Please click to the report.

Transkript

Please click to the report.
TÜRK YAPISAL ÇELİK
DERNEĞİ
01.07.2006-31.05.2007 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
TUCSA YÖNETİMİ
29 Haziran 2006 tarihinde gerçekleştirilen TUCSA
Genel Kurul Toplantısı’nda yönetime seçilen yeni
ekiple birlikte dönem çalışmaları başladı.
YÖNETİM KURULU
Başkan: Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI
Başkan Yardımcısı: Yaşar MARULYALI
Üye: Selçuk ÖZDİL
Üye: Doç. Dr. Cavidan YORGUN
Üye: Necati ÇELTİKÇİ
Üye: Kerim EREN
Üye: Mehmet BETİL
Üye: Suleyman ZAKUTO
Üye: Tanju SUNBAY
ÇELİK YAPILAR
DERGİLERİ
Türk Yapısal
Çelik Derneği’nin
süreli yayını
ÇELİK YAPILAR
dergisinin her üç
ayda bir yeni
sayısı
yayımlandı.
TEVFİK SENO ARDA LİSESİ’NDE
ÖĞRETİM BAŞLADI
ECCS-TUCSA
ortak projesi
“Tevfik Seno
Arda Lisesi”nde
geçici öğretim
başladı.
Binasında
sorun olan
ilköğretim
okulu
öğrencileri
2006-2007
eğitim
dönemini
TSAL’de
geçirdiler.
YAPISAL ÇELİK GÜNÜ 2006
Geleneksel
etkinliğimiz Yapısal
Çelik Günleri’nin
7’ncisi
29 Kasım 2006
tarihinde
Süleyman Demirel
Kültür
Merkezi’nde, yerli
ve yabancı
konukların
sunumlarıyla
gerçekleştirildi.
ECCS İLİŞKİLERİ
Kurulduğu günden bu yana Avrupa
Yapısal
Çelik
Birliği
(ECCS)
bünyesinde aktif olarak çalışmalara
katılan Türk Yapısal Çelik Derneği;
Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI ve diğer
komite
üyeleriyle
ECCS
toplantılarına
ve
çalışmalarına
katılımcı oldu.
ÖĞRENCİ GEZİLERİ
Öğrencileri çelik sektörüne
yakınlaştırmak amacıyla
gerçekleştirilen öğrenci gezileri bu
dönemde de devam etti ve
¾Borusan Mannesmann Boru Sanayi,
¾Çimtaş Çelik İmalat ve Montaj Sanayi,
¾Tabosan İmalat ve Montaj Sanayi
firmalarımıza öğrenci gezileri
düzenlendi.
ANKARA ZİYARETLERİ
¾
¾
¾
Ankara’da bulunan dernek üyesi
kuruluşlar tek tek ziyaret edilerek
dernek ve sektör üzerine fikir
alışverişinde bulunuldu.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek
Fen Kurulu (YFK) Başkanı Oktay
ŞENDUR ziyaret edilerek sektörün
sorunları ve çözüm önerileri sunuldu.
YFK Başkanı Yapı Çeliği İşleri Teknik
Şartnamesini geliştirmemizi istedi.
ÇELİK YAPI İŞLERİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ
İki yılı aşkın bir süredir çalışmaları
devam eden “Çelik Yapı İşleri Teknik
Şartnamesi” tamamlandı ve sektörün
kullanımına sunuldu.
TÜRKİYE ÇELİK YAPI TASARIMI
YARIŞMASI 2007
ECCS’in iki yılda bir
düzenlediği “Çelik
Yapı Tasarım
Ödülleri”ne
Türkiye’den
katılacak projeyi
belirlemek üzere
yarışma düzenlendi
ve katılan projeleri
değerlendiren jüri,
“İzmir Adnan
Menderes
Havaalanı” nın
ECCS’e
gönderilmesine
karar verdi.
YAPI İSTANBUL FUARI 2007
Beş yıldır
dernek
üyeleriyle ortak
platformda
“Yapı İstanbul
Fuarları”na
katılımcı olan
Türk Yapısal
Çelik Derneği,
17 dernek
kuruluşu ile
birlikte 500 m²
lik alanda Yapı
İstanbul 2007
Fuarı’na katıldı.
PROSteel 2007
TUCSA
ve
Borusan
ortaklığı
ve
YEM’in
organizasyonuyla gerçekleştirilen PROSteel “Çelik
Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması”na olan ilgi
artarak devam ederken 2007 yılının ödülleri İTÜ
Taşkışla’da yapılan törenle dağıtıldı.
ARCHITECTURE DERGİSİ’NDE
TSAL
Avrupa
Yapısal
Çelik
Birliği
(ECCS) basılmaya değer projeleri
belirleyip geniş tanıtımına yer
verdiği “Architecture Dergisi”nin
yeni sayısının “Tevfik Seno Arda
Lisesi”
Projesi’ne
ayrılmasına
karar verdi.
EĞİTİM MERKEZİ
Türk
Yapısal
Çelik
Derneği
İktisadi İşletmesi gündeminde yer
alan “Eğitim Merkezi” çalışmaları
hız
kazandı
ve
mimar
ve
mühendislere yönelik, Mimarlar
Odası SMGM ile işbirliği içinde
sertifikalı
eğitim
programları
oluşturuldu.
www.tucsa.org
Türk
Yapısal
Çelik
Derneği’nin
www.tucsa.org adresindeki internet
sitesi geliştirildi.
Internet ortamında sektör ilgililerini
buluşturan
yapisalcelikciler@yahoogroups,
üye sayısını 1500’ün üzerine çıkardı.
ÇELİK YAPILAR ÖĞRENCİ
KULÜBÜ
“Çelik
Yapılar
Öğrenci
Kulübü”
kuruldu ve 19 farklı üniversiteden
50’ye yakın öğrencinin kayıt olduğu
Kulüp üyeleri, Dernek Merkezi’nde
toplantılar
düzenleyerek
kendi
gündemini oluşturmaya ve gelecek
yılın etkinlik programını oluşturmaya
başladılar.
TUCSAmark
Yapısal Çelik
Yeterlik Belgesi
TUCSAmark
alan firma sayısı
15’e çıktı.
TUCSAmark’ın
3. versiyon
programını
oluşturmak için
çalışmalar
başladı.
.
, WSCC ve İMSAD ÜYELİĞİ
10 yıl içinde uluslararası düzeyde yapısal çelik
üretimini %10 artırmayı hedefleyen uluslararası
proje grubu LivingSteel, TUCSA’yı davet ederek
üyeleri arasına aldı.
Living Steel’in önerisiyle TUCSA aynı zamanda
Dünya Çelik Konstrüksiyon Konseyi (WSCC)’nin de
üyesi oldu ve Prof.Dr.Nesrin YARDIMCI ile
Prof.Dr.Naci GÖRÜR organizasyonun Bilbao’daki ilk
toplantısına katıldı.
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD
TUCSA’yı üye aldı ve çalışma komiteleri arasına
ekledi.
2. ÇELİK YAPILAR
SEMPOZYUMU
Eskişehir
İnşaat
Mühendisleri
Odası
tarafından
ikincisi
gerçekleştirilen
“Çelik Yapılar Sempozyumu”na
hem dernek tanıtımı hem de
derneğin akademisyen üyelerinin
sunumlarıyla katılımcı olundu.
TÜRK YAPISAL ÇELİK
DERNEĞİ
01.06.2007- 30.05.2008 DÖNEMİ
ÇALIŞMA PROGRAMI
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Dernek
Kurul
ve
Komiteleri’nin
çalışmasını sağlamak.
ISO çalışmalarını sonuçlandırmak.
İktisadi İşletmeyi daha etkili hale
getirmek.
Üyelerle ilişkileri geliştirmek ve yeni
üye katılımlarını sağlamak.
Üyelerle toplantılar düzenlemek.
Sektör
kurum
ve
kuruluşlarıyla
ilişkileri yoğunlaştırmak.
ECCS ilişkilerini geliştirerek devam
ettirmek.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
TUCSAmark 3.versiyonunu hazırlamak ve
yaygınlaştırmak.
Eğitim ve Tanıtım amaçlı seminer ve
toplantılar düzenlemek.
Eğitim
Merkezi
çalışmalarına
ivme
kazandırmak.
AR-GE Faaliyetlerine katılmak ve Laboratuvar
kurulması için ön hazırlıklara başlamak.
Çelik
Yapı
İşleri
teknik
Şartnamesini
tanıtmak, duyurmak ve etkin kılmak.
TSE bünyesinde 1090 serisi standartlar
konusunda CEN ile birlikte çalışacak Ayna
Komite (Mirror Committee) kurmak.
¾
¾
¾
¾
¾
PROSteel-2008 “Çelik Yapı Projesi
Öğrenci Yarışması”nı düzenlemek.
2007 yılı için 8. “Yapısal Çelik
Günü”nü düzenlemek.
DIFISEK’le birlikte “Yangın Güvenliği
Mühendisliği Semineri”ni hazırlamak.
“Çelik
Yapılar”
dergilerinin
yayımlanmasının devamını sağlamak.
www.tucsa.org
sitesinin
sürekli
güncel halde tutulması için projeler
geliştirmek.

Benzer belgeler

Raporu indirmek için lütfen tıklayınız.

Raporu indirmek için lütfen tıklayınız. •Temsan Yapı ve Makina Sanayi •Prekons İnşaat Sanayi •Tabosan Mühendislik İmalat ve Montaj Sanayi •Alfa sınai Yatırım İnşaat Sanayi •Gülermak Ağır Sanayi •Aryol Prefabrik Yapı Sanayi •Atak Mühendis...

Detaylı