BBS FollowX Brosur4 REVIZYON

Transkript

BBS FollowX Brosur4 REVIZYON
Harekete geçin!
ine
m
e
t
s
i
s
m
öneti
y
e
t
i
l
daki
a
›
k
€
i
a
z
i
n
A
i
r
.
z
unu
ir i le
s
d
r
e
o
r
uz?
y
›
ü
n
s
p
u
r
a
s
i
y
u
B
e
m
d
ekil
liyor
i
r
b
i
a
b
y
a
n
l
u
p
a
uyg
cevMüşterileriniz
a
c
y
a
l
o
k
›
›n›z var?
r
nsosyal
a
a
l
m
ü
u
k
tarafından
r
Sosyal
medyanın
o
so
adet d
mi kaç
e
ler?
i?
m
il
ir
t
anlar ne
e€i
hangiler takip
m
d
ü
›z
k
medyada
›r
›n
o
d
r
d
›l
gücünün
farkında
la
y
›z
d›?
›€›n
üman
• Son bir
zluk aç›l
suSosyal
k kulland
ilgili dok
a
n
t
e
u
r
il
g
o
ağlarda
y
iz
u
in
in
a
iç
r
vb.
musunuz?
pma vey
4001 ediliyor
• Süreçle
a
1
mısınız?
s
t
O
e
IS
d
,
a
1
O 900
re kaç
ç adet
mle
a ka
markanızdan
• GMP, IS
angi bölü
onucund
h
s
r
›l
y
le
iz
im
t
iniz?
im
e
la abild bahsediliyor?
n iç den olu turuldu?
• Geçti€
u
a
›l
e
p
d
a
ü
y
nasıl
lç
›l
aliyet
iz
e ne ö
imiz y
efleriniz
üretti€in
• Geçti€ ici ve Önleyici Fa
d
›n
e
r
h
la
s
n
n
u
a
› ve b
rform
Düzelt
süreç pe
yeti say›sdir?
a
›l
y
ik
iz
i
Müşterileriniz
ya
da
r
e
im
› ne
mü t
• Geçti€
ald›€›n›z rine göre da€›l›m
›l
y
e kadar?
iz
n
im
iz
le
n
i€
t
e
m
r
ç
müşteri adaylarınızla
ü
e
le
• G
ma s
izmet ka
ti cevapla
e
y
mal ve h
a
ik
›z?
i
r
interaktif iletişim
ler yapt›n
a mü te
t
e
m
y
la
li
a
a
t
a
r
›?
f
• O
e tür
var m
ister misiniz?• Risk envanterinizklerinizi azaltmak için n ak için kaç adet
is
azaltm
imiz y›l r
klerinizi d›?
is
r
t
• Geçti€
u
c
v
e
›l
nuz?
aliyet aç
imiz y›l m
or musu
iy
il
b
• Geçti€ ici ve Önleyici Fa
e
lç
ns›n› ö
Düzelt
erforma
p
in
iz
in
çiler
• Tedarik
›r” ise
y
a
h
“
z
›
ab›n
E€er cev fay› çeviriniz...
y
lütfen sa
Günümüz dünyasında artık hepimiz sürekli bir iletişimin içindeyiz. İnternet erişiminin
geli�mesi herkesi her an birilerine mesaj gönderen ve her an birilerinden mesaj alan bir
duruma getirdi. Akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar da bu durumu daha
derinleştiriyor. Hepimizin bir parçası olduğu sosyal ağlar, yaşamımızın içinde giderek
daha çok yer kaplıyor.
Yaşamımızın içinde bu kadar önemli bir yer kaplayan sosyal ağlar, yaşam
alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Alışveriş yapmak için, yeme-içme ve eğlence mekanları
için, tatil için aklımıza gelebilecek her konuda sosyal ağlarda yapılan iletişimi dikkate alır
hale geliyoruz. Kısacası SOSYAL TÜKETİCİ oluyoruz.
Sosyal tüketici;
• İletişim ağında bulunan kişilerin verdikleri haberlere ve yorumlara öncelik tanır,
• Markalar ve yeni ürünler hakkındaki son bilgileri sosyal anlar vasıtasıyla alır ve
hızla geri bildirimde bulunur,
• Teknolojiyle iç içedir, kendi isteği dışında gönderilmiş SPAM mailleri, periyodik gönderilen
promosyonel tweet’leri açmaz; ancak ilgisi dahilindeki bilgiler sürekli açık haldedir,
• Markaların sosyal ağlarda olmasını, farklı kampanyalar ve güncel bilgilerle
sürekli tüketicilerin ilgisini çekmesini bekler,
• Markaların kendisiyle karşılıklı etkileşimde olmasını bekler.
Bu gerçeklerin ışığında, klasik mecralarda yapılan tanıtımların, pazarlama faaliyetlerinin ve
kurumsal iletişimin artık eskisi kadar etkili olmadığını görüyoruz. Markaların internet ortamındaki
tanıtım ve iletişim faaliyetlerine daha çok ağırlık vermesi gerekiyor. Google, Yahoo, AdWords
gibi arama motoru reklamcılığı, arama motoru optimizasyonu ve toplu e-mail gönderimi
tüketicilerle iletişim kurmak için iyi seçenekler. Ancak kişiye özel hizmetin verilebilmesi için
sosyal ağlar üzerinde de pazarlamanın sistematik olarak yapılması gerekiyor.
Sonuç olarak müşterisiyle iletişimi güçlü olan bir marka sosyal ağları da izlemek,
dinlemek zorundadır. Aynı zamanda sosyal ağlarda organizasyon, ürünler ya da
rakipler hakkında yazılmış yorumları takip ederek hem müşteri memnuniyetini
artırıcı çalışmalar yapmalı hem de pazarlama faaliyetlerinin ölçümünü yapabilmelidir.
Bir sosyal medya çözümü olarak geliştirilen
• Dinler,
• Analiz eder,
• Bağlantı kurar,
• Harekete geçersiniz.
Bir sosyal medya çözümü olarak geliştirilen
ile markanızla ilgili sosyal
ağlarda sorulan sorulardan haberdar olur ve anında ilgili kişiye geri bildirimde
bulunabilir ve sosyal ağlardaki kurumsal hesaplarınızı yönetebilirsiniz.
Bir sosyal medya çözümü olarak geliştirilen
ile markanızın pazarlama
etkinliklerini tercih edilen sosyal ağlar üzerinde yayınlayabilir ve gelen yorumları
toplayarak analiz edilebilir hale getirirsiniz.
Bir sosyal medya çözümü olarak geliştirilen
’in size sunduğu
dashboard’lar sayesinde sosyal ağlar üzerinden derlenmiş her türlü veriden ve
merak ettiğiniz konular hakkındaki yorumlardan grafiklerle desteklenen raporlara
kolayca ulaşabilirsiniz.
Bir sosyal medya çözümü olarak geliştirilen
size, sosyal ağlar için
ihtiyaç duyduğunuz içerik (content) ve topluluk yönetimi (community management)
çalışmalarınızı rahatlıkla yürütmeniz için gerekli tüm araçları sağlar.
’in Facebook Uygulaması ile Müşteri Bilgisi ve Profilinin Genişletilmesi
ile;
size neler kazandıracak?
Tanıtım Uygulamaları
• İstenildiği kadar Facebook hesaba ve sayfası oluşturarak, ürünlerinizle ilgili daha
fazla kullanıcıya erişebilirsiniz.
• İstenildiği kadar Facebook uygulaması oluşturarak, müşterilerin sizi takip
etmesini sağlayabilirsiniz.
• Tek bir defa tanımlayarak, şifre girmeden Facebook ile iletişim kurabilirsiniz.
• Kampanya ve etkinliklerinizi otomatik olarak Facebook üzerinde oluşturabilirsiniz.
• Sizi takip eden kullanıcılardan alacağınız yetkiyle, etkinlikleriniz için davetiye
gönderebilir, onların duvarına yazı yazarak potansiyel yeni müşterilere erişebilirsiniz.
• Facebook etkinliğine katılan ve katılmayan kişi bilgilerini otomatik olarak sorgulayarak
CRM‘e aktarabilirsiniz.
•
ile Facebook duvar yazılarında link ve resim paylaşımları yapabilirsiniz.
• Facebook uygulamasını kabul eden kişilerin istek doğrultusundaki bilgilerinin alşnarak
CRM ile ilişkilendirilmesi sayesinde varolanları ve sosyal medyada sizi takip edenleri
eşleştirebilirsiniz.
Tanıtım Uygulamaları
• Birden fazla Twitter hesabı ve uygulamasını tek bir noktadan yürüterek zamanınızı ve
verimliliğinizi artırabilirsiniz.
• Twitter’a her seferinde şifre girmeden bağlanabilirsiniz.
•
’de hazırlanan kampanya ve etkinliklerinizi tweet olarak yayınlayabilirsiniz.
•
üzerinden tweet atabilir, cevap yazabilir (reply), kişilere direk mesaj gönderebilirsiniz.
• Karakter sınırlaması için kullanılan uzun linklerin (URL) otomatik kısaltılmasını sağlayabilirsiniz.
Detaylı Sosyal Medya Analizi
Sosyal Arama Sonuçları Panosu
Analiz Uygulamaları
• İçerisinde bulunan yaklaşık 1000 negatif kelimelik sözlük sayesinde elde edilen sonuçların
negatif ve pozitif analizi ve puanlamasını yapabilirsiniz.
• Negatif kelimeler için kelime bilgi veri tabanı (knowledge base) oluşturularak gruplama yapabilirsiniz.
• Geliştirilebilir, değiştirilebilir sözlük ve kütüphaneler sayesinde size ya da sektörünüze
özel kelimeleri ekleyip çıkarabilirsiniz.
• Tüm arama sonuçlarını kategorize edilmiş halde görsel panolar üzerinden takip edebilirsiniz.
• Takip edilen kelime ya da kategorinin sorgulama sonuçları içerisindeki seviyesini hesaplanmış
olarak görebilirsiniz.
• Duvar yazılarına gelen yorumları toplayarak değerlendirebilirsiniz.
• Grafiksel panolar ile takipçileri, takip edilenleri ve tweet’leri izleyebilirsiniz.
• Atılan bir tweet’in cevap verme (reply) ve geri tweet edilmesi (retweet) durumunun
sorgulanması ve notlara düşülmesini sağlayabilirsiniz.
Negatif Bulgular Analiz Panosu
Aksiyon Uygulamaları
• Bulunan tweet’ler için, şablon tweet’ler ile otomatik cevap verme (reply) özelliği sayesinde
hızlı geri bildirimler yapabilirsiniz.
• Sonuçlar üzerinde koşul tanımlayabilir ve bu koşullar gerçekleşince otomatik bir aksiyon
başlatabilir, tweet atabilir, Facebook duvarına yazı yazabilir (wall post), e-posta gönderebilir,
çağrı merkezine mesaj atabilir ve özel bir iş akışı başlatma gibi aksiyonlar alıp, tüm süreçleri
standart hale getirebilirsiniz.
• Özel koşullar gerektiren sonuçlar için elle işletilen iş akışları oluşturabilirsiniz.
Dinleme Sonucu Bulunan Bir Şikayet
Şikayetin Detaylı Bilgisi
Kurumsal Kimlik Kontrolü Fonksiyonu
Kurumsal Kimlik Kontrolü fonksiyonu sayesinde kurumunuzun, markalarınızın ya da
kurumunuzu temsil eden önemli kişiler adına sosyal ağlar üzerinde açılmış sahte hesaplar
varsa bunların tespitini ve listelenmesini gerçekleştirirsiniz. Bu tespit ve listeleme işini
istediğiniz sıklıkta ve otomatik olarak yapabilirsiniz. İsterseniz bulgular belirlediğiniz
aksiyonları (hukuk departmanına ya da marka yöneticilerine mail atılması gibi) otomatik
olarak tetikleyebilir.
Kurumsal Kimlik Kontrolü fonksiyonu, günümüzün acımasız rekabet şartlarında kurum ve
markalarınızın imaj yönetimini sosyal ağlarda daha da güvenli bir şekilde yapmanıza
yardım eder.
Bu fonksiyonu kullanmak için,
’e önce;
• kelimeleri ve kontrol edileceği ortamları tanımlarsınız,
• kurumunuza ve markalarınıza ait resmi hesapları belirtirsiniz
ve daha sonra
otomatik olarak sahte hesapları belirlediğiniz sıklıkta tarar ve
bulguları listeler.
Kurumsal Kimlik Kontrolü
Broşürde Facebook ve Twitter ile ilgili
örnek ekranlar paylaşılmıştır. Diğer sosyal ağlar
için örneğin Linkedin, Friendfeed, Google +
bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Yeni Sahra Mah. Fatih Cad.
No:8 34746 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 373 98 00 Fax: 0216 373 99 93
www.bilgibirikim.com

Benzer belgeler

Promoted Tweets

Promoted Tweets tanıtım ve iletişim faaliyetlerine daha çok ağırlık vermesi gerekiyor. Google, Yahoo, AdWords gibi arama motoru reklamcılığı, arama motoru optimizasyonu ve toplu e-mail gönderimi tüketicilerle ilet...

Detaylı