Ocak 2015 - Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yorumlar

Transkript

Ocak 2015 - Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi
HALİLİYE-Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi E-Dergi
Ocak 2015 Sayı 1
Rehberlik ve
Araştırma
Merkezleri
Psikolojik
Danışma
Hizmetleri
Bozan DOĞAN
Yapılan
Çalışmalar
Film
Önerileri
Kitap
Önerileri
Sayfa 2
ÖNSÖZ
Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü olarak
ilk E- dergi çalışmamızla karşınızdayız. PDR alanıyla ilgili olarak ayda bir defa ihtiyaca
göre gündem belirleyerek yayınımızı sürdüreceğiz.
İlimizde kendi alanımız ve kurumumuz adına en çok ihtiyaç duyduğumuz şey şu
aşamada kendimizi ifade etmek ve topluma hizmet sunma adına görünürlülüğü,
bilinirliliği ortaya koymaktır. Kısacası ilimizde toplumun ihtiyaç duyduğu psikolojik
destek hizmetleri ve rehberlik çalışmalarının RAM tarafından karşılanmak istendiğini
ifade etmektir.
Bu dergi çalışmasıyla tanıtımla ilgili bu boşluğu doldurmaya çalışacağız. Dergimiz
sadece bu amaçla var olmayacaktır elbette ,alanla ilgili dosyaların yer alacağı
çalışmalarımızı önümüzdeki sayılarda bulabileceksiniz. İlk sayımızda genel olarak PDR
hizmetleri ve RAM başlığı adı altında bir dosya oluşturduk.
Bu derginin fikir olarak ortaya çıkmasında, araştırma yapılmasında, teknik
düzenlemelerin
yapılmasında katkısı olan PDR bölümü psikolojik danışmanlarımız
İbrahim Uzun’a, Gazi Tunç’a, her türlü desteğini ifade eden Müdürümüz İmam Bakır
Aydın’a ve bu derginin ete kemiğe bürünmesinde yaratıcı zekaları ve araştırmacı
ruhlarıyla katkı sunan Belkıs Üzümcü’ye ve Aslıhan Yılmaz’a sonsuz teşekkürler.
E-Dergimize hoş geldiniz diyerek önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle .
Uzm. Psikolojik Danışman Bozan Doğan
Not:


E-Dergimiz PDR bölümü tarafından aylık olarak çıkarılacak olup
görüş ve önerilerinizi paylaşabilir ve konuk yazar olarak yazı yazabilirsiniz.
Şubat sayısındaki dosyamız bağımlılıkla (madde, tütün, alkol, teknoloji ve sağlıklı yaşam) mücadele konusu olacaktır. Bu konu kapsamında
paylaşımlarınızı bekliyoruz.
Sayfa 3
ŞANLIURFA REHBERLİK
VE ARAŞTIMA MERKEZİ
REHBERLİK VE ARAŞTIMA MERKEZLERİ (RAM)
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalarla, bölgesindeki özel
eğitim gerektiren bireylerin tanılanması ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerini yürütmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nce her il merkezi ile nüfus ve hizmet gereklerine göre ilçelerde açılan merkezlerdir.
Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerinde, Rehberlik ve
Psikolojik Danışma ve Özel
Eğitim Hizmetleri bölümleri
bulunur.
PDR BÖLÜMÜMÜZCE YAPILAN
ÇALIŞMALAR
Bireysel Danışma Hizmetleri:
• Bireysel Psikolojik Danışma Hizmetleri
• YGS-LYS Tercih Danışmanlığı
• Meslek Danışmanlığı
• Aile Danışmanlığı
Öğretmen Eğitimi Hizmetleri:
• Etkili Öğretim Yöntemleri
• Etkili İletişim
• Kaynaştırma Eğitimi
• Rehberlik Anlayışı Kazandırma
Ölçme ve Test Hizmetleri
• Yetenek Testleri
• İlgi Testleri
• Dikkat Testleri
• Kişilik Testleri
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜMÜZCE
YAPILAN ÇALIŞMALAR
• Özel eğitim gerektiren bireyleri tespit
etmek ve tedbir almak amacıyla görev
bölgesindeki okullarda taramalar yapar.
• Özel eğitim gerektiren çocukların gelişimlerini destekleyici bireysel ve gruplar halinde çeşitli uygulamalar yapar.
• Özel eğitim gerektiren Öğrencilerin
üst öğrenim kurumları ve mesleklere
yönelmeleri konusunda gerekli çalmaları sürdürür.
• Özel eğitimle ilgili çevrenin gereksinimlerini belirler, hizmetleri geliştirmek ,verimi ve niteliği artırmak için
araştırmalar yapar, yayınlar hazırlar ve
ilgili yerlere ulaştırır.
Uzm. Psikolojik Danışman Bozan DOĞAN
Sayfa 4
P SİK OLOJİK DANIŞM A H İZM ETLERİ
“Nasıl gidiyor” sorusu size yabancı gelmiyor değil mi? Karşılaştığımız biriyle uzun
zamandır ayrı olduğumuz bir yakınımızla karşılaştığımızda sorduğumuz bir soru! her birimiz
bir şeylerin iyi gitmesi için ne çok çaba sarf ediyoruz ama gelin görün ki bu uğraşlarımız her
zaman için iyi sonuçlar vermeyebiliyor. Yolunda gitmeyen bir şeyler, rayına bir türlü
oturtamadığımız problemler yakamızı bırakmıyor. Peki bu problemler sadece günümüz
insanının yaşadığı problemler mi? Değil elbet !Yaşam var olalı problemler olmuştur ama
değişen toplum ve aile yapısı ,kitle iletişim araçlarının yaygın kullanımı ve sorunla baş etme
yöntemlerinin farklılaşması ,profesyonel yardım hizmetlerini öncelikli hale getiriyor. İçinde
bulunduğumuz toplum ,mahalle kültüründen site kültürüne dönüşürken, geniş aile yapısından
çekirdek aile formuna evrilirken, biz kavramının yerini ben kavramı almaya
başlamışken ,mutlu olma ölçüsünün başarı ve kusursuzluk üzerine inşa ediliyorken, insanların
destek ihtiyaçları kaçınılmaz hale gelmektedir.
Tam da bu noktada ruh sağlığı alanı imdadımıza yetişiyor. PDR hizmetleri önleyici ve
koruyucu müdahalelerle bu sürecin bir parçası olarak önemini koruyor. Psikolojik danışma ve
rehberlik süreci, bireylerin kendini tanımasına, yeteneklerini keşfetmesine, karşılaştığı
güçlüklerle mücadele etme noktasında bireye yardımcı oluyor. Bu yardım sürecine ruh sağlığı
alanında hizmet sunan psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar ve sosyal hizmet
uzmanları katkı sunmaya çalışıyor.
Çocukları,ergenleri,yetişkinleri,yaşlıları,ebeveynleri,çiftleri,öğretmen ve öğrencileri
düşündüğümüzde bu grupların karşılaşacakları sorunların büyüklüğünü de görebiliyoruz.
Çocukların davranış bozukluklarını, ergenlerin kişilik geliştirme süreçlerinde yaşadıkları
gel-gitleri, yetişkinlerin yakınlığa
karşı uzaklık çatışmalarını, yaşlıların anlam arayışlarını,
öğretmenlerin eğitim sürecindeki pedagojik sorunları, öğrencilerin başarısı önündeki stres ve
kaygı engelleri, çiftlerin ilişki ve evlilik problemleri, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin
ve ailelerin destek ihtiyaçları, başta madde olmak üzere yaygın hale gelen bağımlılık
problemleri psikolojik danışmanların ve bu çerçevede RAM’ların çalışma alanına giren
konulardır.
İster okullarımızda görev yapan psikolojik danışmanlar olsun ister Rehberlik Araştırma
Merkezinde çalışan Psikolojik danışman ve özel eğitimcilerin sorumluluk alması durumunda
bu somut problem alanlarıyla ilgili yapılabilecek somut çalışmalar olduğunu görebiliriz.
Rehberlik ve Araştırma Merkezi PDR bölümü olarak 5 psikolojik danışman arkadaşımızla
önümüzdeki dönemlerde bireysel
psikolojik danışma, seminer programları düzenleme,
sınav, tercih ve kariyer danışmanlığı yapma, şiddet, madde kullanımı ve çocuk koruma
kapsamında çalışmalar yürütme, belediyeler ve üniversiteyle birlikte projeler geliştirme
bununla birlikte okul psikolojik danışmanlarına destek hizmeti sunma konularında
faaliyet
ortaya koymayı planlıyoruz.
RAM’ın daha fonksiyonel olması adına ilimizde grev yapan meslektaşlarımızın
katkısına her zaman açık olduğumuzu ve bu etkiletişimin sorun çözme adına kolaylaştırıcı etki
sağlayacağına inanıyoruz.
Hazırlayanlar: Aslıhan YILMAZ
Belkıs ÜZÜMCÜ
FİLM ÖNERİLERİ
Sayfa 5
Sam Dawson beyninde bir gelişme problemi olan, yedi yaşındaki bir çocuğun
zekasına sahip olan, karısı tarafından terk edilmiş, kızıyla birlikte yaşayan bir
babadır. Tüm zihinsel engellerine rağmen iyi bir sosyal çevresi ve mutlu bir
ailesi olan Dawson'ın asıl sorunları kızı yedi yaşına geldiğinde başlar. Kızı
Lucy'nin doğum günü partisinde eve gelen bir sosyal güvenlik çalışanı baba ve
kızı trajik bir sona sürükleyecektir.
Walter Sparrow, kendi yaş gününde karısını almaya gecikir. Agatha, bir
kitapçıda kan kırmızısı kapağı olan bir roman bulur. Bu kitaptaki hikaye,
numeroloji ile ilgili bir cinayet gizemini içerir. Yirmi üç sayısı etrafında
döner her şey. Kitaptaki hikaye Walter’ı fazlası ile etki altına alır.
Hayatında “23” sayısı ile yorumlayabileceği olaylara dikkat kesilir.
Kitabın yazarının peşine düşer. Bir otelde 23 numaralı odada kalır ki
burası hikayede olayların geçtiği mekandır. Bunun üzerine Walter bunun
aslında bir roman olmadığına inanmaya başlar. Yavaş yavaş kendisini
ve ailesini tehlikeye sokan Walter, gerçeğe doğru yaklaşmaktadır.
Joel Schumacher’n yönettiği filmde Jim Carrey baş rolde.
KİTAP ÖNERİLERİ
Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalı bir meslek alanıdır ve
öğrencilerle, farklı yaş ve özellikteki danışanlarla uygulama yapmayı
gerektirir. Psikolojik danışmanlar bazı öğrencilerle/danışanlarla daha kolay
iletişim kurmalarını sağlayacak bazı araçlara gereksinim duymaktadırlar.
Psikolojik danışmanların, diğer bazı meslek alanlarının uygulayıcıları gibi
işlerin daha etkili, kolay ve hızlı yapabilmelerini sağlayacak açarları bir
arada bulundurdukları alet çantasına benzer bir kaynağa gereksinimleri
olduklarını düşünmektedir. Giriş kısmında öğrencilerin ve danışanların
kendi hikayelerini anlatmalarına ve yeniden oluşturmalarına yarayabilen
yapılandırmacı yaklaşıma temel olan niteliksel teknikler açıklanmıştır.
Modern psikolojinin "lezzetine" varmanın size nasıl bir içgörü
kazandıracağını hiç düşündünüz mü? Psikologların bir dedektif gibi
yürüttükleri çalışmaların çıkış noktasını bilseydiniz neleri farklı
yapardınız? Gerçek şu ki, psikolojiyi anlayarak yaşamın çok farklı
alanlarına dair sistematik bir kavrayış geliştirebilirsiniz. 60 milyon kişi
tarafından okunan bu kılavuz, duygusal gelişimimize damgasını vuran
belli başlı unsurlarına dair anlaşılır ve kolay bir giriş yapmanız için
kaleme alındı. Psikolojinin genişliğine ve derinliğine varmanız için
harika bir başlangıç!
Sayfa 6
YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR
TERCİH DANIŞMANLIĞI
Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Bölümü olar ak sınavlar a hazır lanan öğrencilere yönelik sınav, tercih ve kar iyer
danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Özellikle TEOG, YGS-LYS, KPSS, DGS vb.
sınavlarda aktif bir danışmanlık hizmeti sunduk.
2014/2 KPSS Tercih danışmanlığı hizmetimiz Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Hizmetleri Bölümü 17.11.2014-26.11.2014 tarihleri arasında
110 danışana KPSS tercihleri konusunda destek sağlanmıştır.
2014 YGS-LYS Tercih döneminde Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Bölümü olarak 350 öğrenci ve ailesine mesleki rehberlik
çerçevesinde tercih danışmanlığı hizmeti sunuldu.
2014 DGS Tercihlerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü
olarak 90 öğrenciye tercih danışmanlığı yapıldı.
2014 TEOG Tercihlerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak 150 öğrenci ve ailesine
tercih danışmanlığı ve yönlendirme hizmeti verildi.
Sayfa 7
YENİ ATANAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLARLA
TOPLANTI
İlimiz Haliliye ve Karaköprü ilçelerine yeni
atanan Psikolojik Danışmanlara, Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ve Özel
Eğitim Uygulamaları konularında
30.09.2014 tarihinde Şanlıurfa RAM toplantı
salonunda eğitim verildi.
Sayfa 8
OKUL ZİYARETLERİMİZ
Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi tar afından
düzenlenen okul ziyaretleri 04/11/2014 -01/12/2014 tarihleri
arasında yapılmıştır.
Bu ziyaretler Şanlıurfa RAM’da görevli psikolojik
danışmanlar ve özel eğitim öğretmenleri tarafından birlikte
gerçekleştirildi.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olar ak okul
ziyaretleri sayesinde sorumlu olduğumuz Haliliye ve Karaköprü
ilçelerinde bulunan okullarımızda psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetlerini yerinde görme, buralarda görev yapan psikolojik danışmanlar ve okul idarecileriyle tanışıp karşılıklı paylaşımda bulanma fırsatı bulduk.
Bu ziyaretlerde bizlere yardımcı olan tüm idareci ve psikolojik
danışman arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Okul ziyaretlerimiz
gelecek dönem ve yıllarda da devam edecektir...
Sayfa 9
KARİKATÜR
ŞANLIURFA REHBERLİK
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
PSİKOLOJİK DANIŞMA
VE REHBERLİK BÖLÜMÜ
Adres : Kamberiye Mah. No:57 Akbank Karşısı Haliliye/ŞANLIURFA
Telefon : 0414 216 91 00
http://sanliurfaram.meb.k12.tr/
[email protected]
facebook.com/ŞANLIURFA PsikoRAM
@PsikoRAM

Benzer belgeler