriyet’i özümseyen
ö¤retmenlerimizden herkese sayg›
duymay› ve herkesi eflit görme¤i ö¤renmifliz. S›n›f›m›zda Rus, Alman, Malakan, Kürt arkadafllar›m›zla umutlar›m›z›,
coflkular›m›z›, tutkular›m›z› paylafl›yoruz. Sonra büyüyoruz, afl, ekmek, ifl, efl
u¤runa her birimiz bir yere savruluyoruz. fiive’nin baht›na önce ‹stanbul’da
konservatuar e¤itimi, sonra da Almanya’da evlilik düflüyor. Aram›za y›llar giriyor, yollar giriyor, da¤lar, denizler, ifllerimiz, efllerimiz giriyor. Ama aram›za kara kedi hiç girmiyor!
“Görüfl” adl› Azeri türküsünü y›llar önce
fian sinemas›nda okudu¤unda salonda
bulunan konuklar›n dakikalarca ayakta
alk›fllad›¤› fiive’yi geçen ay kaybettik.
Yani arkadafllar›m teyzesiz, biz arkadafllar› da fiive’siz kald›k. 17 Eylül onun
do¤um günüydü. Yitirdi¤imiz arkadafl›ma do¤um gününde bir selam çakmak
isterken, ye¤eni Nesrin Askeran
Ünal’dan teyzesine hastal›¤› döneminde yazd›¤› bir mektup ald›m. Bu mektubu fiive okumam›flt›, daha do¤rusu bu
mektuptan haberi dahi olmam›flt›. fiive’nin okumad›¤› mektubu biz okuyal›m:
“Yafl› küçük, kadri, k›demi büyük tey-
zem, akran›m, arkadafl›m, s›rdafl›m teyzem!
Dede evinin bahçesinde, dede evinin
güveninde ö¤rendik büyüme¤i ve birbirimizi sevmeyi. Yaramazl›klar›m›z Kars
Orta Kap› Mahallesi’nin s›n›rlar›ndan,
Yahya day›n›n küçücük bakkal dükkân›na taflard›. Ancak ve anneannemin final
ikazlar› ile ya da Yahya day›n›n kovalamacalar› ile isteksizce ayr›l›r da¤›l›rd›k
evlerimize. Ertesi günü buluflma heyecan›n› sakl› tutarak... An›lar›m›z olufltu
y›¤›nla, y›llar sonra bile bizi gülümseten
ve da¤arc›¤›m›zda ayn› lezzette yer tutan an›lar›m›z...
Dünyan›n en güzel ve en özel babas›ndan, dedesinden s›ms›cak bir sevgi ve
her birimize ufak ufak geçen mizah, hayatlar›m›za yön çizdi. Önce mektepli olduk, ayn› ilkokulun s›n›flar›nda. ‹lk seremoni gururum, ablamla senin izci k›yafetleriyle Cumhuriyet Bayram› kutlamalar›nda olufltu. Neler eklenmedi ki bu döneme? Folklor gezileri, ilk aflklar, kaçamaklar ve sigara yüzünden ilk darg›nl›klar...
Ve ilk ayr›l›klar. Muhaceretten daha zor
gelen bir tayin haberi ve göç eden dede evi. Ama hep bulufltuk, birlikte büyüme¤e, kilometrelere karfl› mola vermeden devam ettik ve sevme¤e de. Anneannem biraz sesimiz yükselse; “Ben sizi kolay y›¤mad›m birbirinize ba¤l›
olun” derdi ya, her birimizin kaderi baflka bir ilde ya da k›tada da olsa 10 çocuklu bir ocaktan sevgiyle beslenen bu
sözün, bu ikaz›n de¤erini hep bildik. ‹flte flimdi, bizi ço¤altan güçlü k›lan, flen
tutan bu miras›n sanc›lar›n› yafl›yoruz.
Böylesi bir ba¤›n varl›¤›nda ayr›l›klar›,
yaprak dökümünü yafl›yoruz. Hayat›m›z›n s›navlar›ndan geçiyoruz...
Annemi yolcularken Songül teyzem; “bafl›m›z, baflparma¤›m›z gitti” diye a¤l›yordu.
Tanr›’n›n s›ralamas› karfl›s›nda ne diyebiliriz, ne yapabiliriz ki? Ama yine de iç
sesimiz ‘o en küçük diyor’, hayatla savafl›n› izlerken. Evet, sen savafl›yorsun,
içini saran amans›z dertle ac›lar›n bitsin
istiyorsun. Biz çaresizce bu süreci izliyoruz. Yakar›fllar›m›z›n, dualar›m›z›n adresinden sana iyilik diliyoruz, kendimize
umut dileniyoruz. Tüm sözcükleri liste
liste s›ralayarak. Her geçen gün UMU-
DUN bir harfi yere düflüyor sanki. Evlatlar›nla göz göze gelmek daha bir zorlafl›yor. Birbirimizi kand›rmak ve avutmakta.
Senden sonras› yumruk gibi oturuyor
yüre¤imize. Önder day›m›, Sahire teyzemi, Yener day›m› nas›l avutaca¤›m›z›
düflünüyoruz. Dede evinin en uzun soluklu dört evlad›n›n, bu ayr›l›¤› hepimizden fark› bir ac›yla yaflayaca¤›n› biliyoruz. Dile getirmeden ne çok fleyi ayn›
düflünüyoruz bir bilsen teyzeci¤im.
Gurbeti ne zor yaflad›n, gurbette her birimiz ne kadar yo¤un yaflad›n. Herkesi
düflündün, herkese dertlendin, uzaktan
uza¤a herkese yetiflme¤e çal›flt›n. Senin bizlere iliflkin kayg›lar›nda hep yapacak bir fleylerin oldu. fiimdi bizler yan› bafl›nda çaresiz beklemekteyiz. Yaln›zca ve çaresizce...
Start›n Almanya’ya göre ayarland›¤›,
aylar öncesinden ve herkesi düflünerek
haz›rlad›¤›n bavulundan da¤›tt›¤›n hediyelerin, hasretle bafl›na toplad›¤›n,
geliflinle flenlendi¤imiz Ç›narc›k! Sen
gelmeden gidilmeyen, gittikten sonra
durulmayan Ç›narc›k. Ç›narc›¤›n Estergon Kalesi idin. Balkonundan el sallanmad›kça, ›fl›¤›n yanmad›kça biz hep
eksik olduk orda. ‹flte böyle bir anlam›n
ve misyonun varken, sönen iki evin ›fl›¤›na karfl› sen gitmemelisin. Yine ‘tütam›’ ve onlar›n oca¤›n› kalanlar›yla yaflatmal›y›z, birbirimize güç katmal›y›z.
Sensiz olmaz, sensiz hiç olmaz. Lütfen
dayan, lütfen diren, bir mucize yaflat bize, yine Ç›narc›¤a gidelim ve sen o güzel sesinle GÖRÜfiÜ oku fiive’ci¤im
GÖRÜfiÜ oku. Yoksa bu ailede bu saadet hep eksik kalacak...”
Nesrin’in fiive’ye yazd›¤› mektup burada bitiyor.
Gelelim GÖRÜfi’ün dediklerine...
“Gözlerimde günefl gibi yükselmeseydin,
Aflk›m›z›n ilkbahar› vahts›z solard›,
E¤er bugün bu görüfle sen gelmeseydin,
Yeryüzünde bir saadet eksik olard›...”
Kars’ta bafllayan, Almanya’da süren,
‹stanbul’da Sar›yer’de noktalanan bu
yolculuktan geriye hofl bir seda, eksik
bir saadet kald›...
30
Digor Gönül Korosu
AVASINA suyuna, da¤›na tafl›na, kar›H
na k›fl›na, kurduna kufluna, tozuna boran›na fliirler, türküler, flark›lar, yaz›lar, destanlar, a¤›tlar, kitaplar yazd›¤›m›z memleketimizin, yani serhat ilimiz Kars’›n Digor
ilçesine günün birinde bir kaymakam atan›r. Ad› Serkan fieker olan kaymakam, Digor’un köylerinde okuyan 6 bin 200 ilkö¤retim ö¤rencisi aras›ndan seçilen 28 güzel sesli ö¤renciden oluflan bir koro kurar.
Ad›n› da “Gönül Korosu” koyar. Çünkü bu
koroda gönüllülük esast›r.
Müzik ö¤retmenleri Ahmet Belen, Burcu
Sar›kaya, Nurcan Çakmak, Mustafa Kandak ele ele verirler. Onlara TRT Erzurum
Radyosu Ses sanatç›s› Mehmet Çalmafl›r
ve TRT Ankara radyosu ses ve saz sanatç›lar› da efllik edince, ortaya yar›n›n ustalar›n› oluflturacak bir koro ç›kar. Koroyu kimi zaman kaymakam çal›flt›r›r, kimi zaman
Konyal› Matematik Ö¤retmeni Hasan Tezkin devral›r, bazen de çal›flt›rmak s›n›f ö¤retmenleri ‹zmirli Tu¤ba Lafatan ve Serhan Bodur’a düfler.
Öykünün girifl bölümü böyle, gelelim geliflme bölümüne...
Digor Gönül Korosu’nu, Çekmeköy Rotary
Kulübü ‹stanbul’a davet ederek Caddebostan Kültür Merkezi’nde bir konser vermelerini sa¤lad›. 1 Ekim 2009 Perflembe
günü saat 20.00’de küçüklerin büyük kon serini izledik.
Buraya kadar yazd›klar›m›z iflin görünen
ve bilinen bölümü. Gelelim iflin mutfa¤›nda görüp yaflad›klar›m›za, arka plan çekimlerine... Digor Gönül Korosu’na iliflkin
yerel ve ulusal bas›nda ç›kan yaz› ve yorumlardan sonra onlar› tan›mak, bu ifle
gönül verenleri kutlamak, en çok da kaymakama teflekkür etmek için erkenden
gitti¤imiz Caddebostan Kültür Merkezi’nde son derece baflar›l› bir organizasyonla karfl›laflt›k. ‹lgili ve yetkililerle ayaküstü konuflurken, çocuklar›n ve görevli
ö¤retmenlerin uçakla geldiklerini, üç günlük bir gezi yapacaklar›n›, Sultanahmet
Meydan›, Oyuncak Müzesi, Minyatürk,
Santral ‹stanbul’a götürüleceklerini ve bir
Bo¤az turuna kat›lacaklar›n› ö¤rendik. 26
ö¤renci, 6 ö¤retmenden oluflan koroya
Digor Milli E¤itim Müdürü de efllik ediyor-
du. Kulise girdi¤imde ö¤rencileri, son haz›rl›klar›n› yaparken buldum. Onlar› sahneye haz›rlayan ö¤retmen flunlar› söylüyordu. “Buras› medeniyetin befli¤i olan ‹stanbul. Beflik salland›¤›na göre, biz de
bugün buray› sallayaca¤›z”. Yafl ortalamas› 8-10 olan çocuklar, 6 bin 200 ö¤renci aras›ndan seçilip gelmenin gururuyla
‹stanbul’u sallama sözü verdiler genç ö¤retmenlerine...
Konuflma s›ras› bu kez minik koristler de
idi.
Dilan Ça¤l›su, “Buraya gelmek istemiyordum, flimdi buradan gitmek istemiyorum”
dedi. Munise Gözüaç›k, Beni balkona ç›kard›n›z, flimdi dünyaya aç›lmak istiyorum” diye koydu hedefini. fieyda Erkmen,
“Öncelikle hemflire olmak istiyorum, sonra
da müzikte kendimi gelifltirmek” diye konufltu. Adar Erkmen, “Çocuk doktoru olaca¤›m, sesi ve yorumu güzel olan bir doktor” fleklinde özetledi gelecek hedefini.
Vedat Tüzün, “Ö¤retmenlerimden o kadar
etkilendim ki ben de müzik ö¤retmeni olmaya karar verdim” dedi. Emine Ebru
A¤›mal, “Polis olaca¤›m ve güzel türküler
söyleyece¤im” diye konufltu.
Koronun eflgüdümünü sa¤layan s›n›f ö¤retmeni Mustafa Kandak’la konufluyoruz.
Bu kez flöyle diyor:
“Kaymakam Serkan fieker, bizi öylesine
cesaretlendirip, yönlendirdi ki, bu çal›flmalar s›ras›nda a¤z›ndan tek bir gün ‘yap›n’, ‘edin’ ç›kmad›. ‘Yapal›m m›, çal›flal›m
m›?’ dedi¤i için bugünlere geldik. ‹lk konserimizi 24 Kas›m Ö¤retmenler Günü’nde
Kars’ta verdik. Daha sonra I¤d›r, Sar›kam›fl, Bolu, Safranbolu ve Karabük’e gittik.
fiimdi de Bakü ve Tiflis’ten davet ald›k”.
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
Neflfle
e DOSTER
O gece, o büyük salonu dolduranlara o
güzel ve görkemli koro;
“Havada bulut yok bu ne dumand›r” diyerek ülkemizin nas›l yoktan var edildi¤ini,
“Yi¤it muhtaç olmufl kuru so¤ana” türküsüyle ülkemizin geldi¤i ve getirildi¤i ekonomik bunal›m›,
“Mevla’m birçok dert vermifl” deyifliyle biraz da do¤unun de¤iflmeyen yazg›s›n› ve
bir türlü bitmeyen dertlerimizi,
“Eledim eledim höllük eledim” türküsüyle
Erzurum yaylalar›n›n yan›k sesini,
“Yüksek yüksek tepelere ev kurmas›nlar”
ezgisiyle gelin havas›n›n buruklu¤unu,
“Hofl Gelifller Ola Mustafa Kemal Pafla”
ad›n› tafl›yan ve Gazi’nin Kars’a geliflinde
bir hemflerimiz taraf›ndan yaz›l›p bestelenen parçayla da Kars’›n ve Karsl›n›n GAZ‹
MUSTAFA KEMAL’e duydu¤u hayranl›k ve
ba¤l›¤› anlatt›lar, daha do¤rusu yaflatt›lar...
Hat›r› say›l›r derecede bir eme¤in, damla
damla ak›t›lan al›n terinin, zaman› durduran bir çaban›n, üstün ve özveri dolu bir
dayan›flman›n ürünü olan bu koronun kuruldu¤u yerle, seçilen parçalar öylesine
örtüflmüfltü ki, bu dumanl› havada ilaç gibi geldi. Minik seslerden ç›kan büyük yorum, tüm salonu hem etkiledi, hem a¤latt›. Alk›fl› ve övgüyü hak eden bu büyük öykünün küçük kahramanlar› baflta olmak
üzere eme¤i geçen herkese selam olsun...
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
31
Digor Kaymakam› Sn. Serkan fieker’e
Aç›k Mektup…
Sn. Kaymakam,
Kifli ve kurumlar› var eden, gelece¤e tafl›yan, kuflaktan kufla¤a aktaran, fark edilir, tercih
edilir ve güvenilir k›lan ilkeleri,
hizmet anlay›fllar› oldu¤u kadar, baz› zaman dilimlerinde
s›n›rlar› zorlayan özel duyarl›l›klar›d›r.
Sizi tan›m›yordum, sizinle tan›flm›yorduk.
Ama Digor Gönül Korosu’nu
oluflturdu¤unuz günden beri
kendi ad›ma sizinle dostuz,
gönüldefliz, hemfleriyiz.
Memleketime hofl geldiniz, eli
kolu dolu geldiniz.
Benim memleketime, benim
do¤du¤um topraklara, benim
minik hemflerilerime bir ödül
verdiniz. Çok anlaml› ve önemli bir hizmet yapt›n›z.
Digor’a ve Digorlulara ayd›nl›k
kap›lar açt›n›z.
Bu yaz›y› geç kalm›fl bir tan›flma ve hofl geldin mektubu say›n›z.
Say›n Kaymakam,
Bir gün giderseniz emin olun
iziniz ve gölgeniz silinmeyecektir.
Digor Gönül Korosu’nun varl›¤›, yapt›klar›, baflar›lar› gönülden gönüle, nesilden nesile,
kulaktan kula¤a sürüp gidecektir.
Bu konuda ki baflar› da, giriflim
de size aittir.
Ben öncelikle Karsl› yan›mla
mutlulu¤umu, e¤itimci yan›mla
gururumu, yurttafl yan›mla da
umudumu paylaflmak ve size
olan teflekkür borcumu ödemek isterim.
Say›n Kaymakam,
Digor bizim güzel kazalar›m›zdan biridir.
Digor’un ve Digorlunun hayalleri de, beklentileri de, umutlar› da büyüktür.
Att›¤›n›z bu büyük, yürekli ve
sanatsal ad›m, genelde do¤unun özelde Digor’un “Kültür
yaflam›na” bir katma de¤er
sa¤lam›flt›r.
Size bir minnet borcum var
ödüyorum.
Sn. Kaymakam,
Nereli oldu¤unuzu bilmiyorum.
Ama evi gurbette, yüre¤i baba
yurdunda, duyarl›l›¤› ise ülke
ve dünya genelinde bir KARSLI olarak size biraz memleketimden söz etmek zorunday›m.
Do¤uda çocuklar erken büyürler, okumak onlar için kurtulufl
say›l›r. Do¤unun çocuklar› kocaman gözlerinde büyük
adamlar›n efkâr›n› gezdirirler,
ac›lar›n› içlerine atar, ya da türkülere ak›t›rlar.
Çekmeköy Rotary Kulübünün
davetlisi olarak ‹stanbul’a gelen Digor Gönül Korosunu izleme flans›m oldu. Öncelikle bu
daveti neden Kars merkezli bir
vak›f ya da derne¤in yapmad›¤›n›n iç ezikli¤ini yaflad›¤›m›
söylemeliyim. Bunu ilgili ve
yetkili kurullarla da paylaflt›m.
O gece o büyük salonu doldu-
ranlar, sahnede devleflen bir
görsel ve iflitsel flölene tan›k oldular. Çocuklar ve yöneticileri
sahnede eme¤in, sevginin,
sayg›n›n, özverinin, bilginin
yoksullu¤a ve yoksunlu¤a nas›l
meydan okudu¤unu kan›tlad›lar.
O gece o büyük salonu dolduranlara o güzel ve görkemli koro;
“Havada Bulut Yok” türküsüyle
bu ülkenin nas›l yoktan var oldu¤unu,
“Eledim Eledim Höllük Eledim”
deyifliyle Erzurum yaylalar›n›n
yan›k sesini,
“Yüksek Yüksek Tepelere Ev
Kurmas›nlar” ezgisiyle gelin
havas›n›n buruklu¤unu,
“Mevlam Bir Çok Dert Vermifl”
ad›n› tafl›yan türküyle biraz da
do¤unun kaderini,
“Hofl Gelifller Ola Mustafa Kemal Pafla” ad›n› tafl›yan parçayla da Kars’›n ve Karsl›n›n
GAZ‹ MUSTAFA KEMAL’e duydu¤u hayranl›k ve ba¤l›l›¤› anlatt›lar, daha do¤rusu yaflatt›lar...
Bu güzel girifliminize arka ç›kmak ve omuz vermek benim
boynumun borcudur. Güzelliklerde ve baflar›larda emek, özveri, paylafl›m ve dayan›flman›n önemini bilen biri olarak sizi kutluyor, flahs›n›zda eme¤i
geçen herkesi yüre¤imin tüm
s›cakl›¤›yla selaml›yorum...
Sayg›yla, dostlukla...
Nefle Doster
32
● Erol GÖLLÜ
‹stanbul Anadolu Yakas› Azerbaycan Kültür Evi Yönetim Kurulu Baflflkkan›
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
● Doç. Dr. Seyyad ARAN
‹stanbul Azerbaycan Baflflkkonsolosu
Türkiye’de Azerbaycan Mugam F›rt›nas›
UGAM F›rt›nas›n›n ilk konseri
M
22 Eylül’de I¤d›r’da ve s›ras›yla
23 Kars,24 Eylül Ankara, 25 Eylül
‹zmir 26 Eylül ‹stanbul Kad›köy Halk
e¤itim Merkezi ve Avc›lar Bar›fl
Manço Kültür Merkezinde final gecesiyle sonland›rd›.
Mugam f›rt›nas›n›n son aya¤› 26
Eylül cumartesi günü Kad›köy
Halk E¤itim Merkezi salonunda, 27
Ekim Pazar günü ise Avc›lar Bar›fl
Manço Kültür Merkezinde coflkulu
bir flekilde yap›ld›. Azerbaycan’›n
de¤erli sanatç›lar›; Mütellim DEM‹ ROV, ‹lahe ‹BADOVA mugam severlere güzel bir müzik ziyafeti yaflatt›lar.
Mugam gecesinde bir konuflma yapan ‹stanbul Anadolu Yakas› Azerbaycan Kültür Evi yönetim Kurulu
Baflkan› Erol GÖLLÜ konuflmas›nda duygular›n› flöyle ifade etti:
SERHAT KÜLTÜR HABER
Çok de¤erli konuklar Azerbaycan
mugam gecemize hofl geldiniz.
Azerbaycan›n meflhur mugam ustatlar›, alt› dernek organizasyonunun neticesinde 22 Eylül’de I¤d›r’da
bafllad›. Arkas›ndan Kars, Ankara,
‹zmir ve bugün nihayet ‹stanbul’dalar. Yar›nda Avc›larda çok de¤erli
siz hemflerilerimize segâh ziyafeti
çekecekler. Onlara hofl geldiniz diyorum. Aziz dostlar aram›zda her
zaman sayg› duydu¤umuz ‹stanbul
Azerbaycan bafl konsolosumuz say›n Doç. Dr. Seyyad ARAN bey ve
efli, sivil toplum örgütleri baflkanlar›,
Azerbaycan dernek baflkanlar› bulunuyor. Aziz hemflerilerimiz, bu güzel geceye kat›l›m›n›zdan dolay› hepiniz hofl geldiniz.En güzel duygular› bizimle bu akflam burada paylaflt›¤›n›z için, hepinize ayr› ayr› teflekkür ediyor, sayg›yla hepinizi selaml›yorum dedi.
Daha sonra kürsüye gelen ‹zmir
Azerbaycan Kültür Merkezi Baflkan›
Av. Cemal MEHMETHAN duygular›n› flöyle anlatt›: Sevgili konuklar güzel bir mugam gecesi geçirece¤inizi düflünüyorum. Türkiye’de Mugam
F›rt›nas› iki ay önce projelendirdi¤imiz bir etkinlik alt› etkinlikten olufluyordu. Ben hep bizden bahsederken Ülkemizde yaflayan Azerbaycan Türklerinin üç milyon oldu¤unun bunun befl yüz binden fazlas›
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
33
● Av. Cemal Mehmethan
‹zmir Azerbaycan Kültür Merkezi Baflflkkan›
‹stanbul ve çevresinde yafl›yor diyorum bu söylediklerim tamamen gerçek hiç abartm›yorum. Bu ilk etkinli¤imiz oldu¤u için salonumuzu tam
dolduramad›k Ama önümüzdeki etkinliklerde kat›l›m›m çok olaca¤›n›
umuyorum. Bu konuda biraz duyarl› olmak gerekiyor. Buraya gelerek
bizimle birlikte bu güzelli¤e kat›ld›¤›n›z için hepinize teflekkür ediyorum dedi. Daha sonra kürsüye davet edilen ‹stanbul Azerbaycan bafl
konsolosu Doç. Dr. Seyyad ARAN
gece ile ilgili duygular›n› flöyle anlatt›:
Önce ham›n›z› tebrik eliyirem. Çünkü kan›m›zla can›m›zla tarihimizle
bir birine ba¤l› bir bütün olarak bir
araya gelmifliz. Mugam Azerbaycan musikisinde çok önemli bir yerdedir. Burada adeta tesadüfü flair-
lerin fliirleri okunmuyor. Mugam›nda
önemi buradan gelmektedir. Mugamda Azerbaycan klasik flairlerinin en önemlilerinin fliirleri okunur.
Bu mugam müzi¤ini icra etmek titiz
bir haz›rl›k gerektirir. Bu müzi¤i icra
etmek her bir adam›n ifli de¤il. Biraz
sonra bu güzel müzi¤i birlikte izleyece¤iz Sizlerin ham›n›za u¤urlu
gece, u¤urlu günler, sadet ve sevgi
gönderiyorum dedi
Bu güzel geceleri düzenleyen ‹stanbul Anadolu Yakas› Azerbaycan
Kültür Evi yönetim Kurulu Baflkan›
Erol GÖLLÜ’ye, ‹zmir Azerbaycan
Kültür Merkezi Derne¤i Baflkan› Cemal MEHMETHAN’a ve tüm yönetim
kurullar›na ve bu ekinliklerde eme¤i
geçenleri kutlar nice böyle güzel
gecelerin düzenlenmesini temenni
ederiz.
34
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
35
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
Adalet
Av. Akay BEfi
fiM
MART
“ ‹nsanl›¤›n en güzel görevi Adalet
da¤›tmakt›r.” diyor VOLTER.
OPLUM halinde yaflayan inT
sanlar için Adalet en büyük ihtiyaçt›r. Maddi ve manevi bütün
varl›klar›n temeli, toplum düzeninin devam›n› sa¤layan adaletin
da¤›t›m›ndaki sisteme dayanmaktad›r. Adalet: Toplumun dayan›flma, ba¤lanma, kümelenme zinciridir. Adalet: ‹nsanl›k için güven,
inanç ve yaflama içgüdüsüdür. ‹nsanl›¤›n, dolay›s›yla toplumun en
büyük arzusu gerçek adalete eriflmektir.
Toplumdaki insanlar aras› bütün
iliflkiler gerek ruhsal bask›lar, gerekse kiflinin fizik ve fizyolojik iliflkilerinin her türlüsünde basitinden
en karmafl›¤›na adalet ilkesi tafl›d›¤› bir gerçektir. En küçü¤ünden
Adli kudret kadar
vatandafllar üzerinde
do¤rudan do¤ruya
itiyadl› flekilde müessir
olan hiçbir kuvvet
mevcut de¤ildir. Bunun
için bu kudret
kendilerine emanet
olunanlar›n seçiminde
uyan›k bulunmakta,
milletin büyük menfaat›
vard›r.. Gerçek budur.
Seçilerek bu göreve
atanm›fl olanlar›n
görevlerinin
yüceli¤inden görmek
kimseyi küçültmez.
en büyü¤üne kadar kifliler aras›ndaki hukuk varl›¤›n›n do¤urdu¤u
adalete sayg› ve sevgiyle ba¤l›l›k
toplumu mutlu k›lacakt›r.
Toplum var ve devam ediyorsa hukuk iliflkilerinin do¤urdu¤u adalette vard›r. Konu bu kadar çözümlenmifl de¤ildir. Adalete eriflmek
toplum için mutlulu¤un yolu oldu¤una göre bu yolu nas›l ve ne flekilde bulaca¤›z? Burada en önemli görev kimindir? fiüphesiz bu görev adaletin da¤›t›m› ile yükümlü
YARGIÇLARINDIR.
Lammennais; “Bir flahs›n di¤er bir
flahs› mahkeme etti¤ini düflündü¤üm zaman beni büyük titreme
kaplamaktad›r.” diyor. ‹lahi bir
kudretin maddi bir varl›k taraf›ndan kullan›lmas› düflünülmesi gerçekten Lammennais’i de¤il hepimizi titretmelidir. Adalet kadar
onun da¤›t›c›s› Yarg›c›n önemi de
kendili¤inden böylece ortaya ç›kmaktad›r.
KORKUNÇ B‹R MESLEK
Philippe Dupin “Arzetti¤i azamet
ile ne mükemmel, istilzam etti¤i faziletler ve tahlil etti¤i mesuliyetler
ile ne korkunç bir meslek.” diyor
Yarg›çl›¤a.
En yüksek hishak, en büyük ihtiyaç adalettir deniyor; bu ise toplumun mutlu k›l›nmas› için yeter de¤ildir. Dü¤üm adaletin da¤›t›m›
için yarg›lama ile çözülür. Bunun
için ise yarg›ç zorunludur.
Önemi böylece ortaya ç›kan yarg›ca medeni dünya devletlerinin
hepsi lay›k oldu¤unu fazlas›yla
vermifltir. Anayasam›zda bu öneme dayanarak yarg›ca baz› özellikler ve farkl›l›klar tan›m›flt›r.
Bununla beraber yarg›ç yarg›lama
görevini yaparken hissi hareketlerden ve bundan do¤acak adaletsizlikten kaç›nmal›d›r. Bunun için
yarg›çlar› bu gibi davran›fllarla polemi¤e sürüklemekte hatal›d›r. Yarg›c›nda böyle bir polemi¤e kap›lmas› görevi yönünden tehlikelidir.
Toplum olarak, kültürlü insanlar
olarak bu tehlikeyi önlemek her
fleyden evvel yarg›c›nda bir insan
oldu¤unu düflünerek bizlere düflmektedir.
Theeouret, “Adli kudret kadar vatandafllar üzerinde do¤rudan
do¤ruya itiyadl› flekilde müessir
olan hiçbir kuvvet mevcut de¤ildir.
Bunun için bu kudret kendilerine
emanet olunanlar›n seçiminde
uyan›k bulunmakta, milletin büyük
menfaat› vard›r.” diyor. Gerçek budur. Seçilerek bu göreve atanm›fl
olanlar›n görevlerinin yüceli¤inden
görmek kimseyi küçültmez.
Fabreguettes, “Hakimler vermifl
olduklar› kanunlarla omuzlar›nda
nizami tesis vazifesini tafl›maktad›rlar. Tek bir kararda vaki adaletsizlik ammeye tevcih edilmifl bir
tertip mahiyetindedir.” diyor. Biz
bunu istemiyoruz. Adaletsiz kararlardan kaç›n›yor, kendimizi zaman
zaman bundan sak›n›yoruz. Sizlerde dikkatli olun, kültürlü olun. Toplum yaflant›lar›nda ve iliflkilerinde
Yarg›ç veya Savc› tevazu gösteriyorsa bunu istismar etmek do¤ru
de¤ildir.
Adliyeci en basitinden hafife al›narak sosyal faaliyetlerde ikinci, ikinci plana atmak yukar›da de¤indi¤imiz gibi ya cehaletten ya da art
düflüncelerden ileri gelmektedir.
Bununla da adliyeci hiçbir fley
kaybetmemekte aksine toplum
çok fley kaybetmektedir.
Günlük polemikler için bu yaz›y›
yazmak zorunlulu¤u do¤mufltur.
36
De¤erli okuyucular›m›z dergimizin bu bölümünde
bundan sonra hepimizin en de¤erli varl›klar›m›z çocuklar›m›z için bir köfle aç›yoruz çocuklar›m›zdan
gelen makaleler, fliirler bu bölümde yer alacakt›r.
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
Tüm çocuklar›m›z›n makale fliir çal›flmalar›n› afla¤›daki e-mail adresine göndermeleri ve köflelerine
sahip ç›kmalar›n› bekliyoruz.
[email protected]
Ne Mutlu Bize, Cumhuriyet ve
Atatürk Çocuklar›y›z
‹ZLER en küçük olaylarda
B
hayat›m›z›n bitti¤ini san›p
kendimizi b›rak›r›z. O ise onca
sini istiyordu ama ne yaz›k ki 10
Kas›m 1938 sabah›nda saat dokuzu befl geçe vefat etti.
ola¤an üstü mevzularla karfl›
karfl›ya geldi¤i halde asla pes
etmedi aksine daha çok ba¤land› ve yapmak istedi¤ini düflünerek yoluna devam etti. Bu nesli
bizlere emanet etti ve bizden bu
topraklar›, bu vatan› korumam›z
için elimizden gelenin en iyisini
yapmam›z› istedi. Onun ismini
duyunca akl›ma; vatanseverli¤i,
idealistli¤i, yarat›c› zihniyeti,
sabr›, ileri görüfllülü¤ü, iyi kalplili¤i, e¤itimcili¤i ve daha bir sürü
fley geliyor saymakla bitmeyecek...
“fiu an bulundu¤umuz topraklar
en afla¤› yedi bin senelik bir
Türk befli¤idir. Bu beflik tabiat›n
rüzgâr›yla salland›, befli¤in içerisindeki çocuk tabiat›n ya¤muruyla y›kand›, o çocuk tabiat›n
flimfleklerinden, y›ld›r›mlar›nda
ve kas›rgalar›ndan önce korkar
gibi oldu ama sonra al›flt›. Bir
gün geldi ve o tabiat çocu¤u tabiat oldu. Y›ld›r›m oldu, flimflek
oldu, ya¤mur oldu, kas›rga oldu
ve günefl oldu. ‹flte Türk budur
y›ld›r›md›r, kas›rgad›r ama Dünyay› ayd›nlatan günefltir.”
Kim bile bilirdi ki y›llar önce
1881 y›l›nda ülkeyi de¤ifltirecek
insan›n Selanik’te Koca Kas›m
Mahallesi, Islahhane Caddesi’ndeki üç katl› pembe evde
do¤abilece¤ini. Babas› kereste
ticaretiyle u¤rafl›yordu, annesi
ise Langaza kasabas›na yerleflmifl eski bir Türk ailesi k›z›yd›.
Onun befl kardefli vard› ve dördü küçük yafllarda vefat etti ve
sadece k›z kardefli yaflad›. O
ö¤renim ça¤›na gelince Haf›z
Mehmet Efendinin mahalle mektebinde okumaya bafllad› ama
babas›n›n iste¤i üzerine fiemsi
Efendi Mektebi’ne geçti. Bu s›rada babas›n› kaybetti bir süreli¤ine day›s›n çiftli¤inde kald›ktan
Gözde ERDA⁄
Biltek Koleji 9. s›n›f ö¤rencisi
sonra Selani¤e geri dönerek
okulunu bitirdi. K›sa bir süre
sonra Askeri Rüfltiye’ye kaydoldu. Bu okuldaki matematik ö¤retmeni Mustafa Bey ad›na Kemal ismini ilave etti. Daha sonra
Manast›r Askeri ‹dadi’sini bitirip,
‹stanbul’da Harp Okulunda ö¤renime bafllad›. Daha sonra te¤men rütbesiyle mezun oldu ve
harp akademisine devam ederek yüz bafl› rütbesiyle mezun
oldu. fiam da beflinci ordu emrinde görev yapt› ve daha sonra
k›demli yüzbafl› oldu. Ve anlatarak yazarak bitmeyecek bir sürü
fley yapt›. Ama 1 Kas›m 1938’de
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
aç›l›fl töreninde de bulunamad›
bu yüzden haz›rlad›¤› aç›l›fl nutkunu Celal Bayar okudu ama o
hasta oldu¤unda bile memleket
meselelerinde uzak kalmam›flt›.
Her Türk’ün kalbi onun iyileflme-
O mavi gözlü bir ayd›nl›kt›,
O Gözleriyle bakt›¤› her yeri ayd›nlatan.
O çat›k olan kafllar›n›n alt›nda
sevgi yatan.
Onu hala anlayamayanlar varsa
bilmediklerinden elbet,
Asl›nda.
Anlayamazlar bilemezler onu tan›madan sevemeyeceklerini
Bizler yeni nesiller olarak onun
b›rakt›¤› yola devam etmeliyiz.
Onun bize verdiklerini y›kmaya
de¤il yüceltmeye gelifltirmeye
çal›flmal›y›z. O halde ne mutlu ki
bize Cumhuriyet ve Atatürk
çocuklar›y›z.
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
37
YÖREM‹ZDEN B‹R NEFES
"Yöresel Miras›m Ana Kuca¤›m Memleketim"
Foto¤raflar: (Hikmet AKSU Arflfliivi)
● Kaleye Güneybat› Sukap›
● Evliya Cami-i, Müze ve Kars Kalesi Güneydo¤udan-Kuzeybat›ya görünümü
● Sukap› s›rtlar›ndan fi
fie
ehre Bat›dan
Mahallesinden Bak›fl
● Kars’ tan genel görünüfl
● Gün batarken Kars Kalesi
● Güneybat›dan Kuzeydo¤uya bak›fl
● Kale, tarihi hamamlar ve tafl köprü
● Kars’tan bir kesit
● Bat›-Do¤u yönünden Kars
Son Dura¤›m Memleketim
Hasret yuma¤›n› ilmek ilmek ördü¤üm
Her metrekaresinde özümü gördü¤üm
Topra¤›n› burcu burcu soludu¤um
Do¤du¤um yer, ana kuca¤›m memleketim
Da¤lar› ovalar› ›rmaklar›
Caddeleri sokaklar› meydanlar›
Buram buram kokan i¤de a¤açlar›
Cennetim sevdal›m memleketim
Do¤uya do¤ru bak›fl
Cafer AKYOL
Yumruk gibi yüre¤imde özlemin
Seninle flekillendi öz güvenim benli¤im
Çocuklu¤um gençli¤im gelece¤im
Son dura¤›m hasretim memleketim
38
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
"YÖRESEL GÜNLER"
Kars-Ardahan-I¤d›r
Zeytinburnu Hemflehri Konseyi
ZEYT‹NBURNU Belediyesi’nin
düzenledi¤i “Yöresel Günler” Etkinli¤i 28 Eylül-13 Ekim 2009 tarihlerinde yurdumuzun tüm yörelerinden derneklerin kat›l›m›yla
sürdü.
Kars Ardahan I¤d›r Zeytinburnu
Hemflehri Konseyi baflkan› Cemal AVCI 4 Ekim Pazar günü final
gecesinde bir konuflma yaparak
duygular›n› flöyle anlatt›;
“Yöresel günler projesi kapsam›nda Türkiye’mizin çeflitli illeri,
ilçeleri kendi kültürlerini bir ay
boyunca tan›t›yor, yöresel ürünler
sat›yor. Bir ay›n sonunda herkes
bir final gecesiyle sonland›r›yor.
Bize bu imkân› tafl›yan Say›n Belediye Baflkan› ve ekibine teflekkür ederiz, biz de Kars-ArdahanI¤d›r hemflehri konseyi olarak, 5
y›ld›r ayn› yerde varl›¤›m›z› gösteriyor, 3 ilimizi temsil ediyor, ulaflabildi¤imiz kadar hemflehrilerimizi a¤›rl›yor, birlikte vakit geçiriyoruz.
Yapt›¤›m›z etkinlikler bunlarla
SERHAT KÜLTÜR HABER
kalm›yor, tiyatro, panel gibi kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Ulaflabildi¤imiz kadar hemflehrilerimizle piknik, kahvalt› gibi sosyal
etkinliklerde beraber oluyoruz,
ailece iyi vakit geçiriyoruz. Bölgemizde esnaf ve bürokrat hemflehrilerimizi ziyaret ediyor ve yeni tayin olan bürokratlarla tan›fl›yor, yeni ifl yeri açan esnaflara
yard›mc› oluyoruz.
Kars, Ardahan, I¤d›r’a turlar düzenliyor, birlikte iyi vakit geçiriyoruz. Bu deste¤iniz devam et-
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
ti¤i sürece hedefimiz önümüzdeki y›llarda bu modeli bütün ilçelerde uygulay›p daha kolektif
bir çal›flma yapmakt›r. Bu sayede daha çok hemflehrilerimizle
tan›flacak ve bize de daha çok
proje üretme f›rsat› verecektir.
Ülkemiz ve dünyan›n geçirdi¤i
bu zor dönemde biz sivil toplum
örgütlerinin üzerine düflen görevler elbette bundan ibaret de¤il,
nerde bir yang›n varsa bir kova
suyla gitmeli, nerde bir güzellik
varsa katk› sunmal›y›z. Efendim
bu ya¤murlu günde teflriflerinizle
bizi yaln›z b›rakmad›¤›n›z için,
ben, flahs›m ve yönetim kurulu
ad›na hepinize ayr› ayr› teflekkür
eder, sayg›lar›m› sunar›m.” dedi.
Kars Ardahan I¤d›r Zeytinburnu
Hemflehri Konseyi yönetim kurulunu, bu kapsaml› etkinlikten dolay› kutlar nice birlik ve beraberlik içeren etkinlikler dileriz.
39
40
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
XIII. Yüzy›ldan-XXI. Yüzy›la
Türkmen Fikir Hayat›nda
Dr. Yaflflaar KALAFAT
Halk Bilimci-Araflt›rmac›s› Yazar
[email protected]
[email protected]
"fiemfleddin Zahabi Muhammed
Gaymaz Türkmen" Tiplemesinin
“Bilge kiflfliini ey tut, onun sözünü dinle
Mertebesini ö¤ren, ona amal et”(1)
‹Z Bu bildirimizde Oryantalizm
B
üzerinde yo¤unlafl›rken tahlilimizin
merkezine XIII. Yüzy›l Türkmen düflünce ve sanat adam› fiemseddin Zehab›
Muhammed Gaymaz Türkmen’i al›yoruz.(2) Döneminin fikir hayat›n› besleyen kaynaklara fikir dünyas›n›n oluflmas›na yol açan etki ve tepkilere k›saca yer veriyoruz. Aradaki 8 as›rl›k devrede do¤u-bat› iliflkilerine fikir hayat›ndaki geliflmelere k›saca de¤inip oryantalizm, misyonerlik, emperyalizm
ba¤lant›s› üzerinde duruyoruz. Sosyal
bilimler verilerinin bat› ekonomik, diplomatik ve teknolojik hayat›na nas›l
yans›d›¤›n› özetleme¤e çal›fl›yoruz.
Yap›lan durum tespitinden hareketle
Türk kültürlü halklar›n “flark meselesi”
konusunda nas›l bir yap›lanma içerisine girmeleri gerekti¤i konusundaki fikirlerimizi Türkmenistan ve Türkiye fikir ve sanat hayat›ndan yola ç›karak
görev ve uzak görüfllülük üzerinde duruyoruz. Genifl anlamda Türkoloji ile
klasik flark bilimi karfl›laflt›rmas›n› yap›yoruz. Sanat’›n toplum veya sanat
için olabilece¤i görüfllerinden hareketle olmas› gerekene dair kanaatimizi aç›kl›yoruz.
Bildirimizde, bat› kültür emperyalizminin Türkiye Türk kültür hayat›na yans›y›fl›n›n dönemlerini örnekleyip, ç›kar›labilen sonuçlardan yola ç›karak küresel kültür stratejileri karfl›s›nda gelifltirilebilecek karfl› stratejiler üzerinde
duraca¤›z. Buradan hareketle faaliyet
alan›m›z olan halk kültürünün, bu aray›fl içerisindeki yeri ve rolü üzerinde irdelemeler yapaca¤›z. fiemseddin Zehab› Muhammed Gaymaz Türkman’a
ve içerisinden ç›kt›¤› sanat ve fikir
dünyas›n›n kültür emperyalizmi karfl›s›ndaki çözümleyici tavr›n› günümüze
tafl›maya çal›fl›yoruz
MET‹N
Bir tarihci, din adam›, hadisçi, edebiyatç›, ansiklopedist, tababetçinin ha-
Düflündürdükleri - 1
yat›n›, sanat ve fikriyat›n› anlat›l›rken
oryantalizmden bahsedilmeli mi?
Araflt›rma konusu olan kimse toplumunun meselelerini sanat›na yans›tm›fl ise, içinden ç›kt›¤› toplumun dertlerini dert edinmifl ise, o sanat veya fikir adam› XIII. Yüzy›lda da yaflam›fl olsa mensubu oldu¤u ekolün fikrî ve
hissî de¤erleri ile XXI. Yüzy›la ve bu
yüzy›lda toplumunun millî sorunlar›na
›fl›k tutar. Ifl›k kayna¤›n› 8 as›r evvelinden al›p günümüze getirmek de araflt›r›c›ya düfler.
Türkmenistan Türkmen esteti¤inin flekillenmesini Türkmen co¤rafyas›nda
yaflanan siyasî mücadeleler ve çekilen s›k›nt›lar belirlemifltir. Bu mücadele ve s›k›nt›lar 17 ve 18. yüzy›llarda yaflanan ve bu dönemdeki din, sanat ve
fikir hayat›n› da tahrip eden beylikler,
hanl›klar aras›ndaki mücadeleden çok
daha evvel bafllam›flt›r. Türkmen edebiyat›ndaki çok kere O¤uz boylar› aras›ndaki çat›flmalar›n ürünü olan flikâyet ve ›st›rap yüklü mistik fliirlerin kayna¤› burada aranabilir. Ancak bu çat›flmalar›n gerçek kayna¤› nerede
aranmal›d›r ki, bizim bildirimizin oturtulaca¤› zemin bu zemindir. Biz fiemseddin Zehab› Muhammed Gaymaz
Türkmen’in sanat hayat›, sanat›n›n etkilendi¤i veya sanat› ile etkiledi¤i sanatç›lar üzerinde fazla durmayaca¤›z.
Biz döneminin sanat adam›n›n meselelere nas›l bakt›¤›n› belirlemeye çal›fl›p bu bak›fltan hareketle günümüzün
meseleleri karfl›s›nda bak›fl aç›m›z›
oluflturaca¤›z. Bu itibarla ibn Hacar,
‹bn Haldun, Muhammed Halit gibi bilginler bildirimizde fazla yer almamaktad›r.(3)
Türkmenistan ve Türkiye sözlü kültür
verilerindeki ortakl›klar, ayn›l›klar capcanl› dururlarken, bunlar›n tan›fl k›l›nmalar› konusunda yeterli ad›mlar flimdilik maalesef at›lamam›flt›r. Bat› kültür emperyalizminin Türkiye Türk halk
kültürü üzerindeki tahribat› maalesef
tespit dahi edilememifl iken, Türkmenistan halk kültürü üzerindeki yak›n
dönemin yabanc› tahribat›n›n bilinme-
si için, taraflar›n antiemperyalist ortak
kültür cephesi oluflturmada birikimlerini paylaflmalar› gerekir.
Fikret Türkmen hocan›n da belirtti¤i
gibi(4) Türkmen fliirinin epiko-mistik
denilebilecek bir karakteri vard›r. Bu
fliirlerde kahramanl›k ve mistisizm bir
bütün oluflturmufltur. Kahramanl›k motiflerinin ilk yans›d›¤› kaynak O¤uz-Name’ler olmal›. Türkmen kahramanl›k fliirleri ayn› zamanda Türkmen tarihinin
tarihi kaynaklar› olmufllard›r. Göktepe
savafllar› için yaz›lm›fl mistik fliirler bunun kan›t›d›rlar. Türkmen edebiyat sanatç›s›n›n bu özelli¤ini Türkmen flairinde de görebilmekteyiz. Bu epik karakterin yan› s›ra bir de tasavvufi boyutu
vard› ki, bu boyutun köklerini Ahmet
Yesevî düflünce dünyas›nda aramak
gerekir.
Türkmen flairlerinin bilhassa o döneme ait olanlar›n›n özgeçmifllerine dair
ayr›nt›l› net bilgilerin olmay›fl› uzak
geçmifl Türkmen fliirinde oldu¤u gibi
Goflgu/Koflma,
Ayd›m/Türkülerine
adeta Türkmen korosu veya yar› anonim bir hava vermifltir. Bu noktada Ahmet Bekmiradov’un erken ölüflü büyük
bir flanss›zl›k olmufltur.
Bizim, “Yer-Su inanc›ndan ve kutsal
Ötü¤en yurdunun insanlar› ile birlikte
Ata-Ervah’›n da düflmanla savaflt›¤›
inanc›”ndan hareketle vatan topraklar›
için ölmenin bir kutsall›k içerdi¤i ve bu
inanc›n Türk/Türkmen toplumlar›n›n ‹slamiyet’e girmeden de dinlerinde bu1- Nisar Ahmet, “Imam zahab› And the Quest
For Learning”, Muhammed Gaymaz TürkmenGündogaryn Meflhur Alymy, Aflkabat, 2009, s.
131-132
2- fi.Zehab› Muhammed Gaymaz Türkmen,
1274 y›l›nda fiam’da dünyaya gelmifl, hayat›n›n bir bölümünü Diyarbak›r’da yaflam›fl, 1348
y›l›nda M›s›r’da bu dünyadan gitmifltir.
3- Abdurrazzak Kass›m, “fiemfledd›n Zehab›n›n Arap Alem›ndek› Ilm› Sapar›”, Muhammed
Gaymaz Türkmen-Gündogaryn Meflhur Alymy,
Aflkabat, 2009, s. s.44-45
4- Prof. Dr. Fikret Türkmen-Gurbandurd› Geldiyev,
Türkmen fiiiri Antolojisi, Türksoy, Ankara, 1995
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
lundu¤u görüflümüz vard›r. Vatan duygusu, bir yere ba¤lanma, göç dönemini geride b›rakm›fl olma safhalar›ndan sonra güçlenmifltir.(5) Ahmet Yesevî’nin Divan-› Hikmet’inde görülen
didaktik özellik bütün Türkmen flairlerinde görülen ortak özelliktir. Türkmen
flairleri din görevlilerinin yetersizli¤ini
ve sosyal s›n›flar›n topluma yapt›klar›
bask›lara da sözcülük yapm›fl sorunlar› millî dinî, hamasî yaz›c›l›¤›na tafl›m›fllard›r. Muhammet Gaymaz Türkmen’in din görevlilerinin yetifltirilmesinde k›raat, hadis, f›k›h konular›na
a¤›rl›k vermesinin sebebi bu olabilir.(6)
Türk-Türkmen halk kültüründe Türk
kültür co¤rafyas›n›n di¤er halklar›nda
oldu¤u gibi “ata ruhu” kültü vard›r. Buna göre bu dünyadan göçmüfl ecdat
ile yaflayan nesiller aras›nda süren bir
ba¤ vard›r. Muhammedî ‹slâm’da fazla yeri olmad›¤› görüfllerinin hâkim oldu¤u bu inanç zamanla ‹slamileflmifltir. Ölmüfl anne veya babas›n› rüyas›n›
gören kimse onlar›n rahmet istediklerine inan›r, görülen rüyalar anlamland›r›l›r. Geçmifllerin ruhu için Kur’an-› Kerim okunur veya sadaka verilir. Bu
inanç baflka bir formatta devlet felsefesinde de göze çarpar. Savaflta düflmanla çat›flan Türk veya Türkmen, tan›mad›¤› ulu bir zat›n bir a¤sakal›n
kendisine yard›m etti¤ini görür. Bu
inanç Eski Türk ‹nanç Sistemi’ndeki
kutsal Yer-Su’nun iyesi ve Anamayg›l
ba¤lant›l›d›r. Esasen s›lay› rahim inanc› ile de bu inanc›n ba¤lant›s› üzerinde durulabilir. Ata mezarlar›na karfl›
gösterilen sayg›s›zl›¤›n savafl sebebi
say›ld›¤›, O¤uz Ka¤an ile ilgili efsanevî anlat›larda da yer alm›fl ve inanç
günümüze kadar devam etmifl, 1926
y›l›nda Hz. Muhammed (s.a.v.s.)in
kabrine yap›labilecek bir sayg›s›zl›k
Atatürk taraf›ndan savafl sebebi olarak alg›lanm›flt›r.(7) Nitekim Türk Milleti’nin Gazi Mustafa Kemal’e “Atatürk”
demesi de ata kültü ile ilgidir.
Buradan hareketle ‹slamiyet’teki sada ka-› cariye olarak bilinen ve kiflio¤lu
bu dünyadan göçtükten sonra devam
eden 3 hay›r türünden biri olarak kabul edilen hayr inanc›n›n Türklerde,
Türkler ‹slam’a girmeden evvel de var
oldu¤unu söyleyebilece¤iz. Zira Göktürk hakan›, Tanr› huzurunda hesap
verirken halk› için yapm›fl oldu¤u hizmetler anlat›l›rken; açlar› doyurdu¤u
ç›plaklar› giydirdi¤ini de belirtir. Muhammet Gaymaz Türkmen, yüzlerce
ilmî çal›flmas› ile hay›r defteri kapanmayan Türkmenlerdendir.
fiehitlik, gazilik, vatan için hayat›n› fe-
41
da etmenin Allah yolunda ölmek oldu¤u fikri Azadî ve Mahdumkulu dönemlerinden de geçerek günümüz Türkmen fliirinde de yerini alm›flt›r. Bu konuda da Anadolu ve Türkmenistan
Türk/Türkmen fliir hayat›nda bir paralellik vard›r. Türkiye’deki âfl›klar›n rolünü Türkmenistan’da Bakfl›lar/fiag›rlar
alm›flt›r. Böylece fiemseddin zehab›
Muhammed Gaymaz Türkmen’i de
kapsam›na alan süreç günümüze kadar sürüp gitmektedir.
Bir olma, diri olma, boy taassubuna
düflmeme konusu ki bizim bildirimizin
emperyalizm karfl›s›nda al›nacak ortak tav›r bak›m›ndan ana temas›d›r.
Mahdum Kulu’da en güçlü ifade fleklini alm›flt›r.
“Türkmenler ba¤lasa bir yere beli,
Kurutur fuzum’u Derya-y› Nil’i
Teke, Yomut, Göklen, Yaz›r, Alili
Bir Devlete kulluk etsek beflimiz”
Bu birlik temas› Muhammed Gaymaz
Türkmen’de ‹slam’›n 4 mezhebine eflit
davranma fleklinde tezahür etmifltir.
Bu fliir, Türkmen fliiri ortak Türk kültür
co¤rafyas›n›n do¤al olarak asli unsurlar›ndand›r. Ahmet Yesevî’den, Yunus
Emre’den, Aliflîr Nevaî’den, Fuzulî,
Ömer Hayyam’dan, Haf›z ve Sadi’den
etkilenmifl ve etkilemifltir. 17 ve 18. yy.
Türkmen fliirine giren Arapça ve Farsça kelimeler Türkmen telaffuzu ile
adeta yeni bir kimlik edinmifltir.
XIII. yüzy›l Türk Türkmen tefekkürü tabiî seyri ile do¤al olarak ‹slamiyet’le
flekillenmifltir. Yukar›da da belirtildi¤i
gibi bu tefekkür, eski Türk ‹nanç sisteminden de baz› de¤erler tafl›m›fl ve
onlar› da ‘Ahmet Yesevî’de en tipik
fleklini gördü¤ümüz gibi’ ‹slamî bir yap›ya kavuflturmufltur. Günümüze “Türk
‹slam’›” olarak gelen ve Sovyet döneminde ‹slam’›n korunmas›nda imtihan›
baflar› ile veren bu dünya görüflünün
halk kültürü boyutu üzerinde fazla durmaya lüzum görmüyoruz. K›saca flu
söylenebilir. Vahiye dayal› tefekkür
sözlü kültürle tafl›n›p yaflat›lm›fl Pir Tiplemesi önem kazan›rken çok kere pirler Baks› kimli¤i de üstlenmifllerdi. Bu
noktada alt› çizilecek husus ‘sanat sanat için’ de¤il ‘sanat toplum için’di ve
toplum- ayd›n veya toplun-fikir adam›,
toplum-sanat adam› balans› “Hak için”
olmakla temellendiriliyordu. Yarat›lana
yaratan›n aflk› ile yaklafl›l›yor ve onun
temsil edilebilmesi sa¤lan›yordu. Bu
dünya görüflü onu benimseyenlerin in-
sandan insana, insandan Kadir-i Mutlak olana, insandan Nebahat ve hayvanat alemine iliflkisini akort etmekte
ve Türk/Türkmen toplumunu 17., 18.,
19., 20., ve nihayet fas›l fas›l ve farkl›
co¤rafyalarda u¤rad›¤› flekillenmelerle
yirmi birinci yüzy›la tafl›maktad›r.
Halk için Hakk’› aramak yap›lanmas›ndan günümüz Türk/Türkmen dünyas›na bak›l›nca neler görülebilir? Fikrî,
kültürel yap›lanmadaki de¤iflmenin
safhalar› için neler söylenebilir. Yap›sal de¤iflmedeki özelefltirinin mahiyeti
ne olabilir? Hangi kurumlar sosyal yap›n›n de¤iflmesine veya flekillendirilmesine yol açt›? Bize göre bu tefekkür
Türkmenlerin “Bende gaçsan/kaçsan
tutulars›n, Huda’ya gaçsan gutulars›n’
atasözü ile özetlenmifltir.(8) Bize göre
bu özlü sözle anlat›lan yarat›lm›fla s›¤›n›rsan tutsak olursun, yaratan›na s›¤›n›rsan kurtulursun” demektir.
Toplumlar yüz y›llar boyunca do¤al
olarak yap›sal de¤iflimler geçirirler:
Türk toplumu da birçok etkenlerin tesirinde kald›. Uzun boylu ekonomik siyasî faktörlerin üzerinde durmak de¤il
bu çal›flman›n amac›. Bu çal›flma ile
Türklü¤ü k›skaca alan iki dev güçten
Slav k›skac›n› bir kenara b›rak›p bat›
k›skac› üzerinde üst bafll›klar olarak
durmak Türkiye’nin deneyimini paylaflmaya çal›flmakt›r.
Konuya Oryantalizm- misyonerlik-emperyalizm ba¤lant›s›ndan yola ç›karak
görev ve genifl görüfllülük tan›mlamalar›na yer vererek girilebilir. Buradan
hareketle Türkiye Cumhuriyeti’nden
baz› tespitleri yans›t›p TRT fiefl kan›l›
üzerinde k›saca duraca¤›z.
DEVAM EDECEK
5- Prof. Dr. Abdurrahman Güzel- Dr. Yaflar Kalafat, “Vatan Duygusunun Türk Mitolojisindeki
Yeri ve Türk Halk ‹nançlar›ndaki ‹zleri”, Türk
Halk Kültüründe Mllî Mücadele 1. Uluslar aras›
Halk Kültürü Sempozyum Bildirileri, (19-22
Temmuz 2005) Erzurum, s. 19-22
6- Yaflar Ayd›nl›, “Muhammet Gaymaz Türkmenin ‹lmi ve Fikir Dünyas›” Muhammed Gaymaz
Türkmen-Gündogaryn Meflhur Alymy, Aflkabat, 2009, s. s.45-46
7- Nevzat Yalç›ntafl program s›ras›nda Atatürk’le ilgili küçük bir anekdota yer vererek ‘Suudiler 1926 y›l›nda s›n›rlar› içinde tüm mezarl›klar› y›k›yorlard›. Atatürk s›ran›n Hazreti Muhammed’in kabrine geldi¤ini ö¤renince bir
telgraf çekerek, E¤er bir tek tafl›na bile dokunursan›z ordumu afla¤› gönderirim’ demiflti.
Bunun üzerine Suudiler Hazreti Muhammed’in
kabrine dokunamam›flt›. Ama bu telgraf yok
edildi’ dedi (Müjgân Üçer, “Atatürk ve Hz. Muhammed, Bilinmeyen Gerçek”, 12 fiubat
2990,< [email protected]>
8- Dr. Deniz Türkmeno¤lu, “Türkmen Atasözleri’ Türklük -Bilgisi:378, 5 fiubat 2009
42
Olcay KARSLIO⁄LU
[email protected]
Ekonomik Ve Kültürel
Misyon Ve Vizyonumuz
LKEM‹Z‹N içinde bulundu¤u
iktisadi ve ekonomisinin bugünkü durumu, bize alternatif yollar aramam›z›, çareler üretmemizi,
birtak›m yeni iktisadi prensipler ve
düflünce kal›plar› gelifltirmemizi
zaruri k›lmaktad›r.
Ü
Birkaç y›ld›r makina ihracat› yapan
flirketimizin genel müdürü olarak
bu konu ile ilgili belirtmek istedi¤im
olumsuz bir durumu ifade etmek istiyorum. fiöyle ki; firmam›z ihracat›n› yapt›¤› her 100 TL’lik makina
imalat›n›n yaklafl›k % 40’›n› yerli piyasadan tedarik ederek üretmekte,
kalan % 60 alet, edevat, makina yedek parças› ve sarf malzemelerini
yurt d›fl›ndan ithal edilen ürünleri
kullanmak durumunda kal›yoruz.
Bu malzemeler; ya yurt içinde üretimi olmuyor, üretimi olan malzemeler de fiyat› d›flar›ya göre pahal› veya istenilen kalitede olmuyor. Bu
Teknoloji ve istihdam
artt›kça enerjiye olan
ihtiyac›n her geçen gün
artt›¤› bir dünyada
yap›lmas› gereken,
mevcut olan yeralt›
rezervlerin en iyi ve
ekonomik imkanlarla
rantab›l hale getirilerek
tasarruflu kullan›larak,
ileride de ihtiyac›m›z
olacak olan bu
kaynaklar› flimdiden
temin etmek ihtiyac›
elzemdir.
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
durum da gösteriyor ki gerçeklefltirdi¤imiz her ihracat faaliyetinde
mecburen ters yönde döviz ç›k›fl›na
sebep olunarak, di¤er bir deyiflle ithalata dayal› ihracat yap›lm›fl oluyor. Halbuki; bu ithal edilen malzemeler mümkün oldu¤u kadar çeflitli kredi, destek ve teflviklerle bunu
gerçeklefltirecek büyük flirketlere
yat›r›m imkan› verilebilirse; hem döviz kayb› önlenmifl olur, istihdam artar, vergi art›fl› sa¤lan›r, bütçe aç›klar› azal›r, iflsizlik azal›r böylece
yurtd›fl›ndaki kredi veren kurulufllardan bütçe aç›klar›ndan dolay› finans bulma aray›fl›na girmez, kemer s›kma politikalar› uygulanmaz,
dolay›s›yla; ülkemizin topyekün
ekonomik ve psikolojik buhranlara
sürüklenmesi önlenmifl olacakt›r.
Teknoloji ve istihdam artt›kça enerjiye olan ihtiyac›n her geçen gün
artt›¤› bir dünyada yap›lmas› gereken, mevcut olan yeralt› rezervlerin
en iyi ve ekonomik imkanlarla rantab›l hale getirilerek tasarruflu kullan›larak, ileride de ihtiyac›m›z olacak olan bu kaynaklar› flimdiden
temin etmek ihtiyac› elzemdir. Günümüzde bu kaynaklar, rezervler,
zenginlik bak›m›ndan Güney Asya,
‹ran, Irak, di¤er Ortado¤u ülkeleri
ve Türki Cumhuriyetlerinde fazlas›yla mevcut bulunmaktad›r. 1000
Y›ldan fazla ayn› co¤rafyada yan
yana yaflam›fl, üstelik din birlikteli¤i olan Ortado¤u ve ayn› kökten
gelmifl Türki Cumhuriyetlerindeki
kardefllerimizle sadece ekonomik
de¤il; siyasi, edebi, sanat ve kültürel ba¤lar›m›z› güçlendirebilir, aram›zdaki birtak›m problemleri çözüm yoluna gidebilirsek; onlarda
zengin rezervler bizde de teknik
bilgi, donan›m, tecrübe, di¤er ülkelerle ihracat ve ticari iliflkilerimizde-
ki avantajlarla hem ihtiyac›m›z olan
kaynaklar› temin eder, hem de
dünya pazarlamas›nda öncülük,
arac›l›k eder jeopolitik ve jeostratejik konumumuzu güçlendirmifl oluruz. Stratejik ve hayati öneme haiz
bu kaynaklar›n fiyat›n›, borsas›n›
hak etti¤i ülkeler belirleme imkan›na kavuflmufl olacaklard›r.
Bunun için komflular›m›zla iliflkilerimizi güçlendirilerek dünyada çok
zamand›r olmas› gereken hak etti¤i
konuma hep bu birliktelikle k›sa zaman zarf›nda ulaflmas› mümkün
olacakt›r. Enerjiye her geçen gün
daha fazla olan özellikle geliflmifl
bat› ülkeleri sadece onlara bu güzergah› sa¤layan transit bir ülke
konumunda olmamak için bu at›l›m›, giriflimi ilerletmek zorunday›z.
Bunun için; farkl› etnik kökten gelmifl ülkemiz vatandafllar›m›z›n e¤itim, ö¤retim, sosyal adelet, hak ve
hukuklar›n› üst düzeye eflit bir flekilde paylaflmas›n› temin ederek;
dillerini, kültürlerini, adet, gelenek
ve göreneklerini rahatça ifade edebilecek bir ortam tesis ederek çeflitli menfaatler; sosyal, siyasi, politik ve ticari statü arac› yap›lmas›na
edilmeden -enerjimizi büyük ölçüde heba eden bu durumlardan kurtar›larak- kendi içimizde bar›fl, sosyal adalet ve hukukun üstünlü¤ünü
tüm fertler için herkes üzerine düflen vazifeyi ifa etmek mükellefiyetinde olmal›d›r.
Birileri taraf›ndan roller verilmeye
baflland›¤› dünya sahnesinde kendi haketti¤imiz konumumuzu bizatihi kendimiz belirlememiz için
oyuncu de¤il yönetmen olmak, son
3 yüzy›ld›r bize biçilen rolleri oynamay› b›rak›p, bu manada zincirlerimizi k›rarak kendimiz olman›n zaman› gelmifltir art›k...
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
Nevzat ERDA⁄
Mali Müflavir - E¤itimci/Yazar
[email protected]
VERG‹ DÜNYAMIZDAN
SORULAR VE CEVAPLAR
✓ Soru: Varl›k Bar›flfl›› kapsam›nda yurt d›flfl››ndan getirilece¤i beyan edilen,
varl›¤›n Türkiye’ye getirilememesinin
riskler nelerdir?
✓ Cevap: Varl›k Bar›fl› kapsam›nda
beyan edilen gayrimenkul d›fl›ndaki
varl›klar›n(döviz, para, alt›n, menkul
k›ymet ve di¤er sermaye piyasas›
araçlar›) beyan tarihinden itibaren bir
ay içinde, Türkiye’ye getirilerek banka
veya arac› kurumlarda aç›lacak olan
hesaplara yat›r›lmas› gerekmektedir.
Beyan edildi¤i halde Türkiye’ye getirilemeyen varl›k nedeniyle tahakkuk
eden vergi(beyan edilen varl›¤›n yüzde 2 si kadar) gecikme zamm›yla birlikte, varl›k beyan›nda bulunandan al›n›r. Vergiden kurtulufl yok. Ayr›ca, varl›k bar›fl› kanununca sa¤lanan avantajlarda(vergi incelemesi yap›lmamas›, baflka nedenlerle yap›lan inceleme
sonucu bulunan matrah fark›ndan,
beyan edilen varl›¤›n düflülmesi gibi)
ortadan kalkar. Baflkada riski yok. Ancak, bu iki risk bile beyan sahibini çok
olumsuz etkilemeye yeter.
VARLIK BARIfi
fiII ‹LE ALAKALI
B‹RKAÇ KR‹T‹K NOKTA
- Yararlanma Süresi: 31 Aral›k
2009’da bitiyor. Bakanlar Kurulu’nun
uzatma yetkisi yok.
- Nereden Buldun: Yurt d›fl›ndan getirilecek ya da yurt içinde beyan edilecek paralar ve di¤er k›ymetler için
“Nereden buldun?” ya da “Geçmifl y›llarda bunun vergisini ödedin mi?” gibi bir sorgulama, söz konusu de¤il.
Zaten 9 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanan 4783 say›l› yasa
da “Nereden buldun?” diye sorulmas›na engel.
- Vergi ‹ncelemesine Sigorta: Varl›k
Bar›fl› Yasas›’ndan yararlananlar,
2004-2007 y›llar› vergi incelemesine
tabi tutuldu¤unda, bildirdikleri tutar,
bulunan matrah fark›ndan mahsup
43
edilecek. Gelir-Kurumlar vergisi, KDV
ve ceza al›nmayacak.
- 19 Haziran 2009’dan itibaren vergi
incelemesine al›nanlar: Bulunan matrah fark›n›n (gizlendi¤i belirtilen gelirin) yüzde 5’ini (yurtd›fl›ndan para getirirse yüzde 2’sini) ödeyip, vergilerden ve cezalardan kurtulabilecek.
B‹LD‹R‹LMEYEN GEL‹RLER
Varl›k Bar›fl› Yasas›, beyan edilmeyen
geçmifl y›l gelirleri için de avantajl›.
Örne¤in; 2004-2007 y›llar›nda kira geliri, kâr pay›, temettü, ortakl›k pay› ya
da hisse senedi sat›fl›, gayrimenkul
sat›fl kazanc› ve benzeri gelir elde
edip beyan etmeyenler, bu gelirleri
kadar tutar› bir günlü¤üne dahi olsa
bankaya yat›r›p, yüzde 5’ini (yurt d›fl›ndan para getirirse yüzde 2’sini)
vergi olarak öderse, o y›llar için vergi
ve ceza al›namayacak.
YURT DIfi
fiII BANKA
HESAPLARI
Bir Türk vatandafl›n›n, yurt d›fl›na banka arac›l›¤›yla, diledi¤i kadar para ç›karmas›, yurt d›fl› bankalarda hesap
açt›rmas›, yasak ya da suç de¤il.
Ancak, yurt d›fl›ndaki paran›n getirisi
ne kadarsa, onun Türkiye’de beyan
edilip, vergisinin ödenmesi gerekiyor.
Yurt d›fl›ndaki paras› örne¤in 1 milyon
dolar, 2004-2007 getirisi de 50 bin dolar olan bir kiflinin, paras›n›n tamam›n›
de¤il, getirisi kadar tutar› yani 50 bin
dolar› Türkiye’ye getirip, 1 milyon dolar yerine 50 bin dolar›n yüzde 2’sini
ödemesi, yasadan yararlanmas› için
yeterli.
SOSYAL GÜVENL‹K
S‹STEM‹M‹ZDEN SORULAR
VE CEVAPLAR
✓ Soru: ‹ste¤e ba¤l› prim ödemeye
devam eden 1 kiflfliinin bakmakla yükümlü oldu¤u kiflfliilerde prim ödeyen
kiflflii üzerinden sa¤l›k yard›m› alabilirler
mi. Cevab›n›z için flfliimdiden teflfle
ekkürler.
Cevap: 01.10.2008 tarihinden itibaren
iste¤e ba¤l› sigortal›lar Genel Sa¤l›k
Sigortas› kapsam›na al›nm›flt›r. Baflka
dosyadan ald›klar› sa¤l›k yard›m› varsa kesilir. Kendi dosyalar›ndan aktivasyon ifllemi yap›l›r. ‹yi çal›flmalar
✓ Soru: SSK l› çal›flfla
an iflflç
çi ameliyat oldu¤undan dolay› istirahat alm›flfltt›r.Ay l›k bildirgede bu durum belirtildi¤inde
, emeklilik günü aç›s›ndan çal›flflm
mad›¤› günlere ait primleri kendisi yat›rma s› gerekir mi ? Bu ‹flflç
çi iflflvveren taraf›ndan iflfltten ç›kar›ld›¤› zaman ‹flflkkur un
flfla
artlar›ndan birisi olan son 120 gün
prim ödenmifl olmas› flfla
art› aç›s›ndan
istirahatl› günler geçerli olur mu ? Teflfle
ekkür ederim.
Cevap: De¤erli Meslek Mensubu fiu
kadar ki;
a) Çal›flmad›¤› halde kanunen çal›flma süresinden say›lan zamanlar ile
günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleflmeden do¤an tatil günleri,
b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana
veya baban›n, eflin, kardefl veya çocuklar›n ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri,
c) Bir haftal›k süre içinde kalmak üzere iflveren taraf›ndan verilen di¤er
izinlerle hekim raporuyla verilen hastal›k ve dinlenme izinleri, Çal›fl›lm›fl
günler gibi hesaba kat›l›r. Aç›kça belirtmek gerekir ki, iflverenlerin iflçilerin
raporlu oldu¤u sürelerde ne ilk iki gün
için, ne de tüm istirahat süresince ücret ödeme ve sigortal› bildirme zorunlulu¤u yoktur. Ancak, iflverenler isterse SSK’dan al›nan istirahat paras›n›
iflçiden talep ederek iflçisinin ücretlerini çal›flmamalar›na ra¤men tam olarak ödeyebilirler. SGK’dan al›nan istirahat paras›n›n iflverene iade edilerek
ücretin tam olarak ödenmesi, geçici ifl
göremezlik ödene¤i alan sigortal›lara
istirahatl› bulunduklar› devrede fark
ücretlerin ödenmesi veya bu devrede
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenen
geçici ifl göremezlik ödene¤i dikkate
al›nmadan ücretlerin tam olarak ödenmesi durumunda mutlaka SSK priminin de kesilmesi ve istirahatl› sigortal›n›n SGK’ya bildirimine devam edilmesi gerekmektedir. Yani, raporlu iflçiye
ücretinin ödenmesi durumunda sigorta primi de yat›r›l›r. ‹yi çal›flmalar.
44
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
BÜYÜK POSTANE
Tamer VARLI
Sendikac›
[email protected]
21. Yüzy›lda Hala O Bir Efsane
…. ( Müzesi ‹se Bir Tarih )
ÜYÜK postane, y›llarca önce kuruB
lan ve bir o kadar eski. Eski y›llarda muhteflem, görkemli ve bir o kadar
kalabal›k. fiimdiler de ise eski y›llar›ndaki gibi de¤il. O y›llarda olmayan
21.yüzy›l›n içinde ise Teknolojinin son
imkanlar› kullan›lan bu ça¤da fakslar,
cep telefonlar›, a’mail yaz›flmalar, 3 G’
ler v.s. bu imkanlardan 1983 öncesi
Halk›m›z ve Vatan›m›z yoksundu.Türkiye teknolojinin çok gerisindeydi.
Büyük postane ve di¤er illerdeki postaneler, kasabada, köylerde ise PTT
acenteleri vard›. ‹nsanlar›n o y›llarda
beyaz ka¤›da, bayramlarda ise tebrik
kartlar›na yazd›klar› duygu ve düflünceleri bu Postaneler sayesinde yurdumuzun dört bir köflesine ve de dünyan›n her köflesine, üstlerine de¤iflik de¤iflik özel pullar yap›flt›r›larak sevgilerinin, özlemlerinin insandan insana
ulaflmas› gereken her türlü bilginin ve
belgenin iletidi¤i Haberleflme Mekanlar›n›n bafl›nda gelirdi.
Büyük Postane, ‹stanbul’un Eminönü
(Fatih) ilçesindeki Sirkeci semtinde
yer alan Türkiye’nin en büyük postane
olma özelli¤ine sahiptir. Büyük Postane binas›n›n inflaat›na Posta ve Telgraf
Nezareti olarak hizmet etmek üzere
1905 y›l›nda bafllanm›fl, 1909 y›l›nda
inflaat› tamamlanan binan›n mimar› ise
Vedat TEK’tir. Yap›m›nda Vedat bey ile
birlikte mimar Muzaffer Bey’de çal›flm›flt›r. Bina Sirkeci semtindeki Büyük
Postane Caddesi üzerinde yer al›r. M›s›r Çarfl›s› ve Yeni Cami’ye yak›n bir
konumdad›r. Bina 1. Ulusal Mimarl›k
ak›m›n›n ilk örneklerindendir. Girifl kap›s› üst taraf›nda çini ifllemeli olarak
eski yaz› ile (Posta Telgraf Nezareti)
yaz›l›d›r. Dört katl› olan binan›n girifli
basamaklarla yükseltilmifl ve ön cephesinin her iki köflesi de öne ç›kar›l›p,
yükseltilerek üzerleri kubbe ile kapat›lm›flt›r. Binan›n içinde 3 kat boyunca
yükselen dikdörtgen bir orta mekan
ve bunu çevreleyen odalar vard›r.
Bina 1927-1936 y›llar› aras›nda ‹stanbul Radyoevi olarak da hizmet etmifltir. Günümüzde ise ‹stanbul PTT Baflmüdürlü¤ü olarak hizmet etmekte, girifl kat›nda ise tam teflekküllü bir Postane fiubesi yer almaktad›r. ‹çinde Ülkemizin iletiflim ve telekomünikasyon
tarihi hakk›nda bizlere ›fl›k tutacak bir
müze de bulunmaktad›r.
Ülkemizde flimdi 21.yüzy›lda bulunan, fakat daha önceki y›llarda olmayan ‹leri Teknoloji yerine, o zaman dilimi içerisinde Mektuplar (yaz›l› belge),
Tebrik kartlar›, Telgraf, Teleks ve tabiî
ki hala günümüzde de kullan›lan Telefon (Günlük Hayat›m›z›n Birçok Zaman›n› Ay›rd›¤›m›z Yaflam›m›z›n Bir Parças› Olan) o günde, bu günde Haberleflme iletiflimini sa¤lamaya devam etmektedir. Bütün bunlar›n da¤›t›m yeri
o y›llarda Büyük Postane binas› içinde
bulunan çeflitli Müdürlüklerden oluflan
PTT birimleriydi. Ana merkez Sirkeci
Büyük Postane olarak hep isim yapm›flt›r. Tarihte de öyle yer almaktad›r.
1985’li y›llarla kadar Telefon görüflmeleri flimdilerdeki gibi bol ve kolay de¤ildi. O y›llarda ev ve ifl yeri telefonu
ba¤latmak bile y›llar al›rd›. Önce yaz›l›r talep ederdiniz, daha sonraki y›llarda evinize yada ifl yerinize bir an önce telefon ba¤lans›n diye ya komisyon
verirdiniz veya bir torpil bulmak zorundayd›n›z. (O y›llarda, PTT çal›flanlar›na evinde telefonu varsa konuflmalarda faturalar›na yüzde k›rk indirim uygulan›rd›). Ondan sonrada ifl bitmiyor-
du, flimdiki gibi fiehirleraras› ve Milletleraras› otomatik görüflmeler yap›lam›yordu. Türkiye daha manüel santrallerle donan›ml›yd›. Bu görüflmeleri
mutlak surette PTT santralleri arac›l›¤›
ile fiehir veya Ülke numaran›z› santral
görevlerine kay›t vererek, saatlerce
hatta yerine göre günlerce beklemek
zorunda kal›rd›n›z. Örne¤in, Kars’la,
Erzurum’la, Sivas’la, Adana ile ya da
Diyarbak›r, Van hatta ‹ç Anadolu ve
Karadeniz bölge fiehirleri ile bile konuflma yapmak için ; bir Hafta beklemek zorunda kal›rd›k. Çünkü konuflmalarda acil önceli¤i, Kamu iflyerlerine, Bankalara ve acil durumlara göre
talebe al›n›rd›. S›ra daha sonra evlere
gelirdi. Hastal›k, vefat, dü¤ün v.s. gibi
isteklerinizi ise, Acil Telgraf sistemini
kullanarak isteklerinize ulaflabiliyordunuz. (Bu anlatt›klar›m gençlere komik
gibi gelse de, Kurtulufl Savafl›m›z,
Cumhuriyet’in Kuruluflu ve daha sonras› hep bu zor flartlarla baflar›lm›flt›r).
Bunu unut’ mamal›y›z.
1985 öncesi y›llarda Ülkemizde
PTT’nin bütün Telefon santralleri otomatik yap›da de¤ildi (krosbar sistemdi). Daha sonralar› günümüze kadar
de¤iflen otomatik santraller sayesinde
flimdilerde;tüm PTT santrallerini kullanmadan fiehirleraras›n› ve Milletleraras›n› (yazd›rma yapmadan, arac› kullanmadan) dünyan›n her yeri ile tam otomatik olarak aray›p konuflabiliyoruz.
Ayr›ca, bütün köylerimize, kentlerimize, gurbette olan yak›nlar›m›za kolayca ulaflabiliyoruz. Bizlere bu kolayl›kla-
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
r› sa¤layan o dönemin Devlet ve Hükümet yetkililerine de teflekkürü bir borç
bilmeliyiz (tabi ki tüm eme¤i geçenlere). fiimdiler de ise bunun yerini 7’ den
77’ ye herkesin kulland›¤› Cep Telefonlar›, ‹nternetler ve a.mail’ler alm›flt›r.
Bu yaz›m› yazmak için gitti¤im, Büyük
Postane ve onun hemen bitifli¤inde
bulunan ve herkese aç›k bulunan PTT
müzesinden de bahsetmem gerekti¤ini hissediyorum sevgili okurlar. (Günümüze ›fl›k tutmas› aç›s›ndan).
Müzeyi gezdi¤inizde üç katl› olan bu
müzenin her kat›ndaki özel bir koku
(müzedeki eski eserlerden kalm›fl olacak), beni çok eskilere al›p götürdü.
Sanki bir rüyada gibiydim. Bu Müzede; eski PTT kutular› ( eskiden bunlar
her mahalle veya caddelerde, uzak
uzak köylerin meydanlar›nda bulunurdu ), Postac›lar›n k›yafetleri, Eski telefon santralleri, Eski telefon cihazlar›,
‹lk telgraf makinesi, çeflitli y›llarda kullan›lan Teleks makineleri, Eski posta
katarlar›n›n ( Posta arabalar›n›n ) kulland›klar› teçhizatlar, Eski PTT mühür
ve kafleleri, Eski ve yeni Telgraf Telemprimor cihazlar›, çeflitli tarihlere ait
Posta Pullar›, ‹lk Posta Müdürlerinin
resimleri v.s. sizleri bu mekan› gezdi¤inizde, hep eski diye bahsetti¤im o
güzelim buram buram tarih kokan ve
PTT tarihini anlatan siyah-beyaz bir
film tad›nda her kat› bana bu zevki
verdi. E¤er vaktiniz olursa, lütfen Büyük Postaneye yolunuz düflerse bu
PTT müzesini, hem biz gezelim hem
de gençlerimize mutlaka tan›tal›m ve
gezdirelim. Üstelik Müzede bedava,
sadece bir saatimizi vererek anlaml›
bir gezi yapm›fl olursunuz.
Ne dersiniz ?
Müzeyi gezdi¤imizde, Müzenin üç bölümden olufltu¤unu görürüz:
- Posta Bölümü; Yurdumuzda posta
hizmetlerinin nas›l yap›ld›¤›na dair örneklerin olufltu¤u bir bölüm olarak karfl›m›za ç›kar. Ülkemizde Posta hizmetleri 23 Ekim 1840 y›l›nda Posta Nezareti’nin kurulufluyla bafllam›flt›r. O y›llar
da posta nakli develer ve atlarla yap›l-
45
maktayd›. Bu ifli yapanlara da Posta
Tatar› denilmekte idi.
- Telgraf Bölümü; Yurdumuzda ilk
Telgraf hatt› Edirne-fiumnu aras›nda
kurulmufltur ve bu hattan 9 Eylül 1855
y›l›nda ilk Telgraf çekilmifltir. Telgraf
bölümünde
Kurtulufl Savafl›nda
önemli yeri olan manast›rl› Hamdi
Bey’in odas›, çeflitli morslar, Hükümet
Telgraf cihazlar› ve modern telgrafç›l›¤a geçifli sa¤layan çeflitli elektro mekanik ve elektronik telemprimör cihazlar› bulunmaktad›r.
- Pul Bölümü; Pul ilk olarak 6 May›s
1840 tarihinde Sör Rowland Hill öncülü¤ünde ‹ngiltere’ de bas›lm›flt›r. Yurdumuzda ilk pul ise 1863 y›l›nda Agah
Efendi’nin öncülü¤ünde bas›lm›flt›r.
Posta Pullar›, Dünya da ülkelerin bir
Kültür elçisidir. Milletleri ve Ülkeleri
birbirine tan›tmas›nda öncülük eder.
Pul bölümünde 1919-1921 y›llar›na ait
l› eserlerindendir. Cumhuriyet’in ilk Miel çizimi pul eskizLerinide yine bu bömarlar›ndand›r. 9 May›s 1942 y›l›nda
lümde görebilirsiniz.
vefat etmifltir.
Evet Serhat Kültür okuyucular›, bir koDi¤er eserleri, Kad›köy moda iskelesi,
nuyu yine sizlerle paylaflmaya çal›flHaydarpafla vapur iskelesi ve vali kot›m. Biraz tarih, birazda hemen hemen
na¤› caddesinde Süleyman Nazif sohepimizin u¤rad›¤› bir mekan› sizlere
ka¤› bafl›nda ikamet etti¤i binad›r).
aktard›m. fiimdi önümüzde hem Kurban bayram› var, hem de Y›lbafl›. Gelin hep beraber bu seferlik Telefon veKaynakçalar: Kendi görsel düflflü
ünceleya a.mail mesaj› yerine sevdiklerimize
rim ile internet arflfliivi.
birer Tebrik kart› yada bir iki sat›r gül
Resimler: Macit a¤abeyim ile kendi çekkokan, hasret ve s›la kokan Mektuplar
ti¤imiz resimler ve ‹nternet arflfliivi.
gönderelim. Haydi ne duruyoruz, çevremizdeki en yak›n Postanelere koflal›m elimizde Posta pullar›yla...
fiimdiden sizlerin Kurban
Bayram›n› ve Yeni y›l›n› candan Kutlar›m. Bir sonraki saPostaneden haber var,
y›ya kadar flen ve sa¤l›kla
Kars’tan, Erzurum’dan, Van’dan,
kal›n.
Gelir mektuplar, tebrikler, telgraflar,
(Mimar Vedat TEK hakk›nBir tebrik kart›d›r,
da bilgi: Mimar Vedat TEK
Sevgili’den yada dost’tan gelen,
1873 y›l›nda ‹stanbul’da
Bir di¤eri mektuptur,
do¤mufl.Küçük yafllarda
e¤itim almas› için Paris’e
Asker’den yada s›ladan savrulan,
gönderilir. Ecole des Beaux
K›p›r k›p›r eder yürekler, gelen telgraftan,
Arts’da Mimari ö¤renimi
Dü¤ün, niflan, sünnet ise sevinirsin yürekten,
yapm›fl. Türkiye’ye dönünce
Ac› haber ise gelen, memleket’ten,
birçok esere imza atm›flt›r.
Gözyafllar›n olur ak›p giden,
Topkap› ile Yenikap›’da fiehMis gibi gül kokar, sevgiliden yaz›lan,
rimaneti Kantar MüdüriyeAsker mektubudur, okunup duvara as›lan,
ti’nin ahflap iskelesi Vedat
TEK’in ilk yap›lar›d›r. ‹stanTebrik kartlar›d›r, unutulup giden,
bul’da Büyük Postane ve
Ana yüre¤idir, sat›rlara kaz›nm›fl uzaklara ulaflan,
Harbiye semtinde eski evlefiimdilerdeyse, kolidir, havaledir gelen,
rin bir ço¤unda imzas› varPostaneden haber var.
d›r. Ayr›ca, ilk Türkiye Büyük
Uzak uzak fiehirlerden ve Ülkelerden...
Millet Meclisi ile eski Çanka(7 Ekim 2009 saat: 12.00)
ya köflkü ekleri de belli bafl-
POSTANE’DEN HABER
VAR !!!
46
Dil okudu kalem
yazd›
Tarih geçti destan oldu
Dil okudu, kalem yazd›.
Taht y›k›ld› talan oldu
Dil okudu kalem yazd›.
**
**
Kitap odur, kelam ondan,
Yerinde azizidir candan,
Tarihi eski ça¤lardan
Dil okudu kalem yazd›.
**
**
Kalem mazlumun silah›,
‹lm ile irfan izah›,
Garaba¤'›m
Garaba¤'›m
Bilirsen ki sine da¤›m
Coflgum,sévdam,sévincimsen
Ad›nd›r övüç gayna¤›m
Ad›m› sennen alaram
Ünvan›nla ucalaram
Üreyimde yara ba¤›m
Gara günlü Garaba¤'›m
Êflitdim ki yad olursan
Êl âleme ad olursan
Yoxsa mensiz flad olursan
Bes gédirsen hara ba¤›m
Yétim galan Garaba¤'›m
Dünden bu güne ervah›
Dil okudu kalem yazd›.
**
**
Do¤rular› yanl›fllar›,
Hakl›, haks›z alk›fllar›,
Düflmeyipsen dillerinnen
Gan a¤layan téllerinnen
Dem vurduxça güllerinnen
Bir gulax vér tara ba¤›m
Gör ne déyir Garaba¤'›m
‹yi, kötü bak›fllar›,
Dil okudu kalem yazd›.
**
**
Yaflam sürecinde anlam,
Ça¤lar aras›nda ulam,
Dünden yar›nlara selam
Dil okudu kalem yazd›.
**
**
Hep ayn› sürerdi devran,
Güden ayn› ayn›kervan.
Dertler nedir? Nedir derman?
Sen yad olsan ölüm menim
Sensiz solar gülüm menim
Bes nicolar hal›m menim
Nedir buna çare ba¤›m
Garaba¤'›m
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
Benim kendi duygu ve düflüncelerime göre insan nereye giderse gitsin illaki köyü kenti yüre¤inin taaa içine gömerek tafl›yor.Hani bülbülü alt›n kafese
koymufllar yine vatan diyerek figan edermifl, iflten onun misali.
Bende köyümden ayr›ld›ktan
sonra hep köyüm diye zaman zaman fliirlerimde hasret dolu özlemimi dile getirmeye çal›flt›m.
ÇOK ÖZLED‹M
KÖYÜM SEN‹
Hem dereni hem tepeni
Saban pulluk kotan›n›
Sende çiftçilik yapan›n›
Çok özledim köyüm seni
Karlar›n hep eridi mi
Düz ovay› bürüdü mü
Y›ll›k tohum sürüldü mü
Çok özledim köyüm seni
Koyunlar kuzulad› m›
‹nekler buzulad› m›
Turnalar dönüp geldi mi
Çok özledim köyüm seni
Sennen sar› arzum derin
Öz sinemdir senin yérin
Heyat véren na¤melerin
Düflmeyesen dara ba¤›m
Can › gurban Garaba¤'›m
A¤açlar açt› m› çiçek
Köyüm flimdi nas›l göyçek
Nasip olsa gelip görsek
Çok özledim köyüm seni
Yavan günüm,yaman günüm
Sende bar›nar bülbülüm
Yurd üstünde g›z›lgülüm
Üreyimde yara ba¤›m
Garaba¤'›m
Hikmet Elp
Üç befl a¤aç gül fidan›
Sende bulmufltum dünyam›
Sorarlarsa Seyfi hani
Gelip gezecektir seni
Seyfettin AKSU
09.03.1976
Dil okudu kalem yazd›.
**
**
Cemali'yem, vermez mola,
Yans›z bakar sa¤a-sola,
kim sapt›ysa yanl›fl yola
Dil okudu kalem yazd›.
Hikmet AKSU
2009 Kas›m - Aral›k • Serhat Kültür
47
Ads›z›m
BU SEVG‹ ‹Ç‹N
Göçü getiren eylül ekimi o gün bo¤du
Ve saklad›¤›m ›ss›z gizler içime batt›
Gölge düflen tenime yaral› bir kufl do¤du
Gündüz flifas› derken devasa gece çatt›
Yollar yolcu hiçinde her taraf zifir kara
Çaresiz yaslanm›flt›m ads›z olan rüzgâra
Savrulunca kendime ruhum soyundu kar’a
Ayazda kalan yan›m yorgun yüzüme yatt›
Her gördü¤ü ceylana do¤rultmasayd› yay›
Dilime dolamazd›m hüzünden kalan pay›
Ömrümün dire¤ine ba¤lad›¤›m o tay›
Eskimifl eflya gibi tozlu geceye att›
Fatma Aras
2009
Efi‹ME
Gönül dostum sevdal›m,
Elimde dal›m,
Bahçemde gülüm,
Gönül gözüm,
Afl›m, ekme¤im, eflim.
Hayat ba¤›m, afl›¤›m.
Sanc›n katar katar.
Ac›n uçsuz bucaks›z.
Gel gitme, bölüflelim.
Koyma beni;
Eflsiz,
Düflsüz,
Kucaks›z.
06.02.2008-Konya
Hasan A¤bahca
Bir fidana
Bin emek verilir ya
Büyüsün diye
Bende bu sevgiye
Bir o kadar emek verdim
Bir avuç topra¤a
Bir damla su düfler
Hayat verir yaa
Bende bu sevgiye
Can›m› verdim
Bir k›v›lc›ma benzin dökersin
Yang›n olur ya her yer
Bende bu sevgi için
Kendimi yakt›m
Hani a¤lars›n ya
Doya doya
‹çini dökersin
Bende bu sevgiyi
Gözyafllar›mla sulad›m
Bir rüzgâr eser
Ya uçurur her fleyi
Bende bu sevgi için
Her yere savruldum durdum
Bir flimflek çakar ya gökyüzünde
Rengi de¤iflir sokaklar›n
Ben de bu sevgi için
Gözlerimde f›rt›nalar kopard›m
Hani feda edersin ya
Her fleyi sevdi¤inin yoluna
Bende bu sevgi için
Kendimi feda ettim
Nurcan AKÜNAL
DALMAK
Dün yine sehere dald›m
Çok uzaklarda onu arad›m
Sessiz derinli¤in içinde
Ans›z›n hayale dald›m
Hayalde ya a¤lad›m ya güldüm
Bazen sustun manal› bakt›n
Elini tutmak istedim
Hayalimde kayboldun tutamad›m
Kofltum ard›ndan bir dala bir saza tak›ld›m
Düfltüm a¤aca yasland›m
Sonra yaprak sesleri müzik sesleri oldu
Uyand›m yine kayboldum
Havva ARSLAN
48
Serhat Kültür • Kas›m - Aral›k 2009
Özlü Sözler - K›ssadan Hisseler
●
Haz›rlayan: Nevzat ERDA⁄
ATATÜRK’TEN CUMHUR‹YET SÖZLER‹
❀ Demokrasi ilkesinin en yeni ve ak›lc› uygulamas›n›
bunu kendi gözümle görmeden ölmeyece¤im.
sa¤layan hükümet biçimi cumhuriyettir.
❀ Cumhuriyet, mütefekkir, bilgili, kültürlü, sa¤lam,
❀ Türk ulusunun yarat›l›fl›na en uygun olan yönetim
vücutlu ve yüksek karakterli ister.
cumhuriyettir.
❀ Arkadafllar önemle ve ciddiyetle beyan ederim ki,
❀ Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.
T.C kutsal tan›d›¤› ba¤›ms›zl›¤›n› ve egemenli¤ini
savunmada hoflgörülü olamaz.
❀ Cumhuriyet düflünce, beden ve bilim bak›m›ndan
güçlü koruyucular ister.
❀ Benim ölümlü vücudum bir gün elbet toprak
olacakt›r. Fakat Türkiye cumhuriyeti sonsuza kadar
❀ Cumhuriyet fazilettir.
ayakta kalacak ve Türk ulusu güven ve mutlulu¤unu
❀ Cumhuriyet idaresi, faziletli, namuslu insanlar
sa¤layan ilkelere uygarl›k yolunda yürümeye devam
yetifltirir.
edecektir.
❀ Egemenlik, kay›ts›z flarts›z milletindir.
❀ Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle
❀ Cumhuriyette söz, millet taraf›ndan seçilmifl
devlet flekli demektir.
meclistedir.
❀ Ö¤retmenler, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdan› hür,
❀ Gençler cumhuriyeti biz kurduk, onu siz yaflatacak
irfan› hür nesiller ister.
ve idare ettireceksiniz
❀ Cumhuriyetin dayana¤› Türk toplumudur.
❀ Türk ulusunun yarat›l›fl›na ve bilgisine en uygun
❀ Ey Türk gençli¤i, birinci vazifen, Türk cumhuriyetini
yönetim flekli cumhuriyet yönetimidir.
ilelebet muhafaza ve muafa etmektir.
❀ Türkiye cumhuriyeti yaln›z 2 fleye güvenir biri
ulus karar›, di¤eri en ac›kl› ve güç koflullar
içinde dünyan›n be¤enilerine hak kazanan
KISSADAN H‹SSE
ordumuz kahramanl›¤›nda, bu iki fleye
güvenir,
ATATÜRK’ÜN SÖYLED‹⁄‹ ‹fifiTTE BU DED‹RTECEK SÖZ...
❀ Bu ulus, bu ülke yeni rejim üzerinde
dünyan›n en makul varl›¤› olacakt›r, ben
Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra ‹stanbul’da bir resepsiyon verilir. Tüm dün-
B‹R CUMHUR‹YET fi‹‹R‹
Cumhuriyet Sözleri
Benim Cumhuriyet Bayramlar›m,
Küllerinden do¤an efsane kufl vurgusudur.
Benim Cumhuriyet Bayramlar›m,
Bayra¤›m›n özgürce dalgalanma sözüdür.
Benim Cumhuriyet Bayramlar›m,
Topraktan vatana intikalin hakl› gururudur.
Benim Cumhuriyet Bayramlar›m,
Beraberce baflarman›n yan›k türküsüdür.
Benim Cumhuriyet Bayramlar›m,
Gelece¤e flahlanan gençli¤imin onurudur.
Benim Cumhuriyet Bayramlar›m,
Ulusumun özgüven tazeleme günüdür.
Benim Cumhuriyet Bayramlar›m,
Bafl›m›z›n aç›k al›nla dimdik durufludur.
Benim Cumhuriyet Bayramlar›m,
Yi¤it Türk Ulusu’nun ibret dolu öyküsüdür.
fiiiir: Ahmet Hakan Y›lmaztürk
fi
ya ülkelerinin elçileri ve atafleleri de davet edilir. Davet güzel bir flekilde
devam etmektedir fakat ‹ngiliz ataflesi olan binbafl›n›n bak›fllar› MUSTAFA
KEMAL’‹N gözünden kaçmaz. Bütün davet boyunca kendisine dik dik bakm›flt›r ve bakmaya devam etmektedir. Ne oldu¤unu ö¤renmek için yaverini gönderir. Yaver, MUSTAFA KEMAL’E flöyle der: Paflam kendisine neden
ters bir tav›r tak›nd›¤›n› sordum, o da bana MUSTAFA KEMAL’‹N Çanakkale’de babas›n› öldürdü¤ünü söyledi. Bunun üzerine MUSTAFA KEMAL flöyle der: Git sor bakal›m babas›n›n ÇANAKKALE’DE ne ifli varm›fl?
Ufi
fiA
AK OLMAYI Ö⁄RETEMED‹M...
Atatürk’ün davet etti¤i ‹ngiliz kral› Türkiye’ye gelir ve Dolmabahçe saray›nda sohbete bafllarlar. Atatürk’ün floförü kazayla kahveyi kral›n üstüne döker. Kral sinirli sinirli yan›ndakilere “Ne beceriksiz adam. Yan›ndakilere disiplin verememifl ülkesini nas›l kurtarm›fl?” demifl. Atatürk demifl ki:”Ne diyor bu kocao¤lan?” Olay› anlatm›fllar Ata çok k›zm›fl ve demifl ki:”Ben bu
millete her fleyi ö¤rettim sadece uflak olmay› ö¤retmedim.”
M‹LLET‹M‹N RAHAT UYUMASI...
‹zmir kurtuldu, çok tatl› bir yorgunluk, Ankara’ya hareket edecekler. Ertesi
gün kompart›man›n kap›s›n› çalar yaveri, açar yorgun, bitkin, kravat›n› y›kamaktad›r Atatürk. Yaveri “ya paflam bu ne hal hiç uyumad›n›z herhalde
niye böylesiniz” der. Ya çocuk kompart›man›ma yast›kla battaniye koymay› unutmuflsunuz. Kolumu yast›k yapt›m a¤r›d› setremi yast›k yapt›m üflüdüm bende uyumad›m kalkt›m” der. Yaveri; “aman paflam! Birimize haber
vereydiniz hemen size bir yast›kla battaniye getirirdik” der. Ve bir ülke kurtarmaktan dönen komutan söylüyor bunlar› tarihi bir cevap der ki, “Geç
fark ettim hepiniz en az benim kadar yorgundunuz. Hiçbirinize k›yamad›m.
Önemli olan benim uyumam de¤il milletimin rahat uyumas›”.

Benzer belgeler