tablo 1.10 b ü t ç eg i derler i ve ö deneklertablosu

Yorumlar

Transkript

tablo 1.10 b ü t ç eg i derler i ve ö deneklertablosu
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
9
Bütçe Yılı : 2016
Kurum Adı
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 9
1
30
0
Kurum Adı
II
III IV
I
I
II
6 Yurtdışına
Yapılan
Transferler
9 Tedavi ve Cenaze
Giderleri
1 Memurlar
1
1
3
0
1
5
1
9
9
8
1
3
2
1
0
0
1
1
2
1
0
0
1
1
2
1
0
0
1
1
2 Sözleşmeli
Personel
3 İşçiler
2
1
0
0
1
1
4 Geçici Personel
2
1
0
0
1
1
5 Diğer Personel
2
1
0
0
1
2
2
1
0
0
1
2
0 Sosyal Güvenlik
Kurumlarına
Devlet Primi
Giderleri
1 Memurlar
2
1
0
0
1
2
2
1
0
0
1
2
1
0
0
1
2
1
0
0
2
1
0
2
1
2
Yılı içinde
Alınan
:2
: GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI, MSB MÜSTEŞARLIĞI BAĞLILARI VE KUVVET
KOMUTANLIKLARI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
12.983.262,00
0,00
12.983.262,00
12.983.256,22
0,00
12.983.256,22
652.500,00
0,00
652.500,00
376.696,86
0,00
376.696,86
1.666.077.021,00
0,00
1.666.077.021,00
2.233.543.241,92
0,00
2.233.543.241,92
567.466.220,92
53.065.719,00
0,00
53.065.719,00
88.143.064,65
0,00
88.143.064,65
35.077.345,65
139.419.894,00
0,00
139.419.894,00
181.934.652,17
0,00
181.934.652,17
42.514.758,17
636.574,00
0,00
636.574,00
379.964,90
0,00
379.964,90
65.989.755,00
0,00
65.989.755,00
78.617.735,77
0,00
78.617.735,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.359.460,00
0,00
252.359.460,00
320.994.338,61
0,00
320.994.338,61
68.634.878,61
12.627.980,77
6.991.893,00
0,00
6.991.893,00
14.490.735,60
0,00
14.490.735,60
7.498.842,60
2
2 Sözleşmeli
Personel
3 İşçiler
26.699.709,00
0,00
26.699.709,00
34.808.094,59
0,00
34.808.094,59
8.108.385,59
2
5 Diğer Personel
12.394.048,00
0,00
12.394.048,00
20.305.361,73
0,00
20.305.361,73
7.911.313,73
1
3
817.978.417,00
612.996,49
817.365.420,51
413.206.196,23
0,00
413.206.196,23
0
1
3
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
3 Yolluklar
47.361.197,00
0,00
47.361.197,00
32.884.439,56
0,00
32.884.439,56
0
0
1
3
4 Görev Giderleri
45.077.038,00
527.095,49
44.549.942,51
11.601.072,99
0,00
11.601.072,99
1
0
0
1
3
5 Hizmet Alımları
111.061.992,00
40.183,71
111.021.808,29
58.180.430,97
0,00
58.180.430,97
2
1
0
0
1
3
1.284.283,00
5.000,00
1.279.283,00
392.922,22
0,00
392.922,22
2
1
0
0
1
3
6 Temsil ve Tanıtma
Giderleri
7 Menkul Mal,
Gayrimaddi Hak
20.742.739,00
15,90
20.742.723,10
9.541.958,31
0,00
9.541.958,31
22/03/2016 12:03
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.10 B Ü T Ç E
TABLOSU
Kurum Kodu
9
Bütçe Yılı : 2016
Kurum Adı
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Ay
Kurum Kodu : 9
1
30
0
Kurum Adı
II
III IV
Yılı içinde
Alınan
I
I
II
8 Gayrimenkul Mal
Bakım ve Onarım
Giderleri
9 Tedavi ve Cenaze
Giderleri
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
7 Gayrimenkul
Büyük Onarım
Giderleri
9 Diğer Sermaye
Giderleri
0 Sosyal Güvenlik
Kurumlarına
Devlet Primi
Giderleri
0 Sosyal Güvenlik
Kurumlarına
Devlet Primi
Giderleri
2 Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme
Alımları
4 Hane Halkına
Yapılan
Transferler
2
1
0
0
1
3
2
1
0
0
1
3
2
1
0
0
1
5
2
1
0
0
1
6
2
1
0
0
1
6
2
1
0
0
8
2
2
1
0
3
6
2
2
1
0
8
1
3
10 7
0
0
1
5
T O P L A M (KKOD4) :
KURUM
22/03/2016 12:03
T O P L A MI :
:2
: GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI, MSB MÜSTEŞARLIĞI BAĞLILARI VE KUVVET
KOMUTANLIKLARI
ÖDEME EMİRLERİ
FONKSİYONEL FİNANS EKONOMİK
I
G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R
Yapılan
Tenkisler
ÖDEMELER
Mahsup Dönemi
İçindeki ödemeler
Yılı İçindeki
Ödemeler
Kalan
TOPLAM
Ödenek Üstü
Harcamalar
6.997.754,00
0,00
6.997.754,00
2.588.272,90
0,00
2.588.272,90
11.809.276,00
0,00
11.809.276,00
5.872.545,36
0,00
5.872.545,36
2.337.750,00
0,00
2.337.750,00
1.807.265,29
0,00
1.807.265,29
1.669.144,00
0,00
1.669.144,00
697.638,56
0,00
697.638,56
0,00
0,00
0,00
1.772,64
0,00
1.772,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.416.203,00
0,00
38.416.203,00
37.945.191,33
0,00
37.945.191,33
243.982,00
0,00
243.982,00
127.720,60
0,00
127.720,60
3.342.249.610,00
1.185.291,59
3.341.064.318,41
3.561.424.569,98
0,00
3.561.424.569,98
749.841.498,68
3.342.249.610,00
1.185.291,59
3.341.064.318,41
3.561.424.569,98
0,00
3.561.424.569,98
749.841.498,68
1.772,64
Sayfa 2 / 2

Benzer belgeler

3.833.904,18 3.316.434,50 102.366,26 bütçe gelirleri hesabı

3.833.904,18 3.316.434,50 102.366,26 bütçe gelirleri hesabı TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 2016 Adı :

Detaylı