Acari:Trombidiidae: Podothrombium, Thrombium

Transkript

Acari:Trombidiidae: Podothrombium, Thrombium
19. Ulusal Biyoloji Kongresi
Bu çalışmada, Türkiye otbiçen faunası için
yeni kayıt olan Lacinius ephippiatus (C.L.Koch,
1835) ve Phalangium opilio (Linnaeus 1758)’un
taksonomik özellikleri ve çizimleri verilmiştir.
Ayrıca türlerin habitatları, fenolojileri, dünyadaki
ve yurdumuzdaki coğrafi dağılışları verilmiştir.
Türe ait örnekler aspiratör ve çukur tuzaklar ile
Türkiye’nin farklı yerlerinden toplanmışlardır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
PZ310
Türkiye Örümcek Faunası İçin İki Yeni Zehirli
Örümcek Kaydı (Araneae: Segestriidae,
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758);
Theridiidae, Latrodectus geometricus C. L. Koch)
Tarık DANIŞMAN1, Nazife YİĞİT1, Abdullah
BAYRAM1, İlkay ÇORAK ÖCAL1, Zafer
SANCAK1, Kadir Boğaç KUNT2
1
Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, 71450, Yahşihan, Kırıkkale
2
Araknoloji Derneği, Eserköy Sitesi, 9/A Blok,
No:7, Ümitköy, Ankara
[email protected]
Anahtar Kelimeler: Lacinius ephippiatus,
Phalangium
opilio,
otbiçen,
Phalangiidae,
Opilionida, yeni kayıt, Türkiye
PZ309
Türkiye Örümcek Faunası için İki Yeni Familya
Kaydı (Araneae: Anyphaenidae; Zoridae)
Tarık DANIŞMAN1, Nazife YİĞİT1, Abdullah
BAYRAM1, İlkay ÇORAK ÖCAL1, Zafer
SANCAK1, Kadir Boğaç KUNT2
1
Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, 71450 Yahşihan, Kırıkkale
2
Araknoloji Derneği, Eserköy Sitesi. 9/A Blok No:7
Ümitköy-Ankara
[email protected]
Bu çalışmada, Anyphaenidae ve Zoridae
familyaları Türkiye’den ilk defa kaydedilmiştir.
Şimdiye kadar Türkiye’de Zoridae familyasının
sadece Van’da ot kümelerinde yapılan bir
araştırmada cins düzeyinde teşhisleri yapılmış ve
bazı bireylerine rastlanılmıştır. Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinden yakalanan bazı örnekler üzerinden
Zoridae familyasından Zora spinimana (Sundevall,
1833) ve Anyphaenidae familyasından Anyphaena
accentuata (Walckenaer, 1802) türleri tespit
edilmiştir. Türlerin karakteristik özellikleri ve
zoocoğrafik dağılışları gösterilmiştir. Tespit edilen
türlerin toplandığı lokaliteler belirtilerek yaşama
alanları ile ilgili ekolojik notlar verilmiş ve literatür
ışığında tartışılmıştır. Nikon SMZ10A tipi
mikroskop yardımıyla şekilleri çizilerek çeşitli
vücut kısımlarına ait ölçümler yapılmıştır.
İncelenen numuneler %70’lik alkolde etiketlenerek
saklanmıştır.
Bu çalışmada Segestria senoculata
(Linnaeus, 1758) ve Latrodectus geometricus C. L.
Koch türleri Türkiye’den ilk defa kaydedilmiştir.
2004-2007 yılları arasında Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinden yakalanan her iki türe ait toplam 12
bireyin teşhisi yapılmıştır. Türkiye’den bilinen
diğer türleri ile birlikte teşhis anahtarları verilmiştir.
Türlerin tanımı yapılmış, zehirlilik özellikleri
belirtilmiş ve dünyadaki coğrafi dağılımları
gösterilmiştir. Türkiye’deki dağılışları harita
üzerinde belirtilerek yaşama alanları ile ilgili
ekolojik notlar verilmiş ve literatür ışığında
tartışılmıştır. Nikon SMZ10A tipi mikroskop
yardımıyla şekilleri çizilerek çeşitli vücut
kısımlarına ait ölçümler yapılmıştır. İncelenen
numuneler
%70’lik
alkolde
etiketlenerek
saklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Araneae, Sistematik,
Yeni Kayıt, Segestria senoculata, Latrodectus
geometricus
PZ311
Erzurum ve Erzincan İllerinden Türkiye
Faunası İçin Yeni Kadife Akarı Türleri (Acari:
Trombidiidae: Podothrombium, Thrombium)
Sevgi SEVSAY1, Muhlis ÖZKAN2
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Sıhhiye,
Ankara
2
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Nilüfer,
Bursa
[email protected]
1
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Araneae, sistematik,
yeni kayıt, Anyphaena accentuata, Zora spinimana
Ülkemiz kadife akarlarıyla ilgili bu
çalışmada; Türkiye akar faunası için yeni olan
Podothrombium verecundum Berlese 1910,
Podothrombium strandi Berlese 1910, Trombidium
rimosum Koch 1837 ve Trombidium kneissli
Krausse 1915 türlerinin ergin bireylerinin yapısal
özellikleri, sistematikleri bakımından önemli olan
602
19. Ulusal Biyoloji Kongresi
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
çeşitli organlarının özgün şekilleri, familya ve cins
teşhis anahtarları ile zoocoğrafik dağılımları
üzerinde durulmaktadır.
Anahtar
Kelimeler:
sistematik, Türkiye
Acari,
Trombidiidae,
PZ312
Pedicia (Crunobia) littoralis (Meigen, 1804),
Türkiye Faunası İçin Yeni bir Kayıt (Diptera,
Pedicidae)
Hasan KOÇ
Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Kötekli Muğla
[email protected]
Bu çalışmada Denizli ilinden toplanan
Pedicia örnekleri incelenmiştir. Araştırma alanından
toplanan örneklerin 2 türe ait olduğu tespit edilmiş
olup bu türlerden Pedicia (Crunobia) littoralis
(Meigen, 1804) Türkiye Pedicidae faunası için ilk
kez kaydedilmektedir. Her iki türün, kısa bir
morfolojisi, habitat bilgisi ve dünyadaki yayılışı
verilmiştir. Ayrıca Türkiye Pedicidae türleri için bir
tanım anahtarı düzenlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Diptera, Pedicidae, Pedicia,
fauna, ilk kayıt, Denizli, Türkiye
PZ313
Osmylidae Türlerinin (Insecta: Neuroptera)
Taksonomik ve Faunistik Durumları
Savaş CANBULAT1, Suat KIYAK2, Ahmet Ali
BERBER1
Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü, Esentepe Kampusu, 54140,
Sakarya
Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü, Teknikokullar, 06500, Ankara
[email protected]
Bu çalışmada Türkiye’de yayılış gösteren
ve sadece bazı morfolojik karakterlere göre
teşhisleri yapılan Osmylidae türlerinin teşhisleri
için yeni ve daha güvenilir taksonomik karakterler
ortaya konmuştur. 2007 yılında yapılan bir çeklistte
bu familyaya ait ülkemizden Osmylus cilicicus
Krüger,
1913,
Osmylus
elegantissimus
Kozhantshikov, 1951, Osmylus fulvicephalus
(Scopoli, 1763) ve Osmylus multiguttatus
McLachlan, 1870 türleri listelenmesine rağmen
yapılan çalışmaların büyük bir kısmında bu
familyanın
Türkiye’den
sadece
Osmylus
fulvicephalus (Scopoli, 1763) türü ile temsil
edildiği bildirilmektedir. Türkiye’den bilinen 4
türün sadece kanat morfolojisine bakılarak
birbirinden belirgin olarak ayrılamayacağı tespit
edilmiştir. Türkiye’nin değişik yerlerinden toplanan
Osmylidae’ye dahil üç türe (Osmylus cilicicus
Krüger, 1913 hariç) ait örneklerin taksonomik
öneme sahip dış morfolojik karakterleri, kanat
damarlanmaları ve genital yapıları ayrıntılı
incelenmiştir. Fotoğraf ve çizimlerle desteklenen
sonuçlara göre bu familya türleri için yeni bir teşhis
anahtarı ile mevcut 4 türün coğrafik yayılışları
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Neuroptera, Osmylidae, yeni
taksonomik karakterler, Türkiye
PZ314
Gülek Boğazı ve Çevresi Yengeç Ayaklı
Örümcekleri (Fam: Thomisidae) Üzerine
Morfometrik Araştırmalar
Aslı YENİGÜN, Aydın TOPÇU
Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, 51100, Niğde
[email protected]
Sistematik çalışmalarında özellikle de
birbirine dış görünüş olarak oldukça benzer türlerin
tayin edilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi de
morfometrik çalışmalardır. Bu çalışmalarda
sistematik açıdan önemli olan kriterler belirlenip
bunların biyometrik ölçümlerinin yapılması ve elde
edilen sonuçların kıyaslanması neticesinde türlerin
akrabalık dereceleri hakkında bilgi elde edilmesi
esastır.
Bu çalışmada 2002-2003 yıllarının NisanEylül ayları arasında Gülek Boğazı ve çevresinden
yakalanan Runcinia grammica ve Synaema
globosum türlerine ait toplanan örneklerden
morfometri çalışmalarına uygun olan 110 örnek
kullanılmıştır.
Thomisidae familyası üyelerinde mimikri
olayının görülmesi dar bir alanda bile
populasyonlar arasında farklılıkların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Öyle ki aynı bölgede
yakalanan örneklerde morfolojik olarak renk
farklılıklarının ortaya çıkmasının yanında vücut
büyüklükleri farkı da bariz olarak gözlenmiştir.
Çalışmada her bir örnek için 60 kriter
belirlenmiş ve belirlenen bu kriterler için yeni bir
metod
geliştirilerek
biyometrik
ölçümleri
yapılmıştır. Bu metod oluşturulurken ise daha önce
Heinemann ve Uhl, J. A. Corronca ve H. R. Teran.
M. W. Foelmer ve D. J. Fairbairn., A. Pizzo, D.
Mercurio, C. Paletsini, A. Roggerio ve A. Rolando,
B. A. Huber, J. A. Miller’in, yürüttükleri
morfometri ve revizyon çalışmalarında kullanılan
603

Benzer belgeler

Türkiye Örümcek Faunası için İki Yeni FamilyaKaydı

Türkiye Örümcek Faunası için İki Yeni FamilyaKaydı diğer türleri ile birlikte teşhis anahtarları verilmiştir. Türlerin tanımı yapılmış, zehirlilik özellikleri belirtilmiş ve dünyadaki coğrafi dağılımları gösterilmiştir. Türkiye’deki dağılışları har...

Detaylı

Lacinius ephippiatus (C.L.Koch, 1835),Phalangium opilio

Lacinius ephippiatus (C.L.Koch, 1835),Phalangium opilio diğer türleri ile birlikte teşhis anahtarları verilmiştir. Türlerin tanımı yapılmış, zehirlilik özellikleri belirtilmiş ve dünyadaki coğrafi dağılımları gösterilmiştir. Türkiye’deki dağılışları har...

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsündeki Yer

Süleyman Demirel Üniversitesi Kampüsündeki Yer [email protected] Bu çalışmada Türkiye’de yayılış gösteren ve sadece bazı morfolojik karakterlere göre teşhisleri yapılan Osmylidae türlerinin teşhisleri için yeni ve daha güvenilir taksonom...

Detaylı

Türkiye Faunası İçin Yeni BirUropodid Akar Türü

Türkiye Faunası İçin Yeni BirUropodid Akar Türü Bu çalışmada, Artvin, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon illerinden toplanan ve Türkiye faunası için yeni kayıt olan Trichouropoda ovalis türüne ait örnekler değerlendirilmiştir. Türün tüm hayat evrele...

Detaylı