USA Sabah - TAS Chicago

Yorumlar

Transkript

USA Sabah - TAS Chicago
AnaSayfa
Web TV
Galeriler
sabah.com.tr
RSS
Künye
!leti"im
sözcük giriniz
12 Nisan 2012 Per"embe
GÜNCEL
S!YASET
EKONOM!
TOPLUM
Toplum
« önceki haber
KÜLTÜR-SANAT
SPOR
AKADEM!
ENGLISH NEWS
THE NEW YORK TIMES
Haber giri" tarihi: 12 Nisan 2012 Per"embe 11:21 Güncelleme saati: 11:22
sonraki haber »
Beğen
Tweetle
2
0
Chicago'da Türk Çocuk Festivali!
YAZARLAR
RÖPORTAJLAR
Müslüman Karde"ler
Amerika'da:
"Mısırlılar Türkiye'den çok
etkilendi"
(C!HAN)
Chicago Türk Amerikan Derne#i (TASC) bu yıl düzenledi#i
Çocuk Festivali ve Nevruz $enli#i'nde Türk, Kırgız, Kazak,
Özbek, Azeri, Tacik, Uygur, Bo"nak ve Arnavut kökenlileri bir
araya getirdi.
Festivale Chicago ve çevresindeki sivil toplum kurulu"u
temsilcilerinin yanı sıra ABD'nin çe"itli eyaletlerinden de yo#un
ilgi vardı. Programa Türkiye'nin Chicago Ba"konsolosu Fatih
Yıldız ve Illinois Eyaleti !çi"leri Bakanı Jesse White da katıldı.
Etiketler : Chicago Türk Amerikan Derne#i,
TASC, Çocuk Festivali ve Nevruz $enli#i, Chicago
Ba"konsolosu Fatih Yıldız, TASC Genel Müdürü
Muhittin Er
Kendisi de jimnastikçi ve trapez ustası olan Jesse White,
sponsorlu#unu yaptı#ı trapez ekibiyle bir gösteri sundu.
Festivalde Türk halk oyunlarının yanı sıra Kırgız, Özbek ve
Ahıskalıların da folklor gösterileri ve "arkıları yer aldı. ABD
Midwest elemeleri Türkçe Olimpiyatları'nda birinci olan ortaokul
ö#rencisi Maliha Syed de "Fikrimin !nce Gülü" adlı "arkıyla
programa renk kattı. Amerikalılarında yo#un ilgi gösterdi#i
festivale polis te"kilatı da, araçlarını çocuklara açarak katıldı.
röportaj ar"iv
--- Lütfen Seçiniz ---
TASC Genel Müdürü Muhittin Er, "Bu yıl Çocuk Festivali ve Nevruz $enlikleri'ni birle"tirerek hem karde" milletlerle
aramızdaki ba#ları ABD'de de güçlendirmeyi hem de hem Amerikalı, Türk ve karde" milletlerden çocukların, festival
co"kusunu hep beraber ya"atmayı hedefledik." dedi.
Bu bir reklamdır
Reklam vermek için tıklayın
New York
HAVA DURUMU
12 Nisan (Bugün)
13 Nisan (Yarın)
14 Nisan
8/16°C
6/16°C
8/19°C
GÜNCEL HABERLER
Turkey’s democracy holds militarism accountable
Recommend
Be the first of your friends to recommend this.
‘Turkey may call on NATO to official duty’
Dünya Bankası ba"kanı Pazartesi seçilecek
ABD'den Hürmüz çıkarması
Obama'ya e"ekli kar"ılama
SABAH YAZARLARI
--- Seçiniz ---
USASabah on Facebook
MEHMET BARLAS
Like
Steve Jobs, Akio Morita'yı yendi
mi?
1,537 people like USASabah.
ENG!N ARDIÇ
Osmanlı sınıfsız mıydı?
Tarim
Beyhan
A.R.
Berkay
Fahreddin armodika
Ulviye
Armagan
Claudia
Emrah
Facebook social plugin
EMRE AKÖZ
Di#er Haberler
Tüm Toplum Haberleri
'Muhafazakâr sanat' tartı"masında
gerilim çıktı!
New York Türk Günü
Yürüyü"ü 19 Mayıs'ta
Amerikan Liseleri mezunları
Pera Soho'da bulu"tu
1981 yılında Ermeni terör örgütü
ASALA'yı protesto etmek için
ba"latılan ve...
New York ve Türkiye’de ya"ayan
Amerikan Lisesi mezunları ve
mensupları bir araya...
"Halkçı" muhalefet ve gelecek!
32. Yıllık Türk Amerikan
Ulusal Liderlik Konferansı
ba"lıyor!
Yurtdı"ı Türkler ve Akraba
Topluluklar Ba"kanı Kemal
Yurtnaç: "ATCOM gibi
STK’larla çalı"aca#ız"
SÜLEYMAN YA$AR
32. Yıllık Türk Amerikan Ulusal
Liderlik Konferansı 12-14 Nisan
2012 tarihinde...
Amerikan Türk Ticaret Odası
(ATCOM) Ba"kanı Prof. Dr. !hsan I"ık, Yurtdı"ı...
New York Türkevi'nde "Ermeni !syanları
Konferansı"
‘Ba"örtüsü kadının özgür
iradesidir’’
Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu tarafından 11
Nisan Çar"amba ak"amı saat...
Üç semavi dinde kadının yeri konulu oturum, Pease
Island Enstitüsü (Barı"...
Ünlü i" adamı Enver
Yücel'den ATCOM'a ziyaret
TADF resmi ziyaretlerine
!stanbul'da devam ediyor
Bahçe"ehir Üniversitesi ve U#ur
Dershaneleri sahibi Enver Yücel
Amerikan Türk...
Türk Amerikan Dernekleri
Federasyonu Ba"kanı Ali Çınar ve
heyeti, Ankara’daki...
Hitler'li "ampuan reklamına
Türk toplumundan tepki
New York denizcilerinin Türk
Gecesi
Türk Amerikan Dernekleri
Federasyonu ve Türk Amerikan
Dernekleri Kurulu Biomeen...
New York Devlet Üniversitesi
Denizcilik Fakültesinde (SUNY
Maritime College)...
Washington'da Türkçe
co"kusu!
ATCOM'dan New York
Ba"konsolosu'na tanı"ma
ziyareti
4. Türkçe Olimpiyatlarının ABD'nin
ba"kenti Washington bölgesini
kapsayan finali...
Amerikan Türk Ticaret Odası
(ATCOM) Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Sektör Kurulları...
Toronto'da Nevruz kutlaması
Kanada'nın Toronto kentinde Türkiye
Türklerinin öncülü#ünde düzenlenen
Nevruz...
"Ermeni Yalanlarına Son"
mitingi Times Meydanı'nda
ABD'de Young Turks - Genç Türkler
Derne#i tarafından düzenlenen
"Ermeni Yalanlarına...
HA$MET BABAO%LU
Türkiye'nin notunu hemen
yükseltin
$EREF O%UZ
Mahallenin muhtarları
MEL!HA OKUR
Aksa enerjide bölgesel oyuncu
olur mu?
YA$AR ÖZAY
Ye"ilçam'ı ya"atan üniversite
ES!N KÜÇÜKTEPEPINAR
Masum de#iliz, hiçbirimiz!
MAHMUT ÖVÜR
Suriye'deki katliama kim dur
diyecek?
HINCAL ULUÇ
Sorumsuzlar ülkesinin
Diyojenleri...
ERDAL $AFAK
'!mralı ve Oslo'ya ben gönderdim'
OKAN MÜDERR!SO%LU
Suriye, terör ve açılım...
NAZLI ILICAK
Copyright © 2003-2012 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ GAZETE DERG! BASIM A.$.
Ergin Saygun'un hastalı#ı
YAVUZ DONAT
Celâl Bayar
ÜNAL ERSÖZLÜ (EGE)
Az bilinenler

Benzer belgeler

Son Dakika - TAS Chicago

Son Dakika - TAS Chicago sıra ABD'nin çe#itli eyaletlerinden de yo!un ilgi vardı. Programa Türkiye'nin Chicago Ba#konsolosu Fatih Yıldız ve Illinois Eyaleti $çi#leri Bakanı Jesse White da katıldı. Kendisi de jimnastikçi ve...

Detaylı