emlaks Kat Karşılığı Yer Gösterme Belgesi

Transkript

emlaks Kat Karşılığı Yer Gösterme Belgesi
KAT KARŞILĞI, YER GÖSTERME
VE İNŞAAT VAADİ SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşme, ………………………………………………………………………………………………………………………………… adresinde mukim
………………………………………………………………………………………………………… ile [sözleşmede “Müşteri” olarak anılacaktır]
Efeler Mah. A. Menderes Bulvarı, Koca Mustafa Cadde No. 1/1 09270 Didim adresinde mukim Emlaks Emlak Ofisi
[sözleşmede “Emlaks” olarak anılacaktır ] arasında aşağıda mutabık kalınan şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
1. Müşteri ile Emlaks, Emlak’ın ek’te belirtilen gayrimenkule kat karşılığı inşaat yapmak üzere aracılık etmesi için
anlaşmışlardır. Müşteri iş bu sözleşme ile söz konusu gayrimenkulü ………………………………………….. tarihinde Emlaks’dan
gördüğünü, bu gayrimenkulün kat karşılığına verilmek üzere pazarlanmasında Emlaks Emlak Ofisinin yetkili olduğunu
kabul etmiştir. Müşteri ayrıca ek’te belirtilen gayrimenkulü daha önce sahibinden ve/veya başka bir aracı kurum ya da
şahıstan görmediğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt etmiştir.
2.
Müşteri, iş bu sözleşme de belirtilen Emlaks’ın aracılık hizmeti karşılığında
..............................………………………………………………………………………………….. net tutarı, [KDV Dâhil değildir] komisyon
ücreti olarak Emlaks’e arsa sahibinin ve/veya daire sahiplerinin Müşteri lehine alınan noter sözleşmesine müteakip en
geç 1 (bir) gün içinde, tamamı peşin ve nakit olarak ödemeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir.
3.
Müşteri, Emlaks tarafından kendisine gösterilen ve ek’te tanımlanan gayrimenkulü Emlaks’ı devre dışı bırakarak,
kendi dışında ortağı, idarecisi, çalışanı olduğu şirket, kan ve sıhri hısımlarının yer aldığı başkaca inşaat şirketlerinin de
satın alması ve/veya kat karşılığı sözleşme yapması halinde 2. Maddede belirtilen aracılık bedeli ile birlikte
……………………………………………………………………………….. tutarında cezai şartı ödemeyi tenkis hakkından feragatle peşinen
beyan ve kabul etmiştir.
4. Müşteri, sözleşmeye konu gayrimenkulü, bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren
…………………………………………………………. ay sonrasında dahi satın alması, kat karşılığı inşaat yapması halinde hiçbir yazılı
ihtara gerek kalmaksızın Emlaks’e aracılık hizmeti karşılığında 2. Maddede belirtilen komisyon tutarını mal sahibi
ve/veya daire sahipleri ile Müşterinin lehine noter sözleşmesini vermesine müteakip en geç 3 (üç) gün içinde, tamamı
peşin ve nakit olarak ödeyeceğini tenkis hakkından feragatle peşinen beyan ve kabul etmiştir.
5. İşbu sözleşmenin ifasından dolayı çıkacak ihtilaflarda Didim Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
Tarih ………... /………….. /………………….
___________________________________________________
___________________________________________________
Müşteri
Emlaks
Emlak & Inşaat
Danışmanlık Hizmetleri
Real Estate & Construction
Immobilien & Bauunternehmung
Adnan Menderes Bulvari (159)
Koca Mustafa Cad. No.: 1/1
09270 Didim – Aydın
TURKEY
+90 256 811 2356 telefon
+90 256 811 2357 telefax
www.emlaks.eu
[email protected]
GAYRİMENKUL BİLGİLERİ
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
Adres:
Telefon - Fax:
Mobil Tel:
E-Mail:
GAYRİMENKUL BİLGİLERİ
Malik/ler:
Adres:
Gayrimenkulün Cinsi:
Ada:
Pafta:
Parsel:
m2:
İli:
İlçe:
Mah:
Sokak:
Kapı No:
Anlaşma Bedeli:
___________________________________________________
Tarih
___________________________________________________
___________________________________________________
Müşteri
Emlaks
Emlak & Inşaat
Danışmanlık Hizmetleri
Real Estate & Construction
Immobilien & Bauunternehmung
Adnan Menderes Bulvari (159)
Koca Mustafa Cad. No.: 1/1
09270 Didim – Aydın
TURKEY
+90 256 811 2356 telefon
+90 256 811 2357 telefax
www.emlaks.eu
[email protected]