Ulusoy Un Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

Yorumlar

Transkript

Ulusoy Un Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
00 00 4102
FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22/06/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan VII-128.1
sayılı Pay Tebliği çerçevesinde Euro Finans Menkul Değerler A.Ş tarafından, Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’nin hazırladığı Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin analist
raporudur.
Bu Rapor Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’nin halka arzına ilişkin olarak, yatırımcıların halka arza
katılması ya da katılmaması yönünde bir teklif değildir. Bu raporda yer alan verilerin gerçeği tam olarak
yansıttığı kabul edilmiş olup, finansal ve hukuki açıdan inceleme yapılmamıştır.
HALKA ARZA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER :
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”, “Ulusoy Un”)mevcut 65.000.000 TL olan
ödenmiş sermayesini 19.500.000 TL (%30) artırarak, 84.500.000 TL’ye yükseltmeyi, artırılan
19.500.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerini ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak ve
ortaklara ait 4.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senetlerini halka arz etmeyi öngörmektedir.
Halka arz, fiyat aralığı ile talep toplama ve bakiyeyi yüklenim (konsorsiyum üyeleri için en iyi gayret
aracılığı veya bakiyeyi yüklenim) yöntemi ile yapılacaktır. Halka arz fiyat aralığı hisse başına 2,90-3,45
TL’dir. Buna göre halka arz sonrası şirket değeri 245.050.000-291.525.000 TL arasındadır. Halka arz
değeri ise 68.150.000 TL ile 81.075.000 TL arasında olmaktadır. Şirket’e girecek brüt gelir 56.550.000
TL ile 67.275.000 TL arasında olacaktır. Halka arzda ek satış planlanmamaktadır. Toplam 23,500,000
TL nominal değerli hisse satışı ardından halka açıklık oranı %27.8 olacaktır. Tahsisatlar %60 yurtiçi
bireysel, %20 yurtiçi kurumsal ve %20 yurtdışı kurumsal şeklindedir. Ek satış planlanmamaktadır.
Talep toplama 12-13-14 Kasım 2014 tarihlerinde yapılacaktır. Borsa İstanbul’da işlem görmeye
başladıktan sonra ortak satışına konu olan 4.000.000 TL pay satışından elde edilecek gelir ile 30 gün
boyunca fiyat istikrarı işlemi planlanmaktadır.
Aşağıdaki tabloda Şirket’in halka arz öncesi ve sonrasındaki ortaklık yapısı verilmektedir.
Halka Arza İlişkin Bilgiler :
Talep Toplama Tarihleri
: 12, 13 ve 14 Kasım 2014
Halka Arz Fiyat Aralığı
: 2,90 TL - 3,45 TL
Halka Arz Yapısı
: Sermaye Artırımı : 19.5 milyon TL nominal değerli pay
Ortak Satışı
: 4 milyon TL nominal değerli pay (ana ortak
Fahrettin Ulusoy'a ait paylar)
Halka Arz Sonrası
Piyasa Değeri Aralığı
: 245,1 milyon TL - 291,5 milyon TL
Halka Arz Büyüklüğü
: 68,2 milyon TL - 81,1 milyon TL
Konsorsiyum Lideri
: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Açıklık Oranı
: Halka arz edilen payların tamamının satılması halinde ulaşılacak
halka açıklık oranı %27,81
Ödenmiş Sermaye
: 65 milyon TL (Halka arz öncesi)
84,5 milyon TL (Halka arz sonrası)
Satmama Taahhüdü
: Ortaklar sahip oldukları payları 365 gün boyunca satmama
taahhüdünde, Şirket ise 365 gün süreyle bedelli sermaye artırımı
yapmama taahhüdünde bulunmuştur.
Fiyat İstikrarı İşlemleri
: Payların BIST' te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile
yapılması planlanmaktadır.
Tahsis Grupları
: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar (%60)
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar (%20)
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar (%20)
ŞİRKET HAKKINDA TANITICI BİLGİ :
Ulusoy Gıda, 25 Şubat 1969 tarihinde Karadeniz’in ticaret merkezi Samsun'da kuruldu.
Uzun yıllar bölgenin gıda tedarikçisi olan Ulusoy Gıda Grubu, sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu kaliteli
hammaddeleri depolarına, insanımızın güvenle tüketebileceği ürünleri sofralarına ulaştırdı.
1980'lerin sonuna gelindiğinde, Ulusoy Gıda grubu bu tecrübesini ve güvenilirliğini, kendi üreteceği
ürünlere aktarmaya karar vererek, sadece bölgesinin değil, ülkemizin ve dünyanın güvenilir gıda
tedarikçisi olma yolunda ilk adımı attı.
1989 yılında inşaatı başlayan un fabrikası, 08.01.1991 tarihinde günlük 180 ton buğday işleme
kapasitesi ile üretimine başladı.
Faaliyete geçtiği tarihten itibaren firmamızın birinci önceliği kalite istikrarı olan güvenilir ürünler
üretmektir. Bu nedenle, kısa zamanda Ulusoy Un ürünleri, tercih edilen marka haline gelerek,
bölgemizi aşarak, ülkemizin insanına hizmet etmeye başladı.
Sürekli teknolojisini yenileyen, kapasite arttıran şirketimiz bugün 2 ayrı şehirdeki fabrikalarımızda
toplam günlük 900 ton buğday öğütme kapasitesine ulaşmıştır.
Firmanın, iç piyasa ürünleri, Özel Amaçlı Buğday Unu, Ekmeklik Buğday Unu, Tüketim Ürünleri Ev Tipi
Özel Amaçlı Buğday Unu olup, bu ürünlerin yurtiçi satışı Karadeniz Bölgesine (%36,30), Marmara
Bölgesine, (%46,00), Doğu Anadolu Bölgesine (%8,50), İç Anadolu Bölgesine (%9,00) ve Akdeniz
Bölgesine (%0,20) yapılmaktadır.
Firma bunun yanında Türkiye'nin çeşitli limanlarında ve bölgelerinde, 166.000 ton tahıl stoklama
kapasitesine sahip serbest bölge depoları, antrepo ve depoları ile bölge ve çevre ülke üreticilerinin
tahıllarının iyi koşullarda muhafaza edilmesini sağlamaktadır. Bu avantajını, hem iç, hem dış piyasaya
sağladığı hizmetlerle, müşterileriyle paylaşmaktadır.
Şirket pazardaki ihtiyaçları takip ederek faaliyet alanlarını genişletmiş ve 2008 yılından itibaren komşu
ülkelere Uzak Doğu ve Asya'ya tahıl ihracatı yapmaya başlamıştır.
Ulusoy Un’un ihracat ürünleri ise, Balık Yemi Yüksek Gütenli, Balık Yemi, Çapati Unu, Çörek Unu,
Ekmeklik Un, Ev Kullanımı, Noodle Unu,Yumuşak Noodle Unu olup, başlıca ihracat yapılan ülkeler
arasında; Endonezya, Filipinler, Tayland, Malezya, Sierra Leone ve Kamerun yer almaktadır.
ŞİRKETİN HALKA ARZ GELİRİNİ KULLANIM YERLERİ HAKKINDA BİLGİ :
Pay halka arzında şirketin 65.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların yeni pay alma
hakları kısıtlanarak 84.500.000 TL’ye çıkartılması suretiyle artırılan 19.500.000 TL nominal paylar ile
şirketin mevcut ortağının sahip olduğu 4.000.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam
23.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. 19.500.000 TL nominal değerli payların
satılması halinde,
FİNANSAL TABLOLAR
FİYAT TESPİT RAPORU DEĞERLEMEYE YÖNELİK GÖRÜŞÜMÜZ :
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’nin halka arzı için hisse başına
2,90 TL – 3,45 TL fiyat aralığında belirlenmiş olup, yayımlanmış olan fiyat tespit raporuna göre şirketin
değerlemesinde İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA) ve BIST 100 endeksi çarpanları ve yurtdışında faaliyet
gösteren benzer şirketlerin çarpanları kullanılmış ve İNA'ya göre %50, BIST 100 endeksi çarpanları ve
yurtdışında faaliyet gösteren benzer şirketlerin çarpanları Karşılaştırmasına göre %50
ağırlıklandırılmıştır.
Değerleme Yöntemleri :
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. için Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan
değerleme çalışmasında, “İndirgenmiş Nakit akımları Yöntemi” ve “Piyasa Çarpanları Yöntemi” (F/K,
FD/FAVÖK) kullanılmıştır.
İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi :
Şirket için yapılan İNA çalışmasında;
- Şirketin Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetinin (AOSM) %14.3 olarak hesaplamasında Risksiz
borçlanma maliyetinin 9.5%, Pazar Risk priminin 5.5%, beta katsayısının 1 olarak alındığı,
- Şirketin 2023 yılları sonrasındaki nihai değer hesaplamasında sonsuz büyüme oranı %3 olarak
kullanılmıştır.
- FAVÖK Marjının 2014 için %3,4, 2015-2017 dönemi için %3.3 seviyesinde gerçekleşeceği,
- Şirketin 2013 yılında 27.6 milyon TL olan FAVOK rakamının 2014 yılında 29.4 milyon TL’ye, 2015
yılında 32.3 milyon TL seviyesine çıkarılacağı varsayılmıştır.
- Satışların projeksiyonunda satış artışlarının 2014 yılında 10%,sonrasında ise yıllık enflasyon
oranında seyredeceği,
- Alacak devir süresi, Borç devir süresi ve Stok devir süresi rakamaları olarak sırası ile 53.4, 88.2 ve
69.6 gün olarak alındığı gözlemlenmiştir.
- İNA ya göre firma değeri 251,6 milyon TL olarak hesaplanmıştır.
Piyasa Çarpanları Yöntemi :
BİST’te Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birebir aynı iş kolunda faaliyet gösteren şirket
bulunmaması nedeniyle çarpan analizinde BİST’te işlem gören gıda sektöründe faaliyet gösteren
şirketin FD/FAVÖK ve F/K çarpanları kullanılmıştır, bunu makul karşılamaktayız.
Piyasa çarpanları analiz yönteminde; Firma Değeri/FAVOK ve Fiyat/Kazanç Oranı çarpanları
kullanılmıştır. FD/FAVOK ve F/K çarpanlarında BIST100 ve benzer yurtdışı şirket çarpanlarına eşit
ağırlık verilmiştir. Çarpanlar 13.10.2014 kapanışı itibariyle kullanılırken, şirketin değerlemeye esas
2014/06 net kar ve FAVOK rakamları yıllıklandırılmış (4 dönem) olarak kullanılmıştır. Yapılan
hesaplama sonucunda Özsermaye Değeri Fiyat/Kazanç çarpanlarına göre 190.204.416 TL, Firma
Değeri/FAVOK çarpanlarına göre 332.369.524 TL olarak hesaplanmıştır.
SONUÇ :
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. için Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan fiyat
tespit Raporunda kullanılan tahminler ve çarpanların, %50 İndirgenmiş nakit akımları ve %50 Piyasa
çarpanları Yönetimi ile %26,5 ve %12,6 iskonto oranlarıyla, Şeker Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.tarafından Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. için gelecek yıllara ilişkin öngörüler dikkate
alındığında verilen hisse başına 2,90 TL – 3,45 TL halka arz satış fiyatının makul olduğunu
düşünmekteyiz.
Burada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih
itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir.
Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin
edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte
olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım
kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak
verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla
bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir
sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki
hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili
kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi
zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan
dolayı Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Benzer belgeler

özerden plastik sanayi ve ticaret a.ş.

özerden plastik sanayi ve ticaret a.ş. Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgile...

Detaylı