Sat Uydu Internet ve Telekom Hizmetlerin Şartları ve Koşulları

Transkript

Sat Uydu Internet ve Telekom Hizmetlerin Şartları ve Koşulları
Sat Uydu Internet ve Telekom Hizmetlerin
Şartları ve Koşulları
§1 Koşullar Konusu
Aşağıdaki şartlar ve koşullar Sat uydu internet ve Telekom Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra „SUI“ olarak
anılacaktır.) tüm mal ve hizmetleri için geçerlidir. Uydu Internet hizmetleri ve VoIP hizmetleri ile internet
hizmetlerinin bir parçası olarak geçerlidir.
§2 SUI sunduğu Servisler/ İcrası Özellikleri
§2.1 SUI - Uydu üzeri geniş bant internet erişimi ve hizmetlerini / artı VoIP hizmetleri olarak sunmaktadır.
Tüm SUI`in sunduğu hizmetleri ve servisleri / teknik özellikleri kullanmak için belirtilmiş şartlar, gerekli donanım,
teknik özellikler müşteriler tarafından belirtilmiş ücretler olarak karşılanması gerekir. Donanım SUI tarafından
sağlanmıyor ise, o halde sadece müşteri uyumlulukta sorumludur. Sunulduğu hizmetler için gereken teknik ve
hizmet özellikleri ve fiyatlar hakkında terimleri websitemizde belirtilmiştir: www.toowaysat.com.tr veya
www.toowaysat.com ve sözleşmenin bir parçasıdır.
§2.2 Müşteri uydu teknoloji bazında sunulmuş olan bir Internet Tarife Paketini seçer. Bunu ön ödeme şeklinde
faturalandıktan sonra veya öncesi SUI `nin hesabına öder. Ödemesi gerçeklestirildikten sonra gereken Donanım/
cihazlar (Hardware- HW) ve aktivasyon kodları gönderilir. Geçerli olan faturalandırma ay içinde bir tarife
değişikliği müşteri için mümkün değildir. Ay sonlarında daha yüksek tarifelere değişimi bedava tahsil edilir. Ayni
şeklinde her ay sonunda daha düşük tarifelere değişiminde bir defalık 200 TL + KDV (18%) + ÖiV (5%)
karşılığında tahsil edilir. Abonelik /Sözleşmenin sona ermesinden sonra iki (2) hafta zaman içinde kiralanan
donanım SUI`ye tamamen ve hasarsız şekilde iade edilecek. Bu iki (2) haftalık süre içinde iade edilmediği
takdirde kiralanan donanım 1199,00 TL + KDV (18%) olarak aboneye / müşteriye tahsil edilecektir. Kiralık bir
donanım sözleşme durumunda, müşteriye, daha önce kullanılmış donanım`da sunulabilir.
§2.3 Müşteriye abonelik ve/veya sözleşme süresi içinde kullanmak için kiralık olarak sunulmuş olan donanım
/cihazları, Sat Uydu internet ve Telekom Hiz. Tic. Ltd. Sti (SUI) ait olarak kalacaktır. Müşteri kiralık olarak
sunulmuş Donanımları /cihazları dikkatli kullanımında sorumludur. Müşteri, belirli ya da yeni bir cihaz hakkına
sahip değildir. Sözleşmenin sona ermesinden sonra, müşteri kendi hesabına ve kendi riskine Sat Uydu internet
ve Telekom Hiz. Tic. Ltd. Sti (SUI) yaptığı ekipmanı iade etmekte yükümlüdür. Kiralama dönemindeki
Donanımlar /Cihazlara yanlış tedavi veya bilerek zarar verilmediği takdirde veya müşteri tarafından kötü/ hileli
gizlenmemesi durumunda, Sat Uydu internet ve Telekom Hiz. Tic. Ltd. Sti (SUI) yasal Garanti Kapsama ve
şartlarında ( 2 yıl) sorumludur. Eğer SUI kiralık sözleşme süresi içinde Donanımların /Cihazların arızalı, zarar
görmüş veya tahrip defekt olan sorumlu değilse, o zaman müşteri var olan masrafların karşılanmasında
sorumludur.
§2.4 Müşteri Donanım /Cihazları opsiyon olarak satın alabilir. Donanımın /Cihazların müşteri tarafından tam
ödemeye kadar bu aletler Sat Uydu internet ve Telekom Hiz. Tic. Ltd. Sti (SUI) sahibi olarak kalıyor. Herhangi
bir sorumda, müşteriden taraf seçilen istendiği tip çözüm, Sat Uydu internet ve Telekom Hiz. Tic. Ltd. Sti (SUI)
için orantısız / aşırı/ yüksek maliyet diye geçerli ise ve müşteri için önemli bir dezavantaj olmaksızın da, bunu
SUI reddetme hakkına sahiptir.
Eğer Donanımlar /Cihazlar arızalı ciar ise, o halinde Sat Uydu internet ve Telekom Hiz. Tic. Ltd. Sti (SUI) –
müşteriye hatasız ve test edilmiş yeni gibi geçerli olan aygıt olarak ürün teslimatı takas olarak müşteri
tarafından kabul etmek zorundadır. Donanımın /Cihazların full işlevlerinden ve fonksiyonellik öneme alınır.
SUI tarafından sunulmuş olan bütün çözümler sonuçsuz ise veya arızalar halen var ise, bu durumda, müşteri
donanımlar /cihazlar ödemelerini geri çekme veya fiyatında düşürme hakkına sahiptir.
§2.5 Sat Uydu internet ve Telekom Hiz. Tic. Ltd. Sti (SUI) müşteriye yukarıda belirtilmiş madde 2.2 ve 2.3
şartları ile uydu internet ile bağlantılı olarak hizmetleri ve gereken donanımları /cihazları sunmuş ve teslim
etmiş ise ve müşteri donanımlara /cihazlara kendi fikrine göre Firmware, yazılım / Software veya benzeri teknik
değişiklikler yapmış olduğu takdirde, sorumluluk müşteriye aittir.
§2.6 Sat Uydu internet ve Telekom Hiz. Tic. Ltd. Sti (SUI) uydu aracılığıyla internet bağlamını çift yönlü sistemi
şartıyla (veri ve alıcı transferi) hizmeti sunmaktadır -Powered by Tooway. Bu belirtilmiş Uydu üzeri Internet
hizmetini, sözleşmenin bir belirtilmiş sabit minimum süre vadede müşteri üyelik veya abonelik alır. SUI den taraf
sunulmuş olan tarife modelleri ve hizmetleri farklı ücretler, farklı iletim ve farklı hız ve kota ile çeşitli
ürünlerdir. Sunulduğu hizmetler için gereken teknik ve hizmet özellikleri ve fiyatlar hakkında terimleri
websitemizde belirtilmiştir: www.toowaysat.com.tr veya www.toowaysat.com ve sözleşmenin bir parçasıdır.
Tüm ürünler ve hizmetler uydu üzerinden ve çift yönlü (her iki yönde veri aktarımı, gönderme ve alma) ürünler
ve tarifelerdir. Bu belirtilmiş olan hizmeti ve Servisi kullanmak için gereken özel donanımlar/cihazlar gereklidir.
Hava durumu ile ilgili faktörler tarafından uydu mevcudiyetine kısıtlamalarına neden olabilir. Uydu Internet
hızları müşteriden kullanılan bilgisayar ve uydu cihazlara bağlıdır. Aynı şeklinden bilgi (sayfa/ download ) etmek
istediğinizin Internet service sağlayıcının (ISP) Internet-Backbone ağ kullanımı bağlıdır yoğunluğu ve kapasitesi
neden olabilir veya uydu transponder (Satellitetransponderin) yoğunluğundan ve kapasitesi neden olabilir. Bu
SUI` i aşan imkanları nedenleri ile SUI herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve etkileyemez.
§2.7 Tüm kullanıcıların yüksek hızda internet erişimi aynı avantaja sahip olmasını sağlamak için, Tooway sistemi
azılıktan bulunan aşırı kullanıcılar tarafından bant genişliği aşırı ve haksız sömürü şeklinde kullanımı kontrol
etmek için bir araç kurmuştur. Çoğunluk bulunan kullanıcılara yüksek hızda internet erişimi aynı avantajı, sahip
olmalarını sağlamak için özellik adlandırılan “Fair Access Policy” (FAP) aktiftir. FAP burada, aşırı kullanıcıların
hızlarını sınırlıdır, bir kez onlar aktarılan veri hacmi belli bir limiti aştığı takdirde FAP devire girer. Amaç tüm
kullanıcıları korumak için kullanılır. FAP hakkında ve kota kullanım hakkında lütfen bu Web linkini ziyaret ediniz:
http://www.toowaysat.com/Files/fap_de.pdf .
§2.8 SUI `in uydu üzerinden internet hizmetini kullanmak için, görünürlük, bir güney yönünde uydu esastır.
SUI Tooway hizmeti dayalı% 99.97 yıllık ortalama kendi internet sunucusu, kullanılabilirliğini garanti eder. Bu
oranlarda SUI`in sorumlusu dışında olan sebepler ve faktörler (üçüncü parti vb) katılı değildir. SUI Internet
erişimi ve çalışma güvenliği için uygun görülen diğer hizmetlere erişim, ağ, yazılım veya hafıza bilgileri/ veri,
hizmetlerin birlikte veya bu Gizlilik Politikası bakım kısıtlayabilir.
SUI uydu bakım penceresi üzerinden İnternet erişimi bakım sağlar. Bakım penceresini saatleri içinde hizmet dışı
SUI teknik ekipman tarafından hizmet dışı alabilir. Gerçek kullanılan servis süreleri durumu yıllık ortalama
hesaplanmasına dahil edilmez.
§3 Sözleşme Başlangıç, Bitiş, Tazminat ve Çekilme
§3.1 Sipariş formları ( Website veya Bayi üzeri) SUI´e tüm kişisel bilgileri ile doldurulması gereklidir.
SUI yeni müşteriyi ve başvurusunu kabul etmek veya reddetmek için 14 günlük bir süre içinde karar vermek
hakkına sahiptir.
§3.2 Müşteri toowaySAT - uydu internet servis siparişin harcında Uydu Cihazın kurulum hizmetine de başvurdu
ise, o zaman aşağıdaki şartlar geçerlidir: Cihaz için teknisyenin veya kurucunun yol geliş ve gidişi olacaktır.
Teknik şartlar sağlandığında, yüksekliği üç metreyi geçmemeli, güney yönü açık ve serbest alanı olması gerekir, /
uydu anten kurulumu ve bağlantısı ve fonksiyonel çalışma testleri. Birlikten sunulan /verilen AC adaptör ile
modem bağlantısı ve kurulumu. Teknisyenden taraf laptop ve PC ile internet tarayıcısı üzerinden alıcı SUItem
konfigürasyonu ve kişiselleştirme. Çalışması için yeteneğini göstermek için Internet'e bağlanma testi. Kurulum
hizmeti SUI tarafından yapılmayacaktır, bunu SUI`den tarafından sözleşmeye veya anlaşmaya sahip olan
şirket/ler Bayi/ler olacaktır.
§3.3 Sözleşme belirsiz bir süre için geçerlidir. Sözleşmelerin en azından 1 ay olarak minimum süresi mevcuttur.
Eğer süresiz / taahhütsüz sözleşmeyi (Bireysel Tarifelerde) fesh etmek için, 4 hafta öncelikle ve yaz ılı şeklinde
SUI bilgilendirilmesi gerekiyor.
§3.4 Kullanılabilirlik kararlaştırılan teslim tarihleri ve saatleri hemen hizmetlerin sağlanması için gerekli olan
mevcut müşterileri, bu anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getirilmesi
sağlanmaktadır.
§3.5 Sözleşme süresi 12 ay veya fazla ise, o zaman bu dönem sonuna kadar 2 ay önce süre ile fesh edilmediği
halinde sözleşme süresi bir daha 12 ay süreli uzatılır. Fesh, yazılı olarak posta veya faks olması gerekmektedir.
§3.6 Bu iyi bir nedenle sona erdirme taraflardan birinin hakkını etkilemez. Önemli nedenlerinden biri şudur: Eğer
müşteri gereken ödemelerini yapmıyor veya bu koşullara aykırı hareket ediyor ise, o zaman sözleşme SUI
tarafından fesh edilebilir. Bu nedenlerle SUI sözleşmeyi fesh ediyor ise, o durumda müşteri tüm sözleşme süre
geçerli olan ödemeleri toplam olarak ödemesi yükümlülüklerine sahiptir. Aynı müşterinin normal sözleşme
süresi ve şartla abone kaldığı gibi.
Bu iyi bir nedenle sona erdirme taraflardan birinin hakkını etkilemez. Önemli bir nedeni müşterinin gecikmiş bir
aylık ücretleri eşit miktarda ücretleri ödeyerek veya kusurlu olarak bu şart ve koşulları düzenlenmiştir.
Yükümlülükleri ihlal durumunda özellikle, SUI'nin parçasıdır. Fesh halinde SUI tarafından ifade tazminini talep
etme gibi temel SUI müşterinin aynı anda sahip olacağı tüm aylık ücretlerin toplamına eşit bir miktarı hakkına
sahiptir, sözleşme süresi içinde fesh zamanında haber hala ödenmelidir. Zararlar için daha geniş kapsamlı bir
talep göz ardı edilemez. Müşteri hiç olmadıkça ya da sadece bir SUI oldukça yatık hasar altında geliştirilen
kanıtlamak hakkına sahiptir.
§ 3.7 FESHİ Bilgilendirmesi
Kullanıcı aynı anda son tüketici ise aşağıdaki hüküm ve koşullar fesh işlemleri geçerlidir.
Fesh:
Müşteri sözleşme feshi yazılı şeklinde (örneğin mektup, faks, e-posta) 14 gün içinde sözleşmeyi iptal edebilir.
Bu 14 günlük süre bu yazılı okunmuş ve kabul edilmiş tarihten sonra ( Başvuru website/ online kabul edilmiş
veya bayi başvuru formunu ve şözleşmesini imzaladığı andan sonra başlar ve geçerlidir ). Fesh süresi için yazılı
olarak fesh yazısını göndermek yeterlidir. Gönderilecek adres aşağıda belirtilmiştir:
Sat Uydu Internet ve Telekom Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Nazım Hikmet Bulvarı, Kentpalas Bina No:75; Daire 158,
Kat 13, Esenyurt / Istanbul- Türkiye veya
e-posta [email protected] veya faks ile +90 (0) 212 852 94 78
Feshi/ İptal Sonuçları
Etkili bir fesh durumunda, karşılıklı olarak alınan fayda ve avantajlar herhangi (örn. cihaz, hizmet, faiz oranı vb.)
teslim edilecektir. Müşteri bizden taraf verilmis cihazı/ donanımı kötüleşmiş veya bir kısmını kötüleşmiş olarak
iade ediyor ise, onun karşılığında tazminat ödemekle yükümlüdür. Tazminat tüm sözleşme süresince geçerli
olacaktır. Ödemelerin iade yükümlülükleri 30 gün içinde yapılmalıdır. Ödeme süresi, fesih yazınızı bize
ulaştırdıktan sonra başlıyor.
Özel Notlar
Fesih hakkınız, sizin izninizle sunulmuş hizmetlerin (kurulum / internet erişimi vb.) hizmetlerin sağlanması önce,
bu hizmetlerin sağlandığı zaman içinde verilen hizmetleri kapsamaz. Bu hizmetler için ödeme, anlaşılan ödeme
feshe rağmen, mutlaka ödenmesi anlamına gelir.
Fesih hakkınızı, eğer siz kendiniz özel istek şekli üzerine geri çekiyorsanız, o zaman feshiniz iptal olacaktır.
§312e Uzak Mesafeli Sözleşmeler İçin Tazminat
Uzak Mesafeli Sözleşmeler Uygulama İçin tazminat
•
•
•
•
•
•
Tüketici uzak mesafeli hakları ve yükümlüklerine sahiptir. Yasal hükümleri yazılı şekilde müşteri
uyarınca sözleşme normal şekilde geçerli olmuştur.
Müşteriye koşullar yazılı şekilde teslim edilmiştir ve müşteri koşulları kabul etmiştir. Website üzeri
“Koşullar okudum ve Kabul ediyorum” butonunu tıklamış ise veya bayiden sözleşmeyi imzalamış
takdirde. Bu şekilde normal alışveriş veya sözleşme şartları da geçerlidir ve müşterinin yükümlükleri de
belirtilmiştir.
Müşteri kiralık olarak verilmiş olan cihazları / donanımları iyi ve kendi aleti gibi kullanmasında
yükümlüdür.
Müşterinin kiralık verilmiş olan cihazların / donanımların bilerek veya bilmeyerek kötü veya yanlış
kullanımda tazminat ödemesinde yükümlüdür.
İş bu sözleşmesi ile müşteri şartlar ve koşulları kabul etmiştir.
Aynı şekilde sunulmuş olan hizmetlere de (uydu internet erişimi, kurulum vb.) geçerlidir.
FESiH Bilgilendirmesinin sonu
§4 ödeme Şartları
§4.1 Ücretinin miktarı kayıt sırasında müşteri tarafından seçilen oranı hesaplanır.
SUI aylık tarife oranları websitelerimizde www.toowaysat.com.tr veya www.toowaysat.com da belirtilmiş
olarak ön ödeme şeklinde önceden SUI nin hesabina gönderilir. Bu tüm sözleşme süresi için geçerli olan
tarifelerde geçerlidir. Hesap dönemi her takvim aydır. İlk hesap dönemi sözleşmenin uygulama ayda
sonuçlandırılan ve uygulama ayın son günü sona erer tarihte başlar. Fatura dönemi sonunda, müşteri bir fatura
alır. Sağlayıcı hizmetler fatura erişim zamanında sunar.
§4.2 Faturalar kaydı belirtilen e-posta adresine bir müşteriden posta ile gönderilir.
Müşteri normal posta yoluyla fatura göndermesini isterse, SUI her fatura başına 6,00 TL miktarına işleme
maliyetleri gerektiren eklemek hakkındadır.
§4.3 Ücret ödenmesi banka hesap yolu ile yapılmalıdır. Müşteri SUI tarafından belirlenen banka hesabına
ödemelidir veya SUI Banka hesabında ücretlerin çekme yetkisi verir. Burada, müşterinin hesabından yeterli para
bulunmasından ve olmasından sağlamaktan sorumludur. Gereksiz banka masraflarından kaçınmak için.
Müşterinin sorumsuzluğundan para banka tarafından geri çekildiği takdirde, müşteri SUI`e 30 TL işlem ücreti
tahsil edilir. Daha önceden haber verilmeksizin 2 haftalık bir sürenin boşa bitiminden sonra, erişim
engellenmiştir ve tahsilat hizmetli / icra şirketine teslim edilecektir. Tahsilat masrafları müşteri tarafından
karşılanır.
Banka bilgileri:
Sat Uydu Internet ve Telekom Hiz. Tic. Sti. Ltd.
Tax No./ Vergi No: 8500 32 79 32, Beylikdüzü
Banka Hesap: Garanti Bank
Sube: 1215- Parseller Avcılar
TL Account -Nr./ Hesap No.:1215/ 62 99 303
IBAN: TR46 0006 2001 2150 0006 2993 03
Ayrıca, müşterinin banka ve hesap değişikliği, adres, e-posta veya diğer sözleşme için gereken ve önemli bilgileri
ayın sonuna en az 14 gün önce SUI´e posta, faks veya e-posta yoluyla yazılı şekilde bildirmesinde yükümlüdür.
§4.4 Gecikme durumunda SUI yüzde on oranında (%10) Yıllık ücretinin bedelini faiz oranı olarak alır ve Internet
erişimi engelleme hakkına sahiptir. Kanuni gecikme faizi her durumda, minimum faiz oranı olarak
bulunmaktadır.
§4.5 Faturanın alınmasından iki haftalık bir dönemden itibaren kabul edilmiş ve geçerli olacaktır. İtirazlar,
sadece o dönemin sona ermesinden önce yazılı şekilde (posta, fax veya e-posta) yolu ile yapılabilir ve olmalıdır.
Müşteri bu ve diğer bildirimlerde süresinin sonuçları yine her bir fatura not edecektir.
§4.6 SUI her zamanda icra şirketleri üzer ücret toplama için müşteriye karşı dava açma hakkındadır.
§5 Yükümlük ve Müşteri Sorumlulukları
§5.1 Hizmetler internet kullanıcıları tarafından kötüye niyetle kullanılmamalıdır. Özellikle, yasal hükümlerin
uygulamaları. Internet kullanıcılarının bilgisayarlarında izinsiz ve gizli olan/ olmayan virus otomatik çalıştırılabilir
rutinleri, transfer edilecek olabilir bilgisayar ağları içine bilgi ve veri veya yetkisiz saldırı almak için izinsiz
girişimleri için geçerli hukuk kuralları, özellikle kötüye edilmemelidir. Müşteri bant genişliği aşırı, ve adil olmayan
sömürü şeklinde kullanım kurmak zorundadır. Hacim düz oranlı kullanımı teklifler Fair Access Policy (FAP) göre
uygun kullanım içindir. Burada, aşırı kullanıcıların bir limiti aştı indirme hızları sınırlıdır. Bu fonksiyon (FAP) ile
internet kullanım kalitesini bireylerin (azınlıkların) aşırı yararı ile uğrar önlemek için tüm (fazlalık) kullanıcıları
korumak için kullanılır. Kullanım Hacmi limitleri müşteri rezervasyon olan hizmet paketinin türüne bağlıdır. FAP
hakkında ve kota kullanım hakkında lütfen bu Web linkini ziyaret ediniz:
http://www.toowaysat.com/Files/fap_de.pdf .
§5.2 Yasadışı veya ahlak dışı içerik hakkında bilgi dağıtılamaz. Bu şekilde Ceza Kanununun 5651 sayılı yasa
uyarınca katalog suçlar kapsamında tanımlanan Ceza Kanunu, suç eylemleri veya trivializes yücelten şiddet ya da
cinsel saldırı, pornografik amaçları için kullanılan rehberlik özellikle bilgi, çocuk veya ergenler için uygun ye
ahlaki tehlikeye veya onların refahını bozan veya SUI can itibarına zarar. Müşteri SUI dışlayarak vaat ve
yukarıdaki yükümlülüklerinden herhangi birisini ihlali her durum için yetkili mahkemeler ve doğrulanabilir ceza
tarafından belirlenecek SUI makul bir takdir ödemez.
§5.3 Müşteri veri aktarımı yetkisiz erişime karşı korunur yüzden onun güvenlik yazılımı (Firewall) özel bir
yapılandırma yapmak için hakka sahiptir. Müşteri, ayrıca, diğer insanların sorumlu, onun saldırı tespit neden
olduğu maliyetleri sorumludur. Müşteri, parola üçüncü tarafların erişimine karşı dikkatli kişisel erişim kodu
korumalı ve yanlış ve zarar korumalıdır tutmak için kabul eder. Müşteri yukarıda belirtilen yükümlülüklere uyum
için SUI’e karşı yükümlüdür. Müşteri SUI'i veya yukarıda belirtilen yükümlülüklerin ihlali kaynaklanan maliyetleri
içermez. Müşteri uydu internet için, yalnızca uyumlu donanım gerektiğini kabul eder ve kabul ettiğini onaylar.
§5.4 Bağlantı herhangi bir şekilde kesildiği takdirde, örnek olarak otomatik bir kesinti durumunda o zaman
müşteriye cihazı kapatmasını öneriyoruz ki gerekmeyen ve istenmeyen internet bağlantılarına engel olsun ve
gereksiz ücretlendirmeler yaratılmasın.
§5.5 Sorunlar veya hatalar hemen SUI bilgiden sonra yazılı olarak rapor edilmelidir.
§5.6 Müşteri sürekli ve önemli sorun olacak yükümlerini önemsiyor ise ihlal eder ve SUI tarafından uyarı verildi
ise, o zaman SUI müşteri yükümlüğüne ve masrafı karşılığında internet bağlantıyı iptal eder ve bu sözleşmeyi
fesh eder SUI tarafından derhal fesih hakkı etkilenmez. Böyle bir fesih durumunda § 3.5 yukarıdaki hükümler
uygulanır.
§5.7 Müşteri, erişim kodu veya kendisi tarafından yayınlanan içeriği kullanarak tam sorumludur.
§6 Üçüncü Taraflarca Kullanım
Müşteri diğer insanlar tarafından internet bağlantısını kullandığı takdirde tek olarak sorumludur. Müşteri
yukarıdaki şartlardan uyum içinde yükümlüdür.
Müşteri maliyetleri sorumlu olduğunu sorumlu onun yaklaşımı hakkında diğer insanlar müşteri yukarıdaki şartı
uyum için SUI yükümlüdür. Müşteri SUI ve yukarıda belirtilen yükümlülüklerin ihlali kaynaklanan maliyetleri
içermez. SUI`i sorumlu ve yükümlü edemez.
§7 Koşullar, Değişiklikler, Detayli Özellikler
§7.1 Koşullar SUI tarafından değiştirilebilir, sözleşmenin temel hükümleri etkilenmez ve edilmeyecektir
sağlamak durumunda ve bu sözleşmede öngörülen değildi ise ve gelişmelere uyum için gerekli kalıyor ise ayrıca
kendi yaptığı önemli ölçüde sözleşme dengesini görmezden engelleyebilir ise. Önemli hükümler özellikle
hizmetlerin niteliğini ve kapsamını ilgili olanlar için sözleşme ve çalışma süresini, fesih için düzenlemeler dahil
bulunmaktadır. Bu durum özellikle olabileceği zaman içtihat değişiklikleri ve bu koşulların bir veya daha fazla
hükümleri etkilenir.
§7.2 İyi bir neden için gerekli ise spesifikasyonlar açıklamaları, değiştirilebilir eğer böylece müşteri sözleşmenin
amacı yönünde daha kötü kullanım durumunu gelmiyor ise. SUI gerekli girdiler ile hizmetlerini genişletiyor
sundukları değişiklik hangi bir üçüncü şahıs nedeniyle yararları için eğer piyasada teknik yenilikler varsa iyi bir
neden olarak geçerlidir.
§8 Sorumluluk ve Tazminat Talepleriyle İlgili Sınırlamalar
§8.1 Müşteri erişim kodu kullanılarak, tüm masraflar ve iddialar üçüncü şahıslar tarafından, sebepleri telif hakkı
ihlali, kullanımı, kişilik ya da diğer mülkiyet haklarından SUI i korur ve masrafsız sağlar.
§8.2 Müşteri ,SUI tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımını kendi riski altında üçüncü şahıslar tarafından olası
hasarlara ilişkin bulunmaktadır. Bunlar SUI İnternet erişim üzerinden yüklenebilir (örneğin Java uygulamaları)
işlevselliği ve virüs özgür yazılım özellikle ifade eder.
§8.3 SUI veya temsilcilerinin herhangi bir sözleşme, bir amaç olarak temel bir sözleşme yükümlülüğü (kardinal
yükümlülüğü) SUI veya vekili olan acenteler tarafından ihmal veya kasten kötüye kullanma tehlikeye sokan veya
zararlardan şekilde ihlal sadece zararlardan sorumludur. Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü (kardinal
yükümlülüğü) bir kusurlu ihlali, ağır ihmal veya kasıtlı kötü davranış değilse, SUI sorumluluğu makul öngörülebilir
sözleşme tarih için SUI için vardır tipik zararlar, sınırlıdır.
§8.4 Bu sorumluluk sınırlaması sözleşme ve ekstra sözleşme iddiaları için de geçerlidir. Zorunlu yasal
düzenlemeler nedeniyle sorumluluğu etkilenmez.
§9 Gizlilik Politikası / Gizlilik İlkesi
§9.1 SUI kişisel veri sözleşme yürütme parçası olarak saklanır ve sahiptir.
Sadece yasal olarak gereken Yetkili Devlet Kurumlarina (BTK.gov.tr veya tib.gov.tr ) aktarir.
§9.2 Bağlantı süreleri SUI internet erişim ağı (Internet Backbone - omurgası) operatör tarafından kullanılan ve
faturalama amacıyla SUI'e aktarılabilir.
§10 Diğer
§10.1 SUI her zaman Internet (Internet Backbone - omurgası) için erişim ağı değiştirme hakkına sahiptir. SUI
İnternet tarafından sağlanan yüksek kalitede gerekli erişim hizmetleri için bir değişiklik yapabilir. SUI müşteriye
en kisa zamanda yeni internet giriş bilgilerini bildirecektir ve - özel kullanıyorsanız – bu şifreleri kullanmasi
mecbur eder. SUI internet erişim ağı değişikliği ile ücret arttırma hakkına sahiptir, değişim ölçüde makul bir limit
dahilinde müşteriler için bağlantı ücretleri bunu gerektirir. Müşteri bir sonraki faturalandırmada ayın ilk
sözleşmeyi feshetme bir artış durumunda hakkına sahiptir. Bu bağlamda müşteri tarafından diğer iddiaları
dışlanır.
§10.2 Taraflar arasında bütün hukuksal ilişkiler Türk kanunlarına göre yönetilir.
§10.3 Müşteri kamu hukukuna tabi bir tüccar, tüzel kişi, bir kamu fonu ya da Istanbul'deki genel yargı yetkisi
varsa, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar için münhasır yargı yetkisine SUI aynı zamanda genel
mahkeme mahallinde de müşteri dava açma yetkisine sahiptir.
§10.4 Kullanılan dil Türkçedir.
§11 Yargı yetkisine sahip olan mahkeme
Bu sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükler için Yargı sadece SUI`in Genel Müdürlük`de bulunana
dayanmaktadır.
§12 Bölünebilirlik Maddesi / Salvatorische Klausel
§12.1 Kısmen veya tamamen bu şartlar ve koşulların herhangi bir hükmünün, olması veya geçersiz hale gelmesi
durumunda, böylece kalan hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir,fesh edilmeyecektir.
§12.2 Onun yerine hukuku geçersiz hüküm bulunmadıkça veya kendi nesnesine en arzulanan ölçüde karşılık
uygun bir hükümdür.
Yukarıdakı belirtilen şartlari Abone / Müsteri olarak Kabul edmis olarak gecerlidir.

Benzer belgeler