İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM

Transkript

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM
MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: (0212) 454 2290
Fax: (0212) 454 21 36-37
www.İhlas.com.tr
Ticaret Sicil No: 176956
Büyük Mükellef V.D.Başk. 470 003 1704
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortağın Unvanı/Ortakların Adı
Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su
Tarih
Konu
: İhlas Holding A.Ş.
: Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11
B/21 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
: 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
: 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
: 12.12.2012
: Dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan Bisan Bisiklet
Moped Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.nin halka arzı
hk.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı’na;
İştiraklerimizden, İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.’nin dolaylı bağlı ortaklığı olan Bisan
Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisse senetlerinin halka arzı için Oyak
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Finansal Danışmanlık ve Aracılık Sözleşmesi imzalamış
olduğu, söz konusu halka arz ile ilgili çalışmalar kapsamında, Bisan Bisiklet Moped Otomotiv
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ana sözleşme değişiklikleri için gerekli izinleri almak üzere,
Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunduğu 22.10.2012 tarihli Özel Durum
Açıklamamızda kamuya açıklanmıştı.
Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ana ortaklarından Bisiklet
Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin şirket de sahip olduğu paylardan 10.000.000 TL nominal
değerli payların halka arzı ile eş zamanlı olarak, 35.000.000 TL olan sermayenin 45.000.000
TL ya çıkarılması için mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları kısıtlanarak 10.000.000 TL
sermaye artışı yapılmasına ve artırılan kısmın halka arz edilerek netice itibariyle toplam
20.000.000 TL nominal değerli payların Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Oyak
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmesine, ilişkin gerekli yönetim
kurulu kararları alınmış olup,
Halka arz izahnamesi ve diğer dökümanlar bugün (12.12.2012) Sermaye Piyasası Kurulu
Başkanlığı’na teslim edilerek gerekli müracaat yapılmıştır.
Sermaye piyasası Kurulu Başkanlığı’na yapılan bu müracaat ile eş zamanlı olarak, halka arz
edilecek payların ilgili pazarda işlem görebilmesi için, gerekli başvuru da, bugün (12.12.2012)
İstanbul Menkul Kıymetler Başkanlığı’na yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi
Alaettin Şener
Yönetim Kurulu Üyesi

Benzer belgeler