2009 Faaliyet Raporu - Pozitif Yaşam Derneği

Yorumlar

Transkript

2009 Faaliyet Raporu - Pozitif Yaşam Derneği
Pozitif Yaşam Derneği
2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009
Faaliyet Raporu
İçindekiler
1. Giriş
a) Önsöz
b) İlkelerimiz ve Değerlerimiz
c) Misyonumuz ve Vizyonumuz
d) Amaç ve Hedeflerimiz
2. Pozitif Yaşam Derneği Organizasyon Şeması – 2009
3. Pozitif Yaşam Derneği Faaliyetleri
3. 1. Projelerimiz
3.1.a) Pozitif Yaşam Destek Merkezi
3.1.b) HIV ile Yaşayan Bireyler İçin Destek Hizmetlerinin
Yaygınlaştırılması Projesi (Anadolu Projesi)
3.1.c) Hukuk Poliklinikleri Projesi
3.1.d) Pozitif Rehberlik Projesi
3.1.e) Tıp Öğrencilerine Yönelik HIV/AIDS ile ilgili Savunuculuk
Projesi
3.1.f) Erkek Erkeğe
4. Etkinlikler
4.1. 1 Aralık Dünya AIDS Günü Etkinliği
4.2. Düzenlediğimiz Etkinlikler
4.2.a) İzmir Faaliyetleri
4.2.b) Düzenlediğimiz Çalıştaylar
4.3. Katıldığımız Çalıştaylar
4.4. Katıldığımız Etkinlikler
4.5. Katıldığımız Eğitimler
4.6. Verdiğimiz Eğitimler
4.7. Verdiğimiz Seminerler
4.8. Katıldığımız Toplantılar
5. Medya
5. 1. Düzenlediğimiz Basın Toplantıları
5.2. Basın Açıklamalarımız
5.3. TV/Radyo Programları
5. 4.TV programlarımızın listesi
5.5. Gazete – Dergi – İnternet Haberlerimiz
5.6. Tüm basın haberlerimiz
6. Destekçilerimiz
a) Sponsorlar
b) Bağışçılar
7. İş birlikleri
8. 2009 Gelir/Gider Tablosu
9. Önceki Yıllarda Gerçekleşen Faaliyetler
A. 2008 Faaliyet Raporu
B. 2007 Faaliyet Raporu
C. 2006 -2005 Faaliyet Raporu
Hazırlayan: Çiğdem ŞİMŞEK
1. Giriş
a) Önsöz
Pozitif Yaşam Destek Merkezi için ofisi ilk tuttuğumuzda, nasıl
yerleşsek diye konuşurken Yönetim Kurulu üyesi biraz karamsar
arkadaşlardan biri “Boşuna çok fazla emek harcamayın, fazla gelen
giden olmaz” demişti. Bugün destek merkezine gelen artan talepler,
yürüttüğümüz yeni projeler ve gelen gönüllülerin ayakta kalması
sebebiyle biraz daha büyük bir yere taşınmanın heyecanı içindeyiz.
Kısa zamanda büyük yollar aldık. HIV ile yaşayanlar tarafından
bilinen, güven duyulan HIV ile destek konusunda örnek bir model
olduk. Öte yandan İstanbul’da başlayıp öncelikle İzmir’de şimdi ise
Antalya, Kayseri, Hatay, Samsun derken Türkiye’nin pek çok
yerinde birer ikişer gönüllü ile de olsa sorunu yerinde çözebilen,
HIV ile yaşayan aktivistler, doktorlar ve avukatlarla güçlenen, hak
ihlallerini oluşmadan önleyebilen bir iletişim ağına doğru
gidiyoruz. Daha dün kendimizi suçlu hissederken, bugün evlenmek, çocuk sahibi olmak,
çalışmak bizim de hakkımız diye sokaklarda pankart açıyoruz. İnsan hakları dilinin dernek
içinde gelişmesiyle bugün kendine güvenen, savunuculuk yapan, 4’ü Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinde olmak üzere 13 hukuk sürecindeki vakasıyla hakkını aramayı bilen bir
derneğiz.
4 yılda başka neler değişti, belki de en çok dil değişti. Korkutan, damgalayan dilin yerini
bilgilendiren, tartışmaya açan bir dil, HIV ile yaşayan kişilerin insani hikayeleri ve hak
talepleri aldı. HIV sadece 1 Aralıklarda değil yılın her günü sorunumuz oldu ve sadece 1
Aralıklarda değil yılın her günü çalıştık, medyada üniversitelerde, hastanelerde seminerler
yaptık, sivil toplum örgütlerine, tıp öğrencilerine farkındalık arttırıcı toplantılar yaptık. HIV
ile yaşayanlara destek olmanın yanında HIV/AIDS mevzuunda çalışmak isteyenleri biraraya
getiren bir çekim merkezi olduk.
Tabii ki bu mesafeyi bu kadar kısa sürede almak emekle oldu, kimi zaman kendi sorununu
başkalarının sorunlarının arkasına itebilmekle, pek çok zaman gönüllü, profesyonel,
haftasonu, gece gündüz demeden çalışan gayret eden hep bir adamdan fazla iş üreten ve
sorumluluk taşıyan ama inançla çalışan ekimizle ve tabii ki en önemlisi ortak inanç ve ortak
dille…
4 yılda çok yol aldık derken, vizyonumuz kendine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak, tüm HIV
ile yaşayan kişilerin hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan hayatlarını sürdürebilmesi, HIV’in
bilinir ve konuşulabilir olduğu bir toplumda en etkin tedavilere erişerek hayatlarını
sürdürmesi olduğuna göre daha alacak çok yolumuz var. Ancak gittikçe büyüyen soruna ve
birlikte geliştirdiğimiz çözüme dört elle sarılan gönüllülerimizle, PYD ailesi ile bunun
imkansız olmadığını biliyoruz…
PYD’nin bugün burada olması için destek veren tüm gönüllülerimize, üyelerimize, daha
hiçbir tecrübemiz yokken sadece inancımıza inanıp bize destek veren fon sağlayıcılarımıza,
her türlü işbirliğine açık olan doktorlar, avukatlar, sivil toplum örgütleri ve tüm aktivistlere
ve bize güvenen tüm danışanlarımıza binlerce teşekkür…
Arzu R. Kaykı
Pozitif Yaşam Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
b) İlkelerimiz ve Değerlerimiz
Ortak ilke ve değerler, bir kurumun kimliğini belirleyen özelliklerdir. Kurumun tüm
üyelerinin, çalışanlarının ve gönüllülerinin paylaştığı temel inançları, ahlak kurallarını,
davranış kurallarını, özen gösterdiği amaçları, idealleri ifade eder, aynı zamanda alınan
kararların doğru veya yanlış olduğuna karar vermekteki temel ölçütleri oluşturur.
Mahremiyet ve Sorumluluk
♦ Her üye, gönüllü, çalışan, danışan dernek / destek merkezi içinde ve dışında
HIV/AIDS ile yaşayan insanların kimliklerini her ne durumda olursa olsun gizli
tutmakla,
♦ Kişisel mahremiyete saygı ve özen göstermekle yükümlüdür.
♦ Şeffaflık: Dernek, işleyişiyle ilgili bilgi akışı ve hesap verebilir durumda olmalıdır.
♦ Derneğin her üyesi HIV’in yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri almakla
sorumludur.
Çıkarlara Alet Etmemek
♦ Üyeler ve gönüllüler dernek etkinliklerini mesleki çıkarlarına alet etmemekle
sorumludurlar.
♦ Pozitif Yaşam Derneği, kişisel ve ticari çıkarlara hizmet etmez.
Bütünlük
♦ Derneğin her üyesi genel kurulda alınan kararlara uygun hareket etmekle
sorumludur.
Temsiliyet
♦ Dernek çalışanları ve temsilcileri, HIV pozitif veya HIV negatiflik durumu, cinsel
yönelim, ırk, dil, din, sosyal konum vs. ile değil, HIV/AIDS ile ilgili çalışmalar
konusundaki motivasyonları ve yeterlilikleriyle değerlendirilir. Çeşitli platformlarda,
çeşitli hedef kitlelerine yönelik mesajların nasıl verileceği, stratejik çalışmalar
sonucunda belirlenir.
Bilgilenmek
♦ Pozitif Yaşam Derneği HIV/AIDS ile ilgili Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri ve
yenilikleri takip etmek ve çevresindeki insanlarla bu bilgileri paylaşmakla
sorumludur.
Ayrımcılık ve Damgalanmaya Karşı Çıkmak
♦ Pozitif Yaşam Derneği her türlü ayrımcılığı reddeder.
♦ HIV/AIDS ile yaşayanların toplumda, işyerinde, devlet kuruluşlarında, okullarda,
hastanelerde, medyada ve sokakta karşılaştıkları ayrımcı tutum ve davranışlara karşı
çıkmakla sorumludurlar. Çeşitli gerekçelerle "risk grupları" olarak ilan edilen ve
suçlanan toplumun hassas kesimlerine (eşcinseller, paralı seks işçileri, damar içi
madde kullananlar, sokakta yaşayanlar) önyargısız olarak ve insan haklarını gözeterek
yaklaşmakla sorumludurlar.
Üyelik
♦ Üyelik, bir başka üyenin referansıyla gerçekleşir.
♦ Dernek üyeleri, gönüllüler, yönetim kurulu üyeleri ve dernek çalışanları arasında
HIV+'lerin olması gözetilir. Özellikle dernek üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri
arasında sayısal çoğunluğu HIV+'lerin oluşturması ilkesi benimsenmiştir.
c) Misyonumuz ve Vizyonumuz
2005 yılından bu yana stratejik planlama süreçleriyle tespit edilen hedeflerimiz
doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürerek, bugüne dek önemli tecrübeler kazanarak hızlı bir
gelişme kaydettik. Duyulan ihtiyaç üzerine 21 Mart 2009 günü; bundan sonraki dönemde
öncelikli hedeflerimizin belirlenmesini kolaylaştırmak amacı ile gözden geçirme toplantısı
yapmayı kararlaştırdık. Bu toplantı sonucunda dernek üyeleri ve gönüllülerimizle birlikte
yeni bir vizyon metni oluşturdu.
Vizyon:
Pozitif Yaşam Derneği, Türkiye’de HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin hiçbir alanda ayrımcılık ile
karşılaşmaması, tüm HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin tedaviye kolayca ve ücretsiz ulaşabilmesi
ve sosyal, hukuki, tıbbi haklarını sorunsuzca kullanabilmeleri gerekliliğine inanır ve bu
amaçlar doğrultusunda çalışmayı taahhüt eder.
Misyon:
HIV/AIDS'le yaşayanlar, yakınları, gönüllüler ve ilgili meslek uzmanlarının bir araya gelerek
oluşturduğu Pozitif Yaşam Derneği'nin misyonu, tanı almış olsun olmasın HIV pozitiflere
ulaşarak bu kişilerin ve yakınlarının destek hizmetlerine yönlendirilmelerini, HIV'in tıbbi,
hukuki, sosyal yönleriyle ilgili bilinçlendirilmelerini, fiziksel ve ruhsal olarak
güçlendirilmelerini, savunuculuk ve bilinçlendirme faaliyetleri sayesinde damgalama ve
ayrımcılığa uğramaksızın var olan haklarını kullanabilir hale gelmelerini sağlamaktır.
d) Amaç ve Hedeflerimiz
PYD’nin Amaçları:
1. HIV/AIDS ile yaşayan kişiler arasında bu konu dâhilinde konuşma ve tartışma ortamı
yaratmak için bir iletişim ağı kurmak ve bu ağı güçlendirmek,
2. Türkiye’de HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin yaşam standartlarını iyileştirmek,
3. Türkiye çapında HIV/AIDS ile yaşayan kişileri temsil eden ve savunuculuk aktiviteleri
yapan bir platform görevi görmek ve Türkiye’nin uluslararası platformlarda
HIV/AIDS alanında temsiliyetini sağlamak
4. HIV/AIDS konusunda toplumun bilinçlendirilmesini ve davranış değişikliğini
amaçlayan önleme çalışmalarına destekte bulunmak
PYD’nin Hedefleri:
1. Pozitif Yaşam Derneği internet sitesi sayesinde sene içerisinde tanı alan HIV/AIDS ile
yaşayan kişilerin bir araya gelebileceği bir ortam olduğunun, bilgi ve destek alabilecekleri
bir yerin olduğunun duyurulması
1.1. Pozitif Yaşam Destek Merkezi sayesinde HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin bu sürece
aktif olarak katılımının sağlanması böylelikle sivil toplum bilincinin geliştirilmesi
2. Pozitif Yaşam Destek Merkezinde sağlanan akran danışmanlığı, tıbbi, psikolojik,
beslenme ve hukuki danışmanlıklar sayesinde HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin ve
yakınlarının fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan güçlenmelerinin sağlanması
2.1. Destek hizmeti alan her HIV/AIDS ile yaşayan bireylerin eğitimler, seminerler ve
çeşitli projelere katılımı ile bu konuda daha fazla bilgilenerek güçlenmelerinin
sağlanması
2.2. TC vatandaşı olsun olmasın bulunulan sene içerisinde sorun ile karşılaşan tüm
HIV/AIDS’le yaşayanların vaka yönetimi sayesinde ücretsiz tedavi, destek ve bakım
hizmetlerine ulaşabilmesini sağlamak,
2.3. Her hangi bir alanda ayrımcılık ve damgalanma ile karşılaşan HIV ile yaşayan
bireylerin yaşadıkları ihlallerin belirlenmesi ve hukuk yoluna götürülmesi
3. Ulusal düzeyde AIDS Komisyonu vb toplantılarda bulunarak oluşturulan HIV/AIDS
politikalarının ve HIV ile yaşayan kişilerin haklarının belirlenmesine katkıda
bulunulması,
3.1. Sağlık Sistemi içerisinde HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin gereksinimlerinin gerekli
mercilere ulaştırılması, tanı, tedavi ve destek hizmetlerine erişimlerinin
kolaylaştırılması
3.2. Devlet tarafından HIV/AIDS klinikleri ve hastaneleri kurulmasının desteklenmesi,
3.3. Dünyadaki diğer HIV ile yaşayan kişilerin oluşturduğu organizasyonların
toplantılarında ve bunun yanında uluslararası HIV/AIDS konusu dahilinde yapılan
kongrelerde Türkiye’nin temsiliyetinin yapılması, deneyim paylaşımı sayesinde
gelişmelere destekte bulunulması
4. Ulusal ve uluslararası platformlar, medya, ilgili devlet organları ve Sivil Toplum
Kuruluşları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak bilgi, tutum ve
davranış değişikliğini sağlamak için çalışılması
4.1. HIV Pozitiflere yönelik damgalama ve ayrımcılığı ortadan kaldıracak tutum ve
davranış değişikliğinin sağlanması yolunda farkındalık arttırma çalışmaları ve bu
uğurda projelerin oluşturularak uygulanmasıdır.
2. Pozitif Yaşam Derneği Organizasyon Şeması – 2009
Gönüllüler
Muhasebe
Projeler + Kaynak
Geliştirme
İletişim
Yurtdışı İlişkiler
Tedavi + Bakım
Gönüllülük +
Destek
Savunuculuk
Denetleme Kurulu
Yönetim Kurulu
(7 üye)
Genel
Koordinatör
Projeler
Anadolu
Savunuculuk
Erkek Erkeğe
Saha Çalışanı
İletişim
Hukuk
Poliklinikleri
Pozitif Yaşam
Destek Merkezi
İzmir
Temsilciliği
Merkez
Sorumlusu
6 İlde
8 Avukat
Tıbbi
Danışman
Hukuki
Danışman
Pozitif
Rehberlik
Psikolojik
Danışman
Psikiyatrik
Danışman
10 Pozitif
Rehber
Beslenme
Danışmanı
Akran
Danışmanı
Vaka
Yöneticisi
Akran
Danışmanları
Psikolog
3. Pozitif Yaşam Derneği Faaliyetleri
3. 1. Projelerimiz
3.1.a) Pozitif Yaşam Destek Merkezi
2009 yılında Pozitif Yaşam Derneği Destek Merkezi 123 kişiye 980 danışmanlık hizmeti
verdi. HIV ile yaşayan anne ve babalar negatif olan bebeklerine kavuştular. Birçok
arkadaşımız sosyal güvenceye ulaşarak tedavi olmaya başladı. HIV sürecinde tedavi almak
istemeyen arkadaşlarımız deneyimli akranlarıyla paylaşımda bulunarak tedavi olmayı kabul
ettiler. 2009 yılında HIV ile yaşadığını öğrenen 73 arkadaşımız Pozitif Yaşam ailesine katıldı.
1 Ocak
2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arasında 158 Kişi ye
destek hizmetleri verilmiştir.
2006 Ağustos’ta faaliyete başlayan Destek Merkezi’mizde 2009 yılı sonuna kadar toplam 493
HIV ile yaşayan kişiye Psikolojik, Psikyatrik, Tıbbi, Beslenme ve Hukuksal konularda uzman
danışmanlarımız tarafından 3000' in üzerinde danışmanlık hizmeti verdik.
Deniz, Efe, Alp, Nilay, Duru…. Bebekler dünyaya geldi.
Cem, Utku, Rauf, Ayşe… sosyal güvencesine kavuştu.
Viko ile Murat, Ayşe ile Rıfat, Utku ile Anna, Songül ile Murat… evlendi
Tarık, Levent, Hasan, Sibel, Barış… hayata döndü…
2009 yılından iki anekdot:
Türkiye’ de geçiş yapmak için bulunan 2 HIV pozitif mültecinin bu süre içerisinde tedaviye
ulaşabilmeleri için birçok kurum ve kuruluş ile yazışmalar ve başvurular yaparak 2 aylık ilaç
desteği almalarını sağladık. 2 ay sonrasında da oluşan ilaç ihtiyaçlarını dernek olarak karşılamaya
devam ediyoruz.
Eşi HIV pozitif olan bir kadın danışanımız sperm yıkama yöntemi ile gebe kalarak çocuk
sahibi oldu.
Fon Sağlayıcı: M.A.C. AIDS Fon – Dernek öz kaynakları
3.1.b) HIV ile Yaşayan Bireyler İçin Destek Hizmetlerinin
Yaygınlaştırılması Projesi (Anadolu Projesi)
Türkiye’de en fazla HIV ile yaşayanların bulunduğu 10 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa,
İzmir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Trabzon) toplam 150 HIV ile yaşayan kişiye
ulaşılması hedeflenen projeyi Kasım 2008 - Ekim 2009 arasında yürüttük.
HIV ile Yaşayan Bireyler İçin Destek Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Projesiyle Türkiye’nin
farklı yerlerindeki HIV pozitif kişilere ulaşmayı, HIV tedavisi ve hakları konusunda onları
bilgilendirmeyi ve destek hizmetlerine yönlendirmeyi, mevcut durumlarını analiz etmeyi ve
yaşadıkları sorunlara çözümler üretmeyi amaçladık.
Aynı zamanda hedeflenen illerdeki HIV pozitif takip ve tedavisi yapan kliniklerin teknik ve
fiziki koşulları hakkında bilgi edinmeyi ve gözlem yapmayı, yerel yönetimlerin HIV/AIDS
konusuna yaklaşımlarını öğrenmeyi ve bu kuruluşlarda farkındalık yaratmayı amaçladık.
Proje ile toplam 163 HIV ile yaşayan kişiye ulaşılmış, 47 sağlık kurum ve kuruluşu ziyaret
edilmiştir. 114 HIV ile yaşayan kişilere HIV/AIDS hakkındaki bilgi düzeyleri, tanı ve
sonrasındaki hastane süreçleri ve sosyal yaşamlarına ilişkin anket yapılmıştır.
Yapılan bu anket sonuçlarından dikkat çekici olan bazı sonuçlar:
HIV ile yaşayan kişilerin %42’si tanı merkezi
tarafından
hiç
bilgilendirilmediğini
ifade
etmiştir.
%20’si eksik veya yanlış bilgilendirildiklerini
belirtmiştir.
Tedavinin olmadığı, çocuğuna sarılmaması
gerektiği, cinsel hayatın bitirilmesi gerektiği,
çocuk sahibi olamayacağı en fazla yanlış
bilgilendirmeler olarak tanımlanmıştır.
Hastanelerde kötü muameleye maruz kaldığını
belirtenlerin oranı %42’dir.
Stocrin + Truvada kombinasyonu %40,5 ile en
çok kullanılan ilaçlardır. Onu %16,5 ile Truvada
+ Kaletra ve %12,7 ile Kaletra+Combivir takip
etmektedir.
HIV sarılmak, tokalaşmak, öpüşmek, aynı kaptan
yemek içmek, aynı tuvaleti kullanmak ile
bulaşmaz önermesini doğru kabul eden HIV
pozitiflerin oranı %96,5 olmuştur.
Proje ile ulaşılan HIV pozitiflere yönelik düzenlenen
eğitimler ve bilgilendirmelerle güçlenen HIV pozitifler
bulundukları şehirlerde yeni tanı almış akranlarına
ulaşmak ve edindikleri bilgiyi onlara ulaştırmak adına
çalışmalar yapmışlardır. Proje illerindeki HIV ile
yaşayanlar arasında iletişim ağı kurulmuş ve destek
grupları oluşturulmuştur.
Proje kapsamında ziyaret edilen kurumlar:
−
−
−
Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Adana, Adana Valiliği
Adana, İl Sağlık Müdürlüğü
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Ankara, Numune Hastanesi
Ankara, HATAM(Hacettepe AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi)
Ankara, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
Ankara, Zührevi Hastalıklar Dispanseri GDTM (Gönüllü Danışmanlık ve Test
Merkezi)
Antalya, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Antalya, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Antalya, İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya, Antalya Valiliği
Antalya, 9.nolu Sağlık Ocağı
Bursa, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bursa, İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul, Şişli Etfal Hastanesi
İstanbul, Ok Meydanı SSK Hastanesi
İstanbul, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İstanbul, İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi
İstanbul, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İstanbul, Göztepe SSK Hastanesi
İstanbul, Haydarpaşa Numune Hastanesi
İstanbul, İl Sağlık Müdürlüğü
İstanbul, OK meydanı GDTM
İstanbul, Şişli Bel.Sağlık İşleri Müd. GDTM
İstanbul, Haydarpaşa Numune Hastanesi GDTM
İzmir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
İzmir, Bozyaka SSK Hastanesi
İzmir, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir, İl Sağlık Müdürlüğü
İzmir, Atatürk Eğit. Araşt. Hastanesi GDTM
İzmir, Tepecik SSK Hastanesi GDTM
İzmir, AIDS ile Mücadele Derneği GDTM
Kayseri, Erciyes Üniversitesi Hastanesi
Kayseri, İl Sağlık Müdürlüğü
Kayseri, Kayseri Valiliği
Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kocaeli, İl Sağlık Müdürlüğü
Mersin, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Mersin, İl Sağlık Müdürlüğü
Mersin, Mersin Valiliği
Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Trabzon, 1 Nolu Aile Sağlık Ocağı
Trabzon, Trabzon Valiliği
Trabzon, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü
Trabzon, Numune Hastanesi GDTM
Proje süresince yukarıda belirtilen kurumlarla işbirliği yapılmış, pek çok HIV pozitif kişi
destek hizmetlerini ve sosyal hizmetlere ulaşmıştır. Proje sonrasında da bu kurumlarla
işbirliğine devam edilmektedir.
Mersin’de HIV tanısı alan bir kişinin işyerine hastaneden bir yazı ulaşmıştır. Yazıda x adlı
kişide bulaşıcı hastalık şüphesi bulunduğu ve en kısa zamanda hastaneye gelmesi gerektiği
ifade edilmiştir. Bu durum üzerine o ilde yaşayan danışanımız yeni tanı alan bu kişiye ulaşarak
ona refakat etmiş ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne götürmüştür. Hastanenin işyerine bu içerikte bir
yazı göndermesinin hak ihlali olduğu belirtilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü ilgili hastane
başhekimini arayarak yaptıklarının yasal olmadığını belirtmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü’nün
yönlendirmesiyle başka bir hastaneye gidilerek sağlık raporu alması sağlanmıştır.
Projenin, anket sonuçlarının ve vaka sunumlarının yapıldığı basın toplantısı 17 Aralık
2009’da Larespark Otel – İstanbul’da enfeksiyon hastalıkları uzmanları, Sivil Toplum
Kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin katılımı ile gerçekleşti.
Toplantının detayları “Basın Toplantılarımız” bölümünde yer almaktadır.
Fon Sağlayıcı: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
3.1.c) Hukuk Poliklinikleri Projesi
Açık Toplum Enstitüsü ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından desteklenen proje, HIV’le
yaşayan kişilerin maruz kaldığı hak ihlallerinin önüne geçmek; yaşadıkları ayrımcılığı, HIV’le
yaşayan toplumu güçlendirerek, onlara insan hakları konusunda eğitimler vererek ve sosyal
hizmet, hukuki, tıbbi ve akran danışmanlığı desteği sağlayarak azaltmaktır.
2008 Eylül ayında başlayan Hukuk Poliklinikleri Projesi
süresince proje illerinde HIV/AIDS tedavisi yapılan
hastanelerin Enfeksiyon Servisleri’ne ziyaretler yapıldı. HIV ile
yaşayıp bu hastanelerde tedavi gören kişiler, yaşadıkları
sorunlar ile ilgili bilgi ve hukuk da dâhil olmak üzere farklı
konularda danışmanlık almak üzere PYD’ye yönlendirildi. Saha
ziyaretleri esnasında hastane ziyaretleri ile eş zamanlı olarak İl
Sağlık Müdürlükleri, sivil toplum örgütleri de ziyaret edildi.
İstanbul’da 5 adet, Antalya’da 2 adet, Kayseri’de 1 adet ve
İzmir’de 2 adet olmak üzere toplamda 10 adet HIV/AIDS İnsan
Hakları ve Kapasite Geliştirme Eğitimleri düzenlendi. İki
günlük olarak düzenlenen bu eğitimler esnasında bu illerde
HIV ile yaşayan kişiler, partnerleri, akrabaları ve arkadaşlarına
HIV/AIDS’in tıbbi, psiko-sosyal ve hukuki boyutunda
bilgilendirmeler yapıldı. Sonrasında o illerde beraber
çalıştığımız avukat arkadaşlarımızın katılımı ve eğitime katılan
kişilerin maruz kaldıkları ihlalleri konuşup, tartışabilecekleri
tartışma bölümü ile de dava sürecine götürülebilecek vakalar
belirlendi ve bu kişiler vakalarını dava sürecine götürmeleri
konusunda cesaretlendirildi. Trabzon’da tedavi gören
hastaların büyük çoğunluğu tedavilerine Ankara ve İstanbul’da
devam ettikleri ve büyük ölçüde görünürlük problemi
yaşadıkları için Trabzon’da kapasite geliştirme eğitimi
yapılamadı. Bu eğitimlerle toplamda 100 HIV ile yaşayan kişi ve yakınlarına insan hakları ve
kapasite geliştirme eğitimi verilmiş oldu.
Gerçekleştirilen eğitimler sırasıyla;
29 – 30 Ocak 2009 - İzmir: İlk Akran Eğitimimizi gerçekleştirdik!
Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk eğitim için HIV /AIDS aktivizminin yüksek olduğu pek
çok danışan ve gönüllümüzün bulunduğu İzmir seçildi. Ege Üniversitesi Enfeksiyon
Hastalıkları Konferans Salonunda gerçekleşen eğitime 15 kişi katıldı. İzmir Avukatları Özlem
Yılmaz ve Gülçin Aktunç’un da aktif katılımıyla birlikte oldukça interaktif ve canlı bir eğitim
gerçekleştirildi. Proje Koordinatörünün HIV/AIDS ve İnsan Hakları ilişkisi ve Hak Temelli
Bakış Açısıyla HIV/AIDS konusundaki sunumunun ardından, PYD İzmir Sorumlusu Işıl
Monkul HIV’e bağlı olarak ihlal edilen temel hak ve özgürlüklerimize, bunların mevzuat ve
uygulamadaki yansımalarına dair detaylı bir sunum yaptı. Akranların karşılaşabilecekleri
vaka yönetimi örneklerine dair interaktif soru-cevap yöntemiyle toparlanan eğitim; eğitimin
katılımcılarca değerlendirilmesiyle sonlandı.
2–3 Nisan 2009 – İstanbul:
Antalya’dan 3, Kayseri’den 1 ve Adana’dan 1 kişinin katılımıyla toplamda 9 HIV ile yaşayan
kişiye İstanbul’da ofisimizde Akran Danışmanlığı ve İnsan Hakları Eğitimi verdik. Eğitim
süresince akran danışmanlığı yanı sıra HIV ile yaşamanın tıbbi, psikolojik, sosyal, hukuki ve
diğer boyutları da konuşuldu ve tartışıldı. Bu eğitimde ayrıca, katılımcılar maruz kaldıkları
ihlal hikâyelerini anlatıp, hangi haklarının ihlal edilmiş olduğunu belirlediler.
11–12 2009 Temmuz-İstanbul:
İstanbul’da özellikle yeni tanı alan arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen bu ilk eğitime 14
kişi katıldı. Eğitimin ilk gününde HIV/AIDS tıbbi boyutu, psikolojik süreçler konuşulurken
HIV ile yaşayan arkadaşlarımızın kişisel paylaşımlarına ve sorularına imkân sağlayan
interaktif oturumlar gerçekleşti. Eğitimin ikinci gününde ise yine insan haklarına ayrıldı,
yapılan sunumların ardından Avukatımız Habibe Kayar’ın da katılımıyla birebir
katılımcıların yaşadığı ihlaller ve bu ihlaller karşısında yapılabilecekler üzerine tartışma
fırsatı doğdu. Eğitime katılan arkadaşlarımızdan iki tanesi eğitim sonrası yaşadıkları hak
ihlallerini hukuk sürecine taşımaya karar verdi.
30 Temmuz 2009 - Antalya:
Proje kapsamında ulaştığımız ve Antalya’da yaşayan danışanımız aracılığı ile Antalya’da
yaşayan ve çeşitli hak ihlaline uğrayan HIV taşıyıcısı olan ya da olmayan çok sayıda trans
arkadaşımız olduğunu öğrendik. Bu bağlamda Antalya’da 25 kişilik bir gruba HIV/AIDS ve
İnsan Hakları başlığında bir eğitim düzenleyerek hem HIV/AIDS’in tıbbi boyutu hem de
hukuki boyutu üzerine konuşma ve tartışma fırsatı bulduk.
12 -13 Eylül 2009 - İzmir: İzmir’de Akran eğitimini tekrarladık…
“Pozitif Yaşam Derneği İzmir danışma ofisi” oluşturma çerçevesinde aramıza yeni katılan
danışanlarla birlikte tekrarladık. Ocak 2009’da düzenlediğimiz ilk eğitimimizden farklı olarak
bu eğitime HIV ile yaşayan arkadaşlarımızın eşleri de katıldı. 11 danışanın katılımıyla
HIV/AIDS ile ilgili bilgilerimizi güncelledik.
10–11 Ekim 2009 - İstanbul: Pozitif Yaşam Destek Merkezinde Akran Eğitimleri
devam etti!
Yeni gelen danışanlarımızla artan ihtiyaca paralel olarak İstanbul ve çevre illerde HIV ile
yaşayan kişiler ve yakınlarına yönelik bir Akran Eğitimi daha gerçekleştirdik. 17 HIV ile
yaşayan kişi ve yakınlarının katılımıyla gerçekleşen eğitimde önceki eğitimlerden edinilen
tecrübeler ile eğitim modülü yenilendi ve isim ve içerik akran eğitiminden ziyade kapasite
geliştirme ve insan hakları üzerine son halini aldı.
29 Ekim- 1 Kasım 2009: Kayseri
Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki Enfeksiyon uzmanları Doç. Dr. Emine Alp
ve Prof. Dr. Mehmet Doğanay’ın destek ve işbirlikleri ile bu hastanede tedavi gören HIV ile
yaşayan kişiler ve yakınlarına yönelik Akran Eğitimi Üniversite içinde gerçekleştirildi.
Eğitimde akranları ile belki de ilk kez bir araya gelme fırsatı bulan arkadaşlarımız için önemli
bir tecrübe edinildi. Eğitime katılan 2 arkadaşımız eğitim sonrasında da çeşitli etkinliklerde
gönüllü olarak yer aldı.
Proje süresince yaklaşık 125 kişi hukuki danışmanlık aldı…
Hukuki danışmanlıklarda öncelik önleyici çözümler bulmaya ve vaka çözümüne yönelik
olmuştur. Ayrımcılık ve hak ihlali olan vakalar ile ilgili de kişi kendi isteği doğrultusunda
dava sürecine gitmesi konusunda cesaretlendirilmiş ve kişinin karar vermesi sonucu ilgili
ildeki avukata yönlendirilmiştir. Proje süresince 13 vaka dava sürecine götürülmüş.
Bu 13 davadan 4’ü iç hukuk yolları tüketildiği için Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne götürülmüştür.
Proje döneminde Türkiye’de sığınma prosedüründe bulunan 3 mülteciden 2’sine HIV/AIDS
ile ilgili HIV RNA ve CD4 testlerinin yapılabilmesi ve ilaç temini konularında, 1 mülteciye de
kendi isteği doğrultusunda ülkesine geri gitmesi konusunda girişimlerde bulunularak hizmet
verildi.
İstanbul’da ana akım ve Antalya’da yerel medya çalışanlarına yönelik yapılan iki eğitim ile
özellikle basında yer alan haberlerin dilinde önemli ölçüde değişim görülmeye başlandı. Proje
kapsamında Antalya’da yapılan basın toplantısının bilgileri “5. 1. Düzenlediğimiz Basın
Toplantıları” bölümünde yer almaktadır.
Ayrıca proje süresince TV kanalları ve gazetelerde yapılan birçok röportaj ve haberler ile
HIV/AIDS ile ilgili toplumda önemli ölçüde bir farkındalık yaratılırken bir yandan da ihlal
özelliği taşıyan haberlerin internet sitelerinden kaldırılması, bu yolla HIV ile yaşayan kişilerin
yaşadıkları ihlallerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Proje illeri: İstanbul, Adana, Antalya, Trabzon, Kayseri, İzmir
Proje süresi: Eylül 2008 – Mart 2010
Hasta ve Hasta Yakini Hakları Derneği (HAYAD), öncesinde olduğu gibi, 2009 yılında
da "Hasta Hakları" konusunda yıl boyunca yapmış oldukları olumlu çalışmaları, katkı
ve hizmetleri olan kişi ve/veya kurumlara bir plaket ile teşekkür etme geleneğine
devam etti. 2009 yılı hasta hakları günü etkinliği kapsamında Pozitif Yaşam Derneği
(PYD) Hukuk Poliklinikleri projesi "Hasta Hakları Hizmet Plaketi" verildi.
Fon Sağlayıcı: Açık Toplum Enstitüsü (OSİ) ve Hollanda Büyükelçiliği
3.1.d) Pozitif Rehberlik Projesi
Türkiye’de HIV’le yaşayan insanlar için iletişim, izleme ve destek çerçevesinin temellerini atmak
amacı ile gerçekleştiriliş bir projedir. Projenin diğer amaçları:
- HIV’le yaşayan insanlar arasında gönüllü akran danışmanları oluşturmak,
- HIV’le yaşayan kişilerin yeni tanı alan HIV’le yaşayan kişilere rol modeli olmalarını
sağlayarak HIV’le yaşama becerilerini arttırmak,
- HIV’le yaşayan insanları fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda daha sağlıklı bir hayat
sürmelerini sağlamak. (Tedaviye bağlılık, güvenli cinsel ilişki, gereken özeni gösterme ve
sağlıklı beslenme),
- HIV pozitiflerin kapasitelerini arttırmak,
- HIV’le yaşayan insanların karşılaştıkları
ayrımcılığı ve damgalamayı hem
danışanların içsel damgalamalarını, hem
de onlara yapılan İnsan Hakları
İhlallerini azaltmak,
- Daha fazla HIV’le yaşayan insanın sivil
topluma katılımını sağlamak,
- HIV’le yaşayan insanların ihtiyaçlarını
karşılamak için devamlılığı olan bir
gönüllülük sistemi kurmak ve daha
güçlü ve devamlılığı olan bir çerçeve ve
destek sistemi oluşturmak adına
uluslararası ilişkiler kurmak ve yöntem
bilgilerini getirmek.
Bu amaçlar ışığında, Pozitif Yaşam Destek Merkezinden daha önce hizmet almış, kapasite
arttırma eğitimlerine katılmış, HIV’le yaşamaya adapte olarak rol modeli olma özelliklerine sahip
10 HIV’le yaşayan kişi pozitif rehber olarak seçilmiştir. 29–30 Kasım 2008 tarihleri arasında
pozitif rehber olarak seçilen 10 adayın eğitimi sağlandı. Eğitim sırasında HIV/AIDS’in tıbbi
yönüne (HIV/AIDS, Bulaş yolları ve Korunma, Test ve Tanı, CD4 – Viral Yük, Genel Kan Tahlili
ve Hemogram, Aşılar (Hepatit B, Grip ve Pnömokok), Tedavi ve Tedaviye uyum, Tedavi direnci,
Yan Etkiler, Evlilik ve Çocuk Sahibi olma, Hamilelik ve HIV, Bağışıklık Sistemini güçlendiren
hayat) ayrıntılı olarak değinildi. Bunun yanında, HIV ile yaşayan bireylerin karşılaştığı hak
ihlalleri hakkında tartışıldı. Ayrıca HIV ve Psikolojik durum (Tanı travmasında kişilerin genel
durumu, Bu durumlardaki yaklaşım şekilleri, Cinsellik, Paylaşma ve Mahremiyet) hakkında geniş
ve uygulamalı örneklerin de mevcut olduğu bir oturum yapıldı.
Bu eğitimi alan 10 pozitif rehber 42 danışanla eşleştirilmiştir. Eşleştirilen rehberler ve HIV’le
yaşayan kişilerin görüşmeleri sonucunda, kişiler Destek Merkezindeki hizmetlere yönlendirilerek,
psikolojik, tıbbi, ve beslenme danışmanlıkları almaları sağlanmış, ilaç tedavisine başlamakla ya da
tedaviyi sürdürmekle ilgili sorunlar yaşayan kişilerin tedaviye uyumunda ilerleme sağlanmış,
kişilerin karşılaştıkları insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak hukuki destek almaları ve bu sayede
bazı vakaların mahkemeye taşınması sağlanmıştır. Pozitif rehberlerle eşleştirilen HIV’le yaşayan
kişilerin genel olarak HIV’le yaşama konusunda becerilerinin arttığı gözlenmiştir. Benzer biçimde
pozitif rehberlik yapan HIV’le yaşayan kişiler de dernek sürecine daha etkin katılım göstermeye
başlamışlardır. Pozitif rehberlerden biri dernek yönetim kuruluna, bir diğeri denetleme kuruluna
girmiştir. Rehberlerden 2 tanesi Dernek merkezinde profesyonel olarak çalışmaya başlamıştır. Bir
başka pozitif rehber tıp fakültesi öğrencilerine yönelik farkındalık yaratma amacını taşıyan
eğitimlere katılmış, bir diğer rehber ise derneği yurtdışındaki toplantılarda temsil etmeye
başlamıştır.
2010 yılından itibaren Pozitif Rehberlik Projesinin, Pozitif Yaşam Destek Merkezine entegre
edilerek, HIV’le yaşayan kişilere yönelik verilen destek hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası
olarak devam ettirilmesine karar verilmiştir.
Fon Sağlayıcı: Hollanda Konsolosluğu MatraKAP Fonu
3.1.e) Tıp Öğrencilerine Yönelik HIV/AIDS ile ilgili Savunuculuk
Projesi
Eylül 2008-Eylül 2009 tarihleri arasında Uluslar arası Türk
Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) tarafından Pozitif Yaşam
Derneği ortaklığı ile yürütülen proje, tıp eğitimi süresince
HIV/AIDS’e ilişkin gerekli ve yeterli bilgilendirmenin tıp
eğitimi alan öğrencilere yapılıyor olabilmesi için müfredatta
ne gibi değişiklikler olması gerektiğini tespit etmeyi ve
üniversitelerin bilimsel kurullarına bu önerileri sunmayı
amaçlamıştır. TURKMSIC’in aktif olduğu 11 Tıp fakültesinde
çalışmalar yapılmıştır. Tıp öğrencileri ve onları eğiten
akademik kadro, HIV ile yaşayan bireylerin görüşlerini de
alarak hangi derslerde ne gibi değişiklikler yapılabileceğini
belirlemişlerdir.
Tıp etiği, davranış bilimleri, mikrobiyoloji, farmakoloji,
jinekoloji ve kadın doğum, enfeksiyon hastalıkları, genel
cerrahi, pediatri, adli tıp ve kronik hastaya yaklaşım gibi
dersler için yeni müfredat önerileri geliştirilmiştir. Bu
öneriler üniversitelerin akademik kurullarına sunulmuştur.
Seminerlerin gerçekleştirildiği ve projenin yürütüldüğü
fakülteler:
12345678-
ADANA, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
ANKARA, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi
İZMİR, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
KAYSERİ, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İSTANBUL, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
VAN, 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
BURSA, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
MANİSA; Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Öğrencilerine yönelik Savunuculuk projesi” kapsamında, Kayseri Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde HIV/AIDS konusunda ilk kez seminer veren arkadaşımız kendi
kaleminden aktarıyor;
Seminer saati geldiğinde ben hala kararsızdım. Korkuyordum. Benim için gerçekten HIV +
olduğumu paylaşmak çok zordu. Kafamdan türlü türlü senaryolar geçerken kendimi konuşma
platformunda buldum. İlk cümleler biraz ürkek, biraz tedirgin döküldü ağzımdan. Bütün
vücudumun titrediğini hissettim. Bu sesime de yansıyordu sanırım ama ben heyecandan
kendimi bile duymuyordum. Sunumumda bir soru vardı ‘’kimler HIV pozitif kişilerle aynı
ortamda bulunmaktan rahatsızlık duyar?”diye. 2- 3 kişi el kaldırdı!
Garip bir öz güven geldi, rahatlamıştım sanki en azından sesim titremiyordu ve dinleyenlerle
göz teması kurabiliyordum. Çoğu işin eğlencesindeydi. Arada espri adı altında ön yargılarını
yüksek sesle dile getiriyorlardı. Bu beni daha da kamçılıyordu sanki ve konuyu pozitif
kimliğime getirip 80–90 kişinin karşısında pozitif kimliğimi açıkladım.
Kelimeler kendiliğinden dökülüyordu ağzımdan. Uzunca süredir sırasını bekliyordu bu
cümleler “Ben HIV Pozitifim” derken korkmuyor, aksine kendimi çok cesur hissediyordum.
Salon bir anda sessizleşti. Koltuklarına yayılmış espri yapanlar kendi aralarında konuşanlar
hepsi susmuştu. Yüzlerindeki şaşkınlığı görebiliyorum. Ezberleri bozuldu. Omuzlarımın
dikleştiğini, sesimin gümbür gümbür çıktığını duyuyordum. Benim sesimden başka bir ses
duyulmuyordu.
Fon Sağlayıcı: Amerikan Konsolosluğu
3.1.f) Erkek Erkeğe
Erkekerkeğe Projesinin amacı; Türkiye’de
ilk defa erkeklerle seks yapan erkekleri
HIV/AIDS konusunda bilgilendirme,
korunma ve HIV pozitif olmak hakkında
bilgi vermek için yarattığımız bir proje.
AMfAR’ın desteklediği projeyi Ankara’dan
KAOS GL ile birlikte yürütüyoruz. Eylül
2009’da başlayan proje Haziran 2010’da
tamamlanmış olacak. Üç temel amaç
ortaya koyan Erkekerkeğe, bu grupla
HIV/AIDS konusunda çalışmak için
kapasite geliştirmek, HIV/AIDS, korunma
gibi temel konularda bilgi vermek ve bu
gruptaki HIV pozitif erkeklere destek
vermeyi amaçlıyor. Erkekerkeğe web
sitesinin yanı sıra posterler, broşürler ve
bilgilendirici bir kitapçık da İstanbul,
Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da birçok
farklı noktada dağıtılmaya başladı.
Türkiye’de
bir
ilki
gerçekleştiren
Erkekerkege’nin HIV/AIDS konusunda
erkeklerle seks yapan erkekler grubunda
bilinç oluşturacak, uzun süreli bir girişime
dönüşmesini hedefliyoruz.
www.erkekerkege.org
Fon Sağlayıcı: Amfar - UNAIDS
4.Etkinlikler
4.1. 1 Aralık Dünya AIDS Günü 2009
Pozitif Yaşam Derneği 1 Aralık Dünya AIDS günü kapsamında, 42 kurum ve kuruluşun
temsilcileri, sanatçılar ile birlikte “HIV/AIDS ile ilgili önyargılarınızdan kurtulun!” demek
için tekrar sokaktaydık.
HIV ile yaşayanlar, anneleri, babaları, çocukları, eşleri, arkadaşları… kadın ve gençlik
örgütleri, doktorlar, öğretmenler, hukukçular, sanatçılar, özel sektör temsilcileri, dansçılar,
pantomimciler, mitolojik tahta bacaklar bando eşliğinde Tünel Meydanı’ndan Galatasaray
Lisesi önüne kadar ritim eşliğinde, renkli görüntülerle yürüdü.
1 Aralık Dünya AIDS günü Arzu. R. Kaykı’nın konuşmasından:
“Bugün burada çok renkli bir grup var, farklı mesleklerden farklı yaşlardan insanlar bir
aradayız ve renkli bir yürüyüş yapmak için bir araya geldik., çünkü biz biliyoruz ve
inanıyoruz ki bugüne kadar ki korku söylemleri HIV’in yayılımını engellemeye yetmedi. Bu
korku söylemleri bizlerin korunmasını, test yaptırmasını sağlamadı. Bu söylemler sadece
HIV tanısı almış kişilerin hayatını gereksiz yere zorlaştırdı. Bugün karanlık, korkutucu
görüntüler değil renkli kimliklerimizle HIV/AIDS’e dikkat çekmek, HIV/AIDS ile ilgili
önyargıları bırakıp, gerçekleri konuşmak ve yaygınlaştırmak için buradayız.”
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, sanatçı Arzu Yanardağ, Teoman
Nemrutlu ve Ayça Damgacı’nın katıldığı yürüyüşte farklı mesleklerden, farklı örgütlerden ve
yaşlardan insanlar bir araya geldi ve önyargı balonlarını havaya bıraktı.
İstanbul’daki etkinliğe paralel olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türk Tıp Öğrencileri
Uluslararası Birliği (TurkMISC), Habitat için Gençlik ve Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun
destekleriyle gençler Türkiye genelinde 24 ilde HIV/AIDS’e ilişkin önyargılardan
kurtulmak için etkinlikler düzenledi.
Etkinlik Yapılan İl ve İlçeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adana
Ankara
Antalya
Biga
Bursa
Çanakkale
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Denizli
Edirne
Gaziantep
Isparta
İstanbul
İzmir
13. Kayseri
14. Kırıkkale
15. Kocaeli
16. Konya
17. Kütahya
18. Manisa
19. Mersin
20. Muğla
21. Samsun
22. Sivas
23. Van
24. Zonguldak
SAMSUN
Kurumsal Destekleyici
 Beyoğlu Belediyesi
 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1 Aralık Etkinlik Sponsorları
 Gilead Türkiye
 Jannsen Cilag Türkiye
 Birleşmiş Milletler HIV/AIDS
Programı (UNAIDS)
Düzenleme Komitesi
 Pozitif Yaşam Derneği (PYD)
 İmece
 Marjinal Porter Novelli
 Marche Event Management
Destekleyen Kuruluşlar
 DKT International
 POWER FM
 MAC Kozmetik
 VGS Prodüksiyon
ĐZMĐR
ANTALYA
Destekleyen Sivil Toplum
Kuruluşları
 Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
 Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası
Birliği (TurkMISC)
 Habitat için Gençlik
 Ulusal Gençlik Parlamentosu
 Açık Toplum Vakfı
 İstanbul Diş Hekimleri Odası
 Uluslararası Af Örgütü
 Helsinki Yurttaşlar Derneği
 HIV/AIDS STK Platformu
 2010 Gönüllüleri
 AIDS Savaşım Derneği
 İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
(İKGV)
 Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
(HAYAD)
 Sağlık Hakkı Hareketi Derneği
 İstanbul Tabipler Odası
 Amargi
 KAOS GL
 Kısa Dalga Gençlik Merkezi
 Hangar Sanat Derneği
 Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf
Akademisi
 Türk Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
(KLİMİK)
 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları
Önleme Derneği (Kadın Kapısı)
 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla
Savaşım Derneği
 Pembe Hayat LGBTT Dayanışma
Derneği
 Galatasaray Rotaract Klübü
 Engelsiz Sanat Derneği
 Küresel Eylem Grubu
 Yeşiller
 Listag
Fon Sağlayıcı: Gilead + Janssen Cilag + UNAIDS
4.2.Düzenlediğimiz Etkinlikler
4.2.a) İzmir Faaliyetleri
Bir kişiyle başlayan İzmir hareketimiz herkesin birer birer
katılımı ile daha da güçlendi ve 3 yıl içerisinde tüm destek
hizmetleri bir bir faaliyete geçirildi. Bir süredir devam eden
Psikolojik danışmanlık hizmeti, tıbbi danışmanlık hizmeti ve
2009 yılında da hukuk desteği hizmetlerimiz yürürlüğe girdi.
Her bir destek hizmeti, HIV ile yaşayan kişilere desteğe gönül
veren birer yol arkadaşıydı aslında.
3 yılda İzmir ve çevre illerde yaşayan 70 kadar HIV pozitife
ulaşılmış ve HIV ile ilgili yaşadıkları sorunlarda savunuculuk
faaliyetleri yürütülmüş ve bu kişilerin tüm destek
hizmetlerinden faydalanması için gerekli çalışmalar yaptık.
1 Aralık Dünya AIDS Günü 2008’den sonra 2009’da da PYD
gönüllüleri 1 Aralık etkinliklerinde alandaki öğrenci grupları
ve diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaptı.
Işıl Monkul
Pozitif Yaşam Derneği İzmir Temsilciliği
İzmir'de HIV’le yaşayan gönüllüler olarak akran danışmanlığı, vaka yönetimi, psikolojik ve
hukuksal danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra hastanelerin düzenlediği sempozyumlar ve
okullardan gelen talepler doğrultusunda öğrencilerin HIV hakkında bilgilenme ve
bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda çeşitli
organizasyonlara eşlik ediyoruz...
2009 yılında toplam 370 kişiden 119 kişiye yüz yüze danışmanlık,169 kişiye telefon
danışmanlığı, 34 kişiye mail yoluyla danışmanlık verdik. Ayrıca 2009 yılında 48 kişinin vaka
takibini yaptık.
HIV pozitif tanısı aldıktan 3 yıl sonra, 2009 yılında yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı
durumunu işyeri hekimiyle paylaşan danışanımız, işyeri hekiminin bu durumu patronuyla
paylaşmasından sonra, 6 ay süreyle ücretli izne çıkarılmış ve altı ay sonunda; danışanın,
HIV pozitif olduğunun çalışanlar tarafından da öğrenilmesini öne sürülerek is akdi fes
edilmiştir. HIV pozitif statüsünden dolayı isten çıkarılan danışanımızın yaşadığı hak ihlali
dava sürecine dâhil edilmiş ve sürekli olarak savcılıktan iade edilen davası Avrupa insan
hakları mahkemesine götürülmek üzere Hukuk danışmanımız tarafından takip
edilmektedir.
2008 yılında tanı aldıktan sonra 2009 yılında çocuk sahibi olmak talebiyle hekimine
başvurarak, çocuk sahibi olabilmeleri için tıbbi açıdan uygun şartları sağlandıktan sonra
HIV ile yasayanlara bu konuda destek veren İstanbul'daki bir tüp bebek kliniğine
yönlendirilmiştir. Şu an danışanımız ve eşi ikiz bebek bekliyorlar.
Cem Mete
Pozitif Yaşam Derneği İzmir Temsilciliği
4.2.b) Düzenlediğimiz Çalıştaylar
2009 yılına geldiğimizde, 2005 yılında oluşturduğumuz misyon ve vizyonumuza büyük
ölçüde ulaştığımızı gördük. Bu nedenle yeni misyon ve vizyonumuzu tekrar gözden geçirmek
ardından da a) Hedef kitlemizi, b) Hedef kitlemiz için ne yapıyoruz? Nasıl geliştirebiliriz? c)
İnternet stratejisi, d) Medya stratejisi, e) Kurumsal Kimlik, f) İletişim birimi yapılanması için
19 üyemiz ile 21 Mart 2009 günü bir araya gelerek “İletişim Çalıştayı” düzenledik.
Ardından 11 Kişi üyemiz ile birlikte 1) Biz kimiz? / Pozitif Yaşam Derneği (PYD) insan olsaydı
nasıl biri olurdu? 2) Biz nasıl konuşuruz? a) Ne anlatıyoruz?, b) Öncelikli neyi konuşuruz?, c)
HIV/AIDS bilgilendirmesi, d) HIV ile yaşam, e) Ayrımcılık, f) Sen ne yapabilirsin?, g) Kimler
temsil edebilir?, i) İlkelerimizi belirlediğimiz “Kurumsal Kimlik” çalıştayımızı gerçekleştirdik.
HIV/AIDS’in en geniş şekilde medyada yer aldığı dönem olan 1 Aralık Dünya AIDS Günü,
toplumdaki yanlış bilginin ortadan kalkması ve farkındalığı arttırmak için çok iyi bir fırsat.
Biz de bu fırsatı değerlendirmek amacıyla basından gelecek olan taleplere hazırlıklı olalım
istedik.
Basın ile daha sağlıklı iletişim kurmak ve ilişkilerimizi güçlendirmek için daha önce
belirlediğimiz iletişim çerçevemizde “mesajımız ne?”, “neyi nasıl ve ne kadar söyleyeceğiz”i
netleştirmek, HIV/AIDS’in ve HIV ile yaşayanların doğru bir şekilde medyada yer almasını
sağlamak amacıyla “Röportaj teknikleri eğitimi” gerçekleştirdik.
Misyon – Vizyon Yenileme Çalıştayı
o Tarih : 21 Mart 2009
o Yer
: Pozitif Yaşam Destek Merkezi - İstanbul
o Düzenleyen Kuruluş: Pozitif Yaşam Derneği
İletişim Çalıştayı
o Tarih : 8 Nisan 2009
o Yer
: Pozitif Yaşam Destek Merkezi - İstanbul
o Düzenleyen Kuruluş: Pozitif Yaşam Derneği
Kurumsal Kimlik Çalıştayı
o Tarih : 19 Haziran 2009
o Yer
: Pozitif Yaşam Destek Merkezi - İstanbul
o Düzenleyen Kuruluş: Pozitif Yaşam Derneği
Röportaj Teknikleri (2 Eğitim)
o Tarih : 7 ve 13 Kasım 2009
o Yer
: Pozitif Yaşam Destek Merkezi- İstanbul
o Düzenleyen Kuruluş: PYD
4.3. Katıldığımız Çalıştaylar
Stigma Index Çalıştayı
o Tarih : 2009
o Yer
: İstanbul
o Düzenleyen Kuruluş: GNP+ / IPPF / ICW
HIV’e bağlı Damgalama ve Ayrımcılık davranışlarını ölçülebilir hale getirmeyi amaçlayan
Stigma Index projesinin uluslararası Çalıştayı 3-6 Mart 2009 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.
IPPF (International Planned Parenthood Federation), UNAIDS, GNP (Global Network of
PLHIV) ve ICW (International Community of Woman Living HIV and AIDS) tarafından
gerçekleştirilen 4 günlük çalıştayın asıl amacı katılımcı ülkelerin Stigma Index oluşturulması
çalışmalarına katılması idi.
Stigma Index çalışması *“Universal Action” mesajı ve *GIPA ((Greater Involvement of
People Living with HIV) prensipleri dâhilinde partner organizasyonlar tarafından
geliştirilen profesyonel bir anket ile HIV ile yaşayan kişilere uygulanmakta. Çalışma gizlilik
ve dürüstlük esasına dayanıyor. Anketi yapan ve yaptıran kişilerin HIV ile yaşıyor olması
gerekmekte. Birçok ülkenin katıldığı ve uluslararası platformda damgalanmayı ölçmeye
yarayan bu çalışmaya Türkiye'yi temsilen Pozitif Yaşam Derneği olarak biz de katıldık.
Çalıştaya katılan ülkeler: Ukrayna, Belarus, Rusya Federasyonu, Estonya, Moldovya,
Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkiye. Bu çalıştayda kurulan bağlantıların sonrasında
Stigma Index'in Türkiye'de de uygulanabilmesi için gerekli girişimleri yaptık.
Çalışmanın Türkiye’de kurumumuz tarafından yapılması için organizatör
kurum tarafından onay ve hazırlık faaliyetleri için destek aldık. Stigma Index
çalışmasını 2010 yılında hayata geçireceğiz.
*
*
Universal Action: Evrensel hareket
GIPA prensipleri: UNAIDS tarafından oluşturulan GIPA prensibi küresel olarak HIV
pozitif kişilerin HIV/AIDS ile ilgili yapılan projelere aktif katılımını savunan bir
prensip.
4.4.Katıldığımız Etkinlikler
Sivil Sesler Festivali
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından 25-26 Eylül 2009 tarihleri arasında
İstanbul / Maçka’daki Küçükçiftlik Park’ta ‘Sivil Toplum ve Değişim’ teması ile ilk kez “Sivil
Sesler Festivali” düzenledi.
Amacı; daha örgütlü ve güçlü bir sivil toplumun oluşmasına ve sivil toplum örgütlerinin bir
araya gelerek çalışma alanlarında yarattıkları değişimin görünür olmasını sağlamak olan
festivale 100’ü aşkın sivil toplum örgütünün yer aldı. Biz de renkli standımızla yer aldık.
Yaşayan Kütüphane / Sivil Sesler
25-27 Eylül 2009 tarihleri arasında Sivil Sesler Festivali bünyesinde gerçekleştirilen
Yaşayan Kütüphane’de HIV pozitif kitap olarak yer aldık. İstanbul 2010 desteği ile
kapılarını açan Yaşayan Kütüphane Gençlik Çalışmaları Birimi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı
ortaklığında tekrar hayat buldu.
18 farklı başlıkta (Ermeni, Kürt, Ressam, Yahudi, Roman, Alevi, Görme engelli, Türkiye’de
yaşayan yabancı, Transeksüel, Gay, Sivil Toplum Örgütü çalışanı, şizofren, barmaid, feminist,
başörtülü, psikolog….) kitabın olduğu kütüphanede, en yoğun okuma alan kitaplardan
olduğumuzu gözlemledik. 3 HIV(+) kitap olarak katıldığımız bu kütüphanede 1,5 günde 468
okuma gerçekleşti.
Kitap olan arkadaşımızın kaleminden:
“Bir nebzede olsa HIV Pozitif'lerin sesi olabilmek için canlı kitap olmayı seve seve kabul
ettim... Kitap olma teklifini aldığım anda hiç tereddüt etmeksizin bu öneriye ”evet" dedim.
Sonucunda biliyorum ki HIV ile yaşayanlara dair bilinen bir sürü yanlışın aslında öyle
olmadıklarını, aksine korkulacak, suçlanılacak ve dışlanılacak insanlar olmadığımızı
ispatlayabileceğim en iyi fırsatlarından biriydi bu organizasyon.. Bu amaçla canlı kitap olarak
gerçekleştirdiğim her okuma seansının öncesi ve sonrasında okurlarımın yorumlarından
HIV'e dair bilgilerinin birçoğunun halk tabiriyle kulaktan dolma yanlış bilgiler olduğunu
tespit ettim. Bunların doğrularını kendilerine anlattığımda da surat ifadelerindeki
şaşkınlıkları bizzat gözlemledim.
Yaşayan Kütüphane / ODTÜ
Bahar şenlikleri kapsamında 6–8 Mayıs 2009 tarihleri arasında, AEGEE- (Avrupa
Öğrencileri Forumu) ve Ankara İnsan Hakları Proje Grubu ile Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde yapılan Yaşayan Kütüphane’de pozitif kitaplar olarak yer aldık.
Yaklaşık 25 kitap ve 370 okur ile gerçekleşen proje, yine yaşayan kitapların deneyimlerini
insanlarla paylaşarak, toplumda yerleşmiş önyargılara ve ayrımcılığa, bunların getirdiği
sorunlara değindi. HIV ile yaşamı anlatmak için 2 arkadaşımız da HIV pozitif kitap olarak
yaşayan kütüphanede yerlerini aldılar.
Yaşayan Kütüphane de HIV+ kitap olarak katılan arkadaşımız Fuat’ın deneyimlerini sizlerle
paylaşmak istedik:
Uygulamanın ilk başladığı anda ki heyecanın tasviri asla olamaz, ama ilk okuyucunun gelmesi
ve canlı kitap olarak onun sorularını yanıltmaya başlamakla o heyecan yavaş yavaş yerini
zevkli bir sohbet ortamına bıraktı. İnsanların HIV pozitif olan bir insanla ilk defa yüz yüze
gelmelerinde ki davranış ile sohbetin sonrasında ki sarılmalar, gülüşmeler yapılan
organizasyonun ne kadar yararlı bir proje olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu.
3 gün süren bu projenin yılın belirli günlerinde değil senenin tamamına yayılarak, topluma
yönelik gerçekleştirilen tüm ekinlikler de yer alması kanaatindeyim. Bu sayede emin olun biz
HIV pozitiflerin yaşamış olduğu tüm sorunların çözümü noktasında başarıya ulaşmak çok
daha kısa zamanda gerçekleştirecektir. İyi ki Yaşayan Kütüphane’ye katılmışım.”
4.5. Katıldığımız Eğitimler
HIV ile yaşayan kişiler için “Savunuculuk Eğitimi”
o Tarih : 6-8 Kasım 2009
o Yer
: Brüksel
o Düzenleyen Kuruluş: Avrupa Tedavi Grubu (EATG)
Avrupa Tedavi Grubu (EATG)’nin düzenlediği HIV ile yaşayan kişiler için “Savunuculuk
Eğitimi” programına katılmak üzere 3 temsilcimiz ile Brüksel’deydik. Yaklaşık 14 ülkeden 26
akran ve eğitmenin katıldığı eğitimlerde Dublin Deklarasyonu ve taraf ülkelerin Dublin
Deklarasyonu’nda belirlenmiş maddeleri gerçekleştirmek için attıkları adımlar, savunuculuk
araçlarının ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve paydaşlarla kurulacak ilişkilerde önemli adımlar
tartışıldı. Toplantı özellikle Güneydoğu Avrupa ülkeleri ile bölgesel ağ açısından da oldukça
verimli oldu.
İnsan Hakları Eğitimi
o
o
o
Tarih : 10-11 Ekim 2009
Yer
: İzmir
Düzenleyen Kuruluş: Olof Palme Center
10-11 Ekim 2009 tarihlerinde İzmir’de yapılan “İnsan Hakları Eğitimi”ni Kaos GL Derneği,
Olof Palme Center’in destekleriyle İsveç’ten RFSL ile ortaklaşa gerçekleşti. Eğitimde farklı
alanlarda faaliyet gösteren birçok Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte Pozitif Yaşam
Derneği’nden üç arkadaşımız da katıldı.
Eğitimin amacı, ayrımcılık, dışlanma ve ötekileştirme olarak odaklandığı çalışmalarında
ortak dili oluşturmak ve alanda iş birliklerini arttırmak idi. HIV ve AIDS’e yönelik bilgileri
güncellemek, yanlış bilinenleri doğruları ile değiştirmek için bize ayrılan 3 ana bölümde
oturumlarımızı gerçekleştirdik.
Ayrımcılıkla Mücadele Eğitimi
o
o
o
Tarih : 15 – 18 Ekim 2009
Yer
: Ankara
Düzenleyen Kuruluş: Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi
15 – 18 Ekim 2009 tarihlerinde Ankara’da Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM)
tarafından “Ayrımcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele” başlıklı eğitim programına katıldık. İlk iki
gün Ankara’da ayrımcılık alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütü yerinde ziyaret
edildi.
Ziyaret edilen:





Radyo Şema
Uluslararası Af Örgütü Mülteci Çalışmaları
Kaos GL
Pembe Hayat
İnsan Hakları Ortak Platformu





KA-DER
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Türkiye İnsan Hakları Vakfı
İnsan Hakları Derneği
Başkent Kadın Platformu Derneği
ile ayrımcılık ve ayrımcılıkla mücadele yöntemleriyle ilgili deneyim paylaşımı yapıldı.
Eğitimin ikinci gününde Pozitif Yaşam Derneği yetkilisi HIV/AIDS’in tıbbi ve sosyal boyutu
ile ilgili bilgi aktarımında bulundu.
İki günlük yoğun programın ardından İzmir Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sosyal Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melek Göregenli ile “Ayrımcılık” ve Ege
Üniversitesi Felsefe Bölümü Doç. Dr. Nilgün Toker Kılınç ile de “Ayrımcığın felsefi temelleri”
üzerine konuşuldu.
4.6. Verdiğimiz Eğitimler
M.A.C makyaj artistlerine eğitimi verdik…
1994’te kurulan ve dünya çapında makyaj malzemeleri üreten MAC (Makeup Art
Cosmetics)’in MAC AIDS Fonu, tüm dünyada HIV/AIDS’ten etkilenen kadın, erkek ve
çocukları desteklemeyi amaçlamaktadır. VIVA Glam rujunu aynı yıl piyasaya süren MAC,
rujdan elde edilen gelirin tamamını MAC AIDS fona aktarmaya karar vermiştir. O tarihten bu
yana giderek artan VIVA Glam ruj serileriyle MAC AIDS Fona 160 milyon dolar gelir elde
edilmiştir.
Türkiye’de 9 mağazası bulunan MAC’in
yaklaşık 100 makyaj artistine 27 – 28 –
29 – 30 Ekim ve 2 Kasım 2009
tarihlerinde HIV/AIDS eğitimi verdik.
HIV’in
dünyadaki
ve
Türkiye’deki
epidemiyolojisi, HIV ve AIDS’in tıbbi
boyutu, HIV ile yaşamak ve sosyal
boyutunu paylaştığımız eğitimlerde aynı
zamanda,
MAC
AIDS
Fonu
ile
yürüttüğümüz destek merkezimizi ve
genel olarak derneğin çalışmalarını da
paylaştık. MAC artistlerinin yoğun ilgi
gösterdiği eğitimlerden sonra MAC
çalışanlarından çok sayıda gönüllü
kazandık. Eğitimden sonra VIVA Glam
rujlarını satarak HIV ile yaşayan kişilere destek sağlayan arkadaşlardan, “elde edilen gelirin
nereye nasıl ulaştığını görmenin” motivasyon kazandırdığı geri bildirimlerini aldık.
“MAC AIDS Fonu, MAC’in kalbi ve ruhu” sloganı ile VİVA Glam rujlarının satışını
yapan MAC artistleri her VIVA Glam ruj sattıklarında, çan çalarak tüm mağazaya duyuru
yaptıklarını ve eğitimden sonra mağazalarında daha çok çan çalmak için çalışacaklarını dile
getirdiler.
Dünya AIDS günü için çekilen “Yanlış Biliyoruz” kısa filminin makyajlarını gönüllü olarak
yapmalarının yanı sıra 1 Aralık günü Beyoğlu’nda düzenlediğimiz Dünya AIDS Günü
etkinliğimizi destekleyerek yürüyüşe katıldılar.
M·A·C AIDS Fonu Ağustos 2008’den bu yana Pozitif Yaşam Destek Merkezinin devamı için
destek sağlıyor…
Levis’ta örnek Đşyeri programı için HIV/AIDS eğitimi yaptık…
Levi’s Türkiye’de ilk kez HIV&AIDS ile ilgili işyeri politikası uygulamasını başlattı…
Uluslararası Dünya AIDS Konferansındaki standımızda tanıştığımız Levi’s HIV/AIDS ve
İşyeri program koordinatörü ile iletişime geçerek Çorlu’da fabrikası, çok sayıda mağazası ve
ofis çalışanları olan Levi’s’in yakın zamanda pek çok farklı ülkede başlattığı programı
Türkiye’de de başlatmak istediğini öğrendik.
Levi’s HIV&AIDS ve İşyeri programı neleri içeriyor?
Ayrımcılığa karşı politika: Şirket olarak HIV pozitif çalışanlar değil
işten çıkarılmak, şirket politikası gereği ayrımcılığa karşı
korunuyorlar. Şirket çalışanlarının şirket politikasına uyum
göstermesi ve ayrımcı davranışlar göstermemesi bekleniyor.
Yöneticilerin bu gibi durumlarda ayrımcılığı ortadan kaldırıcı
çözümler üretmesi teşvik ediliyor.
HIV&AIDS eğitimi: HIV/AIDS temel bilgileri, bulaş ve bulaşmama
yolları, tedavi temel bilgileri ile Levi’s politikasını içeren bir saatlik
eğitim programı tüm çalışanlara açık olarak sunuluyor.
Türkiye’de Pozitif Yaşam Derneği ile birlikte geliştirilen eğitim
Aralık 2009’da Türkiye’de de start verdi. Bugüne kadar merkez ofis
çalışan ve yöneticilerine birer oturum, Çorlu fabrikasındaki
çalışanlara toplam 8 oturum ve yöneticilere ayrı bir oturum ve
mağaza çalışanlarına 2 oturum olmak üzere bugüne kadar Levi’s
çalışanlarına yönelik toplam 13 HIV/AIDS oturumu gerçekleşti.
Bu eğitimlere 329 fabrika çalışan ve yöneticisi, 50 mağaza çalışanı
ve 40 merkez ofis çalışan ve yöneticisi katıldı.
Test ve tedavi desteği: Çalışanlarını HIV/AIDS konusunda bilgilendiren ve ayrımcı konularda
koruyan Levi’s aynı zamanda çalışanlarına test ve tedavi imkanı da sunuyor. Üstelik tüm bu
test ve tedavi için ödemeler ve organizasyon üçüncü bir taraf aracılığı organize edildiği için
firma hangi çalışanının HIV pozitif olduğu bilgisine de erişmemiş oluyor. Aracı firma Levi’s
ile birlikte test ve tedavi için her ülkede HIV/AIDS test ve tedavisi yapan kurumlarla işbirliği
yapıyor. Anlaşmalı kurumlarda yılda bir test yaptırma hakkı olan Levi’s çalışanları, aynı
zamanda HIV tanısı alması durumunda tedavi ve rutin testlerinin masrafları da firma
tarafından ödeniyor.
4.7. Verdiğimiz Seminerler
İzmir'de HIV’le yaşayan gönüllülerimiz tarafından
bilgilenme ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar:
HIV hakkında
21 Ocak 2009 tarihinde Sıdıka Radop Lisesi'nde 50 kişilik bir öğrenci grubuna;
Karşıyaka Anadolu Meslek Lisesi ve Sıdıka Radop Lisesi’nden gelen talepler doğrultusunda
“ERGENLİK DÖNEMİNDE CİNSEL YAŞAM VE HIV” konulu sunumlar yaptık…
14 Ocak 2009 tarihinde Denizli Pamukkale Üniversitesi'nin her yıl düzenlediği
HIV/AIDS konulu sempozyumuna Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim görevlisi Prof Dr. Deniz Gökengin’in de konuşmacı olarak katıldığı
sunumda Işıl Monkul Doktor-hasta ilişkileri konusunda sunum yaptı.
10 Ocak 2009’da Karşıyaka Anadolu Meslek Lisesi'nde Ece HIV'le yaşayan bir anne
olarak; HIV’le tanışmasını, sonrası ve çocuğuyla paylaşma süreci üstünde durdu. Ayrıca;
kişisel gelişimin ve cinsel yaşamlarının henüz oturma aşamasında olan gençlerin bu dönemi
bilgilenerek ve acele etmeden yaşamaları konusuna değindi.
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu’nda
Seminerdeydik…
10.03.2009 Salı günü İstanbul Üniversitesi Florence
Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu öğretim eleman ve
öğrencilerine HIV/AIDS’le Yaşamanın Tıbbi ve Sosyal
Boyutunu anlattık..
“1 Aralık 2008’de yapılan Dünya AIDS günü kapsamında
Pozitif Yaşam Derneği’nin etkinliğinde çekilen bir fotoğraf
üzerinden sunum devam etti. Bu fotoğrafta HIV + tanısı
alan bir bireyin annesinin dilek ağacına kâğıda yazdığı
dileklerini astığını gördük. HIV + tanısı alan bireyin
yaşadıklarını, ailesinin yaşadıkları anlatıldı. Bütün
salonun o kişinin ya da annesinin yerine bir an geçtiğine
inanıyorum.”
Dr. Nureddin Erk – Perihan Erk Anadolu Teknik Lise’sindeydik.
25.02.2009 tarihinde Ataşehir’de olan lisede 100 genç arkadaşımızın katılımıyla gerçekleşmiş
olan eğitimimizde Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE), HIV ve AIDS üzerine yaklaşık
bir saatlik bir oturum düzenledik.
Zonguldak Karaelmas
gerçekleştirdik!
Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde Tıp Kültür Sanat Kulübü
(TKSK) organizasyonluğunda “14 Mart
Tıp Bayramı” etkinlikleri kapsamında
“HIV
ile
Yaşamak”
isimli
sunumumuzu ZKÜ Tıp Fakültesi
Dekanlık
konferans
salonu
ve
Rektörlük konferans salonu olmak
üzere iki ayrı yerde gerçekleştirdik.
Tıp
Fakültesinde
2
seminer
Denizli Devlet Hastanesinde Seminerdeydik!
4 Nisan 2009 tarihinde Denizli Valiliği tarafından Denizli Devlet Hastanesi'nde düzenlenen,
aile hekimlerinin HIV/AIDS konusunda bilgilendirilmesini amaçlayan seminere katıldık.
Yaklaşık 150 aile hekiminin katıldığı seminerin açılış sunumunda Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Deniz Gökengin cinsel
yolla bulaşan hastalıklar, bulaş yolları, tedaviler, HIV/AIDS ve korunma yolları konusunda
bilgiler verdi.
Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeydik…
21 Nisan 2009 tarihinde Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki Reklam Tasarımı ve
İletişimi Bölümü 3.sınıf öğrencilerinin, HIV/AIDS konulu sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında gerçekleştirilen konferansta Pozitif Yaşam Derneği sözcüsü “HIV ile Yaşamak”
adlı sunumunu öğrencilerle paylaştı.
4. Uluslararası Homofobi Karşıtı buluşmasındaydık…
4. Uluslararası Homofobi karşıtı buluşmanın Diyarbakır ayağında yapılan çalışmalarından
biri olan “Cinsel Sağlık Atölyesi”ni Diyarbakır Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nde 9 Mayıs
2009 tarihinde gerçekleştirdik. Yaptığımız HIV/AIDS atölyesi, Diyarbakır’da örgütlenmeye
2008 yılında başlayan Piramid LGBT aktivistlerinin geniş katılımıyla yapıldı.
Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM) ile birlikte Sivil Toplum
Kuruluşlarına HIV/AIDS semineri verildik!
06 Ağustos 2009 günü İstanbul Larespark
Hotel’de
«Türkiye’de
Sivil
Toplumun
Gelişiminin
ve
Sivil
Diyaloğun
Desteklenmesi»
projesi
kapsamında
HIV/AIDS ile Yaşayan Bireylerin
Hakları ve Hak Örgütlerinin Rolü
seminerini gerçekleştirdik. STGM ve PYD
uzmanlarının düzenlediği seminere kadın,
çocuk, gençlik, LGBTT ve mültecilerle çalışan
sivil toplum örgütlerinden toplam 21 katılımcı
katıldı.
Toplum Gönüllüleri Eğitici Eğitmen Eğitimindeydik…
Ekim tarihinde Alanya Pegasos Hotel’de gerçekleştirilen ve üreme sağlığı ve akran eğitimi
projesinin bir ayağını oluşturan Eğitici Eğitmen Eğitimi'nde katılımcı 21 eğitmen adayına
tıbbi ve sosyal yönüyle HIV/AIDS konusunda eğitim verdik.
4.8. Katıldığımız Toplantılar
Avrupa AIDS Tedavi Grubu Toplantısındaydık…
22 - 25 Ocak 2009 tarihinde Brüksel’de düzenlenen European AIDS Treatment Group
(Avrupa AIDS Tedavi Grubu)’un altında çalışan European Community Advisory Board
(Avrupa Toplumsal Danışma Kurulu)’un her ay düzenlediği ve bu ayki toplantısına uzun
zamandır aralarında görmeyi istedikleri toplantılarına Türkiye’den davet edildik.
Toplantının ana teması HIV ve HBV ko-enfeksiyonu idi. Ko-enfeksiyon sırasında kullanılan
ilaçlar ve bunların yan etkileri üzerine konuşuldu. Bunun yanında ilaç firmalarından HIV ve
HBV ko-enfeksiyonu ile ilgili ilaç çalışması yapmakta olan Roche firması davet edildi.
Çalışmanın aşamaları anlatıldı ve bu konu ile ilgili olarak tartışma yapıldı.
Avukatlarımızla HIV ve Hukuksal Çerçeve toplantımızı gerçekleştirdik…
Hukuk Poliklinikleri Projemiz kapsamında yer alan avukatlarımızla kaynaşmak, onlara
Projeyi daha detaylı anlatmak, Türkiye’de HIV ve bu alanındaki mevcut yasal düzenleme ve
uygulamalar konusunda onların bilgi ve farkındalık düzeylerini arttırmak amacıyla, 28 Şubat
2009 tarihinde İzmir, Kayseri, İstanbul ve Adana’dan katılım sağlayan avukat dostlarımızla
“HIV ve Hukuksal Çerçeve” toplantımızı gerçekleştirdik.
Kongre içerisinde yapılmış olan HIV/AIDS oturumunda, dünyada ve Türkiye’de HIV/AIDS
verileri, test seçenekleri ve özellikle direnç testi ve bunun yanında tedavi seçenekleri üzerinde
duruldu. HIV Enfeksiyonu sırasında karşılaşılabilecek fırsartçı enfeksiyonlardan bahsedildi.
Bu oturumda özellikle direnç testleri ve bu testlerin doktorlar tarafından kullanılmaması ve
bunun ülkemizdeki en büyük eksikliklerden birisi olduğu üzerine tartışıldı.
Dermatoloji Kongresindeydik...
5-17 Nisan 2009 tarihleri arasında Harbiye Askeri Müzesi’nde
gerçekleştirilen kongreye PYD olarak, HIV tedavisinde
multidisipliner yaklaşımın gerekliliğinden yola çıkarak farklı
branşlara yönelik yapılan kongrelere de katılım sağlamayı
hedefledik ve ilk olarak Dermatoloji Kongresi’nde standımızla
yer aldık.
HIV/AIDS Üzerine Çok Önemli Bölgesel Bir
Toplantıya Ev Sahipliği Yaptık…
HIVTRI (HIV Eğitim ve Kaynak Sağlama Girişimi) tarafından 6–8 Mayıs 2009 tarihlerinde
İstanbul’da “Güney Doğu Avrupa’da HIV II: Gelişim için beraber çalışmak” başlığı altında
Pozitif Yaşam Derneği desteği ile düzenlenen toplantıya 14 Güney Doğu Avrupa ülkesinden
130 kişi katıldı. Toplantıda bölge içinde HIV ile yaşanların ilaca ve tedaviye erişimi,
uğradıkları ayrımcılık ve damgalanmanın boyutları ve alanda yapılan bilimsel araştırmalar
konularında; hekimler, hemşireler, HIV Pozitifler, devlet yetkilileri, uluslararası uzmanlar ve
ilaç şirketleri temsilcilerini bir araya getirerek çözüm önerileri geliştirildi.
“Doktor – hasta ve hasta destek grupları ilişkisi”nin tartışıldığı grupta; doktorların sadece
ilacı reçete etmesinin yeterli olmadığı vurgulandı. Buradan çıkan en önemli sonuç;
HIV pozitif bir kişinin tedavisine devam etmesinin önündeki engelleri aşmak
için Çoklu Disiplin Yaklaşımı* ile bir arada çalışması idi.
Çoklu Disiplin Yaklaşımı* Doktorlar, hemşireler, sağlık memurları, sivil toplum
kuruluşları, psikologlar, psikyatristler ve akran danışmanlarından oluşan bir ekibin hastayı
takibi ve destek hizmetleri verilmesi.
Yaklaşık 20 yıldır HIV ile yaşayan B.P. ilk defa bu toplantıda diğer HIV pozitiflerle bir araya
geldi. Bu güne kadar deşifre olma endişesi ile hiçbir platforma gelmeyen arkadaşımız kalabalık
toplantıda el kaldırarak söz aldı ve duygu dolu bir konuşma yaptı.
25.05.2009 İstanbul Gazetesi
3. Genel Kurulumuzu yaptık…
En son iki sene önce toplanan ve yapılan seçimlerle iş başına gelen yönetim kurulu üyelerinin
talebi doğrultusunda 3. genel kurul 7 Haziran 2009 Pazar günü gerçekleştirildi.
Tamamlanan ve yürütülen projeleri tüm üyelerle paylaşımı ile başlayan genel kurulda 2007 ve
2008 yılları faaliyet raporu ve mali raporlar Denetleme Kurulu tarafından Genel Kurula
sunuldu ve onaylandı.
Tüzük değişikliklerinin ardından yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimlerine gidildi.
Yönetim Kurulu aşağıdaki görev ve sorumlulukları paylaşacak alanları şu şekilde belirlendi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Muhasebe
Proje + Kaynak Geliştirme
Yurtdışı ilişkiler
İletişim
Savunuculuk
Tedavi – Bakım
Gönüllülük + Destek
Kabul edilen yeni tüzüğe göre adayların seçimi oylamaya sunuldu. Yeni yönetim kurulu için 7,
denetleme kurulu için de 3 asıl üye seçildi. Dernek başkanlığına Arzu Kaykı getirildi.
Genel Kurulda ayrıca Genel Kurulların 3 yıl yerine 2 yılda bir yapılması, Yönetim Kurulu
üyelerinin 5’ten 7’ye çıkarılmasına, 2 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan dernek üyelerinin
üçüncü dönem için yönetim kurulu üyeliğine aday olamayacağı ile ilgili tüzük değişiklikleri
yapıldı.
Genel Kurul’dan sonra Derneğin üyeleri, danışanları, danışmanları ve gönüllüleri ile birlikte
derneğin dördüncü yılı kutlandı.
HIV/AIDS’le Yaşayan Sığınmacı, Mülteciler toplantısı yaptık…
11 Haziran 2009 tarihinde Destek Merkezimizde konunun tarafları Sivil Toplum Örgütlerinin
katılımı ile HIV/AIDS’le Yaşayan Sığınmacı, Mülteci ve Sığınma başvurusunda bulunan
kişilerin durumunu konuşmak üzere toplandık.
Bu sebeplerle, 11 Haziran 2009 tarihinde bu alanda çalışan Birleşmiş Milletler Mülteciler
Yüksek Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Af Örgütü, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı,
Helsinki Yurttaşlar Derneği, Istanbul Interparish Migrant Program (İstanbul Cemaatler-arası
Göçmenler Programı), ve Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneğinden temsilcilerin katılımıyla bir
toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda; sığınmacı başvurusunda bulunmuş kişiler, sığınmacı ve
mültecilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin mevcut mevzuat ve uygulamalar,
HIV’in tıbbi boyutu, tedavi testlere ilişkin bilgiler, HIV statüsünde olan sığınmacıların
tedavisinin başlaması ve sürdürülmesi önündeki engeller ve olası çözüm önerilerini tartıştık.
İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Toplantısındaydık!
28.09.2009 Perşembe günü “İnsan Ticareti İle Mücadele, Mülteciler Ve Kaçak Göçmenlerin
Sorunları İle İlgili İnsan Hakları Düzleminde Çözüm Getirme” aylık komisyon toplantısı
yapıldı. Toplantıya Pozitif Yaşam Derneği olarak katıldık.
İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu tarafından 2009 yılı başı itibariyle alınan karar
doğrultusunda; İnsan Ticareti ile mücadele, Mülteciler ve Uluslararası Göçün getirdiği
sorunlara İnsan Hakları düzleminde çözüm getirme, mağdurların korunması, yardım
sağlanması, bu hizmetlere sivil toplum kuruluşlarının katkısının ve işbirliği olanaklarının
artırılmasıyla ilgili sorunlar ve öneriler komisyonda görüşüldü.
HIV in Europe Organizasyonu için Stockholm'deydik!
HIV
in
Europe
organizasyonunun,
İsveç
Sağlık Bakanlığı tarafından
organize edilen 2009 yılı
Kasım ayı toplantısına Arzu
Kaykı ve Işıl Monkul katıldı.
“HIV in Europe” Avrupa da
birçok multidisiplinin bir
araya gelerek; erken tanı ve
doğru test sistemi ve tedavi ile ilgili çalışmaları yürüten bir organizasyondur. Grup,
savunuculuk ve politik alanlarda çalışan uzmanlardan oluşmaktadır. 2007 yılında Brüksel’ de
Pan Avrupa konferansında “HIV in Europe 2007: Doğru test sistemi ve erken tanıda birlikte
çalışma ” başlığıyla ortaya çıkan grup, bu konferansta Avrupa WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
bölgesinde HIV konusunda çalışan ve aralarında avukatların, klinisyenlerin ve halk sağlığı
profesyonellerin de bulunduğu 300 den fazla paydaşı bir araya getirdi.
5. Medya
5. 1. Düzenlediğimiz Basın Toplantıları
HIVTRI (HIV Eğitim ve Kaynak Sağlama Girişimi) Basın Toplantısı
HIVTRI tarafından 6–8 Mayıs 2009
tarihlerinde “Güney Doğu Avrupa’da
HIV II: Gelişim için beraber çalışmak”
başlığı altında düzenlenen toplantının
neticelerini yayınlamak üzere basın
mensupları ile bir araya geldik. Ancak
düzenlediğimiz basın toplantısına
düşük katılımın olması neticesinde
konuşmacı Prof.Dr. Gökengin; bölgede
HIV/AIDS ve buna bağlı durumlara
başarılı bir yanıt sağlamak ve
engellerin üstesinden gelebilmek için
medyanın önemine değindi.
Daily News’de çıkan haberimiz; “HIV Güneydoğu Avrupa’da göz ardı
ediliyor!”
“İstanbul- HIV Eğitim ve Kaynak Girişimi (HIVTRI) yöneticisinin açıklamasına göre
Güneydoğu Avrupa’da HIV’e gereken ilgi ve alaka gösterilmemektedir. Girişimin dün yapılan
basın açıklamasına Türk medyasından üç muhabirin katılması bu durumu doğrulamaktadır.
Dün Taksim’de Point Otel’de yapılan konuşmada Mike Youle, doktorları, hemşireleri, hasta
yakınlarını, devlet görevlilerini ve sivil organizasyonları birlik olmaya ve Güneydoğu’da HIV
vakalarına ilgi ve farkındalığı arttırmaya yönelik çözüm aramak için tecrübelerini paylaşmaya
çağırarak girişimin temel amaçlarını özetlemiştir. Youle: “Daha az vaka olması nedeniyle
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, Kosova,
Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye’den oluşmuş bölge daha az
öncelikli bölgedir. Ancak, bu durum tedavi, organizasyonel ilgi ve genel desteğin de daha az
öncelikli olmasını gerektirmiyor” dedi.
Bu konudaki farkındalığı arttırmak için HIVTRI 6-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da
bölgesel HIV toplantısı düzenlemiştir. Bu toplantının asıl hedefi, bölgedeki kilit tarafları
dünyanın her yerinden HIV deneyimleri olanlar ile etkileşmeleri için bir araya getirmek ve
sektör temsilcilerine uzmanlardan Güneydoğu Avrupa’daki koşulları ilk elden öğrenme fırsatı
tanımaktır.”
19.05.2009 Güneyde İmece
Antalya Basın Toplantısı…
HIV/AIDS ile ilgili doğru bilgileri vermek ve özellikle HIV epidemisi açısından 4. büyük il
olan Antalya’da konuya duyarlılık yaratmak için 3 Eylül 2009 Perşembe günü basın toplantısı
düzenlendik.
Antalya’da
HIV/AIDS’i
gündeme getirmek için
düzenlediğimiz
basın
toplantısında
Dernek
başkanı Arzu Kaykı: Test
yaptırmaları için halka,
hızla artan sayılara dikkat
çekmek
için
karar
vericilere
ve
tedaviye
erişimi sağlamak için HIV
pozitiflere
seslenen
konuşmasında
“Artık
gelişmiş ilaç seçenekleri
ile sağlıklı ve kaliteli
bir yaşam mümkün.
Mutlaka
bize
ulaşın”
mesajını verdi.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana
Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Rabin Saba HIV/AIDS’in tıbbi ve bilimsel boyutunda
Dünyada, Türkiye’de ve Antalya’da ki HIV/AIDS sayılarına vurgu yaparak, Dünyada yeni
vaka sayılarında gerileme görülürken, Türkiye sayılarında hızlı bir artış
olduğunu belirtti.
Son olarak konuşan Antalya hukuk danışmanımız Av. Soner Ustaoğlu HIV ve İnsan hakları
sunumunda, mevcut yasal düzenlemede HIV pozitif olmanın çalışmaya, evlenmeye,
çocuk sahibi olmaya, öğrenim görmeye engel olmadığını ve özellikle HIV ile
yaşayanların haklarının Anayasa’daki ayrımcılık maddesi ile korunduğunu belirtti.
7 Eylül 2009 Akdeniz Manşet
Anadolu Projesi Basın Toplantısı
17 Aralık 2009 tarihinde İstanbul LaresPark Otel’de “Anadolu Projesi” (HIV ile yaşayan
bireyler için destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması) projesinin sonuçlarını açıklamak için
basın toplantısı düzenledik.
Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) desteği ile İstanbul başta olmak
üzere HIV pozitiflerin yoğun olarak yaşadığı toplam 10 ilde yürüttüğümüz proje ve anket
sonuçlarını paylaştığımız toplantı; T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Ercan Bal, Birleşmiş Milletler HIV/AIDS
Ortak Program Müdürü Ela Aktürkoğlu, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, Sivil Toplum
Kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.
Türkiye’de en fazla HIV ile yaşayanların bulunduğu 10 ilde (İstanbul, İzmir, Antalya, Adana,
Ankara, Kayseri, Mersin, Bursa, Kocaeli, Trabzon) HIV pozitif kişilere ulaşmak, HIV tedavisi
ve hakları konusunda onları bilgilendirmek ve destek hizmetlerine yönlendirmek, mevcut
durumlarını analiz etmek ve yaşadıkları sorunlara çözümler üretmeyi hedeflediğimiz
projemizi 2008 – 2009 tarihleri arasında tamamladık.
Bölgesel farklılıkları değerlendirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında 163 HIV ile
yaşayan kişiye ulaşıldı.114 HIV pozitif kişi ile yapılan anket sonuçlarında çıkan ilginç
sonuçlardan bazıları:
Katılımcıların %45,5’i hastaneye veya doktora başka rahatsızlıklar nedeniyle
gittikleri anda birazda tesadüfi bir şekilde HIV taşıdıklarını öğrenmişlerdir.
Anti- HIV testi yaptırma nedenlerinden şüphelenme ve kan bağışı sırasında
ortaya çıkması diğer illerde daha ağırlık kazanırken, İstanbul’da yaşayanlar için
eşinde/partnerinde HIV’in olması nedeniyle test yapılması, işyerinden
istenen veya kendilerinin yaptıkları rutin kontroller sonucu ve evlilik/ ilişki
öncesi yapılan testlerden dolayı öğrenme öne çıkmaktadır.
Tanının kendisinden habersiz başkaları ile paylaşıldığını belirten katılımcıların oranı
%28’dir. Özellikle eş, akraba, arkadaş gibi yakın çevre olmak üzere hastane
personeli ve doktorlar tanı konan kişiden izin alınmadan bilgilendirilebilmektedir.
Katılımcıların sadece %38’i tanıyı açıklayan sağlık görevlisinin kendisine doğru
bilgiler verdiğini belirtmektedir. %42 oranında katılımcı hiçbir şekilde
bilgilendirilmediklerini belirtirken, %8 oranında katılımcı yanlış bilgilendirildiklerini
düşünmektedir. Özellikle HIV’in tedavisi olmayan bir hastalık olarak
aktarılması, kesin ölümle sonuçlanacağı, çocuklarına sarılmamaları,
cinsel hayatlarını bitirmeleri gerektiği gibi yanlış bilgilere maruz kaldıklarını
belirtmektedirler.
Katılımcıların %48’i hastanede kendilerini rahatsız edecek davranışlara maruz
kaldıklarını belirtmişlerdir. Özellikle doktorlar ve sağlık personeli tarafından
mahremiyet haklarının ihlal edilmesi ve tedavi/ ameliyat ihtiyaçlarının
reddedilmesi en çok yaşadıkları sıkıntılar olmaktadır. Bu tür davranışlara maruz
kalan katılımcıların %3’ü tedavilerini aksatmış veya geciktirmişlerdir.
Diğer illerde yaşayan katılımcıların hastanelerde hak ihlaline ve kötü muameleye
maruz kalma oranları İstanbul’da yaşayan katılımcılara göre daha yüksektir.
18 Aralık 2009 Cuma Hürriyet
Aralık 2009 Doktor Dergisi
5.2. Basın Açıklamalarımız
23 Mart 2009
Pozitif Yaşam Derneği Türkiye’de HIV Pozitiflerin Yaşadıkları Hak
İhlâlleri Raporu’nu Açıklıyor…
9 Mayıs 2009
Türkiye, HIV/AIDS üzerine çok önemli bölgesel bir toplantıya ev
sahipliği yaptı…
8 Haziran 2009
Pozitif Yaşam Derneği 4. Yılını kutladı!
8 Temmuz 2009
Tıbbi Tanılar Kişinin Rızası Olmadan Açıklanamaz…
25 Ağustos 2009
Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporu
Toplantısının Gündeminde; HIV'le Yaşayanlar
3 Eylül 2009
Pozitif Yaşam Derneği Antalya’da HIV/AIDS’i Gündeme Getirdi…
10 Eylül 2009
HIV/AIDS "Katliamcı" Değil, Sadece Tıbbi Bir Durumdur
1 Aralık 2009
Yine Sokaktaydık! 1 Aralık Dünya AIDS Gününde Beyoğlu'ndaydık
“Önyargı Balonları Uçtu, Gerçeklerle Yürüdük!”
1 Aralık 2009
UNAIDS 2009 Raporu: “Yeni HIV Enfeksiyonları Azalıyor, Tedaviye
Erişim Artıyor.”
2 Aralık 2009
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde HIV/AIDS Gündeme Geldi!
17 Aralık 2009
Anadolu'da Yaşayan HIV Pozitifler'in Analiz Raporu Açıklandı.
İnsan
Hakları
5.3. TV/Radyo Programları
Yön Radyo’da program yapmaya devam ettik…
96.6 frekansında yayın yapan Yön Radyo’da“Pozitif Yaşamak” programımıza 2009 yılında
da devam ettik. 22 Aralık 2008 Pazartesi akşamı başladığımız ilk programımızın ardından
her ayın 3. pazartesi akşamı 20:00 – 21:00 saatleri arasında dinleyicilerimizle buluştuk.
19 Ocak 2009 Pazartesi akşamının konusu Dernek avukatımız Habibe
Yılmaz Kayar ve Hukuk Poliklinikleri Koordinatörü Erdem Akter ile
“HIV/AIDS ve İnsan Hakları” idi.
16 Şubat 2009 tarihinde Dernek psikologu Murat Yüksel ile yaptığımız
program “HIV’le Yaşamak ve Ruh Sağlığı” üzerineydi.
16 Mart 2009 günü Anadolu Projesi koordinatörü Tekin Tutar ile “HIV ve
Ayrımcılık” konuştuk.
20 Nisan 2009 Arzu Kaykı ve Murat Yüksel “HIV ve sosyal yaşam” başlıklı
programı gerçekleştirdi.
18 Mayıs 2009 Murat Yüksel ve Tekin Tutar Türkiye’de ve Dünyadaki HIV
epidemisini konuştular.
Hukuk Danışmanımız Av. Habibe Yılmaz Kayar canlı yayın konuğu oldu.
23 Mart 2009/Pazartesi akşamı Kanal 24’te
yayımlanan Moderatör Gece programda HIV
pozitiflerin uğradıkları hak ihlalleler konu edildi.
Yayın esnasında yapılan telefon bağlantıları ile
raporda öyküleri yer alan iki HIV pozitif kişi
yaşadıkları ihlalleri seyircilere kendi sözleriyle
aktardılar.
Açık Radyo'daydık!
11 Ağustos 2009'da Açık Radyo’da Gülgün Küçükören'in sunduğu "Hikayenin Kadın Hali"
isimli programdaydık. Türkiye’de HIV ile yaşayan kişilerin durumuna ve Pozitif Yaşam
Derneği’nin faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirilen yayına, Pozitif Yaşam Derneği’nden Arzu
Rezzan Kaykı ve Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Tutar katıldı.
Nurseli İdiz'de HIV'le olan mücadelemizi destekliyor!
5 Ekim 2009 Pazartesi günü saat 22:30'ta Kanal T’de
Nurseli İdiz’in sunduğu “Gecelik Haberler” programına
Pozitif Yaşam Derneği olarak konuk olduk.
Kanal T ekranlarını yatak odasına dönüştüren, farklı
formatıyla izleyicilerle buluşan haber bültenine Arzu
Kaykı ve Hukuk danışmanı Habibe Yilmaz Kayar katıldı.
Haber stüdyosunun önüne kurulmuş yatak odası
dekorunda haberleri sunan Nurseli İdiz ile sohbet eden
Arzu KAYKI ve Avukat Habibe KAYAR, Derneğin çalışma
alanları, amaçları ve hedefleri hakkında bilgiler verdi.
Derneğin yürüttüğü projeler ve farkındalık çalışmalarının
yanı sıra HIV/AIDS’in bulaş - bulaşmama yolları, tedavi seçenekleri ve tedaviye erişim
konuları aktarıldı.
Muhabbet Kralı’ndaydık…
1 Aralık 2009 gecesi Okan Bayülgen’in ve
Sevil Atasoy’un birlikte hazırladığı
Muhabbet Karlı programın konukları
Dernek başkanı Arzu Kaykı, psikolog
Murat Yüksel, Prof. Dr. Volkan Korten ve
HIV ile yaşayan Kız Kulesiii ve Fuat idi.
Gece yarısı saat: 12:30 da başlayan ve
sabahın 04:00’üne kadar devam eden
program yoğun ilgi gördü. Geç saatlerde
yayınlamasına
rağmen
program
sonrasında ve sırasında web sitemiz
toplam 2200 kere ziyaret edildi.
Muhabbet Kralı’ndan sonra derneğimize ulaşan kişiler:
10 yıldır HIV pozitif olduğunu bilen ama tedavi alma konusunda çekinceleri olan O.F
programı izledikten sonra fikrinin değiştiğini ve tedavi olacağını belirtti. Hastaneler ile ilgili
bilgi almak için derneğimize gelip görüşmek için bizden randevu aldı.
Hatay’dan A.T Bizlere ulaştı. Program sayesinde yardım alabileceği bir yer olduğunu öğrenen
danışan elinde mevcut ilaçlarının bittiğini ve sosyal güvencesinin sonlandığını ne yapması
gerektiğini bilmediğini paylaştı. Bununla ilgili Hatay da yaşayan pozitif arkadaşımız ile
iletişime geçmesini sağladık. Tedaviye ulaşımla ilgili A.T nin sürecini takip etmeye başladık.
13 Yıl önce HIV testi yaptırmış ve sonucu pozitif olduğu için Kıbrıs’ dan Deport edilmiş H.S
derneğimize programı izledikten sonra ulaştı. Elisa testi pozitif vermiş ve sınır dışı edilmiş. O
nedenle bu zamana kadar tekrar test yaptırmamış ve doğrulama testide çıkmamış. Kendisi
programdan sonra cesaretlendiğini ve gerekli testleri yaptırmak istediğini bildirdi.
Derneğimiz yeniden HIV testi yaptırma süreci ve sonrasının takibini yapacak.
BEN 19 YAŞINDAYIM. HIV OLDUGUMU DUSUNUYORUM TESTE GITMEK ISTEMIYORDUM.
PROGRAMI IZLEYINCE TESTTE GITMEYE KARAR VERDIM. B.A
Almanya’dan programı izleyen S.A HIV ile yaşayan kişinin ablası. Bizi Arayarak kardeşinin
gerekli testleri aksattığını ve testlerini düzenli yaptıramadığını iletti. Kardeşini en kısa
zamanda derneğe ulaştıracağını ve bizim bir merkezin varlığından haber olduğu için mutlu
olduğunu iletti.
Diyarbakır da durumunu öğrenen B.T durumunu öğrendiğinden bu yana ilaçlarını aldığını
fakat sürekli intiharı düşündüğünü iletti programdan sonra Derneği arayarak tedavisine
ilişkin bilgi aldı ve bir HIV pozitif ile görüşerek deneyim paylaşımı alarak HIV süreci ile
barışma konusunda gelişme gösterdi.
Katıldığımız televizyon programlarının HIV pozitif kişilere ve topluma ulaşmakta ne kadar
önemli bir rol oynadığının altını önemle çiziyoruz…
5. 4. TV programlarımızın listesi
Tarih
Program Adı
23.03.2009 Moderatör
Eyl.09
40 Dakika
Eyl.09
Dünyamız Detay
Kanal
Haber 24
TRT Türk
TRT Türk
Kanal T
(Nurseli İdiz)
Kanal T (Almula
Katılımcılar
Avukat Habibe Yılmaz Kayar
PYD'den Görüş Aldı Ve Avrupa Birliği Raporu Yorumlatıldı
Psk Murad İle Röportaj Yapıldı
Arzu Ve Habibe Katıldı
Eyl.09
Gecelik Haberler
23.Eki.09
Sabahlık Haberler
30.Eki.09
14.Kas.09
.12.2008
01.12.2009
Sabahlık Haberler
Guzel Gunler
VE İNSAN
Başka Yerde Yok
Samanyolu TV
NTV
CINE 5
01.12.2009
Farklı Bir Gün
CINE 5
Pozitif Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Can Tuna Pekkara
İle Yapılan Söyleşi Yayınlanıyor
01.12.2009
Haber
CNNTURK
Bugün Dünya AIDS Günü.
01.12.2009
Gündemin Rengi
CNNTURK
Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Günü: Pozitif Yaşam Derneği
Arzu Kaykı
01.12.2009
Haber
CNNTURK
Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Günü: Pozitif Yaşam Derneği
Arzu Kaykı
01.12.2009
Moderatör
HABER 24
Dünya AIDS Günü Hakkında Bilgi Veriliyor. Pozitif Yaşam
Derneği
01.12.2009
Moderatör
HABER 24
Dünya AIDS Günü
01.12.2009
Moderatör
HABER 24
Dünya AIDS Günü
01.12.2009
Kanal D Ana Haber
Bülteni
KANALD
Dünya AIDS Günü.
01.12.2009
Muhabbet Kralı
KANALD
Okan Bayülgen, Sevil Atasoy, Arzu Kaykı, Volkan Korten, Kız
Kulesiii, Fuat
01.12.2009
Akşam Haberleri
NTV
Dünya AIDS Günü Nedeniyle Taksim'de Yürüyüş Düzenlendi.
01.12.2009
Haber Merkezi
NTV
Dünya AIDS Günü Nedeniyle Taksim'de Yürüyüş
Düzenleniyor.
01.12.2009
Son Nokta
SKYTURK
Dünya AIDS Günü
01.12.2009
Ve Diğer Gündem
SKYTURK
Dünya AIDS Günü
01.12.2009
Gün Ortası
STAR
Bugün 1 Aralık AIDS Günü.
01.12.2009
Haber
TGRT HABER
Dünya AIDS Günü. Arzu Kayki, Tbmm
01.12.2009
Haber
TGRT HABER
01.12.2009
Haber
TRT 2
Bugün Dünya AIDS Günü.
Bugün Dünya AIDS Günü. Pozitif Yaşam Derneği, Beyoğlu
Belediyesi, Maltepe Üniversitesi, Arzu Kaykı, Ahmet Misbah
Demircan,
01.12.2009
Haber
TRT TURK
1 Aralık Dünya AIDS Günü
01.12.2009
01.12.2009
Dünyanın Haberi
Ana Haber
TRT TURK
TV8
Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Günü.
01.12.2009
TV 8'de Bu Sabah
TV8
Pozitif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Klinik Psikolog
Murat Yüksel Ve HIV Pozitifli Bir Hasta İle 1 Aralık Dünya
AIDS Günü Üzerine Yapılan Söyleşi Veriliyor.
01.12.2009
Akşama Doğru
ULKE TV
İstiklal Caddesinde AIDS Hastalığına Dikkat Çekmek İçin
Yürüyüş Düzenlendi.
Merter)
Arzu Katıldı
Kanal T (Almula Habibe Yılmaz Kayar
Merter)
Dr. Dilek Mamçu
4 HIV+ Kişi İle Telefon Bağlantısı İle Program Yapıldı
Demet Şener İle Söyleşi Yapılıyor/ Pozitif Yaşam Derneği
Dünya AIDS Günü
02.12.2009 Kahvaltı Haberleri
ATV
Dünya AIDS Günü Nedeniyle Taksim'de Yürüyüş Düzenlendi.
02.12.2009 Yeni Gün
CNNTURK
AIDS Konusunda Önyargılar Kırılamıyor.
02.12.2009 Sabah 24
HABER 24
Pozitif Yaşam Derneği Üyeleri Taksim Meydanı'nda Yürüyüş
Düzenledi.
02.12.2009 Haberler
KACKAR TV
Dünya AIDS Günü Dolayısıyla Kocaeli'nde Bir Dizi Etkinlik
Düzenlendi.
02.12.2009 Haber
SKYTURK
Haber Türk Ve Birgün Gazeteleri Haber Başlıkları Okunuyor.
02.12.2009 Son Nokta
SKYTURK
Dünya AIDS Günü Hakkında Bilgi Veriliyor.
02.12.2009 Sabah Haberleri
02.12.2009 Sabah
TRT1
TV NET
Haber Türk Gazetesi'nin Haberleri Okunuyor.
03.12.2009 Haber 1
KACKAR TV
Dünya AIDS Günü Dolayısıyla Kocaeli'nde Bir Dizi Etkinlik
Düzenlendi.
06.12.2009 Süper Starlife
STAR
Magazin Turu Veriliyor. Pozitif Yaşam Derneği
Dünya AIDS Günü Taksim'de Yapılan Yürüyüşle Hatırlandı.
5. 5. Gazete – Dergi – İnternet Haberlerimiz
05.04.2009 - Radikal
03 Eylül 2009 Hürriyet
HIV Pozitif memur, mahremiyet hakkı
için AİHM kapısında!
03 Eylül 2009 Perşembe tarihinde Mahremiyet ve
tedaviye erişim hakkı ihlali yaşayan devlet memuru
danışanımızın
yaşadıkları,
Bülent
Ovacık
tarafından Hürriyet Gazetesi için haberleştirildi…
29 .09.2009 – Sabah İK
5.6. Tüm basın haberlerimiz
Tarih
Yer
Mecra
Muhabir
Haber
2009
1 Nisan 2009
İnternet
NTVMSNBC
Tülay Sağlam
5 Nisan 2009
Gazete
Radikal
Umay Aktaş
8 Mayıs 2009
İnternet
9 Mayıs 2009
İnternet
9 Mayıs 2009
İnternet
11 Mayıs 2009
19 Mayıs 2009
25 Mayıs
2009
9 Ağustos
2009
Gazete
Gazete
Hürriyet Daily
News
Hürriyet Daily
News
Hürriyet Daily
News
Kent Gazetesi
Güneyde İmece
Gazete
İstanbul Gazaetesi
Gazete
Haber Türk Pazar
Pınar Tarcan
12 Ağustos
2009
İnternet
NTVMSNBC
Tülay Sağlam
Gazete
Sağlık Günlüğü
Pınar Tarcan
Bizim de insan olduğumuzu
unutmayın (Hak ihlalleri raporu)
Tıp çok değişti, önyargılar
değişmedi (Hak ihlalleri raporu)
HIVTRI
Ceyda
HIVTRI
HIVTRI
HIVTRI
HIVTRI
HIVTRI
AIDS'e rağmen aşk (Hatay M'nin
haberi)
UNAIDS'ın 'Yer değiştiren
Bireylerin HIV/AIDS
Epidemisindeki Yeri' başlıklı
taoplantısı
26 Ağustos
2009
28 Ağustos
2009
3 Eylül 2009
Gazete
Antalya Gazetebir
Avrupa Komisyonu Toplantısı
Dergi
Antalya Basın Topantısı
3 Eylül 2009
İnternet
Kongre Toplantı
BİA Haber
Merkezi
3 Eylül 2009
Gazete
Hürriyet
4 Eylül 2009
4 Eylül 2009
4 Eylül 2009
4 Eylül 2009
6 Eylül 2009
Gazete
Gazete
Gazete
Gazete
Antalya Gazetesi
Antalyada Bugün
Akdeniz Manşet
Hürriyet Sağlık
Haber Bu
10 Eylül 2009
İnternet
NTVMSNBC
Tülay Sağlam
11 Kasım 2009
25 Kasım
2009
27 Kasım
2009
28 Kasım
2009
29 Kasım
2009
29 Kasım
2009
30 Kasım
2009
30 Kasım
2009
Gazete
Birgün
Çayan Ethem
Gazete
Takvim
AIDS için senarist oldu
Gazete
Habertürk
Belediyeden AIDS Uyarısı
Gazete
Gazete
Gazete
Aksam
Cumartesi(Eki)
Pazar Sabah İşte
İnsan eki
Pazar Sabah İşte
İnsan eki
internet
Sağlıkta Gündem
Gazete
Cumhuriyet
Avrupa Komisyonu Toplantısı
Antalya Basın Topantısı
HIV+ Devlet Memuru Haberi
(Manşetten girdi)
Antalya Basın Topantısı
Antalya Basın Topantısı
Antalya Basın Topantısı
DHA
Hasan Soysuz
Çeliktaş
Antalya Basın Topantısı
Hitler'li reklam önyargıyı
körüklüyor
01.Aralık .2009 Dünya AIDS Günü
HIV 'den Daha Tehlikeli :YDÖ
Virüsü
Şirketlerin HIV Karnesı negatif
Şirketlerin HIV Karnesı negatif
1 Aralık Ön Yargıları Tedavi Günü
Meltem Yılmaz
S.Ç.isimli kişi röportaj Ön yargı
AIDS'LİYE zarar veriyor
30 Kasım
2009
30 Kasım
2009
30 Kasım
2009
30 Kasım
2009
30 Kasım
2009
30 Kasım
2009
30 Kasım
2009
30 Kasım
2009
30 Kasım
2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
Ufuk Aktaş
Salman
Ufuk Aktaş
Salman
Rauf bey ile röportaj,Vurun
AIDSLİYE
Mesude Ersan
Yarın Dünya AIDS Günü
Gazete
Radikal
Gazete
Radikal
Gazete
Hürriyet
Gazete
Hürriyet
1 Aralık Dünya AIDS Günü
Gazete
Hürriyet
Ö.K.ile yapılan Röportaj
Gazete
Aksam/Sağlık/5
Gazete
Aksam/Sağlık/3
JIV değil ayrımcılık öldürüyor
Gazete
Aksam/Sağlık/2
Önyargılardan uzaklasalım
Gazete
Aksam/Sağlık
internet
internet
internet
Sağlıkta Gündem
ntvmsnbc
Haberx
1 Aralık 2009
internet
TBMM
1 Aralık 2009
internet
Samsun Cihan
1 Aralık 2009
internet
Türkyurdu
1 Aralık 2009
internet
Kentsel Haber
1 Aralık 2009
internet
Samanyolu.com
1 Aralık 2009
internet
1 Aralık 2009
internet
1 Aralık 2009
Sayfa
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
internet
internet
internet
internet
internet
internet
Sağlıgım İçin her
Berk Geyik
sey
Sağlıgım İçin her
sey
Pozitif Yasam
Derneği
ntvmsnbc
Turuncu Time
Jöntürk
Oben Budak
Newsweek Türkiye
Morel Eskişehir
PYD
1 Aralık 2009
internet
Yeni Şafak
1 Aralık 2009
internet
Bursa Burada
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
internet
internet
internet
internet
internet
1 Aralık 2009
internet
1 Aralık 2009
internet
Gönüllü Programı
ntvmsnbc
Aksam Sağlık
Haber Gazetesi
Ekolay/Sağlık
T24 Bağımsız net
Gazetesi
Haberin Gündemi
Türkan Yılmazer
Rauf beyle röportaja devam
HIV Tasıyıcıları AIDS Mağduru
HIV Pozitif hastaya bakıyorum
diye yanıma oturmadı
Yabancı sevgili AIDSİ artırıyor
Türkiyenin AIDS Gerçeği
Türkiyenin AIDS Gerçeği
HIV görüşülmesi Kemalettın
Aydın konusması
STL lar AIDS yenmek için
Kampanya başlattı
STL lar AIDS yenmek için
Kampanya başlattı
STL lar AIDS yenmek için
Kampanya başlattı
STL lar AIDS yenmek için
Kampanya başlattı
Tülay Karabağ
AIDS bir Hastalık Değil Sendrom
Dünya AIDS günü renkli
etkınlıklere sahne oldu
1 Aralık Dünya AIDS Günü
Ön Yargı Balonları uçtu
Ön Yargı Balonları uçtu
Hayırdır Okan
HIV Çiftlerin sağlıklı çocukları
1 Aralık Dünya AIDS Günü
Ön yargı balonları uçtu
İstiklal Caddesınde AIDS için
yürüdüler
İstiklal Caddesınde AIDS için
yürüdüler
1 Aralık Tünel MeydaNINDAYDIK
İki katı olsun prezervatifsiz olsun
1 Aralık AIDS Haftası afişi
AIDS değil ön yargı öldürür
1 Aralık Dünya AIDS Günü
Dünyada azalıyor Türkiyede
artıyor
Dünyada azalıyor Türkiyede
artıyor
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
internet/video Türknet video
internet
Ana Haber
1 Aralık 2009
internet
Bianet
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
internet
internet
internet
internet
internet
Bianet
Bianet
Anadolu Ajansı
Barış Haber
Denge
1 Aralık 2009
Gazete
Takvim
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
Dergi
Dergi
internet
internet
Gazete
1 Aralık 2009
Dergi
1 Aralık 2009
Gazete
Formsante
Elele
Haber Pro
DHA Haber Ajansı
Star
Özlem Yurtçu
Marie Claire
Mensıon
Herkeze Sağlık
1 Aralık 2009
Gazete
Herkeze Sağlık
1 Aralık 2009
1 Aralık 2009
Gazete
Gazete
Haberturk
Haberturk
2 Aralık 2009
internet
EHA Haber Ajansı
2 Aralık 2009
Gazete
2 Aralık 2009
2 Aralık 2009
Gazete
Gazete
Yeni Asır
Sarmasık(Ek)
Taraf
Posta
2 Aralık 2009
Gazete
Hürriyet Almanya
2 Aralık 2009
Dergi
Hafta Sonu
2 Aralık 2009
Gazete
Habertürk
2 Aralık 2009
Gazete
2 Aralık 2009
2 Aralık 2009
Gazete
Gazete
Cumhuriyet
2.sayfa
Birgün
Yeni Şafak 2.sayfa
2 Aralık 2009
Gazete
Yeni Şafak
2 Aralık 2009
Gazete
Yeni Asya
2 Aralık 2009
Gazete
Yeni
Filiz İçke
Asır/Sarmasık(Ek)
2 Aralık 2009
Gazete
Vatan
2 Aralık 2009
Gazete
Todays Zaman 1-2
2 Aralık 2009
Gazete
Radikal
2 Aralık 2009
Gazete
Ortadoğu
2 Aralık 2009
Gazete
Milliyet
Hüsniye Oral
Mustafa Özdabak
Pınar Tarcan
Mustafa Özdabak
Dünya AIDS günü yürüşüyü
AIDS Hastaları aşı olmalı
Ön yargı HIV'den daha tehlikeli
bulaşıcı virustur
Yürüyüse katınlanlarla röportaj
Bir HIVLININ Yasam Mücadelesi
1 Aralık Dünya AIDS Günü
AIDS günü için sokaktaydılar
AIDS değil önyargılar öldürür.
AIDS Dünyada azalıyor.Türkiyede
artıyor
AIDS Savaşçıları
Katılmak Gerek
1 Aralık Dünya AIDS Günü
1 Aralık Dünya AIDS Günü
HIV Değil Ayrımcılık öldürüyordu
Kırmızı Kurdele
HIV/AIDS Hak İhlalleri
AIDS 80'li yıllarda kabusumuzdu
şimdi değil.
Ön yargıları yıkalım artık
AIDS'lilere ön yargılı davranmayın
AIDS LE ilgili ön yargılardan
kurtulun.
Korkmayın,korunun,dışlamayın,sa
hip çıkın
Sevgide Tedavide Hakkımız
310.000 türk AIDS Hastası,
Dünyada azalıyor Türkiyede
artıyor
Önyargılardan kurtulma zamanı
HIV Dünyada azalıtor türkiye de
artıyor
Dünyada azalıyor Türkiyede
artıyor
Bize bir şey olmaz demeyin
İstiklal'de AIDS'e karşı yürüdüler
Dünyada azalıyor Türkiyede
artıyor
Dünyada azalıyor Türkiyede
artıyor
Yalnız ve Çaresizdik
Dünyada düşüyor.türkiyede
yükseliyor
Turkısh NGOs call for awaraness
on world AIDS day in İstanbul
Dünyanın Her yerinde AIDS vardı
HIV Bulaşma oranı dünyada
küçülüyor
Hersey AIDS ile Mücadele İçin
2 Aralık 2009
Gazete
Hürriyet Daily
News
Şafak Timur
2 Aralık 2009
Gazete
Hürriyet
Mustafa Özdabak
2 Aralık 2009
2 Aralık 2009
2 Aralık 2009
Gazete
Gazete
Gazete
Haberturk 2
Haberturk
Günlük Evrensel
2 Aralık 2009
Gazete
Günlük
2 Aralık 2009
2 Aralık 2009
Gazete
Gazete
Cumhuriyet
Birgün
4 Aralık 2009
internet
Pal Haber
4 Aralık 2009
internet
Gecce
Başak Turan
HIV+Pozitif or not
Dünyada azalıyor Türkiyede
artıyor
AIDS'ten yanıyoruz
İtfaiye Aracı sıkıstı kaldı
AIDS değil önyargı öldürüyor
AIDS Hastalarına ayrımcılık
yapılıyor/Arzu Rezzan Kaygı
Önyargılı tehlikeli virüs
HIV+ Çoğu heteroseksuel
Dünyada AIDS hastası
düşüyor.ukraynada artıyor
Dünyada azalıyor.Türkiyede
artıyor
6. Destekçilerimiz
Bağışçı ve Sponsorlar
Gilead
Janssen Cilag
Abbott
Levi’s
Hollanda Konsolosluğu
o FSA Fonu
o Matrakap Fonu
Açık Toplum Enstitüsü
MAC Kozmetik
UNAIDS
Ve
Bireysel bağışlar…
6. İş birlikleri
HIV/AIDS'le yaşayanlarla Bölgesel/Uluslararası Bağlantılar Güçleniyor!
o
o
o
o
o
o
HIV Europe üyesi
European Community Advisory Board
European AIDS Treatment Group üyeliği
Stigma Index Türkiye ayağı yürütücüsü
Avrupa Komisyonu-Sivil Toplum Forumu üyesi
HIVTRI ile “Güney Doğu Avrupa’da HIV II: Gelişim için beraber çalışmak”
Sivil Toplum Kuruluşları
Uluslararası Kuruluşlar ve Ağlar
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Global Fund
THE SEEN
HIV EUROPE
EATG (European AIDS Treatment Group)
GNP+ (The Global Network of People
living with HIV/AIDS)
Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak
Programı (UNAIDS)
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu(UNFPA)
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (UNHCR)
Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu
(UNDP)
All Ukrainian Network of People Living
with HIV
Act-Up
AIDES
European Commission Civil Society
Forum
HIV in EUROPE
HIVTRI (HIV Treatment and Research
Initiative)
Ulusal
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Kurum ve Kuruluşlar
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
T.C.Sağlık Bakanlığı
Beyoğlu Belediyesi
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hacettepe HIV/AIDS Tedavi ve
Araştırma Merkezi (HATAM)
İmece Reklam Ajansı
Marjinal Porter Novelli
Marche Event
DKT International
POWER FM
VGS Prodüksiyon
Kardu Kırtasiye
Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf
Akademisi
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği
(TurkMISC)
Kızılay
Habitat için Gençlik
Ulusal Gençlik Parlamentosu
Açık Toplum Vakfı
İstanbul Diş Hekimleri Odası
Yasa-Der
Uluslararası Af Örgütü
Helsinki Yurttaşlar Derneği
HIV/AIDS STK Platformu
2010 Gönüllüleri
AIDS Savaşım Derneği
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı
(İKGV)
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
(HAYAD)
Sağlık Hakkı Hareketi Derneği
İstanbul Tabipler Odası
Amargi
KAOS GL
Kısa Dalga Gençlik Merkezi
Hangar Sanat Derneği
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları
Önleme Derneği (Kadın Kapısı)
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla
Savaşım Derneği
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma
Derneği
İzmir - Siyah Pembe Üçgen
Hevjin LGBTT
Galatasaray Rotaract Klübü
Engelsiz Sanat Derneği
Küresel Eylem Grubu
Yeşiller
Listag
8. 2009 Gelir/Gider Tablosu
Gelir/Gider Tabloları
2009 YILI
GELİR
GİDER
DEVREDEN
430.031,40
351.372,93
78.658,47
01.01.2009- 31.12.2009DÖNEMİ BİLANÇOSU
AKTĐF (VARLIKLAR)
ÖNCEKĐ
DÖNEM
CARĐ
DÖNEM
PASĐF (KAYNAKLAR)
ÖNCEKĐ
CARĐ
DÖNEM
DÖNEM
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2008 31.12.2009
I- DÖNEN VARLIKLAR
180.512,26
263.503,23
3-KISA VADELĐ YABANCI
KAYNAKLAR
12.368,01
13.567,25
10- Hazır Değerler
1-Kasa
2-Bankalar
12-Diğer Alacaklar
1-Verilen Depozito ve
teminatlar
2-Diğer Çeşitli Alacaklar
170.451,45
682,29
169.769,16
3.037,97
248.506,16
109,41
248.396,75
2.642,80
32- Ticari Borçlar
1- Satıcılar
2- Diğer Ticari Borçlar
33- Diğer Borçlar
778,63
778,63
0,00
861,99
464,00
354,00
110,00
0,00
1.444,00
1.593,97
1.444,00
1.198,80
1-Personele Borçlar
2-Diğer Çeşitli Borçlar
36- Ödenecek Vergi ve
Diğer Yükümlülükler
1-Ödenecek Vergi ve
Fonlar
2-Ödenecek Sosyal
Güv.Kesintileri
3-Vadesi Geçmiş,
Ertelenmiş Vergi ve Yasal
Yük.
38-Gelecek Aylara Ait
Gelirler ve Gider Tahakk.
1-Gelecek Aylara Ait
Gelirler
4-UZUN VADELĐ
YABANCI KAYNAKLAR
0,00
861,99
0,00
0,00
10.727,39
11.936,05
4.682,60
8.253,28
2.292,62
3.682,77
3.752,17
0,00
0,00
1.167,20
0,00
1.167,20
0,00
0,00
19- Diğer Dönen Varlıklar 7.022,84
12.354,27
1-Đş Avansları
7.022,84
4.279,47
2-Personel Avansları
0,00
8.074,80
2-DURAN VARLIKLAR
25- Maddi Duran Varlıklar
1-Demirbaşlar
2-Birikmiş Amortismanlar ()
28-Gelecek Yıllara ait
Giderler ve Gelir T.
1-Gelecek Yıllara ait
Giderler
AKTĐF (VARLIKLAR )
TOPLAMI
5.006,85
5.063,76
4.906,21
4.906,21
4.906,21
4.906,21
0,00
0,00
5-ÖZKAYNAKLAR
361.151,28 254.999,74
100,64
157,55
50- Sermaye (Ana varlık)
0,00
100,64
157,55
57- Geçmiş Yıllar Karları
58- Geçmiş Yıl Zararları(-)
59- Dönem Net Karı
/Zararı
1-Dönem Net Karı
2-Dönem Net Zararı
188.000,18 173.151,10
0,00
0,00
173.151,10 81.848,64
173.151,10 81.848,64
0,00
0,00
PASĐF (KAYNAKLAR
TOPLAMI
185.519,11 268.566,99
185.519,11
268.566,99
0,00

Benzer belgeler

Pozitif Yaşam Derneği`nin Kuruluş Amacı ve Kimliği

Pozitif Yaşam Derneği`nin Kuruluş Amacı ve Kimliği farklı yerlerindeki HIV pozitif kişilere ulaşmayı, HIV tedavisi ve hakları konusunda onları bilgilendirmeyi ve destek hizmetlerine yönlendirmeyi, mevcut durumlarını analiz etmeyi ve yaşadıkları sor...

Detaylı