faaliyet raporu 2012

Yorumlar

Transkript

faaliyet raporu 2012
Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş.
FAALİYET RAPORU
2012
Sayın Ortaklarımız,
2012 yılı Türkiye ekonomisinin birçok yönden küresel ekonomiden ayrıştığı ve sermaye piyasalarında
yeni zirvelerin görüldüğü bir yıl oldu. Bu durumun temel nedeni ise 2008 Eylül bankacılık krizi
sonrasında ABD ve Avrupa’da görülen borçluluk oranlarının azaltılması ihtiyacına Türkiye’de gerek
duyulmamasıydı. İhracat rakamı yeni zirvesini görürken, düşük enerji fiyatlarının olumlu etkisiyle cari
açık 2011 yılındaki 77,2 milyar ABD Dolarından 48,8 milyar ABD Doları düzeyine indi. Oldukça sağlıklı
bankacılık sistemi, düşük faiz oranları, borcun GSYİH’ye oranının düşüklüğü, ve hükümetin yüksek cari
açığın azaltılmasına yönelik politikaları Fitch’in ülke notunu BBB-‘ye yükseltmesini sağladı. İkinci bir
yatırım yapılabilir seviye notunun henüz gelmemesine rağmen, 2013 yılında bu not yükseltmesinin
yapılması beklenmektedir. Böylelikle doğrudan yabancı sermaye yatırımları hızlanacak ve Türkiye
uluslararası emeklilik yatırım fonları açısından daha cazip bir yatırım merkezi haline gelecektir.
Her ne kadar 2011 yılındaki GSYİH büyümesini bu yıl tekrarlamasa da, Türkiye %6,2 ile aynı gruptaki
ülkelerin çoğundan daha yüksek büyüme gösterdi. Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatın toplam
ihracat içindeki payı hala %42,1 düzeyinde olsa da, hükümetin Türk ürünlerinin ihracatına yönelik
pazar çeşitlendirmesi politikaları başarılıydı.
Enflasyonun düşük seyri Merkez Bankası’nın faiz oranlarını indirmeye devam etmesine olanak
tanırken, tartışmalı bir uygulama olan faiz koridoru politikasını benimseyen Merkez Bankası faizleri
tarihi düşük seviyesi olan %5,5’e kadar indirdi. Merkez Bankasının, ABD Doları para akımlarını zorunlu
karşılık oranları, altın ve rezerv opsiyon katsayısı ile kontrol etme politikası faiz koridoru içerisindeki
hareketlere rağmen Türk Lirasının istikrar kazanmasına yardımcı oldu.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası güçlü şirket karları ve aynı gruptakiler ile karşılaştırıldığında cazip
düzeydeki piyasa çarpanlarının etkisi ile yeni zirveleri test etti. (31 Aralık itibari ile İMKB 100 kapanışı
78.208,44)
Sabit getirili menkul kıymetler ve hisse senetlerinde görülen güçlü değer artışları Şirketimizce
yönetilen fonların son derece iyi performans göstermesini sağladı. Gelirlerimizde görülen %31,5’lik
artış ağırlıklı olarak alfa yaratma ve karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri sağlama
yetkinliklerimizden kaynaklandı. Yönetimimiz altındaki toplam varlık büyüklüğü 2012 yılında %7,5
artsa da, bu gruptan gelen ek gelir düşük düzeydeydi. Performans ücretleri ve Şirket sermayesinin
yönlendirildiği yatırımlardan sağlanan gelirler sayesinde, 2011 yılındaki 630.888 TL’lik zararımızla
karşılaştırıldığında 2012 yılında 398.445 TL kar elde ettik.
Yönetimimiz altındaki fonların başarılı performanslarının katkısı ile 2013 yılında yeni portföy yönetim
sözleşmeleri imzalamayı bekliyoruz. Yıl içerisinde ayrıca Garanti Bankası ile birlikte bir ilki
gerçekleştirerek gelişmekte olan ülkeler borçlanma araçları yatırım fonunun kuruluşunu
gerçekleştirdik. 2013 yılında diğer yatırım fonlarına ek olarak iki adet SICAV fonunun yönetimine de
başlamayı planlıyoruz.
Yıl ortasında hükümet, emeklilik yatırım fonlarına ilişkin yeni bir düzenleme getirmiştir. Bu düzenleme
emeklilik yatırım fonlarına olan bakış açısında köklü bir değişiklik yaratacak ve Türkiye’nin düşük
tasarruf oranı sorununu giderme çabalarında etkili olacaktır. Portföy yönetim şirketleri açısından da
çok önemli bir sınav olacak bu düzenleme ileriki yıllar için Ashmore Portföy’ün yönetimi altındaki
varlık toplamına da derin etki yapacaktır.
1
31 Aralık’ta yeni Sermaye Piyasası Kanunu Meclis’te
n geçmiştir. Yatırım fonlarına ilişkin esalar tebliğinde getirilen yönetim ücreti tavanı uygulaması,
portföy yönetim şirketlerini daha iyi performans göstermeye itecek ve daha adil rekabet ortamı
yaratacaktır. Böylelikle ilerleyen yıllarda daha verimli bir portföy yönetimi sektörü oluşmasına katkıda
bulunacaktır.
Gelecek dönemlerde Ashmore Portföy kendi yatırım fonlarını kurabilecek ve umarız ki üzerinde çok
konuşulan fon dağıtım platformu da hayata geçecektir.
Yönetim Kurulu ve tüm ekibe 2012 yılında Ashmore’un daha da ileriye gitmesine olan katkılarından
dolayı teşekkür ederim.
Yönetim Kurulu Başkanı
Johan C. HATTINGH
2
1.Genel bilgiler
Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. kayıtlı adresi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:11 Levent,
İstanbul'dur. Şirketin Ticaret sicil numarası 655011'dir ve web sitesi www.AshmoreTurkey.com'dur.
Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için 2012 yılında ortalama 17 kişi istihdam edilmiştir. 31 Aralık 2012
tarihi itibariyle Şirket'te 17 kişi çalışmaktadır.
1.1 Faaliyet konusu
Sermaye Piyasası kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından
oluşan portföyleri, yerli ve yabancı fonları yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.
Şirket 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle beş yatırım fonu ve üç yurt dışında kurulu fon olmak üzere
toplam sekiz kurumsal müşteriye portföy yönetim hizmeti vermektedir. Şirket ayrıca bireysel
müşterilerin portföylerini de yönetmektedir.
1.2 Sermaye Yapısı
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Şirketin ödenmiş sermayesi 1.500.000 TL'dir. Şirket, sermayesinin
%10’undan fazla paya sahip ortağı olan Ashmore Investments (Turkey) N.V.’nin sermayedeki payı
1.499.400.- TL’dir. Bu payın sermayeye oranı ise %99,96’dır.
Şirket’in ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2012:
Ashmore Investments (Turkey) N.V. %99,96
Diğer %0,04
Toplam %100,00
Hesap dönemi içerisinde sermaye yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şirkette imtiyazlı hisse
bulunmamaktadır.
1.3 Faaliyet Yılı İçerisinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler
Yönetim Kurulu
Adı Soyadı
Johan C. HATTINGH
Didem GORDON
Graeme J. DELL
Mehmet ZEKA
Şaban ERDİKLER
Görevi
Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Denetçiler
Adı Soyadı
Görevi
Aslı ORGAN
Denetçi
Murat Şafak VELİOĞLU Denetçi
Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi
28 Mart 2012 - Devam Ediyor
20 Kasım 2012 - Devam Ediyor
28 Mart 2012 - Devam Ediyor
28 Mart 2012 - Devam Ediyor
28 Mart 2012 - Devam Ediyor
Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi
28 Mart 2012 - Devam Ediyor
28 Mart 2012 - Devam Ediyor
Şirketin 2012 yılı yönetim kadrosu aşağıdaki gibidir;
3
Adı Soyadı
Görevi
Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi
Didem GORDON
Johan C. HATTINGH
Genel Müdür
Genel Müdür
20 Kasım 2012 - Devam Ediyor
15 Haziran 2009 - 20 Kasım 2012
Mehmet ZEKA
Bülent YAĞLI
Johan C. HATTINGH
Dobrinka CIDROF
Genel Müdür Yrd.
Genel Müdür Yrd.
Genel Müdür Yrd.
Genel Müdür Yrd.
09 Ağustos 2010 - Devam Ediyor
20 Kasım 2012 - Devam Ediyor
20 Kasım 2012 - Devam Ediyor
25 Temmuz 2011- 30 Eylül 2012
Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri
Johan C. HATTINGH
Johan Hattingh finans sektöründe olmak üzere, uluslararası kurumsal yönetim ve denetim
konularında önemli tecrübe ve başarıya sahiptir. Ekonomi ve Endüstri Psikolojisi üzerine University of
Johannesburg ve University of South Africa’dan lisans diplomaları bulunan Hattingh, University of
South Africa’dan uluslararası ekonomi üzerine yüksek lisans ve finansal yönetim üzerine University of
Johannesburg’dan doktora lisansı aldı. Kariyerine 1982’de Hill Samuel & Co Ltd’de başladı. Burada
müdür ve direktör olarak proje finansmanı ve sermaye piyasalarında görev aldı. 1988’den 1999’a
kadar Daiwa Europe Bank Plc, Industrial Bank of Japan, Natwest ve A&Z Bankasında türev ve sermaye
piyasalarında üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Danışmanlık şirketi olan Integrum Ltd’de 5 yıl
ortak ve yönetici olarak görev alan Hattingh 2005-2006 yılları arasında Ticaret Menkul Değerler’de
yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.
Didem GORDON
Didem Gordon, Ashmore Türkiye’ye 2012 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür
olarak katıldı. Finans piyasalarında 20 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. Ashmore Türkiye’ye
katılmadan önce Koçbank, Koç Portföy, Yapı Kredi Bankası ve Yapı Kredi Portföy’de üst düzey
yöneticilik ve bazı iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği yapmıştır. En son Libera
Portföy’de Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Halihazırda Türkiye
Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nde (TKYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Didem,
daha önce de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) yönetim kurulu üyeliği görevinde
bulunmuştur. San Diego State University’den MBA derecesi olup, Boğaziçi Üniversitesi İşletme
Bölümü mezunudur.
Graeme J. DELL
Graeme Dell Aralık 2007’de Grup Finans Direktörü olarak Ashmore Group plc’nin Yönetim Kuruluna
atandı. Ashmore’a katılmadan önce 2001’den 2007’e kadar Evolution Group Plc’de Group Finans
Direktörü olarak görev yaptı. Burada grup çapında finans, operasyon, teknoloji, uyum, risk ve
Evolution’nun Çin menkul kıymetler piyasasında faaliyete geçişinde ve gelişmesinde çok önemli rol
oynayan insan kaynaklarından sorumlu olarak hizmet verdi. Graeme ayrıca Deutsche Bank ve
Goldman Sachs’ın Avrupa ve Asya Pasifik ofislerinde iş yönetimi, finans ve operasyon gibi alanlarda
değişik görevlerde bulundu. Hertford College, Oxford Universitesinden mezun olan Graeme aynı
zamandan İngiltere’de Yeminli Mali Müşavirdir.
4
Mehmet ZEKA
Mehmet Zeka, hazine yönetimi, mali işler, risk ve uyum konularında önemli tecrübeye sahiptir.
Kariyerine 1995 yılında Londra’da kurulu Turkish Bank U.K. Ltd Şti’de başladı. Burada hazine
bölümünde döviz ve para piyasaları dealeri ve daha sonra hazine müdürü olarak görev yaptı. 20002005 yılları arasında Hollanda’da kurulu Demir Halk Bank NV’de hazine bölümü başkan yardımcısı
olarak hizmet verdi. Ashmore’a katılmadan önce Ticaret Menkul Değerler’de 2005’ten 2007’ye kadar
operasyon ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevinde bulundu. Yatırım ve Finans
üzerine Middlesex Universitesi Londra'dan MSc derecesi olan Mehmet Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi
bölümünden mezundur.
Şaban ERDİKLER
Erdikler YMM Ltd. Şti’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Şaban Erdikler Türkiye’de vergi danışmanlık
alanında akla gelen ilk isimlerden biridir. M&A, reorganizasyon ve yeniden yapılandırmaları içeren her
türlü kurumlar vergisi faaliyetleri üzerine yerli ve yabancı müşterilere tavsiyelerde bulunmaktadır.
Vergi uyuşmazlıkları, doğrudan yabancı yatırımlar ve uluslararası işletmelerin yapılandırılması uzman
olduğu alanlardır. Erdikler, 10 yıldan uzun bir süre Arthur Andersen’de Türkiye Managing Partner’liği
ve Balkan Ülkelerinden sorumlu managing partnerlik görevlerinde bulunmuştur. Andersen’in 2001’de
dağılmasından sonra Ernst & Young’da 2 yıla yakın bir süre Country Managing Partner görevini
üstlenmiştir. Ocak 2004’de görevinden ayrılarak Erdikler YMM Ltd. Şti’ni kurmuştur. Halen sözkonusu
şirketin başkanlığını yürütmekte, ekibiyle 400 civarında yerli ve yabancı sermayeli firmaya iş
danışmanlığı hizmetleri vermektedir.
1.4 Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı
2012 faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeleri şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında
rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.
2. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
2.1 Üst düzey yönetici personel ile işlemler
Üst yönetime verilen krediler
2012 yılı içerisinde üst yönetime kredi verilmemiştir.
Üst düzey yönetici personele sağlanan faydalar
2012 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine toplam 855.021 TL ücret,
prim, sağlık sigortası ve huzur hakkı ödemesi yapılmıştır.
Üst düzey yönetici ve direktör işlemleri
Üst düzey yönetici ve direktör işlemleri bulunmamaktadır.
5
3. Araştırma - geliştirme faaliyetleri
Şirketin Ar-Ge yatırımları bulunmamaktadır. Ancak şirket bünyesinde sermaye piyasalarında yatırım
danışmanlığı hizmetine destek vermek amacıyla bir araştırma birimi oluşturmuştur.
4. Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler
Şirket organizasyon yapısı
Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun bir şekilde yapılanmış olup organizasyon yapısında genel
müdür ve genel müdür yardımcılarına bağlı aşağıdaki birimler bulunmaktadır;
Portföy Yönetimi
Yatırım Danışmanlığı
Özel Sermaye
Araştırma
Pazarlama ve Satış
Muhasebe & Finans
Uyum
Risk Yönetimi
Fon Operasyon
İdari İşler
İç Denetim Birimi (sadece yönetim kuruluna bağlı)
Şirket dışardan bilgi işlem & haberleşme ve hukuk danışmanlık hizmetleri almaktadır.
4.1 Yatırım faaliyetlerimiz
Bağlı ortaklık edinimi ve kontrol gücü olmayan payların edinimi
Şirket dönem içerisinde herhangi bir hisse satın almamıştır.
Yapılmakta olan yatırımlar
Şirket SPK tebliği uyarınca sermayenin 82.256,20 TL'lik kısmını Takasbank nezdinde devlet tahvili
alarak bloke etmiş ve geriye kalan işletme sermayesini TL ve döviz cinsinden mevduat yaparak ve
menkul kıymet yatırım fonlarına yatırarak değerlendirmiştir.
Ayrıca şirket 2012 yılı içerisinde 54,587 TL'lik maddı duran varlık yatırımı yapmıştır. Yatırımın 18,605
TL'lik kısmı özel maliyet, geriye kalan kısım ise bilgisayar ve bilgi işlem ile ilgili diğer yatırımlardan
oluşmuştur.
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırım bulunmamaktadır.
6
4.2 İç denetim birimi
İç denetim birimi belirlenen denetim planı çerçevesinde yılda 2 kez rapor hazırlamakta ve yönetim
kuruluna sunmaktadır. İç denetim raporu genel olarak mevzuata uygunluk, faaliyetler, organizasyon
yapısı, bir önceki teftiş raporu değerlendirmesi ve genel sektör değerlendirmesi gibi başlıkları
kapsamaktadır.
4.3 Doğrudan ve dolaylı iştirakler
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.
4.4 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler
Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
4.5 Faaliyet yılı içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
Şirket 2012 yılı içerisinde herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nca
yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde bağımsız denetim şirketi olan Akis Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenmiştir.
4.6 Şirket aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
Dönem içerisinde şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
4.7 Yasal ve çevresel riskler
Şirket, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca ofise ilişkin 28 Aralık 2012
tarihinde risk değerlendirme raporu hazırlamıştır.
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari
veya adli herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.
4.8 Geçmiş dönemlerde belirlenen hedefler, genel kurul kararları
2012 yılında belirlenen hedeflere ulaşılmış olup yıl sonu karlılık hedefi tutturulmuştur. Ayrıca olağan genel
kurulda alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.
4.9 Faaliyet yılı içerisinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantıları
09 Kasım 2012 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Şirketin yönetim kurulu sayısı dört kişiden
beş kişiye çıkartılmış ve beşinci üye olarak Didem Gordon atanmıştır.
4.10 Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında yapılan harcamalar
Dönem içerisinde 800 TL'lik bağış yapılmıştır.
4.11 Hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkiler
2012 faaliyet yılı içerisinde ana hissedarımız Ashmore Investments (Turkey) N.V. ile veya ona bağlı bir şirketle,
onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve Ashmore Investments (Turkey)
N.V.'nin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.
7
5. Finansal durum
Finansal durum tablosu
8
Kapsamlı Gelir Tablosu
5.1 Finansal durum analizi
Şirketin 2012 yılı sonu itibariyle toplam net satışları 4.297.276 TL , net karı ise 398.445 TL olmuştur.
Finansal göstergeler (TL)
2012
2011
Toplam Net Satışlar
4.297.276
3.266.323
Toplam Aktifler
Net Kar
1.901.273
398.445
1.621.668
(630.888)
Likidite oranları
Cari Oran
Nakit Oran
10.28
1.08
5.49
0.06
9
Karlılık oranları (%)
Vergi öncesi Kar / Net Satışlar
Vergi öncesi Kar / Öz Kaynaklar
% 9
%23
%-19
%-47
Toplam Borçlar / Öz Kaynaklar
%12
Kısa Vadeli Borçlar / Öz Kaynaklar %11
Uzun Vadeli Borçlar / Öz Kaynaklar % 1
%25
%22
% 2
Finansal yapı oranları (%)
Şirketin hisseleri borsada işlem görmediğinden hisse başına kar hesaplanmamıştır.
Yönetimin finansal duruma bakışı
2012 yılında hizmet gelirleri % 32 oranında artmıştır. Şirket yönettiği yatırım fonları ve portföylerden yönetim
ücreti almakta ve sözleşmeye uygun zamanında tahsil etmektedir. Uzun vadeli yükümlülükler öz kaynakların
sadece %1'ine denk gelmektedir. Finansal yatırımlar kısa vadeli olup istenildiği anda nakte
dönüştürülebilmektedir.
Sermaye yönetimi
Şirket risk yönetimini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış Seri:V No: 34 sayılı "Aracı Kurumların
Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında yapmaktadır. Şirketin portföy
yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti için sahip olması gereken asgari özsermaye yükümlülüğü 397,000
TL'dir.
İlgili tebliğ gereği sermaye yeterlilik tabanı yükümlülüğü aşağıdaki belirtilen kalemlerin herhangi birinden az
olamaz.
asgari özsermaye
risk karşılığı
son üç ayda oluşan faaliyet giderleri
Şirketin hesaplanan sermaye yeterlilik tabanı 31 Aralık 2012 itibariyle 1.635.485 TL olup yukarıdaki kalemlerin
üzerindedir.
5.2 İleriye dönük tahmin ve beklentiler
Şirketin en büyük gelir kaynağı fonlardan aldığı yönetim ve performans ücretleridir. Geçmiş yıllarda şirket
bünyesinde yönetilen fonlarda az da olsa büyüme olmuştur. 2012 yılı sonunda yürürlüğe giren yeni Sermaye
Piyasası Kanunu ile portföy yönetim şirketleri kendi fonlarını kurabilecektir. Ayrıca emeklilik fonlarında yeni
düzenlemeler çerçevesinde hızlı büyüme beklenmektedir. Şirketin yönettiği fon büyüklüğü ve dolayısıyle
gelirleri sektördeki olumlu ve yapıcı değişiklikler neticesinde artacağı tahmin edilmektedir.
5.3 Kar dağıtım önerisi ve sonuç
Geçmiş yıl zararlarının bulunması nedeniyle 2012 yılı dağıtabilir kar mevcut değildir. Yönetim kurulunca kar
dağıtımına ilişkin öneride bulunulmamasına karar verilmiştir.
10
6. Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi
6.1 Finansal risk yönetimi
Şirkette risk yönetim birimi bulunmaktadır. Risk yönetim birimi yönetilen fonlara ilişkin etkin olarak risk
yönetim, prosedür, ölçüm ve raporlama sistemini içeren risk yönetimi ve kontrol prosedürü çerçevesinde risk
ölçümleri ve kontroller yapmaktadır.
Şirket, finansal araçların kullanımına bağlı olarak kredi riski, likidite riski ve piyasa riskine maruz kalmaktadır.
Kredi riski
Yönetilen fonlardan alınan yönetim ücretleri sözleşmelerde belirtilen zamanlarda tahsil edilmiştir. Finansal araç
türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri aşağıdaki gibidir;
karşı taraf riski (yönetim ücretlerinden oluşan alacaklar)
bankalardaki mevduat
finansal yatırımlar
Finansal yatırımlar Şirket'in yönettiği fonlarda ve devlet tahvili / hazine bonosunda değerlendirilmektedir.
31 Aralık 2012 itibariyle şirketin verdiği herhangi bir teminat veya garanti bulunmamaktadır.
Likidite riski
Şirketin kısa vadeli varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerinden daha fazla olması sebebiyle likidite açığı
oluşmamaktadır. Kısa vadeli borçların tümü üç aydan daha kısadır ve dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranı
5,90'dır.
Piyasa riski
Yönetim ücreti alacaklarının bir kısmı ABD doları cinsinden olmasından dolayı Şirket kur oranlarındaki
değişiklikler nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır.
Şirketin değişken faizli finansal yatırımı bulunmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır.
7. Diğer hususlar
Yoktur.
11

Benzer belgeler