SPC modülü, hacim /basınç analog bilgi

Yorumlar

Transkript

SPC modülü, hacim /basınç analog bilgi
Flamcomat, Flexcon M-K
Montaj ve Kullanım Talimatları
Ek Belge
TUR
SPC modülü, hacim /basınç analog bilgi
İçindekiler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BE
Flamco Belux
J.VanElewijckstraat59
B-1853Grimbergen
+32 2 476 01 01
[email protected]flamco.be
CH
FlamcoAG
Fännring1
6403Küssnacht
+41418543050
[email protected]flamco.ch
CZ
Flamco CZ
Usilnice949
16100Praha6
+420602200569
[email protected]flamco.cz
DE
FlamcoGmbH
Steinbrink3
42555Velbert
+49205288704
[email protected]flamco.de
DK
Flamco
Tonsbakken16-18
DK-2740Skovlunde
+4544940207
[email protected]flamco.dk
FR
Flamcos.a.r.l.
BP 77173
95056CERGY-PONTOISEcedex
+33134219191
[email protected]flamco.fr
HU
FlamcoKft.
+3624526131
[email protected]flamco.hu
Uygun kullanım....................................................................................................................................................................................................... 4
Donanım, modülün takılması................................................................................................................................................................................... 4
İşletmeye alma, kullanım......................................................................................................................................................................................... 5
Parametreler, ayarlar............................................................................................................................................................................................... 7
Terminal planı, teknik veriler.................................................................................................................................................................................... 8
Hizmetten alma, çıkarma........................................................................................................................................................................................ 9
(A Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság.
Cg.13-09-136479)
H-2330Dunaharaszti,
JedlikÁnyosút25
2
NL
Flamco B.V.
Postbus502
3750GMBunschoten
+31332997500
[email protected]flamco.nl
PL
FlamcoSp.zo.o.
ul.Akacjowa4
62-002SuchyLas
+48616565955
[email protected]flamco.pl
SE
FlamcoSverige
Kungsgatan14
54131Skövde
+46500428995
[email protected]flamco.se
UAE
FlamcoMiddleEast
POBox262636
Jebel Ali, Dubai
+97148819540
[email protected]flamco-gulf.com
UK
FlamcoLtd
WashwayLane-StHelens
MerseysideWA106PB
+44 1744 74 47 44
[email protected]flamco.co.uk
3
Bu belge Montaj ve Kullanım talimatlarına ektir: Flamcomat, Belge No: MC00018/08-2012/en; Flexcon M-K, Belge No.: MC00019/112010/tur yalnızca bu temel belgelerle birlikte kullanılmalıdır. Yukarıdaki belgelerde bulunan genel güvenlik talimatları, ekipman,
kullanım ve işlem hakkındaki bilgileri gibi geçerlidir.
Her durumda, en son sürüm geçerlidir (bilgi için, Telefon +49 (0) 2052 887 69).
İçi boş tutamak
1. Uygun kullanım.
Pompalı dış basınç birimine mevcut depo kapasitesi ve fiili basınç giriş sinyalleri için 0 - 10 V arasındaki analog sinyalin
devreye sokulması için SPCx-lw / hw kumanda ünitesinin elektronik işlev düzeneği ve genişletmesi.
Temel belgedeki uyumluluk beyanı (CE) geçerlidir. Normal kullanım, bu verileri kayıt, süreç değerlendirme ve hata yönetim sistemlerinin
tanımlanması için uzaktan kumanda merkezlerinde göstermeyi ve analiz etmeyi içermektedir. Sinyal işleme birimleri aşağıdakileri
içerir: sınır tanımı, eğilim değerlendirmesi, röle anahtar kontaklarına, dijital / analog ekrana sahip programlanabilir, iki kanallı ekran /
değerlendirme birimi; veri kayıt cihazı...
Diyagram 1
SPCx-lw
Şekil 4
Şekil 5
Anahtar
2. Donanım, modülün takılması
Orijinal ekipman: Modül harici basınç kumanda ünitesinin ayrılmaz bir parçasıdır (Şekil 1, 3, 8). Ek ekipman: Ambalaj, 1a kalemi (Şekil
4) içermektedir Şekil 7 ve 8'deki eylemler elektrik beslemesi kapatıldıktan sonra gerçekleştirilebilir. genişletme sistemi (1b kalemi, Şekil 2
ve 5) trifaze elektrikle çalışan kumanda ünitelerinin (SPCx-hw) ve faz monitörlü orijinal ekipmanın kullanılması içindir. Bu durumda, soket
konnektörü (poz 1.1) takılı olan sinyal girişidir (ek işlev).
1a
1b
1.1
1.2 1.3
1.4
1.5
2
2.1
SPC modülü, hacim /basınç analog.
SPC modülü, hacim /basınç analog, faz monitörü.
Konnektör soketi, şekil kodlu, faz monitörü sinyal çıkışı.
Sürüm tipi, arkada: SPC_ANA_V(...) . (...).
Yeşil LED, gövdede yanıyor (çalışıyor).
Kırmızı LED, gövdede yanıyor (hata).
Konnektör şeridi
Kumanda ünitesi SPCx-lw
Bilgi, not: Tehlikeli voltaj!
Yalnızca kalifiye personel tarafından açılmalıdır. Üniteyi
açmadan önce elektrik beslemesinden sökünüz.
3
3.1
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Kumanda ünitesi SPCx-lw.
Faz monitörü
SPC Terminali
Sensör düğmesi: Kırmızı renkli arka plan
aydınlatmasıyla "Hata mesajı ekranı" etkin.
Kumanda ünitesi SPCx.
1..4'üncü Yuvalar
Yuva yeri
Yuva yeri açıklığı
3'üncü Yuva
Ekstra düşük voltajlı terminaller.
Diyagram 8
Analog kapasite / basınç kartı
kullanılabilir durumdaki 3'inci
yuvaya dikey olarak takılmış
haldeki SPC genişletme modülü
(konnektör şeridi yuvada tespit
edilmiş durumda).
Diyagram 2
SPCx-hw bilgi paneli ile birlikte
kumanda ünitesi kapağı yokken
(sökülmüşken) gösterilmektedir.
Gösterilen ekipman: Yumuşak
başlatıcı, 2 motor; faz monitörü
/ analog.
Diyagram 7
3'inci yuvanın kırılma noktası
alanını özel takımla sökünüz
(kırılma noktasındaki fazla
malzemeyi temizleyiniz).
Diyagram 6
SPCx-lw terminalle birlikte kumanda
ünitesi kapağı ve bilgi paneli yokken
(sökülmüşken) gösterilmektedir.
Diyagram 3
SPCx-hw bilgi paneli ile birlikte
kumanda ünitesi kapağı yokken
(sökülmüşken) gösterilmektedir.
Gösterilen ekipman: Doğrudan
yol vermeli 2 motor.
3. İşletmeye alma, kullanım
Genişletme modülü elektrik beslemesinin ve kumanda ünitesinin "açıklamasını" sağlayan kumanda birimi kapağının üzerindeki yerinde
iken, (11-3-8) menüsü aşağıdaki ekrana ulaşım sağlamaktadır:
Bakım menüsü [11] » » Sürüm bilgisi [11-3] » [11]
» 3'inci yuva [11-3-8] » [11-3]
[11-3-8]
Eğer [11-3-8]'nin altındaki sürüm numarası yoksa, modül kullanıma hazır değildir (Bkz. 6'ıncı sayfa - İç ve dış hata mesajları). Hazır
hale gelmiş (çalışmaya hazır) modül çalıştırma menüsündeki [9-9] Start (Başlat) seçeneğinden sinyal çıkışı almaktadır (ekipman
çalışıyor). Konfigürasyonda kumanda işlevlerini durduran değişiklikler (menüde, 'Stop system? (Sistemi durdurayım mı?) sorusunu
teyit edilmesi) Kapasite analog basınç sinyal çıkışını kesintiye uğratır.
Sinyal çıkışını korumak üzere, elektrik beslemesinin var olması, kumanda ünitesinin açık olması ve ekipman sensörlerinin doğru bir
şekilde işlev göstermesi hayatidir. Sensörlere bakım yapmak üzere, gereken fabrika ayarları /başlangıç koşullarına geri dönülmesi
gerekmektedir.
Not: Parçaların çizimleri, tedarik edilen fiili parçalardan farklı olabilir.
4
5
İşletmeye alma, kullanım
4. Parametreler, ayarlar
Verilerin menüdeki konumu:
Pratik uygulamaların bir sonucu olarak, değerlendirme parametreleri kumanda ünitesinin konfigürasyonuna ve parametre ayarlarına
bağlıdır. Etkin bir kumanda ünitesinin gerçek değerleri [8-1-1] menüsünde (Basınç, müşteri erişimi) ve [8-2-3] (Kapasite, kalifiye
personel tarafından erişim) menüsünde tanımlanmaktadır. Daha fazla bilgi, talep üzerine Flamco Desteğinden/Flamco Servisinden
alınabilir.
Tavsiye Edilen: Eğer genleşme modülü kumanda ünitesi ve SD card içeriyorsa, mevcut durumun uygun konfigürasyon dosyası uygun
bir veri aktarma ortamına kaydedilebilir. Flamco Desteğine /Servisine gönderilen email ve ekindeki dosya durumu net
anlatmalıdır.
Parametreler, terminal ekranlarının örnekleri :
Menü
Veri aktarma
Menü
Tarih, saat
Menü
Dil
Sıra numarası
Ekipman
bilgisi
Sürüm bilgisi
Kumanda
ünitesi
Terminal
İleri
Menü
Giriş yap
Konfigürasyon
menüsü
Başlangıç
menüsü
İşletme
menüsü
Servis
menüsü
Bakım
Hata listesi
Çalışma
saatleri
Ekleme/
boşaltma
Dil
1'inci Yuva
2'inci Yuva
3'üncü Yuva
Ağ
menüsü
Ana menü
İşletmeye
alma
Servis
menüsü
Yükleyici
4'üncü Yuva
Sürüm bilgisi
İç mesajlar; modül üzerindeki LED ekranlar (1,3 ve 1,4 nolu);
Durum
Tanım
Önlemler
Yeşil "Kapalı"
Modül tanınmamış, kullanılabilir değil, erişim yok
([11-3-8]'nin altında sürüm numarası yok).
Yeşil "Açık"
Yeşil "yanıp sönüyor"
Kırmızı "Kapalı"
Kırmızı "Açık"
Modül tanınmış.
Veri aktarma
Hata yok.
Modül kullanımı bloke olmuş
(Mevcut lisans sayısı aşılmış).
Son işlem bir hatayla sonuçlandı.
Kumanda ünitesi, elektrik beslemesi;
belirtilen yuvayı kullanınız; konnektör şeridinin
temas yüzeylerini temizleyiniz.
İşlev kullanılabilir.
Modülü daha önce kullanılan üç kumanda
ünitesinden birisinde kullanınız.
Başlangıç koşullarına geri döndürme işlemlerini
gerçekleştiriniz (Ayrıca Bkz. "Dış hata mesajı",
60 modül).
Kırmızı "Kesikli"
Terminal
Terminal
Ekran; [8-1-1] (basınç) menüsünde okunan değer
Ekran; [8-2-3] (hacim) menüsünde okunan değer
Açıklayıcı not:
Ünitenin basınç sensöründeki aşırı basınç örnekleri.
6.0
Sistemin emniyet valfinin maksimum olası
Psv
basınç ayarı (<= söz konusu ünitenin
nominal basıncı).
5.4
Maksimum nihai basınç (çalışma basıncının
Pe
üst sınır; Pe = Psv - söz konusu emniyet
valfinin kapanma basınç farkı).
PA+
0.2
Üst çalışma basıncı toleransı (histerezis),
basınç düşmesi: 'Açık.'
PA
2.0
Çalışma basıncı, basınç düşmesi, -basınç
artışı: 'Kapalı'.
PA-
0.2
Alt çalışma basıncı toleransı (histerezis),
basınç artışı: 'Açık.'
» Çalışma basınç aralığı = 1,8 - 2,2 bar
P+
0.3
Pozitif basınç, aşırı basıncı garantilemek
üzere ekstra basınç.
PO
1.5
Hesaplanan ekran değeri: [PA] - [PA-] - [P+]
(Minimum gereken aşırı basınç).
Açıklayıcı not:
Kapasite sensörünün gerçek basınçlarına atanan değerler.
100
Depo sonuna kadar doldurulmuş.
94
Boşaltma değeri: 'Açık.'
2
Boşaltma için çıkarılacak miktar: 'Kapalı' (histerezis),
azalan dolum düzeyi (94-2=92).
3
Toplam 1, eklenen: 'Kapalı', artan dolum düzeyi
(6+3+3=12; üst su doldurma değeri).
3
Toplam 2, eklenen: 'Açık', azalan dolum düzeyi
(6+3=9)
6
Alt su doldurma değeri;
Basınçtaki artış: 'Açık', azalan dolum düzeyi;
[Basınçtaki artış: 'Açık.' Toplam 2 eksi 1, artan dolum
düzeyi (6+3-1=8)].
0
Başlangıç menüsündeki çalışma denge değeri [9-6...7]
(Depo boşken).
Not: Doldurma ve boşaltma ekipmanı isteğe bağlı ekstralar
olabilir.
Dış hata mesajı; eğer modülle ilgili hata; eğer modül hata durumu varsa istek üzerine terminalde gösterilir:
6
Ekran
Tanım
Önlemler
60
Genişletme
Son dış modül işlemi hatayla sonuçlandı (kesikli
olarak yanıp sönen kırmızı LED'le özdeştir;
no 1,4).
Önemli: Hata kaydedilmemiş, [11-6] menüsünde
bulunmuyor
(Hata özgeçmişi, analiz).
Onay hata mesajını ve yanıp sönen kırmızı LED'i
devre dışı bırakır. (Eğer hata onaylanmazsa
herhangi bir sonuç doğurmaz). Modülün
konumunu kontrol ediniz (modül sökülebilir).
7
5. Terminal planı, teknik veriler
6. Hizmetten alma, çıkarma
Genişletme modülünün yuvadan alınması çıkışlara giden sinyal iletimini kesintiye uğratır (Hata No 60, Genişletme modülü, sayfa 6).
Eğer bu elektronik parça atılacaksa, bu işlem ilgili atık bertaraf şirketinin gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
Girişler:
Çıkışlar:
sensör-
Basınç sensörü
sinyal –
sinyal –
+24V / sinyal +
düzey
Mavi
Mavi
(Örnek:
Ekran,
analog)
Kah-
Çalışma
basıncı
0 - 16 bar
Siyah
Kah-
Mavi
Com
+24V / sinyal +
Şasi
basınç
Siyah
aksesuar
Kapasite sensörü
Düzeyi % 0
- 100
Kısa devreye dayanıklı
Nominal değerler:
0 bar » 0.0 V
16 bar » 10,0 V
0 % » 0.0 V
100 % » 10,0 V
Kumanda ünitesinin
mevcut çalışma sıcaklığı
aralığındaki voltaj değeri
toleransı
+ / - 5,5%;
Om yüküne bağlı
okunan voltaj değeri
1 adet
2 adet soket
1 adet
2 adet soket
siyah Sinyal
Sinyal - mavi
mavi +24 V
+24V kahverengi
- Basınç kontrollü
besleme için takılı
olan basınç sensörü
0-16 bar
- Temel dış basınç
deposu üzerine takılmış
olan kapasite transdüseri
(FSI). Deponun nominal
değerine karşılık
gelmektedir.
8
9
Copyright Flamco B.V., Bunschoten, the Netherlands.
Bu yayımın hiç bir kısmı açık izin olmaksızın ve kaynaktan bahsedilmeksizin kopyalanamaz ya da
herhangi bir şekilde yayımlanamaz.
Aşağıda listelenen veriler yalnızca Flamco ürünleri için geçerlidir.
Flamco B.V. teknik bilgilerin yanlış kullanımı, uygulanması ya da yorumlanmasından dolayı hiç bir
sorumluluk kabul etmemektedir.
Flamco B.V. teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır.
No part of this publication may be reproduced or published in any way without explicit permission
and mention of the source.
The data listed are solely applicable to Flamco products.
Flamco B.V. shall accept no liability whatsoever for incorrect use, application or interpretation of
the technical information.
Flamco B.V. reserves the right to make technical alterations.
MC00049/11-2010/ tur
Telif Hakları, Flamco B.V. Bunschoten, Hollanda'ya aittir.

Benzer belgeler

SPC Genişletme Modülü, SD Kart

SPC Genişletme Modülü, SD Kart Dış hata mesajı; eğer modülle ilgili hata; eğer modül hata durumu varsa istek üzerine terminalde gösterilir: Diyagram 6 SD bellek kartı kullanılabilir durumdaki 2'inci yuvaya dikey olarak takılmış ...

Detaylı

Flamco Clean

Flamco Clean Min./ Max. Sistem sıcaklık değerleri -10 ºC / + 120 ºC Flamcovent’de min./max. Sistem basıncı 0,2 / 10 bar’ dır. Flamcovent de max. akışkan hızı 1,5 m/s’dir. Flamcovent’in üstündeki maksimum statik...

Detaylı

Montaj ve çalıştırma talimatları

Montaj ve çalıştırma talimatları No part of this publication may be reproduced or published in any way without explicit permission and mention of the source. The data listed are solely applicable to Flamco products. Flamco B.V. sh...

Detaylı

Flexcon® MK

Flexcon® MK İşletmeye almadan önce muayene, periyodik kontroller Bunlar işletme güvenliğini ve geçerli Avrupa düzenlemelerini, Avrupa ve uyumlulaştırılmış standartları ve ilgili teknik kuralları ve de bu uygul...

Detaylı

Flamcomat®

Flamcomat® tanımlanması için uzaktan kumanda merkezlerinde göstermeyi ve analiz etmeyi içermektedir. Sinyal işleme birimleri aşağıdakileri içerir: sınır tanımı, eğilim değerlendirmesi, röle anahtar kontakları...

Detaylı