FINA OLİMPİK YÜZME HAVUZU KURALLARI

Transkript

FINA OLİMPİK YÜZME HAVUZU KURALLARI
FINA OLİMPİK YÜZME HAVUZU KURALLARI
FINA (Fédération Internationale de Natation) uluslararası yüzme yarışmalarını düzenleyen
kuruluştur. 1908 yılında Londra'da kurulan federasyonun merkezi Lozan'dır. FINA güncel
olarak, beş suya ait sporda yarışa bakar: Yüzmek, dalmak, yüzmeyi senkronize etti, su polosu
ve açık su yüzmesi. FINA'in güncel başkanı, Cezayirli Mustapha Larfaouisi'dir.
GİRİŞ
Tesis kuralları yarışmalar ve eğitim için en iyi ortamı sağlamaya yöneliktir. Bu kurallar genel
kamu sorunlarını yönetmeye yönelik değildir. Genel Kamu’yu denetlemek tesis sahibi veya
tesis yöneticilerinin görevidir.
FR1 GENEL
FR1.1 FINA Standart Olimpik Havuzlar. Bütün Dünya Şampiyonası Müsabakaları ve
Olimpik Müsabakalar; FR 3, FR 6, FR 8, ve FR 11 kurallarına uygun havuzlarda yapılmalıdır.
FR1.2 FINA Genel Standart Havuzlar. Diğer FINA müsabakaları FINA Olimpik Standart
Havuzları’nda yapılabilir. Ancak, müsabakalara göre FINA bu havuzlar için yeni kurallar
belirleyebilir.
FR1.3 FINA Minimum Standart Havuzlar. Diğer tüm müsabakalar, bu bölümde anlatılan
FINA’nın belirlediği tüm asgari standartlara uygun havuzlarda yapılmalıdır.
FR1.4 Kamu havuzlarının ve sadece yarışma-eğitim amaçlı kullanılan havuzların
yöneticileri, yüzme tesislerini boş zamanlarını değerlendirmek, eğitim ve müsabakalar
için kullanan kişilerin sağlık ve güvenliklerini korumak için havuzun bulunduğu
ülkelerde belirlenen kanun ve yasalara uymak zorundadırlar.
1
FR 2 YÜZME HAVUZLARI
FR 2.1 UZUNLUKLAR
FR 2.1.1 50.0 metre. Havuzlarda, başlangıç veya ilaveten dönüş noktalarında dokunmatik
panelli otomatik kontrollü ekipman kullanıldığında, 2 panel arası gerekli mesafe 50 metre
olmalıdır.
FR 2.1. 25.0 metre. Havuzlarda, başlangıç veya ilaveten dönüş noktalarında dokunmatik
panelli otomatik kontrollü ekipman kullanıldığında, 2(touch Ped) panel arası gerekli mesafe
50 metre olmalıdır.
FR 2.2 BOYUT TOLERANSLARI
FR 2.2.1 50.0 metre uzunluk için, her bir kulvar için +0.03 metre toleransa, duvarların su
yüzeyinden 0.3 metre ile 0.8 metre yukarıdaki noktalarında -0.00 metre toleransa izin
verilmektedir. Bu ölçüler havuzun bulunduğu ülkenin resmi kuruluşları tarafından belirlenmiş
bir müfettiş veya resmi görevliler tarafından onaylanmalıdır. Dokunmatik paneller
kullanıldığında bu toleranslar verilen rakamların aşmamalıdır.
FR 2.2.2 25.0 metre uzunluk için, her bir kulvar için +0.03 metre toleransa, duvarların su
yüzeyinden 0.3 metre ile 0.8 metre yukarıdaki noktalarında -0.00 metre toleransa izin
verilmektedir. Bu ölçüler havuzun bulunduğu ülkenin resmi kuruluşları tarafından belirlenmiş
bir müfettiş veya resmi görevliler tarafından onaylanmalıdır. Dokunmatik paneller
kullanıldığında bu toleranslar verilen rakamların aşmamalıdır.
FR 2.3 Derinlik –Başlangıç blokları bulunan havuzlarda, bitiş duvarından 1 metre ile en az 6
metre önce 1.35 metre derinlik gereklidir. Diğer yerlerde ise minimum 1.0 metre derinlik
gerekmektedir.
FR 2.4 DUVARLAR
FR 2.4.1 Bitiş duvarları birbirilerine paralel olmalı ve yüzücülerin geri dönüşlerde bir tehlike
yaşamamaları için yüzme yönüne ve su yüzeyine dik olacak şekilde su yüzeyinden 0.8 metre
aşağı uzanan kaygan olmayan katı maddeden yapılmış olmalıdır.
2
FR 2.4.2 Havuz boyunca dinlenme yerlerine su yüzeyinden 1.2 metre aşağıda olmaları ve 0.1
ile 0.15 metre genişlikte olmaları halinde izin verilmektedir.
FR 2.4.3 Taşma savakları , havuzun 4 duvarına da yerleştirilebilir. Bitiş duvarlarında Izgara
kullanıldığında ise dokunmatik panellerin bağlantılarına engel olunmayacak şekilde montaj
yapılmalıdır. Bu durumlarda Izgaralar ın uygun kafeslerle üzerleri kapatılmalıdır.
FR 2.5 Kulvarlar en az 2.5 metre genişlikte olmalıdır. İlk ve son kulvarların 0.2metre dışında
ise boşluk olmalıdır.
FR 2.6 KULVAR SEPERATÖRLERİ
FR 2.6.1 Kulvar Seperatörleri tüm yüzme yönü boyunca devam etmeli ve bitiş duvarlarına
saplanmış Ankraj bağlantılar ile her bir duvara sıkıca tutturulmuş olmalıdır. Her bir kulvar
Seperatörü, her iki uç’da arasında bulunan ve çapları 0.05metre ile maksimum 0.15 metre
arasında değişen
malzemelerden (Bu malzemelerin temel özelliği yüzücülerin yarattığı
dalgayı yutarak diğer yüzücünün hızını kesilmesini engellemektir) oluşmalıdır.
YÜZME HAVUZLARINDA KULVAR SEPERATÖRLERİNİN RENKLERİ ŞÖYLE
OLMALIDIR::
• 1. ve 8. Kulvarlar için İki (2) adet YEŞİL halat
• 2. , 3. , 6. Ve 7. Kulvarlar için Dört (4) adet MAVİ halat
• 4. ve 5. Kulvarlar için Üç (3) adet SARI halat
Kulvarlar havuzun her iki kenarlarından 5.0 metre uzaklıkta ve kırmızı renkte olmalıdırlar.
Kulvarlar arasında birden fazla halat yer almamalıdır. Halatlar sıkıca gerilmelidir.
FR 2.6.2 Havuzun her bitiş duvarından önce bulunan 15 metre noktaları seperatörü oluşturan
diğer toplardan açık ve net biçimde ayrılabilecek bir renge sahip olmalıdır.(Seperatörler çelik
özlü polyester ip üzerine geçirilmiş ,plastik ten mamul uygun renklerde, tarif edilen çaplarda
yassı küresel veya silindirik yivli elemanlardan oluşmaktadır)
3
FR 2.6.3 50 metrelik havuzlarda 25 metre noktaları diğer seperatör elamanlarından açık ve net
biçimde ayrılabilecek bir renge sahip olmalıdır.
FR 2.6.4 Yumuşak yapılı halat numaraları, havuzun başlangıç ve bitiş noktalarında kulvar
halatlarına yerleştirilebilir.
FR 2.7 Başlangıç Platformları sağlam olmalı ve atlarken yaylanma yapmamalıdırlar. Platform
yüksekliği su yüzeyinden 0.5metre ile 0.75 metre arasında olmalıdır. Yüzey alanı en az 0,5 m.
x 0,5 metre olmalı ve tabanı kaymaz malzeme ile kaplı olmalıdır. Eğimi 10°’den fazla
olmamalıdır. Başlangıç platformunun kalınlığı 0.04metreyi geçtiği takdirde, ön tarafta
0.4metre ve her bir kenarda en az 0.1metre genişlikte olması gereken sargıların, platform
yüzeyinden 0.3metre uzakta olmaları gerekmektedir. Start hareketi için tutma yerleri
başlangıç platformlarına monte edilebilir. Geri hareket için olanlar ise dikey ve yatay olarak
su yüzeyinden 0.3metre ile 0.6metre yukarıya yerleştirilmelidir. Tutma yerleri, bitiş duvarına
paralel olmalı ve bitiş duvarının dışına çıkıntı yapmayacak şekilde olmalıdırlar. Bitiş
duvarından 1.0metre ile 6.0metre uzaklıktaki suyun derinliği, başlangıç platformlarının
yerleştirildiği yerden itibaren en az 1.35metre olmalıdır. Elektronik okuma tabelaları,
blokların altına yerleştirilebilir. Tablolarda yanıp sönme olmamalıdır. Geri dönüşlerde figürler
sabit kalmalıdırlar.
FR 2.8 Her bir başlangıç bloğu dört taraftan da açık ve net biçimde görülecek şekilde
numaralandırılmalıdır. Bir numaralı kulvar, başlangıç noktasından bakıldığında yüzme
yönüne göre sağ tarafta olmalıdır. Ancak 50metre yarışlar ters yönden de başlayabileceğinden
bu kural dikkate alınmayabilir. Dokunma panelleri de üst kısımlarından numaralandırılabilir
FR 2.9 Geri Dönüş İşaretleri - Havuzun bir ucundan diğerine uzanan işaretli halatlar, su
yüzeyinden en az 1.8metre ve en fazla 2.5metre yukarıda olmak üzere, her bitiş duvarından
5.0 metre uzağa belirli standartlara bağlı olarak yerleştirilmelidir. Havuzun her iki tarafına da
belirgin işaretler konmalı ve bu işaretlerden mümkün olan yerlerde kulvar halatının üzerine
her bitiş duvarı ile arası 15.0metre olacak şekilde yerleştirilmelidir.
4
FR 2.10 Yanlış Start Halatı havuz boyunca su yüzeyinden en az 1.2metre yukarıda ve
başlangıç noktasından 15.0metre ileriye yerleştirilmelidir. Standart donanımlara çabuk
salınabilen bir mekanizma ile sabitlenmelidir. Halat harekete geçtiğinde kulvarları etkili bir
şekilde kapamalıdır.
FR 2.11 Su Sıcaklığı 25°C ile 28°C arasında olmalıdır. Müsabakalar esnasında su sıcaklığı
sabit kalmalıdır. Bazı ülkelerde sağlık kurallarını gözetlemek için iç ve dış akışa, türbülans
veya dalga yaratmadığı takdire izin verilebilir.
FR 2.12 Aydınlatma - Aydınlatma şiddeti, başlatma platformlarında ve dönüşlerde 600
lux’ten az olmamalıdır.
FR 2.13 Kulvar işaretleri, koyu ve farklı bir renkte olmalı ve her bir kulvarın merkez noktası
hizasında havuz tabanına yerleştirilmelidir.
Genişlik: en az 0.2metre en çok 0.3metre
Uzunluk: 50metre uzunluktaki havuzlar için 46.0metre
25metre uzunluktaki havuzlar için 21.0metre
Her bir kulvar çizgisi, 1metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde kolaylıkla ayırt edilebilen
çapraz bir çizgi ile bitiş duvarından 2.0metre önce bitmelidir. Hedef çizgileri bitiş duvarlarına
veya dokunmatik pedlere kulvar çizgileri ile aynı genişlikte olacak şekilde her hattın
merkezine yerleştirilmelidirler. Bu çizgiler herhangi bir engele takılmadan havuzun tabanına
kadar devam etmelidirler. 0.5metre uzunluktaki çapraz çizgiler su yüzeyinden 0.3metre
aşağıya yerleştirilmelidirler ve merkez noktalarına göre ölçülürler.
1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapılan havuzlarda bulunan 0.5metre uzunluktaki çapraz
çizgiler, havuzun her iki tarafındaki 15metre noktalarına da yerleştirilmelidirler.
FR 2.14 Bölmeler(Geri dönüş panelleri) – Bitiş duvarı olarak kullanılan bölmeler, havuzun
genişliği ile aynı genişlikte olmalıdırlar. Yüzeyleri düz ve katı olmalı aynı zamanda da ve
kaygan olmamalıdır. Dokunmatik paneller, bölmelerin en az 0.8metre aşağısından , su
yüzeyinin 0.3metre yukarısına yerleştirilmelidir. Bölmeler, su çizgisinin aşağısında veya
5
yukarısında tehlike arz edebilecek olaylara imkan vermemelidir. Ayrıca bölmelerin içine
yüzücülerin elleri, ayakları ile el ve ayaklarının parmakları girmemelidir. Bölmeler; görevliler
bölmelerin üzerinde hareket ettiklerinde, dalga ya da türbülans yaratmayacak şekilde dizayn
edilmelidirler.
HAVUZ DİYAGRAMI
Kulvar İşaretleri, Bitiş Çizgileri, Hedeflerin Genişliği
Bitiş Duvarı Hedefinin Uzunluğu
Bitiş Duvarı Hedeflerinin Merkez Noktasının Derinliği
Bitiş Çizgisi Çapraz Çizgisinin Uzunluğu
Yarış Kulvarlarının Genişliği
Kulvar Çizgisinden Bitiş Duvarına Olan Uzaklık
Dokunmatik Ped
6
A
B
C
D
E
F
G
0.25 m ± 0.05
0.50 m
FINA
0.30 m
KULVAR
1.00 m
İŞARETLERİ
2.50 m
2.00 m
2.40 m x 0.90 m x 0.01 m
7
FR 3 DÜNYA ŞAMPİYONASI MÜSABAKALARI VE OLİMPİK MÜSABAKALAR
İÇİN YÜZME HAVUZLARI
Uzunluk: Dünya Yüzme Şampiyonası’nda kullanılan kısa kulvarlı havuzlar hariç otomatik
kontrollü ekipmanların dokunmatik panelleri arası 50.0metre olmalıdır. Dünya Yüzme
Şampiyonası’nda kullanılan Kısa kulvarlı havuzlardaki başlangıç ve bitiş noktalarında
bulunan otomatik kontrollü ekipmanların dokunmatik panelleri arası mesafe 25.0metre
olmalıdır.(Touch Pedler arası mesafe kısa kulvarlı havuzlarda 25.00 Mt,diğerinde ise
50.00 Mt.dir.Her iki boyuttaki havuzda da seramikten seramiğe ölçüler; 25.03 ve 50.03
Mt.olmalıdır.)
FR 3.1 Boyut Toleransları FR 2.2.1’deki gibidir.
FR 3.2 Genişlik: Dünya Şampiyonası Müsabakaları ve Olimpik Müsabakalar için 25.0
metredir.
FR 3.3 Derinlik: 2.0 metre (minimum).
FR 3.4 Duvarlar: FR 2.4.1 maddesinde belirtildiği gibidir.
FR 3.5 Dünya Şampiyonası Müsabakaları ve Olimpik Müsabakalar İçin Yüzme Havuzlarının
her iki tarafında düz duvarlar bulunmalıdır.
FR 3.6 Kulvar sayısı: 8 (sekiz).
FR 3.7 Kulvarlar en az 2.5 metre genişlikte olmalıdır. 1. ve 8. kulvarların 0.2metre dışında
ise boşluk olmalıdır. Dünya Şampiyonası Müsabakaları ve Olimpik Müsabakalarında, bu
boşlukları 1.ve 8. kulvarlardan ayıran bir kulvar seperatörü bulunmalıdır
FR 3.8 Kulvar Halatları: FR 2.6 maddesinde belirtildiği gibidir.
FR 3.9 Başlangıç Platformları: FR 2.7 maddesinde belirtildiği gibidir. Ancak yüzeyleri,
0.5metre x 0.6metre ebatlarında olmalı ve kaymaz malzeme ile kaplanmalıdır. Yanlış
başlangıç kontrol ekipmanları da bulunmalıdır.
8
FR 3.10 Numaralandırma: FR 2.8 maddesinde belirtildiği gibidir.
FR 3.11 Geri Dönüş İşaretleri: FR 2.9 maddesinde belirtildiği gibidir.
FR 3.12 Yanlış Start Halatı: FR 2.10 maddesinde belirtildiği gibidir.
FR 3.13 Su Sıcaklığı: FR 2.11 maddesinde belirtildiği gibidir.
FR 3.14 Aydınlatma: Aydınlatma şiddeti bütün havuzda 1500 lux’ten az olmamalıdır.
FR 3.15 Kulvar İşaretleri: FR 2.13 maddesinde belirtildiği gibidir. Kulvarların merkezleri
arasındaki mesafe 2.5 metre olmalıdır.
FR 3.16 Yüzme havuzu ve atlama platformları aynı alanda ise havuzları birbirinden ayıran
mesafe 5.0 metre olmalıdır.
FR 4 OTOMATİK KONTROLLÜ EKİPMANLAR
FR 4.1 Otomatik ve Yarı Otomatik Kontrollü Ekipmanlar, her bir yüzücünün süresini
kaydederler ve yüzücülerin yarışmadaki sıralamalarını belirlerler. Muhakeme ve zamanlama
iki ondalık basamak sayısına göre yapılmalıdır(saniyenin 1/100’i). Ekipmanlar, yüzücülerin
başlangıçlarına,dönüşlerine veya taşma sistemine engel olmamalıdırlar.
FR 4.2 Ekipmanlarda Olması Gereken Özellikler
FR 4.2.1 Başlatıcılar tarafından etkin hale getirilmelidirler.
FR 4.2.2 Mümkünse havuz kenarında açıkta kabloları bulunmamalıdır.
FR 4.2.3 Her bir kulvara ait kaydedilmiş bilgileri göstermelidirler.
FR 4.2.4 Yüzücülerin zamanlarını kolayca ve dijital olarak okunmasını sağlamalıdırlar.
FR 4.3 Başlangıç Armatürleri
FR 4.3.1 Cihazların sözlü komutlar için bir mikrofonları bulunmalıdır.
9
FR 4.3.2 Tabanca kullanılırsa basınç değişimlerini elektriksel akım haline dönüştürerek
çizelge halinde kaydeden bir cihaz(dönüştürücü) ile birlikte kullanılmalıdır.
FR 4.3.3 Mikrofon ve dönüştürücünün her ikisi de, başlangıç bloğunda, başlangıç
hakemlerinin komutları ve başlangıç sinyallerin her bir yüzücü tarafından eşit ve aynı anda
duyulacak şekilde hoparlöre bağlanmalıdır.
FR 4.4 Otomatik Ekipmanlar İçin Dokunmatik Paneller
FR 4.4.1 Dokunmatik panellerin minimum boyutları, genişlik 2.4metre ve yükseklik 0.9metre,
kalınlık ise 0.01metre ± 0.002metre olmalıdır. Paneller ,su yüzeyinden 0.3metre yukarı ve
0.6metre aşağıya kadar uzanmalıdırlar. Her bir kulvarda donanımın ayrı ayrı kontrol
edilebilmesi için donanımlar birbirlerinde bağımsız olarak bağlanmalıdırlar. Panellerin
yüzeyleri parlak renkte ve bitiş duvarları çizgi işaretlerine uygun olmalıdır.
FR 4.4.2 Montaj – Dokunmatik paneller kulvarların merkezlerine sabitlenmelidirler. Paneller,
yarışmacı olmadığı taktirde havuz yöneticisi tarafından çıkartılabilmeleri için portatif
olabilirler.
FR 4.4.3 Hassaslık – Panellerin hassaslıkları suyun türbülansından etkilenmemeli, hafif bir el
dokunuşundan etkilenmelidir. Paneller üst köşelerinde hassas olmalıdırlar.
FR 4.4.4 İşaretler – Panellerdeki işaretler ile uyumlu olmalıdırlar havuzun mevcut işaretleri
ile uyumlu olmalıdırlar. Panellerin çevreleri ve kenarları 0.025 metre siyah bir sınırla
işaretlenmelidir.
FR 4.4.5 Güvenlik – Paneller elektrik çarpmasına karşı güvenli olmalıdır. Panellerin keskin
kenarları olmamalıdır.
FR 4.5 Yarı otomatik donanımlarda, bitiş, yüzücünün bitiş dokunuşu ile saat hakemleri
tarafından kontrol edilen düğmelerle kaydedilmektedir.
FR 4.6 Minimum bir otomatik donanım montajı için gerekli aksesuarlar şöyledir :
10
FR 4.6.1 Devam eden yarış esnasındaki bütün bilgilerin çıktıları,
FR 4.6.2 Seyirci okuma tablosu
FR 4.6.3 Canlı yayın başlangıcının saniyenin 1/100’i kadar olduğu tahmin edilmektedir.
Otomatik sistemin canlı yayın başlangıcını değerlendirmesine yardımcı olması için baş üstüne
yerleştirilen kameralar kullanılabilir. Yayınlardaki farklılıklar için, cihazların üreticilerine
başvurulmalıdır.
FR 4.6.4 Otomatik tur sayacı
FR 4.6.5 Bölmelerin okunması
FR 4.6.6 Bilgisayar özetleri
FR 4.6.7 Hatalı dokunmaların düzeltilmesi
FR 4.6.8 Otomatik şarj edilebilir bataryaların çalışma imkanları
FR 4.7 Dünya Şampiyonası Müsabakaları ve Olimpik Müsabakalar için mutlaka olması
gereken diğer ekipmanlar:
FR 4.7.1 İzleyici elektronik tabelalarında 32 karakterlik en az 10 satır bulunmalıdır. Her bir
satırda numara ve harfler gösterilebilmelidir. Her bir karakterin yüksekliği 360mm olmalıdır.
Her bir satır aşağı yukarı ilerleyebilmeli ve yanıp sönme özelliğine sahip olmalıdır. Skorboard
programlanabilir olmalı ve animasyon gösterebilmelidir. Skor tabelası, en az 7.5metre
genişlikte ve 3.6m yükseklikte olmalıdır.
FR 4.7.2 6.0metreye 3.0metre boyutlarında, bitiş duvarından 3.0metre ile 5.0 metre uzaklıkta
bulunan ve havalandırılması yapılmış bir kontrol merkezi bulunmalıdır. Kontrol merkezi,
yarış esnasında her zaman bitiş duvarını rahatça görebilmelidir. Hakemler müsabaka
esnasında kontrol merkezine rahatça ulaşabilmelidirler. Diğer zamanlarda kontrol merkezinin
güvenliği sağlanmış olmalıdır.
11
FR 4.7.3 Video-kaset zamanlama sistemi
FR 4.8 Yarı otomatik donanımlar, FINA müsabakalarında ve önemli müsabakalarda ve
otomatik donanımların yedeği olarak kullanılabilirler. Ancak bu durumda yarı otomatik
donanımlarda her bir kulvar başına 3 düğme bulunmalıdır. Bu düğmelerin her biri ayrı bir
hakem tarafından (ki bu durumda bitiş hakemlerine gerek kalmamaktadır) kontrol edilmelidir.
Nöbetçi bir müfettiş bu düğmelerinden birini kontrol edebilir.
FR 5 DALMA TESİSLERİ
FR 5.1 Tramplen Dalışı
FR 5.1.1 Tramplenler en az 4.8metre uzunlukta ve 0.5metre genişlikte olmalıdırlar. Tüm
FINA müsabakalarında tramplenin tipi FINA tarafından belirlenmelidir.
FR 5.1.2 Tramplenlerin yüzeyleri kaymaz olmalıdır
FR 5.1.3 Tramplenlerde dalgıç tarafından kolayca ayarlanabilir, hareket edebilen destekler
bulunmalıdır.
FR 5.1.4 Platform seviyesinden dik uzaklık, 0.365metre olmalıdır.
FR 5.1.5 Desteğin arkası ile merkez çizgisi arasındaki minimum uzaklık, tramplen
imalatçısının önerisi üzerine belirlenmelidir.
FR 5.1.6 Hareket edebilen dayanakların her pozisyonunda, tramplenler ön kenarında kapalı
durumda olmalıdır.
FR 5.1.7 Tramplenler, platformun tek ya da her iki tarafına da yerleştirilmelidir. Eş Zamanlı
Dalışlar için, en az 2 tramplenin, aynı yükseklikte ve dalgıçların görüş alanlarını bozmayacak
şekilde yerleştirilmelidir.
FR 5.2 Platform Dalışı
FR 5.2.1 Her bir platform sabit ve yatay olmalıdır
12
FR 5.2.2 Platformların minimum boyutları şöyle olmalıdır:
0.6m - 1.0m platform
2.6m - 3.0m platform
0.6m genişlik
0.6m
genişlik
(tercihen 1.5m)
5.0m uzunluk
5.0m uzunluk
0.5m platform
1.5m genişlik
6.0m uzunluk
7.5m platform
1.5m genişlik
6.0m uzunluk
10.0m platform
3.0m genişlik
6.0m uzunluk
3metreden kısa genişlikteki 10metrelik platformlarda, sadece platformun ön kenarından
3metre gerideki iki tarafta bulunan korkuluklar aşağıdaki resimdeki gibi olabilir. Genel
kullanım için çıkarılabilen korkulukların yerleştirilmesi önerilmektedir. Eş zamanlı dalışlarda
bu korkuluklar çıkarılabilir.
(Çıkarılabilir korkuluklar genel kullanım için sabitlenmiş ve eş zamanlı dalış için çıkarılmış.)
FR 5.2.3 Platformun ön kenarın için tavsiye edilen kalınlığı 0.2metredir. Ancak bu kalınlık
0.3metreyi aşmamalıdır.
FR 5.2.4 Platformun yüzeyi ve ön kenarı, kaymaz malzeme ile kaplanmalıdır. 2 yüzey
birbirlerinden ayrı olarak kaplanmalıdır. Böylece iki yüzey arasında 90°’lik bir açı oluşur.
13
FR 5.2.5 10.0metrelik ve 7.5 metrelik platformların ön tarafları, havuzun kenarından en az
1.5metre önde olacak şekilde tasarlanmalıdır.2.6metrelik, 3.0 metrelik ve 5.0 metrelik
platformlarda 1.25metrelik mesafe uygundur. 0.6metrelik ve 1.0metrelik platformlarda ise
0.75metrelik mesafe uygundur.
FR 5.2.6 Alt alta olan platformlarda yukarıdaki platform, alttaki platformdan en az
0.75metre(1.25 metre tavsiye edilir) yukarıda olacak şekilde tasarlanmalıdır.
FR 5.2.7 Platformların arkaları ve kenarları (1.0metrelik platformlar hariç), açıklıkları en az
1.8metre olan korkuluklarla çevrilmelidir. Minimum yükseklik 1.0metre olmalıdır.
Platformun ön kenarından 0.8metre uzaklıktan başlayan en az 2 adet direk, platformun dışına
yerleştirilmelidir.
FR 5.2.8 Her bir platforma uygun basamaklar ile kolaylıkla ulaşılmalıdır.
FR 5.2.9 Bir platformun, direk olarak başka bir platformun altına yerleştirilmemesi tercih
edilir.
FR 5.2.10 Destek yapıları için gereken özellikler. Platformlar ve tramplen destekleri için
tasarım yükü p=350 kilopound /metre’dir.
Kullanıcıların konfor ve güvenlikleri için, statik koşullara ek olarak kulelerin hareketleri,
platformların ve tramplen destekleri ile ilgili olarak aşağıdaki şartlara dikkat edilmelidir:
Platformun ana frekansı 10.0 Hz
Kulenin ana frekansı 3.5 Hz
Toplam yapının titreşimi 3.5 Hz
14
Platform ön kenarlarının, Px = Py = Pz = 100 kilopond olması sonucunda deformasyonu
maksimum 1mm olmalıdır.(Ayrıca resme bakınız)
Bu koşullar, takviyeli betonarme yapılar için en uygun değerlerdir. Dinamik hareketin ispatı
için tüm yapının statik hesaplamaları yapılmalıdır.
FR 5.3 Genel Koşullar
FR 5.3.1 Mart 1991’den sonra inşa edilen havuzlar için gereken minimum boyutlar FINA
Yüzme Tesisleri Boyutları ve Yüzme Tesisleri Diyagramında detaylı olarak belirtilmiştir.
Boyutlara bakılırken referans noktası olarak tramplen veya platformların ön kenarlarının
merkezinden geçen dik doğru dikkate alınır. Projelerde tercih edilen boyutların önemli bir rol
oynamaları gerekmektedir.
15
YÜZME TESİSLERİ DİYAGRAMI
FR 5.3.2 FINA Yüzme Tesisleri Boyutları tablosunda bulunan C ölçüsü, genişliği Fr5.2.2’de
belirtilen platformlara uygulanır. Platformun genişliğinin artması üzerine C ölçüsü artan
genişliğin yarısı kadar artmalıdır.
FR 5.3.3 Tramplenlerin ve her bir platformun yükseklikleri, kurallarda belirtilmiş su
yüzeyinden olan yükseklikten +0.05metre -0.00metre farklılık gösterebilir.
FR 5.3.4 5metrelik platformların uçları, 3metrelik tramplenlerin uçlarını geçecek şekilde
tasarlanmamalıdır.
FR 5.3.5 Tamamıyla su dolu olan alanlarda havuz %2 oranında artabilir. Dalma havuzlarında,
su derinliği her bir noktada en az 1.8 metre olmalıdır.
FR 5.3.6 Açık havuzlarda, tramplenler ve platformlar kuzey yarımkürede kuzeye ve güney
yarımkürede güneye bakmalarıdırlar.
FR 5.3.7 Aydınlatma şiddeti, su yüzeyinden 1metre yukarıda 600 lux’ten az olmamalıdır.
16
FR 5.3.8 Yapay ve doğal ışık kaynaklarının göz kamaştırmamaları için kontrol edilmeleri
gerekir.
FR 5.3.9 Su sıcaklığı 26°C’den az olamaz.
FR 5.3.10 Mekanik çalkantı yaratan donanımlar, dalgıçların su yüzeyinin kendi görüş
açılarından görmelerine yardımcı olmak için tesislerin altına yerleştirilmelidir. Sualtı kabarcık
yaratan donanım bulunan havuzlarda, eğer donanımlar düşük basınçta çalışırken suda
çalkantılar yaratıyorlarsa sadece kabarcık oluşturmak için kullanılabilirler. Aksi takdirde
yatay su püskürtme sistemleri kullanılmalıdır.
FR 5.3.11 Bireysel Dalış:
FR 5.3.11.1 Hakemler, tramplenlerin veya platformların her iki yanında yan yana olarak
bulunurlar.
FR 5.3.11.2 Yedi / Beş hakem kullanıldığında dört/üç hakem yarışmaya en yakın kenarda
olmalıdır.
FR 5.3.11.3 Hakemler platform veya tramplenlerin ön kenarlarının arkasına oturmamalıdırlar.
FR 5.3.11.4 Hakemlerin sandalyeleri platform/tramplen’e karşıdan bakıldığında saat yönünde
göre numaralandırılmalıdır.
FR 5.3.11.5 1metre tramplen yarışmalarında normal sandalyeler kullanılmalıdır.
FR 5.3.11.6 3metre tramplen yarışmalarında hakemler su hizasından en az 2 metre yukarıda
oturmalıdırlar.
FR 5.3.11.7 10metre tramplen yarışmalarında, 3metre tramplen yarışmalarında, kullanılan
sandalyeler
kullanılabilir.
Ancak
mümkünse
daha
yüksekte
bulunan
sandalyeler
kullanılmalıdır.
FR 5.3.11.8 3metre ve 10metre tramplen yarışmalarında hakemlere yardımcı olmak için
sandalyeler havuz kenarından biraz uzakta bulunmalıdır.
17
FR 5.3.12 Eş Zamanlı Dalış:
FR 5.3.12.1 İki ceza hakemi tramplen veya platformun her iki tarafında bulunmalıdır.
FR 5.3.12.2 Ceza Hakemlerinin sandalyeleri platform/tramplen’e karşıdan bakıldığında saat
yönünde göre numaralandırılmalıdır. Soldakilerin isimleri E1 ve E2, sağdakilerin isimleri ise
E3 ve E4 olmalıdır
FR 5.3.12.3 Havuzun her iki tarafında da ceza hakemlerinin aralarında eş zaman hakemleri
bulunmalıdır.
FR 5.3.12.4 İki eş zaman hakemi yarışma platformuna veya tramplenine en yakın kenarda
olmalıdırlar. Diğer üç eş zaman hakemi ise karşı kenarda bulunmalıdırlar.
FR 5.3.12.5 Eş zaman hakemlerinin sandalyelerinin numaralandırması, havuzun sol tarafında
bulunan en alçak sandalye S1 ve havuzun sağ tarafında bulunan en yüksek sandalye S5 olacak
şekilde yapılır.
FR 5.3.12.6 Eş zaman yarışmalarında, havuza en yakında oturan eş zaman hakemleri, su
yüzeyinden en az 2.0metre yukarıda oturmalıdırlar.
FR 5.3.12.7 Diğer eş zaman hakemlerinin sandalyeleri arasındaki mesafe sandalye başına en
az 0.5metre artarak devam etmelidir.
FR 5.3.12.8 Hakem sandalyelerinin önünde engel veya hareket olmamalıdır.
FR 5.3.12.9 Yukarıda anlatılan aşağıdaki resimde kabaca gösterilmiştir.
18
FR 6 DÜNYA ŞAMPİYONASI MÜSABAKALARI VE OLİMPİK MÜSABAKALAR
İÇİN DALMA TESİSLERİ
FR 6.1 Dünya Şampiyonası Müsabakaları ve Olimpik Müsabakalar için FR.5 maddesi
uygulanmalıdır. Ancak aydınlatma şiddeti, su yüzeyinden 1metre yukarıda 1500 lux’ten az
olmamalıdır.
FR 6.2 Dalma tesislerinin boyutları belirlenirken Dalma Tesisleri İçin FINA Boyutları tablosu
mutlaka göz önünde bulunmalıdır.
FR 6.3 FR3.16 maddesine bakınız.
19
FR 7 SU TOPU HAVUZLARI
FR 7.1
FR 7.2 Oyun sahası. Gol çizgisi arasındaki erkeklerin müsabakalarında mesafe 30.0metre
olmalıdır. Bayanların müsabakalarında ise 25.0 metre olmalıdır. Sahanın genişliği 20.0 metre
olmalıdır. Su derinliği 1.8metreden az olmamalıdır. Su derinliği için 2.0 metre tavsiye edilir.
FR 7.3 Su sıcaklığı 26°C’den az olmamalıdır.( ± 1°C değişebilir)
FR 7.4 Aydınlatma şiddeti 600lux’ten az olmamalıdır.
FR 7.5 Federasyonların gözetiminde yapılan müsabakalarda FR7.2 maddesinden ödün
verilebilir.
20
FR 8 DÜNYA ŞAMPİYONASI MÜSABAKALARI VE OLİMPİK MÜSABAKALAR
İÇİN SU TOPU HAVUZLARI
FR 8.1 FR7.2 maddesine tamamen uyulmalıdır.
FR 8.2 Su Sıcaklığı FR 7.3 maddesinde belirtildiği gibidir.
FR 8.3 Aydınlatma şiddeti 1500lux’ten az olmamalıdır.
FR 8.4 Olimpik Müsabakalarda, Dünya Şampiyonasında ve FINA müsabakalarında taze su
kullanılmalıdır.
FR 9 SU TOPU HAVUZLARINDA KULLANILAN DONANIMLAR
FR 9.1 Gol çizgilerini belirtmek için, oyun sahasının her iki tarafına fark edilebilir işaretler
konmalıdır. Gol çizgisinden önce 2.0metre ve 5.0 metre çizgileri ile birlikte orta saha çizgisi
bulunmalıdır. Bu işaretler oyun esnasında kolayca ayır edilebilmelidirler. Gol çizgisi ve orta
saha çizgisi beyaz renkte, 2.0metre çizgisi kırmızı renkte ve 5.0 metre çizgisi sarı renkte
olmalıdır. Sahanın köşesinden 2.0metre uzaklığa Kırmızı veya başka bir renkte bir işaret
konmalıdır(hakem masasının karşısına). Sahanın sınırları gol çizgilerinden 0.3metre geride
bitmektedir. Gol çizgisi ile havuzun duvarı arasındaki mesafe en az 1.66 metre olmalıdır.
FR 9.2 Hakemlerin sahayı baştan sonra rahatça geçebilmeleri için yeterli miktarda boşluk
bırakılmalıdır. Gol hakemleri için de gol çizgilerinde boşluk bırakılmalıdır.
FR 9.3 Goller: Kale direkleri ve üst direkler ahşap, metal veya sentetik (plastik) malzemeden,
0.075metrelik dikdörtgen kesitleri olan, gol çizgisine eşit uzunlukta ve beyaza renkte
olmalıdırlar. Kale direkleri, sabit, esnemez ve dik olmalıdırlar. Kale direkleri kenarlardan eşit
uzaklıkta, oyun sahasının uçlarından veya engellerden en az 0.3metre önde olmalıdırlar.
Kaleciler için ayakta durma veya dinlenme yerlerine havuzun tabanı hariç izin
verilmemektedir.
21
FR 9.4 Kale direklerinin iç tarafları arasındaki mesafe 3.0 metre olmalıdır.
FR 9.5 Üst direğin alt kısmı,su derinliği 1.5metre veya 1.5metreden fazla olduğunda su
yüzeyinden 0.9metre yukarıda olmalıdır.Su derinliği 1.5metreden az olduğunda ise havuzun
dibinden 2.4 metre yukarıda olmalıdır.
FR 9.6 Yumuşak ağlar, tüm gol alanını kapamaları için gol donanımlarına bağlanmalıdırlar.
Kale direkleri ve üst direğe güvenlice bağlanmış olmalıdırlar. Gol alanında, gol çizgisinin en
az 0.3metre gerisinde en az 0.3metre boş alan bırakmalıdırlar.
FR 9.7 Otomatik kontrollü ekipmanlar
FR 10 EŞ ZAMANLI YÜZME İÇİN HAVUZLAR
FR 10.1 Müsabakanın figür bölümü için, 10.0metre uzunlukta ve 3.0 metre genişlikte 2 adet
alan bulunmalıdır. Her iki alan da, havuzun 10.0metrelik paralel kenarına en fazla 1.5 metre
uzaklıkta olmadırlar. Bu alanlardan biri en az 3.0metre derinlikte, diğeri ise en az 2.5metre
derinlikte olmalıdır.
FR 10.2 Müsabakanın rutin bölümü için, en az 12metreye 25metrelik bir alan gerekmektedir.
Bu alanın derinliği en az 2.5metre olmalıdır. Geriye kalan alanlar ise en az 1.8metre derinlikte
olmalıdırlar.
FR 10.3 Su derinliğinin 2.0metreyi geçtiği yerlerde, havuz duvarındaki derinlik 2.0metre
olabilir ve sonra genel derinliğe ulaşmak için havuz duvarından maksimum 1.2 metre eğimle
aşağı inebilir.
FR 10.4 Figür yarışmaları için FR10.1’de kullanılan alanların aynıları müsabakanın rutin
bölümü için de kullanılabilir.
FR 10.5 Eğer FR2.13’te belirtilen kulvar işaretleri yoksa, havuzun tabanı parlak çizgilerle tek
yönde işaretlenmelidir.
FR 10.6 Su, havuzun dibinin görülebilmesi için yeterli derecede berrak olmalıdır.
22
FR 10.7 Su sıcaklığı 26°C’den az olmamalıdır.( ± 1°C değişebilir)
FR 11 DÜNYA ŞAMPİYONASI MÜSABAKALARI VE OLİMPİK MÜSABAKALAR
İÇİN EŞ ZAMANLI YÜZME HAVUZLARI
FR 11.1 Dünya Şampiyonası ve Olimpik müsabakaların rutin bölümleri için en az
20.0metreye 30.0metrelik bir alan gereklidir. Bu alanın içindeki 12.0metreye 12.00metrelik
alanın derinliği en az 3.0metre olmalıdır. Geriye kalan alanlar ise en az 2.5metre derinlikte
olmalıdırlar. 3.0metre derinlikten eğimle 2.5metreye düşen alanlar ise en az 8.0metre
uzunlukta olmalıdırlar.
FR 11.2 Su sıcaklığı FR 10.7 maddesinde belirtildiği gibidir.
FR 11.3 Aydınlatma şiddeti 1500lux’ten az olmamalıdır.
FR 11.4 Otomatik kontrollü ekipmanlar FR 12 maddesinde belirtildiği gibi olmalıdır.
FR 12 OTOMATİK KONTROLLÜ EKİPMANLAR
Minimum kurulum şunlardan oluşmaktadır:
FR 12.1 Hakem sayısı kadar skor kaydetme ünitesi bulunmalıdır.(figür: 5’ten 20’ye kadar;
rutin 5’ten 14’e kadar)
FR 12.2 Sonuçlar hakem veya yetkili görevliler tarafından onaylandıktan sonra transfer
edilmelidir.
FR 12.3 Sonuç birimi, sonuç kaydetme ve yedek sistem ile birlikte. Sadece FINA onaylı
program ve sistemlere izin verilmektedir.
FR 12.4 Başlangıç listeleri, sonuç listeleri ve tüm kaydedilmiş bilgilerin için çıktıların
alınması
FR 12.5 Hakemler değerlendirme sistemi kaydedilmiş sonuçlara dayanır(FR 12.3). Sadece
FINA TSSC onaylı program ve sistemlere izin verilmektedir.
23
FR 12.6 Kontrol üniteli skorboard. En az 10 satır ve 32 haneden oluşmalı( veyaFR4.7.1’de
anlatılan
gibi
olmalı).
Skorboard
bütün
kaydedilmiş
bilgileri
ve
geçen
zamanı
gösterebilmelidir.
FR 12.7 Elektronik sistemin arızalanması halinde her hakemde yanıp sönen kartlar
bulunmalıdır.
FR 13 SES EKİPMANI VE SUNUM STANDARTLARI
Ses ekipmanlarında en az şunlar bulunmalıdır:
FR 13.1 Amfi sistemi.
FR 13.2 Kaset yuvası ve yedek ünitesi
FR 13.3 Anons ve seremoniler için mikrofon merkezi ve yüksek kaliteli mikrofonlar
FR 13.4 Tribün ve müsabaka alanına sesi eşit bir şekilde dağıtabilecek kalitede, büyüklükte ve
yerde hoparlörler
FR 13.5 Yarışmacılara su altından net ve düzgün bir biçimde ses verebilmek için Su altı
hoparlörleri
FR 13.6 Su altı hoparlörlerinin dışında metal kullanılmışsa bunlara yalıtım uygulanmalı ve
direnç eşleyici dönüştürücü sistemler kullanılmalıdır
FR 13.7 Müzik seviyesini kontrol etmek için ses seviyesi kontrolü
FR 13.8 Ekipmanları bağlayabilmek için bağlantı kabloları ve sesi düzgün bir şekilde yaymak
için ek hoparlör koyma hatları ve hoparlörlere uygun uzatma kabloları
FR 13.9 Hoparlörleri ve diğer ekipmanları korumak için sigorta sistemleri
FR 13.10 Tüm cihazlar için güvenliği için topraklama hattı
24
FR 13.11 İnsanların ekipmanlara takılarak veya düşerek yaralanmalarını engellemek için
güvenlik elemanları
FR 13.12 Kronometre.
FR 13.13 İlk montajlar ve acil onarımlar için gerekli metre ve araçlar
FR 13.14 Hakemler ve ses masası arasındaki iletişimi sağlamak için sistemler
FR 13.15 Su altındaki sesi devamlı takip etmek için sistem
25

Benzer belgeler