S IR A N O K U R U M K O D U S TA N D A R T D O S Y A P A LIN

Yorumlar

Transkript

S IR A N O K U R U M K O D U S TA N D A R T D O S Y A P A LIN
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI/ MADDE
NUMARASI
HİZMETTEN YARARLANARLAR
MERKEZİ İDARE
BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
İLK BAŞVURU MAKAMI
PARAF LİSTESİ
302.01
İlk Kayıt İşlemleri
Eğitim Öğretim
Enstitümüze İlk Defa Kayıt Yaptırmaya Hak
Hazanan Öğrenciler
Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri
Enstitü Müdürlüğü
Enstitü Müdürlüğü
Memur,
Enstitü
Sekreteri,
Müdür
2
302.10
Öğrenci Belgesi
Eğitim Öğretim
Ş. Ü. Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
Enstitümüz öğrencileri
Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü
Öğrenci İşleri
Enstitü Müdürlüğü
Öğrenci beyanı ve
Öğrenci Kimlik
Kartı
Enstitü Müdürlüğü
Memur,
Enstitü
Sekreteri,
Müdürü
15 dakika
[email protected]
Ş. Ü.'nin Belirlemiş
olduğu Kayıt
Yenileme Süresi
Sunulmuyor
MEVZUATTA BELİRTİLEN
TAMAMLANMA SÜRESİ
1-9 İş günü
HİZMETİN ELEKTRONİK
OLARAK SUNULUP
SUNULMADIĞI
YILLLIK İŞLEM SAYISI
HİZMETİN ORTALAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
KURMUN VARSA YAPMASI
GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR
HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ YETKİLİ
KURUMLARIN BİRİMLERİN ADI
KURUMUN VARSA YAPMASI
GEREKEN İÇ YAZIZMALAR
DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)
MAHALLİ İDARE
TAŞRA BİRİMLERİ
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN ADI
STANDART DOSYA PALINI
KODU
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
KURUM KODU
1
Ş. Ü. Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
Diploma, Ales,
Sonuç Belgesi,
Fotoğraf 6 ad.,
Banka Dekontu,
Askerlik Belgesi,
Yabancı Dil
Biulgisi
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
SIRA NO
Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU
HİZMET SUNUM SÜRECİNDE
Memur,
Enstitü
Sekreteri,
Müdür
2 hafta
Memur,
Enstitü
Sekreteri,
Müdür
1 ay
Sunulmuyor
Enstitü Müdürlüğü
Ş.Ü. Lisansüstü
Eğitim Öğretim
Yönetmeliği
Sunulmuyor
Akademik
Takvim
Akademik Takvim ve
Ş. Ü. Lisansüstü
Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde
belirtilen süreler
Sunulmuyor
15 dakika
Sunulmuyor
Dilekçe, ilişik
kesme formu
Enstitü Müdürlüğü
Enstitü Müdürlüğü
Dilekçe, Gazete
İlanı, Fotoğraf
Memur,
İlgili
İlgili
Enstitü
Üniversiteler,
Anabilim Dalı
Sekreteri,
başvuru yapan
Başkanlıkları
Müdür
öğrencilere ilan
Enstitü Müdürlüğü
Enstitü Müdürlüğü
Yatay Geçiş
Esaslarına İlişkin
Yönetmelikteki
şartları sağlayan
öğrenciler için
(Dilekçe,ÖSYM
Belgesi,
Transkript, Ders
İçerikleri Öğretim
Planı)
Memur,
Enstitü
Sekreteri,
Müdür
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
Öğrenci İşleri Bürosu
Enstitü Müdürlüğü
Dilekçe ve
öğrenci kimlik
kartı
Enstitü Müdürlüğü
Ş. Ü. Rektörlüğü Enstitü
Öğrenci İşleri
Ş. Ü. Rektörlüğü Enstitü Yönetim Kurulu
kararı
Ş. Ü. Rektörlüğü
Ş. Ü. Rektörlüğü Enstitü Yönetim
Kurulu kararı
Ş. Ü. Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
Öğrenci İşleri
Enstitümüz öğrencileri
Diğer Enstitülerden müracaat eden öğrenciler
Enstitümüz öğrencileri
Enstitümüzden Mezen Olmaya
Hazan Kazanan Öğrenciler
Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Yatay Geçiş İşlemleri
Öğrenci Kimlik Kartının
Düzenlenmesi (Kayıp)
6
Mezuniyet İşlemleri
Transkript Belgesi
301.06
302.10.05
Ş. Ü. Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
302.15
302.10.04
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
5
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
4
Yükseköğretim
Kurumları Arasında Ön
Lisins ve Lisans
Düzeyinde Yatay Geçiş
Esaslarına İlişkin
Yönetmelik
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
3
Ş. Ü. Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
8
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
302.04.07
Mazeret Sınavları
9
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
302.10.02
Askerlik Tecil İşlemleri
10
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
302.11.02
Kayıt Dondurma
11
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
302.11.03
Kayıt silme veya sildirme
Ş. Ü. Rektörlüğü Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
Enstitü Müdürlüğü
İlgili Bölüm Başkanlığı
Ş. Ü. Rektörlüğü Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
Enstitü Müdürlüğü
İlgili Bölüm Başkanlığı
Enstimüz öğrencileri
Ş. Ü. Rektörlüğü Enstitü Öğrenci
İşleri
Enstitü Müdürlüğü
Ş. Ü. Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
Enstimüz öğrencileri
Ş. Ü. Rektörlüğü Enstitü
Öğrenci İşleri
Enstitü Müdürlüğü
Ş. Ü. Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
Enstimüz öğrencileri
Ş. Ü. Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
Enstitü Müdürlüğü
Dilekçe, Rapor
yada Mazeretini
Belgeleyen yazı
Enstitü Müdürlüğü
Dersin
Öğretim
Memur, Elemanı, İlgili
Enstitü
Bölüm
Sekreteri,
Başkanığı,
Müdür
İlgili öğrenci
Rektörlük
Makamı
Dilekçe
Enstitü Müdürlüğü
Memur,
Enstitü
Sekreteri,
Müdür
Dilekçe, Rapor
yada mazeret
belgesi
Enstitü Müdürlüğü
Rektörlük
Memur,
Makamı, ilgili
Enstitü
Bölüm
Sekreteri,
Başkanlığı,
Müdür
ilgili öğrenci
Dilekçe
Enstitü Müdürlüğü
Enstitü Müdürlüğü
Dilekçe
Memur,
Enstitü
Sekreteri,
Müdür
Öğrenciye
Erkek öğrencilerin ilgili Asker Alma
Bölge Başkanlığına
Ş. Ü. Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
İlgili Bölüm Başkanlığı
Enstitümüz öğrencileri
Enstitümüz öğrencileri
Eğitim Öğretim
Ş. Ü. Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Eğitim Öğretim
Ş. Ü. Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
Eğitim Öğretim
Sınav Sonuçlarına İtiraz
302.04.13
7
Mazeritin Bitimini
Takip Eden İş Günü
1 hafta
İlk kayıt ylapan
öğrenciler için her
yılın Ekim ayı sonuna
kadar
2 hafta
Ş. Ü. Eğitim Öğretim
ve Sınav
Yönetmeliğinde
belirtilen süre içinde
2 iş günü
Sunulmuyor
2 hafta
Sunulmuyor
Sınav sonuçlarının
ilanından itibaren 5
(beş) işgünü
Sunulmuyor
Kayıtlı
Bulunduğu
Askerlik Şubesi
7 Gün
Sunulmuyor
Dersin
Öğretim
Elemanı, İlgili
Bölüm
Memur, Başkanığı,
Enstitü İlgili öğrenci
Sekreteri, Rektörlük
Müdür Makamı
Akademik Danışman Öğretim
Elemanı
Akademik Danışman Öğretim
Elemanı
Kanun ve
Yönetmelikte
Belirtilen Şartları
Sağlamak,
Dilekçe, Başvuru
formu, fotoğraf,
diğer belgeler
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
Dilekçe,
Transkript, Ders
içerikleri
İlgili Bölüm Başkanlığı
Dilekçe, Banka
Dekontu
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri
Bürosu
İlgili Bölüm Başkanlığı
Enstitü Müdürlüğü
Enstitü Müdürlüğü
Enstitü Müdürlüğü
Enstitü Müdürlüğü
İlgili Bölüm Başkanlığı
Ş. Ü. Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
Eğitim Öğretim
Ş. Ü. Rektörlüğü Enstitü
Yönetim Kurulu kararı
Eğitim Öğretim
Akademik Danışmanlık
Ş. Ü. Rektörlüğü Enstitü Öğrenci İşleri ve
Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Dai. Bşk.
Eğitim Öğretim
Öğrenci Harçları ve Katkı Payları, Harç İadeleri
302.13
Öğrenci Danışmanları
Eğitim Öğretim
Derslerle İlgili Muafiyet ve
intibak
302.03.01
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
Ş. Ü. Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
Burs İhtiyacı olan öğrenciler
KYK, Burs, Kredi ve Kısmi Zamanlı Öğrenci
Bursu
302.04.03
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
15
Enstitü müz öğrencileri
304.01
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
14
Ş. Ü. Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
Ensitümüz öğrencileri
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
13
Ş. Ü. Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
Enstitümüz öğrencileri
12
5505 sayılı
Yükseköğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Kanunu
ve Ş. Ü. Kısmi Zamanlı
Öğrenci Çalışma
Prdğramı Uygulama
Esasları
Memur,
Enstitü
Sekreteri,
Müdür
Memur,
Enstitü
Sekreteri,
Müdür
Yükseköğrenim
Kredi ve Yurtlar
Sağlık Kültür
Kurumu, Burs
ve Spor Daire
veren diğer ilgili
Başkanlığı
Kurum ve
Kuruluşları
Rektörlük
Memur,
Makamı, ilgili
Enstitü
Bölüm
Sekreteri,
Başkanlığı,
Müdür
ilgili öğrenci
Sağlık Kültür
ve Spor Daire
Başkanlığı
İlgili Bölüm
Başkanlığı
15 gün
1 ay
Eğitim-öğretim
başlama tarihden
sonra iki hafta içinde
başvurular işleme
alınır
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
302.02
Ders Kayıt İşlemleri
Eğitim Öğretim
17
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
307.01.02
Sağlık Tedavi İşlemleri
Sağlık Güvencesi Olmayan Öğrencilerin
Sağlık Sorunlarını Çözmek
Ş. Ü. Öğrenci Sosyal
İşler ve Sağlık Raporları
Yönetmeliği
18
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
806.00
Kütüphane Hizmetleri
Eğitim Öğretim
19
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
309.01
Öğrenci Klüpleri
Eğitim Öğretim
20
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
199.00
Enstitü-Okul İşbirliği
Enstitü Öğrenci İşleri
Enstitü Müdürlüğü
Ş. Ü. Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
Enstitü Müdürlüğü
Ş. Ü. Kütüphane Dök. ve Daire
Bşk.,
Enstitü Müdürlüğü
Ş. Ü. Sağlık Kül. Ve Spor Dai.
Bşk.
Kütüphane sorumlusu
Öğrenci belgesi
üyelik foırmu
10 dakika
Sunulmuyor
Öğrenim süresince
(25 yaşa kadar)
Sunulmuyor
2 iş günü
Sunulmuyor
Sağlık Kültür
ve Spor Daire
Başkanlığı
1,5 hafta
Akademik Takvimde
Belirlenen Kayıt
Yenileme Süresi,
Ders Ekleme Bırakma
Süresi
Sunulmuyor
Akademik Danışman Bölümü
Başkanı
Ş. Ü. Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
Memur,
Enstitü
Sekreteri,
Müdür
Ş. Ü. Sağlık Kül. Ve Spor Dai.
Bşk.
Akademik Danışman Öğretim
Elemanı
İlgili Bölüm Başkanlığı
Enstimüz öğrencileri
Sağlık Güvencisi Olmayan Enstitü
Öğrencileri
Enstimüz öğrencileri ve personeli
Öğrenci kimlik
kartı ya da
öğrenci belgesi,
kütüphane kartı
Üniversitemiz öğrencileri
Ş. Ü. Öğrenci Klüpleri
Yönergesi
Dilekçe, SGK'dan
belge
Banka Dekontu,
Ders Kayıt Formu
Sunulmuyor
16
Ş. Ü. Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği
Rektörlük
Makamı,
ilgili bölüm
başkanlığı
ilgili
öğrenci
Engelli Danışman Öğretim Elemanı, Engelli
Öğrenci Birimi
Ensitü Müdürlüğü
Dilekçe Mail
Bilgi Edinme Birimi
Memur,
Enstitü
Sekreteri
Dönem Sonu
Yazışmmaları
Öğrenci işleri bürosu
Enstitü Müdürlüğü
Kişi Beyanı
Memur,
Enstitü
Sekreteri
Bilgi Edinme Bürosu
Enstitü Müdürlüğü
Enstitü Müdürlüğü
Ş. Ü. Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
Memur,
Enstitü
Sekreteri,
Müdür
Sağlık Kültür
ve Spor Daire
Başkanlığı
Engelli
öğrenci birimi
Konuyla ilgili
birimler
Sunulmuyor
Rektörlük
Makamı,
Fakülteler
Öğrencinin
ailesi, Yök, ilgili
diğer kurum ve
kuruluşlar
YÖK
1 hafta
Sunulmuyor
Ş. Ü. Sağlık
Kültür ve
Spor Dai.
Bşk.
1 hafta
Sunulmuyor
Rektörlük Makamınca
görevlendirilen soruşturmacı
öğretim elemanı
Ş. Ü. Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
Ş. Ü. Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı
Ş. Ü. Rektörlüğü Bilgi Edinme
Birimi
2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu
Ş. Ü. Öğrenci İşleri Dai. Bşk.
Enstitü Engelli öğrencileri
Periyodik Bilgiler, Başarı
Oranları
4982 Sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu
Enstitümüz Personeli ve Kamu
Bilgi Edinme
302.04.16
Ş. Ü. Engelli Öğrenci
Birimi Yönergesi
Birim Yazışmaları
Engelli öğrenci çalışmaları
909.99
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
Eğitim Öğretim
Disiplin Cezaları
909.99
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
25
Eğitim Öğretim
Öğrenci Konsey Seçimleri
302.12.01-302.12.02
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
24
Engelli öğrencilerin gereksinimlerini birime
aktarması ve birimle birlikte çalışma esası
308.01.02
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
23
2547 sayılı Kanun
Bilge Edinme Hakkı
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
22
2547 sayılı Kanun
Eğitim Öğretim
21
1 ay
Soruşturma açılma
tarihinden itibaren 2
(iki) ay
Sunulmuyor
1 (Bir) Yıl
Sunulmuyor
Eğitim
Öğretim Yılı
süresince
105.00-106.00
Ders Programları, Sınav
Programları
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
299.00
Görev Süresi Uzatımı
Akademik Personel Görev
Süresi Uzatımı
28
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
903.05
İzin İsteği
Enstitümüz personelinin yıllık,
mazeret, hastalık ve ücretsiz izinleri
ile ilgili işlemler
657 Sayılı Kanun
29
903.07
Görevlendirme İsteği
Akademik Personelin Konferans, Kongre,
Seminer, Panel için yurtiçi ve yurtdışı
görevlendirme işlemleri
2547 sayılı Kanun
Ş. Ü. Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
Enstitü Müdürlüğü
Ş. Ü. Personel Dai. Bşk.
Enstitü Müdürlüğü
Ş. Ü. Rektörlüğü Personel Dai. Bşk.
Enstitü Müdürlüğü
İlgili Bölüm Başkanlığı
Dönemlik
İşlemler
İlgili Bölüm Başkanlığı
Memur, Enstitü
Sekreteri
Personel Dai. Bşk.
İlgili Bölüm Başkanlığı
Dilekçe, Kabul
yazısı, Program
Taslağı
İlgili Bölüm Başkanlığı
Sunulmuyor
Birim Yazışmaları, Enstitümüz
öğrencileri
Enstitümüz Personeli
Enstitümüz Akademik Personel
Eğitim Öğretim
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
27
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
26
2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu,
Ş. Ü. Eğitim Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği,
Akademik Takvim
Memur,
Enstitü
Sekreteri
Memur,
Enstitü
Sekreteri
Öğrenci İşl.
Dai. Bşk.
Öğrencilere
ilan
Personel
Daire
Başkanlığı
1 hafta
Yönetim Kurulu
Toplantı Tarihine
kadar
Sunulmuyor
Sunulmuyor
10 dakika
Sunulmuyor
1 hafta
Akademik Takvimde
Belirlenen
Programların
Tarihinden 15 gün
önce
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
903.99
Belge İsteği
31
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
909.99
Maaş ve Haciz Belgesi İsteği
32
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
809.00
Taşınır Mal İşlemleri
33
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
Ek Dersler
Eğitim Öğretim
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Enstitümüz personeli
Ş. Ü. Rektörlüğü
5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Taşınır Mal
Yönetmeliği
Enstitümüz personeli
Ş. Ü. Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Bşk.
Enstitü Müdürlüğü
2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu
Ders veren öğretim elemanları
Ş. Ü. Rektörlüğü, Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı
Enstitü Müdürlüğü
Kişi Beyanı
Malzeme Talep
Formu, Taşınır
Mal
Yönetmeliğine
göre istek belgesi
Ders yükü
bildirim formu,
Ek ders çizelgesi,
Çeşitli Ödemeler
Bordrosu, vb.
Enstitü Müdürlüğü
Memur,
Enstitü
Sekreteri
Enstitü Müdürlüğü
Memur,
Enstitü
Sekreteri
Enstitü Müdürlüğü
Memur,
Enstitü
Sekreteri
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1 gün
Sunulmuyor
Enstitü Müdürlüğü
Memur,
Enstitü
Sekreteri
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
1 ay
Sunulmuyor
Enstitü Taşınır Kayıt ve Kontrol
Yetkilisi
Enstitü Müdürlüğü
Enstitümüz Personeli
Kurum Personelinin Maaşında haciz kesintisi adı
altında kesinti olup olmadığı vb.
657 Sayılı Kanun
Kişi Beyanı
Enstitü Müdürlüğü
Enstitümüz Personelinin Enstitüde
çalıştığını gösterir belge
657 Sayılı Kanun
Enstitü Personelinin Malzeme
ihtiyacı işlemleri
909.90
30
10 dakika
Sunulmuyor
10 dakika
Sunulmuyor
İlgili Makam
Ş. Ü. Rektörlüğü, Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı
Ş. Ü. Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı
Ş. Ü. Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı
Ş. Ü. Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı
Atama, nakil ve ayrılma işlemleri
Enstitümüz Personeli
Personel Nakil İşlemleri, İşe
Başlama ve Ayrılma
Enstitümüz Personeli
Emeklilik Talepleri
903.02.06
657 Sayılı Kanun
Enstitümüz Personeli
Personel Askerlik Tecili
903.06.01
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
1111 sayılı Askerlik
Kanunu
Enstitümüz Personeli
Yurt İçi ve Yurt Dışı Geçici
Görev Yollukları
903.11
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
37
Yolluk Bildirimleri
909.90
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
36
Askerlik Tecili
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
35
2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu,
6245 sayılı Harcırah
Kanunu
Personel Emeklilik İşlemleri
34
Enstitü Müdürlüğü
Akademik Personel ilgili Bölüm
Başkanlığı, İdari Personel Enstitü
Müdürlüğü
Memur,
Enstitü
Sekreteri
Personel
Daire
Başkanlığı
1 hafta
Sunulmuyor
Memur,
Enstitü
Sekreteri
Personel
Daire
Başkanlığı
1 gün
Sunulmuyor
Personel Atama
Onayı, Nakil
Bildirimi,
Görevden AyrılışGöreve Başlama
Yazısı, İlişik
Kesme Belgesi
vb.
Memur,
Enstitü
Sekreteri
Enstitü Müdürlüğü
Enstitü Müdürlüğü
Dilekçe
Memur,
Enstitü
Sekreteri
Enstitü Müdürlüğü
Enstitü Müdürlüğü
Enstitü Müdürlüğü
Dilekçe, Askerlik
Sevk belgesi
Enstitü Müdürlüğü
657 Sayılı Kanun
Görevlendirme
Onayı, Yolluk
Bildirimi
1 hafta
Sunulmuyor
1 gün
Sunulmuyor
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı
Ensititümüz Personeli ve öğrenciler
Enstitü Müdürlüğü
İlgili Bölüm Başkanlığı
Ş. Ü. Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
Enstitü Müdürlüğü
İlgili Bölüm Başkanlığı
İlgili Kanun, Yönetmelik
ve Yönergeler
Ş. Ü. Rektörlüğü
Enstitü Müdürlüğü
İlgili Kurum ve Birimler
Diğer Yazışmalar
Birim ve öğrenciler
Bölüm-Program Açılması Teklifi,
Kontenjan Yazışmaları
100.00
2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu
İlgili Kurum, Birim, Kamu ve öğrenciler
Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu Kararları
104.01
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
Akademik, İdari Hizmetler ve Eğitim-Öğretim
Hizmetlerinin Uygulanmasını Sağlamak
050.02
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
40
Eğnstitümüz Eğitim-Öğretim İhtiyacına
Cevap Verecek Standartları Yakalamak
B.30.2.ŞRN.0.41.00.00/
39
İlgili Kanun, Yönetmelik
ve Yönergeler
Eğitim-Öğretim Hizmetleriyle ilgili diğer bütün
yazışmalar
38
Memur,
Enstitü
Sekreteri
Öğrenci İşleri
Daire
Başkanlığı
YÖK
Memur,
Enstitü
Sekreteri
Ş. Ü.
Rektörlüğü İlgili Kurum ya
Bünyesindeki
da Birimler
Birimler
Sunulmuyor
Yönetim
Kurulu
Tarihi
Sunulmuyor
İlgili Kurum ya
da Birimler
Sunulmuyor
Enstitü Müdürlüğü
Personel
Daire
Başkanlığı
Ş. Ü. Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
Teklif Yazısı,
Dosya ve ekleri
Memur,
Enstitü
Sekreteri

Benzer belgeler