Vize Soruları ve Cevap Anahtarı

Transkript

Vize Soruları ve Cevap Anahtarı
 Mühendislik Malzemeleri Dersi Arasınav Soruları (A Grubu) 22.04.2016 Ad Soyad : Fak. No : 1. Sıvı demirden oluşmuş sementit Birincil Sementit olarak isimlendirilir. (3) 2. Fe(Sıvı)à Ostenit+Sementit reaksiyonu sonucu Ledeburit fazı oluşur. Bu dönüşüme Ötektik dönüşüm denir. (6) 3. Durgun çelikler üretilirken yapıya mangan elementinin yanında Silisyum elementi ilave edilir. (3) 4. Durgun olarak dökülmüş çeliklerin en önemli dezavantajı Lunker Oluşumu ’dur. Bu hata giderilmezse haddeleme sırasında Katmer hatası meydana gelir. (6) 5. %1, %20 ve %40 soğuk şekil değişimine uğramış aynı türden 3 çelik numune ele alalım. Bunların rekristalizasyon tavlamaları (süre ve sıcaklık açısından) hakkında neler söylenebilir? (15) %1 Soğuk şekil değişimine uğratılmış çelik rekristalize olmaz. %40 soğuk şekil değişimine uğratılmış çelik %20’ye gore daha düşük sıcaklıklarda ve sürelerde rekristalize olur. 6. Bir çelikte 800-­‐1000 oC sıcaklıklar arasında sıcak şekillendirilirken sıcak yırtılma görülüyorsa, bu çeliğin üretimi esnasında yapıda FeS bileşiği oluşumunun engellenemediği söylenebilir. (5) 7. Çelik içerisinde azot elementinin varlığı Yaşlanmaya sebep olur. Bunu gidermek için yapıya Alüminyum veya Titanyum elementleri katılır. (6) 8. Bir otomobilin amortisör sisteminde kullanılacak bir çelik için çeliğin yapısına Silisyum elementinin ilave edilmesi istenir. (5) 9. Yapısında %1.5 C içeren bir çeliğin oda sıcaklığından itibaren 1100 oC’ye kadar ısıtıldığı düşünülürse, iç yapı görüntüleri nasıl değişir? (15) 10. Denge şartlarından daha hızlı soğuma sonrası iç yapıda oluşan ince lamelli perlitik yapılar Sorbit ve Trostit olarak adlandırılır. (6) 11. Bir çelik fabrikasında mühendis olarak çalışıyorsunuz. Üretimde çalışan personellerinizden bir tanesi yapısında %0.1 ve %1 karbon içeren iki faklı çeliği su vererek sertleştirme istiyor. Önerileriniz nelerdir. (15) %0.1 C içeren çelik su verme ile (martenzit oluşumu ile) sertleştirilemez. %1C içeren çelik ise artık ostenit problemine neden olur. Bu yüzden kritik soğuma hızına ulaşmak için uygun soğutma ortamı kullanılarak sıfırın altındaki sıcaklıklara kadar soğutulmalıdır. 12. Normalizasyon tavlamasının hangi işlemlerden sonra yapılması önerilir. (15) -­‐ Soğuk deformasyon sonrası uzayan taneleri yenilemek için -­‐ Döküm sonrası oluşan Widmansteaten yapısını ortadan kaldırmak için -­‐ Sıcak haddelemedeki bantlı yapıyı düzenlemek için -­‐ Kaynak sonrası iç yapıyı normal hale dönüştürmek için -­‐ Difüzyon tavlaması sonrası irileşen taneleri küçültmek için Süre: 50 dakika Başarılar dilerim Doç. Dr. A. Fatih YETİM