ÇARŞIBAŞI ANAOKULU REHBERLİK SERVİSİNİN ÇALIŞMA

Transkript

ÇARŞIBAŞI ANAOKULU REHBERLİK SERVİSİNİN ÇALIŞMA
ÇARŞIBAŞI ANAOKULU
REHBERLİK SERVİSİNİN ÇALIŞMA SİSTEMİ
1- Okul Rehberlik Çerçeve Planının Hazırlanması: Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezinin
hazırladığı rehberlik çerçeve planı Çarşıbaşı Anaokulunun koşulları ve ihtiyaçları göz önüne
alınarak her sene başında rehber öğretmen tarafından hazırlanır. Sınıf rehberlik planları sınıf
öğretmenleri tarafından düzenlenir. Planda yer alan rehberlik etkinlikleri rehber öğretmen
koordinesinde aylık olarak sınıf öğretmenleri tarafından uygulanır.
2- Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Çalışmaları: Sene içinde en az 3 kere yapılan rehberlik
faaliyetleri değerlendirilir ve yapılabilecek olan çalışmalar belirlenir.
3- Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni kayıt olan öğrenci ve velilere gerekli yardım süreci
gerçekleştirilir.
4- Öğrenci Gözlemleri: Velinin ya da sınıf öğretmeninin rehberlik birimine başvurması ile öğrenci
gözlemleri yapılır.
5- Ailelere Broşürler: Her ay düzenli olarak, velilerin ihtiyaç duyacağı düşünülen konular hakkında
bültenler hazırlanır ve velilere yollanır.
6- Sevgi Menüsü: Rehberlik biriminin hazırladığı okul-aile etkileşim programıdır. Aylık olarak
velilere gönderilen sevgi menülerinde velilerin çocuklarıyla birlikte yapmaları istenen ödevler yer
alır. Veli ve öğrenci arasındaki nitelikli vakit geçirmeyi daha da güçlendirmek amacıyla yapılır.
Daha sonra bu ödevlerden bazıları rehberlik panosunda sergilenir.
7- Rehberlik Panosu: Bilgilendirici yazılar ve duyurular bu panoda sergilenir.
8- Bireysel Görüşmeler:Okulumuzda hafta içi her gün 08.30-14.30 saatleri arasında velilerimizin
ihtiyaçları üzerine veya Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu sistemi ile
bireysel rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verilmektedir. Okul psikolojik danışmanı
görüşmeler sonrasında gerekli gördüğü durumlarda öğrencileri RAM’a ya da çocuk psikiyatrisine
yönlendirebilir.
9- Gelişimsel Testler: Rehber öğretmenin gerekli bulduğu durumlarda ve sınıf öğretmeninin
yönlendirmesiyle, ihtiyaç halinde, öğrencinin gelişim alanlarını değerlendiren test çalışmaları
yapılır. Bu testler şunlardır:
-Okula Hazırlık Değerlendirme Testi
-Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
-Ankara Gelişim Tarama Envanteri
-Koppitz İnsan Çizim Testi
-Peabody Resim Kelime Testi
-Bender Gestalt Testi
-Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
-Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi
10-Aile Ziyaretleri: Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen öğrencilerin ev ortamındaki halini
gözlemlemek üzere ev ziyaretleri yapar.
Okul öncesi; çocukların birçok alanda hızla geliştiği ve büyük oranda gelişimlerinin tamamlandığı
bir dönemdir. Bunun bilinciyle hareket eden " Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz "
çocuklarımızın kayıtlarından itibaren yanında bulunarak, okul-aile işbirliği çerçevesinde çocuklarımıza ve
velilerimize yönelik çeşitli çalışmalar yapmaktadır

Benzer belgeler