Kurslarımız Kurs Modeli ve Yöntemi Karma Ögrenim hakkında Bu

Yorumlar

Transkript

Kurslarımız Kurs Modeli ve Yöntemi Karma Ögrenim hakkında Bu
www.allproject.info
Kurslarımız
- Avrupa’da az ögretilen 4 dilde, Avrupa Ortak Dil Ölçütleri
Çerçevesi’ne (CEFR) göre A2 düzeyinde Karma Ögrenim
Kursu.
- Her kurs, çevrimiçi ünitelerine destek olacak çokdilli yönerge,
ögrenci ve ögretmen kılavuzları ile A4 boyutunda rehber
döküman setini içermektedir.
Kurs Modeli ve Yöntemi
Kurslar,
• Özgün içerik
• Ögrenci gereksinimleri
• Kültüre özgü durumlar
gözönüne alarak hazırlanmıstır.
Kurs materyalleri her dil için, ögrenci özerkligini gelistirmeye
yönelik CEFR yönlendirmeleri ısıgında, temel iletisimsel
becerileri ögretmek üzere tasarlanmıstır. Kurs boyunca
ögrenciler, sınıf içerisinde ve çevrimiçi olarak unite unite
çalısırlar. Sınıf içerisinde ve çevrimiçi olarak ögretmenleri ve
sınıf arkadasları ile ortak çalısma yürütmeleri bu kursların
temelini olusturur. Etkili bir özerk ögrenim saglamak için,
ögrenciler düzenli olarak ögrenme biçim ve yöntemlerini
anlatmaları / yansıtmaları konusunda yönlendirilirler.
Karma Ögrenim hakkında
Karma Ögrenim, çevrimiçi dersler ile sınıf içi, yüz yüze
ögrenimin bir karısımıdır. Bu, internet’in esnekligini, gerçek
ögretmen ve ögrenciler arası iletisimin getirdigi destek ve
motivasyonu birlestimeyi hedeflemektedir.
Bu Kurslar Kimin için Hazırlandı?
• Yabancı dil ögretiminde sundukları ürün yelpazesini
genisletmek isteyen kurumlar
• Projede belirtilen 4 dilde uzmanlasmak isteyen okullar
• Bu proje dillerinde Erasmus program olan üniversiteler
• Personelini bu dillerde egitmek isteyen özel sirketler
Kursları Nasıl Deneyebilirim?
Bu dil kurslarına ait örneklere asagıda verilen internet
adresinden ulasılabilmektedir:
www.allproject.info
Kurslarla ilgili her türlü bilgiye bu siteden ulasılabilecegi gibi
bize e-posta adresimizden de ulasabilirsiniz:
[email protected]
Avrupa Birligi Projeleri Hakkında
Özerk Dil Ögrenimi projesi, Avrupa’daki tüm dillerin ögrenimi
konusunda motivasyon yaratarak, bu konuda bir bilinç
olusturmayı hedefleyen, Avrupa Birligi Socrates Lingua
Programı’nın bir parçasıdır. Bu, çokdilliligi tesvik etmekte ve
Avrupa Birligi ve ötesindeki kültürel çesitliligi yaygınlastırmayı
amaçlamaktadır.
Avrupa Birligi tarafından desteklenen
Özerk
Dil Ögrenimi
projesi
asagıda belirtilen ve Avrupa’da göreceli
olarak az kullanılan ve ögretilen dört dili
ögretmek üzere ‘Karma Ögrenim’ temelli
dil kursları gelistirmistir:
Türkçe
Bulgarca
Litfanyaca
Romence
Çagdas teknolojinin gerektirdigi araçlar ve
destek modülleri ile donatılmıs bu kurslar
kullanıma hazır durumdadır. Kursların
içerisinde yer alan yönergeler IIngilizce,
Fransızca, Almanca ve Italyanca olarak da
sunulmustur. Bu projede ortaya çıkan dil
ögretim materyalleri, ilgili tüm egitim
kurumları, ögretmenler ve ögrencilerin ilgi
odagında olacaktır.
www.allproject.info
türkçe
Çukurova University
Adana,Turkey
Centro Navarro de
Autoaprendizaje de Idiomas
Pamplona, España
Vilnius Gediminas
Technical University
Vilnius, Lithuania
EuroEd Foundation
Iasi, Romania
Mykolo Romerio University
Vilnius, Lithuania
Kindersite Project Ltd.
New Barnet, U.K.
Institute of Education
University of London
London, U.K
Znanie Association
Sofia, Bulgaria

Benzer belgeler