annelida sunumu

Transkript

annelida sunumu
ANNELIDA
İÜ SÜFAK SUUM2038
SU OMURGASIZLARI DERSİ
Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK
(Halkalı kurtlar)
ANNELIDA
(Halkalı kurtlar)
Vücutları, vücut boyunca devam eden,
birbirinin benzeri bölümlerden (segment)
oluşmuştur (homonom metameri). Baş
bölgesine Protostomium adı verilir ve ilk
yani en yaşlı segment, başın arkasındadır.
Çeşitli organlar her segmentte tekrar edilir.
Deri ve Kas
kılıfları çok iyi
gelişmiştir….
Segment
Segment
Kutikula
Tek tabakalı
Epidermis
Halka
şeklinde
çevreleyen
kaslar
Boyuna kaslar
Sölom: Vücut duvarı ve
bağırsak arasında bulunan sıvı
dolu bir boşluktur. Hayvanın
hareket edebilmesini sağlayan
hidrostatik iskelet görevi görür.
ANNELIDA
(Halkalı kurtlar)
Vücutları, vücut boyunca devam eden, birbirinin
benzeri bölümlerden (segment) oluşmuştur (homonom
metameri). Baş bölgesine Protostomium adı verilir ve
ilk yani en yaşlı segment, başın arkasındadır. Çeşitli
organlar her segmentte tekrar edilir.
Bu grup karalarda, denizlerde ve tatlı sularda
yayılmıştır, parazit formları da vardır.
Dolaşım sistemi: kapalıdır. Karın ve sırtta
olmak üzere başlıca 2 büyük kan damarı
vardır. Her segmentte bir çift enine kanalla
iç organlara ve kılcal damarlara gider.
Dorsal kan damarı
Ventral kan damarı
ANNELIDA
(Halkalı kurtlar)
Vücutları, vücut boyunca devam eden, birbirinin
benzeri bölümlerden (segment) oluşmuştur (homonom
metameri). Baş bölgesine Protostomium adı verilir ve
ilk yani en yaşlı segment, başın arkasındadır. Çeşitli
organlar her segmentte tekrar edilir.
Bu grup karalarda, denizlerde ve tatlı sularda
yayılmıştır, parazit formları da vardır.
Dolaşım sistemi: kapalıdır. Karın ve sırtta olmak üzere
başlıca 2 büyük kan damarı vardır. Her segmentte bir
çift enine kanalla iç organlara ve kılcal damarlara gider.
Sinir sistemi: ip merdiven sinir sistemi
vardır. Başın dorsal tarafındaki beyin (ya
da serebral ganglion), yutak etrafından bir
sinir halkası aracılığıyla vücudun
ventralinde uzanan çift halindeki sinir
ipliğine bağlanır. İplik her segmentte yan
iplikçiklere ve ganglionlara gider. Duyu
organları dört adet basit yapılı göz, palpler,
antenler, taktil hücreler ve statosistten
oluşur.
Ventral sinir kordonu
D
V
Kutikula
Sölom
Halkasal kas
Kan damarları
Boyuna kas
Bağırsak
Nefridyum
O Nefridyopor
ANNELIDA
(Halkalı kurtlar)
Vücutları, vücut boyunca devam eden, birbirinin
benzeri bölümlerden (segment) oluşmuştur (homonom
metameri). Baş bölgesine Protostomium adı verilir ve
ilk yani en yaşlı segment, başın arkasındadır. Çeşitli
organlar her segmentte tekrar edilir.
Bu grup karalarda, denizlerde ve tatlı sularda
yayılmıştır, parazit formları da vardır.
Dolaşım sistemi: kapalıdır. Karın ve sırtta olmak üzere
başlıca 2 büyük kan damarı vardır. Her segmentte bir
çift enine kanalla iç organlara ve kılcal damarlara gider.
Sinir sistemi: ip merdiven sinir sistemi vardır. Başın
dorsal tarafındaki beyin (ya da serebral ganglion),
yutak etrafından bir sinir halkası aracılığıyla vücudun
ventralinde uzanan çift halindeki sinir ipliğine bağlanır.
İplik her segmentte yan iplikçiklere ve ganglionlara
gider. Duyu organları dört adet basit yapılı göz, palpler,
antenler, taktil hücreler ve statosistten oluşur.
Sindirim sistemi: vücut boyunca uzanan bir
boru şeklindedir. Yutak, özofagus ve mide
barsak sistemlerinden oluşur.
ANNELIDA
(Halkalı kurtlar)
Vücutları, vücut boyunca devam eden, birbirinin
benzeri bölümlerden (segment) oluşmuştur (homonom
metameri). Baş bölgesine Protostomium adı verilir ve
ilk yani en yaşlı segment, başın arkasındadır. Çeşitli
organlar her segmentte tekrar edilir.
Bu grup karalarda, denizlerde ve tatlı sularda
yayılmıştır, parazit formları da vardır.
Dolaşım sistemi: kapalıdır. Karın ve sırtta olmak üzere
başlıca 2 büyük kan damarı vardır. Her segmentte bir
çift enine kanalla iç organlara ve kılcal damarlara gider.
Sinir sistemi: ip merdiven sinir sistemi vardır. Başın
dorsal tarafındaki beyin (ya da serebral ganglion),
yutak etrafından bir sinir halkası aracılığıyla vücudun
ventralinde uzanan çift halindeki sinir ipliğine bağlanır.
İplik her segmentte yan iplikçiklere ve ganglionlara
gider. Duyu organları dört adet basit yapılı göz, palpler,
antenler, taktil hücreler ve statosistten oluşur.
Sindirim sistemi: vücut boyunca uzanan bir boru
şeklindedir. Yutak, özofagus ve mide barsak
sistemlerinden oluşur.
Boşaltım sistemi: ilk ve son segmentler
haricinde, her segmentte bulunan bir çift
nefridyum boşaltımı sağlar.
Huni biçimli, silli bir kanal olan nefridyum metabolik artıkların ve hormon
fazlalarının vücuttan atılmasını sağlar.
Nefridyum
Nefridyopor
ANNELIDA
(Halkalı kurtlar)
Vücutları, vücut boyunca devam eden, birbirinin benzeri
bölümlerden (segment) oluşmuştur (homonom metameri).
Baş bölgesine Protostomium adı verilir ve ilk yani en yaşlı
segment, başın arkasındadır. Çeşitli organlar her
segmentte tekrar edilir.
Bu grup karalarda, denizlerde ve tatlı sularda yayılmıştır,
parazit formları da vardır.
Dolaşım sistemi: kapalıdır. Karın ve sırtta olmak üzere
başlıca 2 büyük kan damarı vardır. Her segmentte bir çift
enine kanalla iç organlara ve kılcal damarlara gider.
Sinir sistemi: ip merdiven sinir sistemi vardır. Başın dorsal
tarafındaki beyin (ya da serebral ganglion), yutak
etrafından bir sinir halkası aracılığıyla vücudun ventralinde
uzanan çift halindeki sinir ipliğine bağlanır. İplik her
segmentte yan iplikçiklere ve ganglionlara gider. Duyu
organları dört adet basit yapılı göz, palpler, antenler, taktil
hücreler ve statosistten oluşur.
Sindirim sistemi: vücut boyunca uzanan bir boru
şeklindedir. Yutak, özofagus ve mide barsak sistemlerinden
oluşur.
Boşaltım sistemi: ilk ve son segmentler haricinde, her
segmentte bulunan bir çift nefridyum boşaltımı sağlar.
Solunum: ya doğrudan deriden ya da
solungaç gibi işlev gören, parapodlardaki
deri çıkıntıları ile sağlanır.
ANNELIDA
(Halkalı kurtlar)
3 grup altında incelenebilir:
 OLIGOCHAETA
Karasal veya tatlı sularda
 HIRUDINEA
Karasal veya tatlı sularda
 POLYCHAETA: Neredeyse tamamı denizel olan bu grup,
Annelida içinde en fazla tür sayısına sahiptir (9000 tür).
POLYCHAETA
Neredeyse tamamı denizel türlerden oluşan ve diğer gruptakilerin aksine,
birbirlerinden form ve yaşam biçimi olarak oldukça farklı olabilen bu grubun
üyelerini diğerlerinden ayırmamızı sağlayan en önemli özellikler:
 İyi gelişmiş duyu organları taşıyan, karmaşık bir baş bölgesi bulunması
 Parapodların bulunması: baş ve son segment dışındaki segmentlerden birer çift
olarak çıkan, kıllarla (seta) kaplı uzantılar vardır. Bunlar yüzmek, oyuk açmak veya
beslenmeyi sağlayacak bir su akıntısı oluşturmak için kullanılabilir. Yüzücü ve
sürünen formlarda parapod etli ve geniş lobları ile kürek gibi işlev görür. Kazıcı ve
tüplü formlarda ise loblar ufak birer çıkıntı halindedir ve kancalı setalar taşır.
Dorsal sir
Noto- ve
neuropodyum,
seta
Notopodyum
demetlerine ek
olarak çeşitli
Seta
sayıda sir ve
solungaç
Neuropodyum
taşıyabilir.
Ventral sir
Anten
Palp
Tentaküler
sirler
Gözler
Prostomium
Ağız
Peristomium
Parapodium
Ventral
Dorsal
Maksiller
halka
Peristomium Oral
Prostomium halka
Dorsal
F: dışarı çıkarılmış yutak
E: çene
POLYCHAETA
Hareket
Nereis diversicolor
Arenicola marina
Errant: aktif olarak
yüzebilen, sürünebilen
veya sedimentte tüneller
kazarak ilerleyen formlar.
Kum yığınları
Yüzey
Su
Sedanter: bu formlar daimi olarak
tüplerde veya kovuklarda yaşarlar.
Bazıları kendilerini kayalara-taşlara tespit
eder. Çoğunluğu kumlu veya çamurlu
zemindeki oyuklarında yaşar. Ancak en
fazla görülen form tüp oluşturanlardır.
Arenicola gibi kumda oyuk oluşturan formlar sedimenti
yutarlar ve içindeki organik maddeleri temizledikten sonra
dışarı atarlar. Bu da kum yığınlarını oluşturur. Bu davranış
biyotürbasyon denilen olayı sağlar yani sediment ve su
arayüzeyi artırılarak sedimentin kimyasal ve fiziksel yapısı
değiştirilir. Oksijen girdisi sağlanır.
POLYCHAETA
Beslenme
Predatör - Herbivor - Leşçil
Yutak veya çene taşıyan
yutak dışarı doğru çıkabilir
/
Detritivor
Sedimentteki detritik
maddelerle beslenir.
Ya seçici olmadan
bütün sediment
yutulur ya da palpler
aracılığıyla
sedimentteki besin
maddeleri aranır.
/
Filtrör
Silli palplerden
oluşan bir taç tüpten
dışarı suya bırakılır
ve suda askıda
bulunan besin
partikülleri ağıza
doğru çekilir.
Palp
Hermodice carunculata
Mercanlar, anemonlar ve küçük
Polydora sp.
crustacea ile beslenir.
Sabella spallanzanii
POLYCHAETA
Beslenme
Predatör - Herbivor - Leşçil
Hermodice carunculata
Yutak veya çene taşıyan yutak dışarı doğru çıkabilir
Eda Topçu
POLYCHAETA
Beslenme
Filtrör
Silli palplerden
oluşan bir taç tüpten
dışarı suya bırakılır
ve suda askıda
bulunan besin
partikülleri ağıza
doğru çekilir.
TÜDAV
Sabella pavonina
Eda Topçu
TÜDAV
Sabella spallanzanii
Spirograflar
POLYCHAETA
www.marlin.ac.uk
Sabella pavonina
Kendi oluşturdukları tüpün içinde
yaşayan
sedenter
poliketlerdir.
Tüpleri kayalara yapışıktır veya
hareketli substrattan dışarı çıkar.
Tüpten dışarı çıkan tentakül demeti
sayesinde beslenir, solunum yapar
ve tüpü oluşturmak için gereken
inorganik partikülleri toplar. Tehlike
anında tentaküller hızlıca içeri
çekilir.
Sabella spallanzanii
10 cm
Tüp çapı 1 cm.
Vücut uzunluğu
25cm. #100
tentakül. 0-15m
derinliklerde yaşar.
Tüp çapı 2 cm. Vücut
uzunluğu 50cm. #300
tentakül, spiral şeklinde.
0-50m derinliklerde
yaşar.
http://olivrodanatureza.blogspot.com.tr/
POLYCHAETA
www.european-marine-life.org/
Hydroides operculatus
Protula tubularia
TÜDAV
Serpula vermicularis
Filograna implexa
POLYCHAETA
Eda Topçu
Eunice harassii
http://www.european-marine-life.org/
Pomatoceros lamarcki
Lepidonotus squamatus
www.cotebleue.org/
Terebella lapidaria
Ernst Haeckel
Kunstformen der
Natur (1904)

Benzer belgeler