Colegiul Național “Roman-Vodă” “Roman

Yorumlar

Transkript

Colegiul Național “Roman-Vodă” “Roman
Pr ogram finanţat prin sprijinul fi nanciar pri mit in cadrul pr ogramul ui
sectorial COMENIUS AL PROGRAMULUI DE INVAŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII
Pr ogram under the financial support r eceived in the pr ogram COMENIUS
LIFELONG LEARNING PROGRAMME
Bu Program T.C . Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığınca yürütülen COMENIUS HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI
kapsamı nda
ve
Avr upa
ko mi syonu
kapsamı nda
sa ğ l anan
hi beyl e
gerçekl eştirilmiştir.
Colegiul Național “Roman-Vodă”
“Roman-Vodă” National College
“Roman-Vodă” Lisesi
La începutul secolului al XX-lea, Romanul avea să primească o nouă şi
deosebită realizare arhitectonică – rămasă, multă vreme, ca emblemă a urbei
– clădirea Liceului „Roman-Vodă”, pe atunci Gimnaziu. Aşezată la intersecţia
unor complexe curbe de nivel, construcţia capătă, prin acesta, un plus de
măreţie, permiţând privitorului, care a admirat-o din toate părţile, să aibă
multiple unghiuri de vedere, de la frescul intrării şi până la racursiul surprins
din curtea interioară.
At the beginning of the twentieth century, Roman city received a new
special architectural achievement which has remained for a long time the
emblem of the city - the building of "Roman-Voda" Highschool, a Gymnasium
at the time. Located at the intersection of some complex contours, the building becomes, thereby, an addition of grandeur, allowing the viewer, who has
admired it from all sides, to have multiple angles of view, from the fresco at
the entry to the surprising form of its interior courtyard.
20. yüzyılın başlarında, Roman şehri uzun bir süre şehrin sembolu
olan, "Roman-Voda" Lisesi ve aynı zamanda Spor Okulu binası olan yeni bir
mimari yapıya kavuştu. Birçok yolun birlerştiği kavşak noktasında bulunması
nedeniyle bina, çok görkemlidir. Girişindeki duvar resimleri ve iç avlusunun
muhteşem yapısına bakıldığında bu bina, insanı cezbeder.
Un edificiu în a cărei faţadă părea a se fi însumat acel
irepetabil portic, acele colonade singuratice şi acea uimitoare friză
a soarelui, toate aduse parcă, de undeva, de la ruinele antice sau
medievale ale unor zidiri vechi şi încastrate cu îndârjire, de către
Manole moldav, în ţesătura densă a acestei citadele cu nume
muşatin.
An edifice in whose front there seemed to be summed up that
unrepeatable portico, those lonely colonnades and that amazing
frieze of the sun, all seemingly brought from somewhere, from the
ancient and medieval ruins of old buildings, fiercely embedded by
the Moldavian Manole, in the dense fabric of this citadel with
Mushatin name.
Ön cephesinden bakıldığında benzersiz bir girişi, tekli
sütunları, çarpıcı frizi olan, eski ve ortaçağ harabelerinden
getirilmiş gibi görünen gör kemli bir binadır.
Grupa WINNERS: (Team WINNERS)-(WINNERS GRUBU)
-Martișcă Dragoș
-Rotaru Călin
-Pușcașu Ana-Maria
-Păun Lorena
-Ploșniţă Andra
THE MATERIAL CONTENT IS THE SOLE RESPONSABILITY OF TH E AUTHORS AND
THE NATIONAL AGENCY AND EUROPEAN COMISSION ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE
WAY TH E INFORMATION IS USED
CONŢINUTUL MATERIALULUI REPREZINTĂ RESPONSABILITATEA EXCLUSIVĂ A
AUTORULUI ȘI AGENŢIA NAŢIONALĂ ȘI COMISIA EUROPEANĂ NU SUNT RESPONSABILE
DE MODUL ÎN CARE INFORMA ŢIA VA FI FOLOSITĂ
BU METARYALİN İÇ ERİĞİNDEN SADECE HAZIRLAYANLAR SORUMLUDUR VE BURADA YER ALAN GÖRÜŞLERDEN AVRUPA KOMİSYONU VE ULUSAL AJANS SORUMLU
TUTULAMAZ.

Benzer belgeler

Şcoala cu clasele I-VIII “Vasile Alecsandri” Roman Roman Vasile

Şcoala cu clasele I-VIII “Vasile Alecsandri” Roman Roman Vasile Misyonumuz, her öğrenciyi yetenek ve ilgilerine göre hayata ve üst öğretime hazır bireyler olarak yetiştirmektir. Okulumuz, her öğrenciye kişisel gelişimi için bilgiyi elde edip kullanabilme gücünü...

Detaylı