TORNADO T5 Kullanım ve Bakım Talimatları

Yorumlar

Transkript

TORNADO T5 Kullanım ve Bakım Talimatları
TORNADO T5
Kullanım ve Bakım Talimatları
UYARILAR
TORNADO sisteminin kullanıcıları, bu cihazı kullanmadan önce iş yerindeki tehlikelerden haberdar olmalı
ve cihazın kullanımı ile ilgili tam bir eğitimden geçmelidir.
TORNADO başlıkları, T/POWER üfleyici veya T/A/LINE ile birlikte kullanılmalıdır. Bu cihazı kullanmadan
önce, bu Kılavuzu ve T/A/LINE veya T/POWER ile T/FILTER Kullanıcı Kılavuzlarını okuyun.
T/POWER, iş yerindeki tehlikelere uygun olan TORNADO filtreler arasından seçilen filtrelerle birlikte
kullanılmalıdır.
Bu ürün, Scott Health and Safety Limited tarafından üretilen Protector markalı filtrelerle birlikte
kullanılmalıdır. Başka filtrelerin kullanımı onayı geçersiz kılacak ve temin edilen koruma düzeyinde
muhtemel bir azalmaya yol açacaktır.
EN 12941 ve EN 12942 TORNADO filtre işaretlerini diğer EN standartlarıyla ilgili filtre işaretleri ile
KARIŞTIRMAYIN.
T5’i, dar alanlarda, oksijeni az ortamlarda (<%19,5), oksijeni fazla ortamlarda (>%23) veya sağlıkla ilgili veya
yaşamsal bir tehlike bulunan ortamlarda KULLANMAYIN.
Ortam ısısının -10°C ile +50°C aralığı dışında bulunduğu ortamlarda KULLANMAYIN. %95 RH miktarına
kadar olan nem düzeyleri herhangi bir kullanım sorunu teşkil etmez.
T5 kasklar -30°C'de kullanmak için güvenlidir Solunum ekipmanı -10°C altında KULLANILMAMALIDIR.
Cihaz hasarlıysa KULLANMAYIN. Sızıntıya veya koruma düzeylerinde azalmaya neden olabilecek herhangi
bir hasarın (örn., kimyasal hasar, çatlak veya hasarlı dikiş) bulunmadığından emin olmak için kullanımdan
önce, her durumda başlık ve hava hortumu kontrol edilmelidir. İngiltere’de COSHH yönetmeliğine göre
cihazın aylık olarak kontrol edilmesi bir zorunluluktur; diğer ülkelerde de aylık kontrol yapılması ısrarla
tavsiye edilmektedir.
Yalnızca, birimin doğru bir şekilde monte edilmesi halinde koruma sağlanacaktır.
Rüzgâr hızının saniyede 2 metreyi aşması halinde koruma düzeyleri azalabilir.
Tehlikeli bir alanda bulunuyorken T/POWER veya T/A/LINE biriminde hata meydana gelmesi halinde,
başlığın içinde oksijen azalması olabilir. Başlığı ÇIKARMAYIN, ALANI HEMEN TERK EDİN.
TORNADO başlıkları, kendinden emniyetli olarak belirlenen T/POWER ile birlikte kullanıldığında belirli
patlayıcı ve yanıcı ortamlarda kullanılabilir. Kendiliğinden emniyet onayının belirli ortamla uyumlu
olduğunu temin etmek işverenin sorumluluğudur.
Çok yüksek iş oranlarında, cihazın içindeki basınç üst düzeydeki inhalasyon akışında negatife dönebilir.
Filtreler doğrudan kask/başlık kısmına bağlanmamalıdır.
49
TORNADO T5
TEKNİK ÖZELLİKLER
Tanım:
İsteğe bağlı kulak koruyucular ile kaska
monteli vizör
Belirtilen cihazla kullanıldığında sınıflandırma:
T/POWER
T/A/LINE
Vizör
EN 12941 TH2
EN 1835 LDH3
EN 166
T/POWER
T/A/LINE
20 (50)
40 (200)
Vizör
Polikarbonat veya Asetat seçenekleri
Minimum Tasarım Akış Oranı:
140 L/dak
Belirtilen cihazla kullanıldığında Atanan* (Nominal) Koruma
Faktörü:
Kullanım Sıcaklığı Limitleri:
-10°C ile +50°C arası
Malzeme:
Ağırlık:
890 Gram
* EN 529 : 2005’e göre
Aşağıdaki
görünür:
İŞARETLER VE ANLAMLARI
Kask İşaretleri:
İşaret
SHS
Protector
Tuffmaster II
T5
CE
0086
TH2
LDH3
EN166-B9
EN175
EN397
50 - 64cm
-30°C
MM
440V a.c.
işaretler
vizörün
üzerine
SHS 1B9 CE
veya
SHS 1F CE
Anlam
Üreticinin tanıtım işareti
İşaret
SHS
1
9
B
F
CE
Kask tipi
Cihaz tipi
CE işareti
Tasdik makamı
Sınıf işareti - EN 12941
Sınıf işareti - EN 1835
Göz koruma seviyesi standardı
Kaynak vizörü için göz koruma
seviyesi standardı
Kask sertifikasyonu
Kullanıcı baş boyutu: alt ve üst
sınırlar
Çok düşük sıcaklık
Kask erimiş metal sınıflandırması
Elektrik yalıtımı
Anlam
Üreticinin tanıtım işareti
Optik sınıfı 1
Erimiş metallere direnç
Orta düzey enerji etkisi
Düşük düzey enerji etkisi
CE işareti
KULLANIM
Not:
Kullanımdan önce vizörün iç ve dış
yüzeylerindeki koruyucu transit filmi
kaldırın.
DİKKAT:
•
Kullanımda
vizörlerin
veya
kaskların
ömürlerini
tahmin
etmek zordur. Günlük kullanımda
ve özellikle dış mekânlarda
kullanıldığında, vizörlerin veya
kaskların iki yıl hizmetten sonra
atılmasını öneriyoruz. Bazı aşırı
uç koşullar altında, çok daha kısa
bir
süre
içinde
bozulma
görülebilir. Kapalı mekânlarda ya
da
ara
sıra
kullanımda,
ekipmanın doğrudan güneş ışığı
almayan serin kuru koşullarda
depolanması kaydıyla, yaklaşık
beş yıl servis ömrü beklenir.
Vizör İşaretleri:
EN 166’da belirtilen şekilde İşaretler ve
Anlamları: 1995.
UYARI:
Vizör ve kask, darbe direnci ile ilgili
aynı işaretleri taşımıyorsa, düşük
düzeyli koruma kullanılmalıdır.
50
TORNADO T5
•
•
KULLANIMDAN SONRA
Kullanıcının cildi ile temas
edebilen malzemelerin cildi tahriş
edici etkileri veya her türlü
sağlıkla ilgili muhtemel yan
etkilerine
ilişkin
bir
bilgi
bulunmamasına
rağmen,
bu
malzemeler
özellikle
hassas
kişilerde alerjik reaksiyonlara
neden olabilir.
Yukarıdaki önerilerden bağımsız
olarak, kullanım öncesinde vizör
ve kask derin çizik, aşınma,
çatlama vb. yönünden kontrol
edilmelidir ve bozulma ve hasar
olup olmadığı incelenmelidir.
Hasarlı parçalar, çözücülerle
temas etmiş bileşenler ve önemli
bir etkiye maruz kalmış parçalar
değiştirilmelidir.
1.
Tehlikeli alandan tam olarak
uzaklaşana kadar başlığı ÇIKARMAYIN.
Her
türlü
saha
dekontaminasyon
prosedürlerine dikkat edin.
2.
Hava hortumunu ayırın ve başlık ile
hortumu temizlemek için ılık sabunlu su
ile ıslatılmış sentetik bir sünger kullanın.
Hava hortumuna su girmesine İZİN
VERMEYİN.
3.
Süngeri temiz suyla çalkalayın ve
cihazdaki tüm sabun izlerini giderin.
4.
Başlığın
oda
sıcaklığında
kurumasını
sağlayın.
Tam
olarak
kuruyana kadar DEPOLAMAYIN. Cihazı
kurutmak için güneş ışığı veya ısı
KULLANMAYIN. Vizörü ÇİZMEYİN.
5.
Hasarlı
değiştirin.
1.
Başlığın iyi durumda ve solunum
korumayı azaltabilecek şekilde hasar
görmemiş olduğunu ve vizörün görüşü
engelleyebilecek şekilde lekeli olup
olmadığını kontrol edin.
öğeleri
veya
cihazları
SAKLAMA
Cihaz kullanımda değilken temiz ve kuru
bir ortamda, doğrudan ısı kaynağına
maruz kalmaksızın +10ºC ile +30ºC
arasında bulunan ve %65 RH’den daha
az nemli ortamda saklanmalıdır.
2.
Kaskın ve kask mandalının iyi
durumda ve çiziksiz veya çatlaksız olup
olmadığını kontrol edin. Kaskı esnetin ve
çatlama görünmediğini kontrol edin.
3.
Kayışın arkasındaki el çarkını
kullanarak baş kayışını gevşetin ve
maskenin contasını çenenizin altına
kaydırarak maskeyi takın.
4.
Baş
kayışı
alnınıza
rahatça
oturacak şekilde el çarkını sıkılayın.
Kaskın
mandalını,
vizörün
doğru
yükseklikte olacağı şekilde ayarlamak
gerekli olabilir. Mandal uygun ayarlanmış
ise, başlığın oturuşunun ayarlanması
gerekir.
5.
Maskeyi, kulakların üstünden ve
baş kayışının altından baş çevresine ve
yanakların çevresine ve çenenin altına
rahat ve güvenli olarak takılacağı şekilde
çekin.
6.
Hava hortumunu arkaya doğru
serbest bir biçimde sarkacak şekilde
ayarlayın, kıvrık veya dolaşmamış
olduğundan ve engellenmiş bir halde
bulunmadığından emin olun. Daha fazla
bilgi için lütfen T/POWER veya T/A/LINE
Kullanıcı Kılavuzuna bakın.
51
TORNADO T5
BAKIM
KONTROL VE BAKIMLA İLGİLİ
AYRINTILARI KAYDEDİN
Temiz ve hasarsız olduklarından emin
olmak için vana kanatlarını her üç ayda
bir görsel kontrolden geçirin. Vana
kanatları, koşulları ne olursa olsun her yıl
değiştirilmelidir.
Saklanan
vana
kanatlarının beş yıl raf ömrü vardır, bu
süreden sonra atılmalıdırlar.
Test ve bakımla ilgili ayrıntıları, bu
Kılavuzun arkasında temin edilen Kontrol
ve Bakım Kayıt Kağıdına kaydedin.
Kaydedilen bilgiler genellikle aşağıdakileri
içerir:
•
Cihazdan sorumlu işverenin adı.
•
Cihazın marka, model numarası
veya tanıtım işareti, açık bir tanım
teşkil etmeye yeterli ölçüde ayırt
edici özelliklerin tanımı.
•
Kontrolörün adı, imzası veya
benzersiz doğrulama işareti ile
birlikte kontrol/bakım günü.
•
Cihazın durumu, bulunan herhangi
bir hasarın ayrıntıları ve alınan
herhangi bir düzeltici önlem.
Nefes verme vana kanatları, imalat yılını
gösteren bir kodla işaretlenirler. ‘07’ kodu
2007’ye tekabül eder; bundan sonraki her
yıl için bir nokta eklenir, dolayısıyla ’07.’
işareti 2008’i gösterir.
YETKİLİ KURULUŞLAR
Inspec International Limited (0194)
56 Leslie Hough Way,
Salford,
Greater Manchester,
M6 6AJ,
England.
BSI Product Services (0086)
Kitemark House,
Maylands Avenue,
Hemel Hempstead,
HP2 4SQ,
England.
52
TORNADO T5
YEDEK PARÇALAR
Öğe No.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tanım
Parça No.
Vizör
Vizör
Nefes Verme Vana Kanadı
Nefes Verme Vana Kapağı
Taşıyıcı Kol
Vizör Montaj Deliği
Baş Kayışı
Ter bandı
Siperlik Kenarı
Solunum Hortumu
Polikarbonat
Asetat
(2’li Paket)
(5’li Paket)
(2’li Paket)
(20’li Paket)
(3’li Paket)
T5/VISOR/PC
T5/VISOR/AC
TOR/VALVE
2017146
TOR/5/ARM
FXVP30
HXHG71RH
HXSB40T
T5/BT
T/HOSE/EPDM
YEDEK PARÇALARI TAKMA
Taşıyıcı Kolu Değiştirme:
Vizörü Değiştirme:
Taşıyıcı kolu serbest bırakmak için yan
klipsi kullanım ve kolu pivot yuvasından
geriye çekin. Yeni taşıyıcı kolu pivot
yuvasına kaydırın yan klips ile sabitleyin.
Baş kayışından elastik halkaları çözün,
vizör yan koldan kurtuluncaya kadar vizör
tam olarak yukarıya eğin. Nefes verme
vanasını maske contasından çekin ve
yeni vizör maske contasını takın. Maske
contasının vana gövdesi çevresine
tamamen yerleşmiş olup olmadığını
kontrol edin. Vizörü yan kollara yukarıya
eğilmiş şekilde yerleştirin ve yerine
geçmesi için aşağıya doğru eğin.
Hortumu Değiştirme:
Kanaldan eski hortumu sökün ve yenisini
vidalayın.
53
TORNADO T5
Nefes Verme Vanasını Değiştirme:
GARANTİ
Vana kapağını vana gövdesinden çekin
ve
nefes
verme
vana
kanadını
yuvasından çekin. Yerine oturana kadar
gövdeyi delikten çekmek suretiyle yedek
vana kanadını takın. Vana kanadının
vana gövdesi içinde çerçeve üzerinde düz
durduğunu kontrol edin. Vananın conta
kapama kenarı tamamen temiz ve
hasarsız olduğundan emin olmak için
kontrol edilmelidir.
Skelmersdale
ve
Vaasa’daki
fabrikalarımızda üretilen ürünler, parça ve
işçilik için 12 aylık (aksi belirtilmediği
takdirde) bir garantiye sahiptir ve iade
alınırlar. Garanti süresi, son kullanıcı
tarafından satın alınma tarihinden itibaren
başlar.
Bu ürünlerin, teslimat anında malzeme ve
işçilik açısından hasarsız olmaları garanti
edilir. SCOTT, kasıtlı yapılan hasar,
ihmal, anormal çalışma koşulları, orijinal
üretici talimatlarına uymama, hatalı
kullanım veya yetkisiz değiştirme veya
tamirattan kaynaklı herhangi bir hasardan
dolayı herhangi bir yükümlülük altında
bulunmaz.
Vana kapağını vana gövdesindeki
yuvalarla hizalayın ve birlikte bastırın,
böylece kapak gövdenin dış kenarında
yer belirleme oluğu içine geçer.
DİKKAT:
Kapağı
vana
gövdesindeki
yer
belirleme
oluğunun
ötesinde
zorlamayın aksi halde nefes verme
vanasının performansı azalacaktır.
Yanlış takılmış bir kapak olması
durumunda, kapağı çıkartın ve doğru
olarak yeniden takın.
Garanti süresi içinde ortaya çıkan
herhangi bir talep için satın alma tarihine
ilişkin kanıt temin edilmelidir. Tüm garanti
talepleri SCOTT Müşteri Hizmetleri
aracılığıyla yöneltilmelidir ve satış iade
prosedürümüzle uyumlu olmalıdır.
Ter Bandını Değiştirme:
Eski ter bandını baş kayışı kancalarından
çekin. Yeni ter bandını baş bandının alt
ön kısmındaki 5 kanca üzerine takın,
başa en yakın baş bandının parçası
boyunca katlayın ve baş bandının
üstündeki 2 kancaya klipsle geçirin.
Baş Kayışını Değiştirme:
Vizörü tamamıyla yukarı pozisyonuna
eğin. Baş kayışını kasktan serbest
bırakmak için beyaz kilit sekmelerinin
üzerine aşağıya basın ve eski kayışı
kasktan çıkartın. Beyaz kilit sekmelerini
kask üzerinde bulunan kenar yuvalarına
geçirin. Vizörü gereken pozisyonuna eğin.
Siperlik Kenarını Değiştirme:
Baş kayışından elastik halkaları serbest
bırakın ve eski siperlik kenarının kilit
kordonunu çözün ve kasktan çıkartın.
Kaskın ön tarafındaki yuvarın üzerinden
yeni
siperlik
kenarında
dikdörtgen
şeklinde yuvaları bulun, siperlik kenarını
kask kenarının altında sıkıştırılmış sünger
yastıklar ile kaskın kenarı etrafında
düzenleyin ve kilit kordonunu bağlayın.
54

Benzer belgeler

TORNADO T3 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T3 Kullanım ve Bakım Talimatları TORNADO sisteminin kullanıcıları, bu cihazı kullanmadan önce iş yerindeki tehlikelerden haberdar olmalı ve cihazın kullanımı ile ilgili tam bir eğitimden geçmelidir. TORNADO başlıkları, T/POWER üfl...

Detaylı

TORNADO T1 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T1 Kullanım ve Bakım Talimatları yaşamsal bir tehlike bulunan ortamlarda KULLANMAYIN. Ortam ısısının -10°C ile +50°C aralığı dışında bulunduğu ortamlarda KULLANMAYIN. %95 RH miktarına kadar olan nem düzeyleri herhangi bir kullanım...

Detaylı

TORNADO T25 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T25 Kullanım ve Bakım Talimatları gereksinimler ve bu cihazların, kullanan kişi üzerindeki potansiyel etkileri konusunda bilgi sahibi olun. TORNADO ve AIRLINE FCV sisteminin kullanıcıları, bu cihazı kullanmadan önce iş yerindeki te...

Detaylı

TORNADO T45 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T45 Kullanım ve Bakım Talimatları tamirattan kaynaklı herhangi bir hasardan dolayı herhangi bir yükümlülük altında bulunmaz. Garanti süresi içinde ortaya çıkan herhangi bir talep için satın alma tarihine ilişkin kanıt temin edilmel...

Detaylı

TORNADO T9 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T9 Kullanım ve Bakım Talimatları T9’u, dar alanlarda, oksijeni az ortamlarda (<%19,5), oksijeni fazla ortamlarda (>%23) veya sağlıkla ilgili veya yaşamsal bir tehlike bulunan ortamlarda KULLANMAYIN. Ortam ısısı -10°C ile +50°C ara...

Detaylı

TORNADO T2 Kullanım ve Bakım Talimatları

TORNADO T2 Kullanım ve Bakım Talimatları serbest bir biçimde sarkacak şekilde ayarlayın, kıvrık veya dolaşmamış olduğundan emin olun.

Detaylı