50_04_Kalıp Termin Kitabı 2013/02

Transkript

50_04_Kalıp Termin Kitabı 2013/02
BURSA ATATÜRK
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
11. SINIF
TEMEL SAC METAL VE HACİM KALIPLARI İMALATI
MESLEK TABLOLARI
ADI SOYADI
SINIF
NO
GRUP ÖĞRETMENİ
GRUP
"Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte
olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada,
fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük
gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin
affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu
belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol..."
ATATÜRK
ÖĞRENCİ DERS ARAÇ GEREÇLERİ
1-
ATELYE İÇİN İŞ ÖNLÜĞÜ ( RENK…………………...)
2-
İŞ GÖZLÜĞÜ
3-
FLAŞ BELLEK ( ….. gb )
4-
HESAP MAKİNESİ ( MÜHENDİSLİK HESAPLAMA YAPABİLEN )
5-
KIRMIZI TÜKENMEZ KALEM ( PİLOT )
6-
MAVİ TÜKENMEZ KALEM ( PİLOT)
7-
KURŞUN KALEM
8-
SİLGİ
9-
MODÜL KİTAPÇIKLARI
10 -
40 SAYFALIK KARELİ HARİTA METOD DEFTERİ
KAYNAKLAR
1-
Sac Kalıpları - Sami ATAŞİMŞEK ( 1977 )
2-
www.guven-kutay.ch Toleranslar ve Ölçülendirme - M. Güven KUTAY
3-
Megep Makine Teknolojisi Ders Modülleri
UNUTMAYALIM ;
BİR ÜLKENİN GELECEĞİ TEKNİK ELEMANLARIN YETENEKLERİ İLE SINIRLIDIR
HAZIRLAYAN
ADNAN YILMAZ
İstiklal Marşı
Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma; kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl
Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklâl
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın afakini sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın.
Kim bilir belki yarın... belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri «toprak!» diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda, fışkıracak, toprağı sıksan şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Ruhumun senden, ilahi şudur ancak emeli,
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar - ki şahadetleri dinin temeliEbedi yurdumun üstünde benim inlemeli,
O zaman vecdile bin secde eder - varsa - taşım.
Her cerihamdan, ilâhi boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır; hakka tapan, milletimin istiklâl.
Mehmet Akif ERSOY
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.
Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde
bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri
zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu
iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü
zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve
Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1
ÇALIŞMA DÜZENİ
DERS ÇALIŞMA PROGRAMI NASIL HAZIRLANIR
BÖLÜM 2
5-7
8
9
10 - 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 - 21
22
23
24
25 - 26
27 - 28
29
ÇELİKLERİN ÜRETİM ÖLÇÜLERİ
İMALAT ÇELİKLERİ
SEMENTASYON - ALTIKÖŞE - ISLAH - TRANSMİSYON
SOĞUK ÇEKME LAMA ve ERDEMİR ÜRÜNLERİ SAC EBATLARI
BÖHLER - SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ
BÖHLER - SICAK İŞ - PLASTİK - YÜKSEK HIZ ÇELİKLERİ
BÖHLER DÖVME ÇELİKLERDE SOYULACAK KABUK MİKTARI
STANDART ÖLÇÜLERE YAPILAN İLAVE ÖLÇÜLER
SERBEST ÖDEV SORULARI
PRESLER
BÖLÜM 4
1-4
KALIP TASARIM TABLOLARI
FORMÜLLER VE TERİMLER
KESME BOŞLUĞU TABLOSU
DİŞİ PLAKA EBAT TESPİT TABLOSU
BÜKMEDE RADYÜS KISALMA DEĞERLERİ
V ve U BÜKME KALIPLARINDA TASARIM ÖLÇÜLERİ
VİDALI BAĞLANTIDA KONSTRÜKSİYON ÖLÇÜLERİ
STANDART CİVATALARIN MALZEME VE MEKANİK DEĞERLERİ
CİVATA MALZEMESİNE GÖRE VİDA TESPİT BOYU ve ALLEN CİVATA
METRİK NORMAL DİŞ VİDA TABLOSU
STANDART HAZIR PİMLER VE ÇEKTİRMELİ PİMLER
STANDART HAZIR YOLLUK VE YAY ASKI CİVATALAR
TOLERANSLAR
ŞEKİL VE KONUM TOLERANSLARI
ISO ALIŞTIRMA DERECELERİ VE KARŞILIKLARI
TOLERANS TABLOSU DELİK
TOLERANS TABLOSU MİL
SİNÜS-COSİNÜS CETVELİ
TANJANT-COTANJANT CETVELİ
ÖZGÜL AĞIRLIKLAR
BÖLÜM 3
Sayfa No
30 - 31
32
33
34
35
36
37
38
39 - 42
ÇİZİMLERLE SAC KALIP VE HACİM KALIBI ÖRNEKLERİ
KILAVUZ KOLONLU DELME KESME KALIBI
SIYIRICI PLAKALI DELME KESME KALIBI
YANÇAKILI DELME KESME KALIBI
KILAVUZ PLAKALI DELME KESME KALIBI
BİLEŞİK DELME KESME KALIBI
YANÇAKILI DELME KESME KALIBI
KILAVUZ PLAKALI FİRESİZ ; KANAL AÇMA VE KESME KALIBI
KILAVUZ KOLONLU DELME KESME KALIBI
DELME AYIRMA BÜKME ARDIŞIK KALIBI
KAMLI DELME KALIBI
ETEKLİ U BÜKME KALIBI
ETEKLİ V BÜKME KALIBI
I. ÇEKME OPERASYONU KALIBI
II. ÇEKME OPERASYONU KALIBI
II. ÇEKME OPERASYONU KALIBI
ÇEVRE KESME VE ÇEKME KALIBI
PLASTİK EL ENJEKSİYON KALIBI
YATIK PLASTİK ENJEKSİYON KALIBI ELEMANLARI
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
BÖLÜM 4
ÇİZİMLERLE SAC KALIP VE HACİM KALIBI ÖRNEKLERİ
SIYIRICILI PLAKALI YATIK PLASTİK ENJEKSİYON KALIBI
İTİCİ ZIMBA ÇIKARICILI YATIK PLASTİK ENJEKSİYON KALIBI
İTİCİ ZIMBA ÇIKARICILI KAMLI YATIK PLASTİK ENJEKSİYON K.
SIYIRICI PLAKALI VE İTİCİ ZIMBALI İKİ GÖZLÜ METAL ENJEKSİYON
KALIBI
TERMOSET PLASTİK 69 GÖZLÜ LASTİK O RİNG KALIBI
TERMOSET PLASTİK KALIBI VİTES KÖRÜĞÜ LASTİK
BÖLÜM 5
TEMEL SAC METAL KALIPLARI DERSİ İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
İŞ GÜVENLİĞİ
I. & II. DÖNEM ÖDEVLERİ
DEĞERLENDİRME FORMU
KALIP YAPIM AŞAMALARI
GRUP 1 SAC METAL KALIBI İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
SAC KALIP MALZEME LİSTESİ
İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI VE MONTAJ - DETAY RESİMLERİ
GRUP 2 SAC METAL KALIBI İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
SAC KALIP MALZEME LİSTESİ
İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI VE MONTAJ - DETAY RESİMLERİ
GRUP 3 SAC METAL KALIBI İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
SAC KALIP MALZEME LİSTESİ
İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI VE MONTAJ - DETAY RESİMLERİ
BÖLÜM 6
63
64
65
66
67
68
TEMEL HACİM KALIPLARI DERSİ İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
İŞ GÜVENLİĞİ
DEĞERLENDİRME FORMU
I. & II. DÖNEM ÖDEVLERİ
GRUP 1 TEMEL HACİM KALIBI İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
KALIP YAPIM AŞAMALARI
HACİM KALIP MALZEME LİSTESİ
İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI VE MONTAJ - DETAY RESİMLERİ
GRUP 2 TEMEL HACİM KALIBI İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
KALIP YAPIM AŞAMALARI
HACİM KALIP MALZEME LİSTESİ
İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI VE MONTAJ - DETAY RESİMLERİ
71 - 75
76
77
79 - 80
81
83
85 - 105
107
109
111 - 121
123
125
127 - 137
139
141 - 145
147
149
151
153 - 155
157
159 - 169
171
173 - 174
175
177 - 187
DERS ÇALIŞMA PROGRAMI NASIL HAZIRLANIR
ü Başarılı olmak ve çalışmalarınızdan verim almak istiyorsanız yapacağınız ilk şey kendinize
uygun bir çalışma programı hazırlamaktır.
ü Programınızı hazırlamadan önce kendinizi bir hafta gözleyin en çok ve en verimli ders
çalıştığınız saatleri (sabah erkenden okul döngüsü, akşam yatmadan önce vb.) en çok
dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuz saatleri belirleyin.
ü En verimli olduğunuz saatleri en verimli olduğunuz derslere ayırın.
ü Ayrıca zorlandığınızı ya da geri kaldığınızı düşündüğünüz derslere programınızda daha fazla
yer verin.
ü Dinlenme ihtiyacı duyduğunuz saatleri dinlenmek ve zevk duyduğunuz uğraşlar için ayırın.
ü Mümkün olduğunca aynı branştaki dersleri ard arda getirmeyin. Örneğin iki sayısal ders
arasına bir sosyal ders koyarak çalışmak hem monotonluğu hem de öğrenilenlerin birbirine
karışmasını önler.
ü Çalışacağınız dersler arasına 10-15 dakikalık dinlenme süreleri ayırın. İki 45 '’lık ders arasına
10 dakikalık dinlenme koyabilirsiniz.
ü Hazırlayacağınız program içerisine dinlenme-spor yapma-kitap okuma-televizyon izlemegezme gibi özel zevklerinizi de yerleştirin.
ü Günlük program içinde önceden kestiremeyeceğiniz durumlar için sarkma payları ayırın
böylece planın aksamasını ve bir koşuşturma içine girmeyi önlemiş olursunuz.
ü Ders çalışma sürelerini mümkün olduğunca günün aynı saatlerine yerleştirmeye çalışın. Bu
sizin o saatlerde çalışmaya güdülenmenizi, çalışma isteğinizin uyanmasını ve dikkatinizi daha
kolay toplamanızı sağlayacaktır.
ü Yemek yedikten hemen sonra derse başlamayın. Bu, öğrenmedeki verimliliği düşürür.
Yemekten 15-20 dakika sonra çalışmaya başlayın.
ü Uykudan hemen önce öğrenilen şeylerin akılda kalması daha yüksektir. Yatmadan önce genel
bir tekrar için vakit ayırın.
ü Kendinize bir takvim edinin. Bu takvimi sınav günleriniz ders çalışamayacağınız özel günleri
( doğum günü, bayram tatili vb.) işaretleyin.
ü Her aksam o gün neler yapıldığını ve yarınki programı gözden geçirin.
ü Zaman çizelgenizi günlük hazırlıyorsanız ertesi günün programını hazırlamadan yatmayın.
ü Her hafta sonu programınızı değerlendirin. Eğer programı gerçekleştirmişseniz kendinize bir
ödül verin ( sinema, maça gitmek gibi).
ü Sürekli bir programa bağlı yaşamaktan sıkılıyorsanız kendinize uygun bir günü öğrenin ve o
günü programsız geçirin.
ü Şimdi verilen bilgiler ışığında kendinize verimli bir program hazırlayabilirsiniz.
ü Hazırladığınız programı çalışma masasında göz önünde bir yere yerleştirin.
ü Rehberlik servisi amaçlarınıza ve ilgilerinize uygun program hazırlama ve programı
değerlendirme konusunda sizlere yardımcı olacaktır.
ÇALIŞMA ODASI VE MASASI NASIL OLMALIDIR
ü Çalışma programınızı hazırladıktan sonra bu programı uygulayabileceğiniz uygun bir ortam
oluşturmak gerekir.
ü Mümkünse kendinize evin sakin bir odasını çalışma odası olarak ayırın. Ayrı bir oda edinme
imkânınız yoksa bir çalışma köşesi edinin.
ü Kendinize bir çalışma masası ve sandalye edinin.
1
ü Çalışma masasını ışığı arkadan alacak şekilde yerleştirmeyin. Arkadan gelen ışık gözlerin
yorulmasına neden olur.
ü Masanız cam kenarında olmamalıdır. Dışarıdan gelebilecek ses, hareket gibi duyumlar
dikkatinizi dağıtabilir.
ü Çalışma sandalyenize oturduğunuzda gözünüzün ilişebileceği yerlerde poster, resim, gazete
vb. sizi hayal dünyasına götürebilecek, dikkat dağıtıcı unsurlar olmamalıdır.
ü Sandalyeniz dik olmalı, çok rahat edip gevşemenizi sağlayacak türden olmamalıdır.
ü Çalışma masanızı ders dişi gereksiz malzemeden arındırın. Ders için gerekli olabilecek
malzemeleri masaya yerleştirin, böylece yerinizden kalkmayı gerektirecek kopmaları önlemiş
olursunuz.
ü Derslerle ilgili tüm faaliyetlerinizi çalışma masanızda gerçekleştirin çalışmalarınız için başka
bir odayı, yatağınızı ya da rahat bir koltuğu kullanmayın. Çalışmak için bir çalışma masası
ayırdığınızı unutmayın.
ü Çalışma masanızı her çalışmadan sonra düzenleyin böylece bir sonraki çalışmaya başlamanız
kolaylaşır.
ü Çalışma programınızı masanızda gözünüzün önünde bir yere yerleştirin.
ü Çalışma odanızda TV bulundurmayın, eğer TV ya da müzik seti varsa çalışma saatlerinde
kapalı tutun. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; ders çalışılan ortamın sınav ortamına
benzemesi, sınavdayken bilgilerin hatırlanma olasılığını artırmaktadır. Sınavın yapıldığı
ortam ise sessizdir.
DERS ÇALIŞMAYA BAŞLIYAMIYORSANIZ
ü Önce derin bir nefes alıp verin. Ders çalışmanıza yardımcı olacak, sizi güdülmeyecek
düşünceler üretmeye çalışın. O an kafanız başka bir şeyle meşgul ise bu konuda düşünmek
için kendinize ders bitiminde süre ayırın. Aynı anda hem dersi hem de başka bir sorunu
düşünmek ne verimli çalışmanızı nede soruna çözüm bulmanızı sağlar.
DERS ÇALIŞIRKEN DİKKATINIZ ÇABUK MU DAĞILIYOR
ü Dikkat toplama alışkanlığı doğuştan gelen bir özellik değildir. Eğitim yolu ile elde edilen bir
alışkanlıktır.
ü Öncelikle çalışma odanızı dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırın.
ü İsteksizlik, karamsarlık, uykusuzluk, yorgunluk dikkat toplamayı engeller. Bunun için ders dışı
uğraşlarla yeterince ilgilenmek ve gerçek anlamda dinlenmek zorunludur.
ü Ders çalışma süreleriniz günün aynı saatlerine rastlarsa o saatlerde çalışma istek ve
alışkanlığı, dikkati derse yoğunlaştırma alışkanlığı kazanırsınız.
ü Çalışma sürenizi yavaş artırın.
ü Kendinize söyle bir kural koyun: eğer dikkatim dağılmadan 45 dakika çalışabilirsem istediğim
şey için (telefon etmek, müzik dinlemek vb.) 15 dakika ayıracağım. Sıkılsam da 45 dakikadan
önce masadan kalkmayacağım? Kısa süre sonra dikkat sürenizin artığınızı göreceksiniz.
ü Çalışma sonunda kendinize ödül vermek ders çalışma alışkanlığı edinmenizi, çalışma
sıklığının artmasını sağlayacaktır.
ü Kendinize gerçekçi hedefler belirleyin. Kapasitenizin üzerinde hedefler isteksizliğe ve
özgüvensizliğe yol açar. Küçük hedeflere ulaştıkça daha büyük hedefleri yakalayacaksınız.
MÜZİKLE DERS ÇALIŞMAK
ü Derse dikkatinizi verdiğiniz takdirde müziği duymazsınız. Ancak dinlemediğiniz halde geri
planda çalan bir müzik vücutta gerginlik ve yorgunluk yaratır. Çalışma veriminin düşmesine
yol açar. Ayrıca çalışırken dikkatin dağılacağı anda duyacağınız müzik tekrar dikkat
2
toplamanızı zorlaştırır. Bu sebeple ders çalışmakla müzik dinlemek arasında bir seçim
yapmalısınız. En doğru seçim müziği dersten sonra ayrılan sürelerde dinlemektir.
YATARAK DERS ÇALIŞMAK
ü Uzanarak ders çalışmanın doğuracağı sonuç, çalışamayacak kadar gevşeme yada uykuya
dalmaktır. Kaykılarak, masaya uzanarak çalışmak sıraya uzanarak ders dinlemek, rahat bir
koltuk da ders çalışmakta aynı sonucu doğuracaktır. En etkili yöntem kol ve dirsekleri
dayamaya imkân veren masada çok rahat olmayan dik bir sandalyede çalışmaktır.
NOT TUTARAK ÇALIŞMAK
ü Ders çalışmanın en iyi yolu not tutarak çalışmaktır. Araştırmalar göstermiştir ki; yazılan,
yazılmayanlara göre daha çok akılda kalmaktadır. Not tutarak çalışmak çok zaman alıyor gibi
görünse de; günü gününe not tutarak çalıştığınız da, bu notlar sınav öncesi size hem kolaylık
hem de zaman tasarrufu sağlayacaktır.
SORU ÇIKARARAK ÇALIŞMAK
ü Çalıştığınız konu ile ilgili sorular çıkarın. Başlıkları soruya çevirin ve cevaplayın. Bu yöntem
kolay unutmanızı engelleyecektir. Ayrıca sınav için tam olarak hazırladığınızı göreceksiniz.
ÖĞRENDİKLERİNİZİ UNUTMAMAK İÇİN
ü Yapmanız gereken en önemli şey sistemli tekrarlardır. Tekrar edilmeyen bilginin %80'i 24
saat içinde unutulur.
Öğrenilen Bilgiler
BIR GÜN KORUMAK IÇIN
BIR HAFTA KORUMAK IÇIN
BIR AY KORUMAK IÇIN
BIR YIL KORUMAK IÇIN
Öğrendikten sonra
24 saat sonra
Bir hafta sonra
Bir ay sonra
10dk. Tekrar
5-10 k. tekrar
5-10 k. tekrar
5-10 k. tekrar
Öğrendiklerinizi uzun süre koruyup unutmamak için
ü Bu tekrarları sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Bu sebeple çalışma programınıza her akşam,
o gün ve bir önceki gün öğrendikleriniz için her Cumartesi; o hafta öğrenilenler için; Her
Pazar o ay öğrenilenler için süre ayırın. Her ay sonunda genel bir tekrar yapın.
SİSTEMLİ TEKRAR SİZE NE KAZANDIRIR
ü Bu sistemi uygulayan kişi sadece o bilgileri unutmamakla kalmaz yeni bilgileri de daha kolay
çözümler ve öğrenir.
ü Öğrenmek için harcanan emek ve zaman tekrar yapmayanın harcadığından çok daha azdır.
Çünkü yeni bilgileri öğrenmek için, her seferinde eskileri yeniden öğrenmek zorunda
kalmazsınız.
UYKUNUN ÖĞRENME ÜSTÜNDEKİ ETKİSİ
ü Bu konuyu araştırmak için psikolojik bir deney şu şekilde yapılmıştır. Birbirine benzer çeşitli
deney gruplarına ayni bilgiler ayni şekilde ve ayni şartlarda öğretilmiştir. Öğrenmeden sonra
bir grup uyumuş bir grup müzik dinlemiş bir grup çeşitli oyunlar oynamış bir grupta gözlem
odasında kendi haline bırakılmış ve sohbet etmişlerdir. Bir süre sonra verilen bilgiler
sorulduğunda en fazla bilgiyi hatırlayan dersten sonra uyuyan grup olmuştur.
3
ü Uykunun bu etkisinden yararlanmak için uyumadan hemen önce kısa tekrarlar yapın.
10-15 dakika tekrar
UYKU
10-15 dakika tekrar
ü Tekrarlarınızı son dakikaya kadar yapabilirsiniz ancak son dakikada yeni bir şeyler
öğrenmekten kaçının.
UNUTTUKLARIMIZ
En çok ve kolay unuttuğumuz şeyler için daha çok dikkat zaman ve tekrar gereklidir.
EN ÇOK NELERI UNUTUYORUZ
EN AZ NELERI UNUTUYORUZ
Adlar
Rakamlar ve tarihler
Zor öğrenilmiş, tam kavranmamış notlar
İnanç ve önyargılarımıza ters gelenler
Başarısızlıklarımız
Öğrenmeye çalışmadan rastgele edinilen bilgiler
Öğrenip de üzerinde düşünmediğimiz konular
Bizim için anlam taşımayan şeyler
Yorgun, hasta, sıkıntılı, bıkkın, karamsarken öğrenilenler
Uzunca süre ara verip dinlenmeden öğrenilenler
Tekrar edilmeyen bilgiler
Güzel olaylar
Yatmadan önce gözden geçirilenler
Hatırlanması gerektiğine karar verilenler
Zaman araları verilerek öğrenilenler
Üzerinde sık konuşulan ve tekrar edilenler
Kişiyi doğrudan ilgilendiren konu ve olaylar
Kazanılan basarılar
Kişiye Anlamlı yâda ilginç gelen konular
Fiziksel beceriye bağlı olanlar
Hem görüp hem duyarak öğrenilenler
Ayrıntıyla birlikte öğrenilenler
DERS ÇALIŞIRKEN iZLENiLECEK YOL
ü Önce çalıştığınız konunun (kitabın) başlıklarına göz atın böylece konu hakkında genel bir
bilginiz olacak.
ü Çalıştığınız bölümü baştan sona atlamadan sadece okuyun. Şimdi konuyu genel hatlarıyla
anladınız. Atlamadan okumanızı tavsiye ettik çünkü ayrıntıları ile okunan şeyle daha çok
akılda kalır. Aklınızda kalabilecek bir ayrıntıyla konuyu daha rahat hatırlayabilirsiniz.
ü Konuyu ikinci kez sadece not ederek ve soru çıkararak okuyun
ü Kendi kendinize konuyu anlatın ve sorulara cevap verin
ü Bir süre dinlendikten sonra genel bir tekrar yapın. ( sorularınızı tekrar cevaplayıp notlarınıza
bir göz atın)
ü Bölümler arasında kısa dinlenme süreleri koyabilirsiniz.
DERS DİNLEMENİN EN İYİ YOLU
ü Diyelim ki bütün anlatılanları uygulamaya kararlısınız. Eğer okulda dersi iyi dinleyemiyor
yada devamsızlık yapıyorsanız. Bunların yeterli ölçüde faydası olmayacaktır.
ü İnsan 30 sn. kadar bilinçli dinler. Sonra 1-2 sn. kopukluk olur yapmanız gereken bu zorunlu
kopmadan sonra tekrar konuya dönebilmektir.
ü Dersi dinlemenin en iyi yolu not tutarak dinlemektir. Not tutarken sadece önemli kısımları
anlayacağınız şekilde kısaltarak yazın. Böylece dinledikleriniz daha çok akılda kalacaktır.
ü Dersi derste anlayın.
ENDÜSTRİYEL KALIP BÖLÜMÜ BAŞARILAR DİLER
4
FORMÜLLER VE TERİMLERİ
TORNADA KESME HIZI VE DEVİR SAYISI
Kesme hızı
Kesicinin kesilen malzemenin torna tarafından döndürülerek etrafında aldığı yol
Devir sayısı
Torna aynasının kendi etrafında bir dakikada aldığı döngü sayısı
m/dak
V : Kesme hızı
π . D. N
V=
D : Malzeme çapı mm
1000
N : Devir sayısı dev/ dak
V
V . 1000
N=
N= 318.
π.D
D
TORNA TEZGAHLARINDA İLERLEME
FREZE VE İŞLEM MERKEZLERİNDE İLERLEME
fz = F / n
F = fz . z . n (mm/dak)
fz :
z :
n:
bir devirdeki diş başına ilerleme (mm/dev)
kesici takım kesme ağızı sayısı
devir sayısı
(dev/dak)
TORNADA SİPERİ ÇEVİREREK
KONİK TORNALAMA
D : Büyük çap mm
D-d
d : Küçük çap mm
tan α =
2.L
L : Konik boyu mm
tan α : Açı değeri
MATKAP TEZGAHINDA DEVİR SAYISI
V.1000
D : Matkap çapı mm
N=
π.D
Malzemeye göre kesme hızı değerleri
KESİCİ CİNSİ
İNCE
Sert Maden
Uç
KABA
İNCE
MALZEME CİNSİ
Seri
Çelik
KABA
MKE
FORMU
26 40 130 180
İmalat Çeliği
İmalat Çeliği
25 35 135 160
İmalat Çeliği
23 30 100 140
İmalat Çeliği
17 25
90
120
İmalat Çeliği
14 20
70
100
GS (DS) 45 Çelik Döküm
17 25
90
120
Ç3115
Krom Nikelli Çelik
12 18
40
60
Krom Molibdenli Çelik12 18 40
Ç5330
60
Ç6120
Krom Vanadyumlu Çelik
12 18
40
60
Takım Çeliği
Ç10110
10 15
30
45
GG12
Font Döküm
20 30
75
110
GG18
Dövülür Font Döküm 15 22 50
75
GG30
Sert Font Döküm
10 15
25
40
CU4
Bakır
50 75 250 350
HPr 57
Dökme Prinç
50 75 250 350
H Pr 60 (2) Hadde Prinç
30 50 170 240
Bronz
BH 8
26 40 130 180
AL 30
Alüminyum
200 300 1000 500
Silimun
20 30 100 150
Düralümin
40 60 200 300
Magnevin
120 200 600 700
Elektron
150 250 600 1500
Ç1030
Ç1040
Ç1050
Ç1060
Ç1080
(mm/dak)
Matkaplar için kesme hızları
Malzeme cinsi Kesme hızı
Çelik
Takım çeliği
Dökme demir
Makine çeliği
Al. Alaşımları
13
18
34
30
60
Frezelemede freze çakıları için uygun kesme hızları
Karbür
Yüksek Hız
Takımlar İçin
Malzeme cinsi Çeliği Takımlar
İçin Kesme Hızı Kesme Hızı
(m/dak)
(m/dak)
30 - 31
45 - 75
Makine çeliği
18 - 30
40 - 60
Takım çeliği
15 - 35
40 - 60
Dökme demir
60 - 130
Bronz
30 - 35
Alüminyum
150 - 300
300 - 600
Alın freze
çakısı
Helis freze
çakısı
Kanal freze
çakısı
Makine çeliği
0,30-0,40
0,33-0,35
0,18-0,33
0,15-0,30
0,10-0,13
Takım çeliği
0,35-0,45
0,30-0,38
0,15-0,30
0,13-0,18
0,08-0,30
Paslanmaz çelik
0,15-0,35
0,13-0,30
0,10-0,15
0,08-0,13
0,05-0,08
Dökme demir
0,33-0,40
0,33-0,35
0,18-0,35
0,18-0,30
0,10-0,13
Bronz ve prinç
0,35-0,30
0,35-0,38
0,18-0,30
0,15-0,18
0,10-0,18
Alüminyum
0,50-0,55
0,40-0,45
0,30-0,33
0,35-0,38
0,15-0,18
Malzemenin cinsi
5
Parmak
Form freze
freze çakısı
çakısı
Karbür freze
çakıları için iş
parçası
malzemesine bağlı
olarak verilecek
ilerleme miktarları
( mm/dev )
DELME VE KESME KALIBI HESAPLAMALARI
KESME BOŞLUĞU : 3 mm sac kalınlığına kadar
KESME BOŞLUĞU : 3 mm'den kalın saclar için
ζb
= Kesme dayanımı ( kg/mm² )
t
= Sac kalınlığı (mm )
C
= Bir taraftaki kesme boşluğu ( mm )
KESME KUVVETİ :
SIYIRMA KUVVETİ :
P
: Kesme kuvveti ( kg )
Ps
: Sıyırma kuvveti ( kg )
ζb
C= 0,005 . t . √ ζb
2C = ( 1,5 . 0,01 . t - 0,015 . √ ζb
t
L
P = L . t . ζb
Ps = P / 5
: Sac kalınlığı (mm )
: Kesilen toplam çevre ( mm )
: Kesme dayanımı ( kg/mm² )
SACLARDA VERİM ORANI
% Verim : Sacın kullanım oranı
% Verim = S1 / S
S
: Toplam bant yüzey alanı ( mm² )
S1
: Toplam parça yüzey alanı ( mm² )
BÜKME KALIBI HESAPLAMALARI
V
BÜKME KUVVETİ
c . ζb . t² . b
Pb =
w
Pb
: Bükme kuvveti ( kg )
Pe
: Son bükme kuvveti ( kg )
ζb
: Çekme dayanımı ( kg/mm² )
Pe = 2 . Pb
ri
w=
0.15 - 0,25
t
: Sac kalınlığı (mm )
b
: Parça genişliği ( mm )
c= 1+4.t/w
w
: Kalıp açıklığı
c
: Katsayı
AÇINIM BULMA
L
: Açınım boyu ( mm )
π.α
a ve b
: Düz hatlar ( mm )
L = a + 180 ° . ( ri + t .0,5 . k ) + b
ri
: İç bükme radyüsü ( mm )
t
: Sac kalınlığı (mm )
α
: 180 - Bükme açısı ( ° )
k = 0,65 + 0,5 . Log. ( ri / t )
k
: Korreksiyon faktörü
U
BÜKME KUVVETİ
Pb
: Bükme kuvveti ( kg )
ζb
: Çekme dayanımı ( kg/mm² )
Pb = 0,22 . t . L . ζb
t
: Sac kalınlığı (mm )
L
: Bükme uzunluğu ( mm )
Pe = Pb + 0,3 . Pb
Pe
: Son bükme kuvveti ( kg )
U
BÜKME KALIPLARINDA SAC BOŞLUĞU
Zmax
: U Bükmede sac boşluğu ( mm )
Zmax = t + t . n
t
: Sac kalınlığı ( mm )
n
: Katsayı ( tablodan )
Sac kalınlığına göre n katsayısı ( mm )
L
0….1
1….2
2….3
3…..4
4….5 5…..6
6…..7 7…….8 8…….10
0,08
0,07
..…..25
0,10
0,08
0,07
0,06
0,06
0,05
0,05
25…..50
0,15
0,10
0,10
0,08
0,08
0,07
0,07
0,06
0,06
50…..100
0,18
0,15
0,15
0,10
0,10
0,09
0,08
0,08
0,09
0,18
100…..200
0,20
0,18
0,12
0,12
0,11
0,11
0,10
0,10
6
ÇEKME KALIBI HESAPLAMALARI
ÇEKME BOŞLUĞU ( tek taraftan )
C = t + 0,07 . √ 10 . S
Çelik saclar için
C = t + 0,02 . √ 10 . S
Alüminyum saclar için
C = t + 0,04 . √ 10 . S
Diğer saclar için
İLKEL ÇAP HESABI
İlkel çap ( mm )
:
D = √ d² + 4 . d . h
veya kısa etekli tek çekmelerde
Çekilme iç çapı ( mm )
:
Yükseklik ( mm )
D = d + 1,225 . h
:
D
d
h
KADEMELİ ÇEKMELERDE ÇEKME ORANI VE ÇEKME SAYISI
h / dm
0………,.…..0,7
0,7……..…..1,5
1,5……..…..3,0
3,0……..…..4,8
Sac kalınlığı mm
Dişi çekme radyüsü mm
0,4
0,8
1
1,2
1,5
1,6
2
2,6
5
1,6
3,2
4
4,8
6
6,4
9,1
11,6
20
d1 = m . D
d2 = m1 . d1
d = d3 = m2 . d2
Çekme zımbası çapı
( mm )
100 mm' ye kadar
100……….200
200…………….
sac
kalınlığına
göre kalıp
radyüsleri
KARE PARÇALAR
KARE PARÇALAR
V= a³
V= a³. 7,85 /1,000,000 =……..kg
PRİZMATİK PARÇALAR
PRİZMATİK PARÇALAR
V= b.h.L
V= b.h.L.7,85 /1,000,000 =…....kg
SİLİNDİRİK PARÇALAR
SİLİNDİRİK PARÇALAR
π .d²
4
.h
0,95
0,1
0,15 0,925
0,9
0,2
0,25 0,876
0,85
0,3
Hava deliği çapı
( mm )
6
8
10
Çekme zımbalarına açılan hava tahliye delik çapları
HACİM ve AĞIRLIK HESAPLAMALARI
V=
0,35 0,825
0,8
0,4
0,45 0,775
0,75
0,5
0,55 0,72
0,6
0,7
0,66 0,676
0,72 0,66
0,79 0,626
0,55
k
0,6
çekme oranı (
m)
1
k :
0,86
:
:
:
:
:
m = 0,55
m1 = 0,75
m2= 0,80
m . D oranı
SİLİNDİRİK PARÇALAR İÇİN ÇEKME KUVVETİ
ilk çekmede
Pz = π . d . t . ζb . k
Çekme kuvveti ( kg )
Zımba çapı ( mm )
ikinci çekmede
Pz = π . d2 . t . ζb . k
Sac kalınlığı ( mm )
Çekme dayanımı ( kg/mm² )
İkinci çekmedeki zımba çapı ( mm )
Çekme oranı m = d / D' ye bağlı olarak korreksiyon faktörü aşağıdaki tablodan
0,93 0,576
Pz
d
t
ζb
d2
ÇEKME İŞLEMİNDE
ÇEKME SAYISI
1
2
3
4
π .d²
V=
.h.7,85/1,000,000=……..kg
4
7
DİKKAT :FORMÜLLERDEN SADECE
SINAV ESNASINDA GEREKLİ
OLANLAR VERİLMİŞTİR. AYRINTI
FORMÜL VE İÇERİKLERİ İÇİN
MODÜL KİTAPLARINA BAKINIZ.
Çelik özgür ağırlık : 7,85 kg/dm³
Malzeme çekme dayanımları ζb = kg/mm²
5 ~ 10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
ÇİFT TARAFLI KALIP KESME BOŞLUĞU ( 2.C )
0,25
0,008
0,010
0,011
0,013
0,014
0,015
0,016
0,017
0,018
0,019
0,021
0,50
0,016
0,019
0,022
0,025
0,027
0,030
0,030
0,034
0,035
0,039
0,042
0,75
0,024
0,029
0,034
0,038
0,041
0,044
0,047
0,050
0,053
0,058
0,063
1,00
0,032
0,039
0,045
0,050
0,055
0,059
0,063
0,067
0,071
0,078
0,084
1,25
0,040
0,048
0,056
0,063
0,069
0,074
0,079
0,084
0,088
0,097
0,105
1,50
0,047
0,058
0,067
0,075
0,082
0,089
0,091
0,099
0,106
0,116
0,126
1,75
0,055
0,068
0,078
0,088
0,096
0,104
0,111
0,117
0,124
0,136
0,147
2,00
0,063
0,077
0,089
0,100
0,110
0,118
0,126
0,134
0,141
0,155
0,167
2,25
0,071
0,087
0,100
0,113
0,123
0,133
0,142
0,151
0,159
0,174
0,188
2,50
0,079
0,097
0,112
0,125
0,137
0,148
0,158
0,168
0,177
0,194
0,210
2,75
0,087
0,107
0,123
0,138
0,151
0,163
0,174
0,185
0,195
0,213
0,230
3,00
0,095
0,106
0,124
0,150
0,164
0,178
0,190
0,201
0,212
0,232
0,250
3,50
0,127
0,155
0,179
0,200
0,219
0,237
0,253
0,268
0,283
0,310
0,335
4,00
0,158
0,194
0,224
0,250
0,274
0,296
0,316
0,336
0,354
0,388
0,420
4,50
0,190
0,232
0,268
0,300
0,329
0,355
0,379
0,400
0,424
0,465
0,500
5,00
0,220
0,270
0,313
0,350
0,384
0,415
0,442
0,470
0,495
0,543
0,586
6,00
0,285
0,350
0,400
0,450
0,493
0,533
0,569
0,650
0,636
0,698
0,750
7,00
0,348
0,425
0,490
0,550
0,603
0,651
0,695
0,738
0,778
0,850
0,920
8,00
0,410
0,500
0,580
0,650
0,710
0,780
0,820
0,920
1,008
1,050
1,100
10,00
0,540
0,658
0,760
0,850
0,970
1,008
1,075
1,140
1,202
1,318
1,423
12,00
0,665
0,812
0,940
1,050
1,150
1,243
1,327
1,410
1,485
1,625
1,750
15,00
0,853
0,990
1,200
1,350
1,480
1,600
1,710
1,812
1,910
2,090
2,260
18,00
1,040
1,276
1,475
1,650
1,810
1,954
2,086
2,213
2,334
2,556
2,763
22,00
1,300
1,580
1,830
2,050
2,250
2,425
2,590
2,750
2,900
3,180
3,430
25,00
1,485
1,820
2,100
2,350
2,580
2,780
2,970
3,150
3,325
3,640
3,890
8
DİŞİ KESİCİ VE KILAVUZ PLAKALARININ ÖLÇÜLENDİRİLMESİ
Kalıp Deliğinden Kalıp Kenarına Olan (A) Uzaklığı
Saç Kalınlığı T
(mm)
Dişi Kalıp
Kalınlığı
(B) mm
1
2
3
Yuvarlak Kenarlı
Düzgün Kenarlı
Keskin Kenarlı
0,0 - 1,5
24
27
35
46
1,5 - 3,0
28
32
38
62
3,0 - 4,5
35
38
52
70
4,5 - 6,0
40
46
62
86
6,0 - …
48
52
72
90
A= 1,25x B
9
A= 1,5x B
A= 2x B
Pratik olarak
AÇINIM BULMA
1- Tam boy =200 + 80 + 50 = 330
90° ∆ için R = 4 ise = -8,4
90° ∆ için R = 20 ise = -13,4
A= 330 - 8,4 - 13,4 = 308,2 mm
2 - Tam boy =50 + 120 + 246 + 50 = 466
90° ∆ için R = 16 ise = -12,9
60° ∆ için R = 16 ise = -3,8
150° ∆ için R = 25 ise =-1,7
A= 466 - 3,8 - 12,9 - 1,7 = 437,6 mm
t
1
En küçük
1,2
TOLERANS
Sapma
1,5 2,5
2
3
3
4
4
5
50 ~ 80
8
10
12
20
(25)
25
(32)
1,5
±2
± 1 45′
± 1 30′
30 ~ 50
7
5
8 10 12 16
(6) (10) (12) (16) (20)
0,8
< 30
6
2,0
R : t = 4²
BÜKME RADYÜSÜ
1
BÜKME AÇISI
1,2 1,6
2
2,5
3
t
1
4
5
6
8
10
12
16
20
25
28
−0,6
−0,6
−0,7
−0,8
KISALMA DEĞERİ
−0,4 −0,4 −0,3 −0,3 −0,3 −0,3 −0,3 −0,3 −0,4 −0,4 −0,4 −0,4 −0,5 −0,5
1,5
−
−
2
−
−
−
−
−0,7 −0,7 −0,7 −0,7 −0,7 −0,7 −0,7 −0,7 −0,8 −0,8
−0,9
−0,9
2,5
−
−
−
−
−1,0 −0,9 −0,9 −0,9 −0,9 −0,9 −0,8 −0,8 −0,9 −0,9
−1,0
−1,0
3
−
−
−
−
−
−1,1
−1,2
3,5
−
−
−
−
−
−
−1,3
−1,3
4
−
−
−
−
−
−
−
−1,4
−1,4
4,5
−
−
−
−
−
−
−
−
−1,7 −1,6 −1,6 −1,5 −1,6 −1,5
−1,5
−1,6
5
−
−
−
−
−
−
−
−
−1,8 −1,7 −1,8 −1,8 −1,8 −1,6
−1,7
−1,6
6
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−2,0
−2,0
7
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−2,4
−2,3
8
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−3,0 −2,8 −2,7
−2,7
−2,8
−0,9 −0,9 −0,9 −1,0 −1,0 −1,0 −1,1 −1,2 −1,3 −1,5 −1,7 −1,9 −2,4 −2,8
−3,3
−3,6
−3,6
−4,0
1
−0,6 −0,6 −0,5 −0,5 −0,5 −0,5 −0,5 −0,5 −0,5 −0,6 −0,6 −0,7
−1,2 −1,1 −1,0 −1,1 −1,0 −1,0 −1,0 −1,0 −1,1
−1,3 −1,3 −1,2 −1,2 −1,2 −1,2 −1,2 −1,2
−1,5 −1,5 −1,4 −1,3 −1,3 −1,3 −1,3
−2,2 −2,1 −2,1 −2,0 −2,1
−2,6 −2,4 −2,5 −2,4
−
1,5
−
−
−1,3 −1,4 −1,4 −1,4 −1,5 −1,6 −1,6 −1,8 −2,0 −2,2 −2,6 −3,1
2
−
−
−
−
−1,8 −1,8 −1,9 −1,9 −2,0 −2,1 −2,3 −2,6 −3,0 −3,4
−4,0
−4,3
2,5
−
−
−
−
−2,2 −2,3 −2,3 −2,4 −2,5 −2,6 −2,7 −2,9 −3,3 −3,7
−4,3
−4,6
3
−
−
−
−
−
−4,6
−4,9
3,5
−
−
−
−
−
−
−4,9
−5,2
4
−
−
−
−
−
−
−
−5,2
−5,5
4,5
−
−
−
−
−
−
−
−
−4,2 −4,2 −4,4 −4,4 −4,8 −5,0
−5,5
−5,8
5
−
−
−
−
−
−
−
−
−4,6 −4,5 −4,8 −5,0 −5,1 −5,3
−5,8
−6,2
6
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−6,5
−6,8
7
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−7,5
−7,4
8
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−8,2
−8,5
−2,8 −2,8 −2,7 −2,9 −2,9 −3,1 −3,2 −3,6 −4,0
10
−3,2 −3,3 −3,2 −3,4 −3,5 −3,7 −3,9 −4,4
−3,7 −3,8 −3,8 −3,8 −4,0 −4,2 −4,7
−5,6 −5,5 −5,7 −5,8 −6,3
−6,6 −6,4 −6,9 −6,9
−
−7,6 −7,6 −7,6
1
BÜKME AÇISI
1,2 1,6
2
2,5
3
t
4
RADYÜS
5
6
8
KISALMA
10
12
16
20
1 −2,0 −2,0 −2,1 −2,2 −2,4 −2,6 −2,9 −3,4 −3,8 −4,7 −5,5 −6,4 −8,1 −9,8
−
− −2,9 −3,0 −3,1 −3,4 −3,7 −4,1 −4,4 −5,3 −6,1 −7,0 −8,7 −10,4
1,5
−
−
−
− −4,0 −4,0 −4,6 −4,7 −5,2 −5,9 −6,7 −7,6 −9,3 −11
2
−
−
−
− −4,9 −4,9 −5,2 −5,6 −6,0 −6,7 −7,3 −8,2 −9,9 −11,6
2,5
−
−
−
−
− −5,9 −6,1 −6,3 −6,7 −7,3 −8,2 −8,8 −10,5 −12,2
3
−
−
−
−
−
− −6,8 −7,2 −7,4 −8,2 −8,8 −9,7 −11,1 −12,8
3,5
−
−
−
−
−
−
− −8,0 −8,4 −8,9 −9,5 −10,3 −11,7 −13,4
4
−
−
−
−
−
−
−
− −9,1 −9,6 −10,5−10,6−12,3 −14
4,5
−
−
−
−
−
−
−
− −9,8 −10,3 −11,2 −12 −12,9 −14,7
5
−
−
−
−
−
−
−
−
− −12,1−12,5−13,4−14,1 −15,9
6
−
−
−
−
−
−
−
−
−
− −14,4−14,8−16,5 −17,6
7
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
− −16,8−17,8 −18,9
8
1 −1,3 −1,2 −1 −1 −0,8 −0,8 −0,6 −0,5 −0,4 −0,2 0,0 0,2 0,6 0,9
−
− −1,8 −1,7 −1,5 −1,5 −1,2 −1,1 −0,9 −0,7 −0,5 −0,3 0,1 0,5
1,5
−
−
−
− −2,3 −2,0 −1,9 −1,6 −1,5 −1,2 −1 −0,8 −0,4 0,0
2
−
−
−
− −3,2 −2,9 −2,5 −2,4 −2,3 −1,9 −1,4 −1,3 −0,9 −0,5
2,5
−
−
−
−
− −3,8 −3,4 −3,0 −2,9 −2,4 −2,2 −1,7 −1,4 −1,0
3
−
−
−
−
−
− −4,1 −4,0 −3,5 −3,3 −2,8 −2,6 −1,8 −1,5
3,5
−
−
−
−
−
−
− −4,6 −4,5 −3,9 −3,3 −3,1 −2,3 −1,9
4
−
−
−
−
−
−
−
− −5,1 −4,5 −4,3 −3,6 −3,3 −2,4
4,5
−
−
−
−
−
−
−
− −5,8 −5,1 −4,9 −4,2 −3,8 −2,9
5
−
−
−
−
−
−
−
−
− −6,9 −6,0 −5,8 −4,8 −4,5
6
−
−
−
−
−
−
−
−
−
− −7,9 −7,0 −6,6 −5,5
7
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
− −9,0 −7,8 −6,5
8
1 −0,6 −0,4 0,0 0,3 0,7 1,0 1,8 2,4 3,0 4,3 5,5 6,7 9,2 11,7
−
− −0,6 −0,4 0,1 0,4 1,2 1,8 2,7 3,9 5,1 6,4 8,9 11,3
1,5
−
−
−
− −0,6 −0,3 0,6 1,4 2,1 3,6 4,8 6,0 8,5 11,0
2
−
−
−
− −1,5 −0,8 0,1 0,7 1,3 2,9 4,5 5,7 8,2 10,6
2,5
−
−
−
−
− −1,8 −0,8 0,2 0,9 2,6 3,7 5,3 7,8 10,3
3
−
−
−
−
−
− −1,3 −0,7 0,4 1,6 3,3 4,5 7,5 9,9
3,5
−
−
−
−
−
−
− −1,2 −0,6 1,1 2,9 4,1 7,1 9,6
4
−
−
−
−
−
−
−
− −1,2 0,7 1,9 3,7 6,2 9,2
4,5
−
−
−
−
−
−
−
− −1,7 0,2 1,6 2,6 5,8 8,9
5
−
−
−
−
−
−
−
−
− −1,6 0,5 1,7 4,9 7,4
6
−
−
−
−
−
−
−
−
−
− −1,4 0,7 3,2 6,6
7
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
− −1,2 2,3 5,7
8
0,3 0,5 1,1 1,5 2,3 2,8 4,1 5,3 6,4 8,7 11,0 13,3 17,8 22,4
1
−
− 0,5 0,9 1,7 2,3 3,7 4,8 6,2 8,5 10,8 13,1 17,6 22,2
1,5
−
−
−
− 1,1 1,6 3,1 4,5 5,7 8,3 10,6 12,8 17,4 22,0
2
−
−
−
− 0,2 1,2 2,7 3,8 5,4 7,7 10,4 12,6 17,2 21,8
2,5
−
−
−
−
− 0,3 1,9 3,5 4,6 7,4 9,7 12,4 17,0 21,5
3
−
−
−
−
−
− 1,4 2,6 4,2 6,5 9,4 11,6 16,8 21,3
3,5
−
−
−
−
−
−
− 2,1 3,2 6,2 9,1 11,4 16,6 21,1
4
−
−
−
−
−
−
−
− 2,8 5,8 8,1 11,1 15,6 20,9
4,5
−
−
−
−
−
−
−
− 2,3 5,4 7,7 10,0 15,3 20,7
5
−
−
−
−
−
−
−
−
− 3,7 7,0 9,2 14,8 19,3
6
−
−
−
−
−
−
−
−
−
− 5,1 8,5 13,1 18,7
7
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
− 6,5 12,3 18,1
8
11
25
28
−11,9 −13,2
−12,5 −13,8
−13,2 −14,5
−13,8 −15,1
−14,4 −15,7
−15,0 −16,3
−15,6 −16,9
−16,2 −17,5
−16,8 −18,1
−18
−19,3
−19,8 −20,5
−21,1 −22,4
1,4
1,7
0,9
1,2
0,5
0,7
0,0
0,3
−0,5
−0,2
−1,0
−0,7
−1,5
−1,2
−1,9
−1,6
−2,4
−2,1
−3,4
−3,1
−5,0
−4,0
−6,1
−5,8
14,8
16,6
14,4
16,3
14,1
15,9
13,7
15,6
13,4
15,2
13,0
14,9
12,7
14,5
12,3
14,2
12,0
14,0
11,3
13,2
9,6
12,6
8,8
10,7
28,1
31,5
27,9
31,3
27,7
31,1
27,5
30,9
27,3
30,7
27,0
30,5
26,8
30,2
26,6
30,0
26,4
29,8
26,0
29,4
24,4
29,0
23,8
27,3
V
ve
U
BÜKME KALIPLARINDA TASARIM ÖLÇÜLERİ
w=
ri
0.15 - 0,25
Sac kalınlığı mm
0….1
1….2
2….3
3…..4
4….5
5…..6
6…..7
7…….8 8…….10
rm
3
5
7
9
10
11
12
13
15
h
4
7
11
15
18
22
25
28
32 - 35
t
22
34
43
48
59
70
76
88
98
Sac kalınlığı mm
0….1
1….2
2….3
3…..4
4….5
5…..6
6…..7
t
3
4
5
6
8
10
15
20
25
rm
3
5
7
9
10
11
12
13
15
L
7…….8 8…….10
Sac kalınlığına göre ( mm ) k değerleri
0….1
1….2
2….3
3…..4
4….5
5…..6
6…..7
25…..50
15
20
25
25
_
_
_
_
_
50…..75
20
25
30
30
35
35
_
_
_
75…..100
25
30
35
35
40
40
40
40
_
100…..150
20
35
40
40
50
50
50
50
60
150…..200
40
45
55
55
60
64
64
64
80
12
7…….8 8…….10
hassas
kaba
orta
M3
0,5 5,5
3
2,5
5 - 30
18
2,8
1,8
4,5
6,5
3,2
3,4
3,6
M4
0,7
4
3
6 - 40
20
3,8
2,4
6,1
8
4,3
4,5
4,8
M5
0,8 8,5
5
4
8 - 50
22
4,2
2,7
6,8
10
5,3
5,5
5,8
10
6
5
10 - 60
24
5,1
3,2
8,2
11
6,4
6,6
7
M8
1,3 13
8
6
12 - 80
28
6,2
3,9
10
15
8,4
9
10
M10
1,5 16 10
8
16 - 100
32
7,3
4,6
11,6
18 10,5
11
12
M12
1,8 18 12 10 20 - 120
36
8,3
5,2
13,3
20
13
13,5 14,5
M6
1
7
L1
b1
M14
2
21 14 12 25 - 140
40
8,8
5,5
14
23
15
15,5 16,5
M16
2
24 16 14 25 - 160
44
9,3
5,8
14,6
26
17
17,5 18,5
7
17,9
33
21
22
24
M20
M24
M30
2,5 30 20 17 30 - 200
3
52 11,2
36 24 19 40 - 200
60 13,1 8,2
21
40
25
26
28
3,5 45 30 22 45 - 200
72 15,2 9,5
24,3
58
31
33
35
Ldb
Civata malzemesine göre çap somun vida boyu tablosuna bakınız
t
Konstrüksiyona ve ihtiyaca bağlı olarak değişir.
Pah ve
Havşa
Konstrüksiyona ve ihtiyaca bağlı olarak değişir.
13
+IT14 / - IT12
uzun
d4
dk k s
TT=IT Uluslar arası Tolerans
kısa
Geçiş deliği çapı dG
normal
Anılma çapı
d
Adım
e
Tolerans
VİDALI BAĞLANTIDA KONSTRÜKSİYON ÖLÇÜLERİ
Standart cıvataların malzeme ve mekanik değerleri
Standart adı
( civata kalitesi )
3.6 *
4.6 *
4.8 *
Akma
Çekme
Kopma
mukavemeti mukavemeti
gerilmesi
**
**
Malzeme ve ısıl işlemi
A5
Rp0,2
Rm
% minimum
N/mm2
N/mm2
Az C alaşımlı çelikler
Örneğin: QSt 36.2
Az veya orta değer
C alaşımlı çelikler.
Örneğin: UQSt 38.2
5.6 *
5.8 *
Az veya orta değer
C alaşımlı çelikler
Örneğin: Cq22,Cq35
6.8 *
≤ M16
8.8
> M16
Su verilmiş ve tavlanmış
az veya orta değer C
alaşımlı vede ek metalli
(Bor, Mn, Cr) çelikler.
Örneğin:. 22B2, Cq45
9.8
10.9
12.9
300 (330)
180 (190)
25
400
240
22
400 (420)
320 (340)
14
500
300
20
500 (520)
400 (420)
10
600
480
8
800
640
12
800 (830)
640 (660)
900
720
10
900 (940)
9
Su verilmiş ve tavlanmış
az veya orta değer C
alaşımlı ve ek metalli *** 1000 (1040)
(Bor, Mn, Cr) çelikler.
Örneğin:. 35B2, 34Cr4
Alışımlı, su verilmiş ve
tavlanmış çelikler.
Örneğin:. 34CrMo4
1200 (1220) 1080 (1100)
8
* Otomat çelikleri S ≤ 0,34 % , P ≤ 0,11 % , Pb ≤ 0,35 % ile malzeme olarak kullanırlar.
** Parantez içi () değerler hesaplanan değerden farklı olanlar için verilmiştir.
*** Az miktarda C alaşımlı Bor ile takviyeli çeliklerde kalitenin altı çizilmelidir. Örneğin:.10.9
14
Civata malzemesine göre açılacak dişi vida boyu tespiti ( Ldb )
**
Bağlanan parçaların malzemesi
3.6 /4.6
4.8/6.8
8.8
10.9
≤ 400
0,8.d
1,2.d
………
………
>400 … 600
0,8.d
1,2.d
1,2.d
………
>600 … 800
0,8.d
1,2.d
1,2.d
………
>800
0,8.d
1,2.d
1,0.d
1,2.d
Kır döküm
1,3.d
1,5.d
1,5.d
1,0.d
Bakır alaşımları
1,3.d
1,3.d
………
………
Al-Döküm alaşımları
1,6.d
2,2.d
2,2.d
………
Saf alüminyum
1,6.d
………
………
………
Al-alaş. Sertleştirilmiş
0,8.d
1,2.d
1,6.d
………
Al-alaş. Sertleştirilmemiş 1,2.d
1,6.d
………
………
………
………
………
Çelik
Rm N/mm²
olarak
Hafif Metal *
Yumuşak metal, suni maddeler, v.b
2,5.d
* Dinamik yüklemelerde Ldb boyu %20 daha uzun alınmalıdır.
** İnce diş vidada Ldb boyu %25 daha uzun alınması önerilir.
ALLEN CİVATA,
GÖMME BAŞLI CİVATA,
İMBUS CİVATA
DIN 912
/
Anılma çapı
d
EN ISO 4762
dk
b
k
s
M3
5,5
18
3,0
2,5
M4
7
20
4,0
3,0
8,5
22
5,0
4,0
10
24
6,0
5,0
13
28
8,0
6,0
M10
16
32
10,0
8,0
M12
18
36
12,0
10,0
M5
M6
M8
L
ÜRETİMDE BOY BASAMAKLARI
6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
65, 70, 80, 90, 100, 110, 120,130, 140, 150, 160,
180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, ....,
500.
15
METRİK VİDA
NORMAL DİŞ
TABLOSU
TS 61 / DIN 13
Vida anma çapı
D=d
Adım
P
M1
Diş dibi çapı
Matkap
çapı
Bölüm çapı
d2=D2
Dış vida
d1
İç vida
D1
0,25
0,693
0,729
0,75
M2
0,40
1,509
1,567
M3
0,50
2,387
M4
0,70
M5
Diş yüksekliği
Dış vida
h3
İç vida
H1
0,638
0,153
0,135
1,00
1,740
0,245
0,217
2,459
2,50
2,675
0,307
0,271
3,141
3,242
3,30
3,545
0,429
0,379
0,80
4,019
4,134
4,20
4,480
0,491
0,443
M6
1,00
4,773
4,917
5,00
5,350
0,613
0,541
M8
1,25
6,466
6,647
6,80
7,188
0,767
0,677
M10
1,50
8,160
8,376
8,50
9,026
0,920
0,812
M12
1,75
9,853
10,106
10,20
10,863
1,074
0,947
M14
2,00
11,546
11,835
12,00
12,701
1,227
1,083
M16
2,00
13,546
13,835
14,00
14,701
1,227
1,083
M18
2,50
14,933
15,294
15,50
16,376
1,534
1,353
M20
2,50
16,933
17,294
17,50
18,376
1,534
1,353
M22
2,50
18,933
19,294
19,50
20,376
1,534
1,353
M24
3,00
20,319
20,752
21,00
22,051
1,840
1,624
M27
3,00
23,319
23,752
24,00
25,051
1,840
1,624
M30
3,50
25,706
26,211
26,50
27,727
2,147
1,894
M32
3,50
28,706
29,211
29,50
30,727
2,147
1,894
M36
4,00
31,093
31,670
32,00
33,402
2,454
2,185
M39
4,00
34,093
34,670
35,00
36,402
2,454
2,165
M42
4,50
36,479
37,129
37,50
39,077
2,760
2,436
M45
4,50
39,479
40,129
40,50
42,077
2,760
2,436
M48
5,00
41,866
42,587
43,00
44,752
3,067
2,706
M52
5,00
45,866
46,587
47,00
48,752
3,067
2,706
16
TESPİT PİMLERİ
DIN 6325
Malzeme
Sementasyon Çeliği,yüzey sertleştirilmesi yapılmış,çok ince taşlanmış.
Sertlik
60 ±2 HRC
Yüzey Pürüzlüğü
Ra 0.4
m6
K6
h6
+0.006/+0.015
+0.002/-0.007
+0/-0.009
d1
6
8
10
12
14
16
L
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
100
100
100
100
l1
R
Z1
Z2
2
2
2
2,5
2,5
3
6
8
10
12
16
16
0,9
1,2
1,5
1,8
2,0
2,5
0,6
0,8
1,0
1,0
1,3
1,7
ÇEKTİRMELİ
PİMLER
DIN 7979
Malzeme
Sementasyon Çeliği,yüzey sertleştirilmesi yapılmış,çok ince taşlanmış.
Sertlik
60 ±2 HRC
Yüzey Pürüzlüğü
Ra 0.4
m6
K6
h6
+0.006/+0.015
+0.002/-0.007
+0/-0.009
d1
6
8
10
12
14
16
L
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
17
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
100
100
100
100
d2
r
t
c
M4
M5
M6
M6
M8
M8
6
8
10
12
16
16
6
8
10
10
12
12
1,5
2
2,5
3
3,5
4
ENJEKSİYON KALIBI
YOLLUKLARI
( MEME)
MALZEME
SICAK İŞ ÇELİĞİ BÖHLER 1.2344 - AISI 1.3505
SERTLİK
62 ±2 HRC
YÜZEY PÜRÜZLÜĞÜ
DIŞ YÜZEY TAŞLAMA ( Ra 0.4 ) İÇ YÜZEY LEPLEME
d1
L
d2
K
d3
12
30
45
55
65
75
85
95
105 115 130
28
20
3,3
14
30
45
55
65
75
85
95
105 115 130 180
28
20
3,3
16
30
45
55
65
75
85
95
105 115 130 180
28
20
3,3
18
30
45
55
65
75
85
95
105 115 130 180
28
20
3,3
12
30
45
55
65
75
85
95
105 115 130
28
20
4,3
14
30
45
55
65
75
85
95
105 115 130 180
28
20
4,3
16
30
45
55
65
75
85
95
105 115 130 180
28
20
4,3
18
30
45
55
65
75
85
95
105 115 130 180
28
20
4,3
14
30
45
55
65
75
28
25,5
5,4
16
30
45
55
65
75
18
30
45
55
65
75
METAL ENJEKSİYON YOLLUK-SICAK İŞ 1.2344
HRC 62 ±2 İÇ DELİK PARLATILMIŞ
YAY ASKI
CİVATALARI
ISO 898
ALAŞIMLI ÇELİK, SERTLEŞTİRLMİŞ VE TAŞLANMIŞ ( h8 ),
DİRENCİ 1040 N/mm², ESNEME % 9 ( min )
GERİLİM
d1
k
d2
b
dk
s
L
6
4,5
M5 x 0,8
9,5
10
3
10,12,15,16,20,25,30,35,40,45,50
8
5,5
M6 x 1
11
13
4
12,15,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100
10
7
M8 x 1,25
13
16
5
15,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100
12
8
M10 x 1,5
16
18
6
15,16,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,120
16
11
M12 x 1,75
18
24
8
30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,120
20
14
M16 x 2
22
30
10
40,45,50,55,60,70,80,90,100,120
24
16
M20 x 2,5
27
36
12
55,60,70,80,90,100,120
18
TOLERANSLAR
İmalat öncesi belirlenen kabul edilebilir hata payına denir. TOLERANS GRUPLARI
1-Ölçü toleransları a) Geçmeler b) Genel toleranslar c) Boşluk veya boyuna toleranslar
2-Şekil ve konum toleransları 3-Yüzey kalite toleransları
(TT = IT İnternasyonal Tolerance )
TOLERANS NİTELİKLERİNİN KULLANIM ALANLARI
Mastarlar için
KULLANIM
ALANLARI
TOLERANS KALİTELERİ
IT18
IT17
IT16
IT15
IT14
IT13
IT12
IT11
IT10
IT9
IT8
IT7
IT6
IT5
IT4
Büyük Toleranslar
İş parçaları için
Çekilmiş, dövülmüş,
Alıştırmalar için
haddelenmiş parçalar için
( makine imalatında IT5 - IT11 )
ÖLÇÜ TOLERANSLARININ GÖSTERİLMESİ
VEYA
H7
30 g6
Mil tolerans sınıfı
Delik tolerans sınıfı
Ortak anma ölçüsü
İŞLEM ADI
Talaş kaldırarak şekil verme ve kalite sınıfı
Orta Toleranslar
30 H7 g6
SIKI GEÇME
A a
B b
C c
D d
E e
….. …..
….. …..
H h
J j
K k
L l
….. …..
X x
Y y
Z z
BOŞLUKLU GEÇME
IT3
IT2
IT1
IT0
ISO
NİTELİĞİ
IT01
Küçük Toleranslar
Yüzey pürüzlüğü derecesinin kaliteye çevrilmesi ( öneri değerleri ) DIN/ISO 1302
Eski
Yeni N1
N2
Ra
0,025 0,05
µm
Rz
0,063 0,16
µm
N3
N4
N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11
N12
0,1
0,2
0,4 0,8 1,6 3,2 6,3 12,5 25
50
0,25
0,63 1,6 2,5 6,3 16 25 63 160
250
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
Kesme
Eğeleme
Vargelleme
Matkapla delme
Tornalama ( kaba )
Tornalama ( orta )
Tornalama ( ince )
Frezeleme ( kaba )
Frezeleme ( orta )
Frezeleme ( ince )
Tığ çekme
Raybalama ( kaba )
Raybalama ( orta )
Raybalama ( ince )
Taşlama ( kaba )
Taşlama ( orta )
Taşlama ( ince )
Honlama
Lepleme
Zımparalama
Parlatma
19
ŞEKİL TOLERANSLARI
SEMBOLLER
TOLERANSLA
DOĞRUSALLIK
ÇİZİM ŞEKLİ
TOLERANS SINIRI
AÇIKLAMA
Silindirin ekseni, çapı 0,08
mm olan bir silindirin
içinde olmalıdır.
DÜZLEMSELLİ
K
Yüzey aralarındaki mesafe
t=0,05 mm olan iki parelel
düzlem arasında olmalıdır.
DAİRESELLİK
Her kesitin çevre çizgisi
t=0,05 mm genişliğinde bir
daire halkası içerisinde
olmalıdır.
SİLİNDİRİKLİ
K
Silindir dış yüzeyi,
aralarında t=0,05 mm'lik
yarıçap farkı olan eş eksenli
iki silindir içerisinde
olmalıdır.
Toleranslı profil, t=0,05 mm çaplı
dairelere temas eden iki çizgi
arasında olmalıdır. Dairelerin
ortak noktaları geometrik olarak
ideal olan profil çizgisinde
bulunur.
ÇİZGİSEL
ŞEKİL
YÜZEY
ŞEKLİ
Toleranslı alan, t=0,05 mm
çaplı kürelere temas eden iki
yüzey arasında bulunmalıdır.
Kürelerin merkez noktaları
geometrik olarak ideal olan bir
alanda olmalıdır.
YÖN TOLERANSLARI
PARALELLİK
Tolerans verilen yüzey temel
yüzeye parelel olan ve
aralarında t=0,05 mm mesafe
bulunan iki düzlem arasında
olmalıdır.
DİKLİK
Tolerans verilen eksen ''A''
temel yüzeyine dik ve
aralarında t=0,05 mm mesafe
bulunan iki düzlem arasında
olmalıdır.
20
YÖN TOLERANSLARI
SEMBOLLER
ÇİZİM ŞEKLİ
TOLERANS SINIRI
EĞİKLİK
AÇIKLAMA
Tolerans verilen yüzey ''A''
referans yüzeyi ile arasında alfa
açısı bulunan ve aralarında
t=0,05 mm mesafe olan iki
düzlem arasında olmalıdır.
KONUM TOLERANSLARI
KONUM
Her deliğin ekseni t=0,05 mm
çapında ve geometrik ideal
ölçülerle belirlenmiş
konumdaki bir silindirn
içinde olmalıdır.
ORTAK
MERKEZLİLİK,
EŞ EKSENLİLİK
Milin tolerans verilen
kısmının asıl eleman ekseni
ile aynı hizada ve t=0,05 mm
çapında olan bir daire içinde
olmalıdır.
SİMETRİKLİK
Kanalın orta düzlemi
birbirlerine, t=0,05 mm
mesafede ve temel eleman orta
düzlemine simetrik olaniki
parelel düzlem arasında
olmalıdır.
SALGI TOLERANSLARI
RADYAL
SALGI
A-B temel ekseni etrafında
dönmede her bir dikey ölçü
düzlemindeki salgı sapması
t=0,05 mm' yi aşmamalıdır.
EKSENEL
SALGI
Referans eksen D ekseni
etrafında dönmede her bir ölçü
silindirinde salgı : t=0,05 mm'
yi aşmamalıdır.
TOPLAM
RADYAL
SALGI
A-B temel ekseni etrafında
çeşitli dönmelerde ve parça ile
ölçme cihazı arasındaki eksenel
kaçıklık tolerans verilen
elemanın tüm yüzey
noktalarının salgı sapması t=0,1
mm'yi aşmamalıdır.
TOPLAM
EKSENEL
SALGI
Referans eksen D etrafında
çeşitli dönmelerde ve parça ile
ölçme cihazı arasındaki radyal
kaçıklık tolerans verilen
elemanın tüm yüzey
noktalarının salgı sapması
t=0,02 mm'yi aşmamalıdır.
DİKKAT :DETAYLI BİLGİ İÇİN SINIF 10-TEKNİK RESİM VE TASARIM TEKNOLOJİLERİ DERSİ
MODÜL KİTAPLARI ÖLÇÜLENDİRME YÜZEY TANIMLAMA MODÜL KİTAPLARINA BAKINIZ.
21
ISO ALIŞTIRMA DERECELERİ VE KARŞILIKLARI
Normal delik
Normal mil
Alıştırma Derecesi
İşaretler
Adı
Delik
Geçmeler
Mil
İşaretler
Delik
Mil
Hareketsiz geçmeler
Hassas alıştırma
H6
p5
n5
k6
j6
Sıkı geçme
Çakma geçme
Tutuk geçme
Kakma geçme
P6
N6
K6
J6
h5
Hareketli geçmeler
Kaygın geçme
H6
h5
Hareketsiz geçmeler
İnce alıştırma
H7
s6/r6 (*)
n6
m6
k6
j6
h6
g6
f7
e8
d9
Preste geçme
Sıkı geçme
Çakma geçme
tutuk geçme
Kakma geçme
S7
N7
M7
K7
J7
Hareketli geçmeler
Kaygın geçme
Yarım döner geçme
Döner geçme
Serbest döner geçme
Serbest geçme
H7
G7
F7
E8
D9
h6
Hareketli geçmeler
Orta alıştırma
H8
h9
f8
d10
Kaygın geçme
Döner geçme
Serbest geçme
H8
F8
D10
h8
h9
Hareketli geçmeler
Kaba alıştırma
H11
h11
d11
c11
a11
Kakma geçme
Kakma geçme
Kakma geçme
Kakma geçme
1
2
3
4
(*) s6 160 mm'ye kadar. r6 160 mm'den yukarı çaplar için kullanılır.
22
H11
D11
C11
A11
h11
ISO ALIŞTIRMA SAPMA DEĞERLERİ NORMAL DELİK SİSTEMİ
3
6
10
18
30
40
50
65
80
100
120
140
160
180
200
225
250
280
315
355
6
10
18
30
40
50
65
80
100
120
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
-61
-86
-53
-93
129
100
146
100
390
100
560
100
820
100
79
50
96
50
122
50
44
15
61
15
87
15
29
0
46
0
72
0
115
0
185
0
290
0
22
-7
30
-16
47
-25
+14.5
-14.5
23
-23
36
-36
5
-24
13
-33
22
-50
-8
-37
0
-46
9
-63
-22
-51
-14
-60
-5
-77
-41
-70
-33
-79
-50
-122
-68
-71
-75
-97 -100 -104
-60
-63
-67
-106 -109 -113
DEĞERLER 1 μm = 0,001 mm
E6
E7
E11
E12
E13
F6
F7
F8
G6
G7
G8
H6
H7
H8
H9
H10
H11
J6
J7
J8
JS6
JS7
JS8
K6
K7
K8
M6
M7
M8
N6
N7
N8
P6
P7
P8
R6
R7
28
20
32
20
95
20
140
20
200
20
18
10
22
10
28
10
12
4
16
4
22
4
8
0
12
0
18
0
30
0
48
0
75
0
5
-3
6
-6
10
-8
4
-4
6
-6
9
-9
2
-6
3
-9
5
-13
-1
-9
0
-12
2
-16
-5
-13
-4
-16
-2
-20
-9
-17
-8
-20
-12
-30
-12
-20
-11
-23
34
43
53
25
32
40
40
50
61
25
32
40
115 142 170
25
32
40
175 212 250
25
32
40
245 302 370
25
32
40
22
27
33
13
16
20
28
34
41
13
16
20
35
43
53
13
16
20
14
17
20
5
6
7
20
24
28
5
6
7
27
33
40
5
6
7
9
11
13
0
0
0
15
18
21
0
0
0
22
27
33
0
0
0
36
43
52
0
0
0
58
70
84
0
0
0
90
110 130
0
0
0
5
6
8
-4
-5
-5
8
10
12
-7
-8
-9
12
15
20
-10 -12 -13
+4.5 +5.5 +6.5
-4.5 -5.5 -6.5
+7.5
9 +10.5
-7.5
-9 -10.5
11 +13.5 +16.5
-11 -13.5 -16.5
2
2
2
-7
-9
-11
5
6
6
-10 -12 -15
6
8
10
-16 -19 -23
-3
-4
-4
-12 -15 -17
0
0
0
-15 -18 -21
1
2
4
-21 -25 -29
-7
-9
-11
-16 -20 -24
-4
-5
-7
-19 -23 -28
-3
-3
-3
-25 -30 -36
-12 -15 -18
-21 -26 -31
-9
-11 -14
-24 -29 -35
-15 -18 -22
-37 -45 -55
-16 -20 -24
-25 -31 -37
-13 -16 -20
-28 -34 -41
66
50
75
50
210
50
300
50
440
50
41
2
50
25
64
25
25
9
34
9
48
9
16
0
25
0
39
0
62
0
100
0
160
0
10
-6
14
-11
24
-15
8
-8
+12.5
-12.5
+19.5
-19.5
3
-13
7
-18
12
-27
-4
-20
0
-25
5
-34
-12
-28
-8
-33
-3
-42
-21
-37
-17
-42
-26
-65
-29
-45
-25
-50
79
60
90
60
250
60
360
60
520
60
49
30
60
30
76
30
29
10
40
10
56
10
19
0
30
0
46
0
74
0
120
0
190
0
13
-6
18
-12
28
-18
+9.5
-9.5
15
-15
23
-23
4
-15
9
-21
14
-32
-5
-24
0
-30
5
-41
-14
-33
-9
-39
-4
-50
-26
-45
-21
-51
-32
-78
-35 -37
-54 -56
-30 -32
-60 -62
94
72
107
72
292
72
422
72
612
72
58
36
71
36
90
36
34
12
47
12
66
12
22
0
35
0
54
0
87
0
140
0
220
0
16
-6
22
-13
34
-20
11
-11
+17.5
-17.5
27
-27
4
-18
10
-25
16
-38
-6
-28
0
-35
6
-48
-16
-38
-10
-45
-4
-58
-30
-52
-24
-59
-37
-91
-44
-47
-66
-69
-38
-41
-73
-76
23
-56
-81
-48
-88
110
85
125
85
335
85
485
85
715
85
68
43
83
43
106
43
39
14
54
14
77
14
25
0
40
0
63
0
100
0
160
0
250
0
18
-7
26
-14
41
-22
+12.5
-12.5
20
-20
+31.5
-31.5
4
-21
12
-28
20
-43
-8
-33
0
-40
8
-55
-20
-45
-12
-52
-4
-67
-36
-61
-28
-68
-43
-106
-58
-83
-50
-90
142
110
162
110
430
110
630
110
920
110
88
56
108
56
137
56
49
17
69
17
98
17
32
0
52
0
81
0
130
0
210
0
320
0
25
-7
36
-16
55
-26
16
-16
26
-26
+40.5
-40.5
5
-27
16
-36
25
-56
-9
-41
0
-52
9
-72
-25
-57
-14
-66
-5
-86
-47
-79
-36
-88
-56
-137
-85
-89
-117 -121
-74
-78
-126 -130
161
125
185
125
485
125
695
125
1015
125
98
62
119
62
151
62
54
18
75
18
107
18
36
0
57
0
89
0
140
0
230
0
360
0
29
-7
39
-18
60
-29
18
-18
+28.5
-28.5
+44.5
-44.5
7
-29
17
-40
28
-61
-10
-46
0
-57
11
-78
-26
-62
-16
-73
-5
-94
-51
-87
-41
-98
-62
-151
-97 -103
-133 -139
-87
-93
-144 -150
ISO ALIŞTIRMA SAPMA DEĞERLERİ NORMAL MİL SİSTEMİ
3
6
10
18
30
40
50
65
80
100
120
140
160
180
200
225
250
280
315
355
6
10
18
30
40
50
65
80
100
120
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
DEĞERLER 1 μm = 0,001 mm
a12
d6
e6
e13
f5
f6
f7
g5
g6
g7
h4
h5
h6
h7
h8
h9
h10
h11
h12
j5
j6
j7
js5
js6
js7
k5
k6
k7
m5
m6
m7
n5
n6
n7
p5
p6
r6
-270 -280 -290 -300 -310 -320 -340 -360 -380 -410 -460 -520
-390 -430 -470 -510 -560 -570 -640 -660 -730 -760 -860 -920
-30 -40 -50 -65
-80
-100
-120
-145
-38 -49 -61 -78
-96
-119
-142
-170
-20 -25 -32 -40
-50
-60
-72
-85
-28 -34 -43 -53
-66
-79
-94
-110
-50
-60
-72
-85
-220 -270 -334 -410
-440
-520
-612
-715
-25
-30
-36
-43
-25 -32 -40 -49
-36
-43
-51
-61
-10 -13 -16 -20
-25
-30
-36
-43
-18 -22 -27 -33
-41
-49
-58
-68
-10 -13 -16 -20
-25
-30
-36
-43
-22 -28 -34 -41
-50
-60
-71
-83
-4
-5
-6
-7
-9
-10
-12
-14
-9
-11 -14 -16
-20
-23
-27
-32
-4
-5
-6
-7
-9
-10
-12
-14
-12 -14 -17 -20
-25
-29
-34
-39
-4
-5
-6
-7
-9
-10
-12
-14
-16 -20 -24 -28
-34
-40
-47
-54
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
-4
-5
-6
-7
-8
-10
-12
0
0
0
0
0
0
0
0
-5
-6
-8
-9
-11
-13
-15
-18
0
0
0
0
0
0
0
0
-8
-9
-11 -13
-16
-19
-22
-25
0
0
0
0
0
0
0
0
-12 -15 -18 -21
-25
-30
-35
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
-18 -22 -27 -33
-39
-46
-54
-63
0
0
0
0
0
0
0
0
-30 -36 -43 -52
-62
-74
-87
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
-48 -58 -70 -84
-100
-120
-140
-160
0
0
0
0
0
0
0
0
-75 -90 -110 -130
-160
-190
-220
-250
0
0
0
0
0
0
0
0
-120 -150 -180 -210
-250
-300
-350
-400
3
4
5
5
6
6
6
7
-2
-2
-3
-4
-5
-7
-9
-11
6
7
8
9
11
12
13
14
-2
-2
-3
-4
-5
-7
-9
-11
8
10
12
13
15
18
20
22
-4
-5
-6
-8
-10
-12
-15
-18
+2.5
3
4
+4.5
+5.5
+6.5
+7.5
9
-2.5 -3
-4 -4.5
-5.5
-6.5
-7.5
-9
4
+4.5 +5.5 +6.5
8
+9.5
11
+12.5
-4 -4.5 -5.5 -6.5
-8
-9.5
-11
-12.5
6
+7.5
9
+10.
+12.5
15
+17.5
20
-6 -7.5
-9 -10.5
-12.5
-15
-17.5
-20
6
7
9
11
13
15
18
21
1
1
1
2
2
2
3
3
9
10
12
15
18
21
25
28
1
1
1
2
2
2
3
3
13
16
19
23
27
32
38
43
1
1
1
2
2
2
3
3
9
12
15
17
20
24
28
33
4
6
7
8
9
11
13
15
12
15
18
21
25
30
35
40
4
6
7
8
9
11
13
15
16
21
25
29
34
41
48
55
4
6
7
8
9
11
13
15
13
16
20
24
28
33
38
45
8
10
12
15
17
20
23
27
16
19
23
28
33
39
45
52
8
10
12
15
17
20
23
27
20
25
30
36
42
50
58
67
8
10
12
15
17
20
23
27
17
21
26
31
37
45
52
61
12
15
18
22
26
32
37
43
20
24
29
35
42
51
59
68
12
15
18
22
26
32
37
43
23
28
34
41
50
60
62
73
76
88
90
34
15
19
23
28
41
43
51
54
63
65
24
-580 -660 -740 -820 -920 -1050 -1200 -1350
-980 -1120 -1200 -1280 -1440 -1570 -1770 -1920
-170
-190
-210
-199
-222
-246
-100
-110
-125
-129
-142
-161
-100
-110
-125
-820
-920
-1015
-50
-56
-62
-70
-79
-87
-50
-56
-62
-79
-88
-98
-50
-56
-62
-96
-108
-119
-15
-17
-18
-35
-40
-43
-15
-17
-18
-44
-49
-54
-15
-17
-18
-61
-69
-75
0
0
0
-14
-16
-18
0
0
0
-20
-23
-25
0
0
0
-29
-32
-36
0
0
0
-46
-52
-57
0
0
0
-72
-81
-89
0
0
0
-115
-130
-140
0
0
0
-185
-210
-230
0
0
0
-290
-320
-360
0
0
0
-460
-520
-570
7
7
7
-13
-16
-18
16
16
18
-13
-16
-18
25
26
29
-21
-26
-28
10
+11.5
+12.5
-10
-11.5
-12.5
+14.5
16
18
-14.5
-16
-18
23
26
+28.5
-23
-26
-28.5
24
27
29
4
4
4
33
36
40
4
4
4
50
56
61
4
4
4
37
43
46
17
20
21
46
52
57
17
20
21
63
72
78
17
20
21
51
57
62
31
34
37
60
66
73
31
34
37
77
86
94
31
34
37
70
79
87
50
56
62
79
88
98
50
56
62
93
106
109
113
126
130
144
150
68
77
80
84
94
98
108
114
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Sinüs 0´……45´
0´
10´
20´
0,0000
0,0175
0,0349
0,0523
0,0698
0,0872
0,1045
0,1219
0,1392
0,1564
0,1736
0,1908
0,2079
0,2250
0,2419
0,2588
0,2756
0,2924
0,3090
0,3256
0,3420
0,3584
0,3746
0,3907
0,4067
0,4226
0,4384
0,4540
0,4695
0,4848
0,5000
0,5150
0,5299
0,5446
0,5592
0,5736
0,5878
0,6018
0,6157
0,6293
0,6428
0,6561
0,6691
0,6820
0,6947
60´
0,0029
0,0204
0,0378
0,0552
0,0727
0,0901
0,1074
0,1248
0,1421
0,1593
0,1765
0,1937
0,2108
0,2278
0,2447
0,2616
0,2784
0,2952
0,3118
0,3283
0,3448
0,3611
0,3773
0,3934
0,4094
0,4253
0,4410
0,4566
0,4720
0,4874
0,5025
0,5175
0,5324
0,5471
0,5616
0,5760
0,5901
0,6041
0,6180
0,6316
0,6450
0,6583
0,6713
0,6841
0,6967
50´
0,0058
0,0233
0,0407
0,0581
0,0756
0,0929
0,1103
0,1276
0,1449
0,1622
0,1794
0,1965
0,2136
0,2370
0,2476
0,2644
0,2812
0,2979
0,3145
0,3311
0,3475
0,3638
0,3800
0,3961
0,4120
0,4279
0,4436
0,4592
0,4746
0,4899
0,5050
0,5200
0,5348
0,5495
0,5640
0,5783
0,5925
0,6065
0,6202
0,6338
0,6472
0,6604
0,6734
0,6862
0,6988
40´
Dakika
30´
0,0087
0,0262
0,0436
0,0610
0,0785
0,0958
0,1132
0,1305
0,1478
0,1650
0,1822
0,1994
0,2164
0,2334
0,2504
0,2672
0,2840
0,3007
0,3173
0,3338
0,3502
0,3665
0,3827
0,3987
0,4147
0,4305
0,4462
0,4617
0,4772
0,4924
0,5075
0,5225
0,5373
0,5519
0,5664
0,5807
0,5948
0,6088
0,6225
0,6361
0,6494
0,6626
0,6756
0,6884
0,7009
30´
40´
50´
60´
0,0116
0,0291
0,0465
0,0640
0,0814
0,0987
0,1161
0,1334
0,1507
0,1679
0,1851
0,2022
0,2193
0,2363
0,2532
0,2700
0,2868
0,3035
0,3201
0,3365
0,3529
0,3692
0,3854
0,4014
0,4173
0,4331
0,4880
0,4643
0,4797
0,4950
0,5100
0,5250
0,5398
0,5544
0,5688
0,5831
0,5972
0,6111
0,6248
0,6383
0,6517
0,6648
0,6777
0,6905
0,7030
20´
0,0145
0,0320
0,0494
0,0669
0,0843
0,1016
0,1190
0,1363
0,1536
0,1708
0,1880
0,2051
0,2221
0,2391
0,2560
0,2728
0,2896
0,3062
0,3228
0,3393
0,3557
0,3719
0,3881
0,4041
0,4200
0,4358
0,4514
0,4669
0,4823
0,4975
0,5125
0,5275
0,5422
0,5568
0,5712
0,5854
0,5995
0,6134
0,6271
0,6406
0,6539
0,6670
0,6799
0,6926
0,7050
10´
0,0175
0,0349
0,0523
0,0698
0,0872
0,1045
0,1214
0,1392
0,1564
0,1736
0,1908
0,2079
0,2250
0,2419
0,2588
0,2756
0,2924
0,3090
0,3256
0,3420
0,3584
0,3746
0,3907
0,4067
0,4226
0,4384
0,4540
0,4695
0,4848
0,5000
0,5150
0,5299
0,5446
0,5592
0,5736
0,5878
0,6018
0,6157
0,6293
0,6428
0,6561
0,6691
0,6820
0,6947
0,7071
0´
Dakika
Cosinüs 45´……90´
25
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
DERECE
DERECE
AÇI FONKSİYONLARI
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Sinüs 45´……90´
Dakika
0´
0,7071
0,7193
0,7314
0,7431
0,7547
0,7660
0,7771
0,7880
0,7986
0,8090
0,8192
0,8290
0,8387
0,8480
0,8572
0,8660
0,8746
0,8829
0,8910
0,8988
0,9063
0,9135
0,9205
0,9272
0,9336
0,9397
0,9455
0,9511
0,9563
0,9613
0,9659
0,9703
0,9744
0,9781
0,9816
0,9848
0,9877
0,9903
0,9925
0,9945
0,9962
0,9976
0,9986
0,9994
0,99985
60´
10´
0,7092
0,7214
0,7333
0,7451
0,7566
0,7679
0,7790
0,7898
0,8004
0,8107
0,8208
0,8307
0,8403
0,8496
0,8587
0,8675
0,8760
0,8843
0,8923
0,9001
0,9075
0,9147
0,9216
0,9283
0,9346
0,9407
0,9465
0,9520
0,9572
0,9621
0,9667
0,9710
0,9750
0,9787
0,9822
0,9853
0,9881
0,9907
0,9929
0,9948
0,9964
0,9978
0,9988
0,9995
0,99989
50´
20´
0,7112
0,7234
0,7353
0,7470
0,7585
0,7698
0,7808
0,7916
0,8021
0,8124
0,8225
0,8323
0,8418
0,8511
0,8601
0,8689
0,8774
0,8857
0,8936
0,9013
0,9088
0,9159
0,9228
0,9293
0,9356
0,9417
0,9474
0,9528
0,9580
0,9628
0,9673
0,9717
0,9757
0,9793
0,9827
0,9858
0,9886
0,9911
0,9932
0,9951
0,9967
0,9980
0,9989
0,9996
0,99993
40´
30´
0,7133
0,7254
0,7373
0,7490
0,7604
0,7716
0,7826
0,7934
0,8039
0,8141
0,8241
0,8339
0,8434
0,8526
0,8616
0,8704
0,8788
0,8870
0,8949
0,9026
0,9100
0,9171
0,9239
0,9304
0,9367
0,9426
0,9483
0,9537
0,9588
0,9636
0,9681
0,9724
0,9763
0,9799
0,9833
0,9863
0,9890
0,9914
0,9936
0,9954
0,9969
0,9981
0,9990
0,9997
0,99996
30´
Dakika
26
40´
0,7153
0,7274
0,7392
0,7509
0,7623
0,7735
0,7844
0,7951
0,8056
0,8158
0,8258
0,8355
0,8450
0,8542
0,8631
0,8718
0,8802
0,8884
0,8962
0,9038
0,9112
0,9182
0,9250
0,9315
0,9377
0,9436
0,9492
0,9546
0,9596
0,9644
0,9689
0,9730
0,9769
0,9805
0,9838
0,9868
0,9894
0,9918
0,9939
0,9957
0,9971
0,9983
0,9992
0,9997
0,99998
20´
50´
0,7173
0,7294
0,7412
0,7528
0,7642
0,7753
0,7862
0,7969
0,8073
0,8175
0,8274
0,8371
0,8465
0,8557
0,8646
0,8732
0,8816
0,8897
0,8975
0,9051
0,9124
0,9194
0,9261
0,9325
0,9387
0,9446
0,9502
0,9555
0,9605
0,9652
0,9696
0,9737
0,9775
0,9811
0,9843
0,9872
0,9899
0,9922
0,9942
0,9959
0,9974
0,9985
0,9993
0,9998
0,99999
10´
60´
0,7193
0,7314
0,7431
0,7547
0,7660
0,7771
0,7880
0,7986
0,8090
0,8192
0,8290
0,8387
0,8480
0,8572
0,8660
0,8746
0,8829
0,8910
0,8988
0,9063
0,9135
0,9205
0,9272
0,9336
0,9397
0,9455
0,9511
0,9563
0,9613
0,9659
0,9703
0,9744
0,9781
0,9816
0,9848
0,9877
0,9903
0,9925
0,9945
0,9962
0,9976
0,9986
0,9994
0,99985
1,00000
0´
Cosinüs 0´……45´
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
DERECE
DERECE
AÇI FONKSİYONLARI
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Tanjant 0´……45´
Dakika
0´
0,0000
0,0175
0,0349
0,0524
0,0699
0,0875
0,1051
0,1228
0,1405
0,1584
0,1763
0,1944
0,2126
0,2309
0,2493
0,2679
0,2867
0,3057
0,3249
0,3443
0,3640
0,3839
0,4040
0,4245
0,4452
0,4663
0,4877
0,5095
0,5317
0,5543
0,5774
0,6009
0,6249
0,6494
0,6745
0,7002
0,7265
0,7536
0,7813
0,8098
0,8391
0,8693
0,9004
0,9325
0,9657
60´
10´
0,0029
0,0204
0,0378
0,0553
0,0729
0,0904
0,1080
0,1257
0,1435
0,1614
0,1793
0,1974
0,2156
0,2339
0,2524
0,2711
0,2899
0,3089
0,3281
0,3476
0,3673
0,3872
0,4074
0,4279
0,4487
0,4699
0,4913
0,5132
0,5354
0,5581
0,5812
0,6048
0,6289
0,6536
0,6787
0,7046
0,7310
0,7581
0,7860
0,8146
0,8441
0,8744
0,9057
0,9380
0,9713
50´
20´
0,0058
0,0233
0,0407
0,0582
0,0758
0,0934
0,1110
0,1287
0,1465
0,1644
0,1823
0,2004
0,2186
0,2370
0,2555
0,2742
0,2931
0,3121
0,3314
0,3508
0,3706
0,3906
0,4108
0,4314
0,4522
0,4734
0,4950
0,5169
0,5392
0,5619
0,5851
0,6088
0,6330
0,6577
0,6830
0,7089
0,7355
0,7627
0,7907
0,8195
0,8491
0,8796
0,9110
0,9435
0,9770
40´
30´
0,0087
0,0262
0,0437
0,0612
0,0787
0,0963
0,1139
0,1317
0,1495
0,1673
0,1853
0,2035
0,2217
0,2401
0,2586
0,2773
0,2962
0,3153
0,3346
0,3541
0,3739
0,3939
0,4142
0,4348
0,4557
0,4770
0,4986
0,5206
0,5430
0,5658
0,5890
0,6128
0,6371
0,6619
0,6873
0,7133
0,7400
0,7673
0,7954
0,8243
0,8541
0,8847
0,9163
0,9490
0,9827
30´
40´
0,0116
0,0291
0,0466
0,0641
0,0816
0,0992
0,1169
0,1346
0,1524
0,1703
0,1883
0,2065
0,2247
0,2432
0,2617
0,2805
0,2994
0,3185
0,3378
0,3574
0,3772
0,3973
0,4176
0,4383
0,4592
0,4806
0,5022
0,5243
0,5467
0,5696
0,5930
0,6168
0,6412
0,6661
0,6916
0,7177
0,7445
0,7720
0,8002
0,8292
0,8591
0,8899
0,9217
0,9545
0,9884
20´
50´
0,0145
0,0320
0,0495
0,0670
0,0846
0,1022
0,1198
0,1376
0,1554
0,1733
0,1914
0,2095
0,2278
0,2462
0,2648
0,2836
0,3026
0,3217
0,3411
0,3607
0,3805
0,4006
0,4210
0,4417
0,4628
0,4841
0,5059
0,5280
0,5505
0,5735
0,5969
0,6208
0,6453
0,6703
0,6959
0,7221
0,7490
0,7766
0,8050
0,8342
0,8642
0,8952
0,9271
0,9601
0,9942
10´
60´
0,0175
0,0349
0,0524
0,0699
0,0875
0,1051
0,1228
0,1405
0,1584
0,1763
0,1944
0,2126
0,2309
0,2493
0,2679
0,2867
0,3057
0,3249
0,3443
0,3640
0,3839
0,4040
0,4245
0,4452
0,4663
0,4877
0,5095
0,5317
0,5543
0,5774
0,6009
0,6249
0,6494
0,6745
0,7002
0,7265
0,7536
0,7813
0,8098
0,8391
0,8693
0,9004
0,9325
0,9657
1,0000
0´
Dakika
Cotanjant 45´……90´
27
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
DERECE
DERECE
AÇI FONKSİYONLARI
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Tanjant 45´……90´
0´
1,0000
1,0355
1,0724
1,1106
1,1504
1,1918
1,2349
1,2799
1,3270
1,3764
1,4281
1,4826
1,5399
1,6003
1,6643
1,7321
1,8041
1,8807
1,9626
2,0503
2,1445
2,2460
2,3559
2,4751
2,6051
2,7475
2,9042
3,0777
3,2709
3,4874
3,7321
4,0108
4,3315
4,7046
5,1446
5,6713
6,3138
7,1154
8,1444
9,5144
11,4301
14,3007
19,0811
28,6363
57,2900
60´
10´
1,0058
1,0416
1,0786
1,1171
1,1571
1,1988
1,2423
1,2876
1,3351
1,3848
1,4370
1,4919
1,5497
1,6107
1,6753
1,7438
1,8165
1,8940
1,9768
2,0655
2,1609
2,2637
2,3750
2,4960
2,6279
2,7725
2,9319
3,1084
3,3052
3,5261
3,7760
4,0611
4,3897
4,7729
5,2257
5,7694
6,4348
7,2687
8,3450
9,7882
11,8262
14,9244
20,2056
31,2416
68,7501
50´
Dakika
20´
1,0117
1,0477
1,0850
1,1237
1,1640
1,2059
1,2497
1,2954
1,3432
1,3934
1,4460
1,5013
1,5597
1,6213
1,6864
1,7556
1,8291
1,9074
1,9912
2,0809
2,1775
2,2817
2,3945
2,5172
2,6511
2,7980
2,9600
3,1397
3,3402
3,5656
3,8208
4,1126
4,4494
4,8430
5,3093
5,8708
6,5605
7,4287
8,5556
10,0780
12,2505
15,6048
21,4704
34,3678
85,9398
40´
30´
1,0176
1,0538
1,0913
1,1303
1,1708
1,2131
1,2572
1,3032
1,3514
1,4019
1,4550
1,5108
1,5697
1,6318
1,6977
1,7675
1,8418
1,9210
2,0057
2,0965
2,1943
2,2998
2,4142
2,5387
2,6746
2,8239
2,9887
3,1716
3,3759
3,6059
3,8667
4,1653
4,5107
4,9152
5,3955
5,9758
6,6912
7,5958
8,7769
10,3854
12,7062
16,3499
22,9038
38,1885
114,5887
30´
Dakika
28
40´
1,0234
1,0599
1,0977
1,1369
1,1778
1,2203
1,2647
1,3111
1,3597
1,4106
1,4641
1,5204
1,5798
1,6426
1,7090
1,7796
1,8546
1,9347
2,0204
2,1113
2,2113
2,3183
2,4342
2,5605
2,6985
2,8502
3,0178
3,2041
3,4124
3,6470
3,9136
4,2193
4,5736
4,9894
5,4845
6,0844
6,8269
7,7704
8,0098
10,7119
13,1969
17,1693
24,5418
42,9641
171,8854
20´
50´
1,0295
1,0661
1,1041
1,1436
1,1847
1,2276
1,2723
1,3190
1,3680
1,4193
1,4733
1,5301
1,5900
1,6534
1,7205
1,7917
1,8676
1,9486
2,0353
2,1283
2,2286
2,3369
2,4545
2,5826
2,7228
2,8770
3,0475
3,2371
3,4495
3,6891
3,9617
4,2747
4,6383
5,0658
5,5764
6,1970
6,9682
7,9530
9,2553
11,0594
13,7267
18,0750
26,4316
49,1039
343,7737
10´
60´
1,0355
1,0724
1,1106
1,1504
1,1918
1,2349
1,2799
1,3270
1,3764
1,4281
1,4826
1,5399
1,6003
1,6643
1,7321
1,8041
1,8807
1,9626
2,0503
2,1445
2,2460
2,3559
2,4751
2,6051
2,7475
2,9042
3,0777
3,2709
3,4874
3,7321
4,0108
4,3315
4,7046
5,1446
5,6713
6,3138
7,1154
8,1440
9,5144
11,4301
13,3007
19,0811
28,6363
57,2900
∞
0´
Cotanjant 0´……45´
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
DERECE
DERECE
AÇI FONKSİYONLARI
ÖZGÜL AĞIRLIKLAR
Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığına özgül ağırlık denir.
ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN ÖZGÜL AĞIRLIKLARI Kg/dm³
1.0
0.9584
0.88-0.92
0.125
1.02-1.03
Su, 4°C, maksimum yoğunluk
Su, 100°C
Su, buz
Su, kar, yeni yağmış
Su, denizsuyu
ÇEŞİTLİ METALLER
Alüminyum, döküm-dövme
2,55-2,80
Pirinç, döküm-haddelenmiş
8,4-8,7
Tungsten
19,22
Altın
19,36
Bronz, alüminyum
7,70
Uranyum
18,70
Grafit
2,1
Bronz, 7,9-14% Sn
7,4-8,9
Bronz, fosfor
8,88
Kalay cevheri, cassiterite
6,4-7,0 Çimento
Çinko, döküm-haddelenmiş 6,9-7,2 Kır Döküm
Çinko, cevher, blende
1,3
7,25
2,2
3,9-4,2 Kaolin
Bakır, döküm-haddelenmiş
8,8-8,95
Alüminyum
2,73
Kobalt
8,6
Bakır filizi
4,1-4,3
Alüminyum Bronzu
7,7
Bakır
8,95
Antimon
6,6
Magnezyum
1,7
Alma gümüşü
8,58
Altın, döküm-haddelenmiş
19,25-19,35 Asbest
2,5
Pirinç
8,55
Altın para (U.S.)
17,18-17,2 Asfalt
1,3
Molibalan
10,2
Iridyum
21,78-22,42 Berilyum
1,8
Sodyum
0,97
11,37
Nikel
8,85
Demir, gri döküm
7,03-7,13
Demir, pik döküm
7,20
Bronz
8,6
Kağıt
0,95
7,6-7,9
Krom
7,1
Fosfor Bronzu
8,8
Demir, spiegeleisen
7,50
Demir
7,86
Aseton Alkol
0,78
Demir, ferrosilicon
6,7-7,3
Alçı
2,32
Benzin
0,7
5,20
Cam
2,6
Benzol
0,88
Demir, cevher, limonite
3,6-4,0
Platin
21,3
Gliserin
1,26
Demir cevheri, magnetite
4,9-5,2
Porselen
2,25
Mazot
0,95
Demir cüruf
2,5-3,0
Kızıl Döküm
8,78
Polyemid
1,2
Gümüş
10,5
Kum
1,45
Çelik (Demir)
7,85
Yağlar
0,93
7,42
Titan
4,5
Çakıl
2,76
3,7-4,6
Tantal
16,6
Kireç Sönmüş
0,5
Demir, kaba
Demir filizi, hematite
Kurşun
Kurşun cevheri, galena
Manganez
Manganez cevheri, pyrolusite
11,34
7,3-7,6
Kurşun
Monel metal, haddelenmiş
8,97
Uranyum
18,7
Nikel
8,90
Vanadyum
5,5
Çam
0,53
Platin, döküm-haddelenmiş
21,50
Vulkanize Fiber
1,28
Kavak
0,5
Gümüş, döküm-haddelenmiş
10,4-10,6
Wolfram
19,10
Kayın
0,74
KURU AĞAÇLAR
Çelik, çelik çekme
7,83
Çinko
7,2
Köknar
0,54
Çelik, makina çeliği
7,80
Beton
2,10
Ihlamur
0,47
7,70-7,73
Teflon
0,23
Meşe
0,95
Çelik, takım çeliği
Kalay, döküm-haddelenmiş
7,2-7,5
Civa
13,546 Dişbudak
29
0,75
ÇELİKLERİN ÜRETİM ÖLÇÜLERİ
SOĞUK ÇEKME MAMÜLLER
LAMALAR
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
St37
1,2x9
St37
2,8x10
St37
4x9
St37
5x23
St37
6x30
St37
8x40
St37
10X50
St37
12X75
St37
15X180
St37
20X160
St37
1,5x6
St37
3x5,5
St37
4x12
St37
5x25
St37
6x35
St37
8x40
St37
10X55
ST52
12X80
St37
15X200
St37
20X200
St37
1,5x8
St37
3,x6
St37
4x15
St37
5x25
St37
6x37
St37
8x45
St37
10X60
St37
12X90
St37
15X250
St37
20X250
St37
1,5x10
St37
3x8
St37
4x16
St37
5x30
St37
6x40
St37
8x50
St37
10X60
St37
12X100
St37
15X300
St37
20X300
St37
1,8x8,5
St37
3x8,5
St37
4x16
St37
5x32
St37
6x45
St37
8x60
St37
10X65
St37
12X120
St37
16X19
St37
20X350
St37
1,8x16
St37
3x9,5
St37
4x18
St37
5x35
St37
6x45
St37
8x70
St37
10X70
St37
12X150
St37
16X20
St37
22X25
St37
2x8
St37
3x10
St37
4x20
St37
5x38
St37
6x50
St37
8x90
St37
10X75
St37
12X160
St37
16X21
St37
22X127
St37
2x10
C45
3x11
St37
4x20
St37
5x40
St37
6x60
St37
8x100
St37
10X80
St37
12X200
St37
16X28
St37
22X94
St37
2x12
C45
3x12
St37
4X25
St37
5x45
St37
6x70
St37
8x120
St37
10X90
St37
13X253
St37
16X50
St37
25X40
St37
2x13
St37
3x14
St37
4X25
St37
5x50
St37
6x80
St37
8x130
St37
10X100
St37
13X300
ST52
16X60
St37
25X55
St37
2x14
St37
3x15
St37
4X28
St37
5x50
St37
6x100
St37
8x140
St37
10X120
St37
13,8x60
St37
16X80
St37
25X60
St37
2x16
St52
3x15
St37
4X30
St37
5x51
St37
6x110
St37
8x180
St37
10X140
St37
14X18
St37
16X132
St37
25X70
C45
2x18
St37
3x16
ST52
4X38
St37
5x60
St37
6x120
St37
8x200
St37
10X150
St37
15X18
St37
16X300
St37
25X80
St37
2x20
St37
3x18
St37
4X40
St37
5x70
St37
6x200
St37
9X14
St37
10X200
St37
15x20
St37
18X24
St37
25X90
St37
2x24
St37
3x20
St37
4X50
St37
5x80
St37
6x250
St37
9X30
St37
10X250
St37
15X22
St37
18X28
St37
25X100
St37
2,2x16
St37
3x24
St37
4X60
St37
5x90
C45
6,1x12,05 St37
9X35
St37
10X300
St37
15X25
ST52
18X45
St37
25X120
St37
2,4x16
ST52
3x25
St37
4X90
St37
5x100
C45
6,15x12
St37
10X12
St37
11X18
St37
15X28
St37
19X25
St37
25X140
St37
2,5x6
St37
3x25
ST52
4,4X8,5
St37
5x150
St37
6,5x10
St37
10X14
St37
12X4
St37
15X30
St37
20X25
St37
25X150
St37
2,5x8
St37
3x30
St37
4,5X15
St37
5,5x20
St37
7x10
St37
10X15
St37
12X15
St37
15X35
St37
20X35
St37
25X180
St37
2,5x8,5
St37
3x30
St37
4,5X50
St37
6x6,5
St37
7x30
St37
10X16
St37
12X18
St37
15X40
St37
20X40
St37
25X200
St37
2,5x10
St37
3x35
St37
5x6
St37
6x8
St37
7x100
St37
10X18
St37
12X20
St37
15X50
St37
20X45
St37
25X250
St37
2,5x16
St37
3x50
St37
5x10
St37
6x10
St37
8x10
St37
10X20
Otm
12X25
St37
15X55
St37
20X50
St37
25X300
St37
2,5x18
St37
3x60
St37
5x12
St37
6x12
St37
8x12
St37
10X20
C45
12X25
St37
15X60
St37
20X60
St37
25X350
St37
2,5x20
St37
3,5x5
St37
5x14
St37
6x16
St37
8x16
St37
10X25
St37
12X26
St37
15X70
St37
20X70
St37
25X400
St37
2,5x24
St37
3,5x10
St37
5x15
St37
6x18
ST52
8x20
St37
10X30
C45
12X30
St37
15X80
St37
20X80
St37
29X70
St37
2,5x35
St37
3,5x16
St37
5x15
St37
6x19
ST52
8x25
C45
10X30
St37
12X30
St37
15X90
St37
20X90
St37
29X113
St37
2,6x6
St37
3,5x20
St37
5x16
St37
6x20
St37
8x25
St37
10X35
St52
12X35
St37
15X100
St37
20X100
St37
30X35
St37
2,7x11
St37
4X5
St37
5x18
St37
6x22
St37
8x30
St37
10X40
St37
12X40
St37
15X120
St37
20X120
St37
30X40
St37
2,7x13
St37
4X6
St37
5x20
St37
6x23
St37
8x35
St37
10X45
St37
12X50
St37
15X140
St37
20X140
St37
30X45
St37
2,7x16
St37
4x8
St37
5x22
St37
6x25
St37
8x38
St37
10X50
St37
12X70
St37
15X150
St37
20X150
St37
30X55
30
ÇELİKLERİN ÜRETİM ÖLÇÜLERİ
SICAK ÇEKME MAMÜLLER
İMALAT ÇELİKLERİ
LAMALAR
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
1040-1050
6 mmØ
1040-1050
90 mmØ
1040-1050-St37-2
12X6
1040-1050-St37-2
60X15
1040-1050-St37-2
100X20
1040-1050
8 mmØ
1040-1050
95 mmØ
1040-1050-St37-2
16X3
1040-1050-St37-2
60X20
1040-1050-St37-2
100X25
1040-1050
10 mmØ
1040-1050
100 mmØ
1040-1050-St37-2
18X9
1040-1050-St37-2
60X25
1040-1050-St37-2
100X30
1040-1050
11 mmØ
1040-1050
105 mmØ
1040-1050-St37-2
20X5
1040-1050-St37-2
60X30
1040-1050-St37-2
100X35
1040-1050
12 mmØ
1040-1050
110 mmØ
1040-1050-St37-2
22X6
1040-1050-St37-2
60X40
1040-1050-St37-2
100X40
1040-1050
14 mmØ
1040-1050
115 mmØ
1040-1050-St37-2
22X10
1040-1050-St37-2
62X55
1040-1050-St37-2
100X50
1040-1050
15 mmØ
1040-1050
120 mmØ
1040-1050-St37-2
25X5
1040-1050-St37-2
70X10
1040-1050-St37-2
100X60
1040-1050
16 mmØ
1040-1050
125 mmØ
1040-1050-St37-2
25X10
1040-1050-St37-2
70X15
1040-1050-St37-2
100X80
1040-1050
18 mmØ
1040-1050
130 mmØ
1040-1050-St37-2
30X5
1040-1050-St37-2
70X20
1040-1050-St37-2
120X10
1040-1050
20 mmØ
1040-1050
140 mmØ
1040-1050-St37-2
30X10
1040-1050-St37-2
70X25
1040-1050-St37-2
120X15
1040-1050
21 mmØ
1040-1050
150 mmØ
1040-1050-St37-2
30X15
1040-1050-St37-2
70X30
1040-1050-St37-2
120X20
1040-1050
22 mmØ
1040-1050
160 mmØ
1040-1050-St37-2
30X20
1040-1050-St37-2
70X40
1040-1050-St37-2
120X25
1040-1050
25 mmØ
1040-1050
170 mmØ
1040-1050-St37-2
40X5
1040-1050-St37-2
70X50
1040-1050-St37-2
120X30
1040-1050
28 mmØ
1040-1050
180 mmØ
1040-1050-St37-2
40X10
1040-1050-St37-2
80X10
1040-1050-St37-2
120X40
1040-1050
30 mmØ
1040-1050
190 mmØ
1040-1050-St37-2
40X15
1040-1050-St37-2
80X15
1040-1050-St37-2
120X50
1040-1050
32 mmØ
1040-1050
200 mmØ
1040-1050-St37-2
40X20
1040-1050-St37-2
80X20
1040-1050-St37-2
120X60
1040-1050
35 mmØ
1040-1050
210 mmØ
1040-1050-St37-2
40X25
1040-1050-St37-2
80X25
1040-1050-St37-2
140X50
1040-1050
40 mmØ
1040-1050
220 mmØ
1040-1050-St37-2
40X30
1040-1050-St37-2
80X30
1040-1050-St37-2
145X45
1040-1050
45 mmØ
1040-1050
230 mmØ
1040-1050-St37-2
50X5
1040-1050-St37-2
80X40
1040-1050-St37-2
150X10
1040-1050
50 mmØ
1040-1050
240 mmØ
1040-1050-St37-2
50X10
1040-1050-St37-2
80X50
1040-1050-St37-2
150X15
1040-1050
55 mmØ
1040-1050
250 mmØ
1040-1050-St37-2
50X15
1040-1050-St37-2
80X60
1040-1050-St37-2
150X20
1040-1050
60 mmØ
1040-1050
260 mmØ
1040-1050-St37-2
50X20
1040-1050-St37-2
100X8
1040-1050-St37-2
150X25
1040-1050
65 mmØ
1040-1050
270 mmØ
1040-1050-St37-2
50X25
1040-1050-St37-2
100X10
1040-1050
70 mmØ
1040-1050
280 mmØ
1040-1050-St37-2
50X30
1040-1050-St37-2
100X12
1040-1050
75 mmØ
1040-1050
300 mmØ
1040-1050-St37-2
60X10
1040-1050-St37-2
100X15
1040-1050
80 mmØ
1040-1050
310 mmØ
1040-1050
85 mmØ
1040-1050
320 mmØ
1040-1050
420 mmØ
31
ÇELİKLERİN ÜRETİM ÖLÇÜLERİ
SEMENTASYON ÇELİĞİ
ALTIKÖŞE
SICAK ÇEKME MAMÜLLER
ISLAH ÇELİĞİ
TRANSMISYON ÇELİĞİ
TRANSMISYON ÇELİĞİ
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
Sae-8620
15 mmØ
18 mmØ
20 mmØ
22 mmØ
25 mmØ
30 mmØ
35 mmØ
40 mmØ
45 mmØ
50 mmØ
55 mmØ
60 mmØ
65 mmØ
70 mmØ
75 mmØ
80 mmØ
85 mmØ
90 mmØ
100 mmØ
110 mmØ
120 mmØ
130 mmØ
140 mmØ
150 mmØ
170 mmØ
190 mmØ
250 mmØ
280 mmØ
300 mmØ
320 mmØ
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
Otomat-St37-2
3,25mm
5 mm
6,5 mm
7mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
95 mm
102 mm
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
Sae-4140
8,25 mmØ
13,25 mmØ
15 mmØ
22 mmØ
25 mmØ
30 mmØ
35 mmØ
40 mmØ
50 mmØ
55 mmØ
60 mmØ
65 mmØ
70 mmØ
75 mmØ
80 mmØ
85 mmØ
90 mmØ
95 mmØ
100 mmØ
110 mmØ
120 mmØ
130 mmØ
140 mmØ
150 mmØ
160 mmØ
180 mmØ
200 mmØ
230 mmØ
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
St37-2
3 mmØ
4 mmØ
5 mmØ
6 mmØ
8 mmØ
10 mmØ
12 mmØ
14 mmØ
15 mmØ
16 mmØ
17 mmØ
18 mmØ
19 mmØ
20 mmØ
21 mmØ
22 mmØ
24 mmØ
25 mmØ
26 mmØ
28 mmØ
30 mmØ
32 mmØ
35 mmØ
40 mmØ
45 mmØ
50 mmØ
55 mmØ
60 mmØ
65 mmØ
St37-2
St37-2
St37-2
70 mmØ
75 mmØ
80 mmØ
32
KARELER
KALİTE
EBAT
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
ST37-2
10X10
12X12
14X14
16X16
20X20
25X25
30X30
35X35
40X40
50X50
55X55
60X60
70X70
80X80
90X90
100X100
125X125
145X145
165X165
ÇELİKLERİN ÜRETİM ÖLÇÜLERİ
SOĞUK ÇEKME MAMÜLLER
LAMALAR
KARELER
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
KALİTE
EBAT
St37
30X60
St37
40X160
St37
60X70
Otomat
6x6
St37
30X100
St37
40X180
St37
60X80
CrV4
6x6
St37
30X120
St37
40X200
St37
60X90
St37
6x6
St37
30X130
St37
40X250
St37
60X100
St37
8x8
St37
30X140
St37
40X300
St37
60X120
St37
10x10
St37
30X150
St37
40X400
St37
60X130
St37
10x10
St37
30X200
St37
43X201
St37
60X180
St37
12x12
St37
30X220
St37
44,5X63,5
St37
60X200
St37
13x13
St37
30X250
Otomat
45X55
St37
60X250
Otomat
14x14
St37
30X300
St37
45X115
St37
63,5X76,2
Otomat
15x15
St37
30X301
St37
45X127
St37
80X100
Otomat
16x16
St37
30X302
St37
45X130
St37
80X150
C45
18x18
St37
32X42
St37
45X165
St37
20x20
St37
32X63
St37
45X200
C45
22x22
St37
35X400
St37
50X70
St37
25x25
St37
35X50
St37
50X80
C45
25x25
St37
35X80
St37
50X100
Otomat
30x30
ST52
35X90
St37
50X120
St37
35x35
ST52
35X100
ST52
50X130
St37
40x40
St37
35X180
St37
50X140
ST52
45x45
St37
35X350
St37
50X150
ST52
48x48
St37
35X400
St37
50X160
C45
50x50
St37
40X50
St37
50X165
Otomat
55x55
St37
40X60
St37
20X200
Otomat
60x60
St37
40X70
St37
50X215
St37
80x80
St37
40X80
St37
50X250
St37
90x90
St37
40X90
St37
50X270
Otomat
100x100
St37
40X100
St37
50X300
St37
40X120
St37
51X153
St37
40X140
St37
55X60
ERDEMİR ÜRETİM SAC EBATLARI
SICAK HADDELENMİŞ
SAC KALINLIKLARI
HRU (SİYAH SAC)
HRP (DKP SAC)
RKK ( KENAR KESMESİZ RULO )
LRKK (KENAR KESMESİZ RULODAN LEVHA)
1,40-1,50-1,60-1,80-2,002,20-2,50-3,00-5,00-8,0012,00-16,00-18,00 mm
kalınlıklarında
GENİŞLİK VE BOY
1000x2000
1200x2400
1500x6000
SOĞUK HADDELENMİŞ
RULO ( CR ,CCR )
SAC ( CRS,CCRS )
GENİŞLİK VE BOY
0,30-0,35-0,40-0,45-0,500,60,0,70-0,80,0,90,1,001,50 mm kalınlıklarında
1000x2000
LEVHA (LKK)
GENİŞLİK VE BOY
1200x2400
33
1500x6000
14-16-20-25-50 mm'
den 300 mm kadar
SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ
BÖHLER K100 1. 2080
BÖHLER K720 1. 2842
BÖHLER
BÖHLER K110 1. 2379
LAMA
30X10
30X15
30X20
40X10
40X15
40X20
40X25
40X30
50X10
50X15
50X20
50X25
50X30
50X40
60X10
60X15
60X20
60X25
60X30
60X40
70X15
70X20
70X25
70X30
70X40
70X50
70X60
80X10
80X15
80X20
80X25
80X30
80X40
LAMA
80X50
80X60
100X10
100X15
100X20
100X25
100X30
100X40
100X50
100X60
100X70
100X80
120X15
120X20
120X25
120X30
120X40
120X50
120X60
120X70
120X80
120X100
150X15
150X20
150X25
150X30
150X40
150X50
150X60
150X70
150X80
150X100
150X125
LAMA
160X20
160X30
160X40
160X50
160X60
160X70
160X80
160X100
160X125
160X83
180X20
180X25
180X30
180X40
180X50
180X60
180X70
180X80
180X100
180X125
200X20
200X25
200X30
200X40
200X50
200X60
200X70
200X80
200X100
200X125
200X160
220X30
220X40
LAMA
KARE
Ø
220X50
20X20
Ø 240
250X20
25X25
Ø 250
250X25
30X30
Ø 260
250X30
40X40
Ø 280
250X40
50X50
Ø 300
250X50
60X60
Ø 310
250X60
70X70
Ø 320
250X70
80X80
Ø 330
250X80
90X90
Ø 340
250X100 100X100
Ø 360
250X125 120X120
Ø 380
250X160 130X130
Ø 400
250X200 150X150
Ø 420
300X25 160X160
300X30 180X180
300X40 200X200
300X50
LEVHA
300X60
300X70 1010X1,5 1010X15
300X80 1010X2 1010X20
300X100 1010X2,5 1010X25
300X125 1010X3 1010X30
300X160 1010X4 1010X40
300X200 1010X5 1010X50
400X40 1010X6 1010X60
400X60 1010X8 1010X80
610X160 1010X10 1010X105
610X210 1010X12 1010X125
Ø
LAMA
Ø 15
25X10
Ø 16
25X25
Ø 18
30X10
30X15
30X20
40X06
40X10
40X15
40X20
40X25
40X30
50X06
50X10
50X15
50X20
50X25
50X30
50X40
60X06
60X10
60X15
60X20
60X25
60X30
60X40
70X10
70X15
70X20
70X25
70X30
80X10
80X15
80X20
Ø 20
Ø 22
Ø 25
Ø 28
Ø 30
Ø 32
Ø 35
Ø 40
Ø 45
Ø 50
Ø 55
Ø 60
Ø 65
Ø 70
Ø 75
Ø 80
Ø 85
Ø 90
Ø 100
Ø 110
Ø 120
Ø 130
Ø 140
Ø 150
Ø 160
Ø 170
Ø 180
Ø 200
Ø 210
Ø 220
LAMA
80X25
80X30
80X40
80X50
80X60
100X10
100X15
100X20
100X25
100X30
100X40
100X50
100X60
100X70
100X80
120X15
120X20
120X25
120X30
120X40
120X50
120X60
120X80
150X15
150X20
150X25
150X30
150X40
150X50
150X60
150X80
200X16
200X20
34
LAMA
200X25
200X30
200X40
200X50
200X60
200X80
250X20
250X25
250X30
250X40
250X50
250X60
250X80
300X20
300X25
300X30
300X40
300X50
300X60
300X80
400X40
400X60
LEVHA
Ø
Ø
LAMA
Ø8
Ø 10
Ø 12
Ø 180
Ø 200
Ø 210
25X10
Ø 15
Ø 220
Ø 16
Ø 240
Ø 18
Ø 250
Ø 20
Ø 260
Ø 22
Ø 280
Ø 25
Ø 300
Ø 28
Ø 310
Ø 30
Ø 320
Ø 32
Ø 330
Ø 35
Ø 340
Ø 40
Ø 360
30X10
30X15
30X20
40X06
40X10
40X15
40X20
40X25
40X30
50X06
50X10
50X15
50X20
50X25
50X30
50X40
60X06
60X10
60X15
60X20
60X25
60X30
60X40
70X10
70X15
70X20
70X25
70X30
80X10
80X15
Ø 45
Ø 50
KARE
Ø 55
16X16
Ø 60
20X20
Ø 65
25X25
Ø 70
30X30
Ø 75
40X40
Ø 80
50X50
Ø 85
60X60
Ø 90
70X70
1010X30
Ø 100
80X80
1010X40
Ø 110
90X90
1010X50
Ø 120
100X100
Ø 130
120X120
Ø 140
Ø 150
Ø 160
Ø 170
130X130
150X150
25X15
25X25
LAMA
80X20
80X25
80X30
80X40
80X50
80X60
80X70
100X10
100X15
100X20
100X25
100X30
100X40
100X50
100X60
100X70
100X80
120X12
120X15
120X20
120X25
120X30
120X40
120X50
120X60
120X80
130X25
130X30
130X40
150X10
150X15
150X20
150X25
LAMA
150X30
150X40
150X50
150X60
150X70
150X80
150X100
180X20
180X25
180X30
180X40
180X50
180X60
200X15
200X20
200X25
200X30
200X40
200X50
200X60
200X80
200X100
250X20
250X25
250X30
250X40
250X50
250X60
250X80
250X100
300X30
300X40
300X50
LAMA
300X60
300X80
300X100
350X40
350X50
350X60
400X40
400X50
400X60
KARE
Ø
Ø
Ø8
Ø 210
Ø 10
Ø 220
Ø 12
Ø 240
Ø 15
Ø 250
Ø 16
Ø 260
Ø 20
Ø 280
Ø 25
Ø 300
Ø 30
Ø 320
Ø 35
Ø 340
Ø 40
Ø 360
Ø 45
Ø 400
16X16
Ø 50
20X20
Ø 55
25X25
Ø 60
30X30
Ø 65
40X40
Ø 70
50X50
Ø 75
60X60
Ø 80
70X70
Ø 85
80X80
Ø 90
90X90
Ø 100
100X100
Ø 110
120X120
Ø 120
130X130
Ø 130
150X150
Ø 140
Ø 150
Ø 160
Ø 170
Ø 180
Ø 190
Ø 200
Ø 210
Ø 220
BÖHLER SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ
BÖHLER SICAK İŞ TAKIM ÇELİKLERİ
K340 ISODUR PATENT (ESR)
Ø
Ø
Ø
Ø8
Ø 10
Ø 12
Ø 60
Ø 250
Ø 65
Ø 300
Ø 70
Ø 350
Ø 15
Ø 80
Ø 400
Ø 16
Ø 90
Ø 500
Ø 18
Ø 100
Ø 20
Ø 110
Ø 25
Ø 120
Ø 30
Ø 130
Ø 35
Ø 140
Ø 150
Ø 160
Ø 180
Ø 200
Ø 40
Ø 45
Ø 50
Ø 55
LAMA
60X20
60X30
60X40
80X20
80X30
80X40
80X50
W302
LAMA LAMA
Ø
LAMA 200X40
100X30 200X50 350X60
70X30
200X50
100X40 200X60 400X100 100X30 200X60
100X50 200X100 403X202 100X50 200X80
100X80 250X30
120X40 200X100
KARE
120X30 250X40
150X30 220X40
120X80 250X50
30X30
150X40 250X50
120X100 250X60
40X40
150X50 250X60
150X30 250X80
50X50
150X60 250X80
150X40 300X30
60X60
150X80 250X100
150X50 300X40
80X80
180X40 300X40
150X80 300X50 100X100 180X50 300X50
160X25 300X60
180X80 300X60
200X30 350X40
W302
200X40 350X50
LAMA 250X100
BÖHLER K455 1.2550 DARBE ÇELİĞİ
Ø
Ø 10
Ø 12
Ø 14
Ø 16
Ø 18
Ø 20
Ø 22
Ø 25
Ø 30
Ø 35
Ø 40
Ø 45
Ø 50
Ø 55
Ø 60
Ø 65
Ø 70
Ø 80
Ø 100
410X90
Ø 110
Ø 120
Ø 150
BÖHLER K600 1.2767 DARBE ÇELİĞİ
Ø
Ø 20
Ø 22
Ø 25
Ø 30
Ø 35
Ø 40
Ø 45
Ø 50
Ø 60
Ø 70
Ø 80
Ø 100
Ø 120
Ø 150
KARE 250X40
810X260 250X77
160X30
Ø 5
Ø 5,5
Ø 6
Ø 6,5
Ø 7
Ø 7,5
Ø 8
Ø 8,5
Ø 9
Ø 10
Ø 11
Ø 12
13
14
15
16
17
18
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
19
20
22
24
25
26
300X120
300X160
350X60
350X80
KARE
80X80
100X100
120X120
150X150
200X200
Ø 45
Ø 50
Ø 55
Ø 60
Ø 65
Ø 16
Ø 20
Ø 25
Ø 30
Ø 35
Ø 40
Ø 45
Ø 50
Ø 55
Ø 60
Ø 65
Ø 70
Ø 80
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
28
30
32
35
40
370X60
Ø 80
W500
LAMA
Ø 90
Ø 100
Ø 110
Ø 120
Ø 130
Ø 140
Ø 150
Ø 160
Ø 180
Ø 200
Ø 250
Ø 300
Ø 360
1.2344 ESR
300X40
365X65
205X100
1.2367
Ø 70
Ø 80
Ø 100
Ø 110
Ø 120
Ø 130
Ø 140
Ø 150
Ø 160
Ø 180
Ø 200
Ø 230
Ø 250
Ø 280
Ø 300
1.2367 ESR
375X103
410X80
W320
Ø
BÖHLER M238
810X365
W303
200X30
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
300X80
300X100
W303
Ø 20
Ø 25
Ø 30
Ø 35
Ø 40
LAMA
BÖHLER K510 1.2210 CIVA ÇELİĞİ
Ø 2
Ø 2,5
Ø 3
Ø 3,5
Ø 4
Ø 4,5
1.2344
510X365
1.2365
Ø 100
Ø 120
Ø 140
W.Nr.1.2714
500x300
35
BÖHLER PLASTİK ÇELİKLERİ ALAŞIMLI İMALAT ÇELİKLERİ
1.2738
ASİL ÇELİK SAE 4140 ISLAH Ç.
LAMA
1010X40 1010X80 1010X130
Ø 22
Ø 55
Ø 120
1010X25
1010X50
1010X100
Ø 24
Ø 60
Ø 130
1010X30
1010X60
1010X120
Ø 26
Ø 65
Ø 140
Ø 28
Ø 70
Ø 150
BÖHLER M200
1010X160
1.2738
1010X20
1010X40 1010X80 1010X130
Ø 30
Ø 75
Ø 160
1010X25
1010X50
1010X100
Ø 32
Ø 80
Ø 180
1010X30
1010X60
1010X120
Ø 35
Ø 85
Ø 200
Ø 40
Ø 90
Ø 210
Ø 45
Ø 100
Ø 220
Ø 50
Ø 110
BÖHLER M310
BLOK
1010X160
1.2083
610X235
BÖHLER YÜKSEK HIZ ÇELİKLERİ
BÖHLER S600
1.3343
MKE SAE 4140 ISLAH Ç.
Ø 230
Ø 280
Ø 350
10
35
80
1010X1,5
Ø 240
Ø 300
Ø 380
15
40
100
1010X2
Ø 250
Ø 310
Ø 400
20
50
1010X2,5
Ø 260
Ø 320
Ø 450
10104
25
60
120
SAC
30
70
1010X1
1010X3
TOZ METALURJİK ÇELİKLER
BÖHLER K190
MICROCLEN
Ø 530
ASİL ÇELİK SAE 8620
SEMANTASYON
Ø 22
Ø 24
Ø 55
Ø 60
Ø 120
Ø 130
Ø 10
Ø 25
Ø 40
Ø 80
Ø 26
Ø 65
Ø 140
Ø 15
Ø 30
Ø 50
Ø 100
Ø 28
Ø 70
Ø 150
Ø 20
Ø 35
Ø 60
403X202
Ø 30
Ø 75
Ø 160
MICROCLEN
Ø 32
Ø 80
Ø 180
Ø 35
Ø 85
Ø 200
Ø 40
Ø 90
Ø 210
Ø 45
Ø 50
Ø 100
Ø 110
Ø 220
BÖHLER K190
Ø 60
Ø 80
Ø 100
MKE SAE 8620 SEMANTASYON
Ø 230
Ø 260
Ø 310
Ø 380
Ø 240
Ø 280
Ø 320
Ø 400
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 450
BÖHLER DÖVME ÇELİKLERDE SOYULACAK KABUK MİKTARI
Yuvarlak , Kare
Son ölçü mm
-16
>16
-25
>25
-40
>40
-63
>63
-80
>80
-100
>100
-125
>125
-160
>160
-200
>200
-250
>250
-315
>315
-400
>400
-630
>630
-800
>800
-1000
>1000
İlave mm
2
2,5
3
4
5
6
7
9
11
13
16
19
25
30
35
40
Lama
Kalınlıkta son ölçü, mm
Genişlikte son
ölçü,mm
GENİŞLİK G
KALINLIK K
5 - 16
G
K
G
K
G
K
G
K
G
K
G
K
G
K
G
K
G
K
G
K
G
K
G
K
G
K
G
K
G
K
G
K
G
K
G
K
>16 - 25
>25 - 30
>30 - 35
>35 - 50
>50 - 75
>75 - 100
>100 - 125
>125 - 150
>150 - 175
>175 - 200
>200 - 250
>250 - 315
>315 - 400
>400 - 630
>630 - 800
>800 - 1000
>1000
>3
3
-5
2,0 0,6
2,0
1,0
>5
-7
>7
-10
>10
-15
>15
-20
>20
-25
>25
-35
>35
-50
>50
-75
>75 >100 >125 >150 >200 >250 >300 >350 >400 >450 >500 >550 >600
>650
-100 -125 -150 -200 -250 -300 -350 -400 -450 -500 -550 -600 -650
2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0
2,5 0,6 2,5 1,0 2,5 1,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3,0 0,6 3,0 1,0 3,0 2,0 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0
3,0 0,8 3,0 1,2 3,0 2,0 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
3,5 0,8 3,5 1,2 3,5 2,0 3,5 2,5 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,5 3,5
4,5 1,0 4,5 1,4 4,5 2,0 4,5 2,5 4,5 3,0 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5
6,0 1,0 6,0 1,4 6,0 2,0 6,0 3,0 6,0 3,5 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0 4,5 6,0 5,0 6,0 6,0
7,0 1,0 7,0 1,5 7,0 2,5 7,0 3,0 7,0 4,0 7,0 4,5 7,0 5,0 7,0 5,0 7,0 5,5 7,0 6,0 7,0 6,5 7,0 7,0
9,0 2,0 9,0 3,0 9,0 3,5 9,0 4,5 9,0 5,0 9,0 5,5 9,0 6,0 9,0 6,0 9,0 6,5 9,0 7,0 9,0 7,0 9,0 9,0
10,0
3,5
10,0
4,5
11,0
4,5
13,0
4,5
10,0
5,0
11,0
5,0
13,0
5,0
10,0
5,5
11,0
6,0
13,0
6,0
10,0
6,0
11,0
7,0
13,0
7,0
10,0
6,0
11,0
7,0
13,0
8,0
16,0
9,5
19,0
11,5
25,0
13,5
10,0
6,5
11,0
7,0
13,0
8,5
16,0
10,0
19,0
12,0
25,0
15,0
30,0
19,0
10,0
7,0
11,0
8,0
13,0
9,0
16,0
10,5
19,0
12,5
25,0
16,0
30,0
21,0
35,0
25,0
36
10,0
8,0
11,0
9,0
13,0
9,5
16,0
11,0
19,0
13,0
25,0
17,0
30,0
22,0
35,0
25,0
35,0
25,0
10,0
9,0
11,0
9,0
13,0
10,5
16,0
11,5
19,0
13,5
25,0
17,5
30,0
22,5
35,0
25,0
35,0
25,5
10,0
9,0
11,0
10,0
13,0
11,0
16,0
12,5
19,0
14,0
25,0
17,5
30,0
23,5
35,0
25,0
35,0
26,5
10,0
10,0
11,0
11,0
13,0
12,0
16,0
13,0
19,0
15,0
25,0
18,5
30,0
25,0
35,0
25,0
35,0
27,0
13,0
13,0
16,0
15,0
19,0
16,0
25,0
20,0
30,0
25,0
35,0
25,0
35,0
28,5
16,0
16,0
19,0
17,5
25,0
21,5
30,0
25,0
35,0
25,0
35,0
30,0
16,0
16,0
19,0
18,0
25,0
23,0
30,0
25,0
35,0
26,5
35,0
30,0
19,0
19,0
25,0
24,0
30,0
25,0
35,0
28,0
35,0
30,0
25,0
25,0
30,0
25,0
35,0
29,0
35,0
31,0
25,0
25,0
30,0
25,5
35,0
30,0
35,0
32,5
25,0
25,0
30,0
27,0
35,0
30,0
35,0
34,0
25,0
25,0
30,0
28,0
35,0
30,0
35,0
35,0
25,0
25,0
30,0
30,0
35,0
30,5
35,0
35,0
30,0
30,0
35,0
32,0
35,0
35,0
STANDART ÖLÇÜLERE YAPILAN İLAVE ÖLÇÜLER
Yuvarlak , Kare
işlenmiş ölçü mm
-16
>16
-25
>25
-40
>40
-63
>63
-80
>80
-100
>100
-125
>125
-160
>160
-200
>200
-250
>250
-315
>315
-400
>400
-500
>500
-630
>630
-800
>800
-1000
>1000
-1200
İşlenmemiş ölçüde müsaade
edilir sapma mm
0,4
0,6
0,7
0,9
1,1
1,2
1,5
1,8
2,2
2,6
3,2
4,0
4,9
6,0
7,4
9,3
10,0
>160
-200
>200
-250
>250
-315
>315
-400
>400
-500
>500
-630
>630
Lama
Kalınlıkta son ölçü, mm
İşlenmemiş
genişlikte
müsaade
edilebilir ölçü, ±
mm
-10
- 16
0,4
0,4
0,4
0,4
>16 - 25
0,6
0,5
0,5
0,6
0,6
>25 - 40
0,7
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
>40 - 63
0,9
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,9
0,9
>63 - 80
1,1
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,1
>80 - 100
1,2
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,2
1,2
>100 - 125
1,4
0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,4
>125 - 160
1,8
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,5
1,7
1,8
>160 - 200
2,2
1,2
1,3
1,4
1,4
1,6
1,7
1,9
2,0
2,2
>200 - 250
2,6
1,4
1,7
1,7
1,9
2,0
2,1
2,3
2,6
2,6
>250 - 315
3,2
1,9
2,0
2,1
2,3
2,4
2,5
2,7
3,0
3,2
>315 - 400
4,0
2,2
2,4
2,5
2,6
2,7
2,9
3,1
3,4
3,7
4,0
>400 - 500
4,9
2,4
3,0
3,1
3,2
3,3
3,5
3,5
3,9
4,1
4,5
>500 - 630
6,0
3,2
3,6
3,7
3,9
4,0
4,1
4,4
4,7
5,0
5,6
6,0
>630 - 800
7,4
4,2
4,5
4,6
4,7
4,9
5,0
5,4
5,8
6,2
6,9
7,4
>800 - 1000
9,3
5,4
5,5
5,7
5,9
6,0
6,2
6,6
7,5
7,5
8,0
>1000 - 1200
10,0
6,0
6,6
6,6
6,8
7,2
7,4
7,4
8,8
8,8
9,3
Genişlikte
işlenmemiş
ölçü,mm
>10
-15
>15
-20
>20
-25
>25
-35
>35
-50
>50
-75
>75
-100
>100
-125
>125
-160
İşlenmemiş kalınlıkta müsaade edilebilir ölçü, mm
37
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL KALIP ALANI
KALIP TASARIM SORULARI
1-Ölçü ve şekli yanda verilen özdeş adımlı panel sac parçası üretilmek isteniyor;
Üretim ardışık sac kalıbıyla yapılacak. Parça operasyonları tek kalıpta
bitirilecek. Eksantrik veya hidrolik preste üretilebilir. Sürücü bant kullanılabilir.
Presin çalışması hiç durdurulmadan adım veya dilim sayısı değişik sayılarda
olacak şekilde istenildiğinde 1,2,3,4,5,6,7,8,9,,......26,27,...45,46,47, ...............
adımlı parça üretilebilecek şekilde kalıp tasarımı yapılacaktır. Ayırma zımbası
aynı kalıp seti içerisinde olacaktır.
2-Plastik askı iki gözlü kalıp ile üretiliyor; 28 gr. olan parça ağırlığı ile kalıp
ebatları gereği 500 gr'lık enjeksiyon makinemizde aşırı verimsiz bir üretim
olmaktadır.Üretimi verimli hale getirebilmek için göz sayısı toplam gramajını
500 grama yaklaştırmak istiyoruz. Yatık plastik enjeksiyon kalıbı olarak 500
gr'lık yatık enjeksiyon tezgahına göre tasarlanacak. Pnömatik üfleme iticiler
kullanabilirsiniz. Kalıp bir baskıda 15 adet veya üstünde parça çıkarmalıdır.
Enjeksiyon tezgahı full-otomatik çalışacak
3-Klasik kalıp yapısıyla kesilen veya delinen sac parçalarda
kesme veya delme yüzeyi şekil 1'de ancak şekil 2'deki gibi yan
yüzeyi kesilmiş ve tam parlak yüzey istendiğinde; Sac metal
kalıbın yapısı veya tasarımı nasıl olmalıdır. Sac metal kalıbın
çalıştırılacağı pres nasıl bir yapıya sahip olmalıdır. Kaç etkili
pres olmalıdır.
4-Klasik kalıp yapısıyla kesilen veya delinen sac parçalarda
kesme veya delme yüzeyi şekil 1'de ancak şekil 3'deki gibi yan
yüzeyi kesilmiş ve tam parlak yüzey ve keskin köşeleri çift
radyüslü bir parça istendiğinde; Sac metal kalıbın yapısı veya
tasarımı nasıl olmalıdır. Sac metal kalıbın çalıştırılacağı pres
nasıl bir yapıya sahip olmalıdır. Kaç etkili pres olmalıdır
5-Şekli altta verilen karter görevi yapabilecek kapalı hazneli iş
parçasının üretimini yapmak istiyoruz et kalınlıkları eşit değil yan
duvarlar 4 mm alt taban 12 mm alt taban duvarları 7 mm malzeme
alüminyum iş parçasını metal enjeksiyon kalıplama ile
üretmeyeceğiz. Malzeme dokusunun daha tıknaz ( sık dokulu )
olabilmesi ve parlak yüzey için üretimini daha değişik nasıl
yapabiliriz. Üretim yönteminiz varolan bir teknoloji ve kolay
bulunan makine parkını kapsayacak ve imalat şartlarını
gerçekleştirecek şekilde olmalıdır.Kaç operasyonda yapılır ve
operasyon belirleme teoriniz belirtilecek.Üretim yapılacak pres ve
ek üretim şartları belirtilecek.
6-Üniversal tornada diş tablosu harici diş çekmek istiyoruz. Torna arabasını makasa
takmadan herhangi bir ilave dişli eklemeden, pafta ve kılavuzsuz kısacası olduğu gibi
tezgahın yanına gidip sadece vida kalemi takarak aynı adımlı dişi, somuna ve mile açmak
istiyoruz. SİZ OLSANIZ BU İŞLEMİ NASIL YAPARSINIZ...
7-Simetrik olmayan şekilli olarak çekilmiş sac kapalı kap ve dikişsiz olarak imal edilmek
isteniyor. Üretim şekli, kalıp operasyonlarını ve imalatın hangi tip preslerde yapılacağını
tasarlayınız. Kaç operasyona kadar hangi preste daha sonra yine kaç operasyonda yine
hangi tip preste yapılabilir.
38
TALAŞSIZ İMALAT MAKİNELERİ
PRESLER : Elektrik motorundan alınan dairesel
hareketi krank mili yardımıyla doğrusal harekete
çevirerek güç ve kuvvet elde etmeye yarayan ve bu
kuvveti kalıplar yardımıyla sac ve metal parçaların
şekillendirmede kullandığımız makinelere denir.
Şekillendirmeler kesme, delme, bükme, çekme, form,
ezme vs. .. şeklinde olabilir. Şekillendirmede
kullandığımız seri imalat aparatlarına kalıp denir.
YAPILARINA GÖRE PRESLER
C tipi presler : 1 tondan 250, 400 tona kadar kuvvet
üreten hafif tonajlı mekanik preslerdir. Seri
olmalarında ötürü kesme, delme, bükme, ve çekme
işlemlerinde kullanılır.
H tipi presler : 100 tondan 3000 tona kadar kuvvet
üreten genellikle hidrolik ve hidromekanik preslerdir.
Genelde büyük otomobil parçalarının çekme, form
ve çevre kesme işlemlerinde kullanılır.
Kavrama ve frenler : Hareket istendiğinde kavrama
bırakılarak devreye sokularak ve koç başlığının
hareket etmesi sağlanır. Fren yardımıyla da
durdurulur.
Eksantrik mili (Krank mili) : Koç başlığına hareket
iletir. Merkez kaçıklık ölçüsü koç başlığının en büyük
doğrusal hareket mesafesini belirler.
Koç başlığı : Eksantrik milinden alınan dairesel
hareketi yataklanışı sebebiyle doğrusal harekete
çevirir.Kalıp üst grubunu üzerinde taşır.
Tabla : Tüm pres kuvvetini üzerinde karşılar kalıp
alt grubu üzerindeki T kanallar yardımıyla bağlanır.
Ayak pedalı :Hareket kumanda noktasıdır.
Mekanik veya elektrikli kumanda şeklinde olabilir.
Eksantrik Preslerde Çalışma Sistemi
C tipi eksantrik pres kısımları
1- Gövde
2- Motor
3- Volan (Dişli)
4- Hareket iletme sistemi
5- Kavrama ve frenler
6- Eksantrik mili (Krank mili)
7- Koçbaşlığı
8- Tabla
9- Ayak pedalı
C tipi eksantrik pres kısımları
Gövde : Küçük tonajlı preslerde döküm gövde
büyüklerde ise çelik konstrüksiyon şeklinde olup
pres tonajına göre yapılandırılmışlardır.
Motor: Presin hareket kaynağıdır. Volan hareketini
kayış kasnak yardımıyla buradan alarak krank miline
ulaştırır.
Volan (Dişli) : Motordan alınan hareketin devrini
çapı gereği düşürerek kuvveti arttıran parçamızdır.
Hareket iletme sistemi : Motor ve volan sürekli
döndüğü halde krank mili dönmez biz hareket
etmesini istediğimiz zaman ayak pedalı yardımıyla
hareket iletme sistemi devreye sokulur.
Elektrik motoru ile elde edilen dönme hareketi
kayışlar vasıtasıyla volana aktarılır.Volana bağlı olan
mil üzerinde hidrolik, pnömatik veya mekanik
kumanda sistemi ile çalışan kavrama ve fren grubu
vardır. Volan, motordan aldığı dönme hareketi ile
sürekli döner fakat eksantrik (Krank) mili dönmez.
Biz parça basmak istediğimiz zaman, kavrama
kumandasını devreye sokarız (Pedal, buton ile) ve
eksantrik mili dönmeye başlar. Eksantrik milin görevi,
dairesel hareketi doğrusal harekete
dönüştürmektir.Presin krank miline, biyel kolu
dediğimiz kollarla bağlı bulunan hareketli kafaya
(Koç, slayt) krank milinin eksen kaçıklığı iki katı
kadar doğrusal hareket yaptırılır. (Bir turda) buna
presin kursu (strok) diyoruz. Küçük tonajlı preslerde
bu strok ayarlanabilir özelliktedir. Büyük tonajlı
preslerde kurs (strok) sabit yapılır.Değişik
yükseklikte kalıp bağlamak için ayrıca slayt ayar
mekanizması yapılır. Mekanik presin, slaytın aşağıya
indiği pozisyonda, geri dönüşe geçtiği pozisyona alt
ölü nokta (A,Ö,N), yukarıda durduğu pozisyona üst
ölü nokta (Ü,Ö,N) denir. Kurs boyları, (Krank)
eksantrik mili kurs ayar bileziği ve tespit flanşı
yardımı ile istenen ölçüde ayarlanabilir.
H tipi hidrolik pres kısımları
123456789-
39
Hidrolik silindir
Çekvalfli akış kontrol valfi
4/3 yay geri dönüşlü kapalı yön kontrol valfi
Hidrolik pompa
Emniyet valfi
Elektrik motoru
Filtre
Çek valf
Hidrolik tank
Hidrolik pres yapıları
1- Tek etkili hidrolik presler
2- Çift etkili hidrolik presler
oluşmaktadır. Sürekli çalışan yataklarda, yüksek
basınçlardan kaynaklanan gerilmelerden dolayı, iş
güvenliği açısından makinenin belli periyotlarla
bakımlarının yapılması gerekir.
Tek etkili presler : Pres tablalarından bir tanesinin
hareket ettiği preslerdir. Lastik dediğimiz elastomer
veya kauçuk kalıplarının baskılarında kullanılan pres
tipleridir.
Çift etkili presler : Pres üst tablasının hareket ettiği
alt sabit tablanın içerisinden kalıba hareket verecek
millerin ( TİJ ) hareket ettirilmesini sağlayacak
hidrolik mekanizmanın bulunduğu preslerdir. Sac
kalıplarında ( çekme, sıvama, form ) kalıplarında
yaygın olarak kullanılan preslerdir.
Üç etkili presler : Pres üst tablasının hareket ettiği
alt tablanın içerisinden kalıba hareket verecek
millerin ( TİJ ) hareket ettirilmesini sağlayacak
hidrolik sistemin bulunduğu ve ayrıca üst tabla
içerisinden hareket edebilen teleskobik silindirin
bulunduğu preslerdir. Sac kalıplarında ( çekme,
sıvama, form ) kalıplarında kullanılan preslerdir.
PRESLERDE EMNİYET
Mekanik Sigortalı Presler
Preslerde, değişik sebeplerden dolayı aşırı
yüklenmeler olabilir. Bu yüklenmenin sonucu olarak
pres gövdesi, yataklar, krank mili, kalıp vb. zarar
görebilir. Bu zararları en aza indirmek ya da
tamamen ortadan kaldırmak için kullanılan
yöntemlerden biri mekanik sigortalardır. Mekanik
sigorta, koçbaşlığında, kalıp sapının tam üstüne ve
merkeze gelecek şekilde açılmış olan koç başlığı
içerisindeki yuvaya yerleştirilir. Aşırı yüklenme
anında topuzlu (Elma baş) vida sigortanın orta
kısmına baskı yaparak patlar. Sigorta patladığı anda
pres kuvveti boşa çıkmış olur. Sigortanın dayanımı
maksimum pres vuruş gücünün altın da olmalıdır.
Bakımlar:
Günlük bakımlar
Aylık bakımlar
Yıllık bakımlar olarak belirlenebilir.
Günlük bakımlar
Günlük bakımlarda, makinenin bütün çalışan
kısımlarının yağlanması işlemi yapılır. Makinede
otomatik yağlama sistemi varsa depodaki yağ
seviyesi ve çalışma durumu kontrol edilmelidir.
Sistem el ile yağlanacaksa bütün yağ kanallarına
gereğince yağ doldurulmalıdır. Presin emniyeti
sağlayan bütün donanımı makine çalıştırılmadan
önce kontrol edilmeli, tespit edilen aksaklıklar
giderilmelidir. Makinenin fiziksel temizliği mutlaka
yapılmalıdır.
Aylık bakımlar
Presin kaymalı yatak boşlukları, koçbaşlığı ile
gövde arasındaki kayma boşluğu aylık olarak kontrol
edilmelidir. Presin çalışma güvenliğini sağlayan
sigortaların bakımı mutlaka yapılmalıdır.
Yıllık bakımlar
Pres tezgâhının bütün parçaları sökülerek, rank
mili aşınmaları ve şekil değiştirmeleri, kavrama
sistemi elemanlarının durumu, biyel kolu ve
vidasının durumu, koçbaşlığı, kalıp sapı yuvasının
tablaya olan dikliği, gövde üzerindeki gerilme
noktalarının çatlaklık kontrolü, pirinç geçme
yatakların yenilenmesi, kayış ve kasnakların ve fren
tertibatının durumu, yayların gerginliklerini koruma
durumu kontrol edilir ve makine tekrar çalışır
konuma getirilir.
Hidrolik Sigortalı Presler
Hidrolik preslerde hidrolik sigortalarkullanılmaktadır.
Koçbaşlığa takılan silindirin hidrolik devresine bir
emniyet valfi takılır. Bu valf aşırı yüklenmede
devreye girerek hidrolik devre içerisindeki akışkanı
depoya gönderir. Akışkanın boşalması ile koçbaşlık
üzerindeki baskı kuvveti kalkar. Sonuçta hem
tezgâhımız hem de kalıbımız korunmuş olur.
Tüm bu sigortalar aşırı yüklenmelerde tezgahın
kendisine zarar verecek kuvvetin devre dışı
kalmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Preslerde Günlük, Aylık, Yıllık Bakım
Eksantrik presler genel itibariyle mekanik çalışan
makinelerdir. Çalışan kısımlar ya birbiri üzerinde
doğrusal hareket yaparak kayan yüzeyler ya da
kaymalı yataklarla yataklanmış muylulardan
Preslerde Çalışanın Güvenliği ve Kullanılan
Sistemler
Preslerde çalışmanın çok dikkatli yapılması
gerektiği unutulmamalıdır. Bu alanda en çok
rastlanan iş kazalarının başında el veya kolların
çalışma sırasında kalıp yarımları ve elemanları
arasında kalması olduğu görülmektedir.Bu duruma
genellikle dalgınlık, dikkatsizlik, bilinçsiz çalışma,
gerekli eleman ve koruyucuları kullanmama gibi
nedenleri sıralayabiliriz.
Teknolojinin gelişmesiyle beraber önce çalışanın
güvenliği dikkate alınarak değişik emniyet sistemleri
geliştirilmiş; böylece çalışan ve makineler emniyete
alınmıştır. Bu sistemler hakkında aşağıda gerekli
bilgiler verilecektir.
40
Çift El Kumanda Sistemi
Kalıp Koruma Sistemleri (Sınırlayıcılar)
Preslerde iş yapılırken birinci derecede çalışanın
güvenliğini sağlamak gerekir. Bu güvenlik önlemleri
içerisinde makineye monte edilmiş fiziki koruma
önlemleri vardır. Çift el kumanda sisteminde temel
amacı her iki eli de çalışma alanından uzak tutmaktır.
Sistemde tezgâha monte edilmiş kolları ya da
butonları her iki elimizle çalışma konumuna
getirmedikçe makine çalışmayacaktır. Bu işlemle
çalışma anında çalışanın mutlaka çalışma
konumunda olması sağlanacaktır (Çalışanın iki elini
de meşgul etme esasına dayanır).
Koruma Perdeleri
Çalışma esnasında, çalışma alanının fiziksel
olarak dışarı ile iletişimini kesmek amacı ile çelik
perdeler yapılmaktadır. Bu perdelerin iki amacı
vardır.Birincisi çalışanın, çalışma esnasında iş
ortamına müdahalesini engelleyerek güvenliğini
sağlamak,ikincisi ise kalıptan ya da iş ortamından
çıkabilecek tehlikeli parçaların dışarıya fırlamasını
engellemektir.
Gerek tezgahımızın gerekse çalışanın
uğrayabileceği zararları en aza indirgemek için
gerekli tedbirler alındığı gibi kalıpların da yanlış ayar
ve gelişebilecek hataları engellemek ve kalıp
ayarını kolaylaştırmak için kalıp üzerine kalıp
tasarımcısı tarafından baskı yapılacak alt seviyeyi
sınır kabul edecek ölçüsel metal dayamalar
yerleştirilir bu dayamalar presin bu seviye altına
inmemesine sebep olur. Ayrıca kalıp ayarlarında da
kolaylık sağlar. Bunlara stoper veya sınırlayıcı da
denir. Stoper veya sınırlayıcı mekanik olarak
yapılabildiği gibi sensörler, fotosel gözler, pnömatik
ve elektronik sistemlerde yapılır. Kalıp üst grubunun
istenen değer dışında çalışmalarını engelleyerek
kalıbın hasara uğramasını önlerler. Fotosel gözler
ise kalıpta üretilen parçanın kalıp dışına
atılamadığında devreye girer ve presin çalışmasını
durdurur muhtemel bir arızayı önler.
Kalıpların Prese Bağlanması
Kalıp için belirlenmiş hareket ölçüsü (kurs ) pres
tezgahını krank mili üzerindeki kavrama
Maşalar (Mekanik, Vantuzlu, Manyetik)
gevşetilerek ölçüsüne getirilir ve tekrar bağlantıları
sıkılır. Pres koç başlığı alt ölü noktaya getirilir. Koç
Teknik elemanların çok zor yetiştiği günümüzde
başlığı üzerindeki mapa veya kalıp sapı yuvası
temel ilkemiz her zaman çalışanın güvenliği olacaktır. parçası sökülür ve kalıp koç başlığı altına
Yapılacak en basit bir hata bazen telafisi olmayacak yerleştirilerek koç başlığı kalıp sapı sıkma parçası
sonuçlar doğurabilir. Risk oranı yüksek görülen
monte edilir ve somunları takılır sonra koç başlığı
üretim hatlarında otomasyon sistemler kullanılır. Bu
vidası çevrilerek kalıp sıkıştırılarak koç başlığının
sistemler de mekanik, hidrolik-pnömatik, manyetik
kalıp üst plakası ile tamamen birleştirilerek kalıp sapı
elemanlar kullanılarak yapılır. Çalışanın elleri ile
sıkma parçası somunları sıkılır. Kalıp üst grubu
yapacağı işleri mekanik kollar yapar. Kalıplara
bağlantısı yapılmıştır. Daha sonra kalıp alt grubu
parçaların yerleştirilmesi ve alınmasında maşalar,
pres alt tablasına pabuç bağlama sistemi ile
vantuzlar, manyetik tutucular vb. ekipmanlar
bağlanır.
kullanarak elle müdahale önlenir, muhtemel iş
YANLIŞ BAĞLAMA
DOĞRU BAĞLAMA
kazalarında istenmedik durumlar ile
karşılaşılmaz.
Fotosel Gözler, Uyarıcı Işık ve Sesler
Gelişen teknoloji ile birlikte koruma sistemleri de
değişmeye başlamıştır. Elektronik bir devre ile
kontrol edilen sistemlerde çalışma ortamına çalışma
esnasında yapılacak bir müdahalede sistem
otomatik olarak çalışmayı keser ve yazılı, ışıklı veya
sesli olarak ikaz verir.
Pabuç bağlamada saplama (vida) kalıba yakın
olmalıdır.
PRES OPERATÖRÜ İÇİN KALIP TİPLERİ
1- Kapalı kalıplar
Çalışma Konum Seçici Anahtar ve Sistemler
2- Açık kalıplar
Çalışma esnasında çalışan kişinin baskı işlemini
gerçekleştirebilmesi için makinenin kumanda
panosunu kullanması gerekir. Makinenin özelliğine
uygun ve kalıp bağlama ayar işlemlerinde makine
kumanda panosundan istenen ayarlar yapılarak
ortama uygun çalışma konumları seçilir. Ayarlama
ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra normal
konuma geçilerek üretim yapılır. Genellikle bu
sistemler yüksek tonajlı preslerde kullanılmaktadır
1-Kapalı kalıplar : Kalıp yardımıyla saca yapılacak
olan işlemin kalıp kapalı ortamında yapıldığı
kalıplardır. Bu tip kalıplarda kılavuz plaka ( 4 nolu
parça ) alt gruba bağlıdır. İşlem esnasında operatör
için sakınca yoktur. Bant el yardımıyla ilerletilir ve
pres hareketi için ayak pedalı kullanılır. Pres
operatörü kalıp çalışma alanı içerisine kalıp çalışma
esnasında el sokmamalıdır.
41
yardımıyla maça üzerine yapışan ve şeklini alan
mamül sıcak halde ve elastikiyetinden faydalanılarak
çıkartılır. Conta,
Conta, körük vs. bu yöntemle üretilir.
2
2-Açık
kalıplar : Kılavuz kolonlu kalıp tipleridir. Sac
S
bantın ilerlemesi gözlemlenebilir fakat b
baskı
esnasında kapan
kapanır.
ır. Kılavuz plaka kalıp üst grubuna
bağlıdır ve sıyırıcı plaka ( 7 nolu parça ) ismini
almıştır. Kalıp tasarımcısı sıyırıcı plaka ebatı ile dişi
plaka ebadını aynı
yaparak operatöre el
müdahale alanı
sınırlarını çizmiştir.
Sac bant el ile
ilerletilir ve el hiçbir
zaman çalışma alanı
içine girmez. Prese
hareket ayak pedalı
yardımıyla verilir.
Sıyırıcı plakaların
bulunduğu tüm
kalıplar çekme, form
vs.. bu tip kalıplardır.
kalıplard
Bükme kalıpları :
Baskı esnasında ve
Baskı
baskı sonrasında
tamamen açık kalıplardır. Tüm sac işlemi
gözlemlenebilir. Sac bant halinde değil açınım
tabaka halindedir.
halindedir
Kalıp içerisine sac
maşalar, vantuzlar,
manyetik tutucular
vb. ekipmanlar ile
konur ve alınır.Pres
kesinlikle çift el
kumanda ile
çalıştırılır.
Operatörün de
muhakkak emniyet
kurallarına uyması
gereken kalıp
tipleridir. Bükme
kalıpları bu tip
kalıplardır.
2-b-Açık
Açık ve sıcak
dövme kalıplar
kalıpları : Talaş
kaldırmadan şekil verme amaçlı ısıtılmış
ısıtılmış ( 350 ° C –
1200 ° C ) olan iş parçalarını döverek mamül hale
getiren şahmerdan
diye bilinen C ve H
tipi preslerde yapıl
yapılan
işlem kal
kalıplarıdır.
dır.
Dayanıklılık ve
maliyet azaltma
amaçlı yöntemdir.
Tüm cıvata, somun,
çekiç, krank mili,
piston kolu akslar vs.
bu yöntemle üretilir.
Resimlerde görüldüğü gibi bu tip bükme ve tamamen
açık olan kalıplarda mekanik kol kullanımı sürekli
monoton bir işlem için oldukça gereklidir.
2-a-Açık
Açık ve sıcak
elastomer
kalıplar :Tek etkili
kalıpları
hidrolik preslerde
elastomer ( lastik )
baskı işlemlerinde
pişirilerek mamül hale
getirilen lastik olan
malzemelerin
kalıplarıdır. Gramajlı
ç lastik hamuru
çiğ
kalıp alt gözüne
konarak maça üzerine
kapatılır ve daha
sonra pres
kapatılarak pişme
kapatılarak
süresi beklenir.
beklenir.Süre
Süre
bitiminde baskı
42
BURSA ATATÜRK
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK
LİSESİ
SAC VE HACİM
KALIP RESİM
ÖRNEKLERİ
HİÇBİR ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK,
YALNIZ BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ VARDIR;
ÇALIŞKAN OLMAK!
ATATÜRK
YA HATASIZ KALİTELİ ÜRÜNLER ÜRETİRİZ YA DA MÜŞTERİLERİMİZ;
BUNU BAŞARMA YETENEĞİNE SAHİP BAŞKA BİRİNİ BULURLAR
JOHN R. OPEL
UNUTMAYALIM,
BİR ÜLKENİN GELECEĞİ TEKNİK ELEMANLARIN
YETERLİLİĞİ İLE SINIRLIDIR
HAZIRLAYAN
ADNAN YILMAZ
15
18
14
12 16
10
AA KESİTİ
13
17
9
8
7
B
11
2
1
5
B
BANT GİRİŞİ
BB BAKIŞI
3
6
A
4
Kalıp bağlama sapı
Kalıp üst plakası
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Kolon burcu
Darbe emici plakası
Yay askı civatası
Delme zımbası
Kesme zımbası
Zımba tutucu plakası
Hazır yay
Kolon burcu
Sıyırıcı plaka
Allen (İmpus) cıvata M10x50
Çektirmeli pim Ø12x50
Dayama pimi
Kalıp dişi plakası
Kalıp sütunu
Kalıp alt plakası
1
1
4
4
1
4
1
1
1
4
4
1
4
4
1
1
4
1
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
01-18
01-17
TS 1020/15
01-15
01-14
TS 1020/15
01-12
01-11
01-10
TS1440/1
01-08
01-07
01-06
TS 69/15
01-04
01-03
01-02
01-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Ç1040
Ç1020
Hazır
Hazır
2842
Hazır
2379
2379
Ç1040
Hazır
Hazır
Ç1040
Hazır
Hazır
2379
2379
Hazır
Ç1020
Malzeme
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 52-54 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
KILAVUZ KOLONLU DELME KESME KALIBI
Resim Numarası
S-07-01-18
45
14
17
13
AA KESİTİ
9
11 15
12
16
8
7
10
B
B
BANT GİRİŞİ
2
1
5
BB BAKIŞI
3
6
A
4
Kalıp bağlama sapı
Kalıp üst plakası
Allen (İmpus) cıvata M10x50
Sütun burcu
Darbe emici plakası
Yay askı civatası
Delme zımbası
Kesme zımbası
Zımba tutucu plakası
Hazır yay
Sıyırıcı plaka
Allen (İmpus) cıvata M10x50
Çektirmeli pim Ø12x50
Dayama pimi Ø6x38
Kalıp dişi plakası
Kalıp sütunu
Kalıp alt plakası
1
1
4
4
1
4
1
1
1
4
1
4
4
1
1
4
1
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
02-17
02-16
TS 1020/15
02-14
02-13
TS 1020/15
02-11
02-10
02-9
TS1440/1
02-07
02-06
TS 69/15
02-04
02-03
02-02
02-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Ç1040
Ç1020
Hazır
Hazır
2842
Hazır
2379
2379
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
Hazır
2379
2379
Hazır
Ç1020
Malzeme
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 52-54 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
SIYIRICI PLAKALI DELME KESME KALIBI
Resim Numarası
S-07-02-17
46
16
8
14
12
9
11
10
13
AA KESİTİ
7
15
6
A
3
BANT GİRİŞİ
2
1
AA BAKIŞI
4
5
A
Kalıp bağlama sapı
Kolon burcu
Çektirmeli pim Ø12x50
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Darbe emici plakası
Yan çakı
Delme zımbası
Kesme zımbası
Zımba tutucu plakası
Kalıp üst plaka
Kalıp sütunu
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Çektirmeli pim Ø12x50
Kılavuz plaka
Kalıp dişi plakası
Kalıp alt plakası
4
4
1
4
1
1
1
4
4
1
4
4
4
1
1
1
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
03-16
03-15
TS 69/15
TS 1020/15
03-12
03-11
03-10
03-09
03-08
03-07
03-06
TS 1020/15
TS 69/15
03-03
03-02
03-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
YANÇAKILI DELME KESME KALIBI
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
2842
2379
2379
2379
Ç1020
Ç1020
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
2379
Ç1020
Malzeme
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 52-54 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Resim Numarası
S-07-03-16
47
16
11
9
12
13
14
AA KESİTİ
8
15
10
A
BANT GİRİŞİ
4
2
7
1
AA BAKIŞI
5
6
3
A
Kalıp bağlama sapı
Kolon burcu
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Çektirmeli pim Ø12x50
Delme zımbası
Kesme zımbası
Zımba tutucu plakası
Darbe emici plakası
Kalıp üst plakası
Kalıp sütunu
Allen (İmpus) cıvata M10x50
Çektirmeli pim Ø12x50
Kılavuz plaka
Dayama
Kalıp dişi plakası
Kalıp alt plakası
1
2
4
4
1
1
1
1
1
2
4
4
1
1
1
1
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
04-16
04-15
TS 1020/15
TS 69/15
04-12
04-11
04-10
04-09
04-08
04-07
04-06
TS 69/15
04-04
04-03
04-02
04-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
2379
2379
Ç1040
2842
Ç1020
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
2379
2379
Ç1020
Malzeme
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Sertlik 52-54 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
KILAVUZ PLAKALI DELME KESME KALIBI
Resim Numarası
S-07-04-16
48
17
11
12
15
9
13
AA KESİTİ
10
16
14
B
B
4
BANT GİRİŞİ
8
6
5
2
3
1
BB BAKIŞI
A
7
Kalıp bağlama sapı
Kolon burcu
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Dişi plaka
Üst sıyırıcı plaka
Hazır yay
Delme zımbası
Dişi gövde plakası
Kalıp üst plakası
Kalıp sütunu
Dayama pimi
Yay askı civatası M10x50
Çektirmeli pim Ø12x50
Hazır yay
Zımba tutucu plaka
Kesme zımbası ve delme dişisi
Kalıp alt plakası
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
1
4
4
4
1
1
1
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
05-17
05-16
TS 1020/15
05-14
05-13
TS1440/1
05-11
05-10
05-09
05-08
05-07
05-06
TS 69/15
TS1440/1
05-03
05-02
05-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Ç1020
Hazır
Hazır
2379
Ç1040
Hazır
2379
Ç1040
Ç1020
Hazır
2379
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
2379
Ç1020
Malzeme
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Resim Numarası
BİLEŞİK DELME KESME KALIBI S-07-05-17
49
17
8
14
13
9
11
10
15
AA KESİTİ
7
16
6
A
3
BANT GİRİŞİ
2
1
AA BAKIŞI
4
5
12
A
4
4
1
4
1
1
1
1
4
4
1
4
4
4
1
1
1
Kalıp bağlama sapı
Kolon burcu
Çektirmeli pim Ø12x50
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Darbe emici plakası
Yançakı
Delme zımbası
Delme zımbası
Kesme zımbası
Zımba tutucu plakası
Kalıp üst plaka
Kalıp sütunu
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Çektirmeli pim Ø12x50
Kılavuz plaka
Kalıp dişi plakası
Kalıp alt plakası
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
14-17
14-16
TS 69/15
TS 1020/15
14-13
14-12
14-11
14-10
14-09
14-08
14-07
14-06
TS 1020/15
TS 69/15
14-03
14-02
14-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.07.07 Adnan YILMAZ
01.07.07 Kalıp Bölümü
01.07.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
YANÇAKILI DELME KESME KALIBI
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
2842
2379
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
2379
2379
Ç1020
Ç1020
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
2379
Ç1020
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Malzeme
Sertlik 52-54 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Resim Numarası
S-07-14-17
50
14
11
12
9
10
AA KESİTİ
7
13
8
A
BANT GİRİŞİ
3
2
6
1
AA BAKIŞI
5
4
A
Kalıp bağlama sapı
Kolon burcu
Çektirmeli pim Ø12x50
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Darbe emici plakası
Kesme zımbası
Zımba tutucu plakası
Kalıp üst plakası
Kalıp sütunu
Allen (İmpus) cıvata M10x50
Çektirmeli pim Ø12x50
Kılavuz plaka
Kalıp dişi plakası
Kalıp alt plakası
1
2
4
4
1
1
1
1
2
4
4
1
1
1
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
15-14
15-13
TS 69/15
TS 1020/15
15-10
15-09
15-08
15-07
15-06
TS 1020/15
TS 69/15
15-03
15-02
15-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.01.07 Adnan YILMAZ
01.01.07 Kalıp Bölümü
01.01.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
KILAVUZ PLAKALI FİRESİZ;
KANAL AÇMA VE KESME KALIBI
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
2842
2379
Ç1040
Ç1020
Hazır
Hazır
Ç1040
2379
2379
Ç1020
Malzeme
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 52-54 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Resim Numarası
S-07-15-14
51
18
10
21
17
13
19
AA KESİTİ
15
20
14
16
9
8
B
11
2
12
B
BANT GİRİŞİ
4
1
6
5
BB BAKIŞI
3
A
7
Kalıp bağlama sapı
Kalıp sütun burcu
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Kalıp üst plakası
Darbe emici plakası
İç kasa kalıp sütunu
Yay askı civatası
Hazır yay
Delme zımbası
Kesme zımbası
Pilot pim
Zımba tutucu plakası
İç kasa kolon burcu
Sıyırıcı plaka
Dayama
Allen (İmpus) cıvata M10x50
Çektirmeli pim Ø12x50
İç kasa kolon burcu
Kalıp dişi plakası
Kalıp sütunu
Kalıp alt plakası
1
4
4
1
1
4
4
4
1
1
1
1
4
1
1
4
4
4
1
4
1
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
12-21
12-20
TS 1020/15
12-18
12-17
12-16
12-15
TS1440/1
12-13
12-12
12-11
12-10
12-09
12-08
12-07
12-06
TS 69/15
12-04
12-03
12-02
12-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Ç1040
Hazır
Hazır
Ç1020
Hazır
Hazır
Hazır
Hazır
2379
2379
2379
Ç1040
2379
Ç1040
2379
Hazır
Hazır
2379
2379
Hazır
Ç1020
Malzeme
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Sertlik 52-54 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Sertlik 56-58 HRC
Oxidasyon
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
KILAVUZ KOLONLU DELME KESME KALIBI
Resim Numarası
S-07-12-21
52
16
15
13
11
14
12
9
17
AA KESİTİ
19
10
3
D 18
D
BANT GİRİŞİ
8
2
1
4
7
A
6
5
Kolon burcu
Sıyırıcı plakası
Allen (İmpus) cıvata M10x50
Hazır yay Ø32-Ø16x86
Yay askı civatası M10x60
Bükme erkek zımbası
Delme zımbası
Ayırma zımbası
Delme zımbası
Zımba tutucu plakası
Kalıp üst plakası
Kalıp sütunu
Çektirmeli pim Ø12x50
Allen (İmpus) cıvata M10x50
Çektirmeli pim Ø12x50
Allen (İmpus) cıvata M10x50
Dayama plakası
Kalıp dişi plakası
Kalıp alt plakası
4
1
4
4
4
1
1
1
1
1
1
4
2
4
4
4
1
1
1
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
08-19
08-18
08-17
TS1440/1
08-15
08-14
08-13
08-12
08-11
08-10
08-09
08-08
08-07
08-06
TS 69/15
08-04
08-03
08-02
08-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Hazır
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
2842
2379
2379
2379
Ç1040
Ç1020
Hazır
Hazır
Hazır
Hazır
Hazır
2379
2379
Ç1020
Malzeme
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Sertlik 54-56 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
DELME AYIRMA BÜKME ARDIŞIK KALIBI
Resim Numarası
S-07-08-19
53
A
B
36
16
6
1
37
24
7 13 33
21
9
34 5
11
30
14 12
27
3
31
2
28
4 15
29
10
26
8
25
32
35
23
B
BB BAKIŞI
1
19
18
17
20
22
AA KESİTİ
1:1
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
Sayı
8
8
2
2
2
1
4
4
4
1
2
1
1
12
2
4
1
4
8
4
4
4
4
4
4
2
2
4
4
2
8
2
2
1
2
1
1
Malzeme
1
Açıklamalar
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 56-58 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 56-58 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 56-58 HRC
S-07-13-37
Resim Numarası
54
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Parça No
Sayı
Montaj No
İmza
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1040
Ç1040
Hazır
2379
2379
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
Hazır
Hazır
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1040
2379
Hazır
2379
Hazır
2379
2379
2379
2379
Ç1020
Ç1020
Hazır
2379
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TS 69/15
TS 1020/15
13-32
TS 69/15
TS 1020/15
13-32
13-31
TS 1020/15
13-29
13-28
13-27
13-26
13-25
TS 1020/15
13-23
13-22
13-21
13-20
TS 1020/15
13-18
TS1440/1
13-16
13-15
TS 1020/15
13-13
13-12
13-11
13-10
TS 1020/15
13-08
TS 1020/15
13-06
13-05
13-04
13-03
13-02
13-01
KAMLI DELME KALIBI
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
Adı ve Açıklamalar
Çektirmeli pim Ø12x50
Allen (İmpus) cıvata M10x30
Yan kam kızağı
Çektirmeli pim Ø12x50
Allen (İmpus) cıvata M10x30
Alt grup dayama parçası
Kalıp bağlama sapı
Allen (İmpus) cıvata M10x30
Yay askı civatası
Hazır yay
Delme zımbası
Zımba tutucu plakası
Üst sıyırıcı plakası
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Kam zımbası
Kalıp sütun burcu
Kalıp üst plakası
Kalıp sütunu
M12 somun
M12 pul
Hazır yay
M12 saplama
Hazır yay
Allen (İmpus) cıvata M10x30
Yay askı civatası
Sıyırıcı plakası
Zımba tutucu plakası
Delme zımbası
Allen (İmpus) cıvata M10x40
Kam plakası
Allen (İmpus) cıvata M10x30
Kam dayama plakası
Kızak plakası
Üst kalıp dişi plakası
Kalıp dişi plakası
Dişi gövde
Kalıp alt plakası
14
11
13
16
AA KESİTİ
9
15
12
A
10
5
3
2
8
7
6
1
4
AA BAKIŞI
A
1
2
2
4
1
1
1
1
2
4
4
1
1
2
2
1
Kalıp sapı
Kolon burcu
Çektirmeli pim Ø12x50
Allen (İmpus) cıvata M10x50
Erkek bükme zımbası
Hazır yay Ø32-Ø16x36
Üst çıkarıcı pimi
Kalıp üst plakası
Kalıp sütunu
Allen (İmpus) cıvata M10x50
Çektirmeli pim Ø12x50
Dişi bükme plakası
Hazır yay
Alt baskı ve çıkarıcı plakası
Darbe emici plakası
Kalıp alt plakası
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
06-16
06-15
06-14
TS 69/15
06-12
06-11
TS1440/1
06-09
06-08
06-07
TS 69/15
06-05
TS1440/1
06-03
06-02
06-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Hazır
Hazır
Hazır
Hazır
2842
Hazır
2379
Ç1020
Hazır
Hazır
Hazır
2842
Hazır
2379
2379
Ç1020
Malzeme
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 54-56 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 54-56 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
ETEKLİ U BÜKME KALIBI
Resim Numarası
S-07-06-16
55
9
7
AA KESİTİ
5
8
6
D
D
4
3
2
1
DD BAKIŞI
A
1
2
4
1
1
2
4
1
1
Kalıp sapı
Kolon burcu
Allen (İmpus) cıvata M10x50
Erkek bükme plakası
Kalıp üst plakası
Kalıp sütunu
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Dişi bükme plakası
Kalıp alt plakası
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
07-09
07-08
07-07
07-06
07-05
07-04
TS 1020/15
07-02
07-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Hazır
Hazır
Hazır
2842
Ç1020
Hazır
Hazır
2842
Ç1020
Malzeme
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 54-56 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 54-56 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
ETEKLİ V BÜKME KALIBI
Resim Numarası
S-07-07-09
56
22
20
18
16
21
17
15
19
23
7
2
6
4
8
3
1
9
5
10
11
12
14
1. OPERASYON
13
4
2
4
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
4
4
4
1
1
1
Kolon burcu
M10 Somun
Allen (İmpus) cıvata M10x30
Kalıp sapı
Üst baskı ve çıkarıcı
M10 Gijon
Allen (İmpus) cıvata M8x40
Çevre kesme ve çekme zımbası
Kalıp üst plakası
M18 Somun
M18 pul
Alt yay baskı plakası
Baskı yayı
M18 Gijon
Üst yay baskı plakası
Kalıp sütunu
Merkezleme ve sıyırıcı plakası
Yay askı civatası
Allen (İmpus) cıvata M10x30
İtici pim
Zımba tutucu plakası
Erkek çekme zımbası
Kalıp alt plakası
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
10-23
TS 1020/15
TS 1020/15
10-20
10-19
10-18
10-17
10-16
10-15
TS 1020/15
10-13
10-12
10-11
10-10
10-09
10-08
10-07
10-06
TS 1020/15
10-04
10-03
10-02
10-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1040
Hazır
Hazır
2379
Ç1020
Hazır
Hazır
Ç1040
Hazır
Hazır
Ç1040
Hazır
2379
Ç1040
Hazır
2379
Ç1040
2379
Ç1020
Malzeme
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
I. ÇEKME OPERASYONU KALIBI
Resim Numarası
S-07-10-23
57
24
20
21
22
17
19
25
18
10
23
7
8
9
2
4
6
3
1
5
12
11
13
14
15
16
1. OPERASYON
2. OPERASYON
Kolon burcu
M10 Somun
Üst baskı ve çıkarıcı
Allen (İmpus) cıvata M10x30
Kalıp sapı
M10 Gijon
Allen (İmpus) cıvata M8x40
Çevre kesme ve çekme zımbası
Kalıp üst plakası
M18 Somun
M18 pul
Alt yay baskı plakası
Baskı yayı
Üst yay baskı plakası
M18 Gijon
Kalıp sütunu
Yay askı civatası
Baskı ve merkezleme plakası
Baskı ve merkezleme plakası
Hazır yay Ø32-Ø16x86
Allen (İmpus) cıvata M10x30
İtici pim
Zımba tutucu plakası
Erkek çekme zımbası
Kalıp alt plakası
4
2
1
4
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
4
4
1
1
1
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
11-25
11-24
11-23
TS 1020/15
11-21
11-20
11-19
11-18
11-17
TS 1020/15
11-15
11-14
11-13
11-12
11-11
11-10
11-09
11-08
11-07
TS1440/1
TS 1020/15
11-04
11-03
11-02
11-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
II. ÇEKME OPERASYONU KALIBI
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Hazır
Hazır
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
Hazır
2379
Ç1020
Hazır
Hazır
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
2842
2842
Hazır
Hazır
2379
Ç1040
2379
Ç1020
Malzeme
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 54-56 HRC
Sertlik 54-56 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Resim Numarası
S-07-11-25
58
26
22
24
23
19
21
27
20
10
25
7
8
9
2
3
4
5
1
6
12
13
14
15
16
17
18
11
1. OPERASYON
2. OPERASYON
Kolon burcu
M10 Somun
Üst baskı ve çıkarıcı
Allen (İmpus) cıvata M10x30
Kalıp sapı
M10 Gijon
Allen (İmpus) cıvata M8x40
Çevre kesme ve çekme zımbası
Kalıp üst plakası
M18 Somun
M18 pul
Alt yay baskı plakası
Küçük baskı yayı
Büyük baskı yayı
Üst yay baskı plakası
Üst yay baskı plakası
M18 Gijon
Kalıp sütunu
Yay askı civatası
Baskı ve merkezleme plakası
Baskı ve merkezleme plakası
İtici pim
Allen (İmpus) cıvata M10x30
İtici pim
Zımba tutucu plakası
Erkek çekme zımbası
Kalıp alt plakası
4
2
1
4
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
4
4
4
1
1
1
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
16-27
16-26
16-25
TS 1020/15
16-23
16-22
16-21
16-20
16-19
TS 1020/15
16-17
16-16
16-15
16-14
16-13
16-12
16-11
16-10
16-09
16-08
16-07
16-06
TS 1020/15
16-04
16-03
16-02
16-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.09.07 Adnan YILMAZ
01.09.07 Kalıp Bölümü
01.09.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
II. ÇEKME OPERASYONU KALIBI
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Hazır
Hazır
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
Hazır
2379
Ç1020
Hazır
Hazır
Ç1040
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
2842
2842
2379
Hazır
2379
Ç1040
2379
Ç1020
Malzeme
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 54-56 HRC
Sertlik 54-56 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Resim Numarası
S-07-16-27
59
24
25
26
22
18
21
19
20
16
27
17
8
23
7
6
3
2
9
1
11
5
4
12
13
14
15
10
Kolon burcu
M10 Somun
Allen (İmpus) cıvata M10x30
Kalıp sapı
Üst baskı ve çıkarıcı
M10 Gijon
Yay askı civatası
Hazır yay Ø32-Ø16x86
Sıyırıcı plaka
Allen (İmpus) cıvata M8x40
Çevre kesme ve çekme zımbası
Kalıp üst plakası
M18 Somun
M18 pul
Alt yay baskı plakası
Baskı yayı
Üst yay baskı plakası
M18 Gijon
Kalıp sütunu
Allen (İmpus) cıvata M10x50
Dişi plaka
Sıyırıcı plaka
Çektirmeli pim Ø12x50
İtici pim
Dişi gövde plakası
Erkek çekme zımbası
Kalıp alt plakası
4
2
4
1
1
1
4
4
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
4
4
1
1
4
4
1
1
1
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
09-27
09-26
09-25
09-24
09-23
09-22
09-21
TS1440/1
09-19
09-18
09-17
09-16
TS 1020/15
09-14
09-13
09-12
09-11
09-10
09-09
09-08
09-07
09-06
TS 69/15
09-04
09-03
09-02
09-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
Hazır
2379
Ç1020
Hazır
Hazır
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
2379
2842
Hazır
2379
Ç1040
2379
Ç1020
Malzeme
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 52-54 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
ÇEVRE KESME VE ÇEKME KALIBI
Resim Numarası
S-07-09-27
60
EL ENJEKSİYON
HAZNE VE MEME GRUBU
5
2
KALIP
4
MENGENE
1
3
ÜRÜN
DİŞİ PLAKA
KALIP
AÇILMA
ÇİZGİSİ
MAÇA
SIYIRICI PLAKA
MAÇA BAĞLAMA
PLAKASI
YOLLUK GİRİŞİ
Dişi plaka
Sıyırıcı plaka
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Maça
Kalıp alt plakası
4
1
1
1
1
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
01-05
01-04
TS 1020/15
01-02
01-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
5
4
3
2
1
Parça No
Ç1040
Ç1040
Hazır
Ç1040
Ç1040
Malzeme
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
PLASTİK EL ENJEKSİYON KALIBI
( BASKI VE ÇALIŞMA AŞAMALARI )
Resim Numarası
H-07-01-18
61
DİŞİ ÇEKİRDEK
DİŞİ GÖVDE
ÜST MAÇA
YOLLUK
YOLLUK BİLEZİĞİ
ALT PLAKA
KAYIT (PARELEL)
GERİ İTİCİ ZIMBA
DESTEK PLAKASI
MAÇA
MERKEZLEME BURCU
ÜRETİLEN MAMÜL
MERKEZLEME SÜTUNU
ÜST PLAKA
YATIK PLASTİK ENJEKSİYON KALIBI ELEMANLARI VE İSİMLENDİRİLMELERİ
İTİCİ DESTEK PLAKASI
İTİCİ ZIMBA
TUTUCU PLAKASI
YOLLUK ÇEKİCİ ZIMBA
İTİCİ ZIMBA
ALT MAÇA
MAÇA PLAKASI
K.A.Ç.
62
2
17
22
21
AA KESİTİ
19
20
18
K.A.Ç.
16
4
5
6
3
13
9
8
10
7
11
15
14
A
12
Yolluk
Dişi Çekirdek
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Oring
Üst dişi gövde
Kolon burcu
Şapka itici başlığı
Sıyırıcı plaka
Allen (İmpus) cıvata M10x100
Kalıp alt plakası
Kayıt
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Zımba tutucu bağlama plakası
Göbek itici zımbası
Hazır yay Ø32-Ø16x86
Sıyırıcı plaka itici zımbası
İtici zımba tutcu plakası
Allen (İmpus) cıvata M8x25
Kalıp sütunu
Kolon burcu
Maça bağlantı plakası
Maça
Kalıp alt plakası
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
4
1
1
1
4
1
4
4
4
1
1
1
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
05-22
05-21
TS 1020/15
05-20
05-19
05-18
05-17
05-16
TS 1020/15
05-14
05-13
TS 1020/15
05-11
05-10
TS1440/1
05-08
05-07
TS 1020/15
02-05
02-04
02-03
02-02
02-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
SIYIRICILI PLAKALI
YATIK PLASTİK ENJEKSİYON KALIBI
22
21
16
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Ç1040
Ç1040
Hazır
Hazır
Ç1040
Hazır
Ç1040
Ç1040
Hazır
Ç1040
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1020
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1020
Ç1040
Ç1020
Malzeme
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Resim Numarası
H-07-02-22
63
21
18
22
3
20
19
K.A.Ç.
17
6
1
4
5
2
7
12
8
11
10
9
14
13
16
A
15
1
4
1
4
1
1
8
1
4
1
4
14
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
Sayı
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
1:1
Yolluk
Allen (İmpus) cıvata M10x30
Üst plaka
Kalıp sütunu
Üst maça
Üst dişi plakası
Allen (İmpus) cıvata M10x100
Alt plaka
Allen (İmpus) cıvata M10x100
Çıkarıcı grubu destek plakası
Geri itici zımba
İtici zımba
Yolluk çekici ve itici zımbası
İtici zımba tutucu plakası
Kayıt plakası
Destek plakası
Kolon burcu
Allen (İmpus) cıvata M8x25
Dişi plaka
Orta maça
Maça
Dişi gövde
04-22
TS 1020/15
04-20
04-19
04-18
04-17
TS 1020/15
04-15
TS 1020/15
04-13
04-12
04-11
04-10
04-09
04-08
04-07
04-06
TS 1020/15
04-04
04-03
04-02
04-01
Montaj No
Adı ve Açıklamalar
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
İmza
Sayı
1
İTİCİ ZIMBA ÇIKARICILI
YATIK PLASTİK ENJEKSİYON KALIBI
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Parça No
Ç1040
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1040
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1040
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1020
Ç1040
Ç1040
Malzeme
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Açıklamalar
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Resim Numarası
H-07-04-22
64
A
20
11
10
8
6
7
1
15
19 18 17
B
16
13
21
22
25
24
28
27
BB BAKIŞI
12
9
5
4
3
2
14
23
26
B
AA KESİTİ
1:1
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
Sayı
1
4
4
2
4
1
1
4
2
4
2
1
1
8
1
2
4
1
4
1
4
4
1
4
2
1
1
1
Malzeme
1
Açıklamalar
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
H-07-03-28
Resim Numarası
65
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Parça No
Sayı
Montaj No
İmza
Ç1040
Hazır
Ç1040
2379
2379
Ç1040
Hazır
Hazır
2379
Hazır
Hazır
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
Ç1040
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1020
Ç1040
Ç1020
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
03-28
03-27
03-26
03-25
03-24
03-23
03-22
03-21
03-20
03-19
03-18
03-17
03-16
TS 1020/15
03-14
03-13
TS 1020/15
03-11
TS 1020/15
03-09
03-08
03-07
03-06
03-05
03-04
03-03
03-02
03-01
İTİCİ ZIMBA ÇIKARICILI KAMLI
YATIK PLASTİK ENJEKSİYON KALIBI
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
Adı ve Açıklamalar
Kalıp sütunu burcu
Allen (İmpus) cıvata M10x30
Üst plaka
Kam mili
Yolluk
Üst dişi gövde
Allen (İmpus) cıvata M8x20
Kalıp sütunu
Kam plakası kayıtları
M12 somun
M12 pul
Hazır yay
M10 Saplama
Allen (İmpus) cıvata M8x20
Yay destek plakası
Sağ sol kam plakası
Allen (İmpus) cıvata M10x90
Alt plaka
Allen (İmpus) cıvata M8x25
Çıkarıcı grubu destek plakası
Zımba tutucu plakası
İtici zımba
Yolluk itici ve çekici zımbası
Geri itici zımbaları
Yan kayıtlar
Destek plakası
Maça bağlantı plakası
Maça
A
9
16
B
6
12
B
10
8
26
CC BAKIŞI
13
4
1
11
C
25
3
C
AA KESİTİ
2
17
1:1
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
Sayı
6
4
1
1
1
1
8
1
2
1
10
1
1
8
1
6
1
1
1
1
8
1
4
4
1
1
21
22
Malzeme
1
Açıklamalar
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 56-58 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 56-58 HRC
Oxidasyon
Sertlik 56-58 HRC
M-07-05-28
Resim Numarası
66
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Parça No
Sayı
Montaj No
SIYIRICI PLAKALI VE İTİCİ ZIMBALI
İKİ GÖZLÜ METAL ENJEKSİYON KALIBI
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
Adı ve Açıklamalar
Hazır
2379
2344
Ç1040
2344
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1040
2344
Hazır
Ç1040
2344
2344
2344
2344
2344
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
2344
Hazır
Hazır
2344
Ç1040
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
20
19
18
7
5
TS 1020/15
05-25
05-24
05-23
05-22
TS 1020/15
TS 1020/15
05-19
05-18
05-17
TS 1020/15
05-15
05-14
05-13
05-12
05-11
05-10
05-09
05-08
05-07
TS 1020/15
05-05
05-04
05-03
05-02
05-01
İmza
14
Allen (İmpus) cıvata M10x30
Kalıp sütunu burcu
Yolluk burcu
Kalıp üst plakası
Dişi plakası
Allen (İmpus) cıvata M10x40
Allen (İmpus) cıvata M10x100
Kalıp alt plakası
Sağ-sol kayıtlar
Orta maça
Allen (İmpus) cıvata M8x30
Çıkarıcı grubu destek plakası
Yolluk çekici ve itici zımbası
Geri itici zımbaları
Yolluk çıkarıcı zımbaları
Parça çıkarıcı zımbaları
Orta sıyırıcı burcu
Çıkarıcı zımba plakası
Hazır yay
Kalıp destek plakası
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Sıyırıcı plaka
Kalıp sütunu burcu
Kalıp sütunu
Maça
Maça bağlantı plakası
15
24
23
BB KESİTİ
K.A.Ç.
A
K.A.Ç.
10
4
9
6
3
2
5
1
8
7
AA KESİTİ
1:1
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
Adı ve Açıklamalar
Sayı
Malzeme
1
Açıklamalar
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
S-07-06-10
Resim Numarası
67
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Parça No
Sayı
Montaj No
İmza
T. mil
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1040
Ç1040
Ç1040
Ç1020
Ç1020
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
06-10
TS 1020/15
06-08
06-07
06-06
06-05
06-04
06-03
06-02
06-01
69 GÖZLÜ LASTİK (TERMOSET PLASTİK)
O RİNG KALIBI
Adı
Tarih
01.07.07 Adnan YILMAZ
01.07.07 Kalıp Bölümü
01.07.07 Kalıp Bölümü
El tutamakları
Havşa başlı allen civata
Lastik kalıp dişi sütunu
Lastik kalıp erkek sütunu
Kalıp alt plakası
Kalıp üst plakası
Alt dişi çekirdek
Üst dişi çekirdek
Üst dişi gövde plakası
Alt dişi gövde plakası
4
138
1
4
1
1
69
69
1
1
A
6
7
1
2
3
4
5
A
AA BAKIŞI
BB KESİTİ
B
B
1:1
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
Sayı
8
1
1
10
2
2
2
2
2
2
Malzeme
1
Açıklamalar
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
S-07-07-32
Resim Numarası
68
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Parça No
Sayı
Montaj No
İmza
Hazır
Ç1020
Ç1020
Hazır
Ç1040
Ç1040
Ç1040
Ç1040
Ç1040
Ç1040
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
TS 1020/15
07-09
07-08
TS 1020/15
07-06
07-05
07-04
07-03
07-02
07-01
9
8
TERMOSET PLASTİK KALIBI
( VİTES KÖRÜĞÜ LASTİK )
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
Adı ve Açıklamalar
Allen (İmpus) cıvata M10x60
Kalıp alt plakası
Kalıp üst plakası
Allen (İmpus) cıvata M10x200
Maça
Arka dişi plakası
İç arka dişi plakası
İç orta dişi plakası
İç ön dişi plakası
Ön dişi plakası
10
BURSA ATATÜRK
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
11. SINIF
TEMEL SAC METAL KALIPLARI İMALATI DERSİ
İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
KENDİNE GÜVENME
ÖĞRENCİ DERS ARAÇ GEREÇLERİ
12345678910 -
ATELYE İÇİN İŞ ÖNLÜĞÜ ( RENK :TEK. LİSE
- EML
İŞ GÖZLÜĞÜ
FLAŞ BELLEK ( ….. gb )
HESAP MAKİNESİ ( MÜHENDİSLİK HESAPLAMA YAPABİLEN )
KIRMIZI TÜKENMEZ KALEM ( PİLOT )
MAVİ TÜKENMEZ KALEM ( PİLOT)
KURŞUN KALEM
SİLGİ
MODÜL KİTAPÇIKLARI ( HACİM )
40 SAYFALIK KARELİ HARİTA METOD DEFTERİ
)
UNUTMAYALIM ;
BİR ÜLKENİN GELECEĞİ TEKNİK ELEMANLARIN YETENEKLERİ İLE SINIRLIDIR
HAZIRLAYAN
ADNAN YILMAZ
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
TEMEL SAC METAL KALIPLARI DERSİ ATELYE GENEL İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
1
Atelyede uygun iş elbisesi ile çalışılacağını biliniz. İş elbisenizi belirli aralıklarla temizletiniz.
2
Kişisel iş güvenliği aletlerinizi sürekli yanınızda bulundurunuz.
3
Atelye ye zamanında geliniz.Çalışma zamanınızı iyi ve verimli kullanınız.İş ciddiyetine sahip olunuz
4
Tertip düzen ve temizliğe önem veriniz. Tezgah takım ve aletlerini gerektiği yerlerde kullanınız
5
Bağırarak konuşmayınız, şakalaşmayınız, koşmayınız.İş elbisesi cebinizde kesici aletler
bulundurmayınız. Atelyede üzerinizde yüzük, kolye, saat bulundurmayınız.
6
Bilmediğiniz alet ve tezgahları kurcalamayınız. Kendi başınıza tezgahları çalıştırmaya kalkmayınız.
7
Sorumlu olmadığınız çalışan tezgahlara her ne amaçla olursa olsun müdahale etmeyiniz.
8
El aletlerini doğru kullanınız. Üzerinize zimmetli el aletlerinizi işi bitince takımhaneye teslim ediniz.
9
Arızalı el aletlerini kullanmayınız. Sapsız ve sapı kırık, aşınmış, uygun olmayan el aletlerini
kullanmayınız.Çizecek, pergel, tornavida gibi sivri uçları cepte taşımayınız.
10 Kullandığınız kesici aletlerle, ölçü aletlerini aynı yerde bulundurmayınız.
11 Eğeleri dişleri birbirine sürtecek şekilde bırakmayınız. Birbirine vurmayınız.
12 İş parçalarının çapaklarını elinizi yaralamamak için eğe ile alınız.
13 Atelyede gürültülü olarak çalışmayınız. Gerekmeyen açıklama yapmayınız.
15 Mengene kolu ile oynamayınız. Mengeneyi çenelerini gereksiz yere sıkmaya çalışmayınız.
16 Mengenede ve iş parçasında bulunan talaşları üfleyerek değil üstübü temizleyiniz.
17 Kumpas, gönye gibi ölçü aletlerini kılıflarına koyunuz.
18
Çekici kullanmadan önce sapın sağlamlığını kontrol ediniz.Çekiç sapını çekice yakın yerden tutmayınız.
Yağlı ve kirli ellerle çalışmayınız ve çekiç kullanmayınız.
19 El testeresini doğru kullanmayı öğreniniz.Testere laması eğilmeye bükülmeye dayanıklı değildir
20 Ağız kısmı bozulan keskileri kullanmayınız.Ağızı kör olan keskileri biletiniz
21 Küçük parçaları avucunuzda vidalamayınız.Ucu tornavida ağızına uyan tornavida kullanınız
22 Eğeleri sapsız kullanmayınız.Eğeleri düşürmeyiniz.Eğeyi mengene ağızına sürmeyiniz
23 Somun veya civataya uygun anahtar kullanınız.Anahtarla kesinlikle vurarak sökmeye çalışmayınız.
25 Teneffüslerde ve paydosta atelyeyi boşaltınız. Paydos saatinde temizliği gerektiği gibi yapınız
26 Atelye düzenine dikkat ediniz. Atelyeden izin almadan ayrılmayınız
27 Tereddütlerinizi öğretmeninize sorunuz. Unutmayınız iş güvenliği sizin güvenliğinizdir.
DERS ÖĞRETMENLERİNİN ADI SOYADI
İMZA
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
TARİH
12-
SINIF
3-
NO
İMZA
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
TEMEL SAC METAL KALIPLARI DERSİ MATKAP TEZGAHI İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
Matkap tezgahını çalıştırmadan önce otomatik kumanda kollarını ve devir değiştirme kolarını
1 kontrol ediniz. Bilmediğiniz makineyi kullanmayınız.
Herhangi bakım anında tezgahın görülür kısmına ''dikkat arızalıdır'' veya ''bakım var'' levhasını
2 asınız.Matkap tezgahını ve çevresini temiz tutunuz.
3 Delme işlemi esnasında tezgah tablasına zarar vermeyecek şekilde takoz kullanınız.
İş elbisesi üzerinize uygun olmalı. Kolların manşet kısımları matkaba sarılmayacak şekilde kısa ve
4 lastikli olmalıdır. Talaşlara karşı çalışırken sürekli iş güvenliği gözlüğü kullanınız.
Saçlarınız uygun şekilde olmalı aksi halde matkap tezgahının dönen aksamı tarafından sarılarak
5 kopartılabilir. Parmaklarınızı dönen makine parçalarından koruyunuz..
6 Çalışan matkap tezgahından matkap ucu söküp takmaya çalışmayınız.
7 Mandren anahtarı işi bitince mandrenden sökünüz.
8 Matkap tezgahı çalışırken konik mil yatağını temizlemeye çalışmayınız.
9 Matkap tezhagı tablası üzerinde üstübü, bez asla bulundurmayınız. Sarma işlemi yapabilir.
10 İnce ve küçük parçaları mengene ile bağlamadan delme işlemi yapmayınız.
11 Büyük matkapla delik delerken mengenenin tablaya bağlı olmasına dikkat ediniz.
12 Matkap tezgahına ve çalışan hiçbir tezgaha yaslanmayınız
14 Dönen kesici takımların keskin köşelerine parmakları sürmeyiniz yaralanabilirsiniz.
15 Yumuşak malzemelere delik delerken sivri uçlu matkap kullanmayınız
16 Tezgah çalışırken dişlilerden devir değiştirmeye kalkışmayınız.
17 Tezgah başında dik durarak fırlayan talaşlardan göz, yüz, bedeninizi koruyunuz.
Matkap ucu delinen parçanın altından çıkış esnasında ilerlemeyi azaltınız, Aksi halde matkap iş
18 parçasını kapabilir. Bu da el yaralanmalarına sebep olabilir.
19 Delme esnasında uygun soğutma sıvısı ile matkabı soğutunuz.
20 Matkaptan çıkan talaşların elinizi yaralamamasına dikkat ediniz ve el ile temizlemeyiniz.
Matkabı helisel olukların bittiği yerden daha derine delme gerekirse sık sık çıkartıp talaşları dışarı
21 atmalısınız. Talaşların oluklarda sıkışması kalması matkabın kırılmasına sebep olur.
23 Tereddütlerinizi öğretmeninize sorunuz. Unutmayınız iş güvenliği sizin güvenliğinizdir.
DERS ÖĞRETMENLERİNİN ADI SOYADI
İMZA
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
TARİH
1-
2-
SINIF
3-
NO
İMZA
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
TEMEL SAC METAL KALIPLARI DERSİ FREZE TEZGAHI İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
1
Tezgahı kullanmayı öğrenmeden çalıştırmaya kalkmayınız bu bilgi kaza anında tezgahı
derhal durdurabilmek için önemlidir.
2 İş parçasını emniyetli bir şekilde bağlayınız. İş güvenliği gözlüğü kullanınız.
3 Hareket halindeki tabla üzerine elinizi koymayınız ve tezgah üzerine eğilmeyiniz.
4 Tezgah çalışırken millerin devrini değiştirmeyiniz.
5 Hareket halindeki freze çakılarından ellerinizi koruyunuz
6 Tezgah ana motoru çalışırken malafa somunun gevşetip sıkmayınız
7 Dönen freze çakısı üzerine el uzatmayınız
8 Uygun olmayan anahtar ve diğer avadanlıkları kullanmayınız
Büyük anahtarları kullanırken dengeli tutunuz. Anahtarın kayması veya somun gevşemesi
9
kazaya sebep olabilir,
Freze çakısı dönerken iş parçasını yerleştirmeye ayarlamaya ölçme ve kontrol yapmaya
10
kalkışmayınız
11 Dönen freze çakısından üstübü ve bezleri uzak tutunuz ve bunların yerine fırça kullanınız
12 Frezede çalışırken talaşları el veya parmakla temizlemeyiniz.
13
İnce testere frezeleri kullanırken iş parçasının esnemediğinden emin olunuz kırılan testere
freze kazaya sebep olabilir.
14 Freze çakısı dönerken tezgah başından ayrılmayınız
15
Parmak ve alın frezeleri çıkartırken bir bez kullanınız böylece ellerinizin kesilmesini
önlemiş olursunuz.
16 Uygun iş elbisesi giyiniz. Bol ve yırtık elbiseleri kullanmayınız.
17 Tezgahta işiniz bitince otomatik kollarını boşa alınız
18 Başka bir arkadaşınızın tezgahı çalıştırıp durdurmasına izin vermeyiniz.
19
Tezgahta doğabilecek herhangi bir arızayı hemen ilgili öğretmene haber veriniz. Arızayı
kendiniz gidermeye çalışmayınız.
20 Tezgahın kendisini ve çevresini temiz ve düzenli tutunuz.
TEZGAHLARI KORUYUNUZ VE ZARAR VERMEYİNİZ.
BU MİLLET MALININ AİLENİZİN VERDİĞİ VERGİLERLE ALINDIĞINI UNUTMAYINIZ
DERS ÖĞRETMENLERİNİN ADI SOYADI
İMZA
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
TARİH
12-
SINIF
3-
NO
İMZA
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
TEMEL SAC METAL KALIPLARI DERSİ TORNA TEZGAHI İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
1 Tezgahı kullanmadan önce kumanda sistemlerini nasıl çalıştığını öğreniniz.
2
3
4
5
Tezgah çalışırken üzerine eğilmeyiniz dik durunuz
Çalışma anında tezgah arabasının sağında durarak kumanda ediniz.
Tezgah başında dalgın durmayınız konuşmayınız, şakalaşmayınız.
Tezgah çalışırken başından ayrılmayınız.Tezgahın çevresini temiz tutunuz
6 Çalışan tezgahın civatalarını sıkmaya veya sökmeye çalışmayınız.
7 Çalışma anında çıkan talaşları tezgahı durdurup talaş kancası ile temizleyiniz.
8 Dönen iş parçasına elinizi sürmeyiniz. Sapsız eğeleri torna tezgahında kullanmayınız.
Tezgahta çalışırken emniyet camlarını indiriniz. Tezgah kızakları üzerine iş, kesici alet ,
9
ölçü aleti koymayınız.İş güvenliği gözlüğü kullanınız.
10 İş elbiseleri yırtık ve sökük ve bol olmamalıdır.Kılık kıyafetimiz üzerinize uygun olmalıdır.
11 Tezgahta çalışırken kravatınızı çıkardığınızdan emin olunuz
12 Saçlarınızı öğrenciye yakışır şekilde kestiriniz uzun saçlar çalışma anında sorun yaratabilir
13 Çalışma anında yüzük kolye saat gibi eşyalar takılmamalıdır.
14 İş elbiselerinin ceplerine sivri uçlu araçlar koymayınız.
15 Tezgahı çalıştırmadan önce makas ve otomatik kolunun boşta olduğunu aynanın sıkılı olduğunu
kontrol ediniz
16 Çalışırken araba tespit civatasının sıkılı olup olmadığını kontrol ediniz.
17 Dönen iş parçasının kızağa çarpıp çarpmadığını önceden aynayı el ile çevirerek kontrol ediniz
18 Kalemi kalemliği ve iş parçasını tespit etmeden talaş vermeyiniz.
19
Ayna üzerinde sıkma anahtarı bırakmayınız. Tezgah çalışırken hız değiştirmeye
kalkmayınız
İş parçası dönerken ölçme işlemi kesinlikle yapmayınız.Ayna değiştirirken kızaklar üzerine takoz
20 koyunuz
21
Tezgah çalışırken iş fener mili arkasına çıkmamalıdır. Zorunluk halinde düşük devirle
çalışarak tedbir alınız.
22 Tezgah çalışırken çıkardığı normal ses değişikse öğretmeninize haber veriniz
23 Tezgahın aynası ağırsa söküp takma sırasında arkadaşlarınızdan yardım isteyinmiz.
25 Tereddütlerinizi öğretmeninize sorunuz. Unutmayınız iş güvenliği sizin güvenliğinizdir.
DERS ÖĞRETMENLERİNİN ADI SOYADI
İMZA
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
TARİH
12-
SINIF
3-
NO
İMZA
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
TEMEL SAC METAL KALIPLARI DERSİ TAŞLAMA TEZGAHI İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
1 Tezgah kullanımını bilmeden tezgahı çalıştırmayınız.
2 İlk önce kendi güvenliğinizi için uygun çalışma yeri seçiniz.
3 Çalışma süresince koruyucu malzeme ve ekipmanları kullanınız
Hatalı depolanmış taşları kullanmayınız. Taşlama taşını kontrol etmeden makine miline takmayınız. Taşı
4 mutlaka dengeleyiniz.
Bütün koruyucu kapakları takmadan ve emniyet tedbirini almadan tezgahı çalıştırmayınız İş güvenliği
5 gözlüğü kullanınız.
Soğutma sıvısı kirlenmişse değiştiriniz. Soğutma sıvısı oranını, sıvı özelliklerini ve değiştirme tarihini
6 bakım kartına işleyiniz.
7 Soğutma sıvısından meydana gelen makine etrafındaki yağlanmış zemini temiz tutunuz.
8 İşin ayarlanması ve ölçü kontrolünün yapılması arasında makineyi tamamen durdurunuz.
Herhangi bir işlem anında tereddüde düşüldüğü zaman gerekli düzeltme yapılmadan işleme devam
9 etmeyiniz.
10 Tezgahla çalışmadan önce iş parçasının temiz ve çapaksız olduğundan emin olunuz
11 Mıknatıslı tablanın çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. İşe öyle başlayınız.
Taşlama işlemi otomatik olarak yapılacak ise taşla iş parçası arasındaki mesafe ( 1 ) mm olacak
12 şekilde taş başlığını el tekeri ile işe yanaştırınız.
13 Makine tablasını temiz tutunuz ve bütün takımları tabla üzerinden kaldırınız.
Taşlanan parçanın yanmasına veya renk değiştirmesine sebep olan talaş derinliğini azaltınız. Aksi
14 halde iş parçası özelliğini kaybedecek veya fazla baskıdan dolayı zımpara taşı ve parça zarar
görebilir.
15 Zımpara taşının körlenmesini bileyerek önleyiniz.
16 Tavsiye edilen taş çevre hızının üzerine hiçbir zaman çıkmayınız.
17 İlerleme hızınızı gereğinden fazla yüksek tutmayınız.
Tezgahı durdurmanız gerekirse iş parçası üzerinde durdurmayınız. Boş alanda durdurarak
18 kontrolü sağlayınız.
Tezgahta zımpara taşının ortam ışığından dolayı dönüp dönmediğini farkedemeyebilirsiniz. Kapalı
19 olduğundan panoya bakarak emin olun.
Tezgahta çalışırken başkaları ile sohbet etmeyiniz sorulara cevap vermeyiniz. Yanınıza gelebilecek
20 arkadaşlarınızı uzaklaştırınız.
21
Mıknatıslı tablayı kullanmadan önce yüzük, kolye, kol saatinizi kolunuzdan çıkartınız.
Unutmayınız iş güvenliği sizin güvenliğinizdir.
TEZGAHLARI KORUYUNUZ VE ZARAR VERMEYİNİZ.
BU MİLLET MALININ AİLENİZİN VERDİĞİ VERGİLERLE ALINDIĞINI UNUTMAYINIZ
DERS ÖĞRETMENLERİNİN ADI SOYADI
İMZA
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
TARİH
1-
2-
SINIF
3-
NO
İMZA
1. DÖNEM TEMEL SAC METAL KALIPLARI İMALATI DERSİ ÖDEVLERİ
1- El ile çizim :
TESLİM TARİHİ : ..................................
Dosyanızda I. ve II. dönemde imal edilmek amacıyla yapımına başladığınız sac parçasının
pim dayamalı delme + kesme kalıbına ait tüm kalıp parçalarının montaj ve detay resimleri
verilmiştir. Bu resimlerden faydalanarak tüm resimleri el ile çizimini yapınız. Kalıp montaj
resmi, kılavuz plaka, dişi plaka, zımba tutucu plaka, kalıp üst plakası resmini A3 kağıdına
diğer resimleri A4 kağıdına teknik resim kuralları çerçevesinde çiziniz.
Bir dosya halinde grup öğretmenine teslim ediniz.
2- Autocad programı ile çizim
TESLİM TARİHİ :...................................
Dosyanızda I. ve II. dönemde imal edilmek amacıyla yapımına başladığınız sac parçasının
pim dayamalı delme + kesme kalıbına ait tüm kalıp parçalarının montaj ve detay resimleri
verilmiştir. Bu resim ve ölçülerine göre AUTOCAD programı ile tüm kalıp montaj ve parça
çizimlerini yapınız. Tüm resimleri tek bir dosyada çiziniz tüm resim standartlarına uyunuz.
Kendi adı ve soyadınızı dosya adı olarak kaydediniz. Grup öğretmenine belirtilen tarihe
kadar teslim ediniz. Autocad çizim eğitim avilerinizi grup öğretmeninizden alabilirsiniz.
Atelye bilgisayar labaratuarı kullanıma açıktır.
ÇİZGİ KALINLIKLARI
Kalın çizgi
0,60 mm - siyah
Kesik çizgi
0,60 mm - siyah
İnce çizgi
0,20 mm - siyah
Tarama çizgileri
0,20 mm - farklı renklerde
3- 3D ……………………... programı ile çizim
TESLİM TARİHİ :.................................
Dosyanızda I. ve II. dönemde imal edilmek amacıyla yapımına başladığınız sac parçasının
pim dayamalı delme + kesme kalıbına ait tüm kalıbının montaj ve detay resimleri
verilmiştir. ATELYEDE SİZİN ELDE ETTİĞİNİZ ÖLÇÜLERE göre 3D............... programı ile tüm
kalıp montaj ve parça çizimlerini yapınız. Çizilen datalara göre montajını da yapınız. Kendi
adı ve soyadınızı dosya adı olarak kaydediniz. Çizimini yaptığınız dataların ölçüleri CNC DİK
İŞLEM'de gerçek ölçü olarak kabul edilecektir. Grup öğretmenine belirtilen tarihe kadar
teslim ediniz. 3D .......................... çizim eğitim avilerinizi grup öğretmeninizden
alabilirsiniz. Atelye bilgisayar labaratuarı kullanıma açıktır. CNC dik işlem FANUC ünitesi
eğitim dosyalarını öğretmeninizden alabilirsiniz.
2. DÖNEM TEMEL SAC METAL KALIPLARI İMALATI DERSİ ÖDEVLERİ
TESLİM TARİHİ :............. haftası kendinizin belirleyeceği bir sac parçası şeklinin AUTOCAD
ve 3D......................... programı ile yukarıda belirtilen özelliklerde tüm detay ve montaj
çizimini yaparak grup öğretmeninize teslim ediniz. Atelye bilgisayar labaratuarı kullanıma
açıktır.
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL KALIP ALANI
TEMEL SAC METAL KALIPLARI İMALATI DERSİ KALIP DEĞERLENDİRME TABLOSU
ÖĞRENCİ
ADI SOYADI
SINIF
SAC KALIP MALZEMELERİ TARAFIMDAN TESLİM ALINMIŞTIR
NO
- İMZA
İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ İŞ KURALLARININ OKUDUM VE ATELYE ÇALIŞMALARI ESNASINDA
KİŞİSEL İŞ GÜVENLİĞİ ARAÇ GEREÇLERİNİ KULLANIYORUM
- İMZA
ÖĞRENCİ T.C. NO
TOPLAM
PAH
HAVŞA
YÜZEY
KALİTE
TERTİP
TAVIR
MONTAJ
ALIŞTIRM
A
GÖNYE
PARÇA ADI
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ
ETKİNLİK DEĞERLENDİRMELERİ
20 20 20 10 10 10 10 100 ORTALAMA NOT
BİTİŞ
BAŞLAMA
RAKAM
TARİHİ
TARİHİ
ÖLÇÜ
20…… - 20……
YAZI İLE
İLE
KILAVUZ PLAKA
DİŞİ PLAKA
KALIP ÜST PLAKA
ZIMBA TUTUCU PLAKASI
KESME ZIMBASI
MONTAJ
20….. - 20….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SÖZLÜ DEĞERLENDİRMELERİ
EL İLE ÇİZİM
EKİM
AUTOCAD İLE ÇİZİM
KASIM
SOLİDWORKS İLE ÇİZİM
ARALIK
CATIA İLE ÇİZİM
OCAK
20…… - 20……
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ
MONTAJ
PRESE BAĞLAMA
KALIP ÇALIŞMASI
BANT
İŞ PARÇASI
KULLANILABİLİRLİK
20….. - 20….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SÖZLÜ DEĞERLENDİRMELERİ
CATIA İLE POST ALMA
MART
EDGECAM İLE POST ALMA
NİSAN
HEINDENHAIN İLE POST ALMA
MAYIS
TEBİS İLE POST ALMA
MAYIS
"Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap
ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer
bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil,
senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! ..
Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol..."
ATATÜRK
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
ENDÜSTRİYEL KALIP ALANI TEMEL SAC METAL KALIPÇILIĞI
SAC KALIBI YAPIMINDA TAKİP EDİLECEK AŞAMALAR
1
KALIP TASARIM ÖLÇÜLERİNE GÖRE MALZEMELERİNİ
TESTEREDE KESİNİZ.
MALZEME ÖLÇÜLERİNİ
KONTROL ET
2
MALZEMELERİN ÇAPAKLARINI EĞE İLE KIRINIZ ; TUFALLANMA
TABAKASINI TEMİZLEYİNİZ.
YAPTIĞIN İŞLEMLERİ
KONTROL ET
3
KALIP PLAKALARINI RESİM ÖLÇÜLERİNE GÖRE DAR YÜZEYLERİ 90° DİK
OLARAK ÖLÇÜSÜNDE FREZELEYİNİZ
DİKLİĞİ VE ÖLÇÜLERİ
KONTROL ET
4
KALIP PLAKALARININ GENİŞ YÜZEYLERİNİ TAŞLAMA
TEZGAHINDA İŞLEYİNİZ
TEZGAHTA İŞ GÜVENLİĞİNE
DİKKAT
5
TAŞLANAN TÜM KALIP PLAKALARININ KÖŞE PAHLARINI
UYGUN OLARAK KIRINIZ
KÖŞE PAHLARINI KONTROL
ET
6
KILAVUZ VE SAP PLAKASINA DELİNECEK CİVATA DELİKLERİNİ RESİM
ÖLÇÜSÜNDE MARKALAYINIZ VE DELME NOKTASINI VURUNUZ
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
7
KILAVUZ VE SAP PLAKASININ CİVATA DELİKLERİNİ
ÖLÇÜSÜNDE DELİNİZ.
DELİK ÖLÇÜLERİNİ KONTROL
ET
8
KILAVUZ VE SAP PLAKALARINA DELİNEN CİVATA DELİKLERİNE
UYGUN ÖLÇÜDE HAVŞA AÇINIZ
HAVŞALARI KONTROL ET
9
KILAVUZ VE SAP PLAKASININ CİVATA KAFA DELİKLERİNİ
UYGUN RESİM ÖLÇÜSÜNDE DELİNİZ.
DELİK ÖLÇÜLERİNİ KONTROL
ET
10
KILAVUZ VE SAP PLAKASINA DELİNEN CİVATA DELİKLERİNE
HAVŞA AÇINIZ
HAVŞALARI KONTROL ET
11
DİŞİ VE ZIMBA TUTUCU PLAKALARINA DELİNECEK VİDA DELİKLERİNİ
RESİM ÖLÇÜSÜNDE MARKALAYINIZ VE DELME NOKTASINI VURUNUZ
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
12
DİŞİ VE ZIMBA TUTUCU PLAKALARINA DELİNECEK VİDA
DELİKLERİNİ UYGUN ÖLÇÜDE MATKAP İLE DELİNİZ.
DELİK ÖLÇÜLERİNİ KONTROL
ET
13
DİŞİ VE ZIMBA TUTUCU PLAKALARINA DELİNEN CİVATA
DELİKLERİNE UYGUN ÖLÇÜDE HAVŞA AÇINIZ
HAVŞALARI KONTROL ET
14
DİŞİ VE ZIMBA TUTUCU PLAKALARINA DELİNEN CİVATA
DELİKLERİNE UYGUN ÖLÇÜLÜ KILAVUZ İLE DİŞ ÇEKİNİZ
KILAVUZUN DİKLİĞİNİ
KONTROL ET
15
KALIP ALT VE ÜST GRUBU ALLEN CİVATALAR İLE MONTAJINI
YAPINIZ
MONTAJI KONTROL ET
16
KESME ZIMBASINI RESİMDE VERİLEN DIŞ ÖLÇÜLERİNE GÖRE
FREZELEYİNİZ
ÖLÇÜLERİ KONTROL ET
SAC KALIBI YAPIMINDA TAKİP EDİLECEK AŞAMALAR
17
DIŞ ÖLÇÜLERİNE GELEN KESME ZIMBASININ CAM İŞLEMİ İÇİN
CAM DOSYASINI HAZIRLAYINIZ.
SİMÜLASYONDA İŞLEMİ
KONTROL ET
18
KESME ZIMBASINI CNC DİK İŞLEMDE İŞLEYİNİZ
ÖLÇÜLERİNİ KONTROL ET
19
VERİLEN ÖLÇÜLERE GÖRE ERKEK ZIMBA VİDA DELİKLERİNİ
AÇINIZ
VİDA ÖLÇÜLERİNİ KONTROL
ET
20
KESME ZIMBAYA ISIL İŞLEM UYGULAYINIZ İSTENİLEN
SERTLİKTE SERTLEŞTİRİNİZ
SERTLİĞİ KONTROL ET
21
KILAVUZ PLAKAYA KESME VE DELME KALIP BOŞLUKLARINI
MARKALAYINIZ
ÖLÇÜLERİNİ KONTROL ET
22
KALIP ALT GRUBUNA YAPILACAK KESME ZIMBASI BOŞALTMALARI İÇİN
CAM HAZIRLIKLARINI YAPINIZ
ÖLÇÜLERİNİ KONTROL ET
23
DİŞİ PLAKANIN KALIP BOŞLUĞUNU RESİM ÖLÇÜSÜNE GÖRE
CNC FREZE TEZGAHI İLE BOŞALTINIZ
ÖLÇÜLERİNİ KONTROL ET
24
DİŞİ PLAKANIN KALIP BOŞLUĞUNU RESİM ÖLÇÜSÜNE GÖRE CNC FREZE
TEZGAHI İLE BOŞALTINIZ VE ALIŞTIRMA İŞLEMİNİ YAPINIZ.
ÖLÇÜLERİNİ KONTROL ET
25
KALIP ALT GRUBA ALIŞTIRILAN KESME ZIMBASINI ÜST GRUBA RESİM
ÖLÇÜLERİNE GÖRE MARKALAMA VE MONTAJINI YAPINIZ
MONTAJI KONTROL ET
26
DELME ZIMBASI YERLERİNİ ÖLÇÜLERE GÖRE ALT GRUBA
MARKALAYINIZ VE DELİNİZ
ÖLÇÜLERİNİ KONTROL ET
28
ALT GRUBA DELİNEN DELME ZIMBASI DELİKLERİNİ ÜST GRUBA ZIMBA DİKLİĞİNİ KONTROL
ET
MATKAP TEZGAHINDA TAŞIYINIZ
29
KILAVUZ PLAKAYA BANT YOLUNU VERİLEN ÖLÇÜLERE GÖRE
AÇINIZ
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
30
PİM DAYAMA İÇİN DELİNECEK DELİĞİ MARKALAYINIZ VE
ÖLÇÜSÜNDE DELEREK MONTAJINI YAPINIZ.
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
31
KALIP ÜST PLAKASINA KALIP SAPI YERİNİ MARKALAYINIZ VE
ÖLÇÜSÜNDE DELİNİZ
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
32
KALIP ÜST PLAKASINA KALIP SAPI YERİ İÇİN UYGUN ÖLÇÜDE
VİDA ÇEKİP KALIP SAPI MONTAJINI YAPINIZ.
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
33
TÜM KALIP PARÇALARINI MONTAJINI MONTAJ RESMİNE
GÖRE TAMAMLAYINIZ
ÖLÇÜLERİ KONTROL ET
34
MONTAJI BİTEN SAC KALIBINI EKSANTRİK PRESE DENEME
AMAÇLI BASKI İÇİN BAĞLAYINIZ.
ÖLÇÜLERİ KONTROL ET
35
BASKIDA ÇIKAN BANT VE SAC PARÇALARINA GÖRE SAC
KALIBINIZIN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPINIZ
ÖLÇÜLERİ KONTROL ET
36
SAC KALIBINI, BANTINI, VE NUMUNE PARÇANIZI
ÖĞRETMENİNİZE TESLİM EDİNİZ
ALDIĞINIZ NOTU KONTROL
EDİNİZ
BURSA ATATÜRK
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
11. SINIF
TEMEL SAC METAL KALIPLARI İMALATI
İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
ADI SOYADI
SINIF
NO
GRUP ÖĞRETMENİ
GRUP
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
ENDÜSTRİYEL KALIP ALANI TEMEL SAC METAL KALIPÇILIĞI
KALIP MALZEME LİSTESİ
KALIP NO : 1
VERİLEN TÜM ÖLÇÜLER MİLİMETREDİR
PARÇA ADI
EN
BOY
KALINLIK
GEREÇ
ADET
AĞIRLIK/kg
DİŞİ PLAKA
100
135
20
Ç1040
1
2,12
KILAVUZ PLAKA
100
135
25
Ç1040
1
2,65
ZIMBA TUTUCU
100
135
20
Ç1040
1
2,12
SAP PLAKASI
100
135
20
Ç1040
1
2,12
KESME ZIMBASI
25
65
75
Ç1040
1
0,96
YARDIMCI MALZEMELER
PARÇA ADI
Ø ( ÇAP )
BOY
GEREÇ
ADET
PİM DAYAMA
6
23
2369
1
HAZIR MALZEMELER
PARÇA ADI
Ø ( ÇAP )
BOY
ADET
GEREÇ
DELME ZIMBASI
ÇEKTİRMELİ PİM
8
85
30
40
2
10
4
2379
ALLEN ( İMBUS ) CİVATA
6
M8
HAZIR
HAZIR
HAZIR MALZEMELER
PARÇA ADI
KALINLIK
EN
BOY
GEREÇ
ADET
DENEME SACI
1 mm
69
1000
DKP SAC
3
0,05
A
Ø6
R6
0,05
12
8
24
52°
R8
26
0,1
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
52
0,05
Kalınlık 1 mm
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Üretilecek parça
2379
1
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
11-01Resim No
21
Ø10
Ø19
52
Tavsiye edilen markalama örneği delik eksenlerini
değiştirmeden çürütme matkap çaplarını 1 mm daha
küçükte seçebilirsiniz.
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Üretilecek parça
Ç1040 1
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Adnan YILMAZ
Çizen
11-01Resim No
A
8
AA BAKIŞI
11
BANT GİRİŞİ
4
7
1:1
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
Sayı
1
4
1
4
2
1
1
4
4
1
1
1
Açıklamalar
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
S-11-01-11
Resim Numarası
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Malzeme
Sayı
Parça No
Montaj No
İmza
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
2379
Ç1040
2379
Hazır
Hazır
Ç1040
2379
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Üretilecek parça
Kalınlık 1 mm
01-11
TS 1020/15
01-09
TS 1020/15
01-07
01-06
01-05
TS 69/15
TS 1020/15
01-02
01-01
1
2
6
5
3
10
DELME KESME KALIBI
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
Adı ve Açıklamalar
Pim dayama
Allen (İmpus) cıvata M8x30
Kalıp üst plakası
Allen (İmpus) cıvata M8x30
Delme zımbası
Zımba tutucu plakası
Kesme zımbası
Çektirmeli pim Ø12x50
Allen (İmpus) cıvata M8x30
Kılavuz plaka
Kalıp dişi plakası
Resim üzerinden ölçü almayınız
9
± 0,1
Tolerans
± 0,1
B
Ø8,5
12
30
Ø14
± 1,2
65
±2
± 0,5
± 0,3
± 0,2
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
> 30
< 120
>6
< 30
12
>3
<6
28
27
40
> 0,5
<3
A
130
26
52
52
0,05 A
0,05
R8
Ra 1,6
Raybalanmış
R6
C
0,1
Taşlanmış
Ra 1,6
Ø8
Ra 0,8
0,05 B
Taşlanmış
0,05 A B
118.0
70
0,05 B
0,05 C
8
Ölçü Aralığı
24
DIN 7168
52°
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
96
84
Ç1040
Gereç
Raybalanmış
Ra 0,8
20
0,05 C
1
Sayı
1:1 Kılavuz plaka
Ölç. Parçanın adı
Oxidasyon
Pim ve vidalara 1,5 x 45° havşa açınız
Parça dış kenarlarına 1 x 45° pah kırınız
Resim üzerinden ölçü almayınız
0,1 A
Ø6
Ra 3,2
Frezelenmiş
Ra 1,6
Taşlanmış
Çizen
Adnan YILMAZ
11-01Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
8
68
± 0,1
Tolerans
± 0,1
B
± 0,2
>6
< 30
12
M8
Taşlanmış
Ra 1,6
± 1,2
65
Ra 1,6
Taşlanmış
±2
± 0,5
± 0,3
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
> 30
< 120
12
>3
<6
27
40
> 0,5
<3
A
9
Ölçü Aralığı
28
12.0
130
26
52
0,05
2
R6
C
0,1
Ø8
Ra 0,8
Raybalanmış
0,05 B
0,05 A
R1
0,05 C
0,05 A B
118
24
22
DIN 7168
52°
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
20
0,1 A
Raybalanmış
0,05 C
Ra 0,8
84
Ø8
Ø6
2379
Gereç
1
Sayı
1:1 Dişi plaka
Ölç. Parçanın adı
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
96
Raybalanmış
3
0,05 C
0,05 C
Çizen
Adnan YILMAZ
11-01Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Ra 1,6
Ra 3,2
Ø6
Taşlanmış
Frezelenmiş
Ø9 1
Ra 0,8
68
> 0,5
<3
± 0,1
Tolerans
± 0,1
>3
<6
B
12
Ø14
Ra 1,6
Taşlanmış
±2
65
65
118
130
0,05 B
Taşlanmış
Ra 1,6
± 1,2
± 0,5
± 0,3
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
DIN 7168
> 30
< 120
Ø8,5
± 0,2
>6
< 30
12
Ölçü Aralığı
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
C
M16
0,1
0,05 A B
0,05 C
A
20
96
2379
Gereç
1
Sayı
1:1 Üst plaka
Ölç. Parçanın adı
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
0,1 A
Ra 1,6
Ra 3,2
0,05 C
Taşlanmış
Frezelenmiş
Çizen
Adnan YILMAZ
11-01Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
10
84
40
± 0,1
Tolerans
± 0,1
>3
<6
B
± 0,2
>6
< 30
12
Taşlanmış
Ra 1,6
M8
± 1,2
65
±2
± 0,5
± 0,3
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
> 30
< 120
12
> 0,5
<3
40
Ölçü Aralığı
DIN 7168
67
A
Ø9
Ø14
130
40
52
0,05 A B
118
C
Ø6
1
Ø10
3
0,05 C
0,1
0,05 B
0,05 A B
Raybalanmış
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
96
0,1 A
Ra 1,6
2379
Gereç
1
Sayı
1:1 Zımba tutucu plakası
Ölç. Parçanın adı
Çizen
Adnan YILMAZ
11-01Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
0,05 C
Ra 1,6
Ra 3,2
Taşlanmış
Taşlanmış
Frezelenmiş
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
20
84
Ra 1,6
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
Tolerans
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
Frezelenmiş
Frezelenmiş
Taşlanmış
Ra 3,2
Ra 1,6
Ra 1,6
±2
0,05 A
40
B
Ø8
0,05 C
0,05 B
Ra 1,6
Ra 1,6
C
Taşlanmış
0,05
R8
0,05 C
8
24
R6
Frezelenmiş
60
26
24
29
A
26
52
34
0,1
68
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Kesme zımbası
2379
1
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Adnan YILMAZ
Çizen
11-01Resim No
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
Taşlanmış
Ra 1,6
±2
Ø6
Ø9
0,02
1
3
0,05
80
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Delme zımbası
2379
1
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
11-01Resim No
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 1,2
±2
Ra 1,6
Ø6
Ø10
0,02
± 0,8
Taşlanmış
1
3
23
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Pim dayama
1
2379
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
0,05
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Adnan YILMAZ
Çizen
11-01Resim No
> 0,5
<3
± 0,1
Ölçü Aralığı
Tolerans
± 0,1
>3
<6
± 0,2
>6
< 30
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
± 0,3
> 30
< 120
± 0,5
±2
27
3
6
24
R6
DKPsac 1
Gereç Sayı
Ø6
3
± 1,2
3
3
27
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
DIN 7168
3
Ø6
52
70
24
Çizen
Adnan YILMAZ
Adım = fire + parça boyu kadardır
11-01Resim No
Kalınlık 1 mm
Ø6
R6
Fire ve bordürler = S . 2.5 & 3
S : Sac kalınlığı
1:1 Pim dayamalı bant çizimi
Ölç. Parçanın adı
27
Üretilecek parça
52
± 0,1
Tolerans
± 0,1
>3
<6
> 30
< 120
± 0,3
>6
< 30
± 0,2
3
± 1,2
27
R6
±2
24
4
74
1:1 Yançakılı bant çizimi
Ölç. Parçanın adı
27
Ø6
8 24+3 = 27
DKPsac 1
Gereç Sayı
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır
3
± 0,8
3
27
± 0,5
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Adım = fire + parça boyu kadardır
> 0,5
<3
Ölçü Aralığı
70
DIN 7168
52
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
24
Çizen
Adnan YILMAZ
11-01Resim No
Fire ve bordürler = S . 2.5 & 3
S : Sac kalınlığı
Kalınlık 1 mm
Ø6
R6
Üretilecek parça
52
BURSA ATATÜRK
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
11. SINIF
TEMEL SAC METAL KALIPLARI İMALATI
İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
ADI SOYADI
SINIF
NO
GRUP ÖĞRETMENİ
GRUP
2
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
ENDÜSTRİYEL KALIP ALANI TEMEL SAC METAL KALIPÇILIĞI
KALIP MALZEME LİSTESİ
KALIP NO : 2
VERİLEN TÜM ÖLÇÜLER MİLİMETREDİR
PARÇA ADI
EN
BOY
KALINLIK
GEREÇ
ADET
AĞIRLIK/kg
DİŞİ PLAKA
100
135
20
Ç1040
1
2,12
KILAVUZ PLAKA
100
135
25
Ç1040
1
2,65
ZIMBA TUTUCU
100
135
20
Ç1040
1
2,12
SAP PLAKASI
100
135
20
Ç1040
1
2,12
KESME ZIMBASI
25
65
75
Ç1040
1
0,96
YARDIMCI MALZEMELER
PARÇA ADI
Ø ( ÇAP )
BOY
GEREÇ
ADET
PİM DAYAMA
6
23
2369
1
HAZIR MALZEMELER
PARÇA ADI
Ø ( ÇAP )
BOY
ADET
DELME ZIMBASI
6
85
3
ALLEN ( İMBUS ) CİVATA
M8
30
10
ÇEKTİRMELİ PİM
8
40
4
HAZIR MALZEMELER
PARÇA ADI
KALINLIK
EN
BOY
GEREÇ
ADET
DENEME SACI
1 mm
69
1000
DKP SAC
3
0,1
0,1
R7
21
R12
0,05
21
R11
Ø6
R7
0,05
R11
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Üretilecek parça
DKP
1
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Adnan YILMAZ
Çizen
11-02Resim No
0
21
1
Ø2
21
Ø2
Ø2
0
Tavsiye edilen markalama örneği delik eksenlerini
değiştirmeden çürütme matkap çaplarını 1 mm daha
küçükte seçebilirsiniz.
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Üretilecek parça
Ç1040 1
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Adnan YILMAZ
Çizen
11-02Resim No
A
8
AA BAKIŞI
11
BANT GİRİŞİ
4
7
4
1:1
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
Sayı
1
4
1
4
2
1
1
4
4
1
1
1
Açıklamalar
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
S-11-02-11
Resim Numarası
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Malzeme
Sayı
Parça No
Montaj No
İmza
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
2379
Ç1040
2379
Hazır
Hazır
Ç1040
2379
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Üretilecek parça
Kalınlık 1 mm
01-11
TS 1020/15
01-09
TS 1020/15
01-07
01-06
01-05
TS 69/15
TS 1020/15
01-02
01-01
1
2
6
5
3
10
DELME KESME KALIBI
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
Adı ve Açıklamalar
Pim dayama
Allen (İmpus) cıvata M8x30
Kalıp üst plakası
Allen (İmpus) cıvata M8x30
Delme zımbası
Zımba tutucu plakası
Kesme zımbası
Çektirmeli pim Ø12x50
Allen (İmpus) cıvata M8x30
Kılavuz plaka
Kalıp dişi plakası
Resim üzerinden ölçü almayınız
9
> 0,5
<3
± 0,1
Tolerans
± 0,1
>3
<6
B
Ø8,5
12
30
Ø14
±2
65
± 1,2
A
R7
21
Ra 1,6
Taşlanmış
130
42
0,05
R12
21
0,05 A B
118
70
0,05 B
0,05 C
R11
± 0,5
± 0,3
± 0,2
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
> 30
< 120
DIN 7168
>6
< 30
28
27
40
Ölçü Aralığı
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
0,05 A
12
Raybalanmış
0,1
Ra 1,6
Taşlanmış
0,05 B
R11
C
Ra 0,8
Ø8
96
Ç1040
Gereç
Raybalanmış
Ra 0,8
20
0,05 C
1
Sayı
1:1 Kılavuz plaka
Ölç. Parçanın adı
Oxidasyon
Pim ve vidalara 1,5 x 45° havşa açınız
Parça dış kenarlarına 1 x 45° pah kırınız
Resim üzerinden ölçü almayınız
0,1 A
Ø6
Ra 3,2
Frezelenmiş
Ra 1,6
Taşlanmış
Çizen
Adnan YILMAZ
11-02Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
8
84
68
> 0,5
<3
± 0,1
Tolerans
± 0,1
>3
<6
B
± 0,2
>6
< 30
28
12
M8
65
Taşlanmış
A
Ra 1,6
Taşlanmış
±2
Ra 1,6
± 1,2
± 0,5
± 0,3
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
> 30
< 120
27
40
Ölçü Aralığı
12
130
R11
21
0,05 A B
42
R12
21
118
2
R1
0,05 C
C
Raybalanmış
0,1
0,05 B
0,05
Ra 0,8
Ø8
20
0,1 A
Raybalanmış
0,05 C
Ra 0,8
Ø8
Ø6
2379
Gereç
1
Sayı
1:1 Dişi plaka
Ölç. Parçanın adı
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
84
DIN 7168
96
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
22
0,05 A
12
3
R1
Raybalanmış
3
0,05 C
Çizen
Adnan YILMAZ
11-02Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
0,05 C
Ra 1,6
Ra 3,2
Ø6
Taşlanmış
Frezelenmiş
Ø9 1
Ra 0,8
68
> 0,5
<3
± 0,1
Tolerans
± 0,1
>3
<6
B
12
Ra 1,6
±2
65
65
Taşlanmış
Ø14
± 1,2
118
130
0,05 B
Ra 1,6
Taşlanmış
± 0,5
± 0,3
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
DIN 7168
> 30
< 120
Ø8,5
± 0,2
>6
< 30
12
Ölçü Aralığı
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
C
M16
0,1
0,05 A B
0,05 C
A
20
96
2379
Gereç
1
Sayı
1:1 Üst plaka
Ölç. Parçanın adı
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
0,1 A
Ra 1,6
Ra 3,2
0,05 C
Taşlanmış
Frezelenmiş
Çizen
Adnan YILMAZ
11-02Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
10
84
40
± 0,1
Tolerans
± 0,1
>3
<6
B
± 0,2
>6
< 30
12
Taşlanmış
Ra 1,6
M8
±2
65
1
Ø10
± 1,2
± 0,5
± 0,3
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
> 30
< 120
12
> 0,5
<3
DIN 7168
40
Ölçü Aralığı
67
Ø6
3
Ra 1,6
A
21
Raybalanmış
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
130
42
21
0,05 A B
118
Ø14
0,05 C
10
0,1
0,05 B
0,05 A B
C
96
0,1 A
Ra 1,6
2379
Gereç
1
Sayı
1:1 Zımba tutucu plakası
Ölç. Parçanın adı
Çizen
Adnan YILMAZ
11-02Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
0,05 C
Ra 1,6
Ra 3,2
Taşlanmış
Taşlanmış
Frezelenmiş
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
20
84
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
Tolerans
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
Frezelenmiş
Frezelenmiş
Taşlanmış
Ra 3,2
Ra 1,6
Ra 1,6
±2
0,05 A
42
B
Ø8
0,05 C
0,05 B
0,05 C
Ra 1,6
Taşlanmış
C
0,05
R11
24
R7
R12
Frezelenmiş
Ra 1,6
60
27
26
24
A
42
34
0,1
68
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Kesme zımbası
2379
1
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Adnan YILMAZ
Çizen
11-02Resim No
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
Taşlanmış
Ra 1,6
±2
0,02
Ø9
Ø6
1
3
0,05
80
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Delme zımbası
2379
1
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
11-02Resim No
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
±2
Ra 1,6
Ø6
Ø10
0,02
± 1,2
Taşlanmış
1
3
23
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Pim dayama
1
2379
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
0,05
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Adnan YILMAZ
Çizen
11-02Resim No
> 0,5
<3
± 0,1
Ölçü Aralığı
Tolerans
± 0,1
>3
<6
± 0,2
>6
< 30
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
± 0,3
> 30
< 120
42
3
± 0,5
3
3
27
± 0,8
27
DKPsac 1
Gereç Sayı
6
±2
Ø
R7
± 1,2
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
DIN 7168
Ø6
Ø6
70
R7
R7
R11
R11
Çizen
Adnan YILMAZ
Adım = fire + parça boyu kadardır
11-02Resim No
Kalınlık 1 mm
R12
Ø6
Fire ve bordürler = S . 2.5 & 3
S : Sac kalınlığı
1:1 Pim dayamalı bant çizimi
Ölç. Parçanın adı
R12
R11
27
Üretilecek parça
21
21
± 0,1
Tolerans
± 0,3
± 0,2
± 0,1
3
> 30
< 120
>6
< 30
>3
<6
70
DIN 7168
3
3
± 0,5
± 1,2
±2
R11
8
DKPsac 1
Gereç Sayı
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır
R7
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Adım = fire + parça boyu kadardır
> 0,5
<3
Ölçü Aralığı
42
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ø6
Ø6
74
1:1 Yançakılı bant çizimi
Ölç. Parçanın adı
R12
24+3 =27
R11
Kalınlık 1 mm
R7
R7
R11
Çizen
Adnan YILMAZ
11-02Resim No
Fire ve bordürler = S . 2.5 & 3
S : Sac kalınlığı
R12
Ø6
Üretilecek parça
21
21
BURSA ATATÜRK
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
11. SINIF
TEMEL SAC METAL KALIPLARI İMALATI
İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
ADI SOYADI
SINIF
NO
GRUP ÖĞRETMENİ
GRUP
3
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
ENDÜSTRİYEL KALIP ALANI TEMEL SAC METAL KALIPÇILIĞI
KALIP MALZEME LİSTESİ
KALIP NO : 3
VERİLEN TÜM ÖLÇÜLER MİLİMETREDİR
PARÇA ADI
EN
BOY
KALINLIK
GEREÇ
ADET
AĞIRLIK/kg
DİŞİ PLAKA
100
135
20
Ç1040
1
2,12
KILAVUZ PLAKA
100
135
25
Ç1040
1
2,65
ZIMBA TUTUCU
100
135
20
Ç1040
1
2,12
SAP PLAKASI
100
135
20
Ç1040
1
2,12
KESME ZIMBASI
25
65
75
Ç1040
1
0,96
YARDIMCI MALZEMELER
PARÇA ADI
Ø ( ÇAP )
BOY
GEREÇ
ADET
PİM DAYAMA
6
23
2369
1
HAZIR MALZEMELER
PARÇA ADI
Ø ( ÇAP )
BOY
ADET
DELME ZIMBASI
6
85
2
ALLEN ( İMBUS ) CİVATA
M8
30
10
ÇEKTİRMELİ PİM
8
40
4
HAZIR MALZEMELER
PARÇA ADI
KALINLIK
EN
BOY
GEREÇ
ADET
DENEME SACI
1 mm
69
1000
DKP SAC
3
R6
0,05
0,05
52
19
0,1
R6
R6
Ø6
12
0,1
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Üretilecek parça
2379
1
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Adnan YILMAZ
Çizen
11-03Resim No
12
Ø7
Ø8
9,5 6,9 9,6
Ø10
Ø11
Tavsiye edilen markalama örneği delik eksenlerini
değiştirmeden çürütme matkap çaplarını 1 mm daha
küçükte seçebilirsiniz.
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Üretilecek parça
Ç1040 1
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Adnan YILMAZ
Çizen
11-03Resim No
A
8
AA BAKIŞI
11
BANT GİRİŞİ
4
7
1:1
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
Sayı
1
4
1
4
2
1
1
4
4
1
1
1
Açıklamalar
Oxidasyon
Sertlik 60-62 HRC
Sertlik 60-62 HRC
Oxidasyon
Sertlik 60-65 HRC
Sertlik 60-65 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
S-11-03-11
Resim Numarası
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Malzeme
Sayı
Parça No
Montaj No
İmza
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
2379
Ç1040
2379
Hazır
Hazır
Ç1040
2379
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Üretilecek parça
Kalınlık 1 mm
01-11
TS 1020/15
01-09
TS 1020/15
01-07
01-06
01-05
TS 69/15
TS 1020/15
01-02
01-01
1
2
6
5
3
10
DELME KESME KALIBI
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
Adı ve Açıklamalar
Pim dayama
Allen (İmpus) cıvata M8x30
Kalıp üst plakası
Allen (İmpus) cıvata M8x30
Delme zımbası
Zımba tutucu plakası
Kesme zımbası
Çektirmeli pim Ø12x50
Allen (İmpus) cıvata M8x30
Kılavuz plaka
Kalıp dişi plakası
Resim üzerinden ölçü almayınız
9
± 0,1
Tolerans
± 0,1
>3
<6
B
Ø8,5
12
30
Ø14
± 1,2
65
±2
± 0,5
± 0,3
± 0,2
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
> 30
< 120
>6
< 30
12
> 0,5
<3
27
40
Ölçü Aralığı
DIN 7168
A
Ra 1,6
Taşlanmış
130
52
19
R6
C
Raybalanmış
0,1
0,05 B
0,05 A
0,05
R6
40
52
0,05 A B
118
70
0,05 B
0,05 C
12
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
28
Ra 0,8
Taşlanmış
Ra 1,6
Ø8
96
84
Ç1040
Gereç
Raybalanmış
Ra 0,8
20
0,05 C
1
Sayı
1:1 Kılavuz plaka
Ölç. Parçanın adı
Oxidasyon
Pim ve vidalara 1,5 x 45° havşa açınız
Parça dış kenarlarına 1 x 45° pah kırınız
Resim üzerinden ölçü almayınız
0,1 A
Ø6
Ra 3,2
Frezelenmiş
Ra 1,6
Taşlanmış
Çizen
Adnan YILMAZ
11-03Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
8
68
± 0,1
Tolerans
± 0,1
B
± 0,2
>6
< 30
12
M8
65
R6
R6
Taşlanmış
A
Ra 1,6
Taşlanmış
±2
Ra 1,6
± 1,2
± 0,5
± 0,3
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
> 30
< 120
12
>3
<6
28
27
40
> 0,5
<3
12
Ölçü Aralığı
12
130
R6
19
52
0,05
C
0,1
Ø8
Ra 0,8
Raybalanmış
0,05 B
0,05 A
2
R1
0,05 C
0,05 A B
118
22
DIN 7168
24
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
20
0,1 A
Raybalanmış
0,05 C
Ra 0,8
84
Ø8
Ø6
2379
Gereç
1
Sayı
1:1 Dişi plaka
Ölç. Parçanın adı
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
96
Raybalanmış
3
Ra 1,6
Ra 3,2
0,05 C
Çizen
Adnan YILMAZ
11-03Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
0,05 C
Taşlanmış
Frezelenmiş
Ø6
Ø9 1
Ra 0,8
68
> 0,5
<3
± 0,1
Tolerans
± 0,1
>3
<6
B
12
65
0,05 B
M16
Ra 1,6
Taşlanmış
±2
65
Taşlanmış
Ra 1,6
Ø14
± 1,2
± 0,5
± 0,3
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
DIN 7168
> 30
< 120
Ø8,5
± 0,2
>6
< 30
12
Ölçü Aralığı
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
130
C
0,1
0,05 A B
0,05 C
A
20
96
2379
Gereç
1
Sayı
1:1 Üst plaka
Ölç. Parçanın adı
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
0,1 A
Ra 1,6
Ra 3,2
0,05 C
Taşlanmış
Frezelenmiş
Çizen
Adnan YILMAZ
11-03Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
10
84
40
± 0,1
Tolerans
± 0,1
>3
<6
B
± 0,2
>6
< 30
12
Taşlanmış
Ra 1,6
M8
± 1,2
Ø9
A
Ø14
65
±2
± 0,5
± 0,3
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
> 30
< 120
67
> 0,5
<3
DIN 7168
40
Ölçü Aralığı
12
130
40
0,05 A B
52
118
Ø6
1
Ø10
3
C
0,05 C
0,1
0,05 B
0,05 A B
Raybalanmış
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
96
0,1 A
Ra 1,6
2379
Gereç
1
Sayı
1:1 Zımba tutucu plakası
Ölç. Parçanın adı
Çizen
Adnan YILMAZ
11-03Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
0,05 C
Ra 1,6
Ra 3,2
Taşlanmış
Taşlanmış
Frezelenmiş
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
20
84
Ra 1,6
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
Tolerans
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
Frezelenmiş
Frezelenmiş
Taşlanmış
Ra 3,2
Ra 1,6
Ra 1,6
±2
0,05 A
40
B
Ø8
0,05 B
24
29
A
0,05 C
Ra 1,6
C
Taşlanmış
R6
Frezelenmiş
Ra 1,6
60
26
0,05 C
0,05
R6
24
12
19
R6
40
52
34
0,1
68
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Kesme zımbası
2379
1
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Adnan YILMAZ
Çizen
11-03Resim No
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
Taşlanmış
Ra 1,6
±2
Ø6
Ø9
0,02
1
3
0,05
80
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Delme zımbası
2379
1
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
11-03Resim No
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 1,2
±2
Ra 1,6
Ø6
Ø10
0,02
± 0,8
Taşlanmış
1
3
23
Sertlik 58-62 HRC
Resim üzerinden ölçü almayınız
1:1 Pim dayama
1
2379
Gereç Sayı
Ölç. Parçanın adı
0,05
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Adnan YILMAZ
Çizen
11-03Resim No
> 0,5
<3
± 0,1
Ölçü Aralığı
Tolerans
± 0,1
>3
<6
± 0,2
>6
< 30
± 0,3
> 30
< 120
40
19
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
± 0,5
±2
6
24
R6
R6
27
DKPsac 1
Gereç Sayı
Ø6
3
± 1,2
3
3
27
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
DIN 7168
Ø6
52
70
24
Çizen
Adnan YILMAZ
Adım = fire + parça boyu kadardır
11-03Resim No
Kalınlık 1 mm
Ø6
R6
R6
R6
Fire ve bordürler = S . 2.5 & 3
S : Sac kalınlığı
1:1 Pim dayamalı bant çizimi
Ölç. Parçanın adı
R6
27
Üretilecek parça
19
40
52
± 0,1
Tolerans
± 0,1
>3
<6
± 0,2
>6
< 30
27
3
3
27
R6
R6
±2
24
R6
4
74
1:1 Yançakılı bant çizimi
Ölç. Parçanın adı
27
Ø6
8 24+3 = 27
DKPsac 1
Gereç Sayı
Yançakı boyu = fire + parça boyu kadardır
3
± 1,2
± 0,5
± 0,3
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
> 30
< 120
Adım = fire + parça boyu kadardır
> 0,5
<3
Ölçü Aralığı
70
40
19
DIN 7168
52
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
24
Çizen
Adnan YILMAZ
11-03Resim No
Fire ve bordürler = S . 2.5 & 3
S : Sac kalınlığı
Kalınlık 1 mm
Ø6
R6
R6
R6
Üretilecek parça
19
40
52
BURSA ATATÜRK
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
11. SINIF
TEMEL HACİM KALIPLARI İMALATI DERSİ
İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
KENDİNE GÜVENME
KURALLARA GÜVEN
ÖĞRENCİ DERS ARAÇ GEREÇLERİ
12345678910 -
ATELYE İÇİN İŞ ÖNLÜĞÜ ( TEK. LİSE KAHVERENGİ - EML LACİVERT)
İŞ GÖZLÜĞÜ
FLAŞ BELLEK ( ….. gb )
HESAP MAKİNESİ ( MÜHENDİSLİK HESAPLAMA YAPABİLEN )
KIRMIZI TÜKENMEZ KALEM ( PİLOT )
MAVİ TÜKENMEZ KALEM ( PİLOT)
KURŞUN KALEM
SİLGİ
MODÜL KİTAPÇIKLARI ( HACİM )
40 SAYFALIK KARELİ HARİTA METOD DEFTERİ
UNUTMAYALIM ;
BİR ÜLKENİN GELECEĞİ TEKNİK ELEMANLARIN YETENEKLERİ İLE SINIRLIDIR
HAZIRLAYANLAR
ADNAN YILMAZ
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
TEMEL HACİM KALIPLARI DERSİ ATELYE GENEL İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
1
Atelyede uygun iş elbisesi ile çalışılacağını biliniz. İş elbisenizi belirli aralıklarla temizletiniz.
2
Kişisel iş güvenliği aletlerinizi sürekli yanınızda bulundurunuz.
3
Atelye ye zamanında geliniz.Çalışma zamanınızı iyi ve verimli kullanınız.İş ciddiyetine sahip olunuz
4
Tertip düzen ve temizliğe önem veriniz. Tezgah takım ve aletlerini gerektiği yerlerde kullanınız
5
Bağırarak konuşmayınız, şakalaşmayınız, koşmayınız.İş elbisesi cebinizde kesici aletler
bulundurmayınız. Atelyede üzerinizde yüzük, kolye, saat bulundurmayınız.
6
Bilmediğiniz alet ve tezgahları kurcalamayınız. Kendi başınıza tezgahları çalıştırmaya kalkmayınız.
7
Sorumlu olmadığınız çalışan tezgahlara her ne amaçla olursa olsun müdahale etmeyiniz.
8
El aletlerini doğru kullanınız. Üzerinize zimmetli el aletlerinizi işi bitince takımhaneye teslim ediniz.
9
Arızalı el aletlerini kullanmayınız. Sapsız ve sapı kırık, aşınmış, uygun olmayan el aletlerini
kullanmayınız.Çizecek, pergel, tornavida gibi sivri uçları cepte taşımayınız.
10 Kullandığınız kesici aletlerle, ölçü aletlerini aynı yerde bulundurmayınız.
11 Eğeleri dişleri birbirine sürtecek şekilde bırakmayınız. Birbirine vurmayınız.
12 İş parçalarının çapaklarını elinizi yaralamamak için eğe ile alınız.
13 Atelyede gürültülü olarak çalışmayınız. Gerekmeyen açıklama yapmayınız.
15 Mengene kolu ile oynamayınız. Mengeneyi çenelerini gereksiz yere sıkmaya çalışmayınız.
16 Mengenede ve iş parçasında bulunan talaşları üfleyerek değil üstübü temizleyiniz.
17 Kumpas, gönye gibi ölçü aletlerini kılıflarına koyunuz.
18
Çekici kullanmadan önce sapın sağlamlığını kontrol ediniz.Çekiç sapını çekice yakın yerden tutmayınız.
Yağlı ve kirli ellerle çalışmayınız ve çekiç kullanmayınız.
19 El testeresini doğru kullanmayı öğreniniz.Testere laması eğilmeye bükülmeye dayanıklı değildir
20 Ağız kısmı bozulan keskileri kullanmayınız.Ağızı kör olan keskileri biletiniz
21 Küçük parçaları avucunuzda vidalamayınız.Ucu tornavida ağızına uyan tornavida kullanınız
22 Eğeleri sapsız kullanmayınız.Eğeleri düşürmeyiniz.Eğeyi mengene ağızına sürmeyiniz
23 Somun veya civataya uygun anahtar kullanınız.Anahtarla kesinlikle vurarak sökmeye çalışmayınız.
25 Teneffüslerde ve paydosta atelyeyi boşaltınız. Paydos saatinde temizliği gerektiği gibi yapınız
26 Atelye düzenine dikkat ediniz. Atelyeden izin almadan ayrılmayınız
27 Tereddütlerinizi öğretmeninize sorunuz. Unutmayınız iş güvenliği sizin güvenliğinizdir.
DERS ÖĞRETMENLERİNİN ADI SOYADI
İMZA
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
TARİH
12-
SINIF
3-
NO
İMZA
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
TEMEL HACİM KALIPLARI DERSİ MATKAP TEZGAHI İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
Matkap tezgahını çalıştırmadan önce otomatik kumanda kollarını ve devir değiştirme kolarını
1 kontrol ediniz. Bilmediğiniz makineyi kullanmayınız.
Herhangi bakım anında tezgahın görülür kısmına ''dikkat arızalıdır'' veya ''bakım var'' levhasını
2 asınız.Matkap tezgahını ve çevresini temiz tutunuz.
3 Delme işlemi esnasında tezgah tablasına zarar vermeyecek şekilde takoz kullanınız.
İş elbisesi üzerinize uygun olmalı. Kolların manşet kısımları matkaba sarılmayacak şekilde kısa ve lastikli
4 olmalıdır. Talaşlara karşı çalışırken sürekli iş güvenliği gözlüğü kullanınız.
Saçlarınız uygun şekilde olmalı aksi halde matkap tezgahının dönen aksamı tarafından sarılarak
5 kopartılabilir. Parmaklarınızı dönen makine parçalarından koruyunuz..
6 Çalışan matkap tezgahından matkap ucu söküp takmaya çalışmayınız.
7 Mandren anahtarı işi bitince mandrenden sökünüz.
8 Matkap tezgahı çalışırken konik mil yatağını temizlemeye çalışmayınız.
9 Matkap tezhagı tablası üzerinde üstübü, bez asla bulundurmayınız. Sarma işlemi yapabilir.
10 İnce ve küçük parçaları mengene ile bağlamadan delme işlemi yapmayınız.
11 Büyük matkapla delik delerken mengenenin tablaya bağlı olmasına dikkat ediniz.
12 Matkap tezgahına ve çalışan hiçbir tezgaha yaslanmayınız
14 Dönen kesici takımların keskin köşelerine parmakları sürmeyiniz yaralanabilirsiniz.
15 Yumuşak malzemelere delik delerken sivri uçlu matkap kullanmayınız
16 Tezgah çalışırken dişlilerden devir değiştirmeye kalkışmayınız.
17 Tezgah başında dik durarak fırlayan talaşlardan göz, yüz, bedeninizi koruyunuz.
Matkap ucu delinen parçanın altından çıkış esnasında ilerlemeyi azaltınız, Aksi halde matkap iş
18 parçasını kapabilir. Bu da el yaralanmalarına sebep olabilir.
19 Delme esnasında uygun soğutma sıvısı ile matkabı soğutunuz.
20 Matkaptan çıkan talaşların elinizi yaralamamasına dikkat ediniz ve el ile temizlemeyiniz.
Matkabı helisel olukların bittiği yerden daha derine delme gerekirse sık sık çıkartıp talaşları dışarı
21 atmalısınız. Talaşların oluklarda sıkışması kalması matkabın kırılmasına sebep olur.
23 Tereddütlerinizi öğretmeninize sorunuz. Unutmayınız iş güvenliği sizin güvenliğinizdir.
DERS ÖĞRETMENLERİNİN ADI SOYADI
İMZA
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
TARİH
12-
SINIF
3-
NO
İMZA
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
TEMEL HACİM KALIPLARI DERSİ TORNA TEZGAHI İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
1 Tezgahı kullanmadan önce kumanda sistemlerini nasıl çalıştığını öğreniniz.
2
3
4
5
Tezgah çalışırken üzerine eğilmeyiniz dik durunuz
Çalışma anında tezgah arabasının sağında durarak kumanda ediniz.
Tezgah başında dalgın durmayınız konuşmayınız, şakalaşmayınız.
Tezgah çalışırken başından ayrılmayınız.Tezgahın çevresini temiz tutunuz
6 Çalışan tezgahın civatalarını sıkmaya veya sökmeye çalışmayınız.
7 Çalışma anında çıkan talaşları tezgahı durdurup talaş kancası ile temizleyiniz.
8 Dönen iş parçasına elinizi sürmeyiniz. Sapsız eğeleri torna tezgahında kullanmayınız.
Tezgahta çalışırken emniyet camlarını indiriniz. Tezgah kızakları üzerine iş, kesici alet ,
9
ölçü aleti koymayınız.İş güvenliği gözlüğü kullanınız.
10 İş elbiseleri yırtık ve sökük ve bol olmamalıdır.Kılık kıyafetimiz üzerinize uygun olmalıdır.
11 Tezgahta çalışırken kravatınızı çıkardığınızdan emin olunuz
12 Saçlarınızı öğrenciye yakışır şekilde kestiriniz uzun saçlar çalışma anında sorun yaratabilir
13 Çalışma anında yüzük kolye saat gibi eşyalar takılmamalıdır.
14 İş elbiselerinin ceplerine sivri uçlu araçlar koymayınız.
Tezgahı çalıştırmadan önce makas ve otomatik kolunun boşta olduğunu aynanın sıkılı olduğunu
kontrol ediniz
16 Çalışırken araba tespit civatasının sıkılı olup olmadığını kontrol ediniz.
15
17 Dönen iş parçasının kızağa çarpıp çarpmadığını önceden aynayı el ile çevirerek kontrol ediniz
18 Kalemi kalemliği ve iş parçasını tespit etmeden talaş vermeyiniz.
19
Ayna üzerinde sıkma anahtarı bırakmayınız. Tezgah çalışırken hız değiştirmeye
kalkmayınız
20 İş parçası dönerken ölçme işlemi kesinlikle yapmayınız.Ayna değiştirirken kızaklar üzerine takoz koyunuz
21
Tezgah çalışırken iş fener mili arkasına çıkmamalıdır. Zorunluk halinde düşük devirle
çalışarak tedbir alınız.
22 Tezgah çalışırken çıkardığı normal ses değişikse öğretmeninize haber veriniz
23 Tezgahın aynası ağırsa söküp takma sırasında arkadaşlarınızdan yardım isteyinmiz.
25 Tereddütlerinizi öğretmeninize sorunuz. Unutmayınız iş güvenliği sizin güvenliğinizdir.
DERS ÖĞRETMENLERİNİN ADI SOYADI
İMZA
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
TARİH
12-
SINIF
3-
NO
İMZA
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
TEMEL HACİM KALIPLARI DERSİ FREZE TEZGAHI İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
1
Tezgahı kullanmayı öğrenmeden çalıştırmaya kalkmayınız bu bilgi kaza anında tezgahı
derhal durdurabilmek için önemlidir.
2 İş parçasını emniyetli bir şekilde bağlayınız. İş güvenliği gözlüğü kullanınız.
3 Hareket halindeki tabla üzerine elinizi koymayınız ve tezgah üzerine eğilmeyiniz.
4 Tezgah çalışırken millerin devrini değiştirmeyiniz.
5 Hareket halindeki freze çakılarından ellerinizi koruyunuz
6 Tezgah ana motoru çalışırken malafa somunun gevşetip sıkmayınız
7 Dönen freze çakısı üzerine el uzatmayınız
8 Uygun olmayan anahtar ve diğer avadanlıkları kullanmayınız
Büyük anahtarları kullanırken dengeli tutunuz. Anahtarın kayması veya somun gevşemesi
9
kazaya sebep olabilir,
Freze çakısı dönerken iş parçasını yerleştirmeye ayarlamaya ölçme ve kontrol yapmaya
10
kalkışmayınız
11 Dönen freze çakısından üstübü ve bezleri uzak tutunuz ve bunların yerine fırça kullanınız
12 Frezede çalışırken talaşları el veya parmakla temizlemeyiniz.
13
İnce testere frezeleri kullanırken iş parçasının esnemediğinden emin olunuz kırılan testere
freze kazaya sebep olabilir.
14 Freze çakısı dönerken tezgah başından ayrılmayınız
15
Parmak ve alın frezeleri çıkartırken bir bez kullanınız böylece ellerinizin kesilmesini
önlemiş olursunuz.
16 Uygun iş elbisesi giyiniz. Bol ve yırtık elbiseleri kullanmayınız.
17 Tezgahta işiniz bitince otomatik kollarını boşa alınız
18 Başka bir arkadaşınızın tezgahı çalıştırıp durdurmasına izin vermeyiniz.
19
Tezgahta doğabilecek herhangi bir arızayı hemen ilgili öğretmene haber veriniz. Arızayı
kendiniz gidermeye çalışmayınız.
20 Tezgahın kendisini ve çevresini temiz ve düzenli tutunuz.
TEZGAHLARI KORUYUNUZ VE ZARAR VERMEYİNİZ.
BU MİLLET MALININ AİLENİZİN VERDİĞİ VERGİLERLE ALINDIĞINI UNUTMAYINIZ
DERS ÖĞRETMENLERİNİN ADI SOYADI
İMZA
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
TARİH
12-
SINIF
3-
NO
İMZA
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
TEMEL HACİM KALIPLARI DERSİ TAŞLAMA TEZGAHI İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARI
1 Tezgah kullanımını bilmeden tezgahı çalıştırmayınız.
2 İlk önce kendi güvenliğinizi için uygun çalışma yeri seçiniz.
3 Çalışma süresince koruyucu malzeme ve ekipmanları kullanınız
Hatalı depolanmış taşları kullanmayınız. Taşlama taşını kontrol etmeden makine miline takmayınız. Taşı
4 mutlaka dengeleyiniz.
Bütün koruyucu kapakları takmadan ve emniyet tedbirini almadan tezgahı çalıştırmayınız İş güvenliği
5 gözlüğü kullanınız.
Soğutma sıvısı kirlenmişse değiştiriniz. Soğutma sıvısı oranını, sıvı özelliklerini ve değiştirme tarihini
6 bakım kartına işleyiniz.
7 Soğutma sıvısından meydana gelen makine etrafındaki yağlanmış zemini temiz tutunuz.
8 İşin ayarlanması ve ölçü kontrolünün yapılması arasında makineyi tamamen durdurunuz.
Herhangi bir işlem anında tereddüde düşüldüğü zaman gerekli düzeltme yapılmadan işleme devam
9 etmeyiniz.
10 Tezgahla çalışmadan önce iş parçasının temiz ve çapaksız olduğundan emin olunuz
11 Mıknatıslı tablanın çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. İşe öyle başlayınız.
Taşlama işlemi otomatik olarak yapılacak ise taşla iş parçası arasındaki mesafe ( 1 ) mm olacak
12 şekilde taş başlığını el tekeri ile işe yanaştırınız.
13 Makine tablasını temiz tutunuz ve bütün takımları tabla üzerinden kaldırınız.
Taşlanan parçanın yanmasına veya renk değiştirmesine sebep olan talaş derinliğini azaltınız. Aksi
14 halde iş parçası özelliğini kaybedecek veya fazla baskıdan dolayı zımpara taşı ve parça zarar
görebilir.
15 Zımpara taşının körlenmesini bileyerek önleyiniz.
16 Tavsiye edilen taş çevre hızının üzerine hiçbir zaman çıkmayınız.
17 İlerleme hızınızı gereğinden fazla yüksek tutmayınız.
Tezgahı durdurmanız gerekirse iş parçası üzerinde durdurmayınız. Boş alanda durdurarak
18 kontrolü sağlayınız.
Tezgahta zımpara taşının ortam ışığından dolayı dönüp dönmediğini farkedemeyebilirsiniz. Kapalı
19 olduğundan panoya bakarak emin olun.
Tezgahta çalışırken başkaları ile sohbet etmeyiniz sorulara cevap vermeyiniz. Yanınıza gelebilecek
20 arkadaşlarınızı uzaklaştırınız.
21
Mıknatıslı tablayı kullanmadan önce yüzük, kolye, kol saatinizi kolunuzdan çıkartınız.
Unutmayınız iş güvenliği sizin güvenliğinizdir.
TEZGAHLARI KORUYUNUZ VE ZARAR VERMEYİNİZ.
BU MİLLET MALININ AİLENİZİN VERDİĞİ VERGİLERLE ALINDIĞINI UNUTMAYINIZ
DERS ÖĞRETMENLERİNİN ADI SOYADI
İMZA
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
TARİH
12-
SINIF
3-
NO
İMZA
1. DÖNEM TEMEL HACİM KALIPLARI İMALATI DERSİ ÖDEVLERİ
1- El ile çizim :
TESLİM TARİHİ : ..................................
Dosyanızda I. ve II. dönemde imal edilmek amacıyla yapımına başladığınız plastik parçasının
el enjeksiyon hacim kalıbına ait tüm kalıp parçalarının montaj ve detay resimleri verilmiştir.
Bu resimlerden faydalanarak tüm resimleri el ile çizimini yapınız. Kalıp montaj ve detay
resmini ve diğer resimleri A4 kağıdına teknik resim kuralları çerçevesinde çiziniz. Bir dosya
halinde grup öğretmenine teslim ediniz.
2- Autocad programı ile çizim
TESLİM TARİHİ :...................................
Dosyanızda I. ve II. dönemde imal edilmek amacıyla yapımına başladığınız plastik parçasının
el enjeksiyon hacim kalıbına ait tüm kalıp parçalarının montaj ve detay resimleri verilmiştir.
Bu resim ve ölçülerine göre AUTOCAD programı ile tüm kalıp montaj ve parça çizimlerini
yapınız. Tüm resimleri tek bir dosyada çiziniz tüm resim standartlarına uyunuz. Kendi adı ve
soyadınızı dosya adı olarak kaydediniz. Grup öğretmenine belirtilen tarihe kadar teslim
ediniz. Autocad çizim eğitim avilerinizi grup öğretmeninizden alabilirsiniz. Atelye bilgisayar
labaratuarı kullanıma açıktır.
ÇİZGİ KALINLIKLARI
Kalın çizgi
Kesik çizgi
İnce çizgi
Tarama çizgileri
3- 3D
……………….
0,60 mm - siyah
0,60 mm - siyah
0,20 mm - siyah
0,20 mm - farklı renklerde
programı ile çizim
TESLİM TARİHİ :.................................
Dosyanızda I. ve II. dönemde imal edilmek amacıyla yapımına başladığınız plastik parçasının
el enjeksiyon hacim kalıbına ait tüm kalıp parçalarının montaj ve detay resimleri verilmiştir.
ATELYEDE SİZİN ELDE ETTİĞİNİZ ÖLÇÜLERE göre
..........................
programı ile tüm
kalıp parça çizimlerini yapınız. Çizilen datalara göre montajını da yapınız. Kendi adı ve
soyadınızı dosya adı olarak kaydediniz. Çizimini yaptığınız dataların ölçüleri CNC DİK
İŞLEM'de gerçek ölçü olarak kabul edilecektir. Grup öğretmenine belirtilen tarihe kadar
teslim ediniz. Solidworks çizim eğitim avilerinizi grup öğretmeninizden alabilirsiniz. Atelye
bilgisayar labaratuarı kullanıma açıktır. CNC dik işlem FANUC ünitesi eğitim dosyalarını
öğretmeninizden alabilirsiniz.
2. DÖNEM TEMEL HACİM KALIPLARI İMALATI DERSİ ÖDEVLERİ
TESLİM TARİHİ :............. haftası kendinizin belirleyeceği bir plastik parçanın AUTOCAD ve
.................... programı ile yukarıda belirtilen özelliklerde tüm detay ve montaj çizimini
yaparak grup öğretmeninize teslim ediniz. Atelye bilgisayar labaratuarı kullanıma açıktır.
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİYEL KALIP ALANI
TEMEL HACİM KALIPLARI İMALATI DERSİ KALIP DEĞERLENDİRME TABLOSU
ÖĞRENCİ
SOYADI
ADI
SINIF
NO
HACİM KALIP MALZEMELERİ TARAFIMDAN TESLİM ALINMIŞTIR
- İMZA
İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ İŞ KURALLARININ OKUDUM VE ATELYE ÇALIŞMALARI ESNASINDA
İŞ GÜVENLİĞİ ARAÇ GEREÇLERİNİ KULLANIYORUM
- İMZA
K İŞİSEL
ÖĞRENCİ T.C. NO
20….. - 20….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ
ETKİNLİK DEĞERLENDİRMELERİ
10
10
100
TOPLAM
10
TERTİP
TAVIR
10
PAH
HAVŞA
YÜZEY
KALİTE
20
MONTAJ
20
ALIŞTIRMA
20
GÖNYE
BİTİŞ
TARİHİ
ÖLÇÜ
BAŞLAMA
TARİHİ
PARÇA ADI
ORTALAMA NOT
YAZI İLE
RAKAM
İLE
ALT PLAKA
ÜST PLAKA
MAÇA
SIYIRICI PLAKA
ÇIKARICILAR VE PLAKALARI
SÜTUN VE KAYITLAR
MONTAJ
20….. - 20….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SÖZLÜ DEĞERLENDİRMELERİ
EL İLE ÇİZİM
EKİM
AUTOCAD İLE ÇİZİM
KASIM
SOLİDWORKS İLE ÇİZİM
ARALIK
CATIA İLE ÇİZİM
OCAK
20….. - 20….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ
MONTAJ
CAM ÇALIŞMASI
YOLLUK-DAĞITICI
İŞ PARÇASI
KULLANILABİLİRLİK
20….. - 20….. EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SÖZLÜ DEĞERLENDİRMELERİ
CATIA İLE POST ALMA
MART
EDGECAM İLE POST ALMA
NİSAN
HEINDENHAIN İLE POST ALMA
MAYIS
TEBİS İLE POST ALMA
MAYIS
HİÇBİR ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK, YALNIZ BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ VARDIR;
ÇALIŞKAN OLMAK!
ATATÜRK
BURSA ATATÜRK
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
11. SINIF
TEMEL HACİM KALIPLARI İMALATI
İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
ADI SOYADI
SINIF
NO
GRUP ÖĞRETMENİ
GRUP
1
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
ENDÜSTRİYEL KALIP ALANI TEMEL HACİM KALIPÇILIĞI
KALIP MALZEME LİSTESİ
KALIP NO : 1
VERİLEN TÜM ÖLÇÜLER MİLİMETREDİR
PARÇA ADI
EN
BOY
KALINLIK
GEREÇ
ADET
AĞIRLIK/kg
ALT PLAKA
100
130
20
Ç1040
1
2,041
ÜST PLAKA
100
130
20
Ç1040
1
2,041
DİŞİ PLAKA
100
105
20
Ç1040
1
1,6485
MAÇA PLAKASI
100
105
20
Ç1040
1
1,6485
KAYITLAR
100
40
20
Ç1040
2
1,26
ÇIKARICI PLAKALARI
100
60
10
Ç1040
2
0,94
YARDIMCI VE HAZIR MALZEMELER
PARÇA ADI
Ø ( ÇAP )
BOY
ADET
GEREÇ
YOLLUK
16
40
1
HAZIR
İTİCİ ZIMBA
8
45
1
HAZIR
İTİCİ ZIMBA
8
33
2
HAZIR
ÇEKTİRMELİ PİM (MAÇA)
12
35
2
HAZIR
ALLEN ( İMBUS ) CİVATA
M8
20
4
HAZIR
ALLEN ( İMBUS ) CİVATA
M8
60
4
HAZIR
ALLEN ( İMBUS ) CİVATA
M8
40
1
HAZIR
ALLEN ( İMBUS ) CİVATA
M6
20
2
HAZIR
HAVŞA BAŞLI ALLEN ( İMBUS ) CİVATA
M6
16
4
HAZIR
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
ENDÜSTRİYEL KALIP ALANI TEMEL HACİM KALIPÇILIĞI
GRUP - 1 HACİM KALIBI YAPIMINDA TAKİP EDİLECEK AŞAMALAR
1
KALIP TASARIM ÖLÇÜLERİNE GÖRE MALZEMELERİNİ
TESTEREDE KESİNİZ.
MALZEME ÖLÇÜLERİNİ
KONTROL ET
2
MALZEMELERİN ÇAPAKLARINI EĞE İLE KIRINIZ ; TUFALLANMA
TABAKASINI TEMİZLEYİNİZ.
YAPTIĞIN İŞLEMLERİ
KONTROL ET
3
KALIP PLAKALARINI RESİM ÖLÇÜLERİNE GÖRE DAR YÜZEYLERİ
90° DİK OLARAK ÖLÇÜSÜNDE FREZELEYİNİZ
DİKLİĞİ VE ÖLÇÜLERİ
KONTROL ET VE PAH KIR
4
KALIP PLAKALARININ GENİŞ YÜZEYLERİNİ TAŞLAMA
TEZGAHINDA İŞLEYİNİZ
TEZGAHTA İŞ GÜVENLİĞİNE
DİKKAT
5
TAŞLANAN TÜM KALIP PLAKALARININ KÖŞE PAHLARINI 1X45° KÖŞE PAHLARINI KONTROL
OLARAK KIRINIZ
ET
6
TÜM KALIP PLAKALARINDAKİ DELİNECEK TÜM CİVATA
DELİKLERİNİ RESİM ÖLÇÜSÜNDE MARKALAYINIZ
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
7
KALIP ALT VE ÜST PLAKADAKİ VİDA DELİKLERİNİ DELİNİZ.
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
8
KALIP ALT PLAKASI DELİKLERİNİ MAÇA PLAKASINA TAŞIYINIZ.
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
9
TAŞINAN DELİKLERİ UYGUN ŞEKİLDE NOKTALAYINIZ VE
ÖLÇÜSÜNDE DELİNİZ VE HAVŞALAYINIZ VE DİŞ ÇEKİNİZ.
DELİK ÖLÇÜLERİNİ KONTROL
ET
10
KALIP ÜST PLAKASI DELİKLERİNİ DİŞİ PLAKASINA TAŞIYINIZ.
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
11
TAŞINAN DELİKLERİ UYGUN ŞEKİLDE NOKTALAYINIZ VE
ÖLÇÜSÜNDE DELİNİZ VE HAVŞALAYINIZ VE DİŞ ÇEKİNİZ.
DELİK ÖLÇÜLERİNİ KONTROL
ET
12
SAĞ - SOL KAYITLARI MARKALAYINIZ VE SADECE BİR DELİĞİ
DELEREK ALT PLAKA İLE KONTROL EDİP İKİNCİ DELİĞİ DELİNİZ.
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
13
PLAKALARIN BAĞLANTILARINI YAPARAK KALIP SETİNİ MONTE
EDİNİZ. PLAKALARI NUMARALANDIRINIZ.
MONTAJI KONTROL ET
MAÇA VE DİŞİ PLAKAYI Ø 8 mm VE MAÇA PLAKASINI Ø 6,5 mm
ÖLÇÜLERİNİ KONTROL ET
14 MATKAP İLE TAM ORTADAN DELİNİZ. MAÇA PLAKASI ORTA
DELİĞE M8 DİŞ ÇEKİNİZ.
MAÇA ,DİŞİ VE ÜST PLAKAYI ORTADA M8x60 CİVATA İLE
15 BAĞLAYIP MARKALANAN KALIP SÜTUN DELİKLERİNİ Ø 8,5 mm
ÖLÇÜSÜNDE DELİNİZ.
ÜÇLÜ GRUPTAN ÜST PLAKAYI SÖKEREK MAÇA VE DİŞİ
16
PALAKAYI ORTA MERKEZ DELİĞİNDEN M8 X 35 CİVATA İLE
BAĞLATINIZ.
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
HACİM KALIBI YAPIMINDA TAKİP EDİLECEK AŞAMALAR
16
MAÇA VE DİŞİ PLAKAYA SÜTUN DELİKELRİNİ UYGUN DELMEYE
DEVAM EDEREK RAYBA ÇEKİNİZ.
MONTAJI KONTROL ET
17
SÜTUNLARIN RAHAT VE UYGUN ÇALIŞTIĞINDAN EMİN
OLMADAN M8 CİVATAYI SÖKMEYİNİZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
18
ÇIKARICI GRUBU PLAKALARINI MARKALAYINIZ. HAVŞA BAŞLI
PLAKA BAĞLANTI DELİKLERİNİ DELİNİZ VE BAĞLANTIYI YAPINIZ.
SÜTUNLARI KONTROL ET
19
KALIP ÜST PLAKAYA YOLLUK İÇİN GEREKLİ DELİK ÖLÇÜSÜNÜ
RAYBA PAYI BIRAKARAK DELİNİZ VE RAYBA ÇEKİNİZ.
KONTROL ET
20
KALIP SETİNDEKİ TÜM KESKİN KÖŞELER EL KESMELERİNE SEBEP
OLUR PAH VE HAVŞALARA İTİNA GÖSTERİNİZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
21
KALIP SETİNİ MONTE EDİNİZ AKSAKLIK OLMAMASI
DURUMUNDA CAM AŞAMASINA GEÇEBİLİRİZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
22
TÜM KALIP PARÇALARINI İŞLEMİŞ OLDUĞUNUZ GERÇEK
ÖLÇÜLERDE DATALARINI ÇİZİNİZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
23
DİŞİ PLAKA ÖLÇÜLERİNİZİ TEKRAR KONTROL EDİNİZ. MAÇA
PLAKASI KALIP ÇUKURU EKSENLERİNİ DE KONTROL EDİNİZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
24
DİŞİ PLAKA DATASI CAM İŞLEMİ İÇİN POS ALMA VE CNC'DE
İŞLEME BAŞLAYINIZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
25
CN'YE BAĞLAMA KENAR VE YÜZEY YÖNÜNE DİKKAT EDİNİZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
26
CAM İŞLEMLERİNDEN SONRA ÜST PLAKAYA YOLLUK VE DAĞITICI
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
KANALLARINI AÇINIZ.
27
KALIP ÇUKURLARININ GİRİŞ AĞIZ KISIMLARINI SAATÇİ EĞESİ İLE
AÇINIZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
28
KALIP ÇUKURLARININ PARLATINIZ. VE KALIBIN MONTAJINI
YAPARAK EL İLE ÇALIŞTIRNIZ
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
29
VARSA AKSAYAN YÖNLERİ GİDERİNİZ.
MONTAJI KONTROL ET
30
YOKSA KALIP ENJEKSİYON PRESİNDE BASKIYA HAZIR HALDEDİR.
VE BASKI YAPARAK KALIBINIZI DENEYİNİZ.
KALIBI KONTROL ET
31
DENEMELERDE VARSA AKSAYAN YÖNLERİ GİDERİNİZ.
KONTROL ET
32
BASKIDA ÇIKAN PARÇALARINA GÖRE HACİM KALIBINIZIN
DEĞERLENDİRMESİNİ YAPINIZ
ÖLÇÜLERİ KONTROL ET
33
HACİM KALIBINI VE NUMUNE PARÇANIZI ÖĞRETMENİNİZE
TESLİM EDİNİZ
ALDIĞINIZ NOTU
KONTROL EDİNİZ
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
±2
11
R3
16
3
0,05
R8
0
Ø2
0,05
0,05
20
Verilmeyen ölçüler için resim datasını isteyiniz
Resim üzerinden ölçü almayınız
PA 6
Gereç
1
Sayı
1:1 Üretilecek parça
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
11-01-00
Resim No
1
3
A
5
AA BAKIŞI
2
15
7
9
6
11
4
8
10
12
1:1
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
Sayı
1
4
2
4
1
1
4
1
2
4
1
4
1
1
1
20
0
Ø2
1
HACİM KALIBI
Açıklamalar
Oxidasyon
Sertlik 58-62 HRC
Sertlik 58-62 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 54-56 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 58-62 HRC
H-11-01-15
Resim Numarası
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Malzeme
Parça No
Montaj No
Sayı
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1040
Ç1040
Hazır
Ç1040
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1040
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
01-15
TS 1020/15
TS 1020/15
TS 1020/15
01-11
01-10
TS 1020/15
01-08
01-07
TS 1020/15
02-05
01-04
01-03
01-02
01-01
İmza
R8
3
Resim üzerinden ölçü almayınız
Üretilecek parça
R3
SIYIRICI PLAKALI PLASTİK ENJEKSİYON
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
Adı ve Açıklamalar
Yolluk
Allen (İmpus) cıvata M6x20
Çektirmeli pim Ø12x35
Allen (İmpus) cıvata M8x60
Dişi plaka
Kalıp üst plakası
Allen (İmpus) cıvata M8x60
Maça plakası
Sağ sol kayıtlar
Havşa başlı civata M8x16
İtici zımba destek plakası
İtici zımba
Yolluk çekici zımba
İtici zımba tutucu plakası
Kalıp alt plakası
13
14
11
± 0,1
Tolerans
± 0,1
B
± 0,2
>6
< 30
± 0,3
> 30
< 120
± 0,5
± 1,2
Ø8.5
± 0,8
60
76
0,05 B
120
Ø25
A
Taşlanmış
Ra 1,6
0,05 C
0,05 A B
38
C
±2
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
76
>3
<6
10
> 0,5
<3
0,1
38
Ölçü Aralığı
0,1
Ra 1,6
Taşlanmış
0,1
0,05 A B
DIN 7168
0,1
48
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
96
20
Ç1040
Gereç
1
Sayı
1:1 Alt plaka
Ölç. Parçanın adı
Oxidasyon
Pim ve vidalara 1,5 x 45° havşa açınız
Parça dış kenarlarına 1 x 45° pah kırınız
Resim üzerinden ölçü almayınız
0,1 A
Ø14
Ra 1,6
Ra 3,2
Çizen
Adnan YILMAZ
11-01-01
Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
0,05 C
Taşlanmış
Frezelenmiş
± 0,1
Tolerans
± 0,1
>3
<6
B
± 0,2
>6
< 30
± 0,3
> 30
< 120
± 1,2
Ø14
Raybalanmış
76
120
0,05 A B
A
Taşlanmış
Ra 1,6
Ø16
Ra 0,8
0,05 A B
38
C
0,05 B
22
±2
60
0,05 C
± 0,8
Ø8.5
± 0,5
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
22
0,1
0,05 A B
> 0,5
<3
0,05 C
0,1
10
Ölçü Aralığı
76
DIN 7168
0,1
48
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ç1040
Gereç
Ø12
7
Ra 1,6
1
Sayı
1:1 Üst plaka
Ölç. Parçanın adı
Çizen
Adnan YILMAZ
11-01-10
Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
0,05 C
Ra 1,6
Ra 3,2
Taşlanmış
Taşlanmış
Frezelenmiş
Oxidasyon
Pim ve vidalara 1,5 x 45° havşa açınız
Parça dış kenarlarına 1 x 45° pah kırınız
Resim üzerinden ölçü almayınız
0,1 A
10
96
20
± 0,1
Tolerans
± 0,1
>3
<6
96
> 0,5
<3
± 0,2
>6
< 30
A
B
±2
48
Raybalanmış
C
Ø8
76
Ra 0,8
22
25
22
96
50
0,1
0,1
0,1
0,05 C
Ra 1,6
Taşlanmış
0,05 A B
0,05 A B
38
Taşlanmış
Ra 1,6
M8
± 1,2
± 0,5
± 0,3
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
> 30
< 120
0,05 B
Ölçü Aralığı
48
0,1
DIN 7168
0,05 C
0,05 A B
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
38
0,1
Ç1040
Gereç
Ra 0,8
Raybalanmış
Ø12
Ra 0,8
Raybalanmış
1
Sayı
1:1 Maça plaka
Ölç. Parçanın adı
Oxidasyon
Pim ve vidalara 1,5 x 45° havşa açınız
Parça dış kenarlarına 1 x 45° pah kırınız
Resim üzerinden ölçü almayınız
0,1 A
Ø12
Taşlanmış
Ra 1,6
Frezelenmiş
Ra 3,2
Çizen
Adnan YILMAZ
11-01-08
Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
0,05 C
20
76
± 0,1
Tolerans
± 0,1
>3
<6
96
> 0,5
<3
± 0,2
>6
< 30
A
±2
Ra 1,6
Taşlanmış
± 1,2
± 0,5
± 0,3
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
> 30
< 120
0,05 B
0,1 A
11
Ölçü Aralığı
48
0,1
DIN 7168
Raybalanmış
50
0,1
96
22
0,05 A B
B
25
22
Ra 0,8
Ø16
R3
20
B
0,05 C
R8
0,05 A B
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
20
20
38
0,1
Ra 0,8
Raybalanmış
Ç1040
Gereç
C
0,05 C
2
B
A
0.6
R3
R1
3
Raybalanmış
2
1
Ø12
1
Sayı
1:1 Dişi plaka
Ölç. Parçanın adı
Oxidasyon
Pim ve vidalara 1,5 x 45° havşa açınız
Parça dış kenarlarına 1 x 45° pah kırınız
Resim üzerinden ölçü almayınız
Taşlanmış
Ra 1,6
Ø12
Ra 0,8
76
Ra 1,6
Ra 3,2
Çizen
Adnan YILMAZ
11-01-11
Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
0,05 C
Taşlanmış
Frezelenmiş
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
0,05 A
± 1,2
±2
Frezelenmiş
Taşlanmış
Ra 3,2
Ra 1,6
Taşlanmış
0,05 A
35
Ra 1,6
B
Ra 1,6
0,05 B
A
Taşlanmış
0,05 B C
76
20
0,05 C
8,5
C
48
0,1
96
Oxidasyon
Pim ve vidalara 1,5 x 45° havşa açınız
Parça dış kenarlarına 1 x 45° pah kırınız
Resim üzerinden ölçü almayınız
Ç1040
Gereç
2
Sayı
1:1 Sağ sol kayıtlar
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
11-01-07
Resim No
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
±2
Taşlanmış
Ra 3,2
Ra 1,6
0,05 C
Taşlanmış
Ø8
M6
10
Ra 1,6
Frezelenmiş
4
Ø11
C
Ra 1,6
Taşlanmış
81
40.5
52
0,1
36
B
26
0,05 A B
0,1
0,05 B
48
A
0,1
96
Ç1040
Gereç
1
Sayı
1:1 Çıkarıcı ( itici ) zımba tutucu plakası
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
11-02-05
Resim No
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
±2
Frezelenmiş
Taşlanmış
Ra 3,2
Ra 1,6
Taşlanmış
Ø7
10
Ra 1,6
4
Ø14
Ra 1,6
C
Taşlanmış
81
41
52
36
B
26
0,05 A B
0,1
0,1
M6
0,05 B
48
A
0,1
96
2379
Gereç
1
Sayı
1:1 İtici zımba destek plakası
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
11-01-05
Resim No
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
Taşlanmış
Ra 1,6
±2
Ø16
Ø30
0,02
Ø4
0,05
40
60
Sertlik 58-62 HRC
2379
Gereç
1
Sayı
1:1 Yolluk
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
Taşlanmış
Ra 1,6
±2
0,02
Ø8
Ø11
1
60°
11-01-15
Resim No
4
Adet
1
Adet
4
45
0,05
Ø8
Ø11
60°
0,02
33
0,05
Sertlik 58-62 HRC
Ç1040
Gereç
1
Sayı
1:1 Kalıp sütunu
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
11-01-03 ve 04
Resim No
BURSA ATATÜRK
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
ENDÜSTRİYEL KALIP DALI
11. SINIF
TEMEL HACİM KALIPLARI İMALATI
İŞ VE İŞLEM YAPRAKLARI
ADI SOYADI
SINIF
NO
GRUP ÖĞRETMENİ
GRUP
2
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
ENDÜSTRİYEL KALIP ALANI TEMEL HACİM KALIPÇILIĞI
KALIP MALZEME LİSTESİ
KALIP NO : 2
VERİLEN TÜM ÖLÇÜLER MİLİMETREDİR
PARÇA ADI
EN
BOY
KALINLIK
GEREÇ
ADET
AĞIRLIK/kg
ALT PLAKA
100
130
20
Ç1040
1
2,041
ÜST PLAKA VEYA DİŞİ PLAKA
100
130
20
Ç1040
1
2,041
SIYIRICI PLAKA
100
105
20
Ç1040
1
1,6485
DESTEK PLAKASI
100
105
20
Ç1040
1
1,6485
KAYITLAR
100
40
20
Ç1040
2
1,26
ÇIKARICI PLAKALARI
100
60
10
Ç1040
2
0,94
YARDIMCI VE HAZIR MALZEMELER
PARÇA ADI
Ø ( ÇAP )
BOY
ADET
GEREÇ
YOLLUK
16
25
1
HAZIR
İTİCİ ZIMBA
8
45
4
HAZIR
İTİCİ ZIMBA
8
65
1
HAZIR
ÇEKTİRMELİ PİM (SÜTUN)
14
35
2
HAZIR
ÇEKTİRMELİ PİM (MAÇA)
12
35
2
HAZIR
ALLEN ( İMBUS ) CİVATA
M8
20
2
HAZIR
ALLEN ( İMBUS ) CİVATA
M8
60
4
HAZIR
ALLEN ( İMBUS ) CİVATA
M8
40
1
HAZIR
ALLEN ( İMBUS ) CİVATA
M6
20
2
HAZIR
HAVŞA BAŞLI ALLEN ( İMBUS ) CİVATA
M6
16
4
HAZIR
BURSA ATATÜRK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
ENDÜSTRİYEL KALIP ALANI TEMEL HACİM KALIPÇILIĞI
GRUP - 2 HACİM KALIBI YAPIMINDA TAKİP EDİLECEK AŞAMALAR
1
KALIP TASARIM ÖLÇÜLERİNE GÖRE MALZEMELERİNİ
TESTEREDE KESİNİZ.
MALZEME ÖLÇÜLERİNİ
KONTROL ET
2
MALZEMELERİN ÇAPAKLARINI EĞE İLE KIRINIZ ; TUFALLANMA
TABAKASINI TEMİZLEYİNİZ.
YAPTIĞIN İŞLEMLERİ
KONTROL ET
3
KALIP PLAKALARINI RESİM ÖLÇÜLERİNE GÖRE DAR YÜZEYLERİ
90° DİK OLARAK ÖLÇÜSÜNDE FREZELEYİNİZ
DİKLİĞİ VE ÖLÇÜLERİ
KONTROL ET VE PAH KIR
4
KALIP PLAKALARININ GENİŞ YÜZEYLERİNİ TAŞLAMA
TEZGAHINDA İŞLEYİNİZ
TEZGAHTA İŞ GÜVENLİĞİNE
DİKKAT
5
TAŞLANAN TÜM KALIP PLAKALARININ KÖŞE PAHLARINI 1X45° KÖŞE PAHLARINI KONTROL
OLARAK KIRINIZ
ET
6
TÜM KALIP PLAKALARINDAKİ DELİNECEK TÜM CİVATA
DELİKLERİNİ RESİM ÖLÇÜSÜNDE MARKALAYINIZ
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
7
KALIP ALT PLAKASINDAKİ VİDA DELİKLERİNİ DELİNİZ.
8
KALIP ALT PLAKASI DELİKLERİNİ DESTEK PLAKASINA TAŞIYINIZ.
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
9
TAŞINAN DELİKLERİ UYGUN ŞEKİLDE NOKTALAYINIZ VE
ÖLÇÜSÜNDE DELİNİZ VE HAVŞALAYINIZ VE DİŞ ÇEKİNİZ.
DELİK ÖLÇÜLERİNİ KONTROL
ET
10
SAĞ - SOL KAYITLARI MARKALAYINIZ VE SADECE BİR DELİĞİ
DELEREK ALT PLAKA İLE KONTROL EDİP İKİNCİ DELİĞİ DELİNİZ.
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
11
TAŞINAN DELİKLERİ UYGUN ŞEKİLDE NOKTALAYINIZ VE
ÖLÇÜSÜNDE DELİNİZ VE HAVŞALAYINIZ VE DİŞ ÇEKİNİZ.
DELİK ÖLÇÜLERİNİ KONTROL
ET
12
PLAKALARIN BAĞLANTILARINI YAPARAK KALIP SETİNİ MONTE
EDİNİZ. PLAKALARI NUMARALANDIRINIZ.
MONTAJI KONTROL ET
MAÇA VE DİŞİ PLAKAYI Ø 8 mm VE MAÇA PLAKASINI Ø 6,5 mm
ÖLÇÜLERİNİ KONTROL ET
13 MATKAP İLE TAM ORTADAN DELİNİZ. MAÇA PLAKASI ORTA
DELİĞE M8 DİŞ ÇEKİNİZ.
MAÇA ,DİŞİ VE ÜST PLAKAYI ORTADA M8x60 CİVATA İLE
14 BAĞLAYIP MARKALANAN KALIP SÜTUN DELİKLERİNİ Ø 8,5 mm
ÖLÇÜSÜNDE DELİNİZ.
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
15
MARKALAMA ÖLÇÜLERİNİ KONTROL EDEREK SÜTUN
DELİKLERİNİ BÜYÜTEREK VE RAYBA PAYI BIRAKARAK DELİNİZ.
ÖLÇÜLERİ RESİME GÖRE
KONTROL ET
16
SÜTUNLARIN RAHAT VE UYGUN ÇALIŞTIĞINDAN EMİN
OLMADAN M8 CİVATAYI SÖKMEYİNİZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
HACİM KALIBI YAPIMINDA TAKİP EDİLECEK AŞAMALAR
17
18
İŞLEM BAŞARILI İSE CİVATAYI SÖKEREK DESTEK VE SIYIRICI
PLAKAYI M8x35 VİDA İLE SÜTUNLAR TAKILI İKEN SIKINIZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
MAÇALARIN RAHAT VE UYGUN ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLMADAN
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
M8 CİVATAYI SÖKMEYİNİZ.
19
ÇIKARICI GRUBU PLAKALARINI MARKALAYINIZ. HAVŞA BAŞLI
PLAKA BAĞLANTI DELİKLERİNİ DELİNİZ VE BAĞLANTIYI YAPINIZ.
SÜTUNLARI KONTROL ET
20
KALIP ÜST PLAKAYA YOLLUK İÇİN GEREKLİ DELİK ÖLÇÜSÜNÜ
RAYBA PAYI BIRAKARAK DELİNİZ VE RAYBA ÇEKİNİZ.
KONTROL ET
21
KALIP SETİNDEKİ TÜM KESKİN KÖŞELER EL KESMELERİNE SEBEP
OLACAĞI İÇİN PAH VE HAVŞALARA İTİNA GÖSTERİNİZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
22
KALIP SETİNİ MONTE EDİNİZ AKSAKLIK OLMAMASI
DURUMUNDA CAM AŞAMASINA GEÇEBİLİRİZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
23
TÜM KALIP PARÇALARINI İŞLEMİŞ OLDUĞUNUZ GERÇEK
ÖLÇÜLERDE DATALARINI ÇİZİNİZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
24
DİŞİ PLAKA ÖLÇÜLERİNİZİ TEKRAR KONTROL EDİNİZ. SIYIRICI VE
DESTEK PLAKASI KALIP ÇUKURU EKSENLERİNİ DE KONTROL
EDİNİZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
25
DİŞİ PLAKA DATASI CAM İŞLEMİ İÇİN POS ALMA VE CNC'DE
İŞLEME BAŞLAYINIZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
26
CN'YE BAĞLAMA KENAR VE YÜZEY YÖNÜNE DİKKAT EDİNİZ.
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
27
CAM İŞLEMLERİNDEN SONRA ÜST PLAKAYA YOLLUK VE DAĞITICI
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
KANALLARINI AÇINIZ.
28 KALIP ÇUKURLARININ GİRİŞ AĞIZLARINI SAATÇİ EĞESİ İLE AÇINIZ. ÇALIŞMAYI KONTROL ET
29
KALIP ÇUKURLARININ PARLATINIZ. VE KALIBIN MONTAJINI
YAPARAK EL İLE ÇALIŞTIRNIZ
ÇALIŞMAYI KONTROL ET
30
VARSA AKSAYAN YÖNLERİ GİDERİNİZ.
MONTAJI KONTROL ET
31
YOKSA KALIP ENJEKSİYON PRESİNDE BASKIYA HAZIR HALDEDİR.
VE BASKI YAPARAK KALIBINIZI DENEYİNİZ.
KALIBI KONTROL ET
31
DENEMELERDE VARSA AKSAYAN YÖNLERİ GİDERİNİZ.
KONTROL ET
32
BASKIDA ÇIKAN PARÇALARINA GÖRE HACİM KALIBINIZIN
DEĞERLENDİRMESİNİ YAPINIZ
ÖLÇÜLERİ KONTROL ET
33
HACİM KALIBINI VE NUMUNE PARÇANIZI ÖĞRETMENİNİZE
TESLİM EDİNİZ
ALDIĞINIZ NOTU
KONTROL EDİNİZ
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
±2
8
11
R3
14
0,05
3
R8
0
Ø2
0,05
0,05
20
Resim üzerinden ölçü almayınız
PA 6
Gereç
1
Sayı
1:1 Üretilecek parça
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
11-02-00
Resim No
4
10
15
5
2
A
6
1
3
14
12
AA BAKIŞI
16
7
13
11
1:1
Çizen
Kontrol
St.Kont.
Ölçek
Sayı
1
1
1
4
1
2
4
2
4
2
4
1
4
1
1
1
Üretilecek parça
20
0
Ø2
14
8
1
HACİM KALIBI
Açıklamalar
Oxidasyon
Sertlik 58-62 HRC
Sertlik 58-62 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
Oxidasyon
Sertlik 54-56 HRC
Oxidasyon
Sertlik 54-56 HRC
Sertlik 58-62 HRC
Oxidasyon
Oxidasyon
H-11-02-16
Resim Numarası
Bursa Atatürk
Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek lisesi
Kalıp Bölümü
Malzeme
Parça No
Montaj No
Sayı
Hazır
Ç1040
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
Hazır
Hazır
Hazır
Ç1040
Hazır
Ç1040
Hazır
Hazır
Ç1040
Ç1040
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
02-16
02-15
02-14
TS 1020/15
02-12
02-11
TS 1020/15
02-09
TS 1020/15
02-07
TS 1020/15
02-05
02-04
02-03
02-02
02-01
İmza
R8
3
Resim üzerinden ölçü almayınız
SIYIRICI PLAKALI PLASTİK ENJEKSİYON
Adı
Tarih
01.04.07 Adnan YILMAZ
01.04.07 Kalıp Bölümü
01.04.07 Kalıp Bölümü
Adı ve Açıklamalar
Yolluk
Kalıp üst ve dişi plakası
Sıyırıcı plaka
Allen (İmpus) cıvata M8x60
Destek plakası
Maça (Çektirmeli pim Ø14x35)
Allen (İmpus) cıvata M8x20
Çektirmeli pim Ø12x35
Allen (İmpus) cıvata M6x20
Sağ sol kayıtlar
Havşa başlı civata M8x16
İtici zımba destek plakası
Sıyırıcı plaka itici zımbası
Yolluk çekici zımba
İtici zımba tutucu plakası
Kalıp alt plakası
8
9
R3
11
± 0,1
Tolerans
± 0,1
B
± 0,2
>6
< 30
± 0,3
> 30
< 120
± 0,5
± 1,2
C
±2
60
76
5
120
Ø2
A
Taşlanmış
Ra 1,6
0,05 C
0,05 A B
38
0,05 B
Ø8.5
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
76
>3
<6
10
> 0,5
<3
0,1
38
Ölçü Aralığı
0,1
Ra 1,6
Taşlanmış
0,1
0,05 A B
DIN 7168
0,1
20
48
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
96
Ç1040
Gereç
1
Sayı
1:1 Alt plaka
Ölç. Parçanın adı
Oxidasyon
Pim ve vidalara 1,5 x 45° havşa açınız
Parça dış kenarlarına 1 x 45° pah kırınız
Resim üzerinden ölçü almayınız
0,1 A
Ø14
Ra 1,6
Ra 3,2
Çizen
Adnan YILMAZ
11-02-01
Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
0,05 C
Taşlanmış
Frezelenmiş
± 0,1
Tolerans
96
± 0,1
>3
<6
48
0,1
> 0,5
<3
A
±2
Ra 1,6
Taşlanmış
0,05 C
± 1,2
± 0,5
± 0,3
± 0,2
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
> 30
< 120
DIN 7168
>6
< 30
0,05 B
0,1
0,1 A
11
Ölçü Aralığı
20
Raybalanmış
50
120
22
0,05 A B
B
22
Ra 0,8
Ø16
R8
B
60
0,05 C
20
R3
C
20
0,05 A B
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
38
0,1
76
Ç1040
Gereç
Raybalanmış
2
B
0.6
R3
R1
A
0,05 C
2
1
1
Sayı
1:1 Üst plaka ve dişi plaka
Ölç. Parçanın adı
Çizen
Adnan YILMAZ
11-01-15
Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
0,05 C
Ra 1,6
Ra 3,2
3
Taşlanmış
Frezelenmiş
Oxidasyon
Pim ve vidalara 1,5 x 45° havşa açınız
Parça dış kenarlarına 1 x 45° pah kırınız
Resim üzerinden ölçü almayınız
Taşlanmış
Ra 1,6
Ø12
Ra 0,8
± 0,1
± 0,1
96
Tolerans
>3
<6
± 0,2
>6
< 30
48
0,1
> 0,5
<3
± 0,5
A
±2
Ra 1,6
± 1,2
B
Ø12
48
Taşlanmış
Ø14
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
0,05 C
± 0,3
> 30
< 120
0,05 B
Ölçü Aralığı
22
25
50
22
96
0,1
0,05 A B
Ø8
C
0,1
Ra 1,6
Taşlanmış
38
0,1
DIN 7168
0,05 C
76
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ç1040
Gereç
Ra 3,2
1
Sayı
1:1 Sıyırıcı plaka
Ölç. Parçanın adı
Oxidasyon
Pim ve vidalara 1,5 x 45° havşa açınız
Parça dış kenarlarına 1 x 45° pah kırınız
Resim üzerinden ölçü almayınız
0,1 A
Raybalanmış
Ra 0,8
Frezelenmiş
20
0,05 A B
Çizen
Adnan YILMAZ
11-01-14
Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
0,05 C
Ra 1,6
Taşlanmış
± 0,1
Tolerans
0,05 A B
A
M8
±2
48
Ø8
40.5
38
0,1 A
± 1,2
± 0,5
± 0,3
± 0,2
± 0,1
± 0,8
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
> 30
< 120
>6
< 30
96
>3
<6
0,05 B
> 0,5
<3
25
Ölçü Aralığı
48
0,1
Raybalanmış
22
25
Ø8
Ra 0,8
0,1
22
96
0,1
0,1
0,1
0,05 A B
50
81
76
Taşlanmış
Ra 1,6
B
45
20
38
0,1
DIN 7168
0,05 C
0,05 A B
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
76
Ç1040
Gereç
Ø12
Ø7
Ø12
Ø14
Ø8,5
0,05 C
Raybalanmış
1
Sayı
1:1 Destek plakası
Ölç. Parçanın adı
Oxidasyon
Pim ve vidalara 1,5 x 45° havşa açınız
Parça dış kenarlarına 1 x 45° pah kırınız
Resim üzerinden ölçü almayınız
C
Raybalanmış
Ø14
Ra 0,8
10
Ra 0,8
10
Ra 1,6
Ra 3,2
Çizen
Adnan YILMAZ
11-02-12
Resim No
DEĞERLENDİRME
20
Ölçü
Gönye
20
Alıştırma
30
Pah - Havşa
10
10
Yüzey - Kalite
Tavır alışkanlık 10
Toplam
100
Ra 1,6
Taşlanmış
Taşlanmış
Frezelenmiş
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
0,05 A
± 1,2
±2
Frezelenmiş
Taşlanmış
Ra 3,2
Ra 1,6
Taşlanmış
0,05 A
35
Ra 1,6
B
Ra 1,6
0,05 B
A
Taşlanmış
0,05 B C
76
20
0,05 C
8,5
C
48
0,1
96
Oxidasyon
Pim ve vidalara 1,5 x 45° havşa açınız
Parça dış kenarlarına 1 x 45° pah kırınız
Resim üzerinden ölçü almayınız
Ç1040
Gereç
2
Sayı
1:1 Sağ sol kayıtlar
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
11-02-07
Resim No
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
±2
Taşlanmış
Ra 3,2
Ra 1,6
0,05 C
Taşlanmış
Ø8
M6
10
Ra 1,6
Frezelenmiş
4
Ø11
C
Ra 1,6
Taşlanmış
81
40.5
0,1
36
52
26
0,05 A B
25
B
0,1
0,05 B
A
48
0,1
96
Ç1040
Gereç
1
Sayı
1:1 Çıkarıcı ( itici ) zımba tutucu plakası
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
11-02-05
Resim No
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
±2
Frezelenmiş
Taşlanmış
Ra 3,2
Ra 1,6
Taşlanmış
Ø7
10
Ra 1,6
Ø14
Ra 1,6
C
81
Taşlanmış
41
0,05 A B
0,1
52
0,1
36
B
26
4
0,05 B
A
48
0,1
96
2379
Gereç
1
Sayı
1:1 İtici zımba destek plakası
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
07-01Resim No
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
Taşlanmış
Ra 1,6
±2
Ø16
Ø30
0,02
Ø4
0,05
25
45
Sertlik 58-62 HRC
2379
Gereç
1
Sayı
1:1 Yolluk
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
DIN 7168
GENEL ÖLÇÜ TOLERANSI
Ölçü Aralığı
> 0,5
<3
>3
<6
>6
< 30
> 30
< 120
> 120 > 400 > 1000 > 2000
< 400 < 1000 < 2000 < 4000
Tolerans
± 0,1
± 0,1
± 0,2
± 0,3
± 0,5
± 0,8
± 1,2
Taşlanmış
Ra 1,6
±2
0,02
Ø8
Ø11
1
60°
11-02-16
Resim No
4
Adet
1
Adet
4
45
0,05
0,02
Ø8
Ø11
60°
1
4
65
0,05
Sertlik 58-62 HRC
Ç1040
Gereç
1
Sayı
1:1 Sıyırıcı itici zımbaları ve yolluk çekici zımbası
Ölç. Parçanın adı
Adnan YILMAZ
Çizen
11-02-03 ve 04
Resim No

Benzer belgeler

50_03a_Tablolar ve Kalıplar 2011/04

50_03a_Tablolar ve Kalıplar 2011/04 Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... Hakkıdır, hakka tapan, milletimin istiklâl Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın b...

Detaylı

Untitled

Untitled firearldexplssi1n inn,ediately slappedandfeasible Erclented.Afterihe natler hasbeensolredlfte gas canbe glveninta theline esalvtsytakingth* selenzid se!:ingup hanCleup. lhese valvesca$ be us$d fcr ...

Detaylı

. Zincir Disli

. Zincir Disli ZİNCİR DİŞLİ HESAPLARI (DIN8187-ISO/R606) t

Detaylı

50_02_3D-Kalıp-Tasarım 2014/09

50_02_3D-Kalıp-Tasarım 2014/09 yada devamsızlık yapıyorsanız. Bunların yeterli ölçüde faydası olmayacaktır. ü İnsan 30 sn. kadar bilinçli dinler. Sonra 1-2 sn. kopukluk olur yapmanız gereken bu zorunlu kopmadan sonra tekrar konu...

Detaylı