mersin üniversitesi 2015- 2016 akademik takvim için

Yorumlar

Transkript

mersin üniversitesi 2015- 2016 akademik takvim için
05.11.2015
Mersin Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |
T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
2015‐2016 Eğitim‐Öğretim Yılı Akademik Takvimi
2015 ÖSYM Kayıtları ile Yerleşim
Başlangıç
Bitiş
Üniversitemize 2015 ÖSYM’ce Yerleştirilenlerin Kayıtlarının
03.08.2015 07.08.2015
Yapılması
Üniversitemize 2015 ÖSYM’ce Yerleştirilenlerin Ek Kayıtların
31.08.2015 04.09.2015
Kayıtlarının Yapılması
Güz Yarıyılı *
Başlangıç
Bitiş
Ön Lisans Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
08.09.2015 15.09.2015
Lisans Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
10.09.2015 15.09.2015
Ders Ekleme Çıkarma
28.09.2015 02.10.2015
Eğitim Öğretim Dönemi ve Ara Sınavlar
28.09.2015 13.01.2016
Yarıyıl Sonu Sınavları ve Bütünlemeler
18.01.2016 05.02.2016
OSD Yarıyıl Sonu Sınavı
21.01.2016 21.01.2016
OSD Bütünleme Sınavı
04.02.2016 04.02.2016
Yarıyıl Sonu Sınav ve Bütünleme Sonuçlarının İnternet Ortamında 18.01.2016 08.02.2016
Girişi ve İlanı
Tek Ders Sınavı Yapılması
10.02.2016 10.02.2016
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
10.02.2016 11.02.2016
Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin
12.02.2016 12.02.2016
Rektörlüğe Gönderilmesi
Bahar Yarıyılı *
Başlangıç
Bitiş
Ön Lisans Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
15.02.2016 16.02.2016
Lisans Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
17.02.2016 18.02.2016
Ders Ekleme Çıkarma
19.02.2016 26.02.2016
Eğitim Öğretim Dönemi ve Ara Sınavlar
19.02.2016 03.06.2016
Yarıyıl Sonu Sınavları ve Bütünlemeler
06.06.2016 24.06.2016
OSD Yarıyıl Sonu Sınavı
09.06.2016 09.06.2016
OSD Bütünleme Sınavı
23.06.2016 23.06.2016
Yarıyıl Sonu Sınav ve Bütünleme Sonuçlarının İnternet Ortamında 06.06.2016 27.06.2016
Girişi ve İlanı
Tek Ders Sınavı Yapılması
29.06.2016 29.06.2016
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
29.06.2016 30.06.2016
Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin
01.07.2016 01.07.2016
Rektörlüğe Gönderilmesi
Yaz Dönemi *
Başlangıç
Bitiş
Yaz Dönemi Ön Kayıtlar
28.06.2016 29.06.2016
Yaz Dönemi Kesin Kayıtlar
30.06.2016 01.07.2016
Eğitim Öğretim Dönemi
11.07.2016 12.08.2016
Yaz Dönemi Sonu Sınavları
15.08.2016 17.08.2016
Yaz Okulu Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
15.08.2016 18.08.2016
data:text/html;charset=utf­8,%3Cp%20align%3D%22center%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20outline%3A…
1/9
05.11.2015
Mersin Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |
Tek Ders Sınavı Yapılması
19.08.2016 19.08.2016
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
19.08.2016 22.08.2016
Dönem Sonu ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin Rektörlüğe
23.08.2016 23.08.2016
Gönderilmesi
Mezuniyet
Başlangıç
Bitiş
Mezuniyet Tören Tarihi
01.07.2016 01.07.2016
* Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarının yıllık program uygulanan öğrencileri ile Turizm
Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarının Turizm ve Otelcilik, Turizm Rehberliği, Turizm
Animasyon ve Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programları hariç.
EK 1. MEÜ Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarının Turizm ve Otelcilik, Turizm
Rehberliği, Turizm Animasyon ve Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programlarında
Uygulanacak Akademik Takvim.
Güz Yarıyılı
Başlangıç
Bitiş
Ön Lisans Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
08.09.2015 09.09.2015
Lisans Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
10.09.2015 15.09.2015
Ders Ekleme Çıkarma
28.09.2015 02.10.2015
Eğitim Öğretim Dönemi
28.09.2015 06.01.2016
Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınavları
11.01.2016 29.01.2016
Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
11.01.2016 31.01.2016
Tek Ders Sınavı Yapılması
03.02.2016 03.02.2016
Tek Ders Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girişi
03.02.2016 04.02.2016
Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin
04.02.2016 04.02.2016
Rektörlüğe Gönderilmesi
Bahar Yarıyılı
Başlangıç
Bitiş
Ön Lisans Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
02.02.2016 03.02.2016
Lisans Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
04.02.2016 05.02.2016
Ders Ekleme Çıkarma
08.02.2016 12.02.2016
Eğitim Öğretim Dönemi
08.02.2016 13.05.2016
Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınavları
16.05.2016 03.06.2016
Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
16.05.2016 06.06.2016
Tek Ders Sınavı Yapılması
08.06.2016 08.06.2016
Tek Ders Sınav Sonuçlarının Otomasyona Girişi
08.06.2016 09.06.2016
Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin
10.06.2016 10.06.2016
Rektörlüğe Gönderilmesi
EK 2. MEÜ Tıp Fakültesinde Uygulanacak Akademik Takvim.
I. Dönem
Güz Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Eğitim Öğretim Dönemi
Ara Tatil
Dönem Sonu Genel Sınavları (Pratik)
Başlangıç
Bitiş
07.09.2015 15.09.2015
28.09.2015 13.05.2016
25.01.2016 05.02.2016
30.05.2016 01.06.2016
data:text/html;charset=utf­8,%3Cp%20align%3D%22center%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20outline%3A…
2/9
05.11.2015
Mersin Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |
Dönem Sonu Genel Sınavları (Teorik)
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları (Pratik)
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları (Teorik)
II. Dönem
Güz Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Eğitim Öğretim Dönemi
Ara Tatil
Dönem Sonu Genel Sınavları (Pratik)
Dönem Sonu Genel Sınavları (Teorik)
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları (Pratik)
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları (Teorik)
III. Dönem
Güz Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Eğitim Öğretim Dönemi
Ara Tatil
Dönem Sonu Genel Sınavları (Pratik)
Dönem Sonu Genel Sınavları (Teorik)
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları (Pratik)
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları (Teorik)
IV. Dönem
Güz Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Eğitim Öğretim Dönemi
Ara Tatil
Ara Tatil Bütünleme Sınavları
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları
V. Dönem
Güz Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Eğitim Öğretim Dönemi
Ara Tatil
Dönem Sonu Bütünleme Sınavları
VI. Dönem
Eğitim Öğretim Dönemi
02.06.2016 03.06.2016
20.06.2016 22.06.2016
23.06.2016 24.06.2016
Başlangıç
Bitiş
07.09.2015 15.09.2015
28.09.2015 27.05.2016
25.01.2016 05.02.2016
13.06.2016 15.06.2016
16.06.2016 17.06.2016
11.07.2016 13.07.2016
14.07.2016 15.07.2016
Başlangıç
Bitiş
07.09.2015 15.09.2015
28.09.2015 27.05.2016
25.01.2016 05.02.2016
13.06.2016 15.06.2016
16.06.2016 17.06.2016
11.07.2016 13.07.2016
14.07.2016 15.07.2016
Başlangıç
Bitiş
24.08.2015 28.08.2015
31.08.2015 10.06.2016
25.01.2016 05.02.2016
25.01.2016 05.02.2016
20.06.2016 01.07.2016
Başlangıç
Bitiş
24.08.2015 28.08.2015
31.08.2015 27.05.2016
18.01.2016 22.01.2016
06.06.2016 24.06.2016
Başlangıç
Bitiş
01.07.2015 30.06.2016
EK 3 (a). MEÜ Devlet Konservatuvarı 2011‐2012 Eğitim‐Öğretim Yılı ve Sonrasında Giriş
Yapanlar için (Dönemlik Sistem) Uygulanacak Akademik Takvim.
Güz Yarıyılı
Başlangıç
Bitiş
Özel Yetenek Sınav Başvuru İlanı ve Tarihleri
13.07.2015 31.07.2015
Özel Yetenek Sınav Tarihleri
17.08.2015 18.08.2015
Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının İlanı
21.08.2015 21.08.2015
Özel Yetenek Sınavı İle Yerleştirilenlerin Kayıtları
03.09.2015 03.09.2015
data:text/html;charset=utf­8,%3Cp%20align%3D%22center%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20outline%3A…
3/9
05.11.2015
Mersin Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
07.09.2015 15.09.2015
Ders Ekleme Çıkarma
28.09.2015 02.10.2015
Eğitim Öğretim Dönemi
28.09.2015 06.01.2016
Yıl Sonu Sınavları
18.01.2016 29.01.2016
Bütünleme Sınavları
03.02.2016 05.02.2016
Tek Ders Sınavının Yapılması
10.02.2016 10.02.2016
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
10.02.2016 11.02.2016
Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin
12.02.2016 12.02.2016
Rektörlüğe Gönderilmesi
Bahar Yarıyılı
Başlangıç
Bitiş
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
15.02.2016 18.02.2016
Ders Ekleme Çıkarma
19.02.2016 25.02.2016
Eğitim Öğretim Dönemi
19.02.2016 27.05.2016
Yıl Sonu Sınavları
30.05.2016 10.06.2016
Bütünleme Sınavları
15.06.2016 17.06.2016
Tek Ders Sınavının Yapılması
22.06.2016 22.06.2016
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
22.06.2016 23.06.2016
Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin
24.06.2016 24.06.2016
Rektörlüğe Gönderilmesi
EK 3 (b). MEÜ Devlet Konservatuvarı 2011‐2012 Eğitim‐Öğretim Yılı ve Öncesi Giriş Yapan
Öğrencilere (Yıllık Sistem) Uygulanacak Akademik Takvim.
Güz Yarıyılı
Başlangıç
Bitiş
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
07.09.2015 15.09.2015
Ders Ekleme Çıkarma
28.09.2015 02.10.2015
Eğitim Öğretim Dönemi
28.09.2015 06.01.2016
Bahar Yarıyılı
Başlangıç
Bitiş
Kayıt Yenileme
15.02.2016 18.02.2016
Ders Ekleme Çıkarma
19.02.2016 25.02.2016
Eğitim Öğretim Dönemi
19.02.2016 27.05.2016
Yıl Sonu Sınavları
30.05.2016 10.06.2016
Bütünleme Sınavları
15.06.2016 17.06.2016
Tek Ders Sınavının Yapılması
22.06.2016 22.06.2016
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
22.06.2016 23.06.2016
Yıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin Rektörlüğe 24.06.2016 24.06.2016
Gönderilmesi
Ek 4. Mersin Meslek Yüksekokulunda (Uzaktan Eğitim) Uygulanacak Akademik Takvim.
Güz Yarıyılı
Başlangıç
Bitiş
Ön Lisans Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
08.09.2015 15.09.2015
data:text/html;charset=utf­8,%3Cp%20align%3D%22center%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20outline%3A…
4/9
05.11.2015
Mersin Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |
Ders Ekleme Çıkarma
Eğitim Öğretim Dönemi
Yarıyıl Sonu Sınavları
Bütünleme Sınavları
Tek Ders Sınavı Yapılması
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin
Rektörlüğe Gönderilmesi
Bahar Yarıyılı
Ön Lisans Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Ders Ekleme Çıkarma
Eğitim Öğretim Dönemi
Yarıyıl Sonu Sınavları
Bütünleme Sınavları
Tek Ders Sınavı Yapılması
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
Yarıyıl Sonu, Bütünleme ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin
Rektörlüğe Gönderilmesi
Yaz Dönemi
Yaz Dönemi Ön Kayıtlar
Yaz Dönemi Kesin Kayıtlar
Eğitim Öğretim Dönemi
Yaz Dönemi Sonu Sınavları
Tek Ders Sınavı Yapılması
Tek Ders Sınav Sonuçlarının İnternet Ortamında Girişi ve İlanı
Dönem Sonu ve Tek Ders Sınav Sonuç Listelerinin Rektörlüğe
Gönderilmesi
28.09.2015 02.10.2015
28.09.2015 06.01.2015
09.01.2016 10.01.2016
14.01.2016 15.01.2016
21.01.2016 22.01.2016
21.01.2016 22.01.2016
22.01.2016 22.01.2016
Başlangıç
Bitiş
01.02.2016 03.02.2016
04.02.2016 12.02.2016
04.02.2016 11.05.2016
14.05.2016 15.05.2016
21.05.2016 22.05.2016
27.05.2016 27.05.2016
27.05.2016 28.05.2016
28.05.2016 28.05.2016
Başlangıç
Bitiş
13.06.2016 15.06.2016
16.06.2016 17.06.2016
20.06.2016 12.08.2016
15.08.2016 15.08.2016
19.08.2016 19.08.2016
19.08.2016 22.08.2016
22.08.2016 22.08.2016
EK 5. Mersin Üniversitesi Enstitülerinde Uygulanacak Akademik Takvim.
Güz Dönemi
Başlangıç
Bitiş
Lisansüstü Programlar Kayıtları
08.09.2015 15.09.2015
Özel Öğrenci Kayıtları
28.09.2015 02.10.2015
Ders Ekleme Çıkarma Tarihleri 28.09.2015 02.10.2015
Eğitim Öğretim Dönemi ve Ara Sınavlar
28.09.2015 13.01.2016
Yarıyıl Sonu Sınavları ve Bütünlemeler
18.01.2016 05.02.2016
Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınav Sonuçlarının Enstitüye
12.02.2016 12.02.2016
Gönderilmesi
Ana Bilim Dallarından Seminer Takviminin Enstitüye Bildirilmesi
05.10.2015 09.10.2015
Lisansüstü Seminer Sunumları
12.10.2015 08.01.2016
Seminer Raporlarının Enstitüye Teslim Edilmesi 18.01.2016 29.01.2016
Tez Önerilerinin Gönderilmesi
28.09.2015 12.02.2016
data:text/html;charset=utf­8,%3Cp%20align%3D%22center%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20outline%3A…
5/9
05.11.2015
Mersin Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |
Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantıları
Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavlarının Yapılması
Bahar Dönemi
Lisansüstü Programlar Kayıtları
Özel Öğrenci Kayıtları
Ders Ekleme‐Çıkarma Tarihleri Eğitim Öğretim Dönemi ve Ara Sınavlar
Yarıyıl Sonu Sınavları ve Bütünlemeler
Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınav Sonuçlarının Enstitüye
Gönderilmesi
Ana Bilim Dallarından Seminer Takviminin Enstitüye Bildirilmesi
Lisansüstü Seminer Sunumları
Seminer Raporlarının Enstitüye Teslim Edilmesi Tez Önerilerinin Gönderilmesi
Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantıları
Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavlarının Yapılması
EK 6. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav, Başvuru ve Kayıt Tarihleri.
Yabancı Uyruklu Öğrenciler
MEÜYÖS Duyurusunun Yapılması
MEÜYÖS Sınav Başvurusu
MEÜYÖS Sınav Giriş Belgesinin Alınması
MEÜYÖS Sınavının Yapılması
MEÜYÖS Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bölüm Tercih İşlemleri
Tercih Değerlendirmesinin Yapılması
Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması
Asil Olarak Yerleşenlerin Kayıtları
Yedek Olarak Yerleşenlerin Kayıtları
Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe Seviye Belirleme Sınavı
Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
Ek 7. Diğer Sınavlar ve Bildirimlerle İlgili Akademik Takvim.
Çift Anadal ve Yandal İşlemleri
Çift Anadal, Yandal Kontenjan ve Koşulların İlanı
Çift Anadal, Yandal Başvuruların Kabulü
Çift Anadal, Yandal başvuru Sonuçlarının ilanı ve Rektörlüğe
Gönderilmesi
Yatay Geçiş İşlemleri
Güz Dönemi ÖSYM Puanı ile Yatay Geçiş Başvuruları
01.07.2015 31.12.2015
08.02.2016 08.03.2016
Başlangıç
Bitiş
15.02.2016 18.02.2016
19.02.2016 26.02.2016
19.02.2016 26.02.2016
19.02.2016 03.06.2016
06.06.2016 24.06.2016
01.07.2016 01.07.2016
29.02.2016 04.03.2016
07.03.2016 27.05.2016
30.05.2016 10.06.2016
19.02.2016 01.07.2016
04.01.2016 30.06.2016
27.06.2016 26.07.2016
Başlangıç
Bitiş
01.02.2016 01.02.2016
29.02.2016 13.05.2016
20.05.2016 27.05.2016
29.05.2016 29.05.2016
13.06.2016 13.06.2016
20.06.2016 22.07.2016
25.07.2016 29.07.2016
01.08.2016 01.08.2016
15.08.2016 19.08.2016
22.08.2016 26.08.2016
29.08.2016 29.08.2016
31.08.2016 31.08.2016
Başlangıç
Bitiş
10.08.2015 14.08.2015
17.08.2015 21.08.2015
28.08.2015 28.08.2015
Başlangıç
Bitiş
20.07.2015 21.08.2015
data:text/html;charset=utf­8,%3Cp%20align%3D%22center%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20outline%3A…
6/9
05.11.2015
Mersin Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |
Güz Dönemi Önlisans ve Lisans Yatay Geçiş Hakkı Kazanan
Öğrencilerin Rektörlüğe Gönderilmesi
Güz Dönemi Önlisans ve Lisans Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Asiller)
Güz Dönemi Önlisans ve Lisans Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri
(Yedekler)
Bahar Dönemi ÖSYM Puanı ile Yatay Geçiş Başvuruları
Bahar Dönemi Önlisans Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin
Rektörlüğe Gönderilmesi
Bahar Dönemi Önlisans Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Asiller)
Bahar Dönemi Önlisans Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri (Yedekler)
Özel Yetenek ile Yerleştirme İşlemleri
Özel Yetenek Sınav Başvuru İlanı ve Tarihleri (Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu)
Özel Yetenek Sınav Tarihleri (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının İlanı (Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu)
Özel Yetenek Sınav Başvuru İlanı ve Tarihleri (Takı Teknolojisi ve
Tasarımı Yüksekokulu)
Özel Yetenek Sınav Tarihleri (Takı Teknolojisi ve Tasarımı
Yüksekokulu)
Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının İlanı (Takı Teknolojisi ve Tasarımı
Yüksekokulu)
Özel Yetenek Sınav Başvuru İlanı ve Tarihleri (Güzel Sanatlar
Fakültesi)
Özel Yetenek Sınav Tarihleri (Güzel Sanatlar Fakültesi)
Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının İlanı (Güzel Sanatlar Fakültesi)
Özel Yetenek ile Yerleşen Öğrencilerin Rektörlüğe Gönderilmesi
Özel Yetenek ile Yerleştirilenler İçin Kayıtlar (Asil)
Özel Yetenek ile Yerleştirilenler İçin Kayıtlar (Yedek)
Yabancı Dil Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavları
Yabancı Dil Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavları (Normal Yerleşenler)
Yabancı Dil Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavları (Ek Kontenjanla
Yerleşenler)
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Sınavları
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (Normal Yerleşenler)
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Muafiyet Sınavı (Ek Kontenjanla
Yerleşenler)
ÜYG
ÜYG Bilimsel ve Mesleki Etkinliklerin Rektörlüğe Bildirilme Süresi
ÜYG Dersinin Akademik Danışmanlarının Rektörlüğe Bildirilme
Süresi
Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Yeni Bölümlerin ve Programların
Açılması, Kapatılması ve Öğrenci Kontenjanları
31.08.2015 31.08.2015
07.09.2015 08.09.2015
09.09.2015 09.09.2015
18.01.2016 29.01.2016
05.02.2016 05.02.2016
10.02.2016 11.02.2016
12.02.2016 12.02.2016
Başlangıç
Bitiş
10.08.2015 20.08.2015
24.08.2015 28.08.2015
28.08.2015 28.08.2015
06.07.2015 15.07.2015
23.07.2015 23.07.2015
24.07.2015 24.07.2015
06.07.2015 16.07.2015
28.07.2015 28.07.2015
29.07.2015 29.07.2015
31.08.2015 31.08.2015
01.09.2015 02.09.2015
03.09.2015 04.09.2015
Başlangıç
Bitiş
24.08.2015 26.08.2015
07.09.2015 07.09.2015
Başlangıç
Bitiş
03.09.2015 04.09.2015
10.09.2015 10.09.2015
Başlangıç
Bitiş
24.08.2015 04.09.2015
06.07.2015 13.07.2015
Başlangıç
Bitiş
data:text/html;charset=utf­8,%3Cp%20align%3D%22center%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20outline%3A…
7/9
05.11.2015
Mersin Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |
İlgili Bölüm ve Programın Başvuru Dosyasının Rektörlüğe
Gönderilmesi
07.12.2015 18.12.2015
İlgili Bölüm ve Programın Öğrenci Kontenjanlarının Rektörlüğe
07.12.2015 18.12.2015
Gönderilmesi
İlgili Bölüm, Program ve Öğrenci Kontenjanlarının Senato Tarafından 04.01.2016 22.01.2016
Onaylanması
EK 8. 2016‐2017 Eğitim Öğretim Yılı için Bazı Önemli Tarihler
Lisansüstü Programlar
Başlangıç
Bitiş
2016‐2017 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci
03.06.2016 03.06.2016
Kontenjanlarının Rektörlüğe Bildirilmesi
2016‐2017 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci
04.07.2016 29.07.2016
Kontenjanlarının İlanı
2016‐2017 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlara 01.08.2016 12.08.2016
Başvuru Tarihleri
2016‐2017 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programların 22.08.2016 23.08.2016
Giriş Sınav Tarihleri
2016‐2017 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programların 26.08.2016 26.08.2016
Giriş Sınav Sonuçlarının İlanı
2016‐2017 Eğitim‐Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Öğrenci
07.11.2016 07.11.2016
Kontenjanlarının Rektörlüğe Bildirilmesi
2016‐2017 Eğitim‐Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Öğrenci
05.12.2016 30.12.2016
Kontenjanlarının İlanı
2016‐2017 Eğitim‐Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü
02.01.2017 13.01.2017
Programlara Başvuru Tarihleri
2016‐2017 Eğitim‐Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü
23.01.2017 24.01.2017
Programların Giriş Sınav Tarihleri
2016‐2017 Eğitim‐Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü
27.01.2017 27.01.2017
Programların Giriş Sınav Sonuçlarının İlanı
Eğitim Öğretim Yılı Planlamaları
Başlangıç
Bitiş
2016‐2017 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Ders Ekleme ve 28.03.2016 04.04.2016
Değişikliklerinin Rektörlüğe Bildirilmesi
2016‐2017 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Ders Ekleme ve 11.04.2016 29.04.2016
Değişikliklerinin Senato Tarafından Onaylanması
2016‐2017 Eğitim‐Öğretim Yılı Akademik Takvimin Senato
11.04.2016 29.04.2016
Tarafından Onaylanması
2016‐2017 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz ve Bahar Dönemi Haftalık Ders 25.04.2016 20.05.2016
Programlarının ve Görevlendirmelerinin Öğrenci İşleri Bilgi
Sistemine Girilmesi
Ek 9. Resmi Tatiller
data:text/html;charset=utf­8,%3Cp%20align%3D%22center%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20outline%3A…
8/9
05.11.2015
Mersin Üniversitesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı |
2015‐2016 Akademik Takvime Giren Resmi Tatil Günleri *
Zafer Bayramı
Kurban Bayramı Arifesi
Kurban Bayramı 1. Gün
Kurban Bayramı 2. Gün
Kurban Bayramı 3. Gün
Kurban Bayramı 4. Gün
Cumhuriyet Bayramı
Yılbaşı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Ramazan Bayramı Arifesi
Süre
1 Gün
Yarım
Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
Yarım
Gün 1
Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
Yarım
Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
Tarih
Gün
30.08.2015 Pazar
23.09.2015 Çarşamba
23.09.2015 Perşembe
25.09.2015 Cuma
26.09.2015 Cumartesi
27.09.2015 Pazar
28.10.2015 Çarşamba
29.10.2015 Perşembe
01.01.2016 Cuma
23.04.2016 Cumartesi
19.05.2016 Perşembe
04.07.2016 Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün
05.07.2016
Salı
Ramazan Bayramı 2. Gün
06.07.2016 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün
07.07.2016 Perşembe
* 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA
KANUN ve 27.04.2009 tarih ve 5892 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER
HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'a göre hazırlanmıştır.
data:text/html;charset=utf­8,%3Cp%20align%3D%22center%22%20style%3D%22margin%3A%200px%3B%20padding%3A%200px%3B%20outline%3A…
9/9

Benzer belgeler

2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimi

2016-2017 Eğitim – Öğretim Yılı Akademik Takvimi Mersin Üniversitesi Senatosunun 25/05/2016 Tarihli ve 2016/87 Sayılı Kararının Eki. EK 7. Bazı Önemli Tarihler ve Resmi Tatiller Eğitim Öğretim Yılı Planlamaları Başlangıç Bitiş 2017-2018 Eğitim-Ö...

Detaylı