Chem Show Eurasia 2014 - Chem Show Eurasia 2016

Transkript

Chem Show Eurasia 2014 - Chem Show Eurasia 2016
6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı
th
6 International Chemical Industry Group Exhibition
KAPANIŞ RAPORU
POST SHOW REPORT
Fuar Ana Sponsoru
Exhibition Main Sponsor
Medya Partneri
Media Partner
Destekleyenler
Supporters
İş Birliği ile
In cooperation with
Organizatör
Organizer
Tel: +90 212 324 00 00
[email protected]
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF TOBB (THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY)
IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO.5174
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
İÇİNDEKİLER
TABLE OF CONTENTS
Fuarın Künyesi
1
About the Exhibition
Giriş
2
Introduction
Ziyaretçi İstatistikleri
3
Visitor Statistics
Katılımcı Anketi Sonuçları
Exhibitor Survey Results
Workshop Etkinliği
Workshop Event
Tanıtım Çalışmaları
Promotion Campaigns
Katılımcı Görüşleri
Exhibitor Comments
Katılımcı Listesi
Exhibitor List
5
6
7
8
18
www.chemshoweurasia.com
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
FUARIN KÜNYESİ
ABOUT THE EXHIBITION
Fuarın Adı
Exhibition Name
Turkchem Chem Show Eurasia 2014
“6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı”
Turkchem Chem Show Eurasia 2014
“6th International Chemical Industry Group Exhibition”
Fuarın Yeri
Exhibition Venue
Fuarın Tarihi
Exhibition Date
Organizatör
Organizer
Artkim Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
Eski Büyükdere Cad. Akyol Çıkmazı Sok. No: 6
4.Levent 34415 İstanbul Türkiye
Telefon: +90 212 324 00 00
e-mail: [email protected]
web: www.artkim.com.tr
Artkim Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
Eski Büyükdere Cad. Akyol Çıkmazı Sok. No: 6
4.Levent 34415 İstanbul Türkiye
Phone: +90 212 324 00 00
e-mail: sal[email protected]
web: www.artkim.com.tr
İşbirliği ile
In Cooperation with
Destekleyenler
Supporters
İstanbul Fuar Merkezi Hall 9-10-11
16-18 Ekim 2014
www.chemshoweurasia.com
Istanbul Expo Center Hall 9-10-11
16-18 October 2014
1
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
GİRİŞ
INTRODUCTION
Artkim Fuarcılık tarafından Kimya Sektör
Platformu ve Üyeleri işbirliği ile organize
edilen 6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı
Chem Show Eurasia 2014, 16 Ekim 2014
Perşembe günü kapılarını açtı…
6th International Chemicals Industry Group Exhibition
Chem Show Eurasia 2014, which was organized by
Artkim Fuarcılık with the cooperation of Chemical
Sector Platform and Members, opened it’s doors on
Thursday, October 16, 2014...
Katılımcı ve ziyaretçi istatistikleriyle sektörün dünyaca
kabul görmüş ve takip edilen sayılı etkinliklerinden olmayı
başaran “6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı” Chem
Show Eurasia 2014, 16 – 18 Ekim 2014 tarihleri arasında
dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı ve
ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi’nde ağırladı.
Katılımcı firmalar açısından oldukça yoğun geçen fuar
profesyonel ziyaretçi profili ile tatmin edici nitelikteydi.
With it’s significant visitor and exhibitor statistics, Chem
Show Eurasia which has become one of the few globally
renowned Chemical Industry Exhibitions in the sector
gathered thousands of industry professionals from around
the world together between 16-18 October 2014 in Istanbul
Expo Center. Exhibiting companies had a chance to meet face
to face with potential customers for 3 days and build
important business connections.
53 ülkeden toplamda 1037 firma ve firma temsilciliğinin yer
aldığı fuarda, 111’i 16 farklı ülkeden gelen yabancı firma
olmak üzere 305 doğrudan katılımcı yer aldı. Fuarı 3 gün
boyunca 1518’i 65 farklı ülkeden gelen yabancı ziyaretçi
olmak üzere, toplamda 11,571 sektör profesyoneli ziyaret etti.
Exhibition took place with the participation of 1037
company and company representatives. 111 of the total
exhibitors were international companies from 53 countries.
11,571 industry professionals have visited the show for 3
days. 1518 of them were international visitors from 65
different countries.
Chem Show Eurasia 2014, Kimya sektöründe ülkemizin ve dünyanın
önde gelen kimyasal hammadde üreticileri ve tedarikçilerinin
bireysel katılımlarının yanı sıra, Çin, Malezya, Hindistan ve İran
Pavilyonlarına ev sahipliği yaparak bu ülkelerden gelen katılımcı
firmaları bir araya toplayıp yerli ve yabancı fuar ziyaretçileriyle
buluşturan bir platform görevi üstlendi.
2
Other then the individual participations of the leading
companies of Turkey and the world, Chem Show Eurasia
also hosted China, Malaysia, India and Iran Pavilions which
gathered the exhibiting companies from these countries and
brought them together with local and international visitors.
www.chemshoweurasia.com
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
İSTATİSTİKLER
STATISTICS
25.000 m2’lik brüt alana sahip İstanbul Fuar Merkezi’nin 9, 10, 11 ve 12. (Fuaye)
Salonlarında gerçekleştirilen ve 10,000 m2’nin üzerinde net stand alanı satışına ulaşmış
olan Turkchem Chem Show Eurasia 2014 Fuarı’nda 53 ülkeden toplamda 1037 firma ve
firma temsilciliği yer aldı. 111’i 16 farklı ülkeden gelen yabancı firma olmak üzere 305
firmanın doğrudan katılım gösterdiği fuarı 3 gün boyunca 1518’i 65 farklı ülkeden gelen
yabancı ziyaretçinin oluşturduğu toplam 11,571 sektör profesyoneli ziyaret etti.
10,000 m ’nin üstünde net alan…
53 ülkeden 1037 firma ve firma temsilcisi…
16 ülkeden 305 doğrudan katılımcı…
65 ülkeden 11,571 profesyonel ziyaretçi…
2
Turkchem Chem Show Eurasia 2014 took place at Istanbul Expo Center Halls 9, 10, 11 and 12
(Main Foyer) which has 25,000 m2 gross exhibition space and reached over 10,000 m2 net
sales. The exhibition featured 1037 company and company representatives of which 111 was
international companies from 53 countries. 11,571 industry professionals from 65 different
countries which included 1518 international visitors have visited the show for 3 days.
Toplam Ziyaretçi / Total Visitors: 11,571
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1. Gün/1st Day
3,405
2. Gün/2nd Day
4,321
3. Gün/3rd Day
3,845
Over 10,000 m2 of net exhibiton space…
1037 represented companies from 53 countries…
305 direct exhibitors from 16 countries…
11,571 professional visitors from 65 countries…
FUARI EN ÇOK ZİYARET EDEN 10 ÜLKE / TOP 10 VISITING COUNTRIES
ALMANYA / GERMANY
B.A.E. / U.A.E.
HİNDİSTAN / INDIA
IRAK / IRAQ
İRAN / IRAN
İTALYA / ITALY
RUSYA / RUSSIA
TUNUS / TUNISIA
UKRAYNA / UKRAINE
YUNANİSTAN / GREECE
*alfabetik sıraya göre dizilmiştir
sorted in alphabethical order
www.chemshoweurasia.com
3
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
İSTATİSTİKLER
STATISTICS
FAALİYET ALANI / OPERATING FIELD
Üretici / Manufacturing
Distribütör / Distributor
Ticaret / Trade
Diğer / Other
% 65
% 16
% 14
%5
%14
%5
%16
%65
GÖREV ALANI / DEPARTMENT
%2
%15
%38
%7
%10
%17
4
%11
Yönetim / Management
Satın Alma / Purchasing
Üretim / Manufacturing
Satış / Sales
Ar-Ge / R & D
Kalite Kontrol / Quality Control
Diğer / Other
% 38
% 17
% 15
% 11
% 10
%7
%2
www.chemshoweurasia.com
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI ANKETİ SONUÇLARI
EXHIBITOR SURVEY RESULTS
Gelecek sene fuara katılmayı düşünüyor musunuz? / Do you plan on exhibiting next year ?
74%
Evet
Yes
25%
Henüz karar vermedim
I haven’t decided yet
1%
Hayır
No
Fuara katılım nedeniniz neydi? / What is the reason for exhibiting?
30%
Yeni hizmet ve ürünleri tanıtmak
Promote new services and products to potential clients
25%
Firmanın ürün, servis ve fiyatları hakkında bilgi vermek
Inform our potential clients about our prices for the services and products we exhibit
21%
Firmanın imajını sergilemek
Build brand awareness
12%
Var olan ve potansiyel müşteriler ile bağlantı kurmak
Network with current customers and potential new clients
7%
Satış sözleşmesi yapmak
Sell our services and products
4%
Bayi aramak
Find a local agent / distributor
1%
Diğer
Other
Fuar görüşmelerinin gelecekteki iş bağlantılarına etkisi nasıl olur?
What is the effectiveness of the connections you have established during the expo?
56%
Oldukça etkili
Very effective
37%
Etkili
Effective
6%
Orta derecede etkili
Fairly effective
1%
www.chemshoweurasia.com
Etkili degil
Not effective
5
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
WORKSHOP ETKİNLİĞİ
WORKSHOP EVENT
6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı Chem Show Eurasia 2014 ile eş zamanlı olarak
düzenlenen Workshop Programı dahilinde 3 gün boyunca, hem yurtiçinden hem de yurtdışından
gelen uzmanlar ve akademisyenler tarafından 25 sunum gerçekleştirildi. Bu sunumlar aracılığı ile
birçok katılımcı firma yeni ürün ve teknolojilerini tanıtma fırsatı yakaladı.
Muğla Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nazan Demir, Metrohm Turkey’den Andre Yanço, İstanbul Teknik
Üniversitesi’nden Ömer Suat Taşkın ve Erdem Tezcan, Sem Laboratuvar’dan Damla Özeren, Anton
Paar’dan Esra Ertani, Volkan Koyuncu ve Gizem Akay, PerkinElmer’den Mehmet Dicleli, Sem
Endüstri’den Güçlü Bulut ve Asef Özhan, Netzsch’den Emrah Şenol ve Akkim’den A. Oğuz Alper
tarafından yapılan sunumlar birçok katılımcı ve ziyaretçinin ilgisini çekti.
Bunlara ek olarak, yabancı konuşmacılarımızdan, Eigenmann & Veronelli ve IKEDA Corporation
Japan’dan Paolo Petralla ve Naoya Omori, Harke, Chromaflo Technologies B.V. ve William Blythe
Limited şirketlerinden Gerard Alberch ve David Cassidy, MATRADE’den Idzham Abdul Hamid, Sem
Laboratuar’dan Jan Wuelfken, IMCD Türkiye, Aditya Birla Carbons’dan Himanshu Patel, Seterm,
Richter Chemie-Technik GmbH’den Khaled Al Sheikh, Anamed & Analitik Grup, Particle Sizing
Systems Inc. Europe ve Integra Biosciences Ag. şirketlerinden Antonis Pantazis ve Hans Rudolf Merz
tarafından gerçekleştirilen Kimya Sektörü’ndeki çeşitli konular ile ilgili yapılan sunumlar Chem Show
Eurasia 2014 Fuarı’nı renklendirdi.
6 th International Chemicals Industry Group Exhibition Chem Show Eurasia 2014 featured
a Workshop Program, which hosted 25 presentations given by local and international
industry professionals and academicians. Exhibitor companies had a chance to
introduce their latest technologies and solutions with these presentations.
The presentation, which were performed by Prof. Dr. Nazan Demir from Muğla University, Andre
Yanço from Metrohm Turkey, Ömer Suat Taşkın and Erdem Tezcan from İstanbul Technical University,
Damla Özeren from Sem Laboratuar, Esra Ertani, Volkan Koyuncu and Gizem Akay from Anton Paar,
Mehmet Dicleli from PerkinElmer, Güçlü Bulut and Asef Özhan from Sem Endüstri, Emrah Şenol from
Netzsch and A. Oğuz Alper from Akkim, have attracted the attention of many exhibitors and visitors.
In addition to this, the various subjects related to Chemistry Sector, which were presented by foreign
speakers, as Paolo Petralla ve Naoya Omori from Eigenmann & Veronelli and IKEDA Corporation
Japan, Gerard Alberch ve David Cassidy from Harke / Chromaflo Technologies B.V. and William
Blythe Limited, Idzham Abdul Hamid from MATRADE, Jan Wuelfken from Sem Laboratuar,
Himanshu Patel from IMCD Türkiye / Aditya Birla Carbons, Khaled Al Sheikh from Seterm / Richter
Chemie-Technik GmbH, Antonis Pantazis and Hans Rudolf Merz from Anamed & Analitik Grup/
Particle Sizing Systems Inc. Europe and Integra Biosciences Ag., have coloured up Chem Show
Eurasia 2014 Exhibition.
6
www.chemshoweurasia.com
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
TANITIM ÇALIŞMALARI
PROMOTION CAMPAIGNS
Gazete Reklamları / Newspaper Advertisements
Hürriyet, Habertürk, Fanatik vb. ulusal, sektörel ve yerel Gazetelerde toplam 6 Reklam
6 advertisements on the national, industrial and local newspapers such as Hürriyet, Habertürk, Fanatik,
Dünya Gazetesi Kimya Eki, etc.
Dergi Reklamları / Magazine Advertisements
Pegasus Magazine, Turkchem Magazine, Labor & More, Chemical Weekly, Kimya Magazin, Plastik & Ambalaj
Teknolojisi, Subcon Turkey, Pompa & Vana Sistemleri Dergisi, Kablo Tel Dünyası Dergisi, vb. ulusal ve sektörel
dergilerde 50’nin üstünde reklam, makale, özel haber çalışmaları
Over 50 advertisements, articles and speacial coverage on National and Indutrial Magazines such as
Pegasus Magazine, Turkchem Magazine, Labor & More, Chemical Weekly, Kimya Magazin, Plastik & Ambalaj
Teknolojisi, Subcon Turkey, Pompa & Vana Sistemleri Dergisi, Kablo Tel Dünyası Dergisi etc.
Radyo Reklamları / Radio Commercials
Türkiye Genelinde yüksek dinlenme oranlarına sahip Metro FM, NTV Radyo, Show Radyo, TRT FM, Best FM, Radio
Voyage, TGRT Fm’in de aralarında bulunduğu 10’un üzerinde ulusal radyo kanalında reklam yayını
Radio commercials of the exhibition on more than 10 highly rated national radio stations such as Metro FM,
NTV Radyo, Show Radyo, TRT FM, Best FM, Radio Voyage, TGRT Fm
Internet Reklamları / Internet Advertisements
15’in üzerinde populer internet portal ve haber sitesinde fuar banner’ı
Exhibition banners on more than 15 populer internet portal and news website
Toplu SMS Kampanyaları / Bulk SMS Campaigns
Fuar öncesinde 20,000’in üzerinde sektörel dataya SMS gönderimleri.
Bulk SMS Campaigns to an industrial data of 20,000 recipients.
Açık Hava Reklam Mecraları / Outdoor Promotion Campaigns
Türkiye genelinde bir çok Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Fuar alanı çevresinde billboard, raket
LCD ekran ve bariyerlerde açık hava reklamları
Outdoor Promotion Campaigns have been conducted at many Organizational Industrial Zones
throughout Turkey as well as billboards, barriers, LCD Screens and Megalights around the exhibition area
www.chemshoweurasia.com
7
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
Ak-kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Ahmet Serdar Yeğin
Satış & Pazarlama Direktörü – Sales & Marketing Director
İki gündür fuarın görmüş olduğu yoğun ilgiden ve bizi de ziyaret eden müşterilerin yoğunluğundan oldukça memnunuz. Bu dönem içerisinde paydaşlarımızla,
tedarikçilerimizle, müşterilerimizle çok uzun zaman içerisinde sağlayabildiğimiz iletişimleri burada birkaç gün gibi kısa bir süreye sıkıştırarak onlarla beraber olmak
bizi mutlu etti. Tabi ki bu dönemde, yeni ürünlerimiz, özellikle betain aminoksit gibi bu yılın başında devreye aldığımız tesisimizden çıkan iki ürünü bayilerimize ve
müşterilerimize tanıtmak bizim için ayrı bir kazançtı. Aynı zamanda, Akkim olarak çevrecilik ve sürdürülebilirlik konularına da önem vermeye başladık. Bu konudaki
gerekli bazı anlaşmalara imza attık. Dolayısıyla bu fuarda çevrecilik ve sürdürülebilirlik üzerinde bazı tanıtımlar yapıyoruz. Akkim’in sahip olduğu kimyasal üretimleri
dışında, aynı zamanda müşterilerine sunmuş olduğu bazı entegre çözümler vardır. Bunlar mekanik ve kimyasal çözümleri bir arada kapsamaktadır. Bununla ilgili sizin
organize etmiş olduğunuz workshoplarda bayilerimize ve müşterilerimize tanıtma imkanımız da oldu. Cumartesi günü, “No Fear” adını verdiğimiz, boyama sırasındaki
kasar işlemi sırasında tekstil sektöründe kullanılan bir kimyasalın ürünlerdeki zarar verdiği demir ürününü yok etmeye yönelik bir projemiz olacak. Bu workshopda
bunun sunumunu yapacağız. Dolayısıyla müşterilerimizle burada böyle bir ortamda üç günlük gibi bir sürede Akkim’in sahip olduğu birçok şeyi paylaşacağız. Bu
nedenle de, bizim için çok verimli bir fuar olduğunu düşünüyorum.
We have been quite pleased due to the intense interest toward the exhibition and the intense visits to our stand for two days. We are happy to set up connections
with stakeholders, suppliers and clients in short time as a few days. Usually, we could do that in longer time. Of course, during this period, it is a special gain to
introduce our new two products, especially betaine amine oxides, which were manufactured from our new facility, put into use in the beginning of this year. At the
same time, as Akkim, we started to give importance on environmentalism and sustainability. We have signed some necessary agreements on this issue. Therefore,
at this fair, we are promoting these issues about environmentalism and sustainability. Apart from the chemical productions of Akkim, the company offers some
integrated solutions for its customers. It covers both mechanical and chemical solutions. In this regard, we have opportunity to promote them to our dealers and
clients in the workshop program which you organized. Tomorrow, on Saturday, our project called as “No Fear” is toward extermination of a chemical damaging iron
product during the bleaching operation in painting process. We will present this topic in the Workshop Program. Therefore, we will share many things which Akkim
possesses with our clients in such a three-day platform. For this reason, I think that this exhibition is very efficient for us.
Allgaier Process Technology – Dominik Seitz
Bölge Satış Müdürü – Area Sales Manager
Allgaier Process Technology isimli Alman firmasında Bölge Satış Müdürü olarak çalışıyorum. Beyaz eşya endüstrisi için temizlik makineleri, kurutucular ve özel
ekipmanlar üretiyoruz. Şuan burada ikinci defa bulunuyoruz ve bunun Türkiye’deki ortaklarımız ve müşterilerimizle iş ilişkilerimizi geliştirmek için iyi bir fırsat
olduğunu düşünüyorum.
I am working as Area Sales Manager in a German company called Allgaier Process Technology. We are producing cleaning machines, dryers and special equipment
for white goods industries. We are here for the second time now and I think it is a good opportunity to improve our business relationships with our Turkish partners
and clients.
Altun Ambalaj Ticaret Limited Şirketi - Ramazan Altun
Firma Sahibi - Company Owner
Fuarda beklentilerimizin üstünde bir talep ile karşılaştık. Hoşumuza da gitti. Katıldığımıza memnun olduk. Bizim için güzel bir fuar oluyor. Gerek şuan ki müşterilerimiz
gerek potansiyel müşterilerimiz ile ilgili bize gelen talepler oldukça sevindirici. Bizim için olumlu sonuçlar vereceğini düşünüyoruz.
We have been getting better results than we have expected during the exhibition. We are pleased to be here. It is a very good exhibition for us. It is pleasing for the
demands coming from both our existing customers and our potential customers. I believe that the exhibition will give a positive impact in the future.
Avcı Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. - Özgür Polat
Arge ve Kalite Kontrol Müdürü – R&D and Quality Control Manager
Biz Avcı Kimya olarak, fuarın oldukça verimli geçtiğini düşünüyoruz . Özellikle dün ve bugün yoğun bir ziyaretçi akını oldu. Genel anlamda memnunuz. Chem Show
Eurasia 2014 Fuarı Avcı Kimya olarak ilk katıldığımız fuar organizasyonu. Bir sonraki fuarda hem kendimizi daha geliştirerek hem de daha tecrübeli olarak tekrar
katılmak istiyoruz.
As Avcı Kimya, we think that the exhibition is successful. In particular, the number of visitors was high yesterday and today. We are pleased in general. Chem Show
Eurasia 2014 Exhibition is our first exhibition organization in chemistry sector. We are willing to participate in the next exhibition as a more developed and
experienced exhibitor.
8
www.chemshoweurasia.com
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
Baykon Endüstriyel Tartım Sistemleri
Emre Dulda - Satış Danışmanı – Sales Consultant
Doğruyu söylemek gerekirse, beklediğimizden daha iyi bir ilgiyle karşılaştık. Oldukça yoğun bir ilgi vardı. Chem Show Eurasia 2014 Fuarı’na ilk kez katılıyoruz. Genel
anlamda endüstriyel tartım sistemleri ile ilgileniyoruz. Kimya sektörü bizim müşterilerimizin arasında yer alıyor, ama daha önce fuara katılmamıştık. Diğer başka
fuarlara katılıyorduk. Karşılaştığımız ilgiden oldukça memnunuz.
To be honest, we have been getting more attention that we have expected from this exhibition. It was quite crowded. This is our first time participating at Chem Show
Eurasia 2014 Exhibition. Generally, we are interested in industrial weighing systems. Chemical Industry is one of our client sectors but we have not had a chance to
exhibit in a chemicals exhibition before. We have been participating in different sector exhibitions. However, as I said, we are very pleased with the attention.
China National Chemical Information Center - Li Jing
Yurtdışı Proje Müdürü - Overseas Project Manager
Öncelikle Türk Organizatöre bu uluslararası kimya fuarına katılıp kendimizi tanıtma şansı verdiği için teşekkür ederim. Bu fuarın Çinli firmalar açısından önemli bir
tanıtım fırsatı olduğunu söyleyebilirim. Burada olma fırsatı bizim için oldukça değerli. Ayrıca, beklenti olarak, bu fuardan iyi sonuçlar alıyoruz. Fuarda potansiyel
müşterileri ve alıcıları bulduk. Bazı firmalar şimdiden Türk ve diğer ülkelerden firmalar ile anlaşma taslakları yaptılar. Bu yüzden bir sonraki fuarlar için daha çok Çinli
firma getirmeyi düşünüyoruz.
Firstly, I should thank for this chance to the Turkish organizer to promote us to participate in this international chemical exhibition. I should say that it is really good
opportunity for our Chinese companies to promote our business. We really cherish this opportunity to be here. Also, as the expectations, we have good result in this
exhibition. We have found potential customers and purchasers. Some companies have established draft documents with Turkish and other countries‘companies. I
think for the next addition of this chemical exhibition, we would bring more Chinese companies here.
Eigenmann & Veronelli Kimyasal Ticaret ve Sanayii A.Ş.
Carlo Gıubardo - Genel Müdür - General Manager
Biz İtalyan bir firmanın kuruluşu olarak 2013 yılından beri İstanbul’da hizmet veriyoruz. Bu Türk pazarında direkt bir yatırımdı. Chem Show Eurasia 2014 Fuarı bizim
için, Eigenmann & Veronelli’ye, bizim iş modelimize, pazara servis ettiğimiz yönteme ve Türk sanayisine getirebildiğimiz servislerin çeşitlerine karşı Türk pazarındaki
bilinirliği arttırmak için, firmamızı tanıtmak için büyük bir fırsattır. Firma olarak, kişisel bakım, ilaç ve özel kimyasallar olduğu kadar plastik, kaplama, kauçuk ve
benzerlerini de içeren, günlük boyutlardan daha sanayi uygulamalarına yayılan çeşitli sanayiler için özel kimyasalların, yapıştırıcıların dağıtımına odaklanıyoruz. Bu
geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Bu şirketin kuruluşu, pazara yerel servisler, yerel depolama ve ürünlerle Türk pazarındadır. Bizim için bu fuar, müşterilerle
tanışmak, potansiyel müşterilerle buluşmak ve Türkiye’deki sanayi çevresine ulaşmak için çok iyi bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Şimdiye kadar beklentilerimizin iyi
doğrultuda gittiğini düşünüyoruz. Hem müşterilerin hem de hissedarların prensiplerinden, katılımcıların iyi hedef kitleleri bulunuyor.
We are a subsidiary of an Italian company, which is based here in İstanbul since 2013. This is a direct investment in the Turkish market. Chem Show Eurasia 2014
Exhibition is for us the show as a great opportunity for introducing our company to the market to enhance their awareness of the Turkish market towards Eigenmann
& Veronelli, our business model, our way we serve the market and the kind of services we can bring to the Turkish industry. As a company, we are focusing in
distribution of the specialty Chemicals, so adhesives for variety of industries spanning from life sizes to more industrial applications which include personal care,
pharma, fine chemicals as well as plastics, coatings, rubber and so on. This covers a wide range of products. This is establishment of the company on the Turkish
market with local services, local warehousing and product to the market. The exhibition is for us offer us a great opportunity, for meeting the customers, for meeting
the prospects and for a touching feel of industrial environment in Turkey. We think it has been aligned to our expectations so far. There are good audiences of
attendees from both principles from the customers and also from different stakeholders.
Hedef Grup - Onur Çelik
Dış Ticaret Sorumlusu - Foreign Trade Specialist
Chem Show Eurasia 2014’e ilk defa katılıyoruz bu sene. Beklentimizin çok daha üzerinde bir fuar gerçekleşiyor şuanda. Katılım oldukça üst düzeyde. Çok verimli bir
fuar geçiriyoruz. Yeni projeler üstünde çalışmaya başlayacağız. Gerek kurum, gerek özel sektörden gelen müşterilerimiz ile görüşmelerimiz ve toplantılarımız oldu.
Fuardan sonra görüşmelerimize devam edeceğiz. Umarım her şey bütün firmalar için daha iyi olur.
This year is our first time of attending Chem Show Eurasia. Exhibition has been very successful and exceeding to fulfill our expectations. The number of visitors is
quite high. The exhibition is very efficient. We will start to work on new projects. We conducted meetings with both clients from institutions and private sector. We
are planning to continue make appointments. We want to have the best for all exhibitors.
www.chemshoweurasia.com
9
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
Helbeto Kimya - Yiğitoğlu Gıda ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. -Ceren Acar Orhan
İç Denetim Şefi - Chief Internal Audit
Firmamız Helbeto Kimya, 2005 yılında İstanbul’da kurulmuş, uluslararası alanda faaliyet gösteren, deterjan, kozmetik, gıda katkı maddeleri ve tekstil kimyasalları
alanında satış yapan, kimyasal hammadde firmasıdır. İstanbul, Özbekistan, Ukrayna ve Rusya’da temsilciliklerimiz, ofislerimiz bulunmaktadır. Fuara katılım
konusunda açıkçası beklentilerimizin karşılandığını söyleyebilirim. Özellikle uluslararası katılımcılar ilgi alanımız içerisindeydi. Bu alanda beklentilerimizin
karşılandığını söyleyebiliriz.
Helbeto Kimya is an international raw material company, which was established in İstanbul in 2005. It sells the products in the fields of detergents, cosmetics, food
additives and textile chemicals. We have representatives and offices in İstanbul, Uzbekistan, Ukraine and Russia. In terms of the participation to the exhibition, I
can say that our expectations have been fulfilled. Our interest area is especially international exhibitors. In this regard, we can say that our expectations are
satisfied.
IMCD Türkiye - Yiğit Genç
Endüstri Müdürü - Boya Mürekkep & Yapıştırıcı Endüstriyel Bölümü – Industry Manager - Coatings, Inks & Adhesives Industriyal Business Unit
Bu seneki Chem Show Eurasia 2014 bizim için ayrı önem taşıyor. 10. yılımızı burada farklı sektörlerden müşterilerimiz ile birlikte kutluyoruz. Bugün fuarın üçüncü
günü. Geçtiğimiz iki gün Perşembe ve Cuma oldukça yoğun günler geçirdik. Çok farklı sektörlerden boya, yapı kimyasalları, tekstil, kozmetik, ilaç ve gıda sektöründen
oldukça yoğun bir katılım vardı. Özellikle farklı şehirlerden farklı bölümlerden misafirlerimizin gelmesi, herkesi bir anda ve bir arada görmek bizler için faydalı oluyor.
Onuncu yılımızı burada farklı aktivitelerimiz ile müşterilerimiz ile kutlamaktayız. Bu sene dediğim gibi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Müşterilerimizin bizleri
ziyaretleri, katılımları ile birlikte gayet keyifli ve güzel bir fuar geçiriyoruz. Bugün, fuarın son günü şehir dışından yoğun katılımlar olmakta. Gayet verimli geçtiğinizi
söyleyebiliriz. Bütün sektörler bir arada. Gayet mutluyuz burada olmaktan.
Chem Show Eurasia 2014 is uniquely important exhibition for us. We are celebrating our 10 th year anniversary here with our customers from different sectors. Today
is the third day of the exhibition. Past two days, Thursday and Friday were very busy. There was an intensive participation from paint, construction chemicals, textile,
cosmetics, pharmaceutical and food sectors. It is very beneficial for us to see our customers and visitors that came from different sectors and different cities at the
same time. We are celebrating our tenth-year anniversary with our customers with different activities here. As I said, this year has a unique importance for us. It is
a nice exhibition for us with the visits of our customers. Today, last day of the exhibition, there is many visitors from the other cities. All sectors are together. We
are very happy to be here.
Interlab Laboratuar Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. - Mehmet Tunç Kutay
Genel Müdür Yardımcısı – Assistant of General Manager
Interlab firması olarak 30. yılımızı kutladığımız bu sene özellikle bu fuara katılmak istedik. Geçmiş zamanlarda Chem Show Eurasia fuarına katılmadık. Artarak giden
ve yüksek profil katılımcılar olduğu için, bizde bu sene 30. yılımızı bu şekilde kutlamak istedik. Çok da yararlı oldu. Yeni müşteriler bulmaktan daha ziyade var olan
müşterileri tek bir noktada toplamak, onlar ile verimli toplantılar yapmak, yeni çıkarttığımız ürün gruplarını onlara göstermek ve kullandırmak açısından çok faydalı
oldu. Katılımcıların kalitesinin artması ile birlikte bence fuarın genel kalitesi artmıştır. Bu durumda bizim için çok verimli ve keyifli bir fuar oldu. Biz Interlab olarak,
hem Türkiye’de hem yurtdışında altmıştan fazla ülkeye ihracat yapan bir firma olduğumuz için, çok farklı müşteri kitlelerine hitap ediyoruz. Dolayısı ile birçoğunu
burada misafir etmekten, standımızı göstermekten ve onlar ile verimli dakikalar geçirmekten çok mutlu olduk.
As Interlab, this year which we are celebrating our 30 th anniversary, we especially wanted to participate in this exhibition. In recent years we had not been in Chem
Show Eurasia Exhibition. Because of the increasingly high profile quality of the exhibitors, we planned to celebrate our 30 thanniversary in this way. It benefits quite
for us. In this exhibition we had the opportunity to gather our existing customer in a specific place in order to make meetings with them, show them our new products
and make them use our new products rather than finding new customers. Chem Show Eurasia 2014 Exhibition was an efficient and pleasant for us. As Interlab,
because we export our products more than sixty countries, we appeal to various customer groups. We are very pleased to host most of them at our stand, show our
stand and spend quality time together.
10
www.chemshoweurasia.com
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
Kiraz Group - Mehmet Uğur Kadayıfçı
Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman of the Board
Bizim bu fuardan beklentimiz Türkiye’de gelişen kimya sanayisinde yeni ilişkiler kurmak, yeni distributörlükler elde etmek, piyasanın hangi koşullarda çalıştığını
anlamaktır. Bunlar için bu fuara ilk defa katıldık. Beklenti olarak, memnunuz. Fuar beklentilerimizi karşıladı. Her sene katılmayı düşünüyoruz. Umarız, ürünlerimizi ve
temsilcisi olduğumuz firmaları daha çoğaltacağız.
Our expectation form this exhibition is to set up new relationships in new developing chemistry industry in Turkey, to obtain new distributorships, and to understand
the conditions in which market works. For these reasons, we participated in this exhibition for the first time. In terms of our expectations, we are pleased. We plan
to participate in next exhibitions. We hope that we will enhance our products and our representative companies.
Knf Neuberger GmbH - Stefan Steinhart
Satış İhracat, Ürün Merkezi Gaz Pompaları - Sales Export, Product Center Gas Pumps
Chem Show Eurasia 2014 fuarına, yeni ürünlerimizi tanıtmak için geldik. Yeni ürünlerimizi birçok ziyaretçiye göstermek ve markete bunu açıklamak beklentisi
içindeyiz. Genel anlamda iyi düzeyde ziyaretçi ile karşılaştık. Başarılı bir fuar geçirmekteyiz.
We are exhibiting at Chem Show Eurasia in order to introduce our new products. We came here with expectation to find lots of people to show our new products
and explain it to the market. We have been getting a lot of visitors. Overall it was a successful exhibition for us.
Likit Kimya San. ve Tic. A.Ş. - Şermin Kaplan
Satış Geliştirme, Planlama Ve Kurumsal Müşteri Müdürü - Sales Development, Planning and Corporate Manager
İki yılda bir düzenlenen bir fuar ve bizler için çok önemli bir fuar. Hem mevcut çalışmış olduğumuz müşteriler ile burada daha uzun sohbetler yapabiliyoruz hem de
rakiplerimiz ile birlikte durum değerlendirmesi ve piyasa değerlendirmesi yapıyoruz. Bu sene çok hareketli bir fuar geçirdik. İki günümüz çok yoğun geçti. Nitekim
bugün de cumartesi olması sebebiyle yine yoğun bir gün geçiriyoruz. Çok verimli olduğunu düşünüyoruz. Katılımcı sayımız çok fazlaydı, çok yorulduk. Verimliydi ve
güzel keyifli geçti.
This exhibition is very important for us. We get the chance to have long conversations with our existing customers and also chance to talk with our competitors in
order to analyze the market situation. This year, exhibition is very colorful for us. Two days of the exhibition was very active for us. Today is Saturday, so it still goes
full of action. The numbers of visitors were very high for us, so we are tired. It was efficient and very pleased for us.
Malaysia External Trade Development Corporation - Abu Bakar Koyakutty
Direktör - Director
Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nı ve bunun altındaki MATRADE organizasyonunu temsil ediyorum. Bu organizasyondaki amacımız, Türk firmaları
ile iş birliği ve fırsatları aramak, nasıl iş birliği yapabileceğimizi görmek ve Türkiye’deki Kimya sanayisini geliştirmektir. Dünyanın en büyük benzin ve gaz
firmalarından bir olan Petronas firmasını da içeren birçok firma ile geldik. Sadece Türkiye’deki değil, Orta Asya ve Batı Avrupa’da da pazarı nasıl genişleteceğimize
ve nasıl iş birliği sağlayabileceğimize bakmak için buradayız. İlk defa katılıyoruz. Kimya sektörü için Türkiye’ye büyük bir yoldan geliyoruz ve bu konuda Türkiye’de
gelecekte tam bir iş birliği için arayıştayız.
I am representing the Ministry of International Trade and Industry of Malaysia and the under organization called MATRADE. Our objective in this organization is to
seek opportunities and collaboration with Turkish companies and see how we can collaborate and enhance the Chemical Industry in Turkey. We brought Malaysian
companies including Petronas, it is one of the largest oil and Gas Company in the world. We are here to look at how we can collaborate and also expand the market,
not only to Turkey, but as well as to Central Asia and Western Europe. Our participation is the first time. We are coming from the big way to Turkey for the chemical
sector and we look for full and future collaboration in Turkey in this matter.
www.chemshoweurasia.com
11
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
Metrohm Turkey - Andre Yanço
Genel Direktör - General Director
Bu fuara aşağı yukarı ilk kurulduğu yıllardan beri katılıyoruz. İlk katıldığımız zamandan beri geçen dönem içerisindeki en etkin fuarlardan biri olduğunu düşünüyoruz.
Bizler otuz yıla aşkın bir süredir Metrohm ürünlerini satan bir kuruluşuz ve 4 Ağustos’tan itibaren Metrohm Turkey olduk. Bu hem bir prestij meselesi hem de yeni
teknolojilerimizi tanıtmak için uygun bir platform. Bu üç gün içerisinde özellikle bizim proses analizör sistemimizi tanıttık. Metrohm şimdi laboratuardan proses içi
online analiz dünyasına giriş yapıyor Türkiye‘de. Dünyada zaten uzun yıllardır var. O açıdan böyle bir teknolojiyi müşteriler ile buluşturmak, aynı zamandan pazarın bu
konudaki potansiyelin ne olduğunu incelemek açısından bizim için bu fuar bulunmaz nimet. O açıdan bakıldığında da elektronik mecrada basılı mecrada bir takım
şeyler yapmak mümkün, ama bu fuarda böyle bir şeyi görücüye çıkarabilmek, elle tutabilmek, dokunabilmek, teknolojiyi anlatabilmek bizim için en iyi lansman
yöntemi. Elbette bundan sonrasında, proses müdürleri ile muhatap olup daha yakından teknolojiyi anlatacağız, ama bizim için Chem Show Eurasia Fuarı her iki
senede bir yeni şeyleri anlatmak, merhaba biz hala buradayız, bakın bunları size sağlıyoruz diye müşterilerimize sunabilmek için bir fırsat. Böyle bir standda tüm
ekipmanlar ile kullanıcıları mevcut müşterileri potansiyel alıcılar ile buluşturabilmek bizim bu fuarda yegâne hedefimiz. Onun yani sıra uluslararası varlığımız
nedeniyle, bütün grubu Türkiye’de temsil ediyor olmamız nedeniyle misyonumuz sadece Türkiye içindeki müşteriler için değil ülkemizin etrafında bulunan bu fuara
katılım sergileyen Ortadoğu veya yakın bölgelerde bulunan müşterilere de teknolojilerimizden haberdar etmek. Aslında onlara hizmet veren başka Metrohm kolları
ve distribütörleri var. Fuarınız bizim nerdeyse katılmayı seçtiğimiz yegâne fuar. Direk sektör fuarlarına pek bakmıyoruz. Onun sebebi, çok uzun yıllar önceki kimya
enstrümantal fuarlarından sonra hala bu şekilde bir salon da enstrüman üreticilerini, hizmet sağlayıcılarını aynı zamanda üst salonlardaki kimyasal üreticileri de bir
araya getirme özelliğine sahip tek organizasyon olması. O açıdan bu üç gün bizim için güzel geçti. Özellikle bu yeni ürünü gösterebildiğimiz konu ile ilgilenen çok
sayıda müşteri ile görüşme şansımız oldu. Şimdi onlardan da uzun dönemde proje bazlı olarak bu tarz ekipmanları işletmelerine koymalarını hedefliyoruz. O yüzden
fuar güzel geçti. İki sene sonra 2016’da görüşmek dileğiyle teşekkür ediyorum.
We have been participating in this exhibition since it has started. We think that it has been the most attractive exhibition since the first time which we participated.
We have been selling the products of Metrohm since thirty years. Since August 4 th we announced our company name as Metrohm Turkey. This is a suitable platform
to announce of our new technologies and a kind of prestige issue. In these three days, we have introduced our process analyzer system in particular. Now, Metrohm
enters to online analyze world from laboratory in Turkey. It has existed in the world for a long time. This exhibition is a great advantage for us to examine the
potential of the market in this market and to introduce this technology to the clients. In this regard, doing something in this field is possible in the electronic media
and press channels, but the exhibition is a launching method in order to be able to introduce this product to the clients and to represent it perceptibly. Of course,
after that, we will deal with the process managers and tell the technology closely, but for us, Chem Show Eurasia is an opportunity to tell our new products twice
a year, to say “hello we are still here”, and to tell what we supply to our customers. Our sole objective in this exhibition is to bring together existing clients and
potential purchasers at such a stand with full equipments. Besides, our mission is to inform not only clients in Turkey, but also those in Central Asia and regions
close to Turkey because of our international presence and being representative of all group in Turkey. This exhibition is a unique exhibition which we choose to
participate in. We are not usually interested in direct sectoral exhibitions. Its reason is that it is still only organization which has the feature to bring together
instrumental manufacturers, service providers in one hall as well as chemical manufacturers at upper hall at the same time. In this regard, these three days were
great for us. Especially, we had the chance to meet a large number of clients who were interested in the subject that we show this new product. Now, our objective
is that they would put this kind of equipment to their companies as project-based in the long term. Therefore, the exhibition is excellent. Two years later, in 2016
we hope to see you, thank you.
MKS DEVO - İrfan Aburga
Endüstriyel Kimyasallar Satış Direktörü - Sales Director of Industrial Chemicals
Chem Show Eurasia 2014 Fuarı ile ilgili beklentilerimiz iyi bir düzeyde. Biz yıllardır Chem Show Eurasia Fuarı’nda Mks Devo olarak yerimizi alıyoruz. Organizasyondan
son derece,memnunuz. Yerimizi de, fuarı da özellikle bu konumu da beğeniyoruz. Müşteriler ile olan diyaloglarımızı perçinledik. İyi bir noktaya geldiğimizi
düşünüyorum. Bu organizasyonların devamını diliyorum. Çünkü gerçekten müşterilerimiz ile yakınlaştığımız, pazarımızı genişlettiğimiz, yeni ürünleri tanıttığımız bir
kimya fuarı. Türkiye’de kimya üreticisi olarak çok az sayıda insan var. Toplam ticaret açığımızın % 35 ‘ini de kimyasal malzemeler içeriyor. Biz yerli üretici ve kimya
fabrikası olarak bu fuarda her daim yerimizi almaya devam edeceğiz.
Our expectation of Chem Show Eurasia 2014 is at a good level. We are here as Mks Devo for years in this exhibition. We are very happy and pleased to be in this
organization. We like our place, the exhibition and especially this location. We have clinched the dialogues with the customers. I think we reached a good point. We
wish to continue this kind of exhibition because it is a chemistry exhibition in which we get close to customers, enhance our market share and chance to introduce
our new products. Unfortunately there are less chemical producers in Turkey. Our trade deficit consists 35 % of chemical raw materials. As a local producer and
chemical factory, we will continue to be here in this exhibition.
12
www.chemshoweurasia.com
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
Netzsch Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. - Emrah Şenol
Teknik Satış Mühendisi - Technical Sales Engineer
Bildiğiniz üzere 140 yıllık bir Alman firması olan Netzsch geçtiğimiz sene mayıs ayında kuruldu Türkiye ofisini açtı. Dolayısıyla, Türkiye pazarına önem verdiği için
Türkiye’de kendi firmasını, kendi ofisini açtı. Yaklaşık 10-12 civarında çalışan sayımız var. Makine satışı, yedek parça satışı, stoktan öğütme ve bilye ve boncukların
satışını yapıyoruz. Bu tip fuarlarda da önemli olan bu pazarın önemli müşterilerine ulaşma imkanımızın olmasıdır. Dolayısıyla son derece faydalı buluyoruz.
As you know, Netzsch which is a140-year old German company has established it’s Turkey office last May. Therefore, because it attaches importance to Turkish
market, it has opened its own company, its own office in Turkey. The number of our employees is around 10-12. We are selling machines, spare parts, milling from
the inventory as well as balls and beads. For this kind of exhibitions, it is important that we have opportunity to reach the significant clients of this market. Therefore,
we found them utmost useful.
Nüve Sanayi Malzemeleri İmalat ve Ticaret A.Ş - F. Nur Karakurum Okbay
Halkla İlişkiler ve Eğitim Müdürü - Public Relations and Training Manager
Chem Show Eurasia Fuarı’na biz bu sene 3. kez katılıyoruz. İlk katılımımız 2006 yılındaydı ve fuarın ilk yapıldığı yıldı. Daha sonra 2010 yılında katıldık ve şimdi de yıl
2014. Kimya fuarının bu alandaki, özellikle yeni açtığı laboratuar salonu ile önemli bir eksikliği doldurduğunu düşünüyoruz. Bu konuda destek veriyoruz, onun için
katıldık. Fuar güzel geçiyor. Çok daha iyi geçmesi ümidi ile önümüzdeki senelerde desteklemeyi düşünüyoruz.
We are attending Chem Show Eurasia for the third time. Our first participation was in 2006 and it was the first year in which this exhibition was held. Then, we
participated in the exhibition in 2010 and now we attend this year, 2014. We think that this chemistry exhibition fills a gap in this field especially with laboratory
hall which is newly opened area. We are willing to give support for this issue to the organizer. For this reason, we participated in it. The exhibition goes good for us.
We are planning to support next exhibitions, with the hope of far better exhibitions.
Özler Innovational Challenges - Aygül Yalçın
Ambalaj Satış Proje Yöneticisi - Key Account Executive
Biz 1951 yılında kurulmuş bir firmayız. 1990 yılından bu yana fuarlara katılıyoruz. Katıldığımız her fuarın gerçekten faydalarını gördük. Kimya fuarına ilk defa
katılıyoruz. Kimya müşterilerimiz var. Mevcut müşterilerimizi görüyoruz. Ayrıca, yeni müşteriler katıyoruz portföyümüze. Çoğu müşterimle fuarda tanıştım. Bu artı bir
şey getiriyor. Gerçekten fuarın çok büyük faydaları var.
Our company was established in 1951. Since 1990, we have been participating in exhibitions. We have considered that each exhibition which we participated in
was beneficial. It is our first Exhibition in chemicals sector. We have clients from chemistry field. We see our existing clients. Also, we are adding new clients to
our portfolio. I have met with most of my clients in exhibitions. It has positive effects.
Öztin Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - Cevdet Türkmenoğlu
Genel Müdür - General Manager
Öncelikle sizlere böyle bir organizasyon için çok teşekkür ediyoruz. Güzel ve verimli görüşmelerimiz oldu. Gerek yurtiçinden gerek yurtdışından birçok yeni müşteri ile
tanışma fırsatını bulduk. Birebir interaktif konuşmalarla ürünlerimizi tanıtma ve firmamızı tanıtma fırsatı bulduk. Genel itibari ile verimli geçti. Memnunuz.
We thank you for such a good organization. We had successful meetings. We had the chance to meet both local and foreign many new customers. Due to the
interactive meetings we could introduce our products and our company. Generally it was very productive. We are very pleased to be here.
www.chemshoweurasia.com
13
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
Pay Plastik Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım - Hakan Çakıroğlu
Firma Sahibi - Company Owner
Biz bu fuara bu sene ilk defa katıldık. Ekibimiz oldukça memnundu. Çok güzel anlaşmalar yapıldı. Fuar dönüşü tekrar görüşmeler yapılacak yazışmalar olacak. Böyle
fuarlar zaten her zaman, dünyadaki diğer fuarlarda olduğu gibi çok faydalı. Biz çok memnunuz. 2016’da ki fuara da katılırız.
This year, it is our first participation at this exhibition. Our team is quite pleased with the outcome. They have made very nice agreements. After the exhibition, there
will be new meetings and arrangements. These kind of exhibitions are always beneficial for the exhibiting companies not only in here but also in the world. We are
quite contented. We plan to participate in the next exhibition in 2016.
Perkin Elmer - Thierry Barbier
Genel Müdür Güney Avrupa / İhracat Çevre Sağlığı - General Manager South Europe / Export Environmental Health
İlk olarak, Chem Show Eurasia 2014 Fuarı’nda olduğumuz için mutlu olduğumuzu söylemem gerekiyor. Bu fuar bizim için önemli. PerkinElmer dünya çapında ödüllü
çevreci malzeme üretimi yapan bir şirkettir. Avrupa, Asya ve ABD’de olduğu gibi tüm dünya çapında farklı fabrikalarda analitik ve çevreci malzeme üretimi
yapmaktayız. Tarihsel olarak Amerika’da faaliyete başladık. Firma olarak 2.2 milyar dolarlık ciroya sahibiz. Tüm dünya çapında 8000 çalışana sahibiz. Türkiye’de iyi
bir organizasyonumuz var. Şuan otuz kişilik bir ekip olarak laboratuar uygulama, mühendislik servisi ve ticari arızaları önlemek için buradayız. İki yıla aşkın süredir bu
anlamda bu arada hizmet vermekteyiz ve çalışmalarımız güzel gidiyor, çünkü Türkiye bizim için önemli bir pazar. Türkiye’ye bu yüzden yatırım yapmayı müşterilerimize
daha yakın olabilmek adına düşünüyoruz. Burada olmaktan memnunuz ve Türkiye’de işlerimizi büyütüyoruz. Müşterilerimizi memnun etmek için en iyisini yapmayı
hedefliyoruz. Chem Show Eurasia 2014 Fuarı’na katılmak, bu anlamda, bizim için önemli ki müşterilerimize onlara daha yakın olmak istediğimizi göstermek
amacındayız. Onları memnun etmek için en iyisini yapmayı istiyoruz.
Firstly, I have to say that we are very pleased to be at Chem Show Eurasia 2014 Exhibition. It is an important exhibition for us. PerkinElmer is a worldwide company
in world winner life-science and environmental stuff. We are doing analytical equipment and life-science equipment in worldwide business with different factories
all around the world, such as in Europe, in Asia and in USA. Historically, we are in USA. As a company, it is producing 2.2 billions of dollars. We are in 8000
employees all around the world. We have a good organization in Turkey. We are here 30 employees in application laboratory, service engineering and commercial
faults in Turkey. So we are in direct since two years now and we are doing well I would say because Turkey is an important market for us. We are very pleased to
be here and we are growing the business in Turkey. We are trying to do the best to satisfy our customers. Being exhibitor at Chem Show Eurasia 2014, in this regard,
is very important for us in order to show to our customers that we try to be close to them. We will do the best to satisfy their needs.
Petronas Chemicals Marketing (Labuan) Ltd - Shakeel Khan
Genel Müdür / Satış Pazarlama - General Manager / Marketing & Sales Polymer
Bize Chem Show Eurasia 2014 Fuarı’na katılma şansını verdiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Türkiye’de işlerimizi genişletme girişimini destekleyen acentemiz ile
buradayız. Temel olarak, ben Petronas’ı temsil ediyorum. Malezya’da kimyasal üretimi yapan tesislerimiz var. Firmamız Petro-kimyasal ürünlerine odaklanmıştır.
Gübre, metanol, polimer, özel kimyasallar ve aromatikler gibi ürünlerin dahil olduğu bir aralıkta ürün çeşitliliğimiz bulunuyor. Bu fuarı Türkiye’deki pazarı
değerlendirmek ve sonrasında dünyanın bu bölümündeki varlığımızı genişletebilmemiz için bir arz platformu olarak görüyoruz. Yakın geçmişte, Türkiye ve Malezya
arasında bir anlaşma ortaya çıktı. Cazip vergi indirimleri ile makine firmalarına imtiyaz tanıyan bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Böylece, dünyanın bu
bölümündeki büyüme hedeflerimiz desteklendi.
Thank you very much for giving us a chance to participate in Chem Show Euraisia 2014 Exhibition. We are here together with our agency to support initiative to
expand our business in Turkey. Basically, I am representing Petronas. We have facilities in Malaysia to produce Chemicals. Our company focuses on Petro-chemicals
products. We have variety of products ranging from fertilizer, methanol, polymer, specialty Chemicals, and aromatics. We are using this exhibition as supply platform
to assess the market in Turkey and then how we can expand our presence in this part of the world. We are recently elicited an agreement between Turkey and
Malaysia. They have signed free Trade agreement, which gives privilege to machine companies with attractive tax rebate, so that should be able to support our
intention to grow in this part of the World.
14
www.chemshoweurasia.com
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
PRO LAB - VWR - Oğuzhan Aydoğan
Satış Müdürü / İlaç Endüstrisi - Sales Manager / Pharma Industry
Chem Show Eurasia Fuarı’na 2008 yılından beri her iki yılda bir katılıyoruz. Bu sene ilk defa VWR International Türkiye olarak katıldık. Bu bizim ilk VWR
INTERNATIONAL Türkiye lansman fuarımız açıkçası o yüzden bizim için ayrı bir öneme sahip. 2008 yılından beri sürekli güzel dönüşler aldığımız için bu yılda yine
salondaki en büyük stand ile müşterilerimizin karşısında olmak istedik. Genel itibari ile bu sene iyi bir fuar geçiriyoruz. Beklentilerimiz doğrultusunda iyi güzel
dönüşler aldık. İyi anlaşmalar ve satışlar gerçekleştirdik.
We have participated in Chem Show Eurasia since 2008. This is the first time to be here as VWR International Turkey. This is our first time launch as to be VWR
INTERNATIONAL TURKEY that s why it is very important for us. We have constantly good results after exhibitions since 2008 so that this year again we decided to
attend Chem Show Eurasia with the biggest stand in this hall. Generally, this year, the exhibition is good for us. We get good feedbacks in the direction of our
expectations. We have made good agreements and sales.
RA.M.OIL S.p.A - Domingo J. A. Borneo
Direktör - Director International Business Development
Biz göreceli olarak pazarda yeni bir firmayız. Yıllardır Türk pazarına girmeye çalışıyoruz. Daha önce hiç başarılı olamamıştık. Doğruyu söylemek gerekirse, geçen yıl
bunun gibi bir fuara katılma fırsatını kaçırdık. Chem Show Eurasia Fuarı’nın uzun yıllardır sürdüğünü biliyorum, ancak daha önce kozmetik ve ilaç sektörlerine açık
değildi. Bunun bizim için büyük bir fırsat olduğunu hissettik. Beklentimiz pazarın oldukça önemli bir bölümü ile tanışmaktı. Şimdiye kadar bu hedefimizin başarıya
ulaşabildiği görünüyor.
We are a relatively new company in the market. We have tried for several years to enter to the Turkish market. We have never been successful. I have to be honest
to say that last year we failed missing the exhibition like this one. I know that Chem Show Eurasia Exhibition has been long for quite many years, but never was
open to specialists for the cosmetics and pharmaceutical business. We felt this one is a big opportunity for us. The expectation was to meet quite significant part
of the market. So far it seems that the goal could be achieved.
Ravago Chemicals Turkey - Serkan Bayramin
Satış Müdürü - Sales Manager
Biz yeni kurulmuş bir firmayız ve bu anlamda bizim için çok önemli bu fuar. Bir isim değişikliği yaptık. Bizim için gerçekten müşteri bulmak, müşterilerimiz ile tekrardan
devam etmek, onlarla tekrardan görüşebilmek için çok önemli bir fırsattı bu. Bunu da çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Bugün fuarın son günü ziyaretçi
açısından son derece verimli geçiyor. Bu kadar ekonominin ve piyasanın durgun olduğu dönemlerde böyle fuarlar görmek çok daha iyi oluyor. Chem Show Eurasia
Fuarı’na sürekli katılmayı düşünüyoruz. Geçen fuara katıldık zaten. Bir sonraki fuara da katılmayı umuyoruz. Bu fuarlarda amacımız müşteri toplamak, olan müşteriler
ile diyalogumuzu arttırmak, piyasadaki rakiplerimize var olduğumuzu göstermektir. Bu anlamda bu fuar aslında iyi bir gövde gösterisidir. Biz bu amaçla katılıyoruz.
We are a new established company. In that sense, this exhibition is very important for us. We changed our company name. It was quite significant to meet new
customers, to continue with our existing customers, to meet with them again. I think that we make use of this opportunity very well. Today, as last day of the
exhibition, is quite efficient in terms of visitors. We are very pleased to see this kind of exhibitions in spite of stagnant economy and market. We are planning to
constantly participate in Chem Show Eurasia Exhibition. We have already participated in last exhibition. We hope to participate in next exhibition. Our aim is to meet
new customers, to strengthen the relationship with our existing customers and to show us to our competitors. In this regard, it is a good show of force. We are
participating with this purpose.
Sandvik Process Systems - Selim Denizkurt
Satış Müdürü - Sales Manager
Chem Show Eurasia Fuarı’na ikinci kez katılıyoruz. 2 sene önce katılmıştık. İlk katıldığımız Chem Show Eurasia Fuarı’mız oldukça verimli geçmişti ve şuanda da verimli
geçtiğine inanıyoruz. Sadece Türkiye içinden değil, gördüğümüz kadarıyla hem komşu ülkelerden, hem de Avrupa ülkelerinden pek çok katılımcı ve ziyaretçi var. O
yüzden bu sene de oldukça verimli geçiyor. Oldukça fazla insanla görüşüyoruz. Bunun sonuçlarını alacağımıza inanıyorum.
This is our second participation to Chem Show Eurasia Exhibition. We participated two years ago. Our first participation was quite efficient and we believe that
current exhibition is quite successful too. There are many exhibitors and visitors not only from Turkey, but also from neighboring countries and European countries.
For this reason, it is very efficient also this year. We have met with so many people. I believe that we will receive good results.
www.chemshoweurasia.com
15
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
Sem Endüstri Cihazları Paz. San. ve Dış Tic. A.Ş. - Hakan Taşyaka
Genel Müdür Yardımcısı - Deputy Director General
Öncelikle teşekkür ederim böyle bir imkânı verdiğiniz için. Özellikle Perşembe gününden başlayan yoğunluk ve yoğun ilgi özellikle bizi memnun etti ve hakikaten
gelenlerin içinde de gerçekten ilgili olanların geldiğini görüyorum. O yüzden ekip olarak çok memnunuz. Bundan dolayı bu organizasyonu gerçekleştiren tüm ekibe
çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi biz Sem Grup olarak Türkiye’de 25 yıldır faaliyet gösteriyoruz ve bütünler topluluğu dediğimiz satış, servis, kalibrasyon,
hizmetler bütününü Türkiye’de bir üst düzey anlamda gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yatırımın da gerçekten çok verimli geçtiğini düşünüyorum ve bu yıl özellikle
çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum.
Firstly, we thank you to give us such an opportunity. Especially, we are pleased for the high number of visitors and their great interests and the visitors are really
related to this field. For this reason, as a team, we are really pleased. Therefore, we thank to all team who organized this exhibition. We are operating as Sem
Endüstri for 25 years in market in Turkey. We try to perform the set service as sales, service and calibration at high level. I think that this investment was quite
efficient and I want to state that I am very pleased to be here especially this year.
Soditaş Solvent Distribütörlüğü A.Ş. - Ceng Kahyaoğlu
Satış & Pazarlama - Sales & Marketing
Soditaş olarak çok güzel bir fuar geçiriyoruz. Özellikle ihracat müşterilerimiz için oldukça verimli bir fuar oluyor. Birçok yeni müşteri ile tanışma şansına sahip olduk.
Her ne kadar eski bir firma olsak da, altyapı bakımından gayet memnun kaldık. Artkim’ e altyapı çalışmalarında bizlere gösterdiği destek için teşekkür ediyoruz.
As Soditaş, we had have been experiencing a great exhibition. Especially for our export customers, exhibition goes effectively. We had the opportunity to meet lots
of new customers. Even we are a long-established company, we were pleased about the infrastructure of this exhibition. We are thankful to Artkim team for all
support regarding their infrastructure.
Sönmezler Petro Kimya San. ve Tic. A.Ş. - Hüseyin Şener
Satış Sorumlusu - Sales Representative
Sönmezler Petro Kimya Adana’da kurulmuş bir firmadır. Vazelin parafin, parafin emülsiyonu üreten bir firmadır. Ayrıca yurtdışından çeşitli kimyasal maddeler ithal
edip, satışını yapıyoruz. İstanbul’da 1000 metrekare üzerinde bir depomuz var. İstanbul’a buradan dağıtım yapılmaktadır. Bu sene ilk kez fuara katıldık. Ve fuarda da
hiç ulaşamayacağımız firmalara ulaştık. Gayet güzel verimli geçti. Fuarın birinci günü güzel hareketler oldu. Tanımadığımız firmalarla, ulaşamadığımız firmalarla
burada bire bir yüz yüze görüşerek tanışmış olduk. Firmamızı tanıtmış olduk. Gayet güzel geçti. Umarım ikinci gün ve üçüncü gün de verimli geçer.
Sönmezler Petro-Kimya is a company which was established in Adana. It manufactures vaseline paraffin and paraffin emulsion. Also, our company imports various
chemicals from abroad and sells them. Besides, we have a warehouse over 1000 square meters in İstanbul. It is distributing the products from this warehouse to
İstanbul. This is our first participation to the Exhibition this year. And we reached to the companies that we cannot reach without this participation. It was very good
and quite efficient. First day of the Exhibition, nice connections appeared. We met face to face with the companies which we did not know before and we could not
reach them before. We introduced our company. It was great. I hope that second and third day would be efficient.
Tekkim Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. - Mehmet Koçdemir
Kimya Mühendisi ARGE &Üretim Müdürü - Chemical Engineer R&D and Production Manager
İlk defa katılıyor olmamıza rağmen biz gerçekten çok memnun kaldık. İleriye doğru beklentilerimiz bir misli daha arttı. Bu potansiyeli kendimizde gördüğümüz için bir
dahaki fuarı da daha şevk ile bekliyor olacağız. Umarım firmamız için ve diğer katılımcı firmalar için hayırlı olur.
Although this is our fist time of attending to Chem Show Eurasia, we are very pleased. Our expectations increased a fold more for the future. Because we see our
potential we are more eagerly waiting the next exhibition. I hope that it would be beneficial for us and for the other exhibitors.
16
www.chemshoweurasia.com
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR COMMENTS
Univar Kimya - Nilay Midilli
Ülke Müdürü – Country Manager
Fuar bu sene bizim için çok verimli geçti. Sektörün bütün önemli oyuncuları burada, hem ziyaretçi olarak, hem katılımcı olarak. Yurtdışından da misafirlerimizin
katılımıyla son derece verimli bir fuar geçirdik. Teşekkür ederiz Artkim’e.
The exhibition is quite successful for us this year. The important players of the sector are here as both visitors and exhibitors. Due to participation of our guests from
abroad, the exhbiition is fairly efficient. Thank you to Artkim.
Universal Optimum Energy - Daniyal Pirghourbani - CEO
Ürün yelpazemiz üst düzey teknoloji ürünlerinden oluştuğu için özel ziyaretçileri bekliyoruz. Katılımcılar gayet iyi. Ziyaretçi olarak da doğrudan sektörle ilgili
ziyaretçiler geliyor olması çok güzel. Ziyaretçi sayısı ve niteliği bugüne kadar gayet iyiydi bu anlamda beklentilerimizin tam olarak karşılandğını söyleyebiliriz.
2016’da da tekrar katılmak fikrindeyiz. Özellikle ilk gün çok kalabalıktı bugün de aynı şekilde sürüyor.
We are expecting to meet specialized visitors because our product line consists of high technology products. Exhibitors are great . As visitors, we need the visitors
that are specialized and directly from the industry because the products which we offer are high technology. Generally, this exhibition ihas fulfilled our expectations.
We plan to participate also in 2016. On the first day we had a lot of visitors. Today, it is also like the first day.
Universal Optimum Energy - INOPEC Advanced Process Development - Amir Vanaki - CEO
Fuarda yüksek teknolojileri ve yüksek teknolojili ürünleri tanıtıyoruz. Türkiye’de iş ortaklarımız var ve bu yüksek teknolojileri, proses çözümlerini ve yüksek teknolojili
ürünlerin dağıtımını yapma arayışındayız. Türkiye’deki yüksek teknoloji talepleri araştırıyoruz ve burada olma amacımız Türkiye’deki yüksek teknoloji firmalarını
aramak ve bulmaktır.
We are introducing high technologies and high-tech products at this exhibition. We have partners in Turkey and we are searching for distributing these high
technologies, process solutions and high tech products in Turkey. We are searching for the high tech demands in Turkey and our purpose for being here is to search
and find high tech companies in Turkey.
www.chemshoweurasia.com
17
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI LİSTESİ
EXHIBITOR LIST
18
FİRMA İSMİ / COMPANY NAME
ÜLKE / COUNTRY
A.K. INDUSTRIES
ABADAN PETROCHIMICAL CO.
ABONOZER METAL DIS TICARET LTD. STI.
ACAR KIMYA VE TEKSTIL SAN. TIC. LTD. STI.
ACHEMA 2015
AJANS ORGANIZE
AKÇA KIMYEVI MADDELER NAKLIYAT TIC. SAN. A.S.
AK-KIM KIMYA SAN. VE TIC. A.S
AKPA KIMYA AMBALAJ SAN. VE TIC. LTD. STI.
AKSHAYA CHEMICALS
AKTIFSPED / HOYER Group
ALBAR KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI.
AL-DE KIMYA SANAYI TIC. LTD. STI.
ALISAN ULUSLARARASI TASIMACILIK VE TICARET A.S.
ALKEM TEKNIK HIZM. LTD. STI.
ALLGAIER PROCESS TECHNOLOGY GMBH
ALPTEK KIMYA LAB.CIH.VE DAN.DIS TIC.LTD. STI.
ALTUN AMBALAJ TIC. LTD. STI
ANALITIKA LAB.VE PROSES KONT. CIH. SAN.LTD. STI.
ANAMED ANALITIK VE MEDIKAL SISTEMLERI A.S.
ANHUI GRACEMAN IMPORT & EXPORT DEV.CO.LTD
ANHUI JUCHENG FINE CHEMICALS CO.,LTD.
ANHUI TIANRUN CHEMICALS CO.,LTD
AN-KA ANALIZ VE KALITE KONT. CIH. SAN. TIC. LTD. STI.
ANTON PAAR ÖLÇÜM ALETLERI TIC. LTD. STI.
ARES ANALITIK ELETRONIK LTD. STI.
ARKEM KIMYA SANAYI VE TICARET A.S.
ARKIMYA SAN. VE TIC. A.S.
ART LABORTEKNIK LTD. STI.- DAIHAN SCIENTIFIC
ASEAN BINTULU FERTILIZER SDN BHD
asecos GmbH
AS-SU SU TEKN. MADEN KIMYA SAN. TIC. VE LTD. STI.
ATEC ENDÜSTRIYEL KONT. SIST.SAN. VE TIC. LTD. STI.
ATILIM MAKINA VE SANAYI MAM. SAN. TIC. LTD. STI
AVCI KIMYA SAN. VE TIC. A.S.
BAK-ON MAKINA MÜH. LTD. STI.
BALI MAKINA SAN. VE TIC. ANONIM SIRKETI
BASTAK GIDA MAK. PAZ. ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI.
BATI NAKLIYAT VE TICARET A.S.
BAYKIM KIMYA ÜRÜNLERI SANAYI A.S.
BAYKON ENDÜSTRIYEL KONT. SIST. SAN. TIC. A.S.
BEHDASH CHEMICAL CO.
BEREKET KIMYA TIP TEKNIK TIC. SAN. LTD. STI
BES KIMYA SANAYI VE TICARET LTD. STI.
BES MÜHENDISLIK SAN. V E TIC. A.S.
INDIA
IRAN
TURKEY
TURKEY
GERMANY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
INDIA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
GERMANY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
CHINA
CHINA
CHINA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
MALAYSIA
GERMANY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
IRAN
TURKEY
TURKEY
TURKEY
www.chemshoweurasia.com
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI LİSTESİ
EXHIBITOR LIST
FİRMA İSMİ / COMPANY NAME
ÜLKE / COUNTRY
BEYAZTAS FABRIKA MALZ.SAN. VE TIC. A.S.
BIESTERFELD ÖZEL KIMYASALLAR TIC. A.S.
BILIM END.KIMYASALLAR SAN.VE TIC. LTD.STI.
BILIM LABORATUAR CIH. SAN. LTD. STI.
BILTEK SANAYI VE TIC. A.S.
BIRPA BIRLIK PAZ. TAAH. TIC. LTD. STI.
BIYONER YAG VE KIMYA ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. AS.
BOYSAN BOYA SANAYI VE TICARET A.S.
BRENNTAG KIMYA TIC. LTD. STI
BROEN A/S
BRUKER TURKEY TEKNOLOJIK SISTEMLER TIC. LTD. STI.
BUSS-SMS-CANZLER GMBH
CAMPO RESEARCH
CARGILL - ALEMDAR KIMYA SANAYI
CHANGZHOU MACHINERY & EQUIPMENT
CHEM AJANS
CHEM MEDIA
CHEMBIO LABORATORY RESEARCH/ BILGE KIMYEVI
CHEMDIST PROCESS SOLUTIONS
CHEMEXCIL
CHEMICAL WEEKLY / HPIC INDIA
CHEMOLIN CHEMICALS
CHEMSYNTH CORPORATION INDIA
CHINA NATIONAL CHEMICAL INFORMATION CENTER
CNSG JILANTAI SALT CHEMICAL (GROUP) CO., LTD.
COSMING LAB. BILGI YÖN.EGITIM DAN. KOZ.SAN.TIC.LTD.STI
CP CHEMIE RESOURCES (M) SDN BHD
ÇALISKAN LABORATUVAR CAM MALZ. SAN. TIC. LTD. STI.
DEKSAN LABORATUAR SISTEMLERI LTD. STI.
DNS FINE CHEMICALS & LABORATORIES PVT. LTD.
DOLPHIN HEALTHCARE SDN BHD
DONGYING HI-TECH SPRING CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD
DORUK KIMYASAL YÖNETIM SIST.END.ÜRÜN.SAN.TIC.LTD.STI.
DÖNMEZ VARIL GERI DÖNÜSÜM SAN. VE TIC. LTD. STI.
EF LAB LABAROTUVAR MALZEMELERI SAN. TIC. LTD. STI.
EFE BARIT MADENCILIK VE SAN. DIS TIC. LTD. STI
EIGENMANN & VERONELLI KIMYASAL TIC. VE SAN. A.S.
EKARE LABORATUVAR CIH. VE SARF MALZ.LTD. STI.
EKONOMI AJANDASI
ENDÜSTRI TEKNIK ITH. IHR. ÜR. SAN. VE TIC. LTD. STI.
ENERJI DERGISI
ERALP MAKINA KAZAN KIMYA SAN. TIC. LTD. STI.
ERCA GROUP KIMYA SAN. VE TIC. A.S.
ESFAHAN PETROCHEMICAL COMPANY
ESIT ELEKTRONIK SISTEMLER IMALAT VE TIC. LTD. STI.
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
DENMARK
TURKEY
GERMANY
SINGAPORE
TURKEY
CHINA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
INDIA
INDIA
INDIA
INDIA
INDIA
CHINA
CHINA
TURKEY
MALAYSIA
TURKEY
TURKEY
INDIA
MALAYSIA
CHINA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
IRAN
TURKEY
www.chemshoweurasia.com
19
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI LİSTESİ
EXHIBITOR LIST
20
FİRMA İSMİ / COMPANY NAME
ÜLKE / COUNTRY
EST PANEL SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. STI
EVAKEM KIMYEVI MADDELER SAN. VE TIC. LTD. STI
EXCELLENCE4LAB - asecos, Broen, Friatec, Trespa
FARBEN DERI TEKS. KONF. VE KIMYEVI MAD.TIC.SAN.A.S.
FENIX PROCESS TECHNOLOGHY PVT LTD
FRIATEC AKTIENGESELLSCHAFT
GELISIM KIMYA TEKNIK ÜRÜNLER SAN. VE TIC. LTD. STI.
GIDA 2000
GIDA TEKNOLOJI DERGISI
GIG KARASEK GMBH
GMM PFAUDLER LTD
GOLD VIBRA ELEKTRONIK SAN. VE TIC. LTD. STI.
GÖKBIL TANK KONTEYNER ISLETMECILIGI A.S.
GREEN & NATURAL SDN BHD
GÜCÜM POMPA MAKINA ANAYI VE TICARET A.S.
GÜNGÖR PLASTIK ÜRÜNLERI SAN. VE TIC. A.S.
HAKAN ÇAKIROGLU-PAY PLASTIK GERI DÖNÜSÜM
HARKE KIMYA TICARET LTD. STI
HAZAL INSAAT TURIZM MAKINA SAN. VE TIC. A.S.
HEADWAY ADVANCED MATERIALS INC
HEDEF EGITIM ARAÇLARI
HELBETO TÜKETIM ÜRÜNLERI PAZ. SAN. VE TIC. LTD. STI
HENDES
HIMACE CHEMICAL INDUSTRIAL COMPANY
HIDRODINÇ HORTUM VE HIDROLIK SIST. SAN. TIC. LTD. STI.
HONGYE HOLDING GROUP CORPORATION LIMITED
HUMATE (TIANJIN) INTERNATIONAL LIMITED
IMCD TICARET PAZARLAMA SAN. LTD. STI.
INDIA GLYCOLS LIMITED
INFINIUM PHARMACHEM PVT LTD.
INTEGRATED COLOUR SYSTEM SDN BHD
INTERTANK LOJISTIK SAN. TIC. A.S.
IRAN ALUMINA COMPANY
IRAN CHEMICAL INDUSTRIES INVESTMENT CO.
IRMAK KIMYA SAN. TIC.LTD. STI.
IDEAL MAKINA ENDÜSTRI ÜRÜN. SAN. VE TIC. LTD. STI.
ILDAM CAM LAB. MAL. TIC. VE SAN. A.S.
INTERLAB LAB. ÜRÜN.SAN. VE TIC. A.S.
INTROGEN KIMYA VE BIYOLOJI ÜRÜN. SAN. TIC. LTD. STI.
ISMET YILMAZ NAK. AKARYAKIT GIDA TAAH. TIC. SAN. LTD. STI.
ISTANBUL KIMYEVI MADDELER VE MAM. IHR. BIRLIGI
ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI
JIANGXI BOHOLY CHEMICAL CO.,LTD
JSC "IVKAZ"
TURKEY
TURKEY
GERMANY
TURKEY
INDIA
GERMANY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
AUSTRIA
INDIA
TURKEY
TURKEY
MALAYSIA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TAIWAN
TURKEY
TURKEY
TURKEY
CHINA
TURKEY
CHINA
CHINA
TURKEY
INDIA
INDIA
MALAYSIA
TURKEY
IRAN
IRAN
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
CHINA
RUSSIA
www.chemshoweurasia.com
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI LİSTESİ
EXHIBITOR LIST
FİRMA İSMİ / COMPANY NAME
ÜLKE / COUNTRY
KARBONSAN BASINÇLI KAPLAR SAN. TIC. A.S.
KEMPRO KIMYASAL MADDELER VE DIS TIC. A.S.
KERMAN LABORATUAR CIHAZLARI SAN. VE TIC. LTD. STI
KIMYA KARIYERIM
KIMYA MAGAZINE, YÜZEY ISL., ARITMA VE SU TEKN.
KIMYA MÜHENDISLERI ODASI
KIMYAGERLER DERNEGI
KIMYASAL TASIMA ARAÇLARI TEMIZLEYICILERI DERNEGI
KIRAZ GROUP-TACO CHEMICAL
KNF NEUBERGER GMBH
KOBOLD ÖLÇÜM ARAÇLARI LTD. STI.
KORUMA KLOR ALKALI SANAYI VE TICARET A.S.
KULEZ MAKINE SAN. VE TIC. LTD. STI.
LABMEDYA
LABOR-TEKNIK LABORATUVAR MALZ. SAN. VE TIC. A.S.
LATRO KIMYA DIS TIC. LTD. STI.
LIANYUNGANG FENGTAI SEAWEED CO. LTD.
LIUYANG SANJI CHEMICAL CO.,LTD
LIKIT KIMYA SAN. VE TIC. A.S.
LIKUA ENDÜSTRIYEL AMB. MALZ. SAN. VE TIC. LTD. STI.
LUOYANG TAIXUE DYES CO.,LTD.
MALAYSIA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT CO.
MARINE LINE COATING SAN IÇ VE DIS TIC. A.S.
MARLATEKS TEKNOLOJI TEKSTIL SAN. A.S.
MAUSER AMBALAJ SAN. VE TIC. A.S.
MAYSA YAG SANAYI A.S.
MCB SANAYI ÜRÜNLERI A.S.
MED SISTEM TIBBI VE TEK.EKIP.GAZ.TES.SAN.TIC.LTD.STI.
MER-ÇIM INS. GIDA TEKS. PETROKIM. DEP. SAN. VE TIC. A.S.
MERKIM LTD STI
METROHM TURKEY ÖLÇÜ ALETLERI TIC. VE SER. HIZM. A.S.
MIR-EXPO EXHIBITION COMPANY
MIKRO TEKNIK KIMYEVI MAD.LAB.MLZ.CIH.SAN.TIC.LTD.STI.
MIKRON GIDA KIMYA END.ÇÖZ. SAN.TIC LTD.STI
MKS & DEVO KIMYA SAN.TIC.A.S.
MOBADELATE NOVIN LTD. STI.
MODERN EQUIPMENT COMPANY
MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNIVERSITESI
NCC AGRO INDUSTRIES
NEOFLEX LOJISTIK HIZM.END. AMB. SAN. DIS TIC. A.S.
NETZSCH MAKINE SAN. VE TIC. LTD. STI.
NÜVE SANAYI MALZEMELERI IML. TIC. A.S.
OGIS KIMYA LTD. STI.
OSWAL UDHYOG
ÖLÇÜ KONTROL MAK. MALZ. SAN. VE TIC. LTD. STI
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
GERMANY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
CHINA
CHINA
TURKEY
TURKEY
CHINA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
RUSSIA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
IRAN
INDIA
TURKEY
INDIA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
INDIA
TURKEY
www.chemshoweurasia.com
21
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI LİSTESİ
EXHIBITOR LIST
22
FİRMA İSMİ / COMPANY NAME
ÜLKE / COUNTRY
ÖMER LÜTFÜ ÖZGÜL KIMYEVI MAD. ITH. IHR. VE TIC. A.S.
ÖZAK GAZ TEKNOLOJILERI
ÖZKÖSEOGLU PAS. KIMYA TESISLERI MAK.SAN.TIC.LTD.STI.
ÖZLER PLASTIK SAN. TIC. A.S.
ÖZTIN KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI.
PALVI CHEMICAL
PATEL INDUSTRIES
PATENT MÜHENDISLIK MAK. INS. SAN.TIC. LTD.STI.
PerkinElmer
PETRONAS CHEMICALS GROUP BERHAD
PETRONAS CHEMICALS MARKETING SDN. BHD.
PETROYAG VE KIMYASALLAR SAN. VE TIC. A.S.
PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu
POMPA VANA VE SISTEMLERI & GÜÇ AKTARIM DERGISI
PRO-LAB LABORATUAR TEKN. LTD. STI. (A VWR COMPANY)
PRO-TEK ANALITIK VE END.SIS. LTD. STI.
QIDA CHEMICAL CO., LTD.
RAMOIL SPA
RAVAGO CHEMICALS
Research and Technical Centre "COMPASS", LLC
RIDDHI DYECHEM IMPEX (SHREE CHEMICALS)
RMA YAT. MAK. INS. SAN. TIC.
ROSSARI BIOTECH LIMITED
SALAMON HABIB
SAMERU CHEMICAL INDUSTRIES SDN BHD
SANDVIK PROCESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
SARDA UDHYOG
SARTO ELEKTRONIK TERAZI SAN. VE TIC. LTD. STI.
SAUJANYA DYESTUFFS
SAYMAN KIMYEVI MADDELER SAN. VE TIC. A.S
SEM ENDÜSTRI CIHAZLARI PAZ. SAN. VE DIS TIC. A.S.
SEM LABORATUAR CIHAZLARI PAZ. SAN. VE TIC. A.S.
SETERM TEKNIK HIZ. TIC. LTD. STI.
SGS SÜPERVISE GÖZETME ETÜD KONTROL SERVISLERI A.S.
SHAANXI BAOHUA TECHNOLOGIES CO LTD
SHAKTI BIOTECH
SHANDONG AONA CHEMICAL CO., LTD.
SHANDONG SHUNTIAN CHEMICAL GROUP CO., LTD
SHANDONG XINTAI WATER TREATMENT TECH. CO., LTD.
SHARPLEX FILTERS (INDIA) PVT. LTD
SHAZAND PETROCHEMICAL COMPANY
SHIFAND SITONG CHEMICAL CO.,LTD
S-LAB / STANDART LABORATUARLAR ISLETMECILIGI LTD. STI.
SNF FLOERGER KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI
SODITAS SOLVENT DISTRIBÜTÖRLÜGÜ A.S.
SOREL SANAYI ÜRÜNLERI LTD. STI
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
INDIA
INDIA
TURKEY
TURKEY
MALAYSIA
MALAYSIA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
CHINA
ITALY
TURKEY
RUSSIA
INDIA
TURKEY
INDIA
TURKEY
MALAYSIA
GERMANY
INDIA
TURKEY
INDIA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
CHINA
INDIA
CHINA
CHINA
CHINA
INDIA
IRAN
CHINA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
www.chemshoweurasia.com
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI LİSTESİ
EXHIBITOR LIST
FİRMA İSMİ / COMPANY NAME
ÜLKE / COUNTRY
SÖNMEZLER PETRO KIMYA SAN. TIC. A.S.
STANDART ANALITIK SISTEMLER PAZ. SAN. VE TIC. LTD. STI
SU VE ÇEVRE DERGISI
SUAR MÜH. VE TIC. LTD. STI
SUBCONTURKEY YAN SANAYI ve TEDARIKÇI GAZETESI
SUDE YAYINCILIK - TIMUR OLGUN
SUKIMI LUBE (M) SDN BHD
SÜMER ANALITIK VE MEDIKAL TEKN. SAN. VE TIC. LTD. STI.
SAHINLER KIMYA BILG. VE TEKS KOZM. SAN. TIC.LTD.STI
TAIPING UZAI TRADING SDN BHD
TANTEK TEKNOLOJIK HIZMETLER LTD. STI.
TATARSTAN EXPORT SUPPORT CENTER
TEKKIM KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI
TEKNOSEM TEST VE ANALIZ CIH TEK ARAS. SAN. TIC. LTD. A.S.
TETRA TEKNOLOJIK SISTEMLER LTD. STI.
TIANJIN XINZE FINE CHEMIACL CO. LTD
TIANJIN YIDEJIACHENG GROUP CO.,LTD.
TIANJIN YINUO PLASTICS CO.,LTD
TOLEM ÇEVRE TEKNOLOJISI SAN. VE TIC. LTD. STI.
TOROS ECZA VE KIMYEVI MAD. SAN. VE TIC. LTD. STI.
TREMA VERFAHRENSTECHNIK GMBH
TRESPA INTERNATIONAL B.V.
TRISTAR INTERMEDIATES PVT. LTD.
TRIO TEKNIK CIHAZLAR TIC. LTD. STI.
TROY-MET KALITE KONTROL SISTEMLERI SAN. VE TIC. LTD. STI.
TURHAN KIRANKAYA TIMET METAL
TÜBITAK MARMARA ARASTIRMA MERKEZI KIMYA ENSTITÜSÜ
TÜRKIYE KIMYA PETROL LASTIK VE PLASTIK SAN. ISVER.SEND.
ULTRAMARINE AND PIGMENTS LIMITED
UMTAS ULUSLARARASI MAKINA TICARET A.S.
UNI-CHARTERING DENIZCILIK VE TIC. LTD. STI
UNIVAR KIMYA SANAYI VE DIS TICARET LTD. STI.
UNIVERSAL OPTIMUM ENERJI VE BILISIM SAN. TIC. LTD. STI.
VATAN VARIL SAN. VE TIC. LTD. STI.
VENUS ETHOXYETHERS PVT.LTD
VESER KIMYEVI MADDELER A.S.
VESKIM KIMYEVI MADDE ITHALAT IHRACAT A.S.
WUHAN RISON TRADING CO.,LTD.
WUHAN SINOCON NEW CHEMICAL MATRIALS CO.,LTD.
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD
YAGMUR FUARCILIK YAYINCILIK LTD.STI.
YEMMAK MAKINA SAN. VE TIC. A.S.
YESIL VE SIYAH DENIZCILIK LOJISTIK TIC. LTD. STI
YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
MALAYSIA
TURKEY
TURKEY
MALAYSIA
TURKEY
RUSSIA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
CHINA
CHINA
CHINA
TURKEY
TURKEY
GERMANY
NETHERLANDS
INDIA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
INDIA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
INDIA
TURKEY
TURKEY
CHINA
CHINA
CHINA
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
www.chemshoweurasia.com
23
Chem Show Eurasia 2014
Kapanış Raporu / Post Show Report
KATILIMCI LİSTESİ
EXHIBITOR LIST
24
FİRMA İSMİ / COMPANY NAME
ÜLKE / COUNTRY
YTÜ KALITE VE VERIMLILIK KULÜBÜ KARIYERIMIN KIMYASI
ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION
ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.
ZHEJIANG XINYONG BIOCHEMICAL CO.,LTD.
ZHENJIANG GREAT HONEST INC
ZIBO XINYE CHEMICAL CO., LTD.
ZORLU KIMYA SAN. VE TIC. LTD. STI.
TURKEY
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
CHINA
TURKE
www.chemshoweurasia.com
10-12 Kasım/November 2016
Istanbul Expo Center
Chemicals
7. Uluslararası Özel, Spesifik Kimyasallar, Genel Kimyasallar, Petrokimya ve Kimyasal Ara Ürünler Fuarı
7 th International Fine, Specialty and Commodity Chemicals, Petrochemicals and Chemical Intermediates Exhibition
Laboratory
7. Uluslararası Laboratuvar, Teknoloji, Test & Ölçüm Cihazları, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Fuarı
7 th International Laboratory, Technology, Test & Measurement Equipments, Auxiliary Materials and Lab Consumables Exhibition
Technology
7. Uluslararası Proses ve Otomasyon Endüstrisi, Paketleme, Geri Dönüşüm, Lojistik, İş Güvenliği ve Çevre Teknolojileri Fuarı
7 th International Process and Automation Industry, Packaging, Recycling, Logistics, Labor Safety and Environmental Technologies Exhibition
2. İlaç Hammaddeleri, Bileşenleri ve Makine Ekipman, Paketleme Teknolojileri Özel Bölümü
2 nd Pharmaceutical Ingredients, Machinery, Equipment, Packaging Technologies Special Zone
Medya Partneri
Destekleyen
İş birliği ile
Media Partner
Supporter
In cooperation with
Organizatör
Organizer
+90 212 324 00 00
[email protected]
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF TOBB (THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY) IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO.5174

Benzer belgeler