Kuzey Ren-Vestfalya`da Yeni Yatırım Fırsatları tanıtım kitapçığı için

Transkript

Kuzey Ren-Vestfalya`da Yeni Yatırım Fırsatları tanıtım kitapçığı için
Kuzey Ren-Vestfalya’da Yeni Yatırım Fırsatları
Avrupa’daki Yatırım Merkeziniz
Rakamlar. Veriler. Gerçekler.
www.nrwinvest.com
2
3
İçindekiler
Kuzey Ren-Vestfalya – Almanya’nın Ekonomi Merkezi
4
Almanya’nın 1 Numaralı Ekonomi ve Ticaret Bölgesi
6
Üreticiler ve Tedarikçiler İçin 1 Numaralı Merkez
7
Güçlü Sanayi Sektörü, Hizmet Üreten İşletmeler İçin İyi Bir Çalışma Alanı Sunuyor
8
Ekonominin Taşıyıcı Direği: Orta Ölçekli İşletmeler
9
Avrupa’nın En Büyük Satış ve Tedarik Pazarı
9
Önemli Sektörler
10
Ünlü Yabancı Şirketlerin Merkezi
15
Dünyanın En Büyük Fuar Alanı
15
Mükemmel Ulaşım Altyapısı
16
Dünyaca Ünlü Araştırma ve Geliştirme Merkezi
17
Kuzey Ren-Vestfalya’da Kültür, Etkinlik ve Spor Faaliyetleri
18
Kültür
– Çok Yönlü, Hırslı ve Eşsiz
18
Her Zevke Uygun Etkinlik
19
Sporda Yaşanan Tarihi Anlar
20
NRW.INVEST – Yatırımcılar için One Stop Agency
21
Tüm Dünyada Temsil Ediliyoruz
22
4
Helsinki •
Oslo •
• Tallinn
Stokholm •
• Moskova
• Riga
• Kopenhag
Dublin •
Amsterdam •
Londra •
Brüksel •
Berlin
•
•
• Vaduz
Viyana •
Ljubljana
Andorra •
• Lizbon
Varşova •
• Kiev
• Prag
500 km
Bern
• Minsk
• Düsseldorf
Lüksemburg •
Paris •
1.000 km
Vilnius •
San Marino •
Monako •
• Madrid
• Bratislava
• Budapeşte Chisinau •
• • Zagreb
• Belgrad
Saraybosna •
Podgorica •
• Roma
• Bükreş
• Sofya
• Priştine
• Üsküp
• Ankara
• Tiran
• Atina
Lefkoşa •
• Valetta
Kuzey Ren-Vestfalya – Almanya’nın Ekonomi Merkezi
Yüzölçümü
Nüfus
Yerleşim yoğunluğu
Çalışan sayısı
Gayri safi yurtiçi hasıla
Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla
Toplam
Almanya’daki payı
34.098 kilometrekare
%9,5
17,8 milyon
%21,7
523 kişi/kilometrekare
8,8 milyon
%21,4
568,9 milyar EUR
%22,1
31.893 EUR
Kişisel tüketim*
321,6 milyar EUR
%23,0
İhracat
176,2 milyar EUR
%16,6
İthalat
204,0 milyar EUR
%22,5
Doğrudan yabancı yatırım**
189,8 milyar EUR
%27,1
*2009; ** 2010 yılı sonu; diğer tüm veriler: 2011
5
Kuzey Ren-Vestfalya (Nordrhein-Westfalen – NRW) coğrafi olarak Avrupa’nın ortasında yer almakta
olup Hollanda ile Belçika’ya sınır komşusudur. Almanya’nın 16 eyaleti arasında en yüksek nüfusa ve
en yoğun yerleşime sahip olan eyalettir. Eyalette 34.098 kilometrekarelik yüzölçümü üzerinde 17,8 milyon insan yaşamaktadır. Kilometrekare başına düşen 523 kişi ile eyaletimiz Japonya ve Hollanda’dan
daha yüksek bir nüfus yoğunluğuna sahiptir. Kuzey Ren-Vestfalya’nın büyük şehirleri Köln, Düsseldorf,
Dortmund, Essen ve Duisburg olup nüfusun en yoğun olduğu bölgeleri ise 5,2 milyon kişiyle Ruhr Bölgesi ve 3,0 milyonu aşkın kişiyle Ren Nehri Hattı’dır.
Eyalet başkenti Düsseldorf’u merkez alan ve yarıçapı 500 km’yi kapsayan çember içinde yaklaşık 150
milyon insan yaşamaktadır. Bu rakam, Avrupa Birliği içerisinde yaşayan tüketicilerin %33’ünü ve satın
alma gücünün de %45’ini teşkil etmektedir. Sadece Kuzey Ren-Vestfalya’da yaşayan hane halklarının
özel tüketim için yaptıkları harcama yıllık 321,6 milyar Euro’dur.
6
Almanya’nın 1 Numaralı Ekonomi ve Ticaret Bölgesi
Kuzey Ren-Vestfalya, 568,9 milyar Euro ile Almanya’nın gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde
22,1’sini sağlayarak Alman eyaletleri arasında birinci sıraya yerleşmiş bulunmaktadır. Kişi başına düşen
GSYH 31.893 Euro olup bu rakam çalışan başına ortalama 64.553 Euro’ya tekabül etmektedir. Kuzey
Ren-Vestfalya, Avrupa’nın (EU-27) GSYH’sının yüzde 4,5’ünü üretmekte ve böylece Avrupa’nın en
önemli ekonomi ve ticaret bölgeleri arasına girmektedir. Uluslararası sıralamada eyaletimiz Türkiye’nin
önünde yer almaktadır.
2011 Yılı İtibariyle Uluslararası Karşılaştırmada GSYH (Milyar Euro)
802
608
601
569
555
457
414
387
370
367
349
320
301
ya
ur
st
vu
A
rj
an
ti
n
ç
A
ve
or
N
ka
çi
el
B
lo
ny
a
ç
Po
ve
st
bi
ra
iA
ud
Su
İs
an
e
vi
çr
e
ey
uz
K
Kaynak: Dünya Bankası, Temmuz 2012
İs
iy
rk
ya
tf
-V
es
R
en
H
Tü
nd
la
ol
al
a
zy
do
ne
ye
ri
En
hu
um
K
or
e
C
a
.....
ti
.....
7
Üreticiler ve Tedarikçiler İçin 1 Numaralı Merkez
En yüksek ciroya sahip 50 Alman şirketinden 19’unun merkezi Kuzey Ren-Vestfalya’dadır. Örneğin
Bayer, Bertelsmann, Deutsche Post, Deutsche Telekom, E.ON, Henkel, Metro, Rewe, RWE ve
Thyssen-Krupp bu şirketlerden bazılarıdır. Kuzey Ren-Vestfalya’da dünyaca tanınmış sanayi şirketlerinin yanı sıra, kendi uzmanlık alanlarında lider olan çok sayıda küçük şirket de faaliyet göstermektedir. Kuzey Ren-Vestfalya’lı sanayi şirketleri 2011 yılında 348,1 milyar Euro ciro elde etmiştir. Bu da,
Almanya’nın toplam sanayi cirosunun yüzde 20’sine denk gelmektedir. Kuzey Ren-Vestfalya’da çalışan
insanların yüzde 18,4’ü sanayi sektöründe çalışmaktadır.
2011 Yılı Ciroları (Milyar Euro)
Kimya
49,2
Makine imalatı
48,0
Metal üretimi ve işleme
46,6
Gıda ürünleri, içecekler
35,7
Otomotiv
31,8
Metal ürünleri
30,0
Elektroteknik, elektronik
Kauçuk, plastik
Kok kömürü fabrikası ve madeni
yağ işleme
26,3
14,1
11,5
Kaynak: IT.NRW; Ciro rakamları, 20 ve daha fazla personel çalıştıran şirketleri esas almaktadır
8
Güçlü Sanayi Sektörü, Hizmet Üreten İşletmeler İçin İyi Bir
Çalışma Alanı Sunuyor
Danışmanlık şirketleri, mühendislik büroları, bilgi-işlem firmaları ve AR-GE şirketleri gibi, iktisadi teşebbüslere yakın çalışan ve çoğunlukla sanayi firmalarının iş ortağı konumunda olan hizmet işletmelerinin sanayi sektörünün yenilikçiliğine ve katma değer üretimine sağladığı katkı, Kuzey Ren-Vestfalya’da
Almanya’nın başka hiçbir yerinde olmadığı kadar yüksek bir seviyededir. Eyalet sanayisinin güçlü olmasının önemli nedenlerinden biri de endüstriye yakın faaliyet gösteren bu hizmet işletmelerinin güçlü olmasıdır.
İktisadi teşebbüslere yakın çalışan ve bunlara çözümler sunan hizmet işletmelerinin Almanya genelinde
gerçekleştirdikleri hasılatın yaklaşık %27,7’si Kuzey Ren-Vestfalya’da üretilmektedir. Başka hiçbir eyalet bu
kadar yüksek bir paya sahip değildir. İstihdam rakamlarında da durum aynıdır: Almanya genelinde iktisadi
teşebbüslere yakın çalışan hizmet işletmelerinde görev alan personelin yaklaşık yüzde 25,8’i Kuzey RenVestfalya’da istihdam edilmektedir. Firmaların yaklaşık yüzde 20,8’i de buraya yerleşmiş vaziyettedir.
Yapısal Dönüşüm: Daha 1970 yılında eyalette yaratılan brüt katma değerin %55,7’lik büyük kısmını sanayi
sektörü gerçekleştirirken, hizmet sektörü sadece %42,3’lük küçük bir kısmını gerçekleştirmekteydi. 2011
yılında ise bu oran fazlasıyla tersine dönmüştür. Sanayi sektörünün %29,5’lik payına karşılık hizmet sektörü 2011 yılında %70’lik bir pay ile Kuzey Ren-Vestfalya’da baskın sektör haline gelmiştir. Hizmet sektöründe çalışanların sayısı 1970 yılından bu yana bir milyon üzeri artış göstererek 6,6 milyona çıkmıştır.
9
Ekonominin Taşıyıcı Direği: Orta Ölçekli İşletmeler
Kuzey Ren-Vestfalya orta ölçekli şirketlerin eyaletidir. Yaklaşık 754.000 küçük ve orta ölçekli işletme
bölge ekonomisinin belkemiğini oluşturmaktadır. Bu şirketler, eyaletteki tüm şirketlerin %99,6’sını
oluşturmaktadır. Sigortalı çalışanların yaklaşık yüzde 80’i ve meslek eğitimi gören personelin yaklaşık yüzde 83’ü orta ölçekli şirketlerde çalışmaktadır. Zanaat sektörü, Kuzey Ren-Vestfalya’da yaklaşık
186.000 orta ölçekli işletme ile temsil edilmekte ve yaklaşık bir milyon çalışanı ile aynı zamanda eyaletin en büyük işvereni konumundadır.
Avrupa’nın En Büyük Satış ve Tedarik Pazarı
Kuzey Ren-Vestfalya’nın toplam ticaret hacmi 380,2 milyar Euro’dan fazladır. Almanya’nın ihraç ettiği
malların yaklaşık yüzde 16,6’sı „Made in NRW"dir. Almanya’ya ithal edilen tüm malların yüzde 22,5’i
ise Almanya’nın en yüksek nüfuslu bu eyaletine gelmektedir. İthalat 2010 yılına kıyasla yüzde 14,5
artarak 204,0 milyar Euro’ya ulaşmış, ihracat rakamları ise yüzde 8,7 oranda artış göstererek 176,2
milyar Euro olarak gerçekleşmiştir.
2011 Yılındaki En Önemli Ticaret Partnerleri (Milyar Euro)
Hollanda
52,0
Fransa
30,3
Çin
28,8
Belçika
24,3
İngiltere
22,1
İtalya
20,1
ABD
15,8
Polonya
Avusturya
Rusya
İspanya
15,0
14,0
13,1
11,5
Toplam ithalat: 204,0 milyar Euro
Toplam ihracat: 176,2 milyar Euro
Kaynak: IT.NRW, Mart 2012
Ticaret şirketleri açısından Kuzey Ren-Vestfalya’nın çok cazip bir yatırım yeri teşkil ettiği açıkça
görülmektedir. Nitekim Almanya’nın en büyük 40 ticaret şirketinin 16 tanesinin merkezi Kuzey RenVestfalya’dadır. Bu şirketler arasında Aldi, C&A, Deichmann, Metro, Rewe ve Tengelmann gibi ünlü
şirketler de yer almaktadır.
10
Önemli Sektörler
Bilgi ve İletişim Teknolojisi: Akıllı bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), Kuzey Ren-Vestfalya’daki
önemli uygulama alanlarında inovasyon güçlerini ortaya koymaktadır. Araştırma-geliştirme ve uygulayıcı şirketler arasında gerçekleştirilen yakın işbirlikleri sayesinde, bir endüstri bölgesi olan Kuzey
Ren-Vestfalya’da otomotiv sektörü, enerji, sağlık sektörü, lojistik ve makine imalatı gibi ekonominin
kilit sektörleri için akıllı teknik sistemler oluşmaktadır. AB’deki üretkenlik artışının %40’ı BİT’nin üretimi ve kullanımına dayalıdır. Tüm ürün yeniliklerinin %50’si ise BİT sayesinde mümkün olmuştur. Bu
potansiyelden Kuzey Ren-Vestfalya’da stratejik olarak yararlanılmakta ve ekonomik kaldıraç etkisi
yönünde kullanılmaktadır. Eyaletteki 23.000’i aşkın BİT şirketi, 2010 yılında yaklaşık 183.000 kişiyi
istihdam etmiş olup toplamda yaklaşık 92 milyar Euro ciro sağlamıştır. Bu, Kuzey Ren-Vestfalya'nın
gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 16,9’una denk gelmektedir. Kuzey Ren-Vestfalya’nın bir teknoloji ve inovasyon merkezi olarak genişletilmesinin temelini, tanınmış BİT şirketlerinin yanı sıra, aralarında akıllı uygulamaları sektörler arası düzeyde ileriye taşıyan ve “gizli şampiyonlar” olarak adlandırılan çok sayıda şirketin de bulunduğu güçlü KOBİ’ler oluşturmaktadır. Kuzey Ren-Vestfalya’daki bilişim
teknolojisi (BT) sektörünün cirosu ise 2010 yılında 38 milyar Euro olarak gerçekleşmiş ve sosyal sigortalı olmak üzere 140.000’i aşkın kişiye istihdam yaratılmıştır. Rhein-Ruhr Bölgesi, BT ve yazılım geliştirme sektörünün çeşitli alanlarında ön plana çıkmaktadır. Kuzey Ren-Vestfalya’ya yerleşik uluslararası pazar liderleri arasında Atos, Fujitsu, HP, IBM, Itelligence, Materna ve Toshiba bulunmaktadır.
Kuzey Ren-Vestfalya, bunun yanında telekomünikasyon sektörü için de önemli bir merkez konumundadır. Deutsche Telekom, E-Plus, Ericsson ve Vodafone olmak üzere telekomünikasyon sektörünün dört büyük oyuncusu özellikle Ren hattı boyunca yerleşmiştir. 41.000’i aşkın kişinin çalıştığı sektör, Kuzey Ren-Vestfalya’da 2010 yılında yaklaşık 53 milyar Euro ciro elde etmiştir. Cazip bir büyüyen
pazar olan “mobil iletişim” pazarında, Almanya’daki mobil telefon pazarının yüzde 86’lık payı Kuzey
Ren-Vestfalya’daki şirketlere aittir. www.ikt.nrw.de
Biyoteknoloji: Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren biyoteknoloji, Almanya’nın yenilikçi ve önemli
bir ekonomi alanı haline gelmiştir. Birinci sınıf bilim çevreleriyle, uluslararası alanda başarılar gösteren çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmeleriyle ve küreselleşmiş güçlü kimya ve ilaç endüstrileriyle
Kuzey Ren-Vestfalya bu gelişmeye önemli derecede katkı sağlamaktadır. Biyoteknoloji patent başvuruları sayısı bakımından eyalet dünya çapında dokuzuncu, Avrupa çapında ise açık ara birinci sırada
yer almaktadır. Bu da eyaletin biyoteknoloji alanındaki üstün konumunun diğer bir göstergesidir. Yaklaşık 200 tanesi biyoteknoloji ağırlıklı çalışan 360 yaşam bilimi şirketi Kuzey Ren-Vestfalya’yı Avrupa’nın
önde gelen inovasyon merkezi konumuna getirmektedir. Bu şirketlerden özellikle uluslararası faaliyet gösteren ve sektörün ağır topları arasında yer alan Miltenyi Biotec ve Qiagen ile AiCuris, Cevec
Pharmaceuticals, Evocatal, A2M Pharma veya DIREVO Industrial Biotechnology gibi dinamik
büyüme gösteren şirketlere ayrıca işaret etmek gereklidir. Ana faaliyet alanı biyoteknoloji olan toplam
78 şirket, bu sektörde Almanya’da elde edilen toplam cironun %42’sini sağlamaktadır. www.bio.nrw.de
11
Çevre Teknolojisi: Çevre teknolojisi sektörü, son yıllarda küresel alanda önemli bir anahtar endüstri konumuna yükselmiştir. Kuzey Ren-Vestfalya’nın bu büyüyen pazardaki yeri, Almanya geneli ile kıyaslandığında son derece güçlüdür. Nitekim çevre teknolojileri alanında Kuzey Ren-Vestfalya, yaklaşık 60 milyar
Euro ciro ile bu sektörde Almanya’nın en başarılı eyaletidir. Yeni çevre teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasının yarattığı pozitif etki sadece çevre ile sınırlı kalmayıp Kuzey Ren-Vestfalya’nın büyümesini de
teşvik etmekte ve istihdam yaratmaktadır. Sektörde daha bugünden yaklaşık 274.000 çalışana iş imkanı
sunulmaktadır. Kuzey Ren-Vestfalya’nın gücü, bütün Almanya genelinde yatırım yeri faktörleri arasında
bir karşılaştırma yapıldığında da ortaya çıkmaktadır. Kuzey Ren-Vestfalya şirketlere, çevre teknolojisi hizmetleri ve ürünlerine yönelik büyük bir talep, çok iyi eğitim seviyesine sahip kalifiye işgücü ve mükemmel
bir altyapı sunmaktadır. Dolayısıyla, yatırım yeri seçiminde aranan bu üç merkezi faktör esas alınarak tüm
Almanya çapında yapılan karşılaştırmada Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti lider konuma oturarak şirketler için
son derece cazip bir yatırım yeri haline gelmiştir. Interseroh (Alba Grubu) ve Remondis firmaları bu sektörün büyükleridir. www.umweltcluster-nrw.de
Enerji: Rhein ve Ruhr bölgesinde yer alan Kuzey Ren-Vestfalya, Almanya genelinde ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 30’unu tedarik etmektedir. Almanya’nın taş kömürünün yüzde 90’ı ve linyit
kömürünün yüzde 53’ü burada çıkarılmaktadır. Ayrıca Almanya endüstrisinin kullandığı elektrik enerjisinin
yaklaşık yüzde 35’i de burada tüketilmektedir. Söz konusu bu rakamlar şunu göstermektedir: Kuzey RenVestfalya’da diğer bütün eyaletlere kıyasIa daha fazla enerji dönüştürülüp kullanılmaktadır. Eyalette doğal
kaynakların kullanımına ilişkin yıllara dayanan geleneğin gelişip büyümesi sayesinde enerji teknolojisi alanında geniş kapsamlı bir uzmanlık oluşmuştur. Eyalette araştırma kuruluşlarından oluşan yoğun bir networkun yanı sıra, enerji verimliliğinin arttırılması ve yenilenebilir enerjilerin kullanılması için inovatif enerji
ürünleri ve hizmetleri sunan çok sayıda şirket de faaliyet göstermektedir. Kuzey Ren-Vestfalya, geleceğe
odaklanmış yenilikçi şirketler için ideal bir yatırım yeri teşkil etmektedir. Uluslararası Yenilenebilir Enerjiler
Ekonomisi Forumu’nun (IWR) gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, 2010 yılı itibariyle söz konusu eyalette
yenilenebilir enerjiler alanında yaklaşık 3.500 şirket faaliyette olup bu şirketler 26.500 civarında personel
istihdam etmiş bulunmaktadır. Bu firmaların gerçekleştirdikleri yıllık ciro yaklaşık 8,3 milyar Euro’dur. E.ON
ve RWE isimli şirketler dünya çapında en büyük enerji tedarikçileri arasında yer almaktadır. Aynı şekilde
merkezleri Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde olan SolarWorld ve Winergy, kendi alanlarında dünya lideri
konumundadır. Eyalette şirketler için mükemmel bir araştırma ortamı mevcuttur: Yüksek okullar ve araştırma geliştirme kuruluşlarından oluşan 30’u aşkın merkezde enerji teknolojisinin tüm alanlarında eğitim
verilmekte, araştırma geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu teknik bilgi birikimi endüstri için gerçek bir
avantaj teşkil etmektedir. www.energieregion.nrw.de, www.cef.nrw.de, www.energieagentur.nrw.de
Gıda Sektörü: Kuzey Ren-Vestfalya’daki beslenme sektörü, Almanya geneli ile kıyaslandığında oldukça
üstün bir konuma sahiptir. Eyalette faaliyet gösteren çok sayıdaki verimli ve çoğunlukla küçük ve orta
ölçekli olan işletmeler, sektörde önemli bir role sahiptirler. Yurtiçi ve yurtdışındaki milyonlarca müşteriye
olan yakınlık, geniş bir sektör yelpazesi ve her türden yüksek etkinlikte tedarikçinin mevcut olması, Kuzey
Ren-Vestfalya’daki gıda sektörünün güçlü yanlarıdır. Yatırım yerinin sunduğu bu avantajlar; ürün ve süreç
yenilikleri ile yeni pazar stratejileri sayesinde korunmakta ve desteklenmektedir. Dolayısıyla, Almanya’nın
ciro açısından en güçlü on gıda şirketinden beşinin merkezinin Kuzey Ren-Vestfalya’da olması hiç de şaşırtıcı değildir. Kuzey Ren-Vestfalya’da, tarımsal girdi sektörlerinden gıda perakendeciliği veya gastronomideki çeşitli tüketici arabirimlerine kadar uzanan değer zincirinde faaliyet gösteren 113.000’i aşkın işletmede
850.000’den fazla insan çalışmaktadır. Dr. Oetker, HARIBO ve Zentis gibi şirketler, merkezi Kuzey RenVestfalya’da olan gıda ürünleri endüstrisinin tanınmış küresel oyuncularından bazılarıdır. www.food-nrw.de
Kimya (ilaç sektörü hariç): Kuzey Ren-Vestfalya, Alman kimya sektörünün en önemli merkezi konumundadır. Araştırma konusundaki mükemmel performansı, çok sayıda orta ölçekli şirketi ve uluslararası alanda
başarıya sahip pek çok büyük şirketi kapsayan geniş ve özel yelpazesi ile eyalet, Avrupa’nın göbeğinde
global alanda faaliyet gösteren kimya ve ilaç sektöründe ön plana çıkmaktadır. Kuzey Ren-Vestfalya, kimya
sektörü merkezi olarak 49,2 milyar Euro’yu aşan cirosuyla Avrupa Birliği genelinde 5. sırada, dünya genelinde ise 13. sırada yer almaktadır. 2011 yılı itibariyle eyaletin Almanya‘nın toplam cirosundan aldığı pay
%34,1 olarak gerçekleşmiş ve eyalette yaklaşık 89.500 çalışan istihdam edilmiştir (Almanya çapındaki payı
12
%27,7). Kimya sektörü ürettiği tüm maddelerin yaklaşık yüzde 70’ini daha ileri işlem süreçlerinde kullanılmak üzere sanayiye vermektedir. Merkezi bir malzeme tedarikçisi olarak kimya sektörünün söz konusu bu
değer yaratım zincirlerinde tetiklediği inovasyonların oranı hayli yüksektir. Bu yüzden kimya sektörü sanayi
sektörünün inovasyon motoru olarak da adlandırılmaktadır. ALTANA, Bayer, Evonik Industries, Henkel
ve LANXESS eyaletteki önemli kimya şirketlerinden sadece bir kaçıdır. www.nrwchemie.de
Lojistik: Yoğun bir karayolu ağına sahip olan Kuzey Ren-Vestfalya, Avrupa’nın ulaşımında merkezi düğüm
noktalarından biridir. Ancak bilindiği üzere gelişmiş bir lojistik sistemi olmadan ulusal ve uluslararası trafik
akışlarının üstesinden gelmek mümkün değildir. Lojistik sektörü, Kuzey Ren-Vestfalya’nın büyüyen ve önde
gelen sektörlerinden biridir ve 284.000 çalışanı istihdam eden 27.800 şirketi ile eyaletteki en büyük sektörler
arasındadır. Eyaletteki sanayi ve ticaret şirketlerinin lojistik bölümlerinde görev alanlar da dikkate alındığında
sektördeki çalışan sayısı 615.000 kişiden fazladır. Ayrıca, Dortmund şehrindeki Fraunhofer Malzeme Akışı
ve Lojistik Enstitüsü (IML) lojistik alanında dünya çapında en büyük araştırma kuruluşlarından biridir.
Deutsche Post DHL, FedEx, Fiege, Imperial, Kühne + Nagel, Raben, Rhenus, Schenker, UPS ve
Yusen Logistics sektörün tanınmış oyuncularıdır. www.logistik.nrw.de
Makine İmalatı: Makine imalatı Kuzey Ren-Vestfalya’da ekonominin temel sektörlerinden birisidir ve
198.700’ü aşkın çalışanı ile (Almanya çapındaki payı %20,5) sanayi sektörünün en büyük işverenidir. Aynı
zamanda, yenilikçilik konusunda en fazla söz sahibi olan sektördür. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin büyük bir bölümü orta ölçekli işletmelerdir. Üretim tekniği odaklı çalışmalar yürüten enstitülere sahip
çok sayıda yüksekokul, tüm dünyada takdir gören yüksek bir bilim ve teknoloji potansiyeli oluşturmaktadır.
Bu potansiyel sayesinde endüstriyel ilerlemeyi, bu ilerleme için gerekli olan bilimsel çalışmalarla güçlendirmek mümkün olmaktadır. Kuzey Ren-Vestfalya’da faaliyet gösteren yaklaşık 1.400’ü aşkın işletmenin 2011
yılında tüm Almanya’nın makine imalatı cirosundan aldığı pay yaklaşık %22,3 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün en büyük şirketleri arasında Claas, GEA, Gildemeister ve SMS yer almaktadır. www.produktion.nrw.de
Medya: Kuzey Ren-Vestfalya, yaklaşık 366.000 kişinin çalıştığı 52.000’i aşkın medya ve iletişim şirketi
ve 121 milyar Euro cirosu ile medya ve yaratıcılık sektörünün lider merkezi haline gelmiştir. Burada mevcut olan kültürel zenginlik sayesinde hem yüksek bir yaşam kalitesi sağlanmakta hem de medya, sanat ve
kültürel yaşam arasında üretken çapraz bağlantılar yaratılmaktadır. Kuzey Ren-Vestfalya’da yerleşik Bertelsmann ve Deutsche Telekom şirketleri, küresel oyuncu olarak en etkili medya holdingleri sıralamasının başını çekmektedir. 1 numaralı televizyon merkezi olan Köln şehrinde Avrupa’nın en büyük kamu yayın
kuruluşu olan WDR, Almanya’nın en başarılı özel yayın kanalı olan RTL ve en önemli on TV yapım şirketinden sekizi bulunmaktadır. Alman televizyon kanallarındaki toplam yayın süresinin üçte birinin prodüksiyon yeri Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindedir. Oyun sektörü de burada yüksek skorlar elde etmektedir: Sektör tüm Almanya çapında en büyük ciroyu sağlamaktadır. Electronic Arts ve Ubisoft, Ren nehri kenarında
faaliyet gösteren dünya çapında en önemli iki oyun yayımcısıdır. Sektörün en önemli etkinlik ve fuarları olan
dmexco, gamescom ve medienforum.nrw’nin burada düzenlenmesi, eyaletin medya merkezi olarak
sahip olduğu lider konumun altını çizmektedir. Kuzey Ren-Vestfalya Film ve Medya Vakfı (Film- und Medienstiftung NRW) eyalette faaliyet gösteren medya kuruluşları için merkezi bir partnerdir. Söz konusu vakıf
Kuzey Ren-Vestfalya Medya Kümelenmesini (Mediencluster NRW) devralarak yenilikçi medya içeriklerinin
teşvik edilmesi için aktif bir rol üstlenmiştir. Teşvik faaliyetlerinin yanı sıra merkezin pazarlanması ve geliştirilmesi yönünde de görev almaktadır. www.filmstiftung.de, www.medien.nrw.de
Mikrosistem Teknolojisi (MST): Mikrosistem teknolojisi, Almanya’da büyüme ve istihdam açısından belirleyici bir rol oynamaktadır. Alman MST ürünlerinin dünya pazarındaki payı yaklaşık %20 civarındadır.
766.000 iş imkanı doğrudan mikrosistem teknolojisi ile bağlantılıdır. Bu rakamın 2020 yılında 963.000 olma
ihtimali vardır. Mikrosistem teknolojisi alanında Almanya’da faaliyet gösteren tüm şirketlerin yüzde 28'inin
Kuzey Ren-Vestfalya’da yerleşik olması sebebiyle eyalet bu sektörde Almanya çapında lider konumundadır.
Özel sektör ve bilim arasında sıkı bir işbirliği ağının bulunması inovasyon faaliyetlerinin yüksek bir hızla
yürütülmesini sağlamakta ve bu da ortalamanın üstünde bir sayıda şirketin Kuzey Ren-Vestfalya’yı yatırım
13
ve faaliyet yeri olarak seçerek buraya yerleşmesine neden olmaktadır. Aralarında 130 küçük ve orta ölçekli işletmenin de bulunduğu yaklaşık 170 şirket, 100’e yakın yüksekokul enstitüsü ve yaklaşık 20 araştırma
geliştirme kurumu da söz konusu eyalette faaliyet göstermektedir. Bu kurumların ağırlık merkezleri Aachen,
Dortmund, Köln/Bonn, Münster şehirleri ve Ruhr Metropolü’dür. Dortmund şehrindeki MST kümelenmesi,
yaklaşık 45 şirket ve 2.300’ü aşkın çalışanı ile Avrupa çapındaki en büyük kümelenmeler arasında yer
almaktadır. Bu alanda faaliyet gösteren ünlü şirketler arasında Bartels Mikrotechnik, ELMOS, iX-Factory,
microTEC ve Boehringer Ingelheim microParts yer almaktadır. www.nmw.nrw.de
Moda/Tekstil/Giyim: Giyim sektöründe ve moda alanında uzun bir geleneğe sahip olan Kuzey RenVestfalya örneğin Bugatti, Gerry Weber veya Brax gibi moda markalarına ev sahipliği yapmaktadır. Burada
mevcut olan mükemmel altyapı, yaygın bilgi birikimi ve cazip bir satış potansiyeli yabancı yatırımcıları çekmektedir. Örneğin Türkiye’nin en büyük tekstil üreticisi olan Sarar, 2000 yılında Düsseldorf şehrinde Avrupa
merkezini açmıştır. Ren bölgesi metropolü olan Düsseldorf şehri Almanya’da moda ve yaşam stili (lifestyle) merkezi olarak kabul edilmektedir. Düsseldorf, yıl boyunca düzenlenen yedi moda ve güzellik fuarı
(180.000'i aşkın ziyaretçi) ile uluslararası alanda bir moda merkezidir. Düsseldorf şehrinde şu anda sürekli
faaliyet halinde olan yaklaşık 800 showroom bulunmaktadır. Moda perakendeciliği alanında faaliyet gösteren ve ana merkezi Düsseldorf bölgesinde olan yaklaşık 1.400 şirketin yıllık cirosu 14,8 milyar Euro’dur.
Bölge; Norman Icking ve Peter O. Mahler gibi saygın tasarımcıların yanısıra yeni isimleri de çekmeyi başarmıştır. Kuzey Ren-Vestfalya’da tekstil ve giyim sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 260'ı aşkın firmanın
arasında Borgers Grubu, Heimbach, Schmitz-Werke (tekstil) ve Esprit, Falke, Seidensticker (giyim)
yer almaktadır. Bu sanayi kolu Almanya genelinde bu sektörde istihdam edilen çalışanların %24,7’sinden
fazlasını kapsayarak lider konumdadır. Kuzey Ren-Vestfalya tekstil ve giyim endüstrisi Almanya genelinde
bu sektörün gerçekleştirdiği toplam cirodan %26,8 pay alarak ciro anlamında da ilk sırada yer almaktadır.
Kuzey Ren-Vestfalya tekstil perakendeciliği alanında da liderdir. Örneğin C&A, Metro, Peek&Cloppenburg
ve TK Maxx gibi Almanya’nın en yüksek ciroya sahip 50 tekstil perakendecisinden 18’inin merkezi buradadır. Kuzey Ren-Vestfalya ayrıca gerçek bir alışveriş cennetidir: Sayı olarak en fazla işlek alışveriş caddelerinin bulunduğu eyalet açık arayla Kuzey Ren-Vestfalya’dır. Düsseldorf şehrindeki Königsallee ise
Almanya’nın en şık alışveriş caddelerinden biridir. www.zitex.de
Nanoteknoloji (NT): Nanoteknoloji bir kesit teknolojidir. Bu teknoloji çeşitli bilim dallarını birbirine bağlamakta ve uluslararası alanda 21. yüzyılın kilit teknolojilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Federal Araştırma Bakanlığı, nanoteknolojiyi „boyutları 1 ila 600 nanometre arasında olan yapıların ve malzemelerin
kontrollü üretimi, incelenmesi ve uygulanması için kullanılan tüm yöntemler ve prosesler“ olarak tanımlamaktadır. Kuzey Ren-Vestfalya, nanonteknoloji alanında da tüm Almanya ve Avrupa çapında lider konumdadır. Nanoteknolojinin odak konuları arasında örneğin nanoanaliz, nano kaplamalar, nanobiyoteknoloji,
nanoelektronik ve nano malzemeler bulunur. Burada yer alan 30’u aşkın bilim merkezinde, aralarında altı
Fraunhofer enstitüsü ve iki Max-Planck enstitüsünün de bulunduğu 190’ı aşkın enstitü, araştırma ve geliştirme alanlarında faaliyet sürdürmektedir. Mükemmel düzeyde olan bu araştırma-geliştirme ortamından,
sadece nanoteknoloji alanında çalışan ve kısmen pazarlarında dünya lideri konumunda olan 200’ü aşkın şirket yararlanmaktadır. Aixtron, Bayer MaterialScience, BYK Chemie, FRT, NanoFocus ve RAITH bu şirketlerden bazılarıdır. www.nmw.nrw.de
14
Otomotiv: Kuzey Ren-Vestfalya, Almanya’nın en önemli otomotiv merkezlerinden biridir. Burada, dünya
pazarları için yılda yaklaşık 800.000 otomobil ve ticari araç üretilmektedir. Bunun yanında ayrıca römork,
karoseri ve konteynır, otomobil parça ve aksesuarlarının üretimi de gerçekleştirilmektedir. Sadece otomotiv sanayi için üretim yapmayan tedarikçilerle birlikte söz konusu sektör, yaklaşık 800 şirketi kapsamakta ve
200.000’den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Kuzey Ren-Vestfalya’da faaliyet gösteren otomobil üreticisi
en büyük üç firma Düsseldorf şehrindeki Daimler AG, Köln şehrindeki Ford-Werke GmbH ve Bochum şehrindeki Adam Opel AG’dir. Eyalet, konvansiyonel araç teknolojisinin gelenekselleşmiş alanlarının yanında
elektrikli ulaşım alanında da büyük potansiyel sunmaktadır. Nitekim eyalet sınırları içinde yer alan
Aachen, Dortmund ve Münster şehirlerinde uzmanlık merkezleri kurularak yeni teknolojinin ileriye taşınması
için önemli adımlar atılmıştır. www.autocluster.nrw.de, www.elektromobilitaet.nrw.de
Sağlık: Sağlık sektörü, 61.000’den fazla şirkette toplam 1,1 milyonu aşkın çalışanı ile Kuzey RenVestfalya’nın büyüme ve inovasyon motoru konumundadır. Teknoloji, araştırma ve tedarik alanlarında sunulan mükemmeliyet yüksek nitelikli bir sağlık sektörü için büyük fayda ve önem arz etmektedir. Kuzey RenVestfalya sağlık sektörü bugün yaklaşık 400 hastane ve 138 önleyici tedavi ve rehabilitasyon merkezini
kapsamaktadır. Bu noktada, Bochum (4), Herne ve Bad Oeynhausen’de olmak üzere eyalet çapında altı kliniğe sahip Bochum Ruhr Üniversitesi’nin desantral klinik modeline özellikle değinmek gerekir. Kuzey RenVestfalya Sağlık Kampüsü eyaletin mükemmel bir sağlık merkezi olarak ileriye taşınmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bochum şehrindeki kampus alanında bir taraftan bilim, araştırma ve eğitimi, diğer taraftan da
ekonomik desteği kapsayan bir sağlık politikası hayata geçirilmektedir. Tıp teknolojisi alanında ise Gebr.
Brasseler, 3M, Medtronic ve Sarstedt gibi ünlü şirketlerin yanında özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler Kuzey Ren-Vestfalya’da sektöre damgasını vurmaktadır. Bunun yanında yaklaşık 50 şirket ile 11.000’nden
fazla kişiye istihdam sağlayan ilaç sektörü de eyalette çok güçlü bir konumdadır. Bayer HealthCare,
Janssen-Cilag ve UCB eyalette yerleşik en büyük şirketlerden bazılarıdır. www.lzg.gc.nrw.de, www.gesundheitswirtschaft.nrw.de
Yenilikçi Malzemeler: Bir tarafta olağanüstü düzeyde çalışmalar yapan bilimsel araştırma kuruluşları,
diğer tarafta önemli malzemeleri işleyen ve uzun geleneğe sahip olan endüstri dallarının yoğunluğu Kuzey
Ren-Vestfalya’yı malzeme alanında yüksek düzeyde uzmanlığa sahip bir bölge haline getirmektedir. 2010
yılında yapılan bir potansiyel araştırmasına göre, „Malzeme eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya“ olarak adlandırılan söz konusu eyalette yaklaşık 250 geliştirici, 500’ü aşkın üretici ve 5.500’e yakın uygulayıcı firma faaliyet göstermektedir. Tüm bu şirketler 200 milyar Euro ciroları ile Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin gayri safi
yurtiçi hasılasının neredeyse yüzde 40’ını sağlamaktadır. Söz konusu şirketler 700.000 kişiye iş imkanı
sunmaktadır. Bunun ötesinde, sektörel ve bölgesel düzeyde çok sayıda işbirliği ağı mevcuttur. Araştırma
odaklı firma ve kurumlar ağırlıklı olarak Aachen, Bochum ve Paderborn bölgesinde bulunurken girişim
ve ticaret odaklı firmalar Ruhr Metropol bölgesi (Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen) ve Rheinland bölgesinde ağırlıklı olarak yer almaktadır. Evonik Industries, 3M, Bayer, Henkel, Hydro Aluminium ve
ThyssenKrupp Kuzey Ren-Vestfalya’da yerleşik olup yeni malzemeler alanında faaliyet gösteren firmalardan bazılarıdır. www.nmw.nrw.de
15
Ünlü Yabancı Şirketlerin Merkezi
Kuzey Ren-Vestfalya’nın yabancı yatırımcılar için cazibesi yıllardır sürekli artmaktadır. Eyalet, 2010 yılı
sonu itibariyle Almanya’ya yapılan toplam doğrudan yatırımlardan (699,7 milyar Euro) yüzde 27,1 (189,8
milyar Euro) oranında bir pay almıştır. Bu pay ile Kuzey Ren-Vestfalya Almanya’nın 16 eyaleti arasında
açık farkla en fazla doğrudan yatırımı çeken eyalet olmuştur. Söz konusu eyaleti yüzde 16,8 ile Hessen
eyaleti, yüzde 16,3 ile Bavyera eyaleti ve yüzde 13,1 ile Baden-Württemberg eyaleti takip etmektedir.
Finans merkezi olarak çok özel bir role sahip Lüksemburg sıralamaya alınmadığında, Kuzey RenVestfalya eyaletinin en büyük yatırımcısı Hollanda’dır. Eyaletimizdeki direkt yatırım hacminin yüzde
21,3’ü bu ülkeden gelmektedir. Sıralamanın ikinci pozisyonunda yüzde 10,3 oranıyla Fransa, üçüncü
pozisyonda da yüzde 7,1 oranıyla ABD’dir.
Kuzey Ren-Vestfalya'daki En Büyük Yatırımcı Ülkeler (Milyar Euro)
55,9
40,5
19,6
13,5
5,5
3,5
çi
el
B
ur
vu
st
İta
ka
ya
a
4,3
ly
a
ny
po
Ja
İs
pa
ny
a
6,2
A
7,2
e
çr
vi
İs
re
İn
gi
lte
D
B
A
a
ns
Fr
a
nd
la
ol
H
8,8
Lü
ks
em
bu
rg
a
9,8
Lüksemburg’un istisnai durumu: Çoğunluklu olarak finansal yatırımlar
Kaynak: Alman Merkez Bankası, Nisan 2012; son güncelleme: 2010 yılı sonu
Dünya’nın en önemli yatırımcı ülkelerinden gelen 14.300’ün üzerinde yabancı şirket, Almanya veya
Avrupa faaliyetlerini Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti üzerinden yürütmektedir. Bu şirketler arasında 3M, BP,
Ericsson, Ford, LG Electronics, QVC, Sany, Toyota ve Vodafone da yer almaktadır.
Dünyanın En Büyük Fuar Alanı
Dortmund, Düsseldorf, Essen ve Köln şehirlerindeki fuarlar küresel pazar koşullarını en uygun
şekilde yansıtmakta olup katılımcı firmalar için önemli bir pazarlama aracı konumundadır. Mükemmel altyapı ve Avrupa’nın kalbindeki merkezi konum, tüm fuar şehirleri için en iyi erişilebilirliği sağlamakta ve buradaki gözde yeniliklerin dünya pazarına taşınmasını mümkün kılmaktadır. Örneğin anuga, boot, drupa, MEDICA veya photokina gibi uluslararası alanda lider konuma sahip 60’ı
aşkın fuar her yıl yaklaşık 6 milyon ziyaretçiyi çekmektedir. Dünya çapında en büyük fuar merkezleri
arasında yer alan Kuzey Ren-Vestfalya, fuarcılıkta Hannover, Frankfurt/Main, Milano, Guangzhou
(Çin), Paris, Chicago, Barcelona ve Valencia gibi fuar şehirlerinin önünde yer almaktadır.
16
Mükemmel Ulaşım Altyapısı
Havalimanları: Uluslarası iki büyük havalimanı ‘Düsseldorf International’ ile ‘Köln Bonn Airport’un yanı
sıra Dortmund, Münster/Osnabrück, Paderborn/Lippstadt ve Weeze/Niederrhein şehirlerindeki Avrupa
bağlantılı diğer havalimanları sayesinde Kuzey Ren-Vestfalya’nın hem Almanya içindeki bütün önemli
merkezlerle, hem de dünyanın bütün metropol ve tatil bölgeleriyle hava yolu bağlantısı en iyi şekilde
sağlanmış bulunmaktadır. Yolcular, hızlı tren bağlantıları sayesinde bir saatten az bir sürede Avrupa’nın
en önemli ulaşım merkez noktası olan Frankfurt/Main havalimanına ulaşabilmektedir. Aachen teknoloji bölgesinin Maastricht (Hollanda) şehrindeki Aachen/Maastricht havalimanına olan yakınlığı ise ulaşım açısından ayrıca ek bir avantaj teşkil etmektedir. 20,34 milyon yolcu kapasitesi ile Düsseldorf havalimanı, Frankfurt/Main ve Münih’ten sonra Almanya’nın üçüncü büyük yolcu havalimanıdır. Köln Bonn
Havalimanı 9,6 milyon yolcusu ile Almanya sıralamasında 6’ıncı sırada olup Almanya’nın 3 numaralı
hava kargosu merkezidir (Frankfurt/Main ve Leipzig’ten sonra). Kuzey Ren-Vestfalya’daki havalimanlarından tüm dünyaya 400 doğrudan uçuş imkânı sunulmaktadır.
Karayolları: 2.200 km otoban ağı sayesinde eyaletin her önemli bölgesinden uzun mesafeli Avrupa
otoyol sistemine dolaysız ve hızlı bir bağlantı mevcuttur. Eyaletteki bütün önemli yerleşim birimlerinin
kendilerine ait otoban giriş ve çıkışları vardır. Buna ek olarak 4.800 km şehirlerarası karayolu, 12.800
km bölge karayolu ve 9.700 km ilçe karayolu bulunmaktadır.
Demiryolları: Almanya’nın en yoğun demiryolu ağı Kuzey Ren-Vestfalya’dadır. Demiryolu ağının toplam uzunluğu yaklaşık 6.000 km’dir. Kuzey Ren-Vestfalya, Alman Demiryolları’nın hızlı tren ağı içerisinde yer alan en önemli merkezlerden birisidir. Bunun en iyi örnekleri, Brüksel ve Paris’e uzanan
Thalys bağlantıları veya Köln’den kalkarak Frankfurt/Main üzerinden Basel şehrine uzanan yüksek hızlı
ICE hattıdır. Ayrıca Köln’deki ana tren garı Avrupa’nın en yoğun kullanılan demiryolu düğüm noktasıdır. Buradan her gün 280.000 yolcu ve 1.230 tren hareket etmektedir. Bunun yanında Alman Demiryolları şirketi Deutsche Bahn AG ve çok sayıda bölgesel demiryolu şirketi, tramvay ve metro sistemleri ile
yakın mesafeler için toplu taşıma hizmeti sağlamaktadır.
17
Su Yolları: Kuzey Ren-Vestfalya, Avrupa’nın en önemli suyollarının kesiştiği yerdedir. Denize kıyısı
olmadığı halde eyaletin Avrupa’nın büyük deniz limanlarına bağlantısı en iyi şekilde sağlanmıştır. Dünyada en yoğun gemi trafiğine sahip suyollarından biri olan Ren nehrinin 226 km’lik bölümü Kuzey RenVestfalya’dadır. Söz konusu eyalet ayrıca Almanya’nın en büyük iç liman merkezidir. Yaklaşık 120
limanda (23’ü kamuya ait) gemi yoluyla 125 milyon ton mal elleçlenmektedir. Ayrıca, dünyanın en büyük
iç limanı olan Duisburg limanı da eyalet sınırları içerisindedir. Duisburg’ta, özel şirket limanları dahil
olmak üzere tüm taşıyıcılar üzerinden yılda 125 milyon tonu aşkın mal elleçlenmektedir.
Dünyaca Ünlü Araştırma ve Geliştirme Merkezi
Bölgede bulunan 69 üniversite ve meslek yüksekokulu, yaklaşık 590.300 öğrencisi ile dinamik bir araştırma ve geliştirme ortamını garanti etmektedir. Eyaletin üniversite ve yüksekokullarında 3.000’den fazla
öğrenim dalı arasında seçim yapmak mümkündür. Almanya’daki üniversite mezunlarının yüzde 25’ü
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde eğitim görmüştür. Almanya’nın en büyük on iki üniversitesinin altısı
Kuzey Ren-Vestfalya’dadır. İktisat ve İşletme Fakültesi ile ün kazanmış Köln Üniversitesi 45.568 öğrencisi ile Hagen Açık Öğretim Üniversitesi’nden (67.515 öğrenci) sonra eyaletin en büyük ikinci üniversitesidir. Almanya ve eyaletler düzeyinde hayata geçirilen mükemmellik inisiyatifi kapsamında Aachen
Teknik Üniversitesi (RWTH) ve Köln Üniversitesi elit üniversite unvanını kazanmıştır. Kuzey RenVestfalya’daki üniversite öğrencileri arasında 66.400 yabancı öğrenci bulunmaktadır (tüm üniversite
öğrencilerinin %11,2’i).
48 teknoloji merkezi ve yüksekokul haricinde faaliyet gösteren yaklaşık 50 araştırma kuruluşu,
Avrupa’nın en yoğun araştırma networkunu oluşturmakta ve teknoloji transferi için ideal koşullar sunmaktadır. Söz konusu araştırma merkezleri arasında Jülich Araştırma Merkezi, Alman Havacılık ve
Uzay Merkezi gibi uluslararası alanda isim yapmış kuruluşlar ile federasyon ve eyaletlerin ortaklaşa
finanse ettiği 12 Max-Planck ve 11 Fraunhofer enstitüsü de yer almaktadır.
18
Kuzey Ren-Vestfalya’da Kültür, Etkinlik ve Spor Faaliyetleri
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti, yıllık 44 milyonu aşkın konaklama sayısı ile Almanya’nın en çok ziyaret
edilen bölgeleri arasında yer almaktadır. Köln Katedrali (Kölner Dom) 1 numaralı turistik çekim merkezidir. Diğer gözde yerler arasında Aachen Katedrali ve Augustusburg Sarayı bulunmaktadır. Bu
iki kilise ve harika bahçelere sahip saray, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak ilan edilmiştir. Ruhr bölgesinde, 90’lı yıllarda tasarlanan „Endüstri Kültürü Güzergahı“ boyunca çok değişik tarzlarda 52 kültür anıtı yer almaktadır. Zeche Zollverein Taş Kömürü Ocağı gibi milli önem içeren endüstri tesisleri de UNESCO Dünya Kültür Mirası unvanına sahiptir. 1986 yılında kapatılan söz
konusu taş kömürü ocağı, diğerlerinin yanında red dot design Müzesine de ev sahipliği yapmaktadır.
Burada dünyanın en büyük ve muhtemelen en sıra dışı çağdaş tasarım eserleri sergisi yer almaktadır.
Kültür – Çok Yönlü, Hırslı ve Eşsiz
Kuzey Ren-Vestfalya canlı bir kültüre sahiptir. Tiyatro, bale ve operalarda sahneye konulan oyunlar,
eyaletin sınırları dışında da büyük ilgi görmektedir. Örneğin Bochum Şehir Tiyatrosu Almanya’nın en
meşhur sahneleri arasındadır. Köln Filarmoni Salonu veya Dortmund Konser Salonu gibi salonların programları org konserlerinden klasik konserlere ve caz konserlerine kadar geniş bir yelpazeyi
kapsamaktadır. Bale severler içinse özellikle Rhein-Ruhr Bölgesi çok çeşitli etkinlikler sunmaktadır.
Kuzey Ren-Vestfalya aynı zamanda Almanya’nın dans kültürü merkezlerinden biridir. Dünyaca ünlü
yönetmen ve koreograf Pina Bausch’un 2009 yılı Haziran ayındaki vefatına kadar yönettiği Wuppertal Dans Tiyatrosu uluslararası üne sahiptir. Klasik dansın en üst düzeydeki çalışmalarının görülebileceği adreslerden sadece biri olan "Deutsche Oper am Rhein" Düsseldorf şehrinde bulunmaktadır.
Essen şehrindeki Aalto Tiyatrosu sadece temsili bir sahne değil aynı zamanda mimarisi uluslararası düzeyde ilgi çeken görülmeye değer bir mekandır.
Marius Müller-Westernhagen, Nena ve Herbert Grönemeyer gibi ünlü Alman rock ve pop yıldızları
eyalette bulunan çok sayıda salon ve açık alanda binlerce müzikseveri buluşturmaktadır. Ancak Kuzey
Ren-Vestfalya’da sadece müzik yapılmakla kalınmamakta, aynı zamanda müzik bestelenmektedir.
Bonn şehrinde dünyaya gelen Ludwig van Beethoven, eyaletin en ünlü klasik müzik bestecilerinden
biridir. Ayrıca Kraftwerk Grubu veya çağdaş besteci Stockhausen gibi yeni müzik akımları da Kuzey
Ren-Vestfalya Eyaleti’nde doğmuştur. Dünya çapında en büyük TV şovu olan Eurovision Song Contest 2011’in organizasyonunu üstlenen Düsseldorf şehri, sadece bu etkinlik için tadilattan geçirilen futbol arenasında yaklaşık 36.000 izleyiciye ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca 120 milyon izleyici, bu muhteşem etkinliği ekrandan canlı olarak takip etmiştir.
19
Kuzey Ren-Vestfalya’da, ünü Almanya sınırlarını aşan çok sayıda festival düzenlenmektedir.
Bunlar arasında Köln’deki Uluslararası Edebiyat Festivali lit.COLOGNE ile Oberhausen Uluslararası
Kısa Film Festivali de yer almaktadır. Ruhrtriennale Kültür Festivali, Bochum şehrindeki
"Jahrhunderthalle" salonu gibi Ruhr bölgesinin artık kullanılmayan fabrika binalarında düzenlenmektedir. Buralarda, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yaratıcı beyinler tarafından hazırlanmış
çağdaş müzik ve tiyatro yapımlarını dinlemek ve izlemek mümkündür.
Eyalet sınırları içinde yer alan yaklaşık 680 müze yılda 15 milyonu aşkın ziyaretçi çekmektedir. Örneğin Düsseldorf şehrindeki Kunstsammlung NRW’de yirminci yüzyılın en önemli sanatçılarına ait eserler sergilenmektedir. Köln’deki Ludwig Müzesi, Avrupa’daki çağdaş sanatın en önemli koleksiyonlarından birini barındırmaktadır. Moyland Sarayı’nın duvarları içinde, Kuzey Ren-Vestfalya’lı sanatçı Joseph
Beuys’un sanatsal çalışmalarının büyük bölümü sergilenmektedir. Ancak Kuzey Ren-Vestfalya’da sanata
sadece müzelerde rastlanmamaktadır: Christo gibi dünyaca ün yapmış sanatçılar, Ruhr bölgesinde,
Oberhausen’deki Gasometer gibi artık kullanılmayan fabrika binalarını sanat eserlerinin teşhir edilebileceği veya sanat gösterilerinin yapılabileceği mekanlara dönüştürmektedirler. Yeni yetişmekte olan genç
sanatçılar ile Kölnlü ressam Gerhard Richter gibi kariyerinin doruğundaki yıldızlar, çok sayıda galeri ve
müzelerde eserleri ile sanatseverleri büyülemekte ve eşi benzeri olmayan bir kültürel zenginlik yaratmaktadırlar. Rheinland bölgesi ise, sınır komşusu Benelux ülkeleri ile birlikte Avrupa’da sanat koleksiyoncularının
ve sanatseverlerin en yoğun olduğu bölgeyi teşkil etmektedir.
Her Zevke Uygun Etkinlik
Bir ülkenin kültür varlığının bir parçası da yemek kültürüdür. Kuzey Ren-Vestfalya bu konuda çok zengindir. Yemeğe çıkmak istenildiğinde bu çeşitlilik karşısında seçim yapmak adeta bir işkence haline
gelebilmektedir. Kuzey Ren-Vestfalya’nın dünyaca ünlü aşçıları, konukları için adeta gökyüzündeki
yıldızları toplamaktadır: Almanya’da toplam dokuz adet olan üç yıldızlı restoranların ikisi Kuzey RenVestfalya’dadır. Bütün dünya mutfaklarının yanı sıra, sirkeli sığır etinden (Rheinischer Sauerbraten) veya
kuşkonmazdan klasik fast food yemeği olan körili sosis yanında patatese kadar tipik Alman yemeklerini
Kuzey Ren-Vestfalya’da bulmak mümkündür.
Boş zamanlarda elbette başka etkinlikler de yapılabilir: Örneğin kayak yapanlar, Bottrop şehrindeki
dünyanın en uzun kapalı kayak pistinde bu sporun tadını çıkarabilir. Trekkingciler için 60.000
kilometre işaretli parkur, bisikletçiler için 13.800 kilometre bisiklet yolu mevcuttur. Eyalette bulunan
70 göl, sıcak günlerde serinleme ve su sporları için birçok keyifli imkân sunmaktadır. Eyalette bulunan 14 doğal parkın toplam alanı 10.000 kilometrekareden fazla olup, eyaletin yüzölçümünün yaklaşık %30’unu kaplamaktadır. Ayrıca, Eifel bölgesindeki Milli Park Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin
ilk milli parkıdır. Daha sakin ve keyifli zaman geçirmek isteyenler Ren nehri üzerinde çalışan tur tekneleri ile nehir kıyısındaki üzüm bağlarının ve kale kalıntılarının eşliğinde yolculuk yapabilir. Güneşli
günlerde golf sporu yapmak isteyenler için 170’yi aşkın golf sahası hizmet vermektedir. Kuzey RenVestfalya’da balıkçılıktan Zen jimnastiğine kadar hemen hemen her spor türü mevcuttur. Ayrıca
eyalet tam bir alışveriş cennetidir: Kuzey Ren-Vestfalya, ziyaretçi sayısı bakımından yüksek
yoğunluğa sahip en çok alışveriş caddesinin bulunduğu eyalettir. Düsseldorf şehrindeki Königsallee
alışveriş caddesi ise Almanya’nın en lüks alışveriş caddelerinden biridir.
20
Sporda Yaşanan Tarihi Anlar
Bir spor eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya’da çok sayıda tarihi ve son derece modern spor tesisleri bulunmaktadır. Bunu en belirgin şekli ile futbolda görmek mümkündür. Dünyanın başka hiçbir yerinde Kuzey
Ren-Vestfalya’daki yoğunlukta futbol arenası, başarılı futbol kulübü ve taraftar yoktur. Özellikle Ruhr bölgesinde futbolun önemi oldukça büyüktür. Futbol burada uzun bir geleneğe sahip olup güncel yaşamın ve
eğlence kültürünün sabit parçası haline gelmiştir. Teknoloji olarak yüksek düzeyde olan futbol arenalarında
(örneğin Dortmund, Gelsenkirchen/Schalke veya Köln) düzenli olarak çok çekişmeli müsabakalar düzenlenmektedir. Kuzey Ren-Vestfalya’da, toplam üye sayısı yaklaşık 1,5 milyon olan toplam 5.100 futbol kulübü
ve 38.000 takım bulunmaktadır.
Kuzey Ren-Vestfalya’da futbolun dışında birçok spor seçeneği daha vardır. Büyük spor salonlarından
kapalı ve açık yüzme havuzlarına, tenis sahalarından binicilik, dans, atıcılık, su ve golf sporu
tesislerine kadar 38.000 spor tesisinde her istek karşılanabilmektedir. Söz konusu spor tesislerinin
yanında Kuzey Ren-Vestfalya büyük spor etkinliklerinin organizasyonu için de en iyi koşullara sahiptir. 24
büyük spor salonunun her birinin seyirci kapasitesi 3.000 kişiden fazladır.
Aachen şehrinde, 1927 yılından beri binicilik sporunun dünya festivali olarak kabul edilen ve dünyanın
en önemli binicilik turnuvalarından biri sayılan CHIO Aachen düzenlenmektedir. Bu müsabakada, engelli
atlama ve dresaj alanlarında dünyaca ünlü yarışmacılar ödül ve madalya için yarışmaktadır. Ayrıca, iki yılda
bir düzenlenen dünyanın en büyük binicilik fuarı EQUITANA binicilik sporu ile uğraşan herkesin buluşma
noktasıdır.
39 buz salonu, Grefrath şehrindeki buz yarış pisti (Avrupa’daki en büyük buz sporu tesislerinden biri),
Winterberg’deki bob kızağı pisti, Sauerland bölgesindeki kayak atlama kulesi, Bottrop (dünyanın en uzun
kapalı kayak pisti) ve Neuss şehirlerindeki kapalı kayak pistleri sayesinde kış sporları da Kuzey RenVestfalya’da önemli bir konuma sahiptir. Almanya Buz Hokeyi Ligi’nde oynayan buz hokeyi takımları, maçlarını Düsseldorf, Köln ve Krefeld şehirlerindeki üç büyük spor arenasında yapmaktadır.
21
NRW.INVEST – Yatırımcılar için One Stop Agency
Kuzey Ren – Vestfalya Eyaleti resmi kalkınma ajansı NRW.INVEST, Almanya’nın bu 1 numaralı yatırım
merkezini uluslararası alanda pazarlamaktadır. Bu amaçla ajans tüm dünyadan Kuzey Ren-Vestfalya'ya
doğrudan yabancı yatırım kazanmak için çalışmaktadır. Söz konusu ajansın Japonya ve ABD’deki iştiraklerinin yanında Çin, Hindistan, Kore, Rusya ve Türkiye’de temsilcilikleri bulunmaktadır. Uluslararası temsilcilikleri ve Düsseldorf'ta bulunan merkezi ile NRW.INVEST, Kuzey Ren-Vestfalya’ya yatırım yapma veya
yerleşme projelerinde firmalara yardımcı olmaktadır. Almanya’nın ekonomik açıdan en önemli eyaleti olan
Kuzey Ren-Vestfalya’da hâlihazırda 14.300’ü aşkın yabancı şirket faaliyet göstermektedir.
NRW.INVEST sizlere ve yatırım yapmayı planlayan tüm yatırımcılara bir ticaret ve yatırım merkezi olarak Kuzey Ren-Vestfalya hakkında kapsamlı bir bilgi paketi sunmaktadır. NRW.INVEST’in uzmanları vergisel ve hukuksal konulara ilişkin izahatlarda bulunmakta, ekonomik yapı ve sektör kümelenmeleri hakkında
ayrıntılı bilgiler vermektedir. Söz konusu uzmanlar yatırım projelerini analiz ederek Kuzey Ren-Vestfalya’da
ilgili yatırım için uygun yerleri tespit edip yatırımcıya bildirmektedir. NRW.INVEST uzmanları yatırım projelerine en başından başlayarak başarıyla sonuçlanıncaya kadar gizlilik içinde refakat etmekte ve moderatörlük
yapmaktadır. Şirket kurulumunu gerçekleştirip faaliyete geçtikten sonra da NRW.INVEST yabancı şirketlere her konuda destek ve yardımcı olmaya devam etmektedir. Bu hizmetler özellikle genişleme yatırımlarında, yeni şirket kurma ve ek şube açma çalışmalarında söz konusu olmaktadır.
NRW.INVEST tüm bu görevleri yerine getirirken yerel ve bölgesel kalkınma ajansları ve ekonomi bakanlığı ile şirketlerle, birliklerle, sanayi ve ticaret odaları ve ekonomiye yakın diğer kurum ve kuruluşlarla sıkı bir
işbirliği içerisinde çalışmaktadır.
Eyalete ait bir ekonomik kalkınma ajansı olan NRW.INVEST, yerli ve yabancı şirketlere sunduğu bütün
bu hizmetler için hiçbir ücret veya bedel talep etmemektedir. Merkezi eyalet başkenti Düsseldorf’ta bulunan NRW.INVEST GmbH, 1960 yılında “Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Nordrhein-Westfalen mbH
(GfW)” (Kuzey Ren-Vestfalya Ekonomi Teşvik Ltd. Şti.) olarak kurulmuştur. Uluslararası alanda gösterdiği
faaliyetler ağırlık kazanmaya başlayınca söz konusu ajansın unvanı 2006 yılında NRW.INVEST olarak
değiştirilmiştir. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Hükümeti NRW.INVEST’in tek hissedarı olup ajans nezdinde
ekonomi bakanı tarafından temsil edilmektedir.
22
Düsseldorf
Chicago
Tüm Dünyada Temsil Ediliyoruz
NRW.INVEST
Ana Merkez
İrtibat Büroları
NRW.INVEST GmbH
NRW.INVEST China/Beijing
Economic Development Agency
of the German State of
North Rhine-Westphalia (NRW)
Xingliang Feng
Unit 1218, Landmark Tower 2
8 North Dongsanhuan Road, Chaoyang District
Pekin 100004, P.R. Çin
Tel.: +86 10 65907066
Faks: +86 10 65906055
E-posta: [email protected]
www.nrwinvestchina.cn
Economic Development Agency
of the German State of
North Rhine-Westphalia (NRW)
Petra Wassner
Völklinger Straße 4
40219 Düsseldorf, Almanya
Tel.: +49 211 13000-0
Faks: +49 211 13000-154
E-posta: [email protected]
www.nrwinvest.com
Yan Kuruluşlar
NRW.INVEST (NORTH AMERICA) LLC
Economic Development Agency
of the German State of
North Rhine-Westphalia (NRW)
Dr. John D. Gatto
150 North Michigan Avenue, Suite 2940
Chicago, IL 60601, ABD
Tel.: +1 312 6297500
Faks: +1 312 6297501
E-posta: [email protected]
www.nrwinvestllc.com
NRW.INVEST China/Nanjing
Economic Development Agency
of the German State of
North Rhine-Westphalia (NRW)
Jun Xu
25/F Jiangsu International Trade Mansion
50, Zhong Hua Lu
Nanjing, 210001, P.R. Çin
Tel.: +86 25 52270000
Faks: +86 25 52253219
E-posta: [email protected]
www.nrwinvestchina.cn
NRW Japan K.K.
Economic Development Agency
of the German State of
North Rhine-Westphalia (NRW)
Georg K. Löer
New Otani Garden Court 7F
4-1 Kioicho, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0094, Japonya
Tel.: +81 3 52102300
Faks: +81 3 52102800
E-posta: [email protected]
www.nrw.co.jp
NRW.INVEST China/Shanghai
Economic Development Agency
of the German State of
North Rhine-Westphalia (NRW)
Huaizhen Huang
17A, Tomson Commercial Building
No. 710 Dongfang Road
Shanghai, 200122, P.R. Çin
Tel.: +86 21 50819362
Faks: +86 21 50819363
E-posta: [email protected]
www.nrwinvestchina.cn
23
St. Petersburg
İstanbul
Pekin
Seul
Nanjing
Tokyo
Şangay
Mumbai
Pune
NRW.INVEST India/Pune
Economic Development Agency
of the German State of
North Rhine-Westphalia (NRW)
Golak C. Misra
Office No. 106, "Metro House"
Mangaldas Road, Bundgarden
Pune, 411001, Hindistan
Tel.: +91 99 23206530
E-posta: [email protected]
www.nrwinvest.com
NRW.INVEST India/Mumbai
Economic Development Agency
of the German State of
North Rhine-Westphalia (NRW)
Shreeram S. Iyer
Strategic IT Advisor
C-1403, 14th floor, RNA Height, J.V. Link Road
Andheri (East) Mumbai, 400093, Hindistan
Tel.: +91 22 28262194
Faks: +91 22 28262194
E-posta: [email protected]
www.nrwinvest.com
NRW.INVEST Korea
Economic Development Agency
of the German State of
North Rhine-Westphalia (NRW)
Soyeon Kim
Korea Business Center RM 1409
309, Gangnam-daero, Seocho-gu
Seoul, 137-860, Kore
Tel.: +82 2 34734670
Faks: +82 2 34734671
E-posta: [email protected]
www.nrwinvest.com
NRW.INVEST Turkey
Economic Development Agency
of the German State of
North Rhine-Westphalia (NRW)
Dr. Adem Akkaya
İnönü Cad. 24/4 Gümüşsuyu – Taksim
34437 İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 212 2491848
Faks: +90 212 2491849
E-posta: [email protected]
www.nrwinvest-istanbul.com.tr
NRW.INVEST Russia
Economic Development Agency
of the German State of
North Rhine-Westphalia (NRW)
Tatjana Schwarzkopf
Finlyandskij Prospekt 4 A
Business Centre Petrovskij Fort
8th floor, room 810
St. Petersburg, 194044, Russia
Tel.: +7 812 3321501
Faks: +7 812 3321598
E-posta: [email protected]
www.nrwinvest.com
Künye
Yayımlayan:
Yetkili Kişi:
Resimler:
NRW.INVEST GmbH
Manuela Ehresmann, Pazarlama Müdürü
Kapak: NRW.INVEST GmbH
Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH: S. 2
Economic Development Agency
of the German State of
Son Güncelleme: Eylül 2012
Fotolia: S. 5, S. 8, S. 18
NRW.INVEST GmbH: S. 6, S. 7, S. 9, S. 10, S. 12,
North Rhine-Westphalia (NRW)
Völklinger Straße 4
Tasarım:
S. 13, S. 14, S. 17
40219 Düsseldorf, Almanya
DIE PR-BERATER GmbH
Köln Bonn Airport: S. 16
Tel.: +49 211 13000-0
Worringer Straße 22
Oliver Franke/Tourismus NRW e.V.: S. 20
Faks: +49 211 13000-154
50668 Köln, Almanya
NRW.INVEST GmbH/B. Petershagen: S. 21, U4
E-posta: [email protected]
www.nrwinvest.com
NRW.INVEST GmbH
Economic Development Agency
of the German State of North Rhine-Westphalia (NRW)
Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf, Almanya
www.nrwinvest.com

Benzer belgeler

Bütün makaleleri PDF olarak indir

Bütün makaleleri PDF olarak indir Çevre Teknolojisi: Çevre teknolojisi sektörü, son yıllarda küresel alanda önemli bir anahtar endüstri konumuna yükselmiştir. Kuzey Ren-Vestfalya’nın bu büyüyen pazardaki yeri, Almanya geneli ile kı...

Detaylı

Çin, Almanya ve Türkiye`den gelen yatırımcılara ödül verildi

Çin, Almanya ve Türkiye`den gelen yatırımcılara ödül verildi yaklaşık yüzde 35’i de burada tüketilmektedir. Söz konusu bu rakamlar şunu göstermektedir: Kuzey RenVestfalya’da diğer bütün eyaletlere kıyasIa daha fazla enerji dönüştürülüp kullanılmaktadır. Eyal...

Detaylı

Kuzey Ren-Vestfalya – Avrupa`nın en cazip yatırım ve ticaret merkezi

Kuzey Ren-Vestfalya – Avrupa`nın en cazip yatırım ve ticaret merkezi yaklaşık yüzde 35’i de burada tüketilmektedir. Söz konusu bu rakamlar şunu göstermektedir: Kuzey RenVestfalya’da diğer bütün eyaletlere kıyasIa daha fazla enerji dönüştürülüp kullanılmaktadır. Eyal...

Detaylı