Doç.Dr. Göksel Bakaç Tümay`ın tüm yayın listesi için tıklayınız..

Yorumlar

Transkript

Doç.Dr. Göksel Bakaç Tümay`ın tüm yayın listesi için tıklayınız..
YAYINLAR
KİTAPLARDA BÖLÜMLER
1. Göksel Bakaç: İnmeye genel yaklaşım. Editör: Dursun Kırbaş, Kubilay Varlı.
Birinci basamakta nörolojik hastalıklar. Tanı, tedavi, rehabilitasyon. 1997, p24-36
2. Dursun Kırbaş, Göksel Bakaç, Lütfü Hanoğlu. Stroke in Turkey as a public
health problem. Organization and management of services for stroke in Turkey.
Editors: Orgogozo J.M, Leonardi M, Asplund K. Stroke and public health. The
public health aspects of stroke. (Baskıda)
3. Serebrovasküler Hastalıklar. Editör: Sevin Balkan. Kardiyoembolik inmeler:
Göksel Bakaç. İkinci Basım: Güneş Yayınevi.2005.
KİTAP ÇEVİRİSİ
1. Göksel Bakaç. Parkinson hastalığı. Editörler: Jesse M. Cedarbaum, Stephan T.
Gancher. Bilimsel ve teknik yayınları çeviri vakfı. 1993
ULUSLARARASI DERGİLERDEKİ YAYINLAR
1. Göksel Bakaç, Joanna Wardlaw. Problems in the diagnosis of intracranial venous
infarction. Neuroradiology, 1997; 39: 566-70
2. Göksel Bakaç, Anil Gholkar, David Mendelow. Delayed aneurysm formation
following surgery for a giant serpentine aneurysm. British Journal of
Neurosurgery, 1997; 11(3): 260-63
3. International stroke trial collaborative group. The international stroke trial (IST):
A randomised trial of aspirin, subcutaneous heparin, both, or neither among 19435
patients with acute ischemic stroke. The Lancet, 1997; 349(9065): 1569-81
4. S.T Pendlebury, D. Phil, P.M Rothwell, A. Algra, MJ Arresen, G. Bakaç,
A.Czlankowska, A. Dachenhausen, Y. Krespi, J. Koru, J. Bogousslavsky, M.
Brainin. Underfunding of Stroke Research: A Europe- Wide Problem. Stroke,
2004; 35: 2368-2371
5. The FOOD Trial Collaboration. Routine oral nutritional supplementation for
stroke patients in hospital(FOOD): a multicentre randomised controlled trial.
Lancet, 2005; 365:764-772
YURTİÇİ YAYINLAR
1. Lütfü Hanoğlu, Ahmet Altunhalka, Göksel Bakaç, Belgin Petek, Dursun Kırbaş,
Tevfik Özpaçacı. Çapraz afazi ve hemisferik dominans: Bir olgu bildirisi. Klinik
Gelişim, 1994; 7: 3009-12
2. Göksel Bakaç, Lütfü Hanoğlu, Bahar Demirbağ, Dursun Kırbaş. Bilateral
paramedian talamik arter infarktı. Klinik gelişim, 1994; 7: 3006-8
3. Sibel Karşıdağ, Nurcan Sönmez, Göksel Bakaç, Ayten Ceyhan, Feriha Özer, Baki
Arpacı, Dursun Kırbaş, Sevim Baybaş. İnme alt gruplarında risk faktörlerinin
dağılımı. Klinik Gelişim, 1995; 8: 3497-502
4. Dursun Kırbaş, Göksel Bakaç, Lütfü Hanoğlu. Türkiye'de halk sağlığı açısından
stroke. Türkiye'de stroke için hizmetin organizasyonu ve yönetimi. Beyin Damar
Hastalıkları Dergisi,1995;1(1): 75-83
5. Göksel Bakaç, İsmail Küçükali, Günay Gül, Bahar Demirbağ, Tufan Acuner,
Demet Yandım, Nural Bekiroğlu, Dursun Kırbaş. Akut iskemik ilk inmeli
olgularda asemptomatik infarkt. Sıklık, lokalizasyon ve risk faktörleri. Klinik
Gelişim, 1997; 10: 95-97
6. Göksel Bakaç, Tufan Acuner, Bahar Demirbağ, Demet Yandım, İsmail Küçükali,
Günay Gül, Nural Bekiroğlu, Dursun Kırbaş. İlk inmeli hastalarda risk
faktörlerinin etyopatojenik inme gruplarındaki dağılımı. Klinik Gelişim, 1997; 10:
164-67
7. Göksel Bakaç, Demet Yandım, Lütfü Hanoğlu, Dursun Kırbaş. Akut inmede
erken dönemde ölüm oranları ve nedenleri. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi,
1997; 3: 71-74
8. Göksel Bakaç, Demet Yandım, İsmail Küçükali, Tufan Acuner, Günay Gül,
Bahar Demirbağ, Dursun Kırbaş. Akut iskemik inmede klinik klasifikasyon ile
lezyon lokalizasyonunun karşılaştırması. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 1997;
3: 83-85
9. Göksel Bakaç, Bahar Demirbağ, Demet Yandım,Sevda Şenol, Çiçek Bayındır,
Dursun Kırbaş. Abse benzeri demiyelinizan lezyonlar: Bir olgu sunumu.
Nöropsikiyatri Arşivi, 1997; 34(3): 149-52
10. Betül Yalçıner, Göksel Bakaç, Hayriye Küçükoğlu, Cengiz Dayan, Sibel
Karşıdağ, Sevim Baybaş, Dursun Kırbaş. Karotis darlık derecesini saptamada
renkli doppler dupleks ultrasonografinin güvenilirliğinin dijital substraksiyon
anjiyografi ile karşılaştırılması. Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1998 ; 4: 35-37
11. Göksel Bakaç, Betül Yalçıner, Dursun Kırbaş, Sevim Baybaş. Serebral
anjiyografide komplikasyon oranları. Türk Nöroşirürji Dergisi 2000; 10: 6-10
KONGRE BİLDİRİLERİ (ULUSLARASI TOPLANTILARDA)
1. Lütfü Hanoğlu, Göksel Bakaç, Ahmet Altunhalka, Dursun Kırbaş. Frontal lobe
dysfunction in patients with thalamic hemorrhage. (Abstract ). Cerebrovascular
Diseases, 1994; 231: 59 (Third European Stroke Conference, Stockholm, Sweden,
May 26-28, 1994)
2. Lütfü Hanoğlu, Mehmet Kolukısa, Ahmet Altunhalka, Göksel Bakaç, Dursun
Kırbaş. A case report: Dyslexy and epilepsy. (Abstract). Epilepsi ile savaş
derneği, 1994; P10 (3rd Mediterranean Epilepsy Conference, İstanbul, Turkey,
October 24-26, 1994)
3. Göksel Bakaç, Demet Yandım, Lütfü Hanoğlu, Dursun Kırbaş. Early casefatality rates in acute stroke. (Abstract). Cerebrovascular Diseases, 1996;
6(supp.2): 59, P304 (3rd World Stroke Congress and 5th European Stroke
Conference, Munich, Germany, September 1-4, 1996)
4. Göksel Bakaç, Demet Yandım, Bahar Demirbağ, Sevda Şenol, Dursun Kırbaş.
Abscess like demyelinating lesions. (Abstract). European Journal of Neurology,
1996, vol 3, supp 4, P57 (The 12th European Congress on Multiple Sclerosis,
Copenhagen, Denmark, 26-28 September 1996)
5. Birsen İnce, Hayrünisa Denktaş, Sara Bahar, Oğuzhan Çoban, Göksel Bakaç,
Dursun Kırbaş. Early fatality in stroke. (Abstract). Cerebrovascular Diseases,
1997;7 (suppl 4): 73, P31 (6th European Stroke Conference, Amsterdam, The
Netherlands, May 28-31, 1997)
6. Betül Yalçıner, Göksel Bakaç, Hayriye Küçükoğlu, Cengiz Dayan, Sibel
Karşıdağ, Sevim Baybaş, Dursun Kırbaş. Comparing the reliability of color
Doppler duplex ultrasonography in determining the degree of carotid stenosis with
digital substraction angiography. (Abstract). European Journal of Neurology,
1998, vol 5 (suppl 1), 551 (4th International Conference on Stroke and 1st
Conference of the Mediterranean Stroke Society, Marrakech, Morroco, March 47, 1998)
7. L. Hanoğlu, Ç. Özkara, C. Keskinkılıç, N. Koçer, C. Işlak, B. Yalçıner, G. Bakaç,
E. Özyurt, E. Eşkazan, D. Kırbaş. Intracarotid amobarbital procedure and memory
function after selective amygdalahipocampectomy. 6th Mediterranean epilepsy
conference, Cairo, Egypt. 17-19 November 1999
8. I. Kalyoncu Aslan, G. Bakaç, B. Yalçıner, D.Kırbaş. The distribution of risk
factors according to subtypes of ischemic stroke. Neuromeditterane V, Maroc, 1011 October 2003
9. Yalçıner B, Bakaç G, Demir N, Demirci S, Küçükoğlu H, Dayan C. Clinical and
radiological findings in cervical artery dissections. Joint World Congress on
Stroke, Cape Town, Ekim 2006
YURT İÇİ KONGRE BİLDİRİLERİ
1. Göksel Bakaç, Bahar Demirbağ, Lütfü Hanoğlu, Dursun Kırbaş. Bilateral
paramedian talamik arter infarktı: Olgu sunumu. 29. Ulusal Nöroloji Kongresi ,
İstanbul, 1993
2. Lütfü Hanoğlu, Göksel Bakaç, Nazan Karagöz, Ahmet Altunhalka, Nevzat Filiz,
Dursun Kırbaş. Travmatik vertebral arter diseksiyonu. İskemik strokta akut tedavi
ilkeleri sempozyumu, 1994
3. Lütfü Hanoğlu, Ahmet Altunhalka, Bahar Demirbağ, Sibel Karşıdağ, Göksel
Bakaç, Dursun Kırbaş. Dominant anterior serebral arter infarktlarında klinik
özellikler. İskemik strokta akut tedavi ilkeleri sempozyumu, 1994
4. Lütfü Hanoğlu, Mehmet Kolukısa, Kadir Durak, İsmail Küçükali, İlhan Elmacı,
Göksel Bakaç, Dursun Kırbaş. Tekrarlayıcı iskemik inmeler ve normal basınçlı
hidrosefali. 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 1994
5. Göksel Bakaç, Rezzan Tunçay, Oğuzhan Çoban, Sara Bahar. Karotis
endarterektomisi;
22
Kongresi, Adana, 1994
olgu-retrospektif
değerlendirme.
30.Ulusal
Nöroloji
6. Göksel Bakaç, Oğuzhan Çoban, Sara Bahar. Spontan ekstrakranyal arter
diseksiyonu: 22 olgunun retrospektif değerlendirmesi. 30.Ulusal Nöroloji
Kongresi, Adana, 1994
7. Göksel Bakaç, Demet Yandım, Lütfü Hanoğlu, Dursun Kırbaş. Akut inmede
mortalite: Retrospektif değerlendirme. 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 1994
8. Sibel Karşıdağ, Nurcan Sönmez, Aysun Soysal, Ayten Ceyhan, Göksel Bakaç,
Belgin Petek, Feriha Özer, Baki Arpacı. Strok alt gruplarında risk faktörlerinin
dağılımı. 30. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 1994
9. Tufan Acuner, Nalan Solakoğlu, Göksel Bakaç, Dursun Kırbaş. Pankreas beta
hücre hiperplazisine bağlı hipogliseminin yol açtığı bir siklik kompleks parsiyel
status olgusu. 31. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kapadokya, 1995
10. Göksel Bakaç, Tufan Acuner, Bahar Demirbağ, Demet Yandım, İsmail Küçükali,
Günay Gül, Nural Bekiroğlu, Dursun Kırbaş. İlk inmeli hastalarda etyolojik
sınıflama ve risk faktörlerinin dağılımı. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul,
1996
11. Göksel Bakaç, İsmail Küçükali, Günay Gül, Bahar Demirbağ, Tufan Acuner,
Demet Yandım, Nural Bekiroğlu, Dursun Kırbaş. Akut iskemik inmeli olgularda
asemptomatik infarkt ve risk faktörleri ile ilişkisi. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi,
İstanbul, 1996
12. Göksel Bakaç, Günay Gül, Tufan Acuner, Demet Yandım, İsmail Küçükali,
Bahar Demirbağ, Sevda Şenol, Dursun Kırbaş. Akut iskemik inmede infarkt
lokalizasyonu ve etyopatogenez. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996
13. Göksel Bakaç, Demet Yandım, İsmail Küçükali, Tufan Acuner, Günay Gül,
Bahar Demirbağ, Dursun Kırbaş. Akut iskemik inmede klinik klasifikasyon ile
lezyon lokalizasyonunun karşılaştırılması. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul,
1996
14. Lütfü Hanoğlu, Nazan Karagöz, Ahmet Altunhalka, Cahit Keskinkılıç, Göksel
Bakaç, Dursun Kırbaş. İntraserebral hemoraji sonrası vasküler demansın
özellikleri. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996
15. Göksel Bakaç, Bahar Demirbağ, Demet Yandım, İsmail Küçükali, Tufan Acuner,
Günay Gül, Dursun Kırbaş. İlk inmeli hastalarda prognoz. 32. Ulusal Nöroloji
Kongresi, İstanbul, 1996
16. Sibel Karşıdağ, Nurcan Sönmez, Feriha Özer, Baki Arpacı, Murat Kayabalı,
Hayriye Küçükoğlu, Göksel Bakaç, Sevim Baybaş, Dursun Kırbaş. Semptomatik
ve/veya asemptomatik ciddi karotis stenozu saptanan inmeli hastaların kısa dönem
prognozu. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996
17. Göksel Bakaç, Bahar Demirbağ, Demet Yandım, Sevda Şenol, Dursun Kırbaş.
Abse benzeri demiyelinizan lezyonlar: Bir olgu sunumu. 32. Ulusal Nöroloji
Kongresi, İstanbul, 1996
18. Göksel Bakaç, Betül Yalçıner, Dursun Kırbaş, Sevim Baybaş. Serebral
anjiografide komplikasyon oranları. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 1997
19. Betül Yalçıner, Göksel Bakaç, Hayriye Küçükoğlu, Cengiz Dayan, Sibel
Karşıdağ, Sevim Baybaş, Dursun Kırbaş. Karotis darlık derecesini saptamada
renkli doppler dupleks ultrasonografinin güvenilirliğinin dijital substraksiyon
anjiyografi ile karşılaştırılması. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 1997
20. Hacer Us Anaç, Göksel Bakaç, Işıl Kalyoncu, İsmail Sezgin, Dursun Kırbaş.
Akut inme komplikasyonları. 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul 2000
21. A. Karasu, S. Tural, H. Toplamaoğlu, G. Bakaç. Anevrizma cerrahisi sonrası
erken dönemde yapılan kontrol anjiyografinin önemi. Türk Nöroşirürji Derneği
XV. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Antalya
22. G. Bakaç, B. Yalçıner, D. Kırbaş, S. Baybaş. Semptomatik ekstrakranyal stenozlu
hastalarda intrakranyal stenoz sıklığı. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi 2001, Antalya
23. A. Karasu, C. Dayan, G. Bakaç ve ark. Bölgesel anestezi ile karotis
endarterektomisi. 1. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, 8-10 Mayıs
2002, Ankara
24. Nurten Çolak, Işıl Kalyoncu Aslan, Göksel Bakaç, Dursun Kırbaş. Genç inmeli
211 hastanın etyolojik ve prognostik değerlendirmesi. 2. Ulusal Serebrovasküler
Hastalıklar Kongresi 28-30 Nisan 2004, Çeşme
25. Melek Kandemir, Işıl Kalyoncu Aslan, Göksel Bakaç, Dursun Kırbaş.Yoğun
bakım ünitesindeki inmeli hasta maliyet değerlendirmesi. 2. Ulusal
Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi 28-30 Nisan 2004, Çeşme
26. Işıl Kalyoncu Aslan, Göksel Bakaç, Betül Yalçıner, Dursun Kırbaş. İnmeli
hastalarda ölüm ve bağımlılığı etkileyen prognostik faktörler. 39. Ulusal Nöroloji
Kongresi 22-26 Ekim 2003, Antalya
27. Nurten Çolak, Işıl Aslan, İbrahim Örnek, Göksel Bakaç, Dursun Kırbaş.Bilateral
posterior inferior serebellar arter infarktı: Olgu sunumu. 39. Ulusal Nöroloji
Kongresi 22-26 Ekim 2003, Antalya
28. Özlem Uzunkaya, Aşıl Kalyoncu Aslan, Göksel Bakaç, Dursun Kırbaş. Serebral
Venöz Sinüs trombozlarında prognoz. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi 22-26 Ekim
2003, Antalya
29. I. Kalyoncu, Y. Krespi, G. Bakaç, B. Yalçıner, H. Küçükoğlu, C. Dayan, D.
Kırbaş, S. Baybaş, B. Arpacı, O. Çoban, R. Tuncay, S. Bahar . İnme ünitesi ve
nöroloji servisi karşılaştırması: Çok merkezli çalışma sonuçları. 40. Ulusal
Nöroloji Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 2004, Antalya
30. B. Yalçıner, N. Demir, G. Bakaç, H. Küçükoğlu, C. Dayan, S.Baybaş.
Kranyoservikal arter diseksiyonu olan 45 olguluk bir seri. 40. Ulusal Nöroloji
Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 2004, Antalya
31. S. Demirci, B. Yalçıner, H.Küçükoğlu, G. Bakaç, C. Dayan, U. Yeşil, S. Baybaş.
Tekrarlayan iskemik inmelerde etyolojik faktörler. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi
29 Eylül-3 Ekim 2004, Antalya
32. Ö.Uzunkaya, I. Kalyoncu Aslan, E.Acarel, G.Bakaç, D.Kırbaş. Kognitif
etkilenmeye neden olan bir derin serebral venöz tromboz. 40. Ulusal Nöroloji
Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 2004, Antalya
33. G. Bakaç, B. Yalçıner, H. Küçükoğlu ve ark. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi İnme veri Bankası. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005,
İstanbul
34. R. Tolun, Y. Krespi, L. Onat, K. Karaman, G. Bakaç ve ark. Akut iskemik
inmede intraarteriyal tromboliz:42 Olgu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık
2005, İstanbul
35. H. Küçükoğlu, U. Yeşil, B. Yalçıner, G. Bakaç ve ark. İlk iskemil inmesini 80 yaş
ve üzerinde geçiren olgularda risk faktörleri ve etyoloji. 41. Ulusal Nöroloji
Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul
36. E. Aykutlu, B. Bilgiç, F. Hanağası, S. Öztürk, R. Tolun, G. Bakaç ve ark.
Serebral venöz tromboza bağlı hemorajik infarktlı bir olguda dekompresif
hemikranyotomi uygulaması. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005,
İstanbul
37. M. Kandemir, I. Kalyoncu Aslan, G. Bakaç, D. Kırbaş. İnmeli hasta maliyet
değerlendirmesi. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul
38. B. Bilgiç, E. Altındağ, G. Bakaç ve ark. Sağ hemisferde parietal yerleşimli
lezyona bağlı tutuk afazi. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul
39. B. Bilgiç, S. Azizlerli, E. Altındağ, İ. Örnek, S. Öztürk, R. Tolun, G. Bakaç, Y.
Krespi. Hiperkalsemiye bağlı iatrojenik parkinsonizm ve kognitif bozukluk. 41.
Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul
40. E. Aykutlu, B. Bilgiç, J. Sarıdoğan, S. Öztürk, R. Tolun, G. Bakaç, Y. Krespi.
Kriptokoka bağlı fungal menenjit seyrinde tekrarlayan iskemik inme atakları:
Olgu sunumu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005, İstanbul
KONUŞMALAR
1. Primer intraserebral hemoraji. 1. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, 810 Mayıs 2002, Ankara
2. Beyin Damar Hastalıkları Asistan Semineri 1-11 Ekim 2003
İ.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji ABD
3. Karotis Endarterektomisi Endikasyonları 30 Nisan 2003
İstanbul Tabip Odası
4. İskemik İnmede Görüntüleme Algoritması 22-26 Ekim 2003, 39. Ulusal Nöroloji
Kongresi
II. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi:Çeşme 2004
1. Eğitim Kursu: İskemik stroke, korunma ve tedavi ilkeleri- Karotis endarterektomisi
endikasyon algoritması
2. Panel: Serebral Venöz Trombozlar – Tedavi Yaklaşımı
40. Ulusal Nöroloji Kongresi: Antalya 2004
3.Kurs: Akut inmede görüntüleme- Primer intrasebral kanamalarda BT ve MR
özellikleri
Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu aktiviteleri: 2004
1. İstanbul Toplantıları 4. 9 Haziran 2004 Serebral Venöz Tromboz. Nasıl tanırız?
Nasıl tedavi ederiz? Sara Bahar, Göksel Bakaç
2. Beyin Damar Hastalıkları Asistan semineri 10-11 Ocak 2004

Serebral dolaşımın fizyolojisi, serebral iskeminin fizyopatolojisi

İnmeli hastada görüntüleme algoritması
3. Continuum toplantısı Haziran 2004
41. Ulusal Nöroloji Kongresi: İstanbul 2005
1. Primer İntraserebral Hematom yarım gün kursunda oturum başkanı
2. Primer İntraserebral Hematom yarım gün kursunda ‘’İSK görüntüleme özellikleri’’
42. Ulusal Nöroloji Kongresi: Antalya 2006
İnmeli Hasta Bakımı ve Sağlık Kurumlarının Organizasyonu-Çalıştay
Prof. Dr. Sara Bahar, Prof. Dr. Kürşad Kutluk, Doç. Dr. Göksel Bakaç
III. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi: Antalya 7-10 Haziran 2006
1. İnme: Tanımı, Tipleri, Etyolojisi, Epidemiyolojisi, Prognozu ve Toplumda
Oluşturduğu Yük. Temel İnme Hemşireliği Kursu
2. İntraserebral Kanamada Görüntüleme. Temel İnme Eğitim Kursu
3. Türkiye’de ‘’Girişimsel Nöroradyoloji ve Nörologlar’’ oturumunda panelist.

Benzer belgeler