MONTAJ KILAVUZU

Transkript

MONTAJ KILAVUZU
MMT MODELİ MONTAJ KILAVUZU
BACA AKSESUAR MESAFELERİ
Ød
A
B
C
D
E
mm
m
m
(mak.)m
m
m
Ø100
100
100
3
1,5
3
Ø130
100
100
3
1,5
3
Ø150
90
90
3
1,5
3
Ø180
75
75
3
1,5
3
Ø200
70
70
3
1,5
3
Ø225
60
60
3
1,5
3
Ø250
55
55
3
1,5
3
Ø280
50
50
3
1,5
3
Ø300
45
45
3
1,5
3
Ø350
45
45
3
1,5
3
Ø400
40
40
3
1,5
3
Ø450
40
40
3
1,5
3
Ø500
35
35
3
1,5
3
Ø550
30
30
3
1,5
3
Ø600
30
30
3
1,5
3
ABCDE-
BACA BETON ZEMİNE veya ANA TAŞIYICIYA MONTAJLANDIĞINDA
BACA SUPPORT ÜSTÜNE MONTAJLANDIĞINDA
DUVAR KELEPÇESİ MESAFESİ
SON DUVAR KELEPÇESİNDEN SONRA BACA YÜKSEKLİĞİ
DESTEKLER ARASI AZAMİ KAYMA MESAFESİ
BAKINIZ; RESİM 1, RESİM 2, RESİM 3, RESİM 4
BACA PLAKASI
UYARI!
1- Baca sistemi izolasyonlu olarak dizayn edilmiştir, baca astarına temastan
kaçınılmalıdır.
2- MMC baca modeli, şaft içi baca kullanımına, bina dışı ve kat aralarına
yapılacak baca sistemleri için uygundur.
3- Baca sistemi, mevcut yapının özelliklerine göre dizayn edilmelidir.
4- Baca sistemi dış cidarı gerekli görüldüğü takdirde mevcut yapı dış rengine
boyanabilir.
5- Baca montajında kullanılan aksesuarlar teknik resim ve tablolarda belirtilen
yöntemler dahilinde kullanılması mecburidir. (bknz. Resimler ve aksesuar
tablosu)
6- Baca sisteminde belirli yüksekliklerde aksesuarlar kullanılarak sistemin statik
yükü eşit dağıtılmalıdır.
7- Baca sistemi çatı mahyasını min. 60cm geçecek şekilde montajlanmalıdır.
8- Baca sistemi mevcut yapının son noktasından itibaren maksimum 1,5m açıkta
kalabilir, aksi durumlarda mutlaka güçlendirici çelik yapı ile bacanın statik
yapısı desteklenmelidir.
9- Bakınız teknik resimler.
10-Baca sisteminde, baca gazı sıcaklığı yoğuşma sıcaklığının altına düşmeyecek
şekilde dizayn edilmelidir. (yoğuşmalı cihazlar hariç)
11-Üretici firmanın yönergelerine mutlaka uyulmalıdır.
BACA SİSTEMİ GÜVENLİĞİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;
1- Baca ile ilgili belirtilen tip bilgileri, bacanın alışma performans bilgileri olup
mutlaka bu bilgiler doğrultusunda sistem tasarımı yapılmalıdır.
2- Baca sistemi çevresine yanıcı ve parlayıcı kimyevi maddeler kesinlikle
konulmamalıdır.
3- Baca topraklaması mutlaka yapılmalıdır. (adaptör noktasından)
4- Baca topraklaması ehil kişiler tarafından yapılmalıdır.
5- Duman kanalı baca bağlantısı üzerinde bulunan test analiz manşonundan
gerekli analizler yapılabilmektedir.
6- Kesinlikle baca üretici firma temsilcisinin haberi olmaksızın duman kanalı
veya düşey baca üzerinde herhangi bir ölçüm deliği, temizleme kapağı v.b.
işlemler yapılmamalıdır.
7- Düşey baca alt nokrasında bulunan drenaj manşonu bağlantısı sifon yapılarak
gerçekleştirilmelidir. (drenaj hattında kullanılan malzemeler yoğuşma suyuna
ve korozyona dayanıklı olmalıdır.
8- Drenaj hattı yerel yönetmelikler doğrultusunda pis su hatlarına bağlanmalıdır.
9- Şaft içinde kalan baca uygulamalarında şaft yüzeyinde temizleme kapaklarına
ulaşılabilecek müdahale kapakları bırakılmaktadır.
10-Baca sistemi, çevresindeki yanıcı malzemelere veya maddelere asgari
100mm mesafede olmalıdır.(Baca plakasına bakınız.)
11-Baca sistemine temasta bulunulmamalıdır.
12-Tek cidarlı baca sisteminde, baca astarına temasta bulunulmamalıdır. (baca
astar yüzey sıcaklıkları insan sağlığında istenmeyen sonuçlar doğurabilir.)
13-Baca bakımı; baca bakım talimatı doğrultusunda veya üretici firma tarafından
yapılmalıdır.
14-Bacanın periyodik bakımı her yıl yapılmalıdır.
15-Bacanın ilk günkü performansını vermesi için periyodik bakımı ve kontrolleri
mutlaka yapılmalıdır.
Aksi durumlarda, baca sistemi garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
ŞAFT İÇİNDEN YAPILACAK MONTAJ TALİMATI
Düşey baca montaj talimatı:
Öncelikle bacanın geçeceği şaft boylarının uygunluğu ve şaftın içinde
herhangi bir engel olup olmadığı kontrol edilir. Karar verildikten sonra varsa mevcut
baca tablası sökülerek şaft içi temizlenir.
İlk olarak kazan dairesinde kazan çıkış yüksekliği ve Te modülünün açısı da
göz önüne alınarak Te modülün konumu belirlenir ve şaftın girişi baca montajı için
müsait hale getirilir. Te’nin altında yoğuşma ve temizleme kabı olması durumuna
göre ana taşıyıcı duvara sabitlenir.(Duvar müsait değil ise ayaklı taşıyıcı sehpa
kullanılır, eğer sehpa yapılamıyor ise profil ile destek noktaları oluşturularak taşıyıcı
yapılır.). Bacada oluşacak olan statik yükü taşıyacak sehpanın montajı yapılır.
Hazırlanan taşıyıcının üzerine sırasıyla yoğuşma kabı, temizleme kabı ve Te
yerleştirilir. (Te ağzı yakma ocağına bakacak şekilde montajlanmalıdır.)
Baca modül birleşme bölgelerine yüksek ısıya dayanıklı silikon ve/veya silikon
conta adapte edilir, modül birleştirme noktası harici kelepçe ile bağlanarak
sızdırmazlık tam olarak sağlanır. (baca iç modül bağlantılarında vida bağlantısı
kesinlikle yapılmamalıdır.)
Baca modülü dış cidarı üzerine, modül birleştirme noktalarına vida ve/veya
perçin ile bağlantı yapılabilir.
Baca Te, Temizleme, Yoğuşma, Dirsek modülleri vb. modüller üzerinde vida
ve/veya perçin bağlantısı yapılabilir.
Modül birleşme kelepçesi üzerinde iki uç bulunmaktadır. Biri ucu boş pimli ,
diğer ucu dişli pimlidir. Dişli ucu baca modül üzerinde solda duracak şekilde baca
modülü üzerine takılır. Diğer boş uçtan cıvata geçirilerek pim içerisindeki dişli
bölüme yerleşimi yapılır. Cıvata sıkılarak kelepçesinin düzgün biçimde modül
üzerine adapte edilmesi sağlanır.
Drenaj manşonu , te modülü yakma ocağı baca çıkış noktasına doğru
bakacak şekilde sabitlenir.(Te şaftı ortalayacak şekilde konulmalıdır.)
Baca modülleri muf geçmedir. Baca modülleri dişi-erkek geçmeli olup; düşey
hatta yoğuşmayı almak için Te üst ağzı dişi olarak yapılmış olup üstüne gelecek
olan baca modülü erkek ağzı olarak montajlanmalıdır.
Te modülü taşıyıcı üzerine veya yere sabitlenmesi işlemleri bittikten sonra
düşey baca hattının yapılması için en uygun nokta olan çatı üst kısmına çıkılır. Baca
modülü üzerine halat kelepçesi bağlanır. (baca modülünün ağzı kısmına) Kelepçe
üzerindeki uygun noktalara halat kancaları sabitlenir.
Bacanın modülü şaft üzerinde ¨30cm kalacak şekilde aşağı doğru sarkıtılır, bu
işlem her baca modülü için aynı şekilde yapılarak modül birleşmeleri sağlanmalıdır.
Baca modül birleşme bölgeleri yüksek ısıya dayanıklı silikon ve/veya silikon conta
adapte edilir. Modül birleşme noktası harici kelepçe ile bağlanarak sızdırmazlık tam
olarak sağlanır (bu işlemler yukarıda detaylı olarak anlatılmıştır). Baca şaftı geniş ise
baca modülü üzerine belirli mesafelerde ahtapot kelepçe kullanılarak baca
modüllerin şaft içine düzgün olarak ilerlemesi sağlanır. Baca Te seviyesine
geldiğinde modül birleştirmeleri yapılarak halat kancaları sökülür. Çatı üst kısmındaki
şaft kenarlarında kalan boşluklar kapatılır.(Şaftın Yan Havalık Boşlukları
Kapatılmayacaktır.)
Baca düşey hattının baca en son noktasına baca şapkası modül birleştirme
tekniği ile adapte edilerek, düşey hattın montaj işlemleri tamamlanmış olur.
Duman kanalı montaj talimatı:
Montaj yakma ocağından yoğuşma (Te) kabına doğru oluşturulacaktır.
Duman kanalı düşey hattan farklı olarak baca modülü erkek kısmı yakma
ocağı tarafında olmalıdır.
Yakma ocağı duman kanalı çıkış ağzına ve/veya Te modülü ağzına baca
redüksiyonu adapte edilebilir.
Baca modülleri uzun geldiği takdirde kısaltma yapılabilir.
Baca modül kısaltma işlemleri her zaman erkek ağız tarafından yapılır.
Baca modülleri arasında ~20, ~30cm kalan mesafelerde baca de montaj
parçası kullanılabilir.
Duman kanalı maksimum 3m.’de bir uygun noktalardan desteklenmelidir.
Baca gazı analizi yapmak için duman kanalı üzerinde uygun noktaya test
analiz manşonu montajlanmalıdır.
Baca modülü dış cidarı üzerine, modül birleşme noktaları, yatay cidar üzeri
vida ve/veya perçin ile bağlantı yapılabilir.
Bacanın topraklaması ve test analiz manşonu etiket adaptörlerin yanına
adapte edilir.
Duman kanalı baca montajı tamamlandığında baca üzerine ısı izolesi
yapılmalıdır.
Modül bağlantı kelepçeleri yukarıda anlatıldığı gibi montajlanır.
KAT ARALARINDAN YAPILACAK MONTAJ TALİMATI
Düşey baca montaj talimatı:
Öncelikle baca geçiş noktaları kontrol edilmelidir. Özellikle kat aralarının baca
çapına uygunluğu kontrol edilmelidir. Bacanın düzgün olarak montajlanması için
yukarıdan aşağıya doğru şakul sarkıtılarak düşey hattın düzgün olarak
montajlanması sağlanmalıdır. Şakul ipinin geçtiği noktalar üzerinde bulunan bina
kiriş ve döşeme bölümlerine bina sabitleme kelepçeleri montajlanır.
Ana taşıyıcı sehpa şakul ipinin bulunduğu doğrultuda duvar veya yere
montajlanır. Taşıyıcı sehpa üzerine sırasıyla kondens kabı, temizleme kabı ve Te
montajlanır açık ağız yakma ocağı baca çıkış noktasına doğru bakacak şekilde Te
sabitlenir.
Baca modülleri birbirine eklenerek yukarı doğru montajı yapılır.
Baca modülleri muf geçmedir
Baca modülleri dişi-erkek geçmeli olup düşey hatta yoğuşmayı almak için Te
üst ağzı dişi olarak yapılmış olup üstüne gelecek olan baca modülü erkek ağzı
olarak montajlanmalıdır. Baca modül birleşme bölgeleri yüksek ısıya dayanıklı
silikon ve/veya silikon conta adapte edilir, modül birleşme noktası harici kelepçe ile
bağlanarak sızdırmazlık tam olarak sağlanır. . (baca iç modül bağlantılarında vida
bağlantısı kesinlikle yapılmamalıdır.)
Baca modülü dış kaplama cidarı üzerine, modül birleşme noktalarına vida
ve/veya perçin ile bağlantı yapılabilir.
Baca Te, Temizleme, Yoğuşma, Dirsek modülleri vb. modüller üzerinde vida
ve/veya perçin bağlantısı yapılabilir.
Modül birleşme kelepçesi üzerinde iki uç bulunmaktadır. Biri ucu boş pimli,
diğer ucu dişli pimlidir. Dişli uç baca modülü üzerinde solda duracak şekilde baca
modülü üzerine takılır. Diğer boş uçtan cıvata geçirilerek pim içerisindeki dişli
bölüme yerleşimi yapılır. Cıvata sıkılarak kelepçesinin düzgün biçimde modül
üzerine adapte edilmesi sağlanır.
Bacanın duvar ile mesafesi kelepçe ayakları ile aynı olmalıdır. Her üç
metrede duvar sabitleme kelepçeleri ile baca modülleri bina kiriş veya döşemelerine
sabitlenmelidir.
Düşey hatta baca özelliklerine bağlı olarak belirlenmiş mesafelerde support
uygulanmalıdır.
Çatı üzerinde gerekli görüldüğü takdirde konstrüksiyon yapılır.
Baca düşey hattının baca en son noktasına baca şapkası modül birleştirme
tekniği ile adapte edilerek, düşey hattın montaj işlemleri tamamlanmış olur.
Duman kanalı montaj talimatı:
Montaj yakma ocağından Te kabına doğru oluşturulacaktır.
Duman kanalı düşey hattan farklı olarak baca modülü erkek kısmı yakma
ocağı tarafında olmalıdır.
Yakma ocağı duman kanalı çıkış ağzına ve/veya Te modülü ağzına baca
redüksiyonu adapte edilebilir.
Baca modülleri uzun geldiği takdirde kısaltma yapılabilir.
Baca modül kısaltma işlemleri her zaman erkek ağız tarafından yapılır.
Baca modülleri arasında ~20, ~30cm kalan mesafelerde baca de montaj
parçası kullanılabilir.
Duman kanalı her 3m.’de bir uygun noktalardan desteklenmelidir.
Baca gazı analizi yapmak için duman kanalı üzerinde uygun noktaya test
analiz manşonu montajlanmalıdır.
Baca modülü dış cidarı üzerine, modül birleşme noktaları, yatay cidar üzeri
vida ve/veya perçin ile bağlantı yapılabilir.
Bacanın topraklaması ve test analiz manşonu etiket adaptörlerin yanına
adapte edilir.
Duman kanalı baca montajı tamamlandığında baca üzerine ısı izolesi
yapılmalıdır.
Modül bağlantı kelepçeleri yukarıda anlatıldığı gibi montajlanır.
BAKIM TALİMATI
Periyodik bakım her yıl yapılmalıdır.
Bacanın ilk günkü performansını vermesi için periyodik bakımı ve kontrolleri mutlaka
yapılmalıdır.
1. Baca Sistemlerinde; periyodik bakım esnasında yakma ocağı, yakıt vanaları
ve brülör şalteri v.b. ekipmanlar kapatılmalıdır.
2. Baca Sistemlerinde; baca içi gerekli görüldüğü takdirde kamera ile kontrol
edilmelidir.
3. Baca içinde oluşan kurum, katı partikül vb. (fuel-oil ve mazot yakıtı için) baca,
temizleme aparatı ile temizlenerek baca verimliliği arttırılmalıdır.
4. Baca temizliği için, baca üst noktasında bulunan terminal de monte edilmelidir.
5. Temizleme aparatı ile baca temizlenerek partiküllerin baca alt noktasına
düşmesi sağlanmalıdır.
6. Baca alt noktasında bulunan temizleme kapağı yardımıyla baca içindeki kurum
ve cisimler temizlenmelidir.
7. Temizleme kabı ve baca terminali işlem başlangıcından önceki durumuna
getirilmelidir.
UYARI!
1. Baca temizliği çelik tel fırça ile yapılmamalıdır.(paslanmaz veya
plastikten mamul malzeme kullanılmamalıdır.)
2. Baca gazı analizi için duman kanalı üzerinde bulunan test analiz manşonu
kullanılmalıdır.
3. Baca topraklaması mutlaka yapılmalıdır.
4. Yakma ocağı çalışırken baca yüzeyine temas etmeyiniz.

Benzer belgeler