Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi

Transkript

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi
ÇİMENTO
Cement
Yıl / Vol : 20
And
Concrete
World
ve BETON
DUNYASI
Sayı / No : 115 TÇMB Yayın Organı / Journal of TÇMB Mayıs Haziran / May June 2015 Ücretsizdir / Free • ISSN 1301-0859
TÇMB 2015 Yılı
Eğitim ve Etkinlik Programı
İlk Dönemi Tamamlandı
TÇMB 2015 First Half
Training and Event Programme
Completed
TÜRK SANAYİİ İÇİN UFUK 2020
HORIZON 2020 FOR TURKISH INDUSTRY
Yapý Kimyasallarý San. ve Tic. A.Þ.
 ­
€‚
Tƒ„ …Fƒ„  
www.graceconstruction.com
GELECEKTE DAHA DA BÜYÜMEK ISTIYORSANIZ,
SAĞLAM TEMELLERINIZ OLDUĞUNDAN
EMIN OLMALISINIZ
Şimdi LOESCHE yenilikçi teknoloji zamanı. Daha fazla bilgi
için Hasan Başoğlu cep arayabilirsiniz +90 532 238 1976 veya
www.loesche.com ziyaret edin.
ÇİMENTO VE BETON DÜNYASI DERGİSİ İLAN TARİFESİ VE SÖZLEŞMESİ 2015
Advertisement Contract of Cement and Concrete World Magazine(2015)
İLAN TARİFESİ
Arka Dış Kapak
Ön İç Kapak
Arka İç Kapak
İç Tam Sayfa
İç Yarım Sayfa
İç çeyrek Sayfa
ADVERTISEMENT PRICE LIST
Back Cover
Front Internal Cover
Back Internal Cover
Inside Full Page
Inside Half Page
Inside Quarter Page
2.150 TL
1.850 TL
1.850 TL
1.375 TL
990 TL
680 TL
İNDİRİM ORANLARI
2 Sayılık veya aynı sayıda 2 sayfalık yayın
3 Sayılık veya aynı sayıda 3 sayfalık yayın
6 Sayılık yayın veya aynı sayıda 6 sayfalık yayın
DISCOUNT RATES
835 Euro
690 Euro
690 Euro
530 Euro
380 Euro
265 Euro
2 insertions
3 insertions
6 insertions
% 5
% 10
% 20
% 5
% 10
% 20
18% VAT included
Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.
Derginin bitmiş net boyutu 19.5x27 cm, 4 taraftan traş paylı calışılacak boyut ise 20.5x28 cm,ilanların 300 dpi çözünürlükte olmak kaydi ile,
Tiff, Jpeg, Pdf veya Freehand Mx formatinda olması gerekir.
Completed net size of magazine 19.5x27 cm, size to be worked wiıth cuts from 4 sides 20.5x28 cm,Advertisements must be in the format of Tiff, Jpeg,
Pdf or Freehand Mx provided that that they are registered to be at at 300 dpi resolution.
TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ
Tepe Prime A Blok Kat:18-19 Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9.km No: 266 06800 ANKARA
Tel: 444 50 57 • Fax: 0.312 265 09 06
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Reklamı Veren Kuruluş / Name of the Company :.....................................................................................................................................................
Yetkili Adı / Name of the Authorised Person :.....................................................................................................................................................
Görevi / Title:.....................................................................................................................................................
Adres - Vergi D. Bilgileri / Address:.....................................................................................................................................................
Tel / Fax :.....................................................................................................................................................
E-mail:.....................................................................................................................................................
Reklamın yayınlanacağı yer (The Place of the Advertisement):
Arka Dış Kapak Back External Cover (Dolu/ Full) Ön İç Kapak Front Internal Cover (Dolu/ Full)
Arka İç Kapak Back Internal Cover (Dolu/ Full)
İç Tam Sayfa Full Internal Page
Reklamın yayınlanacağı sayı (Issue of the Magazine):
Temmuz-Ağustos 2015Eylül-Ekim 2015Kasım-Aralık 2015
(July-August 2015)
(Sept-Oct 2015) (Nov-Dec 2015)
Yukarıdaki şartlar çerçevesinde firmamız reklamının “Çimento ve Beton Dünyası” dergisinde yayınlanmasını istiyoruz. Gerekli film ve
dokümanı dergi yayınlanmasından 1 ay öncesinde Birliğinize göndermeyi ve reklam bedelini sözleşmede belirtmiş olduğumuz sayı veya
sayıların basımından önce İŞBANKASI ANKARA KÜÇÜKEVLER ŞUBESİ 9428 (IBAN: TR65 0006 4000 0014 2110 0094 28)’e ödemeyi kabul ve
taahhüt ediyoruz.
We wish advertisement of our company to be published in “Cement and Concrete World” Magazine in the frame of above mentioned conditions.
We accept and undertake to send required film and document to your Association at the latest by one month before the publication of the magazine
and to pay each issues price before printing to İŞBANKASI ANKARA KÜÇÜKEVLER BRANCH 9428 (IBAN: TR65 0006 4000 0014 2110 0094 28).
Sözleşme imzalanmadan gönderilen reklamlar ilgili sayının programına dahil edilmeyecektir.
The advertisements, which sended without filled up advertisement contract, will not accept to the related issue(s).
Tarih/ Date…../…../……..
İmza yetkilisi, İmza ve Kaşe
Authorised signer, Signature and Stamp
Editörden
From the editor
n Prof.Dr. İsmail Özgür YAMAN
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin vizyon ve
hedefi, ülke kalkınmasında ve sektörün sürdürülebilir
gelişmesindeki yerinin tüm kamuoyunun takdir ve
kabulünü kazanarak vurgulanması olup, bu bağlamda
yapılan çalışmalardan bir bölümünü de düzenlenen eğitim
programları oluşturmaktadır.
Bu sayımızda yer verdiğimiz TÇMB tarafından düzenlenen
eğitim programları arasında üyelerimizin çeşitli
disiplinlerinde görevli 0-3 yıllık Mühendisleri için iki senede
bir organize edilen ve yaklaşık iki hafta süren “Çimento
Sanayii’nde Oryantasyon Eğitimi” bulunmaktadır. Ayrıca,
“Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi”, “Çimento
Öğütme Devrelerinin Verimliliğinin Simulasyon Yoluyla
Artırılması ve Öğütme Sistemleri ve Bakımı Kursu”, “Kimyasal
Kayıt Sistemi İkinci Bilgilendirme Toplantısı” ve “Çimento
Sektöründe Kestirimci Bakım Eğitimi” gibi eğitim ve kurs
programları da yine bu dönem düzenlenmiştir. TÇMB’nin
eğitim müdürlüğü tarafından organize edilen bunun gibi
eğitim programları her sene üyelerden gelen talepler
doğrultusunda şekillenmektedir. Bunlara ilave olarak
aynı birimimiz tarafından çeşitli meslektaşlar toplantıları
düzenlenmekte, böylece TÇMB misyon görevleri arasında
yer alan üyelerarası iletişimin sağlanmasına katkıda
bulunulmaktadır. Bu dönem düzenlenen meslektaşlar
toplantıları arasında “Makine Bakım Meslektaşları” ve
“Enerji Meslektaşları” toplantıları yer almaktadır. Bu eğitim
programlarına ve toplantılara ilişkin bilgiyi ilerleyen
sayfalarda bulabilirsiniz.
Her zaman olduğu gibi bu sayımızda da yine sektörü
ilgilendiren konular ve gelişmelere ilişkin haberleri
aktarmaya devam ediyoruz.
İran’da düzenlenen
“CEMENTIRAN - 2. Uuslararası Çimento Pazarı, ihracat,
Ekipman, Çevre Uluslararası Fuarı ve Konferansı”, “INTERCEM
LONDRA 2015 Konferansı” ile “17. Avrupa Hazır Beton Birliği
(ERMCO) Kongresi” bunlardan sadece birkaçı. Ayrıca,
üyelerimizin düzenlediği etkinlikler ile çimento sektörüne
yeni kurulan ve kurulmakta olan fabrikalara ait bilgileri de
sizlerle paylaşıyoruz.
Sektörden ekonomik haberler bölümümüzde ise 2015
yılına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu raporu ile TÜİK
tarafından hazırlanan ve bu yılın ilk çeyreğine ilişkin
değerlendirmeleri bulacaksınız. Her ne kadar pek içacıcı
veriler bulunmasa da ilgiyle okuyacağınızı umuyorum.
Çevreden haberler bölümünde ise her zamanki gibi güncel
mevzuat bilgileri ile Avrupa’da çevre konularıyla ilgili
yaşanan gelişmeleri bulabilirsiniz. Bu sayıda tanıttığımız
Akçansa Büyükçekmece Fabrikası’na ilişkin haberimizi
ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.
Bu sayımızdaki araştırma-geliştirme bölümünde ise
“Farklı Metilen Mavisi Değerlerine Sahip Kırma Kumların
Karakterizasyonu ve Beton Üzerindeki Etkileri” başlıklı bir
çalışmayı bulacaksınız. İlginizi çekeceğini umuyorum.
Hepinizin iyi bir yaz tatili geçirmenizi dileyerek, bir sonraki
sayıda görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum...
ÇBDCCW 115
The vision and goal of Turkish Cement Manufacturers’
Association is to be recognized and appreciated by the public
for our support in the sustainable development of the sector
and the economic progress of our country. One part of the
activities performed within this context is the organization of
training programs.
Among the training programs presented in this issue, I
would like to start with the “Orientation Training in the
Cement Industry” that is offered for junior engineers of
various disciplines which organized at every two years,
and lasts about two weeks. Moreover, “Training of Safety
Information Data Sheet Preparers”, “Increasing the Efficiency
of the Cement Grinding Circuits by Simulation and Grinding
Systems and Maintenance Course”, “Second Informatory
Meeting on Chemical Registration System” and “Training for
Predictive Maintenance in Cement Sector” was organized in
this period. Every year, training programs such as those are
organized by TCMB’s “Training and Evaluation Department”
and are formed by the requests’ of our members. Additionally,
meetings are also organized for various colleagues working
in the same unit, thus contributing to the establishment of
communication amongst members which is again one of
the TÇMB mission tasks. During this period, meetings were
organized for “Machine Maintenance Colleagues” and
“Energy Colleagues”. You can find information about these
training programs and meetings on the following pages.
In this issue, as we always do, we will continue to transfer
developments and news related to our industry. The
“CEMENTIRAN 2nd International Exhibition & Conference on
Cement Market” organized in Iran, “INTERCEM London 2015
Conference”, and “17th European Ready Mixed Concrete
Organization (ERMCO) Congress” are only a few of those.
In addition, you can also find information on the events
organized by our members, and news from the newly
established cement factories.
In our economic news from the sector section, you can find a
review of the reports presented by the European Commission
about 2015, and by TÜİK on the first quarter of this year.
Although the data that is presented is not promising, I hope
you will read it with interest. In our environmental news
section you can find information not only on the current
legislative about environment but also on the developments
about environmental issues in Europe. In this issue the factory
that we are presenting is Akçansa Büyükçekmece Plant. You
can find detailed news about this factory in the upcoming
pages.
On the research and development part of this issue there is
an article entitled “Characterisation of Crushed Sands With
Various Methylene Blue Values and Their Effects On Concrete”.
I hope it will be of interest.
I wish you all a good summer vacation and send my best
regards until we meet in the upcoming issue…
11
YIL / VOL : 20; No: 115 TÇMB YAYIN ORGANI / JOURNAL OF TÇMB
MAYIS HAZİRAN / MAY JUNE 2015 ISSN 1301-0869
İçindekiler/ Contents
15
TÇMB’den Haberler News from TÇMB
36
Sektörden Ekonomik Haberler Economic News from the Sector
41
Çevreden Haberler Environmental News
Genel Yayın Müdürü ve Sahibi (TÇMB Adına)
Owner (On behalf of TÇMB)
Mustafa Şefik TÜZÜN
45
Ar-Ge Enstitüsü’nden Haberler News from the R&D Institute
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Editor-in Chief
Prof.Dr. İ. Özgür YAMAN
Yardımcı Editör Associate Editor
Sabit USLU (Haberler ve Reklamlar/News and Features)
48
Akçansa Büyükçekmece Fabrikası
Akçansa Büyükçekmece Plant
Mürsel ÖZTÜRK, Pelin AYTURAN
Kapak Tasarım Cover Design
Gizem BUZACI
59
Çimento Sektör Haberleri News from Cement Sector
69
Çimento ve Beton Yayın Özetleri Cement and Concrete Related Literature Survey
73
Toplantılar/Fuarlar Meetings/Fairs
77
Yayın Kurulu Editorial Board
Çağlan BECAN, Zeynep AYGÜN HAZER,
Dağıtım Distribution
Sabahat KURT
Yayınlar Publications
İki ayda bir yayınlanır Published bi-monthly
Yayın İdare Merkezi Communication
Tepe Prime A Blok Kat:18-19 Eskişehir Devlet Yolu
(Dumlupınar Bulvarı) 9. km No: 266 06800 Ankara
Tel 444 50 57 Fax (90 312) 265 09 06
www.tcma.org.tr • e-mail: [email protected]
Hazırlık Preparation
Kadir ARSLANTÜRK
Baskı Printing
Fersa Ofset Baskı Tesisleri
Ostim 36. Sk No: 5/C-D ANKARA
Tel (90 312) 386 17 00 Fax (90 312) 386 17 04
www.fersaofset.com
Kapak/Cover
TÇMB 2015 Yılı Eğitim ve
Etkinlik Programı İlk Dönemi Tamamlandı
TÇMB 2015 First Half Training and
Event Programme Completed
Basım Tarihi 15 Temmuz 2015
haberler news
Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi
Training of Safety Information Data Sheet Preparers
03 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazetede
yürürlüğe giren Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik kapsamında
güvenlik bilgi formlarını hazırlayacak sektör çalışanları için
4/7 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Güvenlik Bilgi Formu
(MSDS) Hazırlayıcısı Eğitimi ve Sınavı” düzenlendi. NBC
Belgelendirme kuruluşu ile birlikte düzenlenen eğitime 27
uzman katıldı.
Within the scope of the “Regulation on the Safety Information
Forms Regarding Detrimental Substances and Mixtures”
entered into force being published in the Official Gazette
dated 03 December 2014 and with 29204 number, a “Safety
Information Form (MSDS) Preparer Training and Exam” were
organized for the sector employees who would arrange the
“Safety Information Forms” between 4 and 7 May 2015.27
experts attended the training organized together with NBC
Certification institution.
4 gün süren eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan
katılımcılara TÜRKAK’tan Akreditasyonlu “Güvenlik Bilgi
Formu Hazırlayıcısı Sertifikası” verildi.
The participants who were successful in the exam held
subsequent to the training that lasted 4 days were granted
the “Safety Information Form Preparer Certificate” with
TÜRKAK Accreditation.
Çimento Öğütme Devrelerinin Verimliliğinin
Simulasyon Yoluyla Artırılması ve Öğütme
Sistemleri ve Bakımı Kursu
Course on “Increasing the Efficiency of the Cement Grinding Circuits by
Simulation and Grinding Systems and Maintenance”
TÇMB ve Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği
Bölümü Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı tarafından
Ankara’da çimento sektöründe öğütmeden sorumlu
mühendisler için “Çimento Öğütme Devrelerinin
Verimliliğinin Simülasyon Yoluyla Artırılması ve Öğütme
Sistemleri ve Bakımı Kursu” düzenlendi.
“The Course of Increasing the Efficiency of the Cement
Grinding Circuits by Simulation and Grinding Systems and
Maintenance” was held by TÇMB and Hacettepe University
Mining Engineering Ore Dressing Department for the
engineers responsible for grinding in the Cement Sector in
Ankara.
6/8 Mayıs 2015 tarihleri arasında uygulamalı olarak
gerçekleştirilen kursun eğitmenliklerini Prof. Dr. Hakan
Benzer ve Yrd. Doç. Dr. Okay Altun yaptılar.
Prof. Dr. Hakan Benzer and Assist. Prof. Dr. Okay Altun
provided the applied trainings that were realized between 6
and 8 May 2015. Within the scope of the course, use of models
in the measurement of the performance of the grinding circuit
and improvement of the measured performances and the
manner of creating the models utilizing the data compiled
from the grinding circuits were taught to the attendees by
Kurs kapsamında, öğütme devresinin performansının
ölçülmesi ve ölçülen performansların iyileştirilmesinde
modellerin kullanımı ile endüstriyel öğütme devrelerinden
toplanmış olan veriler kullanılarak modellerin nasıl
ÇBDCCW 115
15
haberler news
oluşturulduğu çimento endüstrisi için geliştirilmiş yazılım
kullanılarak uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldı.
using the software developed for the cement industry and in
practice.
Tesislerden örnek alma ve alınan verilerin kalitesinin
kontrolü için yapılması gerekenler kurs kapsamında
tartışıldı.
Sampling from the plants and the things to be done for the
control of the quality of the data received were discussed in
the course.
26 mühendisin yer aldığı kurs sonunda tüm katılımcılara
sertifika verildi.
At the end of the course attended by 26 engineers, all the
trainees were granted certificates.
Kimyasal Kayıt Sistemi (CLP)
II. Bilgilendirme Toplantısı
Second Informatory Meeting on Chemical Registration System (CLP)
İlki “T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin katılımı
ile 3 Nisan 2015 tarihinde yapılan Kimyasal Kayıt Sistemi
CLP) Bilgilendirme toplantısının uygulamalara yönelik
II. Toplantısı 8 Mayıs 2015 tarihinde TÇMB’nde yapıldı.
Toplantıda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarınca
çimento ve klinker örneklemeleri üzerinden kimyasal kayıt
sistemine giriş uygulamaları yapıldı. Sektör uzmanlarının
kayıt sistemi ile ilgili tüm soruları yanıtlandı.
Toplantıya 41 meslektaş katıldı.
16
Within the scope of the “Regulation on the Safety Information
Forms Regarding Detrimental Substances and Mixtures”
entered into force being published in the Official Gazette
dated 03 December 2014 and with 29204 number, a “Safety
Information Form (MSDS) Preparer Training and Exam” were
organized for the sector employees who would arrange the
“Safety Information Forms” between 4 and 7 May 2015.27
experts attended the training organized together with NBC
Certification institution. The participants who were successful
in the exam held subsequent to the training that lasted 4
days were granted the “Safety Information Form Preparer
Certificate” with TÜRKAK Accreditation.
ÇBDCCW 115
haberler news
Çimento Sektörü Enerji Meslektaşları Toplantısı
Cement Sector Energy Colleagues Meeting
Çimento Sektörü Enerji Meslektaşları 14 Mayıs 2015
tarihinde TÇMB’nde biraraya geldi.
Cement Sector Energy Colleagues came together on 14 May
2015 at TÇMB’s office.
Oturum Başkanlığını Votorantim Yozgat Çimento Genel
Müdürü ve TÇMB Enerji Alt Komitesi Başkanı Özgür
Şahan’ın yaptığı toplantının sabah oturumunda, 2002
yılından bu yana Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
(YEGM) ile birlikte yürütülen “Çimento Sektöründe Enerji
Verimliliği Kıyaslama Çalışması 2014 yılı Versiyonu ve
5 Yıllık Kıyaslamaları” konusu YEGM’den Ersoy Metin
tarafından sunularak sektörün teknolojik gelişimi ve enerji
verimliliğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.
In the morning session of the meeting chaired by Özgür
Şahan, Votorantim Yozgat General Manager and TÇMB
Energy Subcommittee Chairman, “Energy Efficiency
Comparison Study 2014 Version and 5-year Comparisons in
the Cement Sector,” which has been implemented since 2002
together with the Renewable Energy Directorate General
(YEGM), was presented by Ersoy Metin from YEGM, and
knowledge regarding the technological development and
energy efficiency was shared.
Bu çalışmanın ardından özellikle çimento sektöründe 2009
yılından bu yana uygulama alanı bulan “Atık Isıdan Geri
Kazanım (WHR) tesislerinin (2010/2014) Yılları Kıyaslama
Çalışması Sonuçları ve Yaşanan Sorunlar” konusunda Nuh
Çimento’dan Hasan Çebi’nin sunumu, bu yatırımı düşünen
ve yatırıma başlayan fabrika temsilcileri için önemli katkılar
sundu.
Subsequent to this session, the presentation of Hasan Çebi
from Nuh Cement entitled “The Results of the Comparison of
the Waste Heat Recovery (WHR) Facilities and the Problems
Experienced,” which has been applied particularly in the
cement sector since 2009, provided significant contributions
to the representatives of the plants contemplating about or
having already started such investment.
TÇMB Enerji Alt Komitesi tarafından çimento sektörü
için hazırlanmakta olan Enerji Verimliliği Etüd Kılavuzu
kapsamında sonuçlanma aşamasına gelen aşağıdaki
konular meslektaşlarla paylaşıldı:
Following issues that have reached the finalization stage
within the scope of the Energy Efficiency Audit Guide being
prepared by the TÇMB Energy Subcommittee for the cement
sector were shared with the colleagues:
Termal Enerji ve Fanlar (Özgür Şahan/ Votorantim Yozgat)
Thermal Energy and Fans (Özgür Şahan/Votorantim Yozgat)
Elektrik Besleme Sistemleri (Zafer Öztürk/ Göltaş)
Power Supply Systems (Zafer Öztürk/Göltaş)
ÇBDCCW 115
17
haberler news
Elektrik Besleme Sistemleri ve Verimlilik Hesaplama (Adnan
Gülbal/ Bursa Çimento)
Power Supply Systems and Efficiency Calculation (Adnan
Gülbal/Bursa Cement)
Basınçlı Hava Kompresörleri (Fırat Taner Yapalı/ Çimentaş)
Pressurized Air Compressors (Fırat Taner Yapalı/Çimentaş)
Torbalı Filtreler (Bülent Bulut/ Baştaş)
Bag Filters (Bülent Bulut/Baştaş)
Nakil Sistemleri ve Pompalar konusunda çalışmaların
devam ettiği kılavuzun kitapcık şekline getirilip sektör ile
paylaşılması hedeflenmektedir.
It is intended to turn the guide, with which the works on
Transmission Systems and Pumps are ongoing, into a booklet
and share it with the sector.
Toplantının öğleden sonraki oturumunda ise “Enerji Güç
Kalitesi Sorunları ve Sürdürülen Çalışmalar” konulu bir
panel düzenlendi.
18
In the afternoon session of the meeting, a panel entitled
“Energy Power Quality Problems and Works Ongoing” was
held.
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nden Abdulkadir Duman,
TEİAŞ’tan Ercüment Özdemirci, TEDAŞ’tan Murat Taşpınar
ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nden Metin
Doğan’ın katıldığı panelde Enerji Güç Kalitesi Bölgesel
Toplantıları’nın devam ettiği, Aras ve Toros Bölgesi’nden
sonra Vangölü ve Akdeniz Bölgesi tüketici ve dağıtım
şirketlerinin katılımı ile yeni bir toplantı yapılacağı,
bu toplantılara tüketicilerin kayıp maliyetlerine ilişkin
çalışmalarını da sunmaları talep edildi.
In the panel attended by Abdulkadir Duman from the Energy
Works Directorate General, Ercüment Özdemirci from TEİAŞ,
Murat Taşpınar from TEDAŞ, and Metin Doğan from the
Society for Power Distribution Services, it was stated that the
Energy Power Quality Regional Meetings were ongoing and
that a new meeting will be held with the participation of the
consumer and distribution companies of the Vangölü and
Mediterranean Regions, subsequent to the Aras and Taurus
Region, and they were requested to present their studies
regarding the cost about illegal uses of the consumers.
Bölgesel çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanıp
sanayi sektörleri için enerji güç kalitesinden kaynaklı
kayıplar, nedenleri ve gerekli yatırım boyutlarının Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kanalı ile Bakanlar Kurulu’na
sunulacağı bildirildi.
It was stated that the regional works will be completed until
the yearend and the losses resulting from the energy power
quality for the sectors of the industry, their reasons, and the
required dimensions of investment and delivered to the Board
of Ministers via the Ministry of Energy and Natural Resources.
ÇBDCCW 115
haberler news
Çimento Sektöründe Kestirimci Bakım Eğitimi
Training for Predictive Maintenance in Cement Sector
TÇMB’nin sektör çalışanlarına yönelik eğitim programları
kapsamında yer alan Çimento Sektöründe Kestirimci Bakım
Eğitimi 4 Haziran 2015 tarihinde TÇMB’de gerçekleştirildi.
Maray Makina’dan Bakım Planlama ve Kestirimci Bakım
Uzmanı İbrahim Tütünoğlu’nun eğitmenliğinde ve 20 bakım
mühendisinin katılımı yapılan eğitimde;
- Bakım Onarım Yöntemleri
- Bozulunca Bakım ve Örnek Çalışma
- Koruyucu Bakım ve Örnek Çalışma
- Uyarıcı (Kestirimci) Bakım ve Örnek Çalışma
- Önleyici Bakım ve Örnek Çalışma
- Proaktif bakım
- Planlı Bakım ve Örnek Çalışma
- Temel Arıza Nedenleri/Pareto Kuralı
- Tanımlama Teknolojileri
Konuları aktarıldı.
Eğitim soru cevap ve genel değerlendirme bölümü ile sona
erdi.
ÇBDCCW 115
Training for Predictive Maintenance in Cement Sector that
takes place within the scope of the training programs of
TÇMB for the sector employees was provided on 4 June 2015
at TÇMB’s office.
In the training provided by İbrahim Tütünoğlu, Maray
Machine Maintenance Planning and Predictive Maintenance
Expert, with the participation of 20 maintenance engineers,
the issues of
- Maintenance Repair Methods
- Maintenance and Sample Operation upon Breakdown
- Protective Maintenance and Sample Study
- Cautionary (Predictive) Maintenance and Sample Study
- Preventive Maintenance and Sample Study
- Proactive Maintenance
- Planned Maintenance and Sample Study
- Basic Breakdown Reasons/Pareto Rule
- Identification Technologies
were lectured.
The training ended with questions and answers and general
evaluation section.
19
.
Martin Engineering, dökme malzemelerin taşınmasını
Daha Temiz, Daha Emniyetli ve Daha Verimli
hale getirmeye odaklı, kapsamlı bir tesis
içi Çözüm ve Hizmet yelpazesi sunar.
ETKİLİ BANT
TEMİZLİĞİ
MALZEME AKIŞI
İYİLEŞTİRMELERİ
TOPLAM MALZEME
KONTROLÜ
KAPSAMLI SAHA
SERVİSLERİ
KAPSAMLI TOZ
YÖNETİMİ
ENDÜSTRİYE YOL
GÖSTEREN EĞİTİMLER
MARTIN ENGINEERING
T +90 216 499 34 91
[email protected]
martin-eng.com.tr
1944’ den bu yana...
Bir dünya markası
® ABD ve diğer ülkelerde Martin Engineering şirketinin
tescilli markasıdır. © Martin Engineering 2015.
Ek bilgiler http://martin-eng.com.tr/page/ticari-markalar
web sitesinden elde edilebilir.
haberler news
Çimsa Grubu’na Simulasyon Yoluyla Döner Fırın
İşletmeciliği Eğitimi
Rotary Kiln Operation through Simulation Training to the Çimsa Group
TÇMB tarafından Çimsa Çimento grubuna bağlı fabrikaların
ilgili personeline “Döner Fırın İşletmeciliği Simulasyon
Uygulamaları Eğitimi“ organize edildi.
“Rotary Kiln Operation Simulation Applications Training“ was
organized by TÇMB for the respective personnel of the plants
of the Çimsa Cement Group.
4 Haziran 2015 tarihinde Eskişehir Halk Eğitim Merkezi’nde
yapılan eğitime fırın işletmeciliğinden sorumlu ekip
liderleri ve vardiya amirlerinden oluşan 14 kişilik bir ekip
katıldı.
A 14-person team consisting of the team leaders responsible
for kiln operations and of shift superintendents took part in
the training conducted on 4 June 2015 at the Eskişehir Public
Education Center.
KHD firmasının SIMULEX programı üzerinden yapılan
eğitimde katılımcılara;
•
•
•
•
•
•
•
Eğitim hakkında genel bilgilendirme,
SIMULEX programının kullanımı hakkında genel bilgi,
Fırın ateşlemede yapılması gerekenler,
İlk farin beslemede dikkat edilecek hususlar,
Klinker üretiminin artırılması ve optimizasyonu,
Çeşitli senaryolar ve çözüm teknikleri,
Acil durumlar ve bunlarin giderilmesi (siklon tıkanması
vb),
• İkincil yakıt ve bypass sistemlerinin kullanılması,
•Simulasyon uygulamaları. konuları aktarıldı ve
uygulamalar yaptırıldı.
TÇMB Eğitim Müdürü Sabit Uslu’nun da eşlik ettiği
programın eğitmenliğini Humboldt Wedag GmbH
firmasından Thomas Jaskolka ve Sinan Üzer yaptı.
Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifikaları verildi.
22
In the training performed via the SIMULEX program of KHD
Firm, the attendees were provided the following:
General information regarding the training and the use of the
program;
• General information on training.
• Information on how to use the SIMULEX.
• Things to be taken into account in initial firing up a kiln;
• Increasing and optimizing clinker production;
• Various scenarios and solution techniques;
•Emergencies and elimination of them (like silicone
blockage, etc.)
• Use of the secondary fuel and bypass systems
• Simulation applications
Thomas Jaskolka and Sinan Üzer from Humboldt Wedag
GmbH Firm were the trainers of the program that was also
attended by TÇMB Training Manager Sabit Uslu.
Subsequent to the training, all the attendees were given their
certificates.
ÇBDCCW 115
haberler news
Çimento Sektörü
Makine Bakım Meslektaşları Toplantısı
Cement Sector Machinery Maintenance Colleagues Meeting
Çimento Sektörü Makina Bakım Müdür, Şef ve Mühendisler
için düzenlenen “Meslektaşlar Toplantısı” 05 Haziran
2015 tarihinde Ankara’da TÇMB Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi.
The Colleagues Meeting organized for the Cement Sector
Machinery Maintenance Manager, Chiefs, and Engineers was
held on 05 June 2015 in Ankara at the TÇMB Conference Hall.
Baştaş Çimento Bakım Müdürü Ruhi Bilge’nin yönettiği
toplantıda meslektaşlar ile aşağıdaki çalışmalar paylaşıldı:
In the meeting chaired by Ruhi Bilge, Baştaş Cement
Maintenance Manager, following studies were shared with
the colleagues:
- Çimento Fabrikalarının Mekanik Bakımda 2014 Performans
Değerlendirmesi ve 5 Yıllık Kıyaslaması, Çetin Akmaz (Nuh
Çimento)
- 2014 Performance Assessment of the Cement Plants in
Mechanical Maintenance and 5-year Comparison, Çetin
Akmaz (Nuh Cement) ;
- 2014 yılı Verileri ile Çimento Sektöründe Soğutucuların
Değerlendirilmesi, Ruhi Bilge (Baştaş)
- Döner Fırın Klinker Soğutucusuna Fix Inlet Montajı, Alper
Tazegün (Çimentaş)
- Akçansa Büyükçekmece Çimento Değirmeni Seperatör
Yatırımı (Bayram Kaya-Akçansa)
-Atık Isıdan Geri Kazanım (WHR) tesislerinde kurulum
öncesi, kurulum aşaması ve sonrasında yaşanan sorunlar,
dikkat edilmesi gerekli hususlar, Adnan Gülbal (Bursa
Çimento)
34 Meslektaşın biraraya geldiği toplantıda meslektaşlar
sunumların dışında güncel konularda görüş alışverişlerinde
bulundular.
ÇBDCCW 115
- Assessment of the Coolers in the Cement Sector with 2014
Data, Ruhi Bilge (Baştaş);
- Fix Inlet Mounting to a Rotary Kiln Clinker Cooler, Alper
Tazegün (Çimentaş);
-
Akçansa Büyükçekmece Cement
Investment (Bayram Kaya-Akçansa);
Mill
Separator
- Problems Encountered in the Waste Heat Recovery (WHR)
Plants Prior, During, and After Installation, and the Issues to
Take into Account, Adnan Gülbal (Bursa Cement);
In the meeting where 34 colleagues came together, they
exchanged knowledge about the current issues in addition
to the presentations.
23
haberler news
Çimko Narlı Fabrikasına ISO 50001: 2011 Enerji
Yönetimi ve İç Tetkikçi Eğitimi
ISO 50001:2011 Energy Management and Internal Inspector Training for
the Çimko Narlı Plant
24
TÇMB tarafından Çimko Narlı Fabrikası çalışanlarına 0812 Haziran 2015 tarihleri arasında ISO 50001:2011 Enerji
Yönetim Sistemi Temel ve İç tetkikçi Eğitimi düzenlendi.
An ISO 50001:2011 Energy Management and Internal
Inspector Training was organized for the employees of the
Çimko Narlı Plant by TÇMB between 08 and 12 June 2015.
Eğitimin ilk üç günüde ISO 50001:2011 EnYS Standart
Bilinçlendirme, Enerji Planlama, Gözden Geçirme,
Performans Göstergeleri ve Tasarım konuları verildi.
On the initial three days of the training, the subjects of
Raising Awareness on ISO 50001:2011 EnYS Standard, Energy
Planning, Review, Performance Indicators, and Design were
provided.
Son iki gününde ise ISO 50001:2011 İç Tetkikçi Semineri
eğitimi ve sınavı yapıldı.
On the last two days, ISO 50001:2011 Internal Inspector
Seminar Training and examination were conducted.
21 personelin katıldığı eğitim sonunda yapılan sınavda
başarılı olanlara belgeleri verildi.
Those who passed the exam held at the end of the training
attended by 21 personnel were given their certificates.
ÇBDCCW 115
BE PART OF THIS EVENT!
13th TÇMB INTERNATIONAL
TECHNICAL SEMINAR & EXHIBITION
7-10 OCTOBER 2015
TITANIC DELUXE BELEK ANTALYA, TURKEY
Main Theme: “Sustainable Environment and Energy”
Low Carbon Technologies in Cement Production
Industrial Symbiosis
Use of Wastes
Innovation and New Technologies
All other subjects related to sector
*Media Sponsors
*Main Sponsors
Gala Dinner: Aybars Makina
Opening Cocktail: ABB
Seminar Bags, Documents and Flash Drives: REMSAN
Networking Cocktail: GRACE Construction Chemicals
Seminar Luncheon: AERZEN
Refreshment Breaks: Schneider Electric
Lanyards: IDEA Construction Chemicals
*Session Sponsors
*Special Sponsors
Özgün Makina
SIEMENS
Fritz & Macziol
CNBM International Engineering Co. Ltd.
*Current Sponsors (May, 2015)
For Registration Fees and Other Details
www.tcma.org.tr/technicalseminar2015/index.html
Supported by:
haberler news
Çimento Sanayii’nde Oryantasyon Eğitimi
Orientation Training in the Cement Industry
26
Birliğimizin 2015 yılı Eğitim Programları çerçevesinde
üyelerimizin çeşitli disiplinlerde görevli 0-3 yıllık mühendisler için organize edilen “Çimento Sanayiinde
Oryantasyon Eğitimi”, 8/19 Haziran 2015 tarihleri arasında
TÇMB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
The “Orientation Training in the Cement Industry” organized
within the frame of Association’s 2015 Training Programs for
the engineers with 0 to 3-year experience working in various
disciplines in our members’ enterprises was realized between
the dates of 8 and 19 June 2015 at the TÇMB Conference Hall.
Birliğimizden ve 22 fabrikadan toplam 52 mühendisin
katıldığı eğitimde, sektör tecrübesi bulunan 17 eğitmen
tarafından ocak işletmeciliğinden paketlemeye kadar
tüm prosesler teknoloji ve kalite konuları, ekonomi,
çevre, enerji verimliliği ve İSG boyutları ile sunuldu. Ayrıca
elektrik ve mekanik bakım yönetimleri, yönetim sistemleri
ve sarf malzemelerine ilişkin bilgiler verildi.
In the training attended by aggregately 52 engineers from
our Association and 22 plants, the issues of all the processes
ranging from the quarry operations to packaging as well as
the technology and quality were presented by 17 trainers,
with their dimensions of economy, environment, energy
efficiency, and HSW. In addition, information about electrical
and mechanical maintenance methods, management
systems, and consumables was presented.
11 gün süren eğitim sırasında Baştaş Çimento Fabrikası ve
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Fabrikalarına teknik inceleme
gezisinde bulunuldu.
During the training that lasted 11 days, technical visits to the
Baştaş Cement Plant, Kümaş Plant, and Manyezit Sanayi A.Ş
Plants were conducted.
Başarılı geçen eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları
verildi.
Subsequent to the training that was carried out successfully,
the attendees were given their certificates.
ÇBDCCW 115
haberler news
TÇMB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden
Nuh Çimento Ziyareti
TÇMB Vocational and Technical Anatolian High School Visits Nuh Cement
TÇMB
A plant visit organized annually within the scope of the
organizasyonunda her yıl düzenlenmekte olan fabrika gezisi
cooperation between the Ministry of Education and Industry
7 Mayıs 2015 tarihinde Nuh Çimento fabrikasına yapıldı.
sectors by TÇMB was paid on 7 May 2015 to the Nuh Cement
MEB-Sanayi
Sektörü
işbirliği
kapsamında plant.
TÇMB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Kimya Proses
Bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan 33 kişilik
gruba gezi öncesi fabrika hakkında yetkilileri tarafından
genel tanıtım yapıldı.
Daha sonra sahaya çıkan gruba İSG önlemleri ile birlikte
çimento üretim prosesi akışı izlenerek teknik bilgilendirme
yapıldı.
The plant was introduced in general to the 33-person
group consisting of the students and teachers of the TÇMB
Vocational and Technical Anatolian High School Chemistry
Process Department by the representatives prior to the trip.
Later on, the group watched the cement production process
flow and was given technical information along with the
HSW precautions.
Öğretmen ve öğrenciler, çok verimli geçen gezinin
The teachers and students stated that subsequent to the visit
ardından Nuh Çimento’nun ilgi ve yakınlığından çok büyük
that was very productive, they were substantially content
memnuniyet duyduklarını öğrencilerin farklı bir deneyim
with the attention and interest of Nuh Cement and that the
kazandıklarını ifade ettiler.
students had a different experience.
ÇBDCCW 115
27
haberler news
TÇMB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi İkinci Mezunlarını Verdi
TÇMB Vocational and
Technical Anatolian High School Produces its Second Graduates
TÇMB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ikinci mezuniyet
töreni 12.6.2015 Cuma günü konferans salonunda ,öğretmen
veli ve mezunların katılımıyla yapıldı.
Törende dört ayrı okul türünde (Anadolu Meslek, Anadolu
Teknik, Teknik ve Meslek) 380 öğrenci mezuniyet belgelerini
aldılar
In the ceremony, in four distinct school types (Anatolian
Vocational, Anatolian Technical, Technical, and Vocational),
380 students received their graduation certificates.
TÇMB Temsilcisi olarak Törene katılan İK ve İdari İşler Müdürü
Sabahat Kurt tarafından, Okul türünde Anadolu Meslek
Lisesi (AML), Anadolu Teknik Lisesi (ATL), Meslek Lisesi (ML)
Teknik Lise (TL) birincileri olan dört öğrenciye TÇMB adına
birer Ipad hediye edildi.
Four students who were the AVHS, ATHS, VHS, and THS
winners as per school types were gifted their iPads on behalf
of TÇMB by Sabahat Kurt, HR and Administrative Businesses
Manager, who took part in the ceremony as the TÇMB
Representative.
Ayrıca, Mezuniyet, töreninde, bu sene de spor dalında il ve
ilçe bazında Kros, karate, tekvando, basketbol, futsal ve masa
tenisinde ilk üçe girerek 15 başarı kazanan öğrencilerden ilk
üçe girenlere ödülleri verildi.
Tören Müzik bölümü öğrencilerinin mini konseriyle sona erdi.
28
Second graduation ceremony of the TÇMB Vocational
and Technical Anatolian High School was held on Friday
12/6/2015 at the conference hall with the participation of
the teachers, parents, and graduates.
In addition, top three of the 15 students who attained success
in the cross, karate, taekwondo, basketball, futsal, and table
tennis, were given their awards on the basis of provinces and
districts in the sports field this year.
The ceremony ended with the mini concert of the Music
department students.
ÇBDCCW 115
haberler news
CEMENTIRAN - 2. Uluslararası Çimento Pazarı,
İhracat, Ekipman, Çevre Uluslararası Fuarı ve
Konferansı, 09-12 Haziran 2015, Isfahan/ Iran
CEMENTIRAN 2nd International Exhibition & Conference on Cement Market,
Exports, Equipment, Environment, 09-12 June 2015, Isfahan/ Iran
İran’ın çimento, metalurji, alüminyum konularında
etkinliklerini düzenleyen ülkenin en büyük organizasyon
firması Rastak Padvision tarafından CEMENTIRAN 2nd
International Exhibition & Conference on Cement Market,
Exports, Equipment, Environment etkinliği 09-12 Haziran
2015 tarihleri arasında İsfahan/ İran’da gerçekleştirildi.
The CEMENTIRAN 2nd International Exhibition& Conference
on Cement Market, Exports, Equipment, Environment
organized by RastakPadvision, the biggest organization firm
of Iran that arranges the country’s events in the subjects of
cement, metallurgy, and aluminum, took place between 09
and 12 June 2015 in Isfahan/ Iran.
Etkinliğe Birliğimizi temsilen Eğitim Uzmanı aynı
zamanda Ekim 2015 ayında Antalya’da yapılacak 13. TÇMB
Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi etkinliğinden de
sorumlu Zeynep Aygün Hazer ile Ar-Ge Fizik ve Beton
Laboratuvar Uzmanı Çınar Uysal katıldı.
TÇMB olarak dünyadaki birçok çimento üreticisi
Birlik ile yapılan ikili ilişkilerin İran-Türkiye arasında da
yapılandırılması amacıyla katılım sağlanan fuarda, özellikle
İran Çimento Fabrika temsilcilerine TÇMB’nin genel
yapısı, çalışma alanları, hedefleri, çevre, enerji ve kalite
konularındaki yetkinliği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Belgelendirme bölümleri ile birlikte Ar-Ge faaliyetleri ve
Akredite laboratuvar hizmetleri broşürlerle tanıtıldı.
Zeynep Aygün Hazer, Training Expert and at the same time
the Superintendent of the 13th TÇMB International Technical
Seminar and Exhibition and Çınar Uysal, R&D Physics
and Concrete Laboratory Expert, attended the event in
representation of Turkish Cement Manufacturers’ Association.
In the Fair attended as TÇMB to structure between Iran and
Turkey the bilateral relations already established among
numerous Associations producing cement in the world,
TÇMB’s general structure, operation areas, targets, and its competence in terms of the environment, energy, and quality
were introduced particularly to the Iranian representatives of
cement plants. The R&D operations and accredited laboratory
services were promoted with brochures.
Ayrıca fuar ziyaretçileri ve firmalar 07-10 Ekim 2015
tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek olan 13. TÇMB
Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi’ne katılım detayları
hakkında bilgilendirilerek Türkiye’ye davet edildiler.
Moreover, the fair visitors and firms were informed about the
participation details of the 13th TÇMB International Technical
Seminar and Exhibition which will be held in Antalya between
dates 07-10 October 2015 and invited to Turkey.
ÇBDCCW 115
29
haberler news
INTERCEM LONDRA 2015 Konferansı
INTERCEM LONDON 2015 Conference
INTERCEM 1985 yılında çimento ve ilgili ürünlerin pazar
gelişmeleri, üretim, ticaret, taşıma gibi konularını işlemek ve
bunun için uluslararası organizasyonlar düzenlemek üzere
Londra’da kurulmuş bir şirket olup kurulduğu yıldan buyana
çeşitli kıtalarda 83 konferans gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
INTERCEM is a company incorporated in London in 1985
to handle the issues of market developments, production,
trade, and transport of cement and related products and to
arrange international organizations accordingly, and it has
organized 83 conferences in various continents since the date
of its incorporation.
1-4 Haziran 2015 tarihleri arasında 30. Kuruluş Yılı nedeniyle
Londra’da düzenlenen konferansa yaklaşık 50 ülkeden 300’ün
üzerinde delege katılmıştır.
More than 300 delegates from 50 countries attended the
conference assembled in London for the 30th Foundation
Anniversary between 1 and 4 June 2015.
Program akışı içinde 30. yıl kutlamasına uyumlu olmak
üzere uluslararası Çimento Birlikleri, belli başlı büyük
çimento üreticisi ülkeler ve ekonomistler geçmişe dönük
değerlendirmelerle birlikte gelecek için projeksiyonlar yaptı,
bu arada çimento pazarı, ticareti, alternatif yakıt kullanımı ve
yeni çalışmalar ile ilgili gelişmeleri yansıtan bilgiler aktardı.
30
Within the flow of the program, international Cement
Associations, major cement producing countries, and
economists made retroactive assessments and future
projections and provided information reflecting the
developments regarding the cement market, trade,
alternative fuel utilization, and new studies, harmoniously
with the 30th anniversary celebration.
LafargeHolcim birleşmesi, ABD pazarı çimento talebinde
gelişmeler, Sub-Sahara ülkelerinde şehirleşme ve altyapı
yaklaşımları konularında önemli bilgiler sunuldu.
Significant information was provided in terms of the Lafarge
and Holcim amalgamation, developments in the cement
demand on the US market, urbanization in the Sub-Saharan
countries, and infrastructure approaches.
CEMBUREAU adına CEO Koen Coppenholle, Amerika
Çimento Birliği adına Başkan Yardımcısı Ed Sullivan,
HeiderbergCement AG Türkiye adına Emir Adıgüzel, Exane
BNPParibas, İngiltere adına Paul Roger, CSI Genel Müdürü
Phillipe Fonta öne çıkan konuşmacılar oldu.
CEO Koen Coppenholle on behalf of CEMBUREAU; vice
President Ed Sullivan on behalf of the American Cement
Association; Emir Adıgüzel on behalf of HeiderbergCement
AG Turkey; Paul Roger on behalf of Exane BNP Paribas UK; and
CSI General Manager Philippe Fonta were the speechmakers
standing out in the Conference.
Yaklaşık 20 yıllık işbirliğine dayanarak INTERCEM’in daveti
üzerine Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’ni temsilen
İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Çağlan Becan Türk Çimento
Sektörünün temel göstergeleri, eğilimleri ve gelişmelerini
içeren karşılaştırmalı bir sunum yaptı.
On the basis of approximately 20-year cooperation, Çağlan
Becan, Communications and Foreign Relations Manager,
made a presentation with comparisons containing the basic
indicators, trends, and developments of the Turkish cement
sector in representation of Turkish Cement Manufacturers’
Association upon the invitation of INTERCEM.
ÇBDCCW 115
haberler news
17. Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO)
Kongresi Sona Erdi
17th European Ready Mixed Concrete Organization (ERMCO) Congress Ends
Türkiye Hazır Beton Birliği’nin ev sahipliğini yaptığı 17.
Avrupa Hazır Beton Birliği Kongresi 4-5 Haziran 2015
tarihleri arasında İstanbul Askeri Müze’de gerçekleştirildi.
Kongreye İngiltere, İtalya ve Almanya başta olmak üzere
birçok ülkeden 400’ü aşkın hazır beton sektörü temsilcisi
katıldı.
Yurtdışından 38 ve yurtiçinden 23 toplamda 61 bilimsel
bildirinin sunulduğu kongrede, beton çözümlerinin
sürdürülebilirliği, betonun topluma katkısı, beton
konusundaki gelişmeler, betonun pazarlanması ve
yönetimini ele alan dört farklı oturum iki ayrı salonda
düzenlendi. Kongrede de eş zamanlı olarak betonun
üretimine ve test edilmesine yönelik malzemelerin,
ürünlerin ve ekipmanların sunulduğu fuarın yanı sıra
National Geographic’in dünyanın en iyi 25 harikası
arasında gösterdiği Jason De Caires Taylor’ın su altı
beton heykellerinin fotoğrafları da ERMCO 2015 Kongresi
kapsamında sergilendi.
ÇBDCCW 115
The 17th European Ready Mixed Concrete Organization
Congress hosted by the Turkish Ready Mixed Concrete
Association was held at the Military Museum in Istanbul on
4-5 June 2015. More than 400 representatives of the ready
mixed concrete sector from many countries, particularly the
UK, Italy, and Germany participated in the Congress.
In the Congress where total 61 papers, 38 from abroad and
23 domestically, were presented, four different sessions about
the sustainability of the concrete solutions, contribution of
concrete to society, developments in the issue of concrete, and
marketing and management of concrete were conducted
in two separate halls. Within the scope of the ERMCO 2015
Congress, the photographs of the underwater concrete
statues of Jason De Caires Taylor, which were designated
as one of the best 25 wonders of the world by National
Geographic, were demonstrated simultaneously with the fair
where the materials, products, and equipments regarding the
production and testing of concrete was held.
31
haberler news
Yurt içinden ve yurt dışından akademisyenleri, kuruluşları,
geçen bir karayolu tüneliyle birleştirecek olan Avrasya
The Congress that brought together the academicians,
institutions, and companies in the concrete and concrete
equipments sectors from abroad and from the country
commenced through the inauguration speeches of Yavuz
Işık, Chairman of the Board of Directors of the Turkish Ready
Mixed Concrete Association, and Stein Tosterud, President of
ERMCO, on 4 June.
In the sessions that started with the presentation of Surrendra
P. Shah entitled “Developments in the Concrete Science for
the Last 50 Years,” the expert speechmakers evaluated the
Eurasia Tunnel and the 3rd Bridge Project within the scope of
the issues of sustainability of concrete and contribution of
concrete to the society.
In the three sessions held on the last day of the Congress,
many experts provided significant information concerning
different production techniques of concrete, country-based
concrete sector, and marketing and sales strategies in the
concrete sector.
A technical visit was paid to the Eurasia Tunnel Project (The
Bosporus Tube Crossing Project), which will join the European
and Asian sides by means of a motorway tunnel that will
Tüneli Projesi’ne (İstanbul Boğazı Tüp Geçit Projesi) teknik
extend underwater, on 6 June 2015 within the scope of the
bir de gezi düzenlendi.
Congress ended with a plaque ceremony.
beton ve beton ekipmanları firmalarını buluşturan kongre,
4 Haziran’da Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Yavuz Işık ve ERMCO Yönetim Kurulu Başkanı Stein
Tosterud’un konuşmaları ile açıldı.
Surrendra P. Shah’ın “Son 50 Yılda Beton Bilimindeki
Gelişmeler” konulu sunumu ile başlayan oturumlarda,
betonun sürdürülebilirliği ve betonun topluma katkısı
konuları kapsamında uzman konuşmacılar Avrasya Tüneli
Projesi’ni ve 3. Köprü Projesi’ni değerlendirdiler.
Kongrenin son günü yapılan üç oturumda ise konusunda
uzman birçok isim, betonun farklı yapım teknikleri, ülkelere
göre beton sektörü ve beton sektöründeki pazarlama ve
satış stratejileri hakkında önemli bilgiler aktardı.
Plaket töreniyle son bulan Kongre kapsamında 6 Haziran
2015 tarihinde Avrupa ve Asya yakalarını denizin altından
32
ÇBDCCW 115
Handles the toughest environments
without unplanned downtime
The Dodge MagnaGear XTR ® engineered with Dodge proven planetary and helical
gear technology is the ultimate advancement in speed reducers. MagnaGear XTR
reducers are ideal for rugged environments and, with their universal housing, they
can be configured and mounted to suit your application. With the MagnaGear XTR
reducers’ standard, premium quality, tandem sealing system and improved cooling
system, you can always depend on low-maintenance operation and maximum
value for your money.
www.abb.com/mechanicalpowertransmission
haberler news
9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler
Sempozyumu (MINEX 2015) İzmir’de
Gerçekleştirildi
9th International Industrial Raw Materials Symposium
(MINEX 2015) Organized in Izmir
34
TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden
Mühendisliği Bölümü işbirliği ile düzenlenen 9.
Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu
14-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında 300’ün üzerinde
profesyonel madencinin delege olarak katılımı ile
İzmir`de MINEX 2015 fuarı ile birlikte gerçekleştirildi.
Organized through the cooperation between the Izmir
Fuara ABD, Almanya, Çin, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka,
Fransa,
Finlandiya,
İran,
İngiltere,
İsveç ve İtalya ile Türkiye’den 165 firma katıldı.
165 firms from the US, Germany, China, Czech Republic,
Fuarda, metalik madenler, endüstriyel, kimyasal,
gübre sanayi hammaddeleri, seramik refrakter cam
sanayi hammaddeleri, çimento hammaddeleri ve yapı
malzemeleri, enerji hammaddelerinden kıymetli taşlar ve
prospeksiyon, maden işletme, sondaj ve cevher hazırlama,
zenginleştirme makinaları ile iş sağlığı ve güvenlik
malzemeleri sergilendi ve alıcılarını buldu.
In the fair, metallic mines, industrial, chemical, fertilizer
Branch of the TMMOB Chamber of Mining Engineers
and Dokuz Eylül University Engineering Faculty Mining
Engineering Department, the 9th International Industrial
Raw Materials Symposium was held on 14-15 May 2015
with the participation of more than 300 professional miners
together with the MINEX 2015 Fair in Izmir.
Denmark, France, Finland, Iran, the UK, Sweden, Italy and
Turkey participated in the fair.
industry raw materials, ceramic refractor, glass, industry raw
materials, cement raw materials and building materials,
precious stones and prospection from energy raw materials,
mine operation, drilling and ore dressing, enrichment
machines and vocational health and safety materials were
exhibited and sold.
ÇBDCCW 115
Minimum enerji ile maksimum kalitede
çimento
ABB motorlar, çimento üretim prosesinde konveyör, fan, pompa,
seperatör, öğütücü, değirmen ve döner frn gibi birçok uygulamada,
daha az enerji ile daha yüksek kaliteli klinker ve çimento üretimine
yllardr katk sağlamaktadr. Çimento fabrikanzn enerji maliyetini
azaltmak ve üretim kapasitesini arttrmak için web sitemizi ziyaret ediniz.
www.abb.com/motors&generators
ABB Elektrik Sanayi A..
Tel
: 0.216.581 68 00
Faks : 0.216.593 36 82
E-mail : [email protected]
sektörden ekonomik haberler economic news from the sector
Sektörden Ekonomik Haberler
Economic News from the Sector
n Kerem ERŞEN, Ceren ALKAN
TÇMB, Ankara
Avrupa Komisyonu Bahar 2015
Ekonomik Beklentisini Açıkladı
European Commission Announces
Spring 2015 Economic Forecasts
Avrupa Komisyonu, 2015 yılının Bahar Dönemi Ekonomik
Beklenti Raporu’nu 5 Mayıs 2015 tarihinde yayımladı.
Raporda Avro’da süren değer kaybının yanı sıra, petrol
fiyatlarının düşüşü, küresel büyüme gibi faktörlerin AB
ekonomik büyümesini etkileyen temel faktörler olduğu
belirtilmektedir.
The European Commission, the Spring Term Economic
Prospects 2015 report released on May 5, 2015. It is stated
that, besides to the depreciation of the Euro in the reporting
period, the decline in oil prices and global economic growth
are the main factors affecting the EU economic growth.
Raporda 2015 yılı büyüme tahminleri beklentisi AB’de
%1,8 iken Avro alanında %1,5 oranında öngörülmektedir.
2016 yılında ise büyümenin, AB’de % 2,1; Avro bölgesinde
%1,9 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.
The growth for 2015 is foreseen in the EU as 1,8% in the euro
area by 1,5%. In 2016, growth in the EU will be 2,1%; In the
euro area it is expected to be 1,9%.
Enerji fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle 2015 yılının
ilk yarısında enflasyonun sıfıra yakın düzeyde kalması
ve iç talebin canlanması, Avronun yaşadığı değer kaybı
ve ithalat fiyatlarının artması gibi sebeplerden ötürü
yılın ikinci yarısı ile 2016 yılı başında enflasyonun artış
göstermesi beklenmektedir.1
Avrupa
Komisyonu
raporu
Türkiye’ye
ilişkin
değerlendirmesinde ise, 2014 yılı bahar aylarında başlayan
ekonomik durgunluğun beklenenden daha uzun
sürdüğünden söz edilmiştir. Ayrıca 2014 yılı Türkiye’de
ekonomik büyüme oranı %2,9 olduğu ifade edilirken,
Türk lirasının değer kazanmasının Türkiye’nin ihracat
performansında yaratacağı olumsuz etkiye rağmen, petrol
fiyatlarının düşmesinin ekonomiye katkı sağlayacağı
belirtilmiştir. Türk lirası Mart 2015’te reel efektif anlamda
%7,4 oranında artış göstermiştir. Enerji fiyatlarındaki
düşüş sebebiyle Türkiye’nin ihraç pazarlarında (Rusya,
Orta Doğu) büyüme yaşanmaması da ihracatı olumsuz
etkilemiştir. Bununla beraber ithalat artmaya devam
edecek ve dolayısıyla, ekonomiye net ihracat katkısının
yeniden negatife döneceği tahmin edilmektedir.
Özellikle 2013-2014 yılı kış aylarında, Türkiye’nin finansal
piyasasının kötüye gitmesi nedeniyle, TCMB sıkı para
politikası uygulamaya başlamıştır. 2014 yılı temmuz ayında
%8,25 seviyesinde olan politika faizi, 2015 yılı başından
1 European Economic Forecast, Spring 2015: European Commission
36
Due to the decline in energy prices, the first half inflation of
2015 remain close to zero. With this and domestic demand
recovery, the depreciation of Euro and increase in import
prices are expected to increase the inflation at the second half
of the year and at 2016
European Commission report on Turkey has mentioned that,
the economic recession that started in the spring of 2014 took
longer than expected.
Besides, the 2014 economic growth rate in Turkey was said
to be 2,9%. Despite the appreciation of the Turkish lira which
will impact negatively the Turkey’s export performance, it is
mentioned that falling on oil prices will contribute positively
to the economy. Turkish lira increased by 7,4% in real effective
terms in March 2015.
Due to the fall of energy prices, Turkey’s export markets
(Russia, Middle East) are not experiencing economic growth
so it causes a negative impact on exports. Nevertheless,
imports will continue to increase and consequently, it is
estimated that the net export contribution to the economy
will turn to negative again.
Especially at winter of 2013-2014, due to the deterioration of
Turkey’s financial markets, the Central Bank (TCMB) started
ÇBDCCW 115
sektörden ekonomik haberler economic news from the sector
itibaren yoğun politik baskılar nedeniyle %7,5 seviyesine
gerilemiştir.
Ayrıca söz konusu rapora göre; düşük petrol fiyatı ve
istihdamda yaşanan artış sebebiyle, iç piyasada özel
tüketim harcamalarının arttığı vurgulanmıştır.
2015 yılının ilk aylarında Ekonomik değerlerin tam
olarak belirlenemediği söylenen raporda tüketici ve iş
dünyasının güveninin de 2009’daki resesyondan bu yana
ilk kez bu kadar düşük seviyede olduğu belirtilmiş ve
bunun nedeninin 7 Haziran’da yapılacak genel seçimler
olma ihtimali dile getirilmiştir. Gayri Safi Milli Hasılanın
2015 yılında %3,2; 2016 yılında ise %3,7 artış göstereceği
öne sürülmektedir. 2
2015 Yılı İlk Çeyrekte Türkiye
Ekonomisi
TÜİK, 2015 yılının ilk çeyrek GSYH hesaplarını ve büyüme
oranını açıklamıştır.
TÜİK 2015 yılı ilk çeyrek rakamlarına göre verilen tabloya
istinaden, Türkiye ekonomisi 2015 yılının ilk çeyreğinde
2014 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 2,3 oranında
büyümüştür.
Büyümeyi sağlayan en büyük kalem özel tüketimdeki
yüzde 4,5’luk artış olarak karşımıza çıkmıştır. 2014 yılının
ilk çeyreğinde yüzde 2,9 olan iç talep artışının bu yıl
yüzde 4,5’a yükselmesi ithalatın da ilk çeyrekte yüzde
4,1’lik artışına açıklama getirmektedir. Zira ithalat büyük
ölçüde iç talebin karşılanması için yapılmaktadır. Üretim
amacıyla yapılan hammadde, ara malı ve sermaye malı
ithalatı, tamamiyle iç tüketimi artırıcı bir sebep olarak
görülmektedir. 2014 yılının ilk çeyreğinde yüzde 11,4’lük
büyüme gösteren ihracat ise bu yıl ilk çeyrekte yüzde
0,3’lük bir düşüş yaşamıştır. Dış talebin azalması ile
ihracattaki büyümenin negatif olmasının nedeni Türk
Lirasının Dolar karşısında değer kazanmasıdır. İlk dört ay
içerisinde Türk Lirasının Amerikan Doları karşısında değer
kazanması ile ihracat gelirleri düşüşe geçmiştir. Amerikan
Merkez Bankası FED’in faiz artırımı beklentisiyle Dolar ilk
etapta diğer para birimleri karşısında güçlenmiş ve Dolar
karşısında en çok değer kaybı yaşayan para birimi Türk
Lirası olmuştur. Ancak kriz sonrası toparlanma performansı
zayıf ilerleyen ABD’nin bu durumu Doların diğer para
birimleri karşısında değer kaybına neden olmuştur. Dolara
karşı yüzde 4,4 oran ile en fazla değer kazanan Türk Lirası,
2 European Economic Forecast, Spring 2015-Turkey: European
Commission
ÇBDCCW 115
to tighten monetary policy. In July of 2014, which stood at
8,25%, policy rate declined to 7,5% level due to the intense
political pressure since the beginning of 2015.
Furthermore, according to the report; because of the lower
oil prices and increase in employment, it is emphasized that
an increase in private consumption expenditure occurs in the
domestic market.
In the first months of 2015, where the economic data is not
fully identified, the confidence of consumers and businesses
is, for the first time since the recession in 2009, stated as low
and the reason for this will possibly be the general elections
will be which will held on June 7. GDP growth is forecasted as
3,2% and 3,7% in 2015 & 2016 respectively.
Turkish Economy - First Quarter 2015
TurkStat (TUİK), announced first quarter GDP and the growth
rate of the 2015 accounts.
According to the first quarter of 2015 figures which
announced by Turkish Statistical Institute, Turkey’s economy
grew by 2,3 percent compared to the first quarter of 2014. The
major item that contributes to growth was increase in private
consumption by 4.5 percent.
Domestic demand growth which was 2,9 percent in the
first quarter of 2014, increase to 4,5 percent and that is the
clarification for the increase in imports by 4,1 percent in the
same period.
Imports are done especially to meet the domestic demand.
Raw materials, intermediate goods and capital goods
imports, are the main reasons for the increase in domestic
consumption. The 11,4 percent growth in exports in the first
quarter of 2014, shows a 0,3 percent decline in this year. The
reason for the negative growth in exports and decline in
external demand is the appreciation of the Turkish lira against
the Dollar. During the first four months, export revenues has
been declining because of the appreciation of the Turkish lira
against the US dollar. With the Federal Reserve Bank (FED)
rate hike expectations, US Dollar strengthened against other
currencies and Turkish lira was at the first place and suffered
mostly against the US dollar.
However, USA’s post-crisis recovery performance has been
weak; so it caused the US Dollar has led to the depreciation
37
sektörden ekonomik haberler economic news from the sector
2014 Yıllık
2014 Annual
2014 I. çeyrek
2014 I. quarter
2015 I. çeyrek
2015 I. quarter
Özel tüketim artışı (%)
Private consumption rate(%)
1,3
2,9
4,5
Devlet tüketimi artışı (%)
Government consumption rate(%)
4,6
9,2
2,5
Yatırım artışı (%)
Investment rate (%)
-1,3
-0,5
0,0
İhracat artışı (%)
Export rate (%)
6,8
11,4
-0,3
İthalat artışı (%)
Import rate (%)
-0,2
0,8
4,1
1.749,8
411,3
443,2
GSYH Cari Fiyatlarla (Milyar USD)
GDP at Current Prices (billion USD)
800
186,0
180,5
Büyüme Oranı (%)
Growth rate (%)
2,9
4,9
2,3
Ortalama USD Kuru
Average USD rate
2,19
2,22
2,47
GSYH Cari Fiyatlarla (Milyar TL)
GDP at Current Prices (billion TL)
Kaynak: Tüik | Source: Turkstat
Türkiye’nin ihracatı önünde son dönemde engel teşkil
etmeye başlamıştır.3
against the other currencies. By 4,4 percent (maximum rate)
Bir önceki yılın ilk çeyreğinde 411,3 Milyar Türk Lirası olan
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2015 yılının ilk çeyreğinde 443,2
Milyar TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Enflasyondan
arındırılmamış haliyle yüzde 7,8 olan büyüme;
enflasyondan arındırılarak reel olarak yüzde 2,3 olarak
gerçekleşmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde 186,0 milyar
dolar olarak gerçekleşen GSYH; bu yıl ilk çeyrekte 180,5 ile
yaklaşık yüzde 3 oranında düşüş yaşamıştır. Bu da ekonomi
TL olarak artış gösterse de Dolar bazında düşüş yaşaması
nedeniyle, geçen yılki 800 milyar dolarlık seviyeye
yaklaşması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle de
kişi başına düşen milli gelir 10 bin Amerikan Doları’nın
altına düşecektir.
exports in recent years.
Çimento Sektörü
Ekonomide ilk çeyrekte yaşanan gelişmelere paralel
olarak çimento sektöründe de yükselen bir eğilimden
bahsetmek kolay olmayacaktır. 2015 yılı Ocak - Mart
döneminde çimento üretiminde geçen yılın aynı ayına
3http://www.mahfiegilmez.com/2015/06/tl-ile-gelen-buyume-dolarile-gitti.html
38
against US Dollar, Turkish lira has begun to hinder of Turkey’s
Gross Domestic Product which is 411.3 billion Turkish Liras in
the first quarter of the previous year, rise to 443.2 billion TL in
the same period this year. Without adjusted for inflation, the
growth rate is 7,8 percent; With adjusted for inflation it is 2.3
percent in real terms. GDP amounted to 186,0 billion dollars
in the first quarter of last year; experienced nearly 3 percent
decline in the first quarter of 2015 with 180,5 billion dollars.
Although, economy grew by lira basis, due to the fall in the
dollar basis it is not possible to approach last year’s level of
$ 800 billion. Therefore, per capita income will fall below 10
thousand US dollars.
Cement Sector
In parallel with the figures of the economy, it is not easy to talk
about a rising trend in the cement sector in the first quarter.
In Jan-Mar of 2015 compared to the same period last year,
cement production has experienced a decrease of 24,09%.
ÇBDCCW 115
sektörden ekonomik haberler economic news from the sector
oranla %24,09 oranında düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde
üretilen çimentonun yaklaşık %13,1’i ihracat kalemini
oluşturmaktadır. Yine bu dönemde iç satışlarda %24,09,
çimento ihracatında %0,45 oranında düşüş yaşanmıştır.
Sektör, 2014 yılı Ocak-Şubat dönemine oranla kış
mevsiminin çok daha sert geçmesi sebebiyle, yıla büyük
oranda düşüş ile başlamıştır. Mart ayından itibaren ise
satışların, istenen düzeyde olmasa da artmakta olduğu
görülmektedir. İhracatta ise geçen yılın rakamları
yakalanmıştır. Sektörün önündeki en büyük sorunlardan
biri klinker stokudur. Ocak ayı sonunda yaklaşık 7 milyon
olan klinker stoku, Şubat sonunda 8,1 milyon ton ve Mart
sonunda 7,9 milyon tona çıkmıştır.
Approximately 13,1% of the cement produced was exported
in this period. Again in this period, 24,09% decline in domestic
sales and a decrease of 0,45% in cement exports occured. Due
to much harsher weather conditions against to the JanuaryFebruary period of 2014, Sector began to the year with a
substantial decline. Since March the sales, not at the desired
level, seems to be growing. The export figures were remain
approximately the same with the last year. One of the biggest
problem sector is facing is the clinker stock. Clinker stock
which was approximately 7 million at the end of January,
rise up to 8.1 and 7.9 million tons at the end of February and
March respectively.
21 Çimento Şirketi ilk 500 İçinde 21 Cement Companies rank in top 500
İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İSO 500
listesinde çimento sektörü 21 firma ile ilk 500 arasında
kendine yer buldu. İSO tarafından hazırlanan listede
bulunan çimento şirketleri ve detaylı bilgileri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir. 4
21 companies from cement industry ranked in top 500 in ISO
List announced by The Istanbul Chamber of Industry. Cement
companies and detailed information about them are shown
below.
500 Büyük
Kuruluş Sıra No:
2014
2013
62
61
84
87
151
145
154
163
164
146
182
171
191
202
197
189
226
227
228
231
253
399
256
264
312
321
349
392
400
437
447
454
278
281
331
379
388
437
445
408
428
Kuruluşlar
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş.
Limak Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.
As Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.
KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve
Madencilik İşletmeleri A.Ş.
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.
BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
Konya Çimento Sanayii A.Ş.
Bolu Çimento Sanayii A.Ş.
Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.
Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş.
Aslan Çimento A.Ş.
Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Özel
Sıra
No:
56
78
143
146
155
173
182
188
217
219
Üretimden Satışlar
(Net)
(TL)
1.359.866.652
983.140.322
614.318.966
609.446.134
582.538.903
526.146.630
511.401.375
494.313.194
438.010.323
430.922.218
Kahramanmaraş
244
401.013.728
Ege Bölgesi
Ege Bölgesi
Konya
Bolu
Isparta
Denizli
İstanbul
Zile
Kocaeli
Ünye
247
255
303
312
340
382
390
426
436
443
396.521.258
379.685.228
328.668.261
320.220.543
297.511.853
268.512.018
264.456.735
246.447.572
236.524.417
234.730.065
Bağlı
Bulunduğu
Oda / Kamu
İstanbul
Mersin
Kocaeli
Erzurum
Siirt
Gaziantep
Bucak
İstanbul
Ankara
Adana
4 http://www.iso.org.tr/Sites/1/content/500-buyuk-liste.html?j=5024132
ÇBDCCW 115
39
çevreden haberler environmental news
Çevreden Haberler
Environmental News
n Canan DERİNÖZ GENCEL, İrem ÜNVER
TÇMB, Ankara
Güncel Mevzuat
Yeni Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, 06.06.2015
tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı ve
yürürlüğe girdi.
Yönetmelikte yemekhanesinde yemek hazırlayan
fabrikalarda (dışarıdan yemek getirten fabrikalar hariç)
oluşan bitkisel atık yağların yönetimine ilişkin önemli
noktalar (atık yönetim hiyerarşisi, toplama/taşıma/
depolama şartları, yükümlülükler/uygunsuzluklar/yasaklar
vs.) yer alıyor.
Bu Yönetmelik ile 19.04.2005 tarihli ve 25791 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bitkisel Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.
2015/06 Sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Kimlik Belgesi
Genelgesi
05.05.2015 tarihinde 2015/6 Sayılı Atıksu Arıtma Tesisi
Kimlik Belgesi Genelgesi yayımlandı.
Genelge, alıcı ortama deşarj eden ve/veya atıksuyunu
geri dönüşümlü olarak kullanan (atıksu altyapı tesisine
bağlı olanlar hariç) tüm atıksu arıtma tesislerini kapsıyor.
Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 4 ay içerisinde
söz konusu kimlik belgesinin düzenlenmesi için genelge
ekinde yer alan başvuru formunun ilgili tesisler tarafından
doldurularak İl Müdürlüklerine başvuru yapılması
gerekiyor (Bu genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
Bakanlıkça verilen AAT Belgesi’ne sahip tesisler dahil).
40
Recent Developments Related to
Environmental Legislation
New Regulation on Control of Waste Vegetable Oil
New Regulation on Control of Waste Vegetable Oil is
published in the Official Gazette dated 06.06.2015 and
numbered 29378 and came into force.
The Regulation consists important points (like waste
management
hierarchy,
collection/transport/storage
conditions, obligations/conformities/prohibitions etc.) on
management of waste vegetable oil in the facilities preparing
their food in the cafeteria (excluding facilities bringing food
from outside).
With this new regulation, Regulation on Control of Waste
Vegetable Oil published in the Official Gazette 19.04.2005
and numbered 25791 is repealed.
Circular of Wastewater Treatment Plant
Identification Document Numbered 2015/06
Circular of Wastewater Treatment Plant Identification
Document Numbered 2015/06 is published on 05.05.2015.
The circular covers the entire wastewater treatment plants
discharging into any receiving environment and/or using
recycled wastewater (except those connected to wastewater
infrastructure). Within 4 months from the date of the
publication of the circular, the application form should be
filled by related facilities (including facilities having Certificate
of Wastewater Treatment Plant issued by the Ministry before
the date of this circular entered into force) and apply to the
Provincial Directorate to have an identification document.
İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi
Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Climate Change and Air Management
Coordination Committee Meeting
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ev sahipliğinde,
25.05.2015 tarihinde “İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi
“Climate Change and Air Management Coordination
Committee”, hosted by the Ministry of Environment and
ÇBDCCW 115
çevreden haberler environmental news
Koordinasyon Kurulu” toplandı. Toplantının gündeminde,
bu yıl sonunda Paris’te gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler
İklim Konferansında kabul edilmesi planlanan ve 2020
yılı sonrasında geçerli olacak küresel iklim anlaşmasına
yönelik Türkiye’nin hazırlıkları yer aldı.
Urbanization, met on 25.05.2015. The meeting, to be held in
Paris at the end of this year, planned to be adopted at the UN
Climate Conference and including Turkey’s preparations for a
global climate agreement which will be valid after 2020, was
on the agenda.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa
Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada aşağıdaki konulara
dikkat çekti:
Dr. Mustafa Ozturk, Undersecretary of the Ministry of
Environment and Urbanization in his speech at the meeting
drew attention to the following topics:
• Ülkemizin 2020 sonrasına ilişkin yeni anlaşmanın
şeffaf, kapsayıcı, adil ve eşitlikçi olması halinde kendi
kabiliyetleri doğrultusunda sürece katkı sağlama
niyetinin olduğu
• If the new agreement for the post-2020 is transparent,
inclusive, fair and equitable, our country is willing to
provide contribution to the process in accordance with its
ability.
• Paris’te imzalanacak anlaşmanın KYOTO Protokolünden
farkının, belli ülkelerin dışındaki tüm taraf ülkelerden
destek beklenmesi olduğu
• The difference between the Kyoto Protocol and the
agreement to be signed in Paris is the support of all state
parties except certain countries.
• Tüm ülkelerin Ekim 2015 ayına kadar katkı sunacağı
• All countries will submit contributions till October 2015.
• Türkiye’de de çalışmaların başladığını, Bakanlıklarınca
yürütülen sera gazı emisyonları projeksiyonlarının belli
bir aşamaya getirildiği ve kurulda sunulacağı
• The study is started in Turkey, too. Projections of greenhouse
gas emissions, carried out by the Ministry, is brought to a
certain stage and will be presented in the Committee.
• Kurul üyeleriyle birlikte çalışmalar üzerinde bir
mutabakata varıp önümüzdeki bir iki ay içerisinde
ülkemizin yeni iklim anlaşmasına katkısını sunabileceği
• The Ministry can reach an agreement with the Committee
members and our country can provide contribution to the
new climate agreement within the next two months.
• Bu konuda alınan karar sadece Bakanlığımızın kararı
değil, ülkemizin kararı olacağı
• Yeni iklim sürecinde ülkemizin iyi bir şekilde
konumlanması, menfaatlerinin korunması hayati önem
taşıdığı
Daha fazla bilgi için: http://www.csb.gov.tr/turkce/index.
php?Sayfa=haberdetay&Id=18653
Avrupa Birliği’nde Emisyonlar 2014
Yılında % 4,5 Düştü
Avrupa Komisyonu 18 Mayıs 2015 tarihinde, Birlik Kayıt
(Union Registry) verilerini baz alarak Avrupa’da (artı
İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’te), 2014 yılı CO2 emisyon
oranlarının 2013’e göre %4,5’lik bir düşüş sergilediğini
duyurdu. Ödeneklerdeki kümülatif fazlalık 2 milyarın biraz
üzerinde düştü. Mart 2014’te ki yürürlüğe giren uygulama
42
• Decision taken in this regard will not only be the decision of
the Ministry, but also be the decision of our country.
• In the new climate processes having a good position and
protecting the benefits of our country are very important.
More information: http://www.csb.gov.tr/turkce/index.
php?Sayfa=haberdetay&Id=18653
Emissions fall by 4.5% in 2014 in the EU
On 18 May 2015, the European Commission announced
that 2014 CO2 emissions fell by 4.5% compared to 2013 in
the EU plus Iceland, Liechtenstein and Norway, according
to the data in the Union Registry. The cumulative surplus of
allowances has also decreased to just over 2 billion. Since the
implementation of the exchange function in March 2014,
of the 388.44 million international credits exchanged into
ÇBDCCW 115
çevreden haberler environmental news
ile 388,44 milyon uluslararası kredi; 195,91 milyonu
Sertifikalı Emisyon Azaltımları’na ve 192,53 milyonu
Emisyon Azaltım Birimleri’ne olacak şekilde ödeneklere
dönüştürülmüştür.
Daha fazla bilgi için: http://www.cembureau.be/
newsroom/article/emissions-fall-45-2014
AB Emisyon Ticaret Sistemi (EU-ETS):
Komisyon 2020 Sonrası Yol Haritası’nı
Yayınladı
Mayıs 2015’te Avrupa Komisyonu (DG Clima) “AB Emisyon
Ticaret Sistemi (EU-ETSi)’nin Güncellenmesi: düzeltilmiş
lineer azaltma faktörü ve hükümler dahil olmak üzere
karbon sızıntısı riskini gidermek için 2020 sonrası öğeler”
başlıklı bir yol haritası yayınladı. Yol haritası, Kasım
2014 Avrupa Konseyi (Devlet ve Hükümet Başkanları)
Sonuçları’nı daha detaylandırıyor ve yürütülme şeklini
açıklıyor.
Bu yol haritasının genel amacı, maliyet-etkin bir şekilde
1990 ile karşılaştırıldığında en az -40% AB 2030 sera gazı
salım azaltım hedefini sağlamak. Aynı zamanda belge üç
daha özel hedefe odaklanıyor:
•2030 itibariyle EU-ETS emisyonlarının 2005 ile
karşılaştırıldığında -43% azalma sağlayacağı şekilde AB
Emisyon Ticareti Direktifi (EU-ETD)’nin güncellenmesi
allowances, 195.91 million were Certified Emission Reductions
(CERs) and 192.53 million were Emission Reduction Units
(ERUs).
More information: http://www.cembureau.be/newsroom/
article/emissions-fall-45-2014
EU-ETS: Commission publishes Post2020 Roadmap
In May 2015, the European Commission (DG CLIMA)
published a roadmap entitled “Revision of the EU Emissions
Trading System (ETS): post-2020 elements, including an
adjusted linear reduction factor and provisions to address
the risk of carbon leakage”. The Roadmap further elaborates
on and executes the Conclusions of the European Council
(Heads of State and Government) of November 2014.
The overall objective of this Roadmap is to achieve, in a costeffective manner, the EU 2030 greenhouse gas emission
reduction target of at least -40% compared to 1990. At the
same time, the document focuses on three, more specific
objectives, namely
• To revise the EU Emissions Trading Directive (EU-ETD) in a
way which ensures a -43% reduction of EU-ETS emissions
by 2030, compared to 2005,
• Endüstriyel sektörler için 2020 sonrası karbon sızıntısı
önleme mimarisinin kurulması
• To establish a post-2020 carbon leakage prevention
architecture for industrial sectors, and
• 2030 iklim ve enerji politikası çerçevesinin EU-ETS ile
ilgili konularının daha çok uygulaması
• To further implement EU-ETS related aspects of the 2030
climate and energy policy framework.
Söz konusu yol haritası, bu hedeflere ulaşmak için yardım
potansiyeline sahip bir dizi seçenekleri özetliyor.
The Roadmap outlines a series of options which have the
potential of helping to achieve these objectives.
Daha fazla bilgi için: http://www.cembureau.be/
newsroom/article/eu-ets-commission-publishes-post2020-roadmap
More information: http://www.cembureau.be/newsroom/
article/eu-ets-commission-publishes-post-2020-roadmap
Dairesel Ekonomi İçin Yol Haritası
Roadmap to a circular economy
Bu yılın başlarında 2014 atık güncelleme önerisinin geri
çekilmesinin ardından Avrupa Komisyonu geçtiğimiz
günlerde yaklaşan dairesel ekonomi stratejisi ile ilgili
belirleyici bir yol haritası yayınladı. Yol haritasında
The European Commission has recently published an
indicative roadmap of its upcoming circular economy
strategy, which follows on from the withdrawal of the 2014
waste review proposal earlier this year. As indicated in the
ÇBDCCW 115
43
çevreden haberler environmental news
belirtildiği üzere Komisyon 2015 sonunda atık ile ilgili
roadmap, the Commission plans to present a new, more
yeni, daha iddialı ve diğer politikalarla (ürün politikaları ve
ambitious legislative proposal on waste by the end of 2015,
hammaddeler için iyi işleyen piyasalar gibi) sinerji kuran
which explores synergies with other policies (such as product
bir yasa teklifi sunmayı planlıyor. Ayrıca, yeni teklif daha
policies and well-functioning markets for raw materials). In
ülke özelinde olup, kalıntı atıklarını azaltmayı ve ikincil
addition, the new proposal is likely to be much more country
hammadde kullanımı arttırmayı hedefleyecek.
specific and will aim at decreasing residual waste and
Strateji, tam daireye (full circle) yönelmeyi sağlayacak
increasing the use of secondary raw materials.
bir hareket planını içerecek ve yaklaşımın arkasındaki
The strategy will also include a communication which
gerekçeyi özetleyecek. Yol haritasında belirtildiği üzere
outlines the rationale behind the approach and includes an
dairesel ekonomi, ürünün yaşam döngüsündeki her bir
action plan which aims to address the ‘full circle’. As noted
aşamada (hammaddenin çıkartılması, malzeme ve ürün
in the roadmap, a circular economy requires action at each
dizaynı, üretim, dağıtım ve malların tüketimi, tamirat,
and every stage of a product’s life cycle “from the extraction
yeniden imalat ve programların yeniden kullanımı, atik
of raw materials, through material and product design,
yönetimi ve geri dönüşüm) aksiyon gerektirmektedir.
production, distribution and consumption of goods, repair,
CEMBUREAU, ürünün tüm yaşam döngüsünü dikkate
remanufacturing and re-use schemes, to waste management
alacak bir yaklaşımı desteklemektedir. Aslında, çimento
and recycling”. CEMBUREAU supports an approach which
ve beton endüstrisi zaten ürünlerinin tüm yaşam
takes into account the full life cycle of a product. Indeed, both
döngüsüyle dairesel ekonominin temel prensiplerine
the cement and concrete industry have already integrated the
entegre
ayrıca
basic principles of a circular economy with the full life cycle of
Avrupa’daki doğal kaynakların çoğunu birincil veya atık
their products. CEMBUREAU also fully supports any proposal
gibi ikincil kaynak yapabilmek için gerekli tüm teklifleri
which aims to make the most of Europe’s resources, be they
tamamen desteklemektedir. Bu hususta en önemli şey,
primary or secondary resources such as waste. In this respect,
paketin tanınırlığını arttırmak ve mümkün olduğunca
it is important that the package recognises and makes the
çok endüstride kullanılmasını sağlamaktır. Bu nedenle,
most of what is already taking place in many industries. As
geri dönüşümün bütün şekilleri en iyi çevresel, sosyal
such, all forms of recycling should be encouraged whilst
ve ekonomik sonuçların elde edilmesi için aynı anda
at the same time assessed in order to ensure that the best
değerlendirilmeli ve teşvik edilmelidir.
environmental, social and economic outcomes are achieved.
olmuş
durumdadır.
CEMBUREAU
Daha fazla bilgi için / More information:
http://www.cembureau.be/newsroom/article/roadmap-circular-economy
44
ÇBDCCW 115
Ar-Ge enstitüsü’nden haberler news from the R&D institute
TÇMB Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’ne Ziyaret
A Visit to TÇMB Vocational and Technical Anatolian High School
12.05.2015 tarihinde TÇMB Ar-Ge Enstitüsü Direktörü
ve çalışanları olarak TÇMB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi ziyaret edildi. Çimento sektörü ve Ar-Ge Enstitüsü
bünyesinde yapılan faaliyetler öğrencilere ve öğretmenlere
konferans salonunda yapılan sunumlarla aktarıldı.
TÇMB Vocational and Technical Anatolian High School has
been visited by TÇMB R&D Institute Director and its employees
on 12.05.2015 dated. Cement sector and R&D Institute
activities were described to the students and the teachers in
the conference hall.
Teknik sunumlar, TÇMB Ar-Ge Enstitüsü Direktörü Tülay
Çağlayan Özlü tarafından yapılan açılış konuşması ile
başlatıldı, Çimento üretimi, fiziksel ve mekanik kalite kontrol
parametreleri hususunda bilgilendirme sunumu TÇMB
Ar-Ge Enstitüsü çalışanı Çınar Uysal tarafından, kimyasal
anlamda çimento kalitesi ve çalışma ortamı iş sağlığı ve
güvenliği konuları Ar-Ge Enstitüsü çalışanı Fundagül
Mert tarafından sunuldu. Sunum sonrasında, öğrencilerin
soruları yanıtlanarak teknik ve genel anlamda öğrenciler
ve öğretmenler ile bilgi paylaşımında bulunuldu.
Technical presentations has been started with the opening
speech of Tülay Çağlayan Özlü, R&D Insitute Director.
Cement production and quality control parameters in
physical&mechanical aspect were presented by Çınar Uysal,
R&D Institute Expert, and cement quality with respect to
its chemical properties and Health&Safety in working
environment has been presented by Fundagül Mert, R&D
Institute Expert. After the presentations, in order to share the
knowledge between TÇMB and partipicants, all the questions
asked has been answered appropriately.
ÇBDCCW 115
45
Ar-Ge enstitüsü’nden haberler news from the R&D institute
Baştaş Ankara Çimento Fabrikası’na Teknik
Ziyaret Düzenlendi
Technical Trip to Baştaş Cement Plant was organized
Baştaş Fizik Laboratuvarı
Baştaş Kimya Laboratuvarı
22-23 Haziran 2015 tarihlerinde Baştaş Ankara Çimento
Fabrikası, Ar-Ge Enstitüsü Kimyasal ve Enstrümantal Analiz
Laboratuvar Sorumlusu Evrim Şengün, Fiziksel ve Mekanik
Test Laboratuvar Sorumlusu Aslı Kesim, Atık ve Yakıt Analiz
Laboratuvar Sorumlusu H. Elif Özdil tarafından, çimento
fabrikalarının genel işleyişi hakkında bilgi edinilmesi ve
deneyimlerin paylaşılması amacıyla ziyaret edildi. Program
süresince ekibe, Baştaş Çimento Fabrikası Laboratuvar ve
Kalite Sistem Müdürü Songül Bilge ile Üretim Şefi Mehmet
Erdem Erdem eşlik ettiler.
Program içerisinde hammadde ocakları ve stok sahaları
gezisinin yanı sıra, kullanılan alternatif hammadde ve
alternatif yakıtlar, prosesin işleyişi, hammadde ve yakıt
beslemeleri üzerine bilgiler paylaşıldı. Ayrıca analiz
laboratuvarları gezilerek deneyimler aktarıldı.
46
From the 22nd to the 23rd of June 2015, Baştaş Ankara
Cement Plant was visited by R&D Institude Head of Chemical
and Instrumental Analysis Laboratory Evrim Şengün, Head
of Physical and Mechanical Testing Laboratory Aslı Kesim,
Head of Waste and Fuel Analysis Laboratory H.Elif Özdil
to obtain information about general operation of cement
plants and exchange experience. During the technical
trip, Baştaş Cement Plant Laboratory and Quality System
Manager Songül Bilge and Production Chief Mehmet Erdem
accompanied the group.
During the technical trip, raw material quarries and storage
areas were seen. Information about the alternative raw
materials and alternative fuels the plant uses, process
operation and feeding of raw material and fuel was shared.
Also, analysis laboratories were visited and experiences were
exchanged. During the two-day trip, technical and practical
information about production stages and process operation
was shared.
ÇBDCCW 115
Ar-Ge enstitüsü’nden haberler news from the R&D institute
Ünye Çimento Fabrikası’na Teknik Gezi
Technical Site Visit to Ünye Cement Plant
29-30 Haziran 2015 tarihlerinde çimento fabrikalarının
işleyişi, çimento üretim prosesi hakkında bilgi edinilmesi
ve bilgi alışverişi yapılması amacıyla Ünye Çimento
Fabrikası, TÇMB Ar-Ge Enstitüsü Uzmanları Merve Çetmeli,
Fundagül Mert ve Uzman Yardımcıları Selin Yoncacı ve
Pelin Koç tarafından ziyaret edildi. Teknik gezi süresince
ekibe, Ünye Çimento Fabrikası İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi
Murat Alkan, Hammadde Üretim Şefi Mehmet Dizdaroğlu,
Klinker Üretim Şefi Serdar Cumbul, Çimento Üretim Şefi
Erkan Uzun ve Kalite Kontrol / Ar-Ge Yönetimi Temsilcisi
Tuba Aksu Yılmaz eşlik etti.
Ünye Cement Plant was visited on June, 29-30 2015 by
TCMA R&D Institute experts Merve Çetmeli, Fundagül Mert,
and expert specialists Selin Yoncacı, and Pelin Koç in order
to get information about the operation of cement plants,
cement production process, and exchange information.
The R&D team was accompanied during the visit by Ünye
Cement Plant’s Chief of Occupational Health and Safety,
Murat Alkan, Chief of Raw Material Production, Mehmet
Dizdaroğlu, Chief of Clinker Production, Serdar Cumbul, Chief
of Cement Production, Erkan Uzun, and Quality Control /
R&D Representative Tuba Aksu Yılmaz.
Teknik gezi boyunca hammadde ocakları, kırıcılar, farin
değirmeni, kömür değirmeni, döner fırın ve çimento
değirmenleri gezilerek bilgi alındı. Fabrikadaki genel işleyiş
ve akış anlatıldı, döner fırın ve değirmenler hakkındaki
teknik bilgiler paylaşıldı. Deney laboratuvarları gezilerek
analizler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ünye
Çimento Fabrikasının
hammadde işletmeciliğinden
paketleme işlemine kadar olan tüm üretim süreçleri ve
detaylar, laboratuvar analizleri ve Ar-Ge çalışmaları dahil
olmak üzere TÇMB personeline 2 gün boyunca anlatıldı.
Raw material quarries, crushers, raw mills, coal mills, rotary
kiln, and cement mill were visited and information was
collected. General overview of the plant operation and
processes was explained, besides technical details about the
rotary kiln and mill were shared. Laboratories were visited in
order to get insight on analysis. All manufacturing stages
and their details starting from raw material extraction to
packaging processes, laboratory analysis and R&D studies of
Ünye Cement Plant were explained to TCMA staff during the
2 day long visit.
ÇBDCCW 115
47
çimento fabrikaları cement factories
Akçansa Büyükçekmece Fabrikası
Akçansa Büyükçekmece Plant
Şirket Yapısı
Corporate Structure
Akçansa Çimento; %39.72 Hacı Ömer Sabancı Holding,
%39.72 Heidelberg Cement Mediterrannean, %20.56
halka açık ortaklık yapısı ile Çanakkale-Ezine, İstanbulBüyükçekmece, Samsun-Ladik entegre çimento üretim
tesisleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 2014 yılında
Türkiye çimento üretiminin yaklaşık %9’unu karşılamış,
yurtiçi klinker ve çimento satışlarında 6.4 milyon ton ve
yurtdışı satışlarında 1.2 milyon ton seviyesine ulaşmıştır.
Akçansa İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Sıralaması”nda
2014 yılında 62. sırada olup çimento sektöründe liderliğini
devam ettirmektedir.
Akçansa Çimento which owned by 39.72% Hacı Ömer
Sabancı Holding, 39.72% Heidelberg Cement Mediterranean,
20.56% public, is producing cement in Çanakkale – Ezine,
İstanbul – Büyükçekmece, Samsun – Ladik with integrated
cement plants. Supplying 9% of Turkish cement production,
Akçansa established 6.4 million tons in clinker and cement
sales domestically, 1.2 million tons in exports. Akçansa is listed
as 61th of Turkeys Biggest 500 Industries by Istanbul Industrial
Association, continuing its leadership in cement sector.
Kuruluş ve Tarihçe
48
Foundation and History
Büyükçekmece fabrikası 1969 yılında 425.000 ton klinker/
yıl kapasitesindeki 1. Üretim hattı ile üretim faaliyetine
geçmiştir. Fabrikanın 2. üretim hattı 1972 yılında aynı
kapasite ile faaliyete geçmiştir. 3. üretim hattı 1975 yılında
500.000 ton klinker/yıl kapasite ile devreye alınmıştır. 1988
yılında 2.üretim hattında kalsinatör yatırımı ile üretim
kapasitesi 2850 ton/güne çıkarılmıştır.
Büyükçekmece Plant started its operation in 1969 with
commissioning of production line1 with 425.000 tons clinker
annually. Second production line started operation in 1972
with same capacity. In 1975, third production line started
to operate with a capacity of 500.000 tons clinker annually.
Capacity of production line 2 was increased to 2850 tons per
day with precalciner investment in 1988.
1996 yılında Akçimento ve Çanakkale çimento firmalarının
birleşmesi sonucunda Akçansa Çimento şirketi kurulmuş
Akçansa Çimento is introduced when Akçimento and
Çanakkale Çimento merged in 1996 with CBR group
ÇBDCCW 115
çimento fabrikaları cement factories
Vizyon
Vision
Tüm paydaşlarımız tarafından güvenilen ve en çok tercih
edilen iş modeline sahip şirket olarak, yapı malzemeleri
sektöründe tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümek.
Sustainable growth beyond all boundaries in the construction
materials sector being the most trusted company by our
shareholders and possessing the most favorite job model.
Misyon
Mission
Toplumsal, çevresel, yasal ve etik
değerlere bağlı kültürümüz ile,
With our culture connected to social,
environmental, legal and ethical esteem,
• Yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile
müşterilerimize,
• With innovative products, services and solutions to our
customers,
• With financial performance to our shareholders,
• With sustainable development opportunities, creating value
to our employees involved in the center of our job model
being the leader in the construction material sector which
advances the quality of life of the society.
• Üstün finansal performansımız ile hissedarlarımıza,
• Sürekli gelişim olanakları ile iş modelimizin odak
noktasında yer alan çalışanlarımıza değer yaratarak,
toplumun yaşam kalitesini yükselten lider yapı
malzemeleri şirketi olmak
ortaklık yapısı Sabancı Holding ile CBR (Belçika) olarak
oluşmuştur. CBR grubu daha sonra Heidelberg Cement
grubu tarafından alındığında son ortaklık yapısı
oluşmuştur.
(Belgium) and Sabancı Holding as shareholders. Afterwards
Fabrika bünyesinde 3 adet hammadde kırıcısı aktif olarak
kullanımda olup kırılan malzemeler radyoaktif online
analizör ile anlık olarak analiz edilerek 50.000 tonluk dairesel
stokholde depolanmaktadır. Kırılmış olarak temin edilen
kömür 9.000 tonluk kapasiteli uzunlamasına yapıdaki
kömür stokholünde tutulmaktadır. Farin öğütme aşamaları
için tesis bünyesinde 2 adet bilyalı değirmen ve 2 adet
dik değirmen bulunmakta olup dik değirmenlerden biri
çimento üretimde katkı öğütme için de kullanılabilmektir.
2 Numaralı farin değirmeninde radyoaktif online analizör
sistemiyle kalite anlık olarak analiz edilmektedir. Döner
fırınlarda üretilen klinker Aumund tasarımı 60.000 tonluk
ve 35.000 tonluk klinker stokholünde depolanmaktadır.
Çimento öğütme işlemleri 4 adet değirmende yapılmakta
olup çimento değirmeni 1’de KHD’nin rollerpress
sistemi bulunmaktadır. Çimento değirmeni 1 ve 2’ye
yeni jenerasyon separatör sistemleri yatırımları yakın
zamanda yapılmıştır. Fabrika bünyesinde 10 adet çimento
silosu 27.000 ton çimento stoklanabilmesini mümkün
kılmaktadır.
Plant has three actively working crushers. The crushed
Döner fırında klinker üretiminde kömüre ilave olarak ikincil
yakıtlar kullanılmaktadır. 2014 yılında ısıl enerji tüketimin
%15.5’i alternatif yakıtlardan sağlanmıştır. Tesis bünyesinde
endüstriyel plastik, kurutulmuş arıtma çamuru, kullanılmış
araç lastikleri, atık yağ ve kontamine atıkları bertaraf
edebilmektedir
Plant uses secondary fuels for assisting the burning process
ÇBDCCW 115
when CBR group has been taken over by Heidelberg Cement
the final shareholder structure was formed.
material is stocked in circular stockpile with capacity of
50.000 tons while material is analyzed with radioactive online
analyzer. The crushed coal supply is stocked in longitudinal
coal stockpile with capacity of 9.000 tons. 2 ball mils and 2
vertical mills are used at the raw material grinding. One of
the vertical mills can also produce cement additives. Raw
mill 2 is equipped with radioactive online analyzer for quality
measures. Produced clinker is stocked in Aumund designed
longitudinal clinker stokhalls with capacity of 60.000 tons
and 35.000 tons. Cement grinding is done in four cements
mills and first mill is equipped with KDS’s rollerpress. Cement
Mill 1 and 2 is equipped with new generation separator
system with recent investments. Produced cement is stored in
10 silos with a total capacity of 27.000 tons.
in kilns. The calorific consumption of secondary fuels was
15.5% in 2014. The plant can incinerate industrial plastics,
dried swedge sludge, used tires, waste oil and contaminated
materials as waste.
49
çimento fabrikaları cement factories
Ürün Tipleri / Types of Products
CEM I 42,5 R
CEM IV/A (P) 42,5 N SR
TS EN 197-1
CEM IV/B (P) 32,5 N LH/SR
EC uygunluk Belgesi / EC Certificate of Conformity
TS Uygunluk Belgesi / Certificate of Conformity to Turkish
Standards
Ana Ekipmanlar ve Özellikleri
Ünite
Unit
50
Tip
Type
Üretici
Manufacturer
Kapasite
Capacity
Kırıcı 2
Crusher 2
Çekiçli Kırıcı
Hammer Crusher
KHD
250 ton/saat
Kırıcı 3
Crusher 3
Çekiçli Kırıcı
Hammer Crusher
FLS
300 ton/saat
Kırıcı 4
Crusher 4
Darbeli Kırıcı
Impact Crusher
Hazemag
600 ton/saat
Farin Değ. 1
Raw Mill 1
Bilyalı Değirmen 10.15 x 3.80 m
Ball Mill
KHD
90 ton/saat
Farin Değ.2
Raw Mill 2
Dik Değirmen MPS4500B
Vertical Mill
Pfeiffer
220 ton/saat
Farin Değ.3
Raw Mill 3
Bilyalı Değirmen 7.8 X 4.08 m
Ball Mill
FLS
110 ton/saat
Tras Değ.
Trass Mill
Dik Değirmen MPS2900
Vertical Mill
Pfeiffer
115 ton/saat
Kömür Değ. 1-2-3
Coal Mill 1-2-3
Dik Değirmen LM15
Vertical Mill
Loesche
15 ton/saat
Döner Fırın 1
Rotary Kiln 1
4 Kademeli Önısıtıcı
4 Stage preheater
KHD
1325 ton/gün
Döner Fırın 2
Rotary Kiln 2
4 Kademeli Önısıtıcı ve kalsinatörlü iki kule 60.5 x 4.2 m
4 stage preheater 2 string with precalciner
KHD
2850 ton/gün
Döner Fırın 3
Rotary Kiln 3
4 Kademeli Önısıtıcı 69 x 4.35 m
4 Stage preheater
FLS
1625 ton/gün
Çimento Değ.1
Cement Mill 1
Ön ezicili bilyalı değirmen 69 x 4.35 m
Ball mill with rollerpress
FLS (Mill)
KHD (Rollerpress)
125 ton/saat
Çimento Değ.2
Cement Mill 2
Bilyalı değirmen 69 x 4.35 m
Ball mill
FLS
65 ton/saat
Çimento Değ.3
Cement Mill 3
Bilyalı değirmen 12 x 4 m
Ball mill
FLS
105 ton/saat
Çimento Değ.4
Cement Mill 4
Bilyalı değirmen 12 x 4 m
Ball mill
FLS
105 ton/saat
Paketleme
Torbalı Paketleme / Rotor Packer x2
Torbalı Paketleme / Rotor Packer x2
Dökme Yükleme / Bulk Loading x 8
H&B
FLS
120 ton/saat
100 ton/saat
ÇBDCCW 115
çimento fabrikaları cement factories
Son Yapılan Yatırımlar
Latest Investments
•Baca emisyonlarında azot oksitlerin düşürülmesi
amacıyla tüm fırınlarda azot indirgeyici sistem devreye
alınmış ve baca emisyonlarının yasal sınırlar içerisinde
olması garantilenmiştir.
• Nitrogen oxides reduction system for all kiln stacks is
• ISG eğitim merkezi yılda 5.000 kişiye toplamda 80.000
saat eğitim verilmesi planıyla faaliyete geçmiştir.
• Kömür ve hammadde stok sahalarının üzeri uzay çatı
sistemiyle kapatılarak kapalı stokhol haline getirilmiştir.
• Döner fırın 1 ve 3 bacagazı fanları ile döner fırın 2’nin
1.kule bacagazı fanı, döner fırın 2 filtre fanı daha verimli
fanlarla değiştirilmiş ve enerji verimliliği arttırılmıştır.
• Fabrika hammadde giriş kapısının konumu değiştirilerek
hammadde kamyonlarının kat ettikleri yol azaltılmış ve
yakıt tasarrufu sağlanmıştır.
• Döner fırın 1 ve 2’nin fırın giriş sızdırmazlık sistemi
yenilenmiş ve kaçak havalardan oluşan verimsizlik
azaltılmıştır.
• Fabrika giriş kapısına LED bilgi ekranı konulmuş ve
emisyon istatistikleri paylaşılır hale getirilmiştir.
• Çimento değirmeni 1 ve 2’nin açık çevrim olan öğütme
devresi yeni separatör sistemiyle kapalı sistem haline
ÇBDCCW 115
commissioned and the stack emissions are guaranteed to
comply with emission limits.
• Health and safety training center has started its operations
aiming annually serving 5.000 people and supplying
80.000 hours of training.
• Coal and raw material stocks field are enclosed with roof
system and operate as stockhalls.
• Kiln 1, 3 and Kiln 2 1st String Id-fan and filter fan is renewed
with efficient fans for energy efficiency.
• The plant truck gate is relocated and shorter path for trucks
was enabled for lower fuel consumption.
• Kiln 1 and 2 is equipped with new kiln inlet sealing system
and inefficiency caused by false air is reduced.
• Plant entrance gate is equipped with LED display panel for
sharing of emissions data.
• New separator systems are installed on Cement mill 1 and
2 for conversion of open loop grinding circuit to closed
loop, enabling energy efficiency and better product quality.
51
çimento fabrikaları cement factories
getirilerek enerji verimliliği sağlanmış ve ürün kalitesi
arttırılmıştır.
•Döner Fırın 1-2-3 elektrofiltrelerin torbalı filtreye
dönüştürülmesi.
•Döner Fırın 1-2 RDF besleme sistemi sistemi
modernizasyonu.
• Döner Fırın 3 RDF besleme sistemi kurulumu.
• Çimento Değ. 4 Separatör fan değişimi ve hız kontrol
uygulaması ile enerji verimlik artışı.
• Çimento Değ. 2 minor katkı besleme sistemi kurulumu.
•Çimento Değ. 3-4 minor katkı besleme sistemi
modernizasyonu.
• Döner Fırın 1 farin beslemenin pnömatik sistemden
elevatörlü sisteme dönüşümü ile enerji verimlilik artışı.
Yönetim Sistemleri
Büyükçekmece Fabrikası bünyesinde kullanılan yönetim
sistemleri aşağıdaki gibidir:
52
• Conversion of Kiln 1-2-3 electrofilters to baghouse filter.
• Modernization of Kiln 1-2 RDF feeding system.
• Implementation of Kiln 3 RDF feeding system.
• Energy efficiency improvement with separator fan
modernization and variable speed application in Cement
Mill 4
• Implementation of minor additive feeding system in
Cement Mill 2
• Modernization of minor additive feeding system in
Cement Mill 3-4
• Energy efficiency improvement with change from
pneumatic conveying system to elevator system in Kiln 1
raw meal feeding system
Management System
Management systems used in the Büyükçekmece plant
structure is as follows:
Kalite Yönetim Sistemi
Quality Management System
ISO 9001
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Organizational Health and Safety Management System
OHSAS 18001
Çevre Yönetim Sistemi
Environmental Management System
ISO 14001
Enerji Yönetim Sistemi
Energy Management System
ISO 50001
Kalite Yönetim Sistemi
Quality Management System
TS EN 197-1 standardı kapsamında üretmiş olduğu ürünler
için Performans Değişmezlik Belgeleri (CE) ve TS Uygunluk
belgeleri ile çimentolarının kalitesi ve uygunluğu
belgelenmektedir.
Certification of products is withhold according to TS EN 1971 standard and certified with declaration of performance
conformity (CE) and declaration of conformity with Turkish
standards.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Health & Safety Management System
Türkiye’nin lider çimento ve hazır beton üreticisi Akçansa,
yalnızca ülkede ekonomik değer katmak değil, tüm
faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile çalışanların
Akçansa, The leading cement and ready-mixed concrete
producer in Turkey, is not only creating economical values
but also fully committed to ensuring the health, safety
ÇBDCCW 115
çimento fabrikaları cement factories
refahına verdiği değerle de ülke de söz sahibi olmaktadır.
Bunun bir örneği olarak 2014 yılında kurulan Akçansa İSG
Akademileri, dünyadaki en iyi İSG uygulamalarını, ulusal ve
uluslararası standartları, Türkiye’deki İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununu kapsayan Akçansa Altın kurallarının teorik ve
pratik olarak anlatıldığı bir eğitim merkezidir. Hedeflenen
0 İş Kazası ve İş Sağlığı ve Güvenliğinde mükemmelliğe
ulaşmak için Akçansa, risklerinin bilincinde olan ve
düzeltici değil önleyici yaklaşımın yalnızca iş hayatında
değil gündelik hayatta da önemine inanan çalışanlardan
oluşan bir İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmayı
amaçlamaktadır.
and welfare of its employees across all of its businesses. As an
example of this, Akçansa H&S Academies were built in 2014
which offers a range of courses all over Health and Safety Best
Practices of the World, International and National Standards,
Code of Occupational Health and Safety in Turkey and 10
H&S Golden Rules of Akçansa in order to build a strong and
easy bridge between theory and practical implementation.
In achieving the target of Zero Accident and Health and
Safety Excellence, Akçansa is aiming to create a safety culture
on all its employees who are aware of risks and are always
maintaining proactive approach not only at work but also in
their daily lives.
Enerji Yönetim Sistemi
Çimento
üretimi
enerji
yoğun
süreçlerle
gerçekleştirilmektedir. Çimento üretim sürecinin tüm
aşamalarında önemli miktarda enerji kullanılmakta bu
durumun ise maliyetlere ve çevresel sürdürülebilirliğe
etkileri olmaktadır. Bu nedenlerle Akçansa ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarına
başlamış ve 2013 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi belgesini almıştır. Temel hedef olan üretimde
enerji yoğunluğunun azaltılmasını gerçekleştirmek için
ÇBDCCW 115
Energy Management System
Cement production process is an energy intensive process. All
steps of cement production use significant energy which has
impact on costs and also on environmental sustainability.
Due to these reasons, Akçansa started to work on ISO 50001
Energy Management System and get certificated in 2013.
The main objective is reducing energy density; Akçansa
concentrated on preferring high efficiency equipment, process
53
çimento fabrikaları cement factories
Akçansa, üretim süreçlerinde enerji verimli ekipmanların
tercihi, süreç iyileştirme uygulamaları, kayıp ve kaçakların
önlenmesi, atık ısıdan enerji kazanımı gibi uygulamalara
odaklanmaktadır. Enerji yönetim sistemi gereği her
fabrikada bir adet enerji yöneticisi görevlendirilmiş ve
enerji yöneticisinin başkanlığında farklı disiplinlerin bir
araya geldiği enerji yönetim birimleri kurulmuştur. Enerji
yönetim birimleri periyodik olarak bir araya gelerek diğer
lokasyonlardaki fabrikalar ile fikir alışverişinde bulunur,
verimlilik arttırıcı projeler geliştirir uygular ve takip ederler.
Çevre Yönetim Sistemi
İklim Değişikliği ile Mücadele ve
Çevresel İyileşme
İklim değişikliği ve çevresel iyileşme, Akçansa’nın
sürdürülebilirlik stratejisinin temel bileşenleri arasında
olup bu kapsamda çevre yatırımları ve projeleri sürekli
devam etmektedir.
Büyükçekmece Fabrikasında 2014 yılında 6,5 milyon TL
çevre yatırımı yapılarak tüm fırın bacaları torbalı filtre ile
donatılmış olup, açık stokholler kapatılarak toz seviyesi en
aza indirgenmiştir.
2015’te devreye alınan SNCR (Selective Non Catalytic
Reactor) sistemi ile tüm fırınlarda NOx seviyesi 800 mg/
Nm3 seviyesine indirilmektedir.
2015 yılı başından beri tüm fırın bacaları Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından canlı olarak online bağlantı ile izleme
sistemine bağlıdır.
CO2 emisyonları, CSI Cement Sustainability Initiative (CSI)
hesaplama kılavuzuna uygun olarak hesaplanmaktadır.
Sera Gazı Emisyonları izleme planları Bakanlık tarafından
onaylanmıştır.
Emisyonlara ilave olarak su yönetimine de odaklanan
Akçansa, CSI Cement Sustainability Initiative’in Su
Yönetimi kılavuzuna göre uygulamaya başlamıştır. 2015
yılında CDP Su Projesine katılım sağlanarak sektörde
liderlik amaçlanmaktadır.
Maden sahalarında Rehabilitasyon ve
Biyoçeşitlilik
Çimento sektörü ana hammaddesi olan kalker, kil ve marnı
doğal kaynaklardan elde ediyor. Günümüzde hammadde
54
improvement applications, prevention leakage losses, waste
heat recovery applications. For Energy Management System,
certificated energy managers appointed for each plant and
energy management unit with multi-disciplinary members
was formed. These units manage periodic meetings, give and
take ideas within the plant and other plants, develop and
implement energy efficiency projects.
Environmental Management System
Climate Change and Environment
The climate change and environmental progress is one of
the core elements of Akçansa’s sustainability strategy. For this
ambition, Akçansa continue environmental investments and
projects.
In Buyukmece cement plant, 6.5 million TL has been
dedicated for the installation of baghouse filters, construction
of enclosed stockhalls to minimize dust emissions.
Buyukcekmece cement plant has installed SNCR system to
started lowering NOX emissions down to 800 mg/Nm3 since
beginning of 2015.
Since 2015, all kiln stacks emissions are monitored live with
online connection by Ministry of Environment and Urban
Planning.
CO2 emissions are calculated according to CSI guideline. The
GHG monitoring plans have been approved by the Ministry of
Environment and Urban Planning.
In addition to the emissions, Akçansa focuses in water
management and stared to apply CSI Water Guideline
at all cement plants. Aiming sectorial leadership in water
management, Akcansa has decided to participate in CDP
Water program.
Rehabilitation
Mining Sites
and
Biodiversity
in
Main raw materials of cement sector, limestone, clay and
marl are obtained from natural resources. Nowadays,
mining areas in quarries without production must be
adapted to environmentally friendly areas, not only for
ÇBDCCW 115
çimento fabrikaları cement factories
veya maden sahalarında üretimin bittiği alanları çevreye
uyumlu halde tekrar doğaya kazandırmak Şirketler için
hem mevzuat hem de çevresel sorumluluk olarak gerekli.
Akçansa Büyükçekmece fabrikası Kovukdere şist sahasında
2011 yılından bu yana düzenli olarak ağaçlandırma ve
bitkilendirme yapılıyor. Sahaya dikilen ağaç ve bitki türleri
için bölgedeki Orman Şefliği ve botanikçilerin desteği
alınarak jeolojik, hidrojeolojik, iklim ve coğrafik koşullara
uygun tür seçimi yapılmış oluyor. Bugüne kadar toplam
4.1 ha alanda 850 adet servi, 300 adet akasya, 50 adet
hedera ve 100 adet katırtırnağı dikimi yapıldı.
Biyoçeşitliliği Artır,
Doğal Hayata Değer Kat
Akçansa, maden sahalarının biyolojik değerlerini artırmayı
amaçlayan “Biyoçeşitlilik Proje Yarışması”nı 2014 yılında ilk
kez Türkiye’de gerçekleştirdi. Üniversitelerin Moleküler
Biyoloji ve Genetik, Biyoloji ve Ekoloji bölümlerinde
ve Ziraat Fakültelerinde okuyan öğrencilere yönelik
düzenlenen yarışmayla bir yandan maden sahalarının
biyolojik değerini artırmayı amaçlayan projeler üretilmesi
diğer yandan Üniversite öğrencilerinin çevreye, doğal
yaşama ve sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunması
hedefleniyor. Yarışma sonucunda 3.lük ödülü alan “Kendi
Çevren için: Gözle, Öğren, Harekete Geç !” isimli proje
ÇBDCCW 115
the regulations but also for environmental responsibility
of the companies. Akçansa Büyükçekmece Cement Plant
have been doing plantation and afforestation activities
regularly in its Kovukdere schist quarry since 2011. While
selecting the suitable planted species and trees, geological,
hydrogeological, climatic and geographical conditions are
taking in account with taking opinions of botanists and
forestal authorities in these areas. Up until now, 4.1 Ha. area
have been rehabilitated with 850 cedar trees, 300 acacia
trees, 50 Hedera and 100 Gorse trees.
Increase Biodiversity,
Add Value to the Natural Life
Nature will be the Biggest Winner!
For the first time, Akçansa Cement organized a competition
in Turkey in 2014 named as “Quarry Life Award” for increasing
the biodiversity in mining sites. Quarry life award is an
universtiy student oriented competition especially for the
departments of Molecular Biology, Genetic, Biology and
Ecology. The main purposes of this competition is generating
projects about increasing the biodiversity value of the mining
sites while providing a contribution from university students
to sustainable future, environment and natural life. At the
end of Quarry Life Award competition, 3rd ranked project was
55
çimento fabrikaları cement factories
kapsamında Fabrika çalışanlarının çocuklarına Kovukdere
şist sahasında gözlem ve doğa koruma farkındalığı
oluşturulması hedefiyle doğa eğitimi verildi ve kuş
gözlemi yaptırıldı.
“Take action learn more for your own environment”. As a part
of this project Cement plant employee’s kids were educated
for increasing the awareness of protection of natural habitats
and they observed bird life.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Akçansa toplumsal, çevresel, yasal ve etik ilkelere bağlılıkla
şekillenen kurum kültürü ile tüm sosyal paydaşları için
katma değer yaratarak, toplumun yaşam kalitesinin
yükseltilmesinde aktif rol üstlenen lider yapı malzemeleri
üreticisi olmak misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bu doğrultuda Akçansa, Türkiye çimento sektörünün lider
oyuncusu olmanın, ekonomik katma değer yaratmanın
ötesinde bir sorumluluk gerektirdiğinin bilinciyle hareket
etmektedir. Sorumlu bir kurumsal vatandaş olmanın
gerektirdiği üzere Akçansa, sağlık, kültür, sanat, eğitim,
spor ve çevre gibi alanlarda değer yaratmaya yönelik
çalışmalar yapıyor.
56
Corporate Social Responsability
Akçansa creates added value in behalf of all its social
stakeholders through a corporate culture devoted to social,
environmental, legal and ethical principles; and pursues
its activities with the mission of being a leading building
materials producer, assuming an active role in order to raise
the quality of life in the community. In this regard, as the
pioneer player in the Turkish cement sector, Akçansa acts
on the awareness of the responsibility of going further than
creating economic
ÇBDCCW 115
çimento fabrikaları cement factories
Akçansa, sürdürülebilirlik ilkesiyle başlattığı “Yarınları
Dönüştüren Çocuklar” projesiyle çocukların yarınlarını
koruma altını alıyor. Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları
Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbirliğiyle başlatılan proje
kapsamında çocuklar, atıkları kaynağında ayırma, geri
dönüşüm ve atıktan enerji elde etme gibi sürdürülebilir bir
dünyaya katkı sağlamak için kaynakları bilinçli kullanma
yöntemleri hakkında bilinçlendiriliyor.
Pilot bölge Büyükçekmece’de başlayan proje Çanakkale
ve Samsun ilindeki okulları da kapsıyor. Projeyle, Akçansa
Gönüllüleri ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine atık ve geri
dönüşüm eğitimi veriyor. Böylece, çocukların atıkları
kaynağında ayırarak dünyanın kaynaklarını korumaları
yönünde daha çok bilgi sahibi olmaları sağlanıyor.
Proje kapsamında 30 Akçansa Gönüllüsü, bahar 2015
döneminde Büyükçekmece ve Çanakkale’de yaklaşık 3
bin öğrenciye ulaştı.
Akçansa, ekonomik değer yaratmak kadar İş Sağlığı
ve Güvenliği konularında da Türkiye’de lider olmanın
getirdiği sorumluluğunu sürdürülebilirlik odağıyla
gerçekleştirmektedir. Akçansa’nın Büyükçekmece ve
Çanakkale Fabrikası bünyesinde hayata geçirdiği İSG
Akademi’de, çalışanlara, tedarikçilere ve tüm iş ortaklarına
iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitim verilecek.
Gelecek dönemde Ladik Fabrikası’nda da hayata geçmesi
planlanan İSG Akademiler’de, yılda yaklaşık 5.000 kişiye en
az 80.000 saat eğitim verilmesi öngörülüyor. Bu merkezler,
Türkiye’de 2012 yılında çıkarılan yeni İş Güvenliği Yasası’nın
desteklenmesi ve uygulanmasında da Türk sanayi
sektörüne önemli katkılar sağlayacaktır.
Ödüller
Capital dergisinin Gfk Türkiye işbirliğiyle yaptığı anket
sonuçlarına göre, Akçansa bu yıl 13. Kez Sektörünün
En Beğenilen Şirketi seçildi. Böylece Akçansa, çimento
sektöründe, 13 yıl üst üste “Türkiye’nin En Beğenilen
Şirketi” ödülüne layık görülerek kırılması güç bir rekora
imza attı.
6. Sabancı Altın Yaka Ödülleri’nde 5 ayrı kategoride ödül
alan Akçansa, organizasyonun en büyük ödülü olan ‘Değer
Yaratanlar’ kategorisinde birinciliği kazandı. Bu sene ilk kez
değerlendirmeye alınan ‘Dijitalleşme Kategorisi’nde de ipi
ÇBDCCW 115
added value. Akçansa is a responsible corporate citizen and
consequently allocated 3.1 million TL in 2012 and 3.2 million
TL in 2013 for donations, sponsorships and social projects in
order to produce added value in areas such as health, culture,
arts, education, sportsand environment.
With the vision of sustainability, Akçansa
ensures
children’s tomorrows with its new project named “Children
Transforming Tomorrows “.Within the scope of the project
initiated in cooperation with the Environmental Protection
and Packaging Waste Recovery and Recycling Trust (ÇEVKO)
and Büyükçekmece Municipality, the awareness of the
children will be rose on the methods for the conscious use of
the sources for the purpose of contributing in a sustainable
world such as separating the wastes from their sources,
recycling and obtaining energy from waste.
The project which has started in Büyükçekmece as pilot
region, also encompasses schools in Çanakkale and Samsun.
Akçansa volunteers thought 4th. grade students about waste
and recycyling. Thus, children are enabled to know more
about seperating waste from its sourceç Within the scope
of the projects, 30 Akçansa volunteers reached almost 3
thousand students in Büyükçekmece and Çanakkale during
spring semester 2015.
Akçansa, fulfills its responsibility of being the leader of Turkey
in Occupational Health and Safety matters by creating an
economical value, as well as by setting a sustainability focus.
Akçansa launched OHS Academy at Büyükçekmece and
Çanakkale Plants and will provide training to its employees,
suppliers and all business partners on occupational health
and safety. Planned for Ladik Factory in the coming period,
OHS Academies are estimated to lecture for minimum
80,000 hours to approximately 5,000 people annually. These
centers will contribute significantly to the Turkish industry in
supporting and implementing the new Occupational Safety
Law enacted in Turkey in 2012.
Awards
According to the survey results conducted by the monthly
magazine Capital and Gfk Turkey, Akçansa is selected as
the Most Admired Company for the 13th. Time. Therefore,
Akçansa broke a record by earning the title of Turkey’s Most
Admired Company for 13 times consequently.
Akçansa who won prizes in 5 different categories in the 6th.
Sabancı Golden Collar Awards, is awarded with the biggest
57
çimento fabrikaları cement factories
göğüsleyen Akçansa, ‘Pazar Odaklılık Bireysel Alt Kategori’
birincilik ve ‘İşte Eşitlik’ Kategorisi üçüncülük ödüllerini
aldı. Çimsa ile birlikte geliştirilen ‘Hazır Beton Özel
Ürün Markalarının Kullanımı’ projesiyle, Akçansa ‘Sinerji’
kategorisinde ise mansiyon ödülünün sahibi oldu.
Akçansa, İş Sağlığı ve Güvenliği Akademileri için
yabancı ortağı HeidelbergCement Grubu özel ödülüne
layık görüldü. Bu kapsamda, Akçansa İSG Akademi
HeidelbergCement Grubu’nun farklı ülkelerde bulunan
tüm fabrikaları içerisinde en iyi İSG uygulaması seçilmiştir.
Akçansa, AB Çevre Ödülleri 2015 Türkiye Programı Yönetim
Kategorisi Finalist derecesine layık görülmüştür. Yönetim
kategorisine aday gösterilen finalistler stratejik vizyon
sahibi ve sürdürülebilir kalkınmaya yaptığı katkıyı sürekli
geliştirmeye devam eden yönetim sistemine sahip
kuruluşlar arasından seçilmektedir.
14. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Çevre ve Enerji Ödülleri
töreninde Akçansa, “İnovatif Çevre Dostu Ürün” dalında
100+ Beton ürünüyle Üçüncülük ödülüne layık görüldü.
Akçansa bir diğer kategoride; Çevre ve Sürdürülebilirlik
Yönetimi’nde ise finale kalan projeler arasında yer aldı.
Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) 1988 yılından beri
gerçekleştirdiği ve doğa ve kentsel çevreyle uyumlu üretim
tesislerin ödüllendirildiği Yeşil Nokta Çevre Yarışması’nda
Akçansa’nın Garipçe Tesisi ikincilik ve Uluslararası ERMCO
Temsil Ödülü’nü almaya hak kazandı.
58
prize of the organization; “Value Creaters”. This year’s first time
winner in the new Digitalizing Category was also Akçansa.
The company was also ranked as first in the Market Focused
Individual Sub-Category, and ranked as third in the Equality
at Work category. In the Synergy category, Akçansa got the
honorable prize with its Usage of Ready-Mixed Concrete
Special Products developed together with Çimsa.
Akçansa is honored by its partner HeidelbergCement with a
special award for its Health and Safety Academies. Within
this scope, Akçansa H&S Academy is selected as the best H&S
practice among all HeidelbergCement’s plants located in
different countries.
Awards 2015 Turkey Program. The finalists of this category are
selected from institutions that continue to create added value
to their management system by contributing to sustainable
development while having a strategic vision.
14. Istanbul Chamber of Industry Envrioment and Energy
Awards Ceremony, Akçansa is ranked as 3rd. within the
“Innovative Environment Friendly Product” category. Akçansa
is placed among finalists in another category; “Environment
and Sustainability Management”.
Akçansa is ranked as 2nd with its Garipçe Plant and was
awarded with the International ERMCO Representation
Award during the Greent Point Environment Competition
that is organized by Turkey Ready-Mixed Concrete Association
THBB since 1988 to award plants that are friendly with urban
and natural environment.
ÇBDCCW 115
çimento sektör haberleri news from cement sector
Ünye Çimento’dan Çevreci Ürün
Eco-friendly Product from Ünye Cement
Oyak grubuna bağlı Ünye Çimento’dan Çevre Günü
nedeniyle yapılan açıklamada, daha çevreci üretim
teknolojilerinin üretim süreçlerine uyarlandığı ve daha
çevreci ürünler üretildiği kaydedildi.
Açıklamada, son yıllarda OYAK Çimento Grubu şirketlerinin
tümünde yürütülen dönüşüm programı çerçevesinde
Ünye Çimento’da da baca gazı filtre sistemleri günümüz
en iyi teknolojisi torbalı filtrelerle değiştirilerek toz
emisyonları çevre mevzuatının öngördüğü sınırların çok
altına taşındığı, çevreye saygılı ve çevre sorunlarına çözüm
ortağı bir üretim anlayışı ile yeni projeleri birbiri ardına
hayata geçirmenin haklı gururunun yaşandığı vurgulandı.
“Atıktan
Türetilmiş
Tesisi” ve “Mutalar
Yakıt
(ATY)
Hammadde
Geri
Ocağının
Kazanım
Üretim
Planlaması ile Birlikte Rehabilitasyonu” projeleri hakkında
da bilgi verilen açıklamada, “Ülkemizde madencilik
açısından çevreci, farklı bir maden işletmeciliği anlayışı ile
yürütülecek bu faaliyet ülkemiz ve bölgemiz için örnek bir
proje niteliği taşımaktadır” denildi.
In the statement given by Ünye Cement, a subsidiary of the
Oyak Group, on the occasion of the Environment Day, it
was underlined that more environment-friendly production
technologies have been adapted to the production
processes and more environment-friendly products are being
manufactured.
In the statement, the fact that at Ünye Cement, dust
emissions were brought to a level that is much lower than
the level stipulated by the environmental legislation by
replacing the flue gas filter systems with the cutting-edge
technology of bag type filters of the present time and that the
deserved pride of realizing new projects one by one through
the understanding of production respecting the environment
and as a solution partner for the environmental problems is
being felt, within the scope of the transformation program
being carried out in all the OYAK Cement Group companies
during the recent years, was pointed out.
Additionally information regarding the projects of “Refuse
Derived Fuel (RDF) Recovery Plant” and “Production Planning
and Rehabilitation of the Mutalar Raw Material Quarry” was
provided. The statement also noted that “This activity that will
be carried out through the understanding of an environment
friendly and different mining operation is a model project
form our country and our region.”
Limak Ankara’da Çinli Firma ile Anlaştı
Limak Comes to Terms with Chinese Firm
Limak Çimento Grubu ile Çinli Sinoma International
Engineering şirketinin Türk ortağı Sintek firması arasında
Ankara’nın Polatlı ilçesinde kurulacak 5 bin ton/gün
çimento üretim kapasitesine sahip “Limak Ankara Entegre
Çimento Fabrikası” için anahtar teslimi müteahhitlik
sözleşmesi imzalandı.
The Limak Cement Group has entered into a turnkey
Projenin inşaat ve montajının yaklaşık 20 ay sürmesi
ve 2017 yılının ilk çeyreği sonunda tamamlanması
hedefleniyor.
Construction and mounting of the project are intended to
ÇBDCCW 115
undertaking agreement with Sintek, Turkish partner of
Chinese Sinoma International Engineering for the “Limak
Ankara Integrated Cement Plant” with 5 thousand-ton/day
cement production capacity.
last approximately 20 months and finish at the end of the
first quarter of 2017.
59
çimento sektör haberleri news from cement sector
Limak’tan Mozambik’e Çimento Fabrikası
Cement plant from Limak to Mozambique
Geçen yıl Afrika’daki ilk yatırımını Fildişi Sahili’ne yapan
Limak, Mozambik’e açılıyor. 150 milyon dolara mal olacak
tesis Başkent Mapotu’daki liman bölgesinde kurulacak
ve yılda 2 milyon ton kapasiteye sahip olacak. Tesiste ilk
etapta yılda 500 kişiye iş verilecek.
Geçen yıl Ağustos ayında kıtadaki ilk yatırımına imza atan
holdinge ait Limak Çimento, Fildişi Sahili’nde kuracağı yeni
tesis için ortağı Afrikbat ile birlikte ilk etapta 50 milyon
dolarlık yatırım için anlaşmıştı.
Ülkenin başkenti Abidjan’da kurulacak Çimento Öğütme
ve Paketleme Tesisi ile Limak, diğer Afrika ülkelerine de
ihracat yapacak. Yılda 1 milyon ton çimento ve 1 milyon
metreküp hazır beton üretecek tesis 120 bin metrekarelik
bir alanda kurulacak. Tesisin 2015 yılı Ekim ayında da
üretime başlaması öngörülüyor.
Limak realizing its first African investment in Ivory Coast last
year is expanding to Mozambique. The plant cost 150 million
dollars will be built in the port area of the Capital of Mapotu
and have annually 2 million-ton capacity. In the plant, 500
people will be employed at first stage.
Limak Cement of the Holding, which undersigned its first
investment in the continent in August last year, had agreed
with its partner Afrikbat for an initial 50 million-dollar
investment regarding the new plant it would establish in
Ivory Coast.
With the Cement Grinding and Packaging Plant that will
be established in Abidjan, capital of the country, Limak will
export to the other African countries as well. The facility that
will produce annually 1 million-ton cement and 1 million
cubic-meter ready-mixed concrete will be established on 120
thousand square-meter area. The plant is envisaged to start
in October 2015.
Votorantim’den Sivas’a Büyük Yatırım
Substantial Investment from Votorantim in Sivas
60
Dünyanın en büyük 8. çimento üreticisi Brezilyalı
Votorantim Cimentos, Türkiye’de işlerini büyütüyor.
Şirket 140 milyon euro (420 milyon lira) yatırımla Sivas
fabrikasının kapasitesini 0.6 milyon tondan 1.8 milyon
tona çıkaracak. Şirketin Türkiye CEO’su Şefik Tüzün,
Votorantim’in, Türkiye’ye inşaat pazarına güvendiğini
bu nedenle ikinci bir fabrika düşüncesinde olduklarını
açıkladı.
Brazilian Votorantim Cimentos, 8th biggest cement producer
of the world, is expanding its businesses in Turkey. The
company will increase the capacity of its Sivas plant from 0.6
million tons to 1.8 million tons through a 140 million- euro
(420 million-lira) investment. Şefik Tüzün, Turkey CEO of the
company, explained that Votorantim trusts the construction
market in Turkey and that is why they were thinking of a
second plant.
Tüzün, yatırımının “Sivas’ın bugüne kadar gördüğü
en büyük yatırım” olduğuna değinerek Votorantim’in
Türkiye’deki toplam 3 milyon ton çimento üretim
kapasitesinin yüzde 19’unu üreten Sivas fabrikasının
payının yüzde 42’ye yükseleceğini, Haziranda temeli
atılacak fabrikanın, yapım aşamasında 700 kişiye istihdam
sağlayacağını ve üretime Nisan 2017’de başlanarak Türkiye
çimento sektörüne büyük bir dinamizm ve rekabet
getireceğini vurguladı.
Tüzün mentioned that “the investment is the biggest
investment made in Sivas so far” and pointed out that
Votorantim will increase the share of the Sivas plant, which
is producing 19 percent of the total 3 million-ton cement
production capacity in Turkey, to 42 percent; that the plant
whose foundation would be laid in June would provide
employment to 700 people in its construction stage; and
that its production will start in April 2017 and bring along
substantial competition and dynamism in Turkey’s cement
sector.
ÇBDCCW 115
çimento sektör haberleri news from cement sector
Bursa Çimento
Kapasitesini İki Katına Çıkarıyor
Bursa Cement Doubles Its Capacity
Bursa Çimento Genel Müdürü Mürsel Öztürk, 120 milyon
doları bulacak yatırım harcaması ile kapasitelerini iki katına
çıkaracaklarını açıkladı.
Bursa Cement General Manager Mürsel Öztürk stated that
they would double their capacity with the expenditures of
investment up to 120 million dollars.
Halen klinker üretiminde 1,4 milyon ton olan fabrikanın
kapasitesi, 10.000 ton/güne (yaklaşık 3.300.000 ton/yıl)
çıkacak.
In Bursa Cement whose present capacity of clinker production
is 1,4 million tons and cement grinding capacity is 2,85
million tons, the capacity will reach 10 million-ton/year for
clinker production and cement grinding capacity will remain
as same.
Mevcut 2 milyon 850 bin ton/yıl olan çimento öğütme
kapasitesinde ise şimdilik bir değişiklik olmayacak.
120 milyon doları bulacak bir yatırımla kuracakları 10
bin ton/gün kapasiteli klinker üretim hattını 2017 yılında
devreye almayı planladıklarını da ifade eden Öztürk,
Bursa’nın gelişmesi, altyapı yatırımlarının artması ve
kentsel dönüşüm planlamaları kapsamında oluşacak
çimento ihtiyacını karşılamak için yatırıma yöneldiklerini
mevcut tesislerde de revizyona gideceklerini vurguladı.
Bursa Çimento’nun 2014 yılı çimento toplam satışının
1,45 milyon ton, ihracatının ise 98 bin ton gerçekleştiğini
belirten Öztürk, son yıllarda Türkiye’nin çimentoda büyük
ihracatçı konumuna geldiğini, 25 milyon ton ihracat
potansiyeli olduğunu bunun yaklaşık 10 milyon tonunun
ihraç edildiğini belirtti.
Kuzey Afrika ve Ortadoğu ağırlıklı yapılan ihracatın
son dönemdeki siyasi ve sosyal karışıklıklar nedeniyle
olumsuz etkilendiğini, İran’ın daha önce bölgeye
ihracat yapamazken son yaptığı yatırımlarla kapasitesini
Türkiye’nin de üzerine çıkardığını ve ciddi bir ihracatçı
ülke olarak öne çıktığını belirten Öztürk, “Şu anda Güney
Rusya’ya bile çimento satamıyoruz. Bu nedenle pazarlarda
ciddi bir sıkıntı var. Güney Avrupa’da İtalya, Yunanistan,
İspanya’ya ihracat yapıyorduk. Şu anda az miktarda
Yunanistan ve Libya’ya ürün veriyoruz” dedi.
Türkiye ihracatının 10 milyon tonun altına düştüğü
günümüzde fabrikalar için teşvik alınmaya devam
edildiğini belirten Öztürk, bazı konularda alınan teşviklerin
gerçekleşemediğini bu nedenle teşviklerin çok incelenerek
verilmesi gerektiğine dikkat çekti.
ÇBDCCW 115
Stating that they are planning to commission in 2017 the
clinker production line with 10 thousand ton/day capacity
that they will establish with an investment of up to 120 million
dollars, as well, Öztürk specified that they started investments
in order to fulfill the cement requirements that would take
place in the scope of the development of Bursa, increase of
the infrastructure investments, and urban transformation
planning, and that they would apply revisions in their current
facilities.
Pointing out that Bursa Cement’s 2014 total cement sale was
1,45 million tons and its export was 98 thousand tons, Öztürk
said that Turkey has been a grand exporter in the cement
sector, that it has 25 million ton export potential, and that
approximately 10 million tons of it is being exported.
Öztürk, who specified that the export to Northern Africa
and the Middle East has been negatively affected due to
the political and social disorders encountered recently and
that Iran that did not export to the region previously has
increased its capacity above Turkey thanks to the investment
through its latest investment and stood out as a serious
exporter company, said, “We are presently unable to sell
cement even to Southern Russia. Therefore, there is serious
level of inconvenience on the markets. We were exporting to
Italy, Greece, and Spain in Southern Europe. Presently, we are
sending goods to Greece and Libya in little amounts.”
Stating that the export of Turkey has fallen below 10 million
tons and that the receipt of incentives for the plants is
ongoing presently, Öztürk invited attentions that the
incentives received for some projects had failed to be realized
and therefore the incentives must be granted through indepth scrutiny.
61
çimento sektör haberleri news from cement sector
Son 15 yıldan beri çimento ve beton sektörünün ilk
Reminding that one of the very first agenda of the cement
gündem maddelerinden birinin beton yol konusu
and concrete sector has been a concrete pavement issue for
olduğunu da hatırlatan Mürsel Öztürk, asfalta alternatif
the last 15 years, Mürsel Öztürk said concrete pavements are
olan beton yolun gelişmiş ülkelerde yoğun olarak
intensely used in the developed countries as an alternative to
kullanıldığını, Türkiye’de Karayolları Genel Müdürlüğü’nün
asphalt roads and it is necessary to make at least one third of
sorumluluğunda bulunan 66 bin kilometrelik yolun en
the 66 thousand-kilometer that is under the responsibility of
az üçte birinin beton yol haline getirilmesi gerektiğini
the Turkish Highways Directorate General into concrete roads.
söyledi. Özellikle otoyol şartnamelerinin asfalta göre
He added that particularly the motorway specifications are
yapıldığını, beton yol şartnamesinin de bir an önce
being prepared according to asphalt roads, that the concrete
çıkarılması gerektiğini,
Avrupa Birliği’nde tünellerde
pavement specification must be enacted as soon as possible.
yaşanan yangın ve can kayıpları nedeniyle uygulanan
The application of concrete used pavements as being in the
beton zemin kaplamasının Türkiye’de de uygulanmasının
European Union due to the fires and fatalities encountered in
önemli olduğunu belirtti.
tunnels is also highlighted as important in Turkey.
Holcim ve Lafarge Birleşmesinin Önündeki
Engeller Kalkıyor
Obstacles before Holcim and Lafarge Merger Overcome
Çimento sektörünün iki dev şirketi İsviçreli Holcim ve
Fransız Lafarge birleşmesinin önündeki engeller kalkıyor.
İsviçre merkezli Holcim, Paris merkezli Lafarge ile birleşme
konusunda ABD’nin anti- tekel otoritesinden onay aldı.
Şirketlerin varlıklarını ayrıştırması sonucu birleşmeye onay
kararı çıktı. İki dev, tesislerinin ve terminallarinin ayrılması,
bazılarının satılması kararının ardından Avrupa Birliği’nden
de aralık ayında onay almışlardı. İki şirketin birleşmesiyle
dünyanın en büyük çimento üreticisi oluşacak.
ABD Federal Ticaret Komisyonu, varlıkların satışının ABD’de
14 pazarda çimento konusunda rekabeti koruyacağını
bildirdi. Bu onay karşılığında Lafarge, Davenport çimento
tesisini Continental Cement’e satacak. Minneapolis-St.
Paul, La Crosse, Memphis, Convent ve New Orleans’daki
bazı terminal ve dağıtım varlıklarını da elden çıkaracak
Holcim ise Chicago’daki Skyway tesisini Eagle Materials’a,
Camden çimento fabrikasını da Essroc Cement Corp.’a
satacak. Grandville ve Elmira’daki çimento terminallerini
de Buzzi Unicem USA’ya devredecek. Holcim, Kanada’daki
bazı birimlerini de elinden çıkaracak
62
Obstacles before the amalgamation of Swiss Holcim and
French Lafarge, two colossal companies of the cement sector,
are about to be overcome.
Switzerland-based Holcim has received approval from the
anti-monopoly authority of the US regarding the merger with
Paris-based Lafarge. Resolution for the merger was passed
as a result of the separation of the assets of the companies.
The two giant companies had received approval from the
European Union in December as a result of the resolution of
separating their facilities and terminals and of selling some
of them. With the amalgamation of the two companies, the
biggest cement producer of the world will be formed.
The US Federal Trade Commission stated that the sale of
the assets will protect competition on 14 markets in the US
in terms of cement. Upon such approval, Lafarge will sell its
Davenport cement plant to Continental Cement. It will barter
some of its terminals and distribution assets in MinneapolisSt. Paul, La Crosse, Memphis, Convent, and New Orleans, off.
Holcim will sell its Skyway in Chicago to Eagle Materials
and its Camden cement plant to Essroc Cement Corp. It will
transfer its cement terminals in Grandville and Elmira to
ÇBDCCW 115
çimento sektör haberleri news from cement sector
Diğer yandan, AB Komisyonu İsviçre merkezli Holcim ile
Fransa merkezli Lafarge’ın bazı birimlerinin İrlanda merkezli
inşaat malzemesi üreticisi CRH tarafından satın alınması
işlemine onay verdi. CRH’nın faaliyetleri de çimento, asfalt
ve hazır karışım malzemeleri gibi birkaç alanda örtüştüğü
için Holcim ve Lafarge birleşme işleminde faaliyet alanlarını
farklılaştırmayı taahhüt etmişlerdi. Üretilen malzemelerin
büyük bir bölümü üretildikleri merkeze yakın bölgelerde
satışa sunulduğu için AB Komisyonu satın alma işleminin
pazara olan etkisini incelerken CRH’nin üretim merkezine
yakın bölgeleri dikkate aldı. Komisyon’un soruşturma
çalışması Polonya ve Slovakya sınır bölgesi, Fransa ve
Belçika sınır bölgesi ile İngiltere’de gri çimento pazarı
dikkate alınarak gerçekleştirildi.
Buzzi Unicem USA. Holcim will also sell out some of its units
in Canada.
In addition, the EU Commission has approved the
transaction of purchase of some units of Switzerland-based
Holcim and France-based Lafarge by CRH, an Ireland-based
construction materials producer. As CRH’s activities tally with
them in some fields like cement, asphalt, and ready mixed
admixtures, Holcim and Lafarge had undertaken that they
would differentiate their activity areas in the transaction of
amalgamation. The EU Commission took into account the
regions nearby CRH’s production center in its scrutiny on
the impact of the purchase on the market, as substantial
part of the materials manufactured are put on the market
in the areas near the center where they are produced. The
Commission’s investigation was realized by considering the
Poland and Slovakia border region, France and Belgium
border region, and the grey cement market in the UK.
Akçansa Çanakkale Fabrikası’nı
Rüzgarla İşletecek
Akçansa to Operate its Çanakkale Plant with Wind
Çanakkale fabrikasının enerji ihtiyacının yüzde 30’unu
280 dereceyi bulan atık baca gazından üreten Akçansa ,
kuracağı rüzgar turbünleriyle bu fabrikanın tüm enerjisini
yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor. Öte
yandan geçen yıl İstanbul Büyükçekmece’deki fabrikasında
100 bin ton çöp yakarak enerji ihtiyacının bir kısmını
karşılayan şirket, bu yıl 160 bin ton çöp yakmayı hedefliyor.
Çanakkale’deki fabrikalarında 280- 300 derecelik baca
gazından temin edilen enerjiyle, ihtiyaçlarının yüzde 30’un
karşıladıklarını ifade eden Akçansa’nın Çanakkale şehir
merkezinden rüzgar turbünleriyle kurma planı bulunuyor.
Pilot çalışma ile verimlilik hesaplarının ardından bütün
fabrikanın ihtiyacının karşılanacağı projenin başarılı olması
halinde Çanakkale, dünyada kendi enerjisinin tamamını
yenilenebilir enerjiden elde eden ilk fabrika olacak.
ÇBDCCW 115
Akçansa that produces 30 percent of the energy requirement
of its Çanakkale plant from waste flue gas that reaches 280
degrees aims at meeting the entire energy need of the plant
from renewable resources thanks to the wind turbines that
it will install. On the other hand, the company that fulfilled
some of its energy requirement by means of burning 100
thousand tons of waste in its plant in Büyükçekmece in
Istanbul last year has set the target to burn 160 thousand-ton
waste this year.
Akçansa states that they are able to meet 30 percent of
their requirement with the energy they obtain from the 280300-degree flue gas in their plant in Çanakkale is planning
to install wind turbines in the city center. If the project,
with which all the requirements of the plant will be fulfilled
subsequent to the pilot study and productivity calculations,
becomes successful, Çanakkale plant will be the first plant
that obtains entire amount of its energy from renewable
energy in the world.
63
çimento sektör haberleri news from cement sector
Akçansa Betonik Fikirler Yarışmasına
Rekor Katılım
Record-breaking Participation in Akçansa’s Concrete Ideas Competition
Akçansa tarafından üniversite öğrencilerini yaşadıkları
Results of the Concrete Ideas Project Competition organized
şehirleri kendi sürdürülebilir fikirleriyle dönüştürmeye
to encourage the university students to transform their towns
teşvik etmek için bu yıl altıncı kez düzenlenen Betonik
where they live, through their own sustainable ideas, for the
Fikirler Proje Yarışması’nın sonuçları, 12 Mayıs Salı günü
Sabancı Center’da düzenlenen ödül töreninde açıklandı.
Betonik Fikirler Proje Yarışması Ödül Töreni’nde, geçen
yıl yarışmada birinci olan Enerjik Beton adlı proje de
sixth time this year by Akçansa, were announced in an award
ceremony held at the Sabancı Center on Tuesday, 12 May.
In the Award Ceremony of the Concrete Ideas Project
Competition, the project entitled Energetic Concrete, the
winner of last year, was introduced to the guests.
konuklara tanıtıldı. Concrete Ideas broke the record with the participation of 316
Betonik Fikirler, 2015’te 44’ü aşkın üniversiteden 316
öğrencinin katılımıyla rekor kırdı.
students from 44 universities in 2015.
316 students from 41 different departments of 44 universities
Bu yıl da tüm Türkiye’den üniversite öğrencilerinin
submitted applications to the contest organized for the
katılımına açık olarak düzenlenen yarışmaya, 44’ü
participation of the university students from all around Turkey
aşkın üniversitenin 41 farklı bölümünden 316 öğrenci
başvurdu. Gruplar halinde yarışan öğrenciler, bu yılki ana
tema gereğince, yaşadıkları şehirleri kendi sürdürülebilir
this year as well. The students who competed in the form of
groups developed projects with which they can transform the
cities where they live through their own sustainable ideas as
required by the main theme of this year.
fikirleriyle dönüştürebilecekleri projeler geliştirdi.
As a result of the evaluation of the jury, the winner of the
Jüri değerlendirmesi sonucunda 6. Betonik Fikirler
6th Concrete Ideas Competition became Group Buy Beton
Yarışması’nın birincisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
constituted jointly by the students of Yıldız Technical
Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin
University, Istanbul University, and Istanbul Technical
birlikte oluşturduğu Grup Buy Beton oldu.
University.
İkinciliği Erciyes Üniversitesi’nden Grup Alfa Kimlik alırken,
Group Alfa Kimlik from Erciyes University became the runner-
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Grup
Betonarge yarışmayı üçüncü olarak tamamladı.
Grup Buy Beton üyeleri, hem birer iPad hem de Türkiye’nin
64
up and Group Betonarge of the students of Istanbul Technical
University came third.
The members of Group Buy Beton won their iPads and
the possibility of probation in Akçansa, banner-bearing
lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa’da staj imkânı
construction materials company in Turkey. In addition,
kazandılar. Ayrıca HeidelbergCement Almanya tesislerine
they had the opportunity to pay a technical visit to
bir teknik ziyaret gerçekleştirme şansını elde ettiler.
HeidelbergCement Germany facilities.
ÇBDCCW 115
çimento sektör haberleri news from cement sector
Akçansa, Çanakkale’de
2. Komşu Konseyi’ni Düzenledi
Akçansa Organizes the 2nd Neighbour Council in Çanakkale
Akçansa, sürdürülebilir kalkınmanın paydaşlarla bir arada
uyum içinde çalışmaktan geçtiğine inanarak hayata
geçirdiği Komşu Konseyi’nin ikincisini 41 yıldır üretim
gerçekleştirdiği Çanakkale’de düzenledi.
Komşu Konseyi ile Akçansa’nın mevcut ve planlanan
çalışmaları hakkında paydaşlara bilgi veriliyor. Bu bilgiler
ışığında karşılıklı görüş ve öneriler masaya yatırılıyor.
Akçansa üst düzey yöneticilerinin de katıldığı toplantıda
ayrıca şirkete ilişkin gelişmeler ve bilgiler şeffaflıkla ilk
ağızdan paydaşların bilgisine sunuluyor.
Komşu Konseyi’nde iş ortakları, tedarikçileri, bayi ve
müşterileri, yerel halk ve diğer paydaş gruplarıyla bir araya
gelen Akçansa, bu buluşmalar aracılığıyla, başarısının
temelinde önemli katkıları bulunan paydaşlarıyla yaratıcı
çözümler üretmeyi, kuvvetli yönlerini değerlendirmeyi ve
gelişmesi gereken yönleri birlikte keşfetmeyi hedefliyor.
Akçansa has organized the second of the Neighbour Council
meetings that it realizes by believing that sustainable
development is possible through working in harmony with
the stakeholders, in Çanakkale where it has been carrying out
production operations for 41 years.
With the Neighbour Council, the stakeholders are informed
about the current and planned operations of Akçansa.
Reciprocal views and suggestions are talked over in the
light of such information. In addition, the developments
and information relating to the company are presented to
stakeholders straight at the first hand and transparently in the
meeting in which the top executives of Akçansa also take part.
Convened with its business partners, suppliers, dealers,
customers, locals, and other stakeholder groups in the
Neighbor Council, Akçansa has set the target through these
meetings to produce creative solutions with its stakeholders
that have significant contributions in the bottom of its
success, to evaluate their strong points, and to discover the
features that must be improved altogether.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve
Çimsa’dan Engelliler Haftası’nda işbirliği
Cooperation between Mersin Metropolitan Municipality and
Çimsa in the Disability Awareness Week
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Çimsa’nın Mersin Fabrikası
Engelliler Haftası kapsamında duyarlı bir işbirliğine imza
attı.
Mersin Metropolitan Municipality and Çimsa’s Mersin Plant
undersigned cooperation within the scope of the Disabled
Week.
Engelliler Haftası dolayısıyla 15 Mayıs Cuma günü,
Mersin Büyükşehir Kongre Sarayı’nda, Mersin Büyükşehir
Belediyesi ve Çimsa işbirliği ile toplam 25 adet akülü
sandalye engelli vatandaşlara teslim edildi.
Because of the Disabled Week, total 25 chairs with
accumulators were delivered to the disabled citizens on 15
May, Friday, at the Mersin Metropolitan Congress Palace,
through the cooperation of Mersin Metropolitan Municipality
and Çimsa.
ÇBDCCW 115
65
çimento fabrikaları cement factories
“Çimsa Öğrenen Organizasyon Paylaşım Günü”
Bu Yıl Eskişehir’de Yapıldı
“Çimsa Learning Organization Sharing Day” Held in Eskişehir This Year
Çimsa’nın 2004 yılından beri benimsediği Öğrenen
Organizasyon felsefesi doğrultusunda çalışan uygulama
ekipleri için, Eskişehir’de Paylaşım Günü düzenlendi. 6
ay boyunca aralıksız çalışan 7 uygulama ekibi çalışma
konuları doğrultusunda ortaya koydukları projeleri, Çimsa
Genel Müdürü Nevra Özhatay’ın da bulunduğu Paylaşım
Günü’nde yönetim ve çalışma arkadaşlarıyla paylaştı.
Bu yıl Öğrenen Organizasyon Uygulama Ekipleri, Çimsa’nın
benimsediği sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda;
çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularına odaklanırken
sadece Çimsa için değil Çimsa’nın tüm paydaşları için
çalıştılar. Projelerin ana konuları; çimento ve beton üretim
prosesi, tesis evsel atıklarını yönetmek ve değerlendirmek,
tesislerin aydınlatma için kullandığı elektrik tüketimini
optimize etme, tüm çalışanların İSG risk bildirim sayısını
artırma ve Çimsa paydaşlarının İSG ve çevre bilincini
yükseltme oldu.
A Sharing Day was organized in Eskişehir for Çimsa’s
implementation teams that work in line with its Learning
Organization philosophy it has adopted since 2004. 7
implementation teams that worked without interruption
for 6 months shared the projects they prepared at the level
of their subject matters of study with the management and
workmates on the Sharing Day event where Çimsa General
Manager Nevra Özhatay was also present.
This year, Learning Organization Implementation Teams
focused on the issues of the environment and occupational
health and safety in line with the sustainability vision
adopted by Çimsa and worked not only for Çimsa but also
for all the stakeholders of Çimsa. Main subjects of the projects
were cement and concrete production process, facility
domestic waste management and recovery, optimization
of the electricity consumption used by the plants for
lighting, increase of the HSW (health and safety at work)
risk notification numbers of all the employees, and raising
awareness of the Çimsa stakeholders regarding HSW and the
environment.
Adoçim’de Çevre ve İSG Farkındalığı Etkinliği
Event of Environment and HSW Awareness in Adoçim
Adoçim Tokat Çimento Fabrikasında İş Sağlığı ve Güvenliği
kültürünü geliştirmek amacıyla son 4 yılda 5,4 milyon TL
yatırım ve 61.576 adam/saat eğitim gerçekleştirerek, İş
sağlığı güvenliği performanslarını artırma başarısını elde
etti.
Adoçim has achieved to increase its performance of Health
and Safety at Work by means of realizing 5,4 million-TL
investment and 61.576 man/hour training in order to develop
the culture of Health and Safety at Work at its Tokat Cement
Plant.
Dünya Çevre Günü ve İş Sağlığı Güvenliği haftası nedeniyle
Fabrikada tüm çalışan ve paydaşların katılımı ile yapılan
etkinlik kapsamında “Temizlik ve Sağlık” konulu yarışma
A competition entitled “Cleaning and Health” was held within
the scope of the event organized with the participation of all
the employees and stakeholders in the Plant on the occasion
of World Environment Day and of Health and Safety at Work
Week. Winners of the competition were granted their prizes.
düzenlendi. Yarışmada birinci olanlara ödülleri takdim
edildi.
66
ÇBDCCW 115
çimento fabrikaları cement factories
Fabrika yetkilileri çevre günleri çerçevesinde düzenlenen
bu organizasyonun yanında ayrıca yeni ürünleri olan 25
kg’lık çimentonun da lansmanını yaptıklarını bu vesile
ile bu yeni ürünün faaliyet gösterilen bölgelerde satış ve
dağıtımını yapacak bayilere teşekkür ettiler.
Etkinlikte ayrıca Fabrikada Mayıs 2014 itibarı ile kazasız ve
kayıp günsüz çalışılan gün sayısının 1180. güne ulaştığı,
aynı dönemde Müteahhit ve Fabrika çalışanı kazasız
çalışılan gün sayısının 328 gün olduğu vurgulandı.
The representatives of the Plant stated that they launched
their 25-kg cement, their new product, in the organization
held within the frame of the Environment Day, and they
extended their thanks on this opportunity to the dealers that
would conduct the sales and distribution of the new product
in the territories of service.
In the event, it was also pointed out that the number of the
days on which the operations were conducted without
accidents and losses in the plant as of May 2014 reached
1180th day and that in the same period, the number of the
days on which the employees of the Contractor and the Plant
became 328.
Sönmez Çimento Üretime Başladı
Sönmez Cement Starts Production
Ceyhan’da kurulu Sönmez Çimento, 5 bin ton/gün’ün
Established in Ceyhan, Sönmez Cement started to take place
üzerinde üretim kapasitesi ile 2014 yılı Ekim ayından
on the world’s cement market as of October 2014 with above
itibaren dünya çimento pazarında yer almaya başladı.
5 thousand ton/day production capacity.
The investment whose construction started on a 413 -decare
413 dönümlük sahada Aralık 2012’de yapımına başlanan
area in December 2012 was designed through the cutting-
yatırım, son teknoloji tozsuzlaştırma sistemleri ile Güncel
edge technology de-dusting systems and in accordance
Çevre Mevzuatı’na uygun olarak dizayn edildi. Alternatif
with the Updated Environmental Legislation. The facility
yakıt ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı yanı
that accommodates modern and low emission production
sıra modern ve düşük emisyonlu üretim teknolojilerini
barındıran tesis 230 çalışanıyla faaliyetini sürdürüyor.
technologies in addition to the utilization of the alternative
fuel and renewable energy resources is operating with 230
employees.
Satışlarının yüzde 85’ini ihraç etmek üzere Yumurtalık
The facility that has been consented to be established within
Serbest Bölge içerisinde kurulmasına izin verilen tesis,
the Yumuralık Free Zone on condition that it will export 85
yıllık 1.7 milyon ton klinker, 2 milyon ton çimento üreterek
percent of its sales aims at penetrating in all the markets
2016 yılının ortalarında tamamlanması beklenen liman
projesiyle Kuzey Afrika, Batı Afrika ve Güney Amerika başta
of the world, particularly North Africa and South America,
through its port project expected to be completed in the
middle of 2016 and at fulfilling 20% of the cement export
olmak üzere tüm dünya pazarlarına girmeyi ve Türkiye
of Turkey in 2015 by producing 1.7 million-ton clinker and 2
2015 çimento ihracatının % 20’sini karşılamayı hedefliyor.
million-ton cement annually.
ÇBDCCW 115
67
çimento fabrikaları cement factories
Medcem Mersin Çimento Fabrikası Tamamlanıyor
Medcem Mersin Cement Plant to be Complete
Eren Holding, Mersin’in Silifke ilçesinde 300 milyon Euroluk
Eren Holding is about to establish the biggest cement plant
yatırım ile Türkiye’nin en büyük çimento fabrikasını
of Turkey in Mersin’s district of Silifke through 300 million-
kuruyor. 10.000 ton/gün ve 4 milyon ton/yıl kapasiteli
euro investment. It is planned that the plant with 10.000 ton/
fabrikanın 2015 yılının Haziran ayında tamamlanması
day and 4 million ton/year capacity will be complete in June
planlanıyor. En modern donanımla inşa edilen tesis
2015. When the facility that was constructed through the
tamamlandığında Türkiye’nin tek hatta çalışan en büyük
cutting-edge installations is complete, it will be the biggest
çimento fabrikası olacak.
cement plant of Turkey operating in a single line.
Üretilecek klinker ve çimentonun önemli bir kısmının ihraç
A significant part of the clinker and cement to be produced is
edilmesi planlanmakta olup, ihracat limanı olarak grup
planned to be exported and the Yeşilovacık Dock constructed
şirketi tarafından inşa edilmekte olan Yeşilovacık İskelesi
by the group company will be used as the export port.
kullanılacak.
The construction site of the plant is approximately 430
Fabrikanın inşaat sahası yaklaşık 430 dönüm olup, sosyal
-decare, which increases to 700 -decare together with the
tesisler ve diğer alanlarla birlikte bu alan 700 dönüme
recreational facilities and other areas. The proprietorship of
kadar çıkıyor. Tarım alanı olmayan ve planda sanayi alanı
the settlement area of the plant, which is not an agricultural
olarak belirlenen fabrika yerleşim alanının mülkiyeti
land and which was designated as an industrial area in its
yatırımcı şirkete ait.
plan, belongs to the investor company.
Baskil’de Yeni Çimento Yatırımı
New Cement Investment in Baskil
Elazığ’ın Baskil ilçesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu
A new cement plant is being established in Elazığ’s district
Bölgesi’ne hizmet vermek amacı ile yeni bir çimento
of Baskil to provide services to the Regions of Eastern and
fabrikası kuruluyor.
Southeastern Anatolia.
It is expected that the cement plant, whose construction
2014 yılının şubat ayında inşaatına başlanan ve SYCS Grup
was commenced in February 2014, 90 percent of which
tarafından yüzde 90’ını tamamlanan çimento fabrikasının
was completed by the SYCS Group, will enter into service at
bu yıl sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor. İnşaatında
the end of this year. Moreover, anticipation is that the plant
yurt içinden ve dışından 30 mühendisin, toplamda 610
kişinin çalıştığı fabrikanın yerelde 2 bin, bölgede ise 10
68
where totally 610 people, 30 of whom are domestic and
foreign engineers, are working, will provide employment to 2
thousand people locally and 10 thousand people regionally.
bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Fabrika 7 bin 500
The plant will produce 2 million-ton cement annually, with 7
ton/gün kapasite ile yıllık 2 milyon ton çimento üretecek.
thousand 500 ton/day capacity.
ÇBDCCW 115
yayıntarama literature survey
Çimento ve Beton Yayın Özetleri
Cement and Concrete Related Literature Survey
n Hazırlayan: Pelin AYTURAN
TÇMB, Ankara
ÇİMENTO
Katkılar
Proses I.
2. BETON
1.1.
1.2.
2.1. Mekanik Özellikler
2.2. Katkılar
Çimento ve Beton Dünyası Dergisinin bu sayısında taranarak, özetleri çevrilen dergiler aşağıda verilmiştir:
•
•
•
•
ACI Materials Journal
International Cement Review
World Cement
ZKG International
1. ÇİMENTO
1.1.2. Çimento Kompozitlerinin Özelliklerine
Karbon Nanotüp Enjeksiyon Metodunun Etkisi
1.1. Katkılar
1.1.1. Çimento Pastası ve Harcının
Özelliklerine Nanosilika ve Mikrosilikanın Tipi,
Boyutu ve Dozajının Etkisi
Betonda aktif puzolan olarak silis dumanı kullanımının
avantajlarını düşünerek nano-boyutlu silika tanecikleri
Üzerine Bir Çalışma
PIMENOV, A.I. ve ark.: Research on the Influence of
the Carbon Nanotubes Injection Method on Cement
Composite Properties, ZKG International, s.46-51, Mart
2015.
kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu makalede, 80-
Ağır betonlarda servis ömrünü geliştirmenin yollarından
380m2/g spesifik yüzeye sahip toz ve kollidal halde
biri,kimyasal katkılar ve karbon nanotüplerle (CNT) yapılan
nanosilikaların çimento pastası ve harcın özelliklerine
modikasyonlardır. Çimento bazlı betonlarda nanoölçekli
etkisi incelenmiştir. Sonuçta, nanosilika(NS) eklenen
numunelerde işlenebilirlikte önemli ölçüde azalma
görülmüştür. Numunelerin basınç dayanımı, NS’in toz
veya kolloidal formda olmasından değil ama incelik
değişmesinden etkilenmiştir. NS ilave edilmiş çimento
pastasında dayanım kontrol numuneleriyle karşılaştırılınca,
taneciklerin kullanımı için iki modifiye metod mevcuttur.:
a) nanoölçekli tanecikler hazırlama ve beton karışıma
ilave etme, b) modifiye kür sisteminde nanoölçekli
taneciklerin düzenli olarak arttırılması. Şimdilik ilk metod
çok yaygın olup, CNT toz tanecikler formunda yığın
yüksek dozda NS ile dayanımın arttığı görülmüştür. NS in
oluşturarak bağlayıcılık sağlar. Bu makalde, CNT enjeksiyon
düşük dozları , harç dayanımında etkili olmamıştır. Bununla
metodunun (süperplastikleştiriciyle birlikte) , çimento
birlikte, yüksek oranda NS ilavesi mikrosilikayla benzer etki
kompozitlerinin fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi
göstermiştir.
üzerine yapılan çalışma anlatılmıştır.
Anahtar sözcükler:
yüzey; TEM; XRD; Sem.
ÇBDCCW 115
nanosilika; silis dumanı; spesifik
Anahtar sözcükler: karbon nanotüp; spesifik yüzey; priz
süresi, kimyasal büzülme.
69
yayıntarama literature survey
1.2. Proses
1.2.1. Kontrollü Taşıma
MEIER, X. ve ark.: Controlled Conveying, World Cement,
s.34-39, Şubat 2015.
Bu makalede, konveyör bantlarının kontrolünü iyileştirmek
üzere geliştirilen yeni bir ölçüm teknolojisi anlatılmıştır. Bu
teknoloji, lazerli ölçüm sistemi olup, taşıyıcı ekipmanın
izlenmesi ve taşıma araçlarına yükleme sırasında pekçok
avantaj sağlar. Bunların başlıcaları, maliyet, duruş süresi
ve bakımı azaltma; kütlesel ve hacımsal akış ölçümlerinde
kolaylık sağlaması ve servis ömrünün uzun olmasıdır.
Anahtar sözcükler: çimento fabrikası; bantlı konveyör;
ağırlık ölçümleme; lazerli tarayıcı.
1.2.2. Oksijenle Yakma Sistemlerinin
Geliştirilmesi
PALO, G.C. ve ark.: Enhanging Combustion Systems with
Oxygen, World Cement, s.45-50, Şubat 2015.
Oksijenle zenginleştirme fırın ısıl prosesi için oldukça
faydalıdır. Küresel çimento pazarındaki sürekli değişmelerle,
oksijenle zenginleştirme, üreticiye ekonomik koşullara
uyumlu olacak esnekliği sağlamaktadır. İyi tasarlanmış
oksijenle zenginleştirme, artan üretim kapasitesi, alternatif
yakıt miktarı ve azalan emisyonla sonuçlanır. Bu makalede,
yakmada oksijenle zenginleştirme yapılmasının çimento
üretim prosesine etkileri anlatılmıştır.
Anahtar sözcükler: çimento fabrikası; brülör; yakma
sistemleri; döner fırın.
1.2.3. Aside Dayanıklı İzolasyon
yükünün en aza indirildiği mükemmel termal etkinliğe
sahip düşük-ağırlıklı refrakter inşaasını mümkün kılar.
Anahtar sözcükler: Refrakter; çimento fırını; önısıtıcı;
izolasyon; asit etkisi.
1.2.4. Korumada Yeni Seviyeler
MAZEIKA, L.: New Levels of Protection, World Cement,
s.61-64, Şubat 2015.
Bu makalede, çimento fabrikalarında çok yüksek
sıcaklıklarda korozyon ve aşınmaya karşı geliştirilen
Fluegard-4255 malzemesi anlatılmıştır. Bu yeni malzeme,
yüksek aşınma direnci, iyi kimyasal direnç ve metale sıkı bir
şekilde bağlanma niteliği gösterir.
Anahtar sözcükler: korozyon; çimento üretim prosesi;
aşınmaya direnç.
1.2.5. Yoğun Soğutucu Bakım İşlemleri
ICC Specialist :Comprehensive Cooler Maintenance ,
World Cement, s.65-68, Şubat 2015.
Mevcut ızgaralı klinker soğutucusu, hava üflenen ızgaralar
ve dikdörtgen kamaradan ibarettir. Klinker yatağı,
ızgaralar boyunca , hareketli ve sabit ızgalardan geçerek
hareket eder. Soğutucunun verimli çalışması, stabil fırın
işletimine bağlıdır. Fırın işletiminde dalgalanmalar olursa,
soğutma sistemi hızla hasara uğrar. Bu nedenle, soğutucu
bakımı fırının güvenilirliği açısından oldukça önemlidir.
Bu makalede, soğutucuda düzenli bakım uygulama
yöntemleri ve avantajları anlatılmıştır.
Anahtar sözcükler: klinker soğutucusu; soğutucu
bakımı; verimlilik.
TRANE, P.H.: Acid Resistant Insulation, World Cement, s.5560, Şubat 2015.
Bu makalede, alternatif yakıtların kullanıldığı önısıtıcılarda
asitlere karşı direnç sağlamak için yeni geliştirilen POROS
500 ve HIPOR 450 refrakterleri anlatılmıştır. Bu malzemeler,
izolasyon astarına zarar vermeden ısı kaybı ve yüzey
sıcaklığını düşürmeyi sağlarlar. Bu da, pişmesi güç alternatif
yakıtlar için gerekli sıcaklıkları korurken, tüm refrakter
70
1.2.6. Ayrı veya Birlikte Öğütme
BENCH, C. ve ark.: Seperate or Intergrinding, International
Cement Review, s.86-89, Şubat 2015.
Bu makalede, CEM III/ A tipi çimento üretmek üzere
kullanılan dikey değirmenlerle ayrı ve birlikte öğütmenin
ÇBDCCW 115
yayıntarama literature survey
erken dayanıma etkileri üzerine işletme tecrübesi
anlatılmıştır.
2.1.2. Dayanıklılık Konusu
Anahtar sözcükler: değirmen, katkılı çimento; birlikte
veya ayrı öğütme.
Review, s.44-46. Şubat 2015.
HARRISON, A. : Durability Addressed, International Cement
ICR dergisinin önceki yayınlarında beonun dayanıklılığı
ve özellikle klorür etkisi tartışılmıştı. Betonda klorür
1.2.7. Dolomitik Tuğla Faydaları
penetrasyonu çelik takviyesine , korozyon ve genleşme
BRITA, C.: Doloma Brick Benefits, International Cement
Review, s.99-102, Şubat 2015.
hasarı oluşturmak şeklinde etki eder. Bu hasarı minimuma
Alternatif yakıt kullanımıyla birlikte gelen, yüksek kükürt
miktarı, alkali oksit-kükürt/klorür oranı ve değişen alev
karakteristikleri , fırın refrakterini ölçüde etkilemektedir.
Bu makalede, fırın merkez bölgesinde dolomitik tuğla
kullanımının etkileri anatılmıştır.
Anahtar sözcükler: refrakter; döner fırın; kozrozton;
alternatif yakıt.
indirebilecek
çimento
tipini
oluşturmak
oldukça
karmaşıktır ve her zaman iyi anlaşılmaz. Bu makalede,
betonda klorür etkisi üzerine farklı çimento tipleri
üzerinden durum değerlendirmesi yapılmıştır.
Anahtar sözcükler: beton; korozyon; klorür etkisi; katkılı
çimento.
2.2. Katkılar
2. BETON
2.1. Mekanik Özellikler
2.1.1. Beton Kirişlerde Onarım/
Sağlamlaştırmada Karbon Elyaf Takviyesinin
Dayanıklılık Performansı
DENG, J. ve rk.: Durability Performance of Carbon FiberReinforced Polymer in Repair/Strengthening of Concrete
Beams, ACI Materials Journal, C.112, No.2, s.247-251, MartNisan 2015.
2.2.1. Uçucu Küllü Çimento Harçlarının
Karbonatlaşma Derinliğini Belirlemek İçin
Metodların Karşılaştırılması
HERRERA; R. ve ark.: A Comparison of Methods for
Determining Carbonation Depth in Fly Ash-Blended
Cement Mortars, ACI Materials Journal, C.112, No.2, s. 287305, Mart-Nisan 2015.
Karbonatlaşma
direnci,
çelik
takviyeli
betonlarda
Yapıştırılarak tutturulmuş karbon elyaf takviyeli polimerler
(CFRP), mevcut beton yapılarda tamirat amacıyla
kullanılmaktadır. Bu makalede, bu malzemelerin
dayanıklılık performansı üzerine yapılan çalışma
anlatılmıştır. CFRP içeren beton numuneleri normal kür
süresi ve hızlandırılmış yaşlanma ortamlarına (yüksek
sıcaklık, suya batırma ve güneş etkisi) maruz bırakılmıştır.
Sonuçta, ısı ve nem kombinasyonunun bond dayanımına
olumsuz etkisi olduğu görülmüştür. CFRP sistemleri,
takviyeli betonları sağlamlaştırmak için kullanılırken,
uzun dönemdeki davranışlarını belirlemek açısından çok
önemlidir.
dayanıklılık için oldukça önemlidir. Bu makalede, normal
Anahtar sözcükler: hızlandırılmış yaşlanma; karbon elyaf
takviyeli beton; dayanıklılık; eğilme dayanımı.
Anahtar
ÇBDCCW 115
Portland çimentosuna % 0 ila % 40 arasında Tip C uçucu
külü katkılı çimentolardan hazırlanan harç silindirlerde
karbonatlaşma derinliğini ölçmek için uygulanan metodlar
karşılaştırılmıştır. Taze kesilmiş parçalar, fenolftalein işlemi,
dijital görüntü analizi, sıvı karışımın pH profili ve Fourier
infrared
spektroskopisi
yöntemiyle
analizlenmiştir.
Karbonatlaşmanın gelişimi, difüzyon-sınırlamalı core
modeli kullanılarak modellenmiştir. Geleneksel fenol
ftalein metoduna kıyasla, dijital görüntü analizinin daha
hızlı metod olduğu sonucuna varılmıştır.
sözcükler:
uçucu
kül;
karbonatlaşma;
spektroskopi; görüntü analizi.
71
yayıntarama literature survey
2.2.2. Yan-Ürünlerle Hazırlanan Kontrollü
Düşük Dayanımlı Malzemeleri
HALMEN, C. ve SHAH, H.: Controlled Low-Strength
Materials Composed Solely of By-products, ACI Materials
Journal, C.112, No.2, s.239-244, Mart-Nisan 2015.
halinde kömür uçucu külü ile benzer özellikler olduğu
görülebilir. Böylece, herhangi bir külün bağlayıcı malzeme
olarak kullanımı için, kimyasal ve fiziksel gerekleri
karşılaması halinde kaynağı çok da gerekli değildir. Mevcut
standartların, uçucu külün betonda kullanımı için, ikincil
yanma külünün ASTM C618 yanısıra ilave gereksinimleride
Düşük maliyetli kontrollü düşük dayanımlı malzemeler
(CLSM) çimento içermezler ve yan ürün kullanılarak
üretilirler. Bu maddeler, C sınıfı uçucu kül, ince kalker
taneleri ve sentetik alçıtaşıdır. Karışımların akış, priz
süresi, basınç dayanımı, elastisite modülü ve donmaçözünme dirençleri tespit edilmiştir. Akış değerlerinin
200 ila 600 mm, priz süresinin birkaç saatle gün arasında,
dayanım değerleri 34.4 psi ve 1440psi arasında değiştiği
görülmüştür. 12 donma çözünme döngüsü sonrası
ölçülen maksimum kütle kaybı % 8 olmuştur.
karşılayacak şekilde düzenlenmesi gereklidir.
Anahtar sözcükler: düşük dayanımlı malzemeler;
donma-çözünme direnci; alçıtaşı; priz süresi.
Mart-Nisan 2015.
Anahtar sözcükler: biokütle; dayanıklılık; uçucu kül;
dayanım; yardımcı bağlayıcı malzemeler; sürdürülebilirlik;
işlenebilirlik.
2.2.4. Betonun Kuruyarak Büzülmesine
Cüruflu Çimentonun Etkisi
JUAN, J. ve ark.: Effect of Slag Cement on Drying Shrinkage
of Concrete, ACI Materials Journal, C.112, No.2, s.209-213,
Bu makalede, cürufun çimentoya kısmen ilavesinin, 3 ve
28 . günlerde büzülmeye etkisi üzerine yapılan çalışma
2.2.3. Betonda Biokütle ve İkincil Yanma
Uçucu Külü Kullanımı
SHEARER, C.R. ve KURTİS, K.E.: Use of Biomass and Co-Fired
Fly Ash in Concrete,
ACI Materials Journal, C.112, No.2, s. 209-213, Mart-Nisan
2015.
Bu çalışmada, biokütle ve ikincil yanma uçucu külleri,
yardımcı bağlayıcı olarak kullanımı üzerine yapılan
çalışma anlatılmıştır. Bu kül kaynakları, betonda uçucu kül
ve doğal puzolan için verilen ASTM C-618 standardına
refere edilmemiştir. Bu küllerin erken yaş hidratasyon
kinetiği, işlenebilirlik, priz süresi, dayanım, geçirimlilik ve
sülfat direnci incelenmiştir. Sonuçlar, ikincil yanma uçucu
külünün ASTM C618 spesifikasyonlarına uyarlanması
72
anlatılmıştır. Karışımlar %30,60,80 ikame oranlarında cüruf
içeren çimentoların kalker, granit ve kuvars kaba agrega
ile dökülmüştür. Karşılaştırmalar, sadece aynı pasta miktarı
ve su/çimento oranlı karışımlarda yapılmıştır. Çalışmada,
cüruf katkısıyla serbest büzülmenin %100 çimentolu
karışımlara kıyasla daha az olduğu ve bu azalmanın erken
yaşlarda en yüksek oranda olduğu görülmüştür. Uzayan
kür perodu, hem cüruflu hem de cürufsuz karışımlarda
serbest büzülmeyi azaltmıştır. Cüruflu çimentonun , poröz
kaba kalkerli agrega ile kullanılması halinde, kürleme
kalkerin boşluklarında iç kürleme şeklinde olduğundan
kuruyarak büzülmede diğer agregalı karışımlara kıyasla
daha büyük oranda azalma gözlenmiştir.
Anahtar sözcükler: cüruflu çimento; çatlak oluşumu;
kuruyarak büzülme; iç kürleme.
ÇBDCCW 115
toplantılar meetings
Toplantılar / Fuarlar
Meetings / Fairs
n Zeynep AYGÜN HAZER
TÇMB, Ankara
TARİH / YER
DATE/ PLACE
İSİM
TITLE
03-04 Eylül 2015
03-04 September 2015
Mumbai, Hindistan
Mumbai, India
Cement Business & Industry India 2015
04 Eylül 2015
04 September 2015
Mumbai, Hindistan
Mumbai, India
Solid Fuels Summit India
08-11 Eylül 2015
08-11 September 2015
Dresden, Almanya
Dresden, Germany
11th International Conference on
Concrete Block Pavement
http://iccbp.cpi-worldwide.com/
10-11 Eylül 2015
10-11 September 2015
Prag, Çek Cumhuriyeti
Prague, Czech Republic
FIBRE CONCRETE 2015 http://concrete.fsv.cvut.cz/fc2015/
14-15 Eylül 2015
14-15 September 2015
İstanbul, Türkiye
Istanbul, Turkey
MED Coal Markets 2015 Conference
14-15 Eylül 2015
14-15 September 2015
İstanbul, Türkiye
Istanbul, Turkey
The INTERCEM Cementitious Materials
Forum
http://www.intercem.com/
eventdetails.aspx?cat=1&ref=77&dm_
i=L7Z,3HLAS,3DDR0I,CHRJ4,1
15-18 Eylül 2015
15-18 September 2015
Viyana, Avusturya
Vienna, Austria
UNITECR 2015 14th Biennial Worldwide
Congress on Refractories
http://www.unitecr2015.org/
15-18 Eylül 2015
15-18 September 2015
İstanbul, Türkiye
Istanbul, Turkey
1st IRF Europe & Central Asia Regional
Congress & Exhibition
18-20 Eylül 2015
18-20 September 2015
Nayrobi, Kenya
Nairobi, Kenya
12th BUILDINT KENYA 2015
ÇBDCCW 115
E-POSTA/ INTERNET
E-MAIL/ INTERNET
http://www.gmiforum.com/welcome-to-cbiindia-2015
http://www.gmiforum.com/welcome-to-india-2015solid-fuel-summit
www.b-forum.com
www.IRFnews.org
http://eventegg.com/buildint-kenya/
73
toplantılar meetings
74
TARİH / YER
DATE/ PLACE
İSİM
TITLE
E-POSTA/ INTERNET
E-MAIL/ INTERNET
21-24 Eylül 2015
21-24 September 2015
Paris, Fransa
Paris, France
17th International Congress of Metrology
20-23 Eylül 2015
20-23 September 2015
Viyana, Avusturya
Vienna, Austria
Cemtech Europe 2015 Conference &
Exhibition
05-06 Ekim 2015
05-06 October 2015
Dubai, BAE
Dubai, UAE
10th Middle East CemenTrade
http://www.cmtevents.com/aboutevent.
aspx?ev=151031&
07-10 Ekim 2015
07-10 October 2015
Bali, Endonezya
Bali, Endonesia
Buildtech 2015 Malaysia
http://www.tradelink.com.my/buildtech/
07-10 Ekim 2015
07-10 October 2015
Antalya, Türkiye
Antalya, Turkey
13. TÇMB International
Technical Seminar and Exhibition
http://www.tcma.org.tr/technicalseminar2015/
index.html
14-15 Ekim 2015
14-15 October 2015
Ruhrurt, Almanya
Ruhrort, Germany
2nd Alternative Fuels Symposium
http://www.lechtenberg-partner.de/html/2nd%20
Alternative%20Fuels%20Symposium%20
Programme.pdf
18-20 Ekim 2015
18-20 October 2015
Barselona, İspanya
Barcelona, Spain
The World Coal Leaders Network
http://www.coaltrans.com/world-coal-conference/
details.html
20-21 Ekim 2015
20-21 October 2015
Bali, Endonezya
Bali, Endonesia
17th Asia CemenTrade
21-23 Ekim 2015
21-23 October 2015
Viktorya Adaları, Lagos
Victoria Island, Lagos
African Waste Management Exhibition,
Conference & Awards
03-05 Kasım 2015
03-05 November 2015
Abuja, Nijerya
Abuja, Nigeria
2. West Africa Building
www.icffair.com
10-12 Kasım 2015
10-12 November 2015
Kahire, Mısır
Cairo, Egypt
Twentieth Arab International Cement
Conference & Exhibition (AICCE20)
www.aucbm.org
www.metrologie2015.com/metrology-2015.html
Cemtech.com/Europe2015
http://www.cmtevents.com/eventschedule.
aspx?ev=151033&
www.wastemattersltd.com
ÇBDCCW 115
yayınlar publications
Beton Yol Kaplaması Yangın Esnasında
Tünel Güvenliğine Katkı Sağlar
Avrupa Beton Kaplama Birliği EUPAVE tarafından hazırlanan kitapçık TÇMB tarafından
Türkçe’ye çevrilmiştir. Aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
• Yangın Esnasında Kaplamaların Davranışları
• Tünellerde Yangın Eğrileri
• Tünellerde Güvenlik Kuralları
• Bitümlü Karışımların Yangın Davranışı
• Yangın - Kavlama Olayında Betonun Davranışı
• Tünellerde Beton Yol Kaplamalarının Diğer Avantajları
• Tünellerde Beton Yol Kaplamalarının Yapımı
• Özet ve Sonuçlar
• Kaynaklar
Yol Yapımı ve Kullanımı için Yaşam
Döngüsü Değerlendirmesi
Avrupa Beton Kaplama Birliği EUPAVE tarafından hazırlanan kitapcık TÇMB tarafından
Türkçe’ye çevrilmiştir. Aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
• Karayolları için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
• Otoyol Yapımı için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
• Otoyolların Kullanımı için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
• Sonuçlar
• Kaynaklar
Beton Yollar: Akıllı ve Sürdürülebilir
Bir Seçim
Avrupa Beton Kaplama Birliği EUPAVE tarafından hazırlanan kitapcık TÇMB tarafından
Türkçe’ye çevrilmiştir. Aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
• Beton Yolların Çevresel Yönleri
• Beton Yolların Ekonomik Yönleri
• Beton Yolların Toplumsal ve Sosyal Faydaları
• Çimento ve Betonun Diğer Sürdürülebilir Uygulamaları
• Sonuç
• Kaynaklar
TÇMB Yayınları. Birlik Adresinden Temin Edilebilir.
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark 1605.Cad. Dilek Binası 06800-Bilkent/ANKARA Tel: (312) 444 50 57 (Pbx)
ÇBDCCW 115
75
yayınlar publications
Beton Yol Kaplamaları Ulaşımda CO2
Azaltılmasına Katkı Sağlar
Avrupa Beton Kaplama Birliği EUPAVE tarafından hazırlanan kitapçık TÇMB tarafından
Türkçe’ye çevrilmiştir. Aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
• Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Yakıt Tüketiminin Rolü • Yakıt Tüketimine Etki
Eden Faktörler • Kanada - Ulusal Araştırma Konseyi (NRC) • İngiltere - Ulaşım Araştırma
Laboratuvarı (TRL) • İsveç - Lund Üniversitesi – Düşen Ağırlıklı Deflektometre (FWD)
Deneyleri • İsveç - İsveç Ulusal Yol ve Ulaşım Araştırması Enstitüsü (VTI) • JaponyaNippon Otoyol Araştırma Enstitüsü • Teksas Üniversitesi, Teksas, Arlington, Şehir içi
Araç Kullanımı • Massachusetts Teknoloji Enstitüsü - Beton Sürdürülebilirlik Merkezi •
Çok Sayıda Küçük Şeyin Birleşmesi Büyük Fark Yaratır! • Genel Sonuçlar • Referanslar
Beton Yollar için Bütünleşik Malzeme ve Yapım
Uygulamaları: Modern Uygulamalar El Kitabı
Bu el kitabının içeriğinde beton üstyapı tasarım esasları, kullanılan malzemeler, üstyapılarda kullanılacak
betonun önemli özellikleri, beton üstyapı inşaat uygulamaları, beton üstyapılarda kalite kontrol ve kalite
güvencesi ve beton üstyapı inşası sırasında karşılaşılabilecek problemler ve çözüm önerileri ile ilgili temel
ve pratik bilgiler bulunmaktadır.
Ücretli olan kitap 10 bölüm ve 348 sayfadan oluşmaktadır.
Ücretli olan kitabı temin için e-posta adresi: [email protected]
Silindirle Sıkıştırılmış
Beton Yol Kaplamaları için Rehber
Bu rehber dokümanın içeriğinde asfalt makina ve ekipmanlarıyla da kolaylıkla inşa edilebilen silindirle
sıkıştırılmış beton yol kaplamalarının anahtar elemanları, yurtdışındaki genel kullanım alanları, malzeme özellikleri, beton karışım tasarımı, yolun yapısal tasarımı, üretimi, inşaası ve yapısal sorunların
çözümü ile ilgili temel ve pratik bilgiler bulunmaktadır.
Ücretli olan kitap 8 bölüm ve 104 sayfadan oluşmaktadır.
Ücretli olan kitabın temini için e-posta adresi: [email protected]
TÇMB Yayınları. Birlik Adresinden Temin Edilebilir.
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark 1605.Cad. Dilek Binası 06800-Bilkent/ANKARA Tel: (312) 444 50 57 (Pbx)
76
ÇBDCCW 115
yayınlar publications
Enerji Açısından Verimli Binalar için Beton
Kullanımı - Termal Kütlenin Yararları
Avrupa Beton Platformu tarafından hazırlanan kitapçık 16 sayfa olup:
• Beton binaların enerji verimliiği acışından yararları
• Binalarda enerjinin verimli kullanımı
• Binalarda enerji kullanımı ve beton
• Binalarda enerji performansına dair yönetmelik
• Betonun enerji verimliliğinin kanıtlanması
• Referanslar
bölümlerinden oluşmaktadır.
Betonla Yangından Kapsamlı Korunma ve
Güvenlik
Avrupa Beton Platformu taragından hazırlanan kitapçık 32 sayfa olup:
• Beton kapsamlı şekilde yangından korunmayı sağlar
• Yanğında betonun performansı
• Betonla yanğın güvenliği tasarımı
• Kişilerin korunması
• Mülkün ve ticaretin konuması
• Beton ve yangın güvenlik mühendisliği
• Betonun ek faydalır
• Referanslar
bölümlerinden oluşmaktadır.
Betonarme Binalarda Termal Kütle
Kullanımı ile İlgili Genel Prensipler
Avrupa Beton Platformu tarafından hazırlanan kitapçık 12 sayfa olup:
• Termal kütle Konutlar için en iyi uygulama rehberi
• Termal Kütlenin yıl boyunca kullanımı için tarasım kontrol listesi
• Termal kütle- Ofisler ve ticari binalar içinen iyi uygulama rehberi
• Ofisler ve ticari binalardaki termal kütle için tasarım kontrol listesi
bölümlerinden oluşmaktadır.
TÇMB Yayınları. Birlik Adresinden Temin Edilebilir.
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark 1605.Cad. Dilek Binası 06800-Bilkent/ANKARA Tel: (312) 444 50 57 (Pbx)
ÇBDCCW 115
77
yayınlar publications
Beton Bariyerler
•Bariyerlerin Fonksiyonları • Bariyerlerin Performansı • Bariyerlerin Maliyeti
•Bariyerlerin Tipleri • Beton Bariyerler • Beton Bariyerlerinin A.B.D’de Kullanımı •Beton
Bariyerlerinin Avrupa’da Kullanımı • Beton Bariyerlerinin Türkiye’de Kullanımı •Beton
Bariyerlerin Yapımı ve Montajı • Beton Bariyerlerle İlgili İleriye Dönük Çalışmalar • Çelik
Bariyer - Beton Bariyer Kıyaslaması • Çelik Bariyerlerin Avantajları • Çelik Bariyerlerin
Dezavantajları • Beton Bariyerlerin Avantajları • Beton Bariyerlerin Dezavantajları
Çimento Mühendisliği El Kitabı
Özellikle çimento endüstrisinde çalışanlar ve çimento üretim teknolojisi ile ilgilenenler için bu
ilk kapsamlı Türkçe el kitabı ODTÜ Çimento Mühendisliği Programı Ögretim Üyesi Doç.Dr. Ömer
Kuleli tarafından yazılmıştır. Toplam 286 sayfa olan kitapta aşağıdaki bölümler bulunmaktadır:
• Çimento üretimi ve kullanımı • Çimento üretiminin kimyası • Hammadde üretimi • Öğütme
ve ayırma • Klinker pişirme ve klinker özellikleri • Soğutma • Kütle ve enerji denklikleri • Kalite
denetimi • Çimento hidrotasyonu • Çimento üretiminde enerji kullanımı • Çimento fabrikasının
çevre sorunları ve çözüm teknikleri • Stoklama, karıştırma ve gönderme sistemleri • Taşıma
ve tartma sistemleri • Çimento fabrikasında bakım • Süreç denetimi • Çimento pazarlama
• Fabrika yönetimi • İş sağlığı ve güvenliği • Fabrika işletmesinde yararlı veriler.
Ücretli olan kitabı temin için e-posta adresi: [email protected]
Maden Kanunu & Yönetmelikleri
İlgili Diğer Kanun & Yönetmelikleri
Çimento Sektörünün 100. Yılı etkinlikleri kapsamında TÇMB tarafından yayınlanan bu
kitapta çimento hammaddelerinin ruhsatlandırılması için gerekli olan Kanun, Yönetmelik
ve diğer bilgileri yer almaktadır.
TÇMB Yayınları. Birlik Adresinden Temin Edilebilir.
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark 1605.Cad. Dilek Binası 06800-Bilkent/ANKARA Tel: (312) 444 50 57 (Pbx)
78
ÇBDCCW 115
yayınlar publications
Sürdürülebilir Çimento Üretimi
Avrupa Çimento Birliği CEMBUREAU tarafından hazırlanan kitap TÇMB tarafından
Türkçe’ye çevirtilerek basılmıştır. Aşağıdaki konular kapsanmaktadır.
• Çimento ve beton üretimi-işlem
• Birlikte işleme: Atık yönetiminden kaynak yönetimine
• Birlikte işlemenin CO2 emisyonu azaltımına etkisi
• Birlikte işleme çevresel etkileri artırmıyor
• Çimento kalitesi üzerindeki etkisi
• Birlikte işleme ile sağlık ve emniyet
• Birlikte işleme mevzuatı ve kilavuz ilkelere
• Avrupa çimento sanayi genel degerlendirmesi
Katı Kaynaklı Yakıtların
Çimento ve Kireç
Fırınlarında Kullanılması
Çimento
TÇMB Yayınları. Birlik Adresinden Temin Edilebilir.
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark 1605.Cad. Dilek Binası 06800-Bilkent/ANKARA Tel: (312) 444 50 57 (Pbx)
ÇBDCCW 115
79
yayınlar publications
Ulusal Beton
Yollar Kongresi
Türkiye’nin
İlk Beton Karayolları
Traslar ve
Traslı Çimentolar
Cüruflar ve
Cüruflu Çimentolar
9. Uluslararası
Beton Yollar
Sempozyumu
Niçin Beton Yol
TÇMB Yayınları. Birlik Adresinden Temin Edilebilir.
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Cyberpark 1605.Cad. Dilek Binası 06800-Bilkent/ANKARA Tel: (312) 444 50 57 (Pbx)
80
ÇBDCCW 115
yayınlar publications
Beton ve Betonarme Yapılarda Kalıcılık
Kitap 318 sayfa olup aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
• Betonun boşluklu yapısı ve geçirimliliği • Beton çatlakları • Bozulmanın fiziksel
nedenleri • Betonun kimyasal nedenlerle bozulması • Betonda biyolojik etkilenme ve
çiçeklenme • Karbonatlaşma • Çelik donatının korozyonu • Deniz ortamında beton
ve betonarme • Çevresel koşulların değerlendirilmesi ve alınacak önlemler • Hasarın
belirlenmesi ve onarım ilkeleri
Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından yayınlanmıştır
Toyota Plaza Kat 3 Kavacık 34805, İstanbul T: 216 322 96 70 F: 216 413 61 80 [email protected]
Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme
Bölümlere yeni bilgiler eklenerek 500 sayfa olan I.Baskı II.Baskı’da 700 sayfa oldu.
II.Baskıda şekiller yeniden düzenlendi, yeni şekiller ve resimler eklendi.
II.Baskıya “Proses Kontrolü” ile “Pompa ve Vanalar” başlığı altında iki yeni bölüm ilave edildi.
700 sayfa ve Renkli, Aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
• Kırma • Eleme • Öğütme • Sınıflandırma • Zenginleştirme • Susuzlandırma • Atık
Yönetimi • Süreç Kontrolü • Örnek Alma • Su • Pompa ve Vanalar • Korozyon Minerallerin
Zenginleştrilmesi
Maden Mühendisleri Odası’ndan temin edilebilir;
Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA T: (+90) 312 425 10 80 F: (+90) 312 417 52 90
Demir Cevheri
Patlatma Teknolojisi
• Üretilmesi
• Zenginleştirilmesi
• Peletlenmesi
• Sinter Üretimi
• Sünger Demir Üretimi
• Çelik Üretimi
Prof. Dr. H. Tarık ÖZKAHRAMAN
Süleyman Demirel Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği
Bölümü, Isparta
[email protected]
adresinden
temin edilebilir;
Maden Mühendisleri Odası’ndan temin edilebilir;
Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA
T: (+90) 312 425 10 80 F: (+90) 312 417 52 90
ÇBDCCW 115
81
yayınlar publications
Design Essential of Hard Rock Mass & Coal
Strength with Practical Solved Problems
This book provides a background and an empirical approach to basic design of hard-rock/coal pillars in roomandpillar mines, and stimulates more advanced studies.
This is accomplished in “four concise parts”, and the inclusion of “many solved numerical problems based on actual
laboratory and field observations” throughout the book illustrate how the interpretations and evaluations of tests
results can be applied to engineering analysis, and how the mining engineer can tackle design for mines where
pillars are employed. Specific attention is devoted to the behavior of pillars. In this way the book brings together
the mechanics and engineering practice of the topic to demonstrate how pillars can be dimensioned safely and
economically. To assist the reader, “a number of Appendices” are included that summarize relevant topics.
This book should be of great interest to practicing mining engineers who are involved in the design of underground
coal/hard-rock mines using the room-and-pillar method. It will also be useful for engineers engaged in numerical
modeling aimed at selecting appropriate values for the mechanical properties contained in mine models. It is
our hope that teaching staff, research engineers and graduate students will also benefit from the information
contained in this publication. The book contains both 63 tables and 116 figures as well as 232 references.
EVRIM Kadiköy İş Merkezi 10/74-78-108 Neşet Ömer Sokak 80300 Kadıköy - İstanbul / Türkiye
[email protected][email protected] adreslerinden temin edilebilir.
Mermer
Mermer sektöründe büyüme hızının artarak sürdürülebilmesi için, çeşitli sorunların
çözümünde bilimsel bilgi kullanımının öneminin bilinciyle, madencilerin bilgi birikimlerini
artırmak ve yeni teknolojik gelişmeleri sektör çalışanlarıyla paylaşmak üzere mermer
kitabının 5. baskısını hazırlamıştır.
Kitapla ilgili detaya alttaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.maden.org.tr/yayinlar/kitap_goster.php?kodu=109
Mermer kitabının son baskısı
TMMOB Maden Mühendisleri Odasından temin edilebilir.
Endüstriyel Filtreler
Seçim, Tasarım ve Uygulama Esasları
Bu çalışmada endüstriyel toz tutma sistemleri incelenmiştir. Birinci bölümde emisyonlar, çevre ve
yasal düzenlemeler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde sistemlerde kullanılabilecek akışkanlar
mekaniği prensipleri özetlenmiştir. Üçüncü bölümde basınç kayıplarına ilişkin bilgiler verilmiştir.
Dördüncü bölümde filtre çeşitleri ve filtre seçimi, beşinci bölümde endüstriyel toz tutma sistemleri
özetlenmiştir. Altıncı bölümde davlumbazlar, yedinci bölümde siklonlar ve durulma odaları, sekizinci
bölümde torbalı filtreler, dokuzuncu bölümde endüstriyel elektrostatik filtreler (ESP), onuncu bölümde sulu filtreler, on birinci bölümde hava kanalları ve bacalar, on ikinci kompresörler ve basınçlı hava,
on üçüncü filtre sistemleri tasarımı ve enerji verimliliği konuları incelenmiştir. On dördüncü bölümde
ise bazı ilgili ekler verilmiştir.
Kitabı aşağıdaki bilgilerden temin etmek mümkündür: İş Dünyası Yayıncılık Ltd. Şti. Barbaros Mah. Uğur Sok. No:2/2 34662 Üsküdar/ İstanbul
[email protected]
82
ÇBDCCW 115

Benzer belgeler

Sayı / Number: 3

Sayı / Number: 3 you will read it with interest. In our environmental news section you can find information not only on the current legislative about environment but also on the developments about environmental iss...

Detaylı