TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 101.187

Transkript

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 101.187
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
Yılı : 2015
Adı :
Kurum Kodu : 27.75
Ekonomik
Kodlar
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
Ay:
Ekonomik
Kodlar
Cari Yıl (N)
198.744.717,44
800 01
Memurlar
119.630.268,10
800 01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
9.881.565,27
838.999,39
800 01
800 01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
3.787.215,43
05
Damga Vergisi
1.294.558,47
800 01
800 03
06
Harçlar
273.287,78
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
257.052,92
800 03
800 03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
05
Kurumlar Karları
800 03
800 04
06
Kira Gelirleri
800 04
800 05
04
800 05
800 05
01
Faiz Gelirleri
25.048,71
03
Para Cezaları
140.152,04
800 05
800 06
09
Diğer Çeşitli Gelirler
345.768,65
800 06
810
02
830
01
830
830
01
01
03
İşçiler
8.501.234,36
830
830
01
04
Geçici Personel
3.341.880,03
830
830
02
02
02
Sözleşmeli Personel
830
830
02
03
İşçiler
830
03
02
02
01
04
Sözleşmeli Personel
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
29.925.202,48
Memurlar
27.482.168,52
105.631,12
1.802.174,25
Geçici Personel
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
535.228,59
7.480.309,97
830
03
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
830
830
03
03
Yolluklar
712.976,48
03
04
Görev Giderleri
104.312,50
830
830
03
05
Hizmet Alımları
5.173.265,05
03
07
830
830
03
08
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve
Onarım
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
03
09
Tedavi ve Cenaze Giderleri
830
05
830
05
830
06
830
06
01
Mamul Mal Alımları
830
830
06
05
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06
06
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
830
830
06
07
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
208.624,00
06
09
Diğer Sermaye Giderleri
809.561,07
03
1.390.076,51
71.358,21
Vergi Gelirleri
15.236.626,95
1.000,00
144,27
255.908,65
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
85.176.491,46
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla
85.176.491,46
Diğer Gelirler
510.969,40
Sermaye Gelirleri
6.537,00
Taşınır Satış Gelirleri
6.537,00
24.643,44
3.677,78
Cari Transferler
384.000,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan
Transferler
Sermaye Giderleri
384.000,00
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI (A) :
21/03/2016 12:04
101.187.677,73
132.312.381,88
01
02
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl (N)
Personel Giderleri
830
01
800
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
3
28.642.823,11
413.226,50
27.195.917,10
15.494,44
198.744.717,44
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER
HESABI
5.636.904,68
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
5.632.735,96
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
5.632.120,64
06
Harçlar
810 01
810 01
810 01
810 05
810 05
09
615,32
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
4.168,72
Diğer Çeşitli Gelirler
4.168,72
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(B) :
101.187.677,73
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPLAMI (C
5.636.904,68
NET GELİR TOPLAMI( D= B - C) :
95.550.773,05
Sayfa 1 / 2
TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU
BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI(
BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI
21/03/2016 12:04
101.187.677,73
198.744.717,44
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER TOPL
BÜTÇE GİDERİ - BÜTÇE GELİRİ
(A- D):
5.636.904,68
NET GELİR TOPLAM( D= B - C) :
95.550.773,05
103.193.944,39
Sayfa 2 / 2

Benzer belgeler

3.833.904,18 3.316.434,50 102.366,26 bütçe gelirleri hesabı

3.833.904,18 3.316.434,50 102.366,26 bütçe gelirleri hesabı TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 2016 Adı :

Detaylı

30 Eylül 2013 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü

30 Eylül 2013 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü gerçekleştirmeleri konusunda firmaların uyarılmasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir. Bilgileri ile ekte yer alan ülkelere ilişkin 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe konulması öngörülen ...

Detaylı

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group FATURA BİLGİLERİ Merkez / Şube Merkez

Detaylı

2010 kurumlar vergisi beyannamesi

2010 kurumlar vergisi beyannamesi . 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer . H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları . 2. Gider Tahakkukları

Detaylı