TORNADO T3 Kullanım ve Bakım Talimatları

Yorumlar

Transkript

TORNADO T3 Kullanım ve Bakım Talimatları
TORNADO T3
Kullanım ve Bakım Talimatları
UYARILAR
Bu cihazı kullanmadan önce, EN 529 : 2005’in içeriğini okuyun, solunum koruma cihazları ile ilgili
gereksinimler ve bu cihazları kullanan kişi üzerindeki potansiyel etkileri konusunda bilgi sahibi olun.
TORNADO sisteminin kullanıcıları, bu cihazı kullanmadan önce iş yerindeki tehlikelerden haberdar olmalı
ve cihazın kullanımı ile ilgili tam bir eğitimden geçmelidir.
TORNADO başlıkları, T/POWER üfleyici veya T/A/LINE ile birlikte kullanılmalıdır. Bu cihazı kullanmadan
önce, bu Kılavuzu ve T/A/LINE veya T/POWER ile T/FILTER Kullanıcı Kılavuzlarını okuyun.
T/POWER, iş yerindeki tehlikelere uygun olan TORNADO filtreler arasından seçilen filtrelerle birlikte
kullanılmalıdır.
Bu ürün, Scott Health and Safety Limited tarafından üretilen Protector markalı filtrelerle birlikte
kullanılmalıdır. Başka filtrelerin kullanımı onayı geçersiz kılacak ve temin edilen koruma düzeyinde
muhtemel bir azalmaya yol açacaktır.
EN 12941 ve EN 12942 TORNADO filtre işaretlerini diğer EN standartlarıyla ilgili filtre işaretleri ile
KARIŞTIRMAYIN.
T3’ü, dar alanlarda, oksijeni az ortamlarda (<%19,5), oksijeni fazla ortamlarda (>%23) veya sağlıkla ilgili veya
yaşamsal bir tehlike bulunan ortamlarda KULLANMAYIN.
Ortam ısısının -10°C ile +50°C aralığı dışında bulunduğu ortamlarda KULLANMAYIN. %95 RH miktarına
kadar olan nem düzeyleri herhangi bir kullanım sorunu teşkil etmez.
Cihaz hasarlıysa KULLANMAYIN. Sızıntıya veya koruma düzeylerinde azalmaya neden olabilecek herhangi
bir hasarın (örn., kimyasal hasar, çatlak veya hasarlı dikiş) bulunmadığından emin olmak için kullanımdan
önce, her durumda başlık ve hava hortumu kontrol edilmelidir. İngiltere’de COSHH yönetmeliğine göre
cihazın aylık olarak kontrol edilmesi bir zorunluluktur; diğer ülkelerde de aylık kontrol yapılması ısrarla
tavsiye edilmektedir.
Yalnızca, birimin doğru bir şekilde monte edilmesi halinde koruma sağlanacaktır.
Rüzgâr hızının saniyede 2 metreyi aşması halinde koruma düzeyleri azalabilir.
Tehlikeli bir alanda bulunuyorken T/POWER veya T/A/LINE biriminde hata meydana gelmesi halinde,
başlığın içinde oksijen azalması olabilir. Başlığı ÇIKARMAYIN, ALANI HEMEN TERK EDİN.
TORNADO başlıkları, kendinden emniyetli olarak belirlenen T/POWER ile birlikte kullanıldığında belirli
patlayıcı ve yanıcı ortamlarda kullanılabilir. Kendiliğinden emniyet onayının belirli ortamla uyumlu
olduğunu temin etmek işverenin sorumluluğudur.
Çok yüksek iş oranlarında, cihazın içindeki basınç üst düzeydeki inhalasyon akışında negatife dönebilir.
Filtreler doğrudan kask/başlık kısmına bağlanmamalıdır.
49
TORNADO T3
TEKNİK ÖZELLİKLER
Tanım:
Isı yüz contalı göz koruması
Belirtilen cihazla kullanıldığında sınıflandırma:
T/POWER
T/A/LINE
Vizör
EN 12941 TH2
EN 1835 LDH3
EN 166
T/POWER
T/A/LINE
20 (50)
40 (200)
Başlık
Vizör
Poliüretan kaplı naylon
Polikarbonat veya Asetat seçenekleri
Minimum Tasarım Akış Oranı:
140 L/dak
Belirtilen cihazla kullanıldığında Atanan* (Nominal) Koruma
Faktörü:
Kullanım Sıcaklığı Limitleri:
-10°C ile +50°C arası
Malzeme:
Ağırlık:
770 Gram
* EN 529 : 2005’e göre
İŞARETLER VE ANLAMLARI
KULLANIM
EN 166’da belirtilen şekilde İşaretler ve
Anlamları: 1995.
Not:
Kullanımdan önce vizörün iç ve dış
yüzeylerindeki koruyucu transit filmi
kaldırın.
UYARI:
Vizör ve çerçeve, darbe direnci ile ilgili
aynı işaretleri taşımıyorsa, düşük
düzeyli koruma kullanılmalıdır.
DİKKAT:
•
Kullanıcının cildi ile temas
edebilen malzemelerin cildi tahriş
edici etkileri veya her türlü
sağlıkla ilgili muhtemel yan
etkilerine
ilişkin
bir
bilgi
bulunmamasına
rağmen,
bu
malzemeler
özellikle
hassas
kişilerde alerjik reaksiyonlara
neden olabilir.
•
Kullanımda vizörlerin ömürlerini
tahmin etmek zordur. Günlük
kullanımda ve özellikle dış
mekânlarda
kullanıldığında,
vizörlerin iki yıl hizmetten sonra
atılmasını öneriyoruz. Bazı aşırı
uç koşullar altında, çok daha kısa
bir
süre
içinde
bozulma
görülebilir. Kapalı mekânlarda ya
da ara sıra kullanımda, vizörün
doğrudan güneş ışığı almayan
serin
kuru
koşullarda
depolanması kaydıyla, yaklaşık
beş yıl servis ömrü beklenir.
Aşağıdaki işaretler çerçevenin ve vizörün
üzerine görünür:
Çerçeve Vizör -
SHS EN166 39B
SHS EN166 1B9
veya
SHS EN166 1F
İşaret
SCOTT
Anlam
Üretici - Scott Health & Safety
EN166
Avrupa standardı
1
Optik sınıfı 1
3
Sıvı sıçramalarına karşı direnç
9
Erimiş metallere direnç
B
Orta düzey enerji etkisi
F
Düşük düzey enerji etkisi
1.
Görüşü ve solunum korumasını
bozabilecek
hasar
veya
yıpranma
açısından vizörü inceleyin, örneğin: derin
çizikler veya aşınmalar. Vizörün ve
vizörün ayağı arasında herhangi bir
boşluk olmadığından emin olun.
50
TORNADO T3
UYARI:
Hasarlı, çözücülerle temas etmiş veya
önemli bir etkiye maruz kalmış vizörler
değiştirilmelidir.
KULLANIMDAN SONRA
UYARI:
Tehlikeli
alandan
tam
olarak
uzaklaşana kadar başlığı ÇIKARMAYIN.
Her türlü saha dekontaminasyon
prosedürlerine dikkat edin.
2.
Bu yüz contasının vizörün ayağına
tam olarak takılmış olduğunu ve elastik
yüz contasının hasarlı veya yıpranmış
olmadığını kontrol edin.
1.
Başlığı temizlemek için hava
hortumunu sökün ve (gerekirse) sabun ve
sıcak su çözeltisinde ıslatılmış bir sentetik
sünger kullanın. Başlığı dezenfekte etmek
için TriGeneTM bezleri kullanılabilir.
3.
Baş kayışını gevşetmek ve başlığı
kullanmak için başlığın arkasında bulunan
el çarkını kullanın. Yüz contasını çenenin
altına çekmek için çekme bağcığı ucunu
kullanın.
DİKKAT:
•
Hasara yol açabilecekleri için
çözücü
veya
deterjanlı
temizleyiciler KULLANMAYIN.
•
Solunum
hortumuna
su
girmesine İZİN VERMEYİN.
4.
Başlığı, kulakların üstünden ve
mandallı çarkın altından baş çevresine ve
yanakların çevresine ve çenenin altına
rahat ve güvenli olarak takılacağı şekilde
çekin.
2.
Vizörün çizilmemesi için dikkatli
olunmalıdır. Başlık veya vizör bir şekilde
zarar görürse, bunlar değiştirilmelidir.
5.
Solunum hortumunu arkaya doğru
serbest bir biçimde sarkacak şekilde
ayarlayın, kıvrık veya muhtemelen
dolaşmamış olduğundan emin olun.
SAKLAMA
6.
Baş
kayışı
alnınıza
rahatça
oturuncaya kadar el çarkını sıkılayın.
Vizörü yüze gerekli olan doğru yükseklik
konumuna getirmek için baş kayışını
ayarlamak gerekebilir.
Not:
Baş kayışını ayarlanırsa,
ayarlamak gerekebilir.
el
Cihaz kullanımda değilken temiz ve kuru
bir ortamda, doğrudan ısı kaynağına
maruz kalmaksızın +10ºC ile +30ºC
arasında bulunan ve %65 RH’den daha
az nemli ortamda saklanmalıdır.
BAKIM
çarkını
Temiz ve hasarsız olduklarından emin
olmak için vana kanatlarını her üç ayda
bir görsel kontrolden geçirin. Vana
kanatları, koşulları ne olursa olsun her yıl
değiştirilmelidir.
Saklanan
vana
kanatlarının beş yıl raf ömrü vardır, bu
süreden sonra atılmalıdırlar.
7.
Daha fazla bilgi için lütfen
T/POWER veya T/A/LINE Kullanıcı
Kılavuzuna bakın.
Nefes verme vana kanatları, imalat yılını
gösteren bir kodla işaretlenirler. ‘07’ kodu
2007’ye tekabül eder; bundan sonraki her
yıl için bir nokta eklenir, dolayısıyla ’07.’
işareti 2008’i gösterir.
51
TORNADO T3
KONTROL VE BAKIMLA İLGİLİ
AYRINTILARI KAYDEDİN
GARANTİ
Skelmersdale
ve
Vaasa’daki
fabrikalarımızda üretilen ürünler, parça ve
işçilik için 12 aylık (aksi belirtilmediği
takdirde) bir garantiye sahiptir ve iade
alınırlar. Garanti süresi, son kullanıcı
tarafından satın alınma tarihinden itibaren
başlar.
Test ve bakımla ilgili ayrıntıları, bu
Kılavuzun arkasında temin edilen Kontrol
ve Bakım Kayıt Kağıdına kaydedin.
Kaydedilen bilgiler genellikle aşağıdakileri
içerir:
•
Cihazdan sorumlu işverenin adı.
•
Cihazın marka, model numarası
veya tanıtım işareti, açık bir tanım
teşkil etmeye yeterli ölçüde ayırt
edici özelliklerin tanımı.
•
Kontrolörün adı, imzası veya
benzersiz doğrulama işareti ile
birlikte kontrol/bakım günü.
•
Cihazın durumu, bulunan herhangi
bir hasarın ayrıntıları ve alınan
herhangi bir düzeltici önlem.
Bu ürünlerin, teslimat anında malzeme ve
işçilik açısından hasarsız olmaları garanti
edilir. SCOTT, kasıtlı yapılan hasar,
ihmal, anormal çalışma koşulları, orijinal
üretici talimatlarına uymama, hatalı
kullanım veya yetkisiz değiştirme veya
tamirattan kaynaklı herhangi bir hasardan
dolayı herhangi bir yükümlülük altında
bulunmaz.
Garanti süresi içinde ortaya çıkan
herhangi bir talep için satın alma tarihine
ilişkin kanıt temin edilmelidir. Tüm garanti
talepleri SCOTT Müşteri Hizmetleri
aracılığıyla yöneltilmelidir ve satış iade
prosedürümüzle uyumlu olmalıdır.
YETKİLİ KURULUŞLAR
Inspec International Limited (0194)
56 Leslie Hough Way,
Salford,
Greater Manchester,
M6 6AJ,
England.
BSI Product Services (0086)
Kitemark House,
Maylands Avenue,
Hemel Hempstead,
HP2 4SQ,
England.
52
TORNADO T3
YEDEK PARÇALAR
Öğe No.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
Tanım
Parça No.
Vizör
Vizör
Yüz-parçası Katmanı
Yüz-parçası Kapağı
Solunum Vanası Kanadı
Solunum Vanası Kapağı
Baş Kayışı ve Hava Borusu
Ter bandı
Pivot Servis Paketi
Solunum Hortumu
Koparılabilen Vizör Kapağı
TriGene
Polikarbonat
Asetat
(5’li Paket)
(2’li Paket)
(5’li Paket)
(20’li Paket)
(1 Set)
(3’li Paket)
(10’li Paket)
(1 Litre)
T3/VISOR/P/95
T3/VISOR/A/95
T3/SHELL
T3/HOOD
TOR/VALVE
2017146
T3/4/HEADGEAR
HXSB40T
T3/PIVOT
T2/HOSE
KIT96/VP/3
2008247
YEDEK PARÇALARI TAKMA
Baş Kayışını Değiştirme:
Nefes Verme Vanasını Değiştirme:
1.
Hava hortumunu sökün, hava
hortumu borusundan kurtarın, elle sıkılan
somunları, contaları, pivot plakasını ve
vidaları çıkarın ve baş kayışını kapaktan
geri çekin.
1.
Vana kapağını vanadan çekin ve
nefes verme vana kanadını yuvasından
çekin.
2.
Yedek vanayı yerleştirin ve vana
kanadının çerçevenin üzerinde düz olarak
yattığından emin olun. Vana kapağını,
vanadaki deliklerle hizaya getirin ve
vananın üzerine bırakın.
2.
Elastik halkaları serbest bırakmak
için baş kayışını açın.
3.
Yeni baş kayışının baş kayışlarını
kapağın elastik halkalarının içinden
geçirin, baş kayışını kapağa takın ve baş
kayışındaki, yüz parçası kapağındaki ve
kapaktaki delikleri hizalandırın.
Hortumu Değiştirme:
Borudan eski hortumu sökün. Kumaşın
hortum ve boru arasında sıkışmış
olmasını
sağlayarak
yeni
hortumu
vidalayın.
4.
Vidaları, elle sıkılan somunları,
contaları, pivot durdurucusunu takın.
5.
53
El çarkını kapağın üzerine takın.
TORNADO T3
6.
Kapak malzemesinin baş kayışının
borusu ve hortum arasında sıkışmış
olmasını sağlayarak hava hortumunu
takın.
Yüz-parçası Kapağını Değiştirme:
Ter Bandını Değiştirme:
2.
Yüz parçası kapağından eski
kapağı ve el çarkını çekin ve baş
kayışından elastik halkaları serbest
bırakın.
1.
Eski ter bandını
kancalarından çekin.
baş
1.
Hava
borusundan
hortumun
vidalarını sökün ve elle sıkılan somunları,
contaları, pivot durdurucusunu çıkarın.
kayışı
2.
Yeni ter bandını baş bandının alt ön
kısmındaki beş kanca üzerine takın, başa
en yakın baş bandının parçası boyunca
katlayın ve baş bandının üstündeki beş
kancaya klipsle geçirin.
3.
Yeni kapak üzerindeki çekme
ucunu yüz parçasının kapağının alt
merkezi ile hizalayın ve tüm çevresinde
VelcroTM üzerine eşit olarak tutturun.
4.
Contanın yan contaların altından
geçtiğinden ve el çarkının altına
yerleştiğinden emin olun. Elastik halkaları
baş kayışlarının üzerinden kancalara
takın.
Vizörü Değiştirme:
1.
Yüz koruyucusunun arka tarafından
çalışarak,
vizörün
arka
kenarını
tırnaklardan uzaklaştırmak için parmak
uçlarını kullanın.
doğru
5.
Kumaşın hortum ve boru arasında
sıkışmış olmasını sağlayarak hortumu
yerine tekrar vidalayın.
3.
Yeni bir vizör takmak için ve vizörü
sabitleme tırnaklarının üzerine geçirmek
için yukarıdaki prosedürün tersini takip
edin.
6.
Yüz contasını contaların altına
sıkıştırmak için elle sıkılan somunları
sıkın.
2.
Vizörü
dışarı itin.
ayağından
4.
Vizörün
ayak
bastığını kontrol edin.
ileriye
üzerine
sıkıca
54

Benzer belgeler

TORNADO T5 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T5 Kullanım ve Bakım Talimatları cihazın aylık olarak kontrol edilmesi bir zorunluluktur; diğer ülkelerde de aylık kontrol yapılması ısrarla tavsiye edilmektedir. Yalnızca, birimin doğru bir şekilde monte edilmesi halinde koruma s...

Detaylı

TORNADO T1 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T1 Kullanım ve Bakım Talimatları tamirattan kaynaklı herhangi bir hasardan dolayı herhangi bir yükümlülük altında bulunmaz.

Detaylı

TORNADO T25 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T25 Kullanım ve Bakım Talimatları Yedek vanayı yerleştirin ve vana kanadının çerçevenin üzerinde düz olarak yattığından emin olun. Vana kapağını, vanadaki deliklerle hizaya getirin ve vananın üzerine bırakın.

Detaylı

TORNADO T45 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T45 Kullanım ve Bakım Talimatları tamirattan kaynaklı herhangi bir hasardan dolayı herhangi bir yükümlülük altında bulunmaz. Garanti süresi içinde ortaya çıkan herhangi bir talep için satın alma tarihine ilişkin kanıt temin edilmel...

Detaylı

TORNADO T2 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T2 Kullanım ve Bakım Talimatları tamirattan kaynaklı herhangi bir hasardan dolayı herhangi bir yükümlülük altında bulunmaz.

Detaylı