1.KONU 1.1.1.1. Bu teknik şartname, “6222 sayılı sporda şiddet ve

Transkript

1.KONU 1.1.1.1. Bu teknik şartname, “6222 sayılı sporda şiddet ve
1.KONU
1.1.1.1. Bu teknik şartname, “6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair
kanunun” uygulanmasını belirleyen yönetmelik gereği spor tesislerinde güvenlik amaçlı
izleme sağlayan kamera, kayıt ve teknik alt yapının özelliklerini, denetim metodlarını ve ilgili
diğer hususları konu alır.
2.GENEL HUSUSLAR
2.1. Tanımlar
2.1.1. Port: Aygıtlar arasındaki kablo ile iletişimi sağlayan veri kanalları.
2.1.2. Sistem: IP Kameralı Görüntüleme Sistemi.
2.2. Kısaltmalar
2.2.1. EK-A’da belirtilmiştir.
2.3. Kullanım Şartı
2.3.1. Alınacak malzemeler, kurulacağı bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla çevrenin
gündüz ve gece görüntülenmesi, görüntülerin kaydedilmesi/arşivlenmesi ve gerektiğinde
görüntülerin analizi maksatları için kullanılacaktır.
3.İSTEK VE ÖZELLİKLER
3.1. Genel İstekler
3.1.1. Satın alınacak sistemin veya sistemi oluşturan malzemelerin ve yazılımların
hangilerinden ne miktarda alınacağı …………… belirtilecektir.
3.1.2. Sistemi oluşturan malzemeler münferit olarak alındığında malzemelerin montajı ve alt
yapının hazırlanması ile ilgili hususlar.
3.1.3. Satın alınacak cihazlarda, kırık, çatlak, boya dökülmesi, paslanma, yırtık, delik
bulunmayacaktır.
3.1.4. Satın alınacak cihazlar ile birlikte, Türkçe ve İngilizce olarak kullanma, bakım ve hata
kodlarının anlamlarını içeren teknik dokümanı verilecektir.
3.1.5. Eğitim ile ilgili hususlar.
3.1.6. Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar.
3.1.7. Kataloglandırma ile ilgili hususlar.
3.1.8. Yüklenici tarafından sistemin kurulacağı yer için proje hazırlanacak belirtilen süre
içerisinde idarenin onayına sunulacaktır. Sistemin montajı onaylanan bu projeye göre
yapılacaktır.
3.1.9. Sistemin montajı esnasında kullanıcı bulunan kameraların yerinin değiştirilmesi
hizmetini bedelsiz alacak..
3.1.10. Kameralar tüm taraftar koltukları, koridorlar, taraftar birikme alanları ve spor salonu
çevresini görüntüleyecek şekilde dizayn edilecektir.
3.1.11. Kamera yerleşimi Taraftar koltuklarını görüntüleyecek kameraların 130 koltuğu bir
kamera kapsayacak şekilde ve koltuk başına en az 23000 pixel düşecek şekilde
planlanacaktır. Kameralar buna göre uygun lens, çözünürlük ve tipte belirlenecektir. Bu
değerleri yakalayacak 5 tip kameranın herhangi biri kullanılarak projelendirilebilir.
-1-
3.1.12. Buradaki koltuk başına düşen çözünürlük değerleri kişinin yüzünün net bir şekilde
görüntülenmesi esas alınarak yazılmıştır. bunu bütün isteklilerin sağlaması şarttır.
3.1.13. Sistemde kullanılan kameraların tipleri değişse de genel özellik kurallarına mutlaka
uymalıdır.
3.1.14. IP Kameralar
3.1.14.1. IP Kameraların Genel Özellikleri
3.1.14.1.1. Kameraya IP adresi verilebilecek veya DHCP sunumcu üzerinden IP
alabilecektir.
3.1.14.1.2. Kameraya erişim şifre ile sınırlandırılabilecektir.
3.1.14.1.3. Kameranın güç beslemesi ethernet hattı üzerinden yapılacaktır (PoE).
3.1.14.1.4. Görüntü sensörü en az 1/2" (bir bölü iki inç) CMOS olacaktır.
3.1.14.1.5. M-JPEG ve JPEG görüntü sıkıştırma formatlarını destekleyecektir.
3.1.14.1.6. MX-Peg veya H.264 görüntü sıkıştırma formatlarını destekleyecektir.
3.1.14.1.7. Video gösterim hızı MX-Peg veya M-JPEG formatında; 3 (üç) Megapixel
çözünürlükte en az 20 (yirmi) fps, 1 (bir) Megapixel çözünürlükte en az 20 (yirmi) fps,
VGA çözünürlükte en az 25 (yirmi beş) fps olacaktır.
3.1.14.1.8. Kameranın en az müteakip maddelerde belirtilen görüntü işleme (image
processing) özellikleri olacaktır.
3.1.14.1.8.1. Arka plan ışığı dengeleme,
3.1.14.1.8.2. Otomatik beyaz dengeleme,
3.1.14.1.8.3. Görüntü bozukluğu düzeltme,
3.1.14.1.8.4. Video sensörü ile hareket algılama.
3.1.14.1.8.5. Kameranın ışık hassasiyeti gündüz; 1 (bir) lux veya daha düşük ışık
şartları altında çalışabilecek nitelikte olacaktır.
3.1.14.1.8.6. Kameranın ışık hassasiyeti gece; 0,25 (sıfır virgül yirmi beş) lux veya
daha düşük ışık şartları altında çalışabilecek nitelikte olacaktır.
3.1.14.1.8.7. 3 (üç) megapixel veya 2048 x 1536 (iki bin kırk sekiz çarpı bin beş yüz
otuz altı) pixele kadar görüntü hassasiyetlerini destekleyecektir.
3.1.14.1.8.8. Kamera SD hafıza kartı yuvasına sahip olacak ve SD hafıza kartına en
az 64 (altmış dört) GB’a kadar kayıt yapabilecektir.
3.1.14.1.8.9. Kamera ağ bağlantısı üzerinden ve başka bir bilgisayara ihtiyaç
duymaksızın Ağa Bağlı Depolama Birimine (NAS) kayıt yapabilecektir.
3.1.14.1.8.10. Kamera operatör kontrolü ile, dijital olarak ve motor kullanmaksızın;
yatay ve dikey görüş alanındaki herhangi bir bölgenin görüntüsünü seçerek
sergileyebilecektir (pan-tilt).
3.1.14.1.9. Kamera operatör kontrolü ile, dijital olarak ve motor kullanmaksızın; görüş
açısındaki herhangi bir bölgenin görüntüsünü en az 7x (yedi defa) büyütebilecektir (zoom). .
-2-
3.1.14.1.10. Kamerada herhangi bir bölgenin görüntüsü sergilenmekte iken, seçilen
bölgenin dışında kalan alan da dahil olmak üzere tüm görüş alanının görüntü kaydını
yapabilecektir.
3.1.14.1.11. Kamera hareket algılayarak alarm verme özelliğine sahip olacaktır.
3.1.14.1.12. Kamera bünyesinde bulunan bütünleşik mikrofon ile dış ortamdaki sesleri
operatöre iletme ve kaydetme özelliğine sahip olacaktır.
3.1.14.1.13. Kamera bünyesinde bulunan bütünleşik hoparlör ile operatör tarafından
yapılan uyarıları veya önceden kaydedilmiş sesli mesajları dış ortama iletme özelliğine
sahip olacaktır.
3.1.14.1.14. Kamera en az 1 (bir) adet 10 (on) / 100 (yüz) Base-TX PoE özelliğinde
ethernet veya 1 (bir) adet USB bağlantı arayüzüne sahip olacaktır.
3.1.14.1.15. Kamera muhafazası paslanmaz özellikte metal veya yüksek dirençli
kompozit malzemeden imal edilmiş olacaktır.
3.1.14.1.16. En az -30 (eksi yirmi) ile + 50 (artı elli) santigrat derecesi arasındaki ortam
sıcaklıklarında çalışabilecektir.
3.1.14.1.17. Kamera en az IP65 (TS 3033 EN 60529) standardında harici tip kamera
olacaktır.
3.1.14.1.18. En az EN55022, EN 55024 ve FCC Part 15B EMC sertifikasına sahip
olacaktır.
3.1.14.1.19. Çift Lensli Gece-Gündüz Kamerası (Tip 1) Münferit Özellikleri
3.1.14.1.20. Madde 0 ve alt maddelerinde belirtilen IP kamera genel özelliklerini
sağlayacaktır.
3.1.14.1.21. Kameranın 1 (bir) adet gece görüş maksatlı ve 1 (bir) adet gündüz görüş
maksatlı olmak üzere çift lensi olacaktır.
3.1.14.1.22. Kamera gece ve gündüz çalışma moduna otomatik olarak geçiş
yapabilecektir.
3.1.14.1.23. Kamera EK-B’de listelenen lens tiplerinden en az Tip-1, Tip-2 ve Tip-4
lenslerle çalışabilecektir.
3.1.14.1.24. Tek Lensli Gece-Gündüz Kamerası (Tip 2) Münferit Özellikleri
3.1.14.1.25. Madde 0 ve alt maddelerinde belirtilen IP kamera genel özelliklerini
sağlayacaktır.
3.1.14.1.26. Kamera EK-B’de listelenen tüm lens tipleri ile çalışabilecektir. Yüklenici bu
hususu muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt
edecektir.
3.1.14.2. Yarım Küresel 360 Derece Görüş Açılı Kamera (Tip 3) Münferit Özellikleri
3.1.14.2.1.
Madde 0 ve alt maddelerinde belirtilen IP kamera genel özelliklerini
sağlayacaktır.
3.1.14.2.2. Kamera EK-B’de listelenen lens tiplerinden Tip-4 ve Tip-5 ile
çalışabilecektir. Yüklenici bu hususu muayene esnasında muayene ve kabul
komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.
-3-
3.1.14.2.3. Kamera Tip-5 lensle kullanıldığında ve yatay olarak monte edildiğinde
yatay düzlemde kesintisiz 360 (üç yüz altmış) derece görüş sağlayabilecektir.
3.1.14.3. Çift Lensli Dom Kamera (Tip 4) Münferit Özellikleri
3.1.14.3.1. Madde 0 ve alt maddelerinde belirtilen IP kamera genel özelliklerini
sağlayacaktır.
3.1.14.3.2. Kamera muhafaza ile veya muhafazasız olarak kullanılan dom tipi harici
kamera olacaktır.
3.1.14.3.3.
olacaktır.
Kamera her biri bağımsız olarak ayarlanabilen 2 (iki) adet lense sahip
3.1.14.3.4. Kamera EK-B’de listelenen lens tiplerinden Tip-1, Tip-2, Tip-3 ve Tip-4 ile
çalışabilecektir.
3.1.14.4. Tek Sensörlü Geniş Açılı Dom Kamera (Tip 5) Münferit Özellikleri
3.1.14.4.1. Madde 0 ve alt maddelerinde belirtilen IP kamera genel özelliklerini
sağlayacaktır.
3.1.14.4.2. Kamera 1 (bir) adet sensör ve lense sahip dom tipi kamera olacaktır.
3.1.14.4.3. Kamera EK-B’de listelenen lens tiplerinden Tip-1, Tip-2, Tip-3 ve Tip-4 ile
çalışabilecektir.
3.1.15. Depolama Birimi (NAS)
3.1.15.1. Depolama birimi Ağa Bağlı Depolama Birimi (NAS) tipinde olacaktır.
3.1.15.2. Ağa bağlanarak IP kamera görüntülerini ağ üzerinden alarak depolayacaktır.
3.1.15.3. 19 (on dokuz) inç anma genişliğinde rak üzerine monte edilecektir.
3.1.15.4. Üzerine, en az 7200 (yedi bin iki yüz) RPM dönüş hızında ve Enterprice SATA
özellikli diskler bulunacaktır.
3.1.15.5. Tüm Kameraları en az 12 frame 3 megapixel çözünürlükte 45 gün kayıt
yapabilecek kapasitede olacaktır.
3.1.15.6. İşlemcisi en az 2 (iki) çekirdekli olacaktır.
3.1.15.7. Sabit belleği en az 4 (dört) GB kapasiteli olacaktır.
3.1.15.8. Ön belleği en az 128 (yüz yirmi sekiz) MB kapasiteli olacaktır.
3.1.15.9. Disk denetleme birimleri en az RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 seviyelerini
destekleyecektir.
3.1.15.10. Ağ bağlantısı için en az 4 (dört) adet Gigabit RJ-45 Ethernet Portu bulunacaktır.
3.1.15.11. Her biri tek başına tüm birimi besleyebilen 2 (iki) adet güç kaynağı bulunacaktır.
3.1.16. Kontrol Yazılımı
3.1.16.1. Yazılım Windows XP ve üzeri işletim sistemleri ile çalışabilecektir.
3.1.16.2. Yazılım IP tabanlı ve analog kameraları destekleyecektir.
3.1.16.3. Yazılım sisteme bağlı tüm kameraların görüntüsünü gerçek zamanlı olarak ve
kayıt üzerinden sergileme yeteneğine sahip olacaktır.
-4-
3.1.16.4. Yazılım seçilen bir zaman aralığına ait olay/alarmların sorgulamasını
yapabilecektir.
3.1.16.5. Yazılım herhangi bir kameranın görüntü sektöründe sergilediği canlı ve
kaydedilmiş görüntüyü yatay ve düşey yönde hareket ettirme, yaklaştırıp uzaklaştırma
fonksiyonuna sahip olacaktır (pan/tilt/zoom).
3.1.16.6. Yazılım tesise monte edilen kameraları bir kroki üzerinde sembollerle
gösterebilecek ve istenen bir kameranın görüntüsünü plan/kroki üzerinde küçük
pencerelerde sergileyebilecektir.
3.1.16.7. Yazılım canlı ve kaydedilmiş kamera görüntüleri ile alarm veren kameraların
görüntülerini hücre büyüklükleri ayarlanabilen bir matris şeklinde sergileyebilecektir.
3.1.16.8. Yazılım ağa bağlı ince istemciler aracılığı ile kamera görüntülerini birden fazla
monitörde sergileme yeteneğine sahip olacaktır.
3.1.16.9. Yazılım kameralar tarafından tespit edilen hareket alarmlarını sergileme ve
operatörü sesli ve görüntülü olarak ikazlama fonksiyonuna sahip olacaktır.
3.1.16.10. Yazılım kameralarda bulunan mikrofonların algıladığı sesin duyulmasını ve
operatörün operatörün anonslarının ağ üzerinden kameraya iletilmesini sağlayacaktır.
3.1.16.11. Yazılım herhangi bir zamanda kameraların kaydettiği görüntüleri eş zamanlı
olarak sergileyebilecektir.
3.1.16.12. Yazılım canlı ve kaydedilen görüntülerin renk, parlaklık ve kontrast ayarlarının
yapılmasına ve kaydedilmesine olanak sağlayacaktır.
3.1.16.13. Yazılım geniş açılı lenslerin canlı ve kaydedilmiş görüntülerindeki küresel
görüntü bozukluğunu düzelterek sergileyebilecektir.
3.1.16.14. Yazılım değişik kullanıcı ve gruplar için erişim yetkileri tanımlama ve şifre ile
erişim imkanına sahip olacaktır.
3.1.16.15. Yazılım kullanıcıların eylemlerini bir kütüğe kaydedecektir.
3.1.16.16. Yazılım kameraların alarm ve görüntü ayarlarının değiştirilmesine olanak
sağlayacaktır.
3.1.17. Masa Üstü Bilgisayar
3.1.17.1. Bilgisayar kasası, klavye ve fare aynı üreticinin ürünü olacaktır.
3.1.17.2. Her 30 Kamera için 1 adet kullanılmalıdır.
3.1.17.3. En az 4 (dört) çekirdekli ve en az 3,4 (üç virgül dört) GHz hızında işlemciye
sahip olacaktır..
3.1.17.4. İşlemciler en az 8 (sekiz) MB önbelleğe (cache) sahip olacaktır.
3.1.17.5. Anakart üzerinde en az 1 (bir) adet seri, 2 (ik)’si önde en az 6 (altı) adet USB
2.0 (iki nokta sıfır), en az 1 (bir) adet PCI-Ex1, en az 1 (bir) adet PCI-Ex16, bütünleşik ses
girişi, bütünleşik ses çıkışı ve en az 1 (bir) adet RJ45 bütünleşik veya harici 10 (on) / 100
(yüz) / 1000 (bin) Mbps ethernet portu olacaktır.
3.1.17.6. En az 8 (sekiz) GB kapasiteli DDR2 veya DDR3 RAM belleği bulunacaktır.
3.1.17.7. Anakart üzerinde ses kartı olacaktır.
-5-
3.1.17.8. En az 1024 (binyirmidört) GB depolama kapasitesinde ve en az 7200 (yedi bin
iki yüz) RPM dönüş hızında disk ünitesi olacaktır.
3.1.17.9. PS/2 veya USB Türkçe Q klavyesi olacaktır.
3.1.17.10. Üzerinde müteakip maddelerde belirtilen özelliklere sahip en az 1 (bir) adet
ekran kartı bulunacaktır.
3.1.17.10.1. Ekran kartının en az 1024 (bin yirmi dört) MB kapasiteli hafızası olacaktır.
3.1.17.10.2. Dual DVI çıkışlı olacaktır.
3.1.17.10.3. En az 1920 (bin dokuz yüz yirmi) x 1060 (bin altmış) pixel ekran
çözünürlüğünü destekleyecektir.
3.1.17.11. Özellikleri alt maddelerde belirtilen 1 (bir) adet okuyucu-yazıcı optik sürücüsü
olacaktır. Yüklenici alt maddelerde belirtilen hususları muayene esnasında muayene ve
kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.
3.1.17.11.1. CD okuma hızı en az 48x (kırk sekiz çarpı) ve DVD okuma hızı en az 16x
(on altı çarpı) olacaktır.
3.1.17.11.2. CD yazma hızı en az 48x (kırk sekiz çarpı), tek taraflı DVD yazma hızı en
az 22x (yirmi iki çarpı) ve çift taraflı DVD yazma hızı en az 12x (on iki çarpı) olacaktır.
3.1.17.11.3. 12X Blu Ray okuyucu ve yazıcı olacaktır
3.1.17.11.4. Bağlantı arayüzü SATA tipinde olacaktır.
3.1.17.12. PS/2 veya USB faresi olacaktır.
3.1.17.13. Dikey (tower) kasa olacaktır.
3.1.17.14. En az 2 (iki) adet dahili 3,5” (üç virgül beş inç) büyüklüğünde genişleme
yuvası bulunacaktır.
3.1.17.15.
En az 280 (iki yüz seksen) W güç kaynağı olacaktır.
3.1.17.16. Bilgisayar
destekleyecektir..
Windows7
ve
Windows
Server
2008
işletim
sistemlerini
3.1.17.17. Bilgisayarda yüklü işletim sistemi windows 7 pro olacaktır. İşletim sistemine
ait yazılım diski ve lisansı kullanıcıya verilecektir.
3.1.18.LCD Masa Monitörü
3.1.18.1. Ekran en az 21” (yirmi bir inç) renkli ve LCD formunda olacaktır.
3.1.18.2. Her İzleme PC için 2 adet kullanılacaktır
3.1.18.3. Ekran çözünürlüğü en az 1920 (bin dokuz yüz yirmi) x 1060 (bin altmış) pixel
olacaktır.
3.1.18.4. Ekran parlaklığı en az 250 (iki yüz elli) cd/m2 olacaktır.
3.1.18.5. Kontrast oranı en az 1000 (bin) : 1 (bir) olacaktır.
3.1.18.6. Yenileme yanıt süresi en fazla 6 (altı) mili saniye olacaktır.
3.1.18.7. Piksel aralığı en fazla 0,282 (sıfır virgül iki yüz seksen iki) mm olacaktır.
-6-
3.1.19. Geniş Ekran Monitör
3.1.19.1. En az 42” (kırk iki inç) LCD monitör olacaktır.
3.1.19.2. Her izleme PC için 1 adet kullanılmalıdır.
3.1.19.3. Renk sayısı en az 16,7 (on altı virgül yedi) milyon olacaktır.
3.1.19.4. Parlaklığı en az 500 (beş yüz) cd/m2 olacaktır.
3.1.19.5. Kontrast oranı en az 1000 (bin) : 1 (bir) olacaktır.
3.1.19.6. Çözünürlüğü en az 1920 (bin dokuz yüz yirmi) x 1080 (bin seksen) piksel
olacaktır. edecektir.
3.1.19.7. Bakış açıları yatayda ve dikeyde en az 176 (yüz yetmiş altı) derece olacaktır.
3.1.19.8. Kontrast oranı en az 1000 (bin) : 1 (bir) olacaktır.
3.1.19.9. Tepki zamanı en fazla 9 (dokuz) ms olacaktır.
3.1.19.10. Analog PC girişi için Mini D-sub 15 (on beş) pinden oluşan en az 1 (bir) adet
girişi olacaktır.
3.1.19.11. Sayısal PC ve video girişi için en az 1 (bir) HDMI veya DVI girişe sahip
olacaktır.
3.1.19.12. En az 1 (bir) adet kompozit veya komponent video girişine sahip olacaktır.
3.1.19.13. En az 1 (bir) adet S-video girişine sahip olacaktır.
3.1.19.14. En az 1 (bir) adet RS-232 veya RS-485 girişe sahip olacaktır.
3.1.19.15. En az 1 (bir) adet RS-232C veya RS-485 çıkışa sahip olacaktır.
3.1.19.16. Çalışma ömrü en az 50 000 (elli bin) saat olacaktır.
3.1.20. İzleme Odası ve Konsolu
3.1.20.1. Sistemdeki tüm monitörleri taşıyabilecek yapıda olmalıdır.
3.1.20.2. Sistemdeki tüm bilgisayar ve kontrol ünitelerini uygun şekilde içinde barındıracak
şekilde olmalıdır.
3.1.20.3. Yangın risk önlemleri alınmış yanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3.1.20.4. Operatörlerin rahat şekilde kontrol sağlayabileceği şekilde tasarlanmalıdır.
3.1.20.5. Sistem odasında cihazlar ve operatörlerin klimatik şartları düşünülerek dizayn
edilmeli.
3.1.21.Fiber Anahtar
3.1.21.1. En az 24 adet fiber portu olacaktır.
3.1.21.2. Fiber portlar 100 (yüz) BASE-FX veya 1000 (bin) BASE-X veya 1000 (bin)
BASE-FX standartlarını destekleyecektir.
3.1.21.3. En az 24adet RJ-45 portu olacaktır.
3.1.21.4. RJ-45 portlar 10 (on) / 100 (yüz) BASE-T veya 10 (on) / 100 (yüz) / 1000 (bin)
BASE-T standartlarını destekleyecektir.
-7-
3.1.21.5. 19” (on dokuz inç) anma ölçüsünde kabinete monte edilebilir özellikte olacaktır.
3.1.22. Saha tipi Fiber Anahtar
3.1.22.1. En az 2 adet fiber portu olacaktır.
3.1.22.2. Fiber portlar 100 (yüz) BASE-FX veya 1000 (bin) BASE-X veya 1000 (bin)
BASE-FX standartlarını destekleyecektir.
3.1.22.3. En az 8 adet PoE RJ-45 portu olacaktır.
3.1.22.4. RJ-45 portlar 10 (on) / 100 (yüz) BASE-T standartlarını destekleyecektir.
3.1.22.5. Ray tibi kabinete monte edilebilir özellikte olacaktır.
3.1.22.6.- 30 ile + 70 derece sıcaklıklarda çalışabilecektir.
3.1.23.Tip-1 Kesintisiz Güç Kaynağı
3.1.23.1. En az 0 (sıfır) ile + 40 (kırk) santigrat derece arasında çalışabilecektir.
3.1.23.2. En az 20 (yirmi) KVA gücünde olacak ve şebeke kesilmesinde tam yükü en az
15 (on beş) dakika süre ile besleyebilecektir.
3.1.23.3. Çalışma sistemi çift çevrim on-line ve sinüs dalga çıkışlı olacaktır.
3.1.23.4. Giriş gerilimi 380 (üç yüz seksen) VAC olacaktır. Giriş gerilimi toleransı +/- % 15
(artı eksi yüzde on beş) olacaktır. Giriş frekansı 50 (elli) HZ olacaktır. Giriş frekans
toleransı en az +/- % 5 (artı eksi yüzde beş) olacaktır.
3.1.23.5. Giriş güç faktörü en az 0,95 (sıfır virgül doksan beş) olacaktır.
3.1.23.6. Çıkış gerilimi 220 (iki yüz yirmi) VAC olacaktır. Çıkış gerilimi toleransı +/- % 1
(artı eksi yüzde bir) arasında olacaktır.
3.1.23.7. Gürültü seviyesi en fazla 55 (elli beş) dB olacaktır.
3.1.23.8. Kısa devre ve aşırı yük koruması olacaktır.
3.1.23.9. LCD’li bir ön paneli olacaktır.
3.1.23.10. Akülerini en fazla 8 (sekiz) saatte nominal kapasitenin en az % 90 (yüzde
doksan)’ına kadar şarj edebilme özelliğinde olacaktır.
3.1.23.11. Aküler bakımsız ve kuru tipte olacaktır.
3.1.24.Tip-2 Kesintisiz Güç Kaynağı
3.1.24.1. En az 0 (sıfır) ile + 40 (kırk) santigrat derece arasında çalışabilecektir.
3.1.24.2. En az 6 (altı) KVA gücünde olacak ve şebeke kesilmesinde tam yükü en az 15
(on beş) dakika süre ile besleyebilecektir.
3.1.24.3. Çalışma sistemi çift çevrim on-line ve sinüs dalga çıkışlı olacaktır.
3.1.24.4. Giriş gerilimi 220 (iki yüz yirmi) VAC olacaktır. Giriş gerilimi toleransı +/- % 20
(artı eksi yüzde yirmi) olacaktır. Giriş frekansı 50 (elli) HZ olacaktır. Giriş frekans toleransı
en az +/- % 5 (artı eksi yüzde beş) olacaktır.
3.1.24.5. Giriş güç faktörü en az 0,95 (sıfır virgül doksan beş) olacaktır.
-8-
3.1.24.6. Çıkış gerilimi 220 (iki yüz yirmi) VAC olacaktır. Çıkış gerilimi toleransı +/- % 1
(artı eksi yüzde bir) arasında olacaktır.
3.1.24.7. Gürültü seviyesi en fazla 55 (elli beş) dB olacaktır.
3.1.24.8. Kısa devre ve aşırı yük koruması olacaktır.
3.1.24.9. LCD’li bir ön paneli olacaktır.
3.1.24.10. Akülerini en fazla 8 (sekiz) saatte nominal kapasitenin en az % 90 (yüzde
doksan)’ına şarj edebilme özelliğinde olacaktır.
3.1.24.11. Aküler bakımsız ve kuru tipte olacaktır.
3.1.25. Tip-3 Kesintisiz Güç Kaynağı
3.1.25.1. En az 0 (sıfır) ile + 40 (kırk) santigrat derece arasında çalışabilecektir.
3.1.25.2. En az 1 (bir) KVA gücünde olacak ve şebeke kesilmesinde tam yükü en az 15 (
on beş) dakika süre ile besleyebilecektir.
3.1.25.3. Çalışma sistemi çift çevrim on-line ve sinüs dalga çıkışlı olacaktır.
3.1.25.4. Giriş gerilimi 220 (iki yüz yirmi) VAC olacaktır. Giriş gerilimi toleransı +/- % 20
(artı eksi yüzde yirmi) olacaktır. Giriş frekansı 50 (elli) HZ olacaktır. Giriş frekans toleransı
en az +/- % 5 (artı eksi yüzde beş) olacaktır.
3.1.25.5. Giriş güç faktörü en az 0,95 (sıfır virgül doksan beş) olacaktır.
3.1.25.6. Çıkış gerilimi 220 (iki yüz yirmi) VAC olacaktır. Çıkış gerilimi toleransı +/- % 1
(artı eksi yüzde bir) arasında olacaktır.
3.1.25.7. Gürültü seviyesi en fazla 50 (elli) dB olacaktır.
3.1.25.8. Kısa devre ve aşırı yük koruması olacaktır.
3.1.25.9. LCD’li bir ön paneli olacaktır.
3.1.25.10. Akülerini en fazla 8 (sekiz) saatte nominal kapasitenin en az % 90 (yüzde
doksan)’ına şarj edebilme özelliğinde olacaktır.
3.1.25.11. Aküler bakımsız ve kuru tipte olacaktır.
3.1.26. Kamera Direği
3.1.26.1. Direkler daldırma tip galvanizli borulardan imal edilecek ve elektrostatik toz boya
ile korunacaktır.
3.1.26.2. Kamera direkleri en az 20 (yirmi) cm çapında ve en az 4 (dört) mm et kalınlığına
sahip malzemeden yapılmış olacaktır.
3.1.26.3. Direk ankrajları 40 (kırk) x 40 (kırk) cm genişliğinde olacaktır. Montaj mahalline
göre hem toprağa hem de betona monte edilebilmesi için aparatlar kullanılacaktır.
3.1.26.4. Direk boyları en az 4 (dört) m olacaktır.
3.1.27. Duvar Tipi Kabinet
3.1.27.1. Kameralara ait kesintisiz güç kaynakları, Fiber switch, çevirici anahtar ve patch
panellerin muhafazası maksadıyla kullanılacaktır.
3.1.27.2. Kabinet Yüksekliği maksimum 9U ve duvar tipi olacaktır.
-9-
3.1.27.3. Kabinet 19” (inç) cihaz montajına uygun,600 mm genişlik ve 560 mm derinliğinde
olacaktır.
3.1.27.4. Tüm Dış Metal Aksamlarında ( Şase, Kapı, Kapak v.b Elemanlarda ) ( 1,0 – 1,2
– 1,5 )mm Kalınlığında DIN EN 10130 Standartlarında olmalıdır.
3.1.27.5. Tüm duvar tipi üst şase üzerinde, 2-fanlı havalandırma modülü bağlantı yeri
hazır olmalıdır. Ayrıca havalandırma çıkış boşlukları olmalıdır.
3.1.27.6. Dış ve iç ortamda kullanılmaya uygun olacaktır.
3.1.27.7. Genişliği 40 ± 5 (kırk artı eksi beş) cm, yüksekliği 60 ± 5 (altmış artı eksi beş)
cm, derinliği 15 ± 5 (on beş artı eksi beş) cm olacaktır.
3.1.27.8. Koruma sınıfı IP 54 olacaktır.
3.1.27.9. Havalandırma fanı olacaktır.
3.1.28. Dikili Tip Merkez Kabinet
3.1.28.1. Kameralara ait kesintisiz güç kaynakları, Fiber switch, çevirici anahtar ve patch
panellerin muhafazası maksadıyla kullanılacaktır.
3.1.28.2. Kabinet Yüksekliği maksimum 42U ve Server tipi kabinet olacaktır.
3.1.28.3. Kabinet 19” (inç) cihaz montajına uygun, 800 mm genişlik ve 1000 mm
derinliğinde olacaktır.
3.1.28.4. Tüm Dış Metal Aksamlarında ( Şase, Kapı, Kapak v.b Elemanlarda ) ( 1,0 – 1,2
– 1,5 )mm Kalınlığında DIN EN 10130 Standartlarında olmalıdır.
3.1.28.5. Tüm duvar tipi üst şase üzerinde, 4-fanlı havalandırma modülü bağlantı yeri
hazır olmalıdır. Ayrıca havalandırma çıkış boşlukları olmalıdır.
3.1.28.6. Dış ve iç ortamda kullanılmaya uygun olacaktır.
3.1.28.7. Genişliği 40 ± 5 (kırk artı eksi beş) cm, yüksekliği 60 ± 5 (altmış artı eksi beş)
cm, derinliği 15 ± 5 (on beş artı eksi beş) cm olacaktır.
3.1.28.8. Koruma sınıfı IP 54 olacaktır.
3.1.28.9. Havalandırma fanı olacaktır.
3.1.29. Merkez Kabinet (Sistem) Odası
3.1.29.1. Döşeme panelleri doğrudan taşıyıcı olan paslanmaya karşı sarı çinko kaplı M14
galvanize çelik ayaklar ve kuşaklar üstüne yerleştirilmektedir. Ayaklar beton zemine
poliüretan esaslı özel tutkal ile yapıştırılmalıdır.
3.1.29.2. Merkezi kabinet uygun büyüklükte bir odada klimatik şartları sağlanarak tesis
edilecektir.
3.1.29.3. Merkez kabinet odasına girişler şifreli ve kontrollü giriş-çıkış yapılacak şekilde
tesis edilecektir.
3.1.29.4. Merkez odanın Enerji beslemesi ayrıca Uygun güçte Online UPS de
bağlanmalıdır
3.1.29.5. Merkez odanın Enerji beslemesi bina jeneratör hattından alınmalı eğer binada
jeneratör yok ise uygun güçte otomatik devreye girebilen jeneratör kullanılmalıdır.
3.1.29.6. Yangın risk önlemleri alınmış yanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.
-10-
3.1.29.7. Yangın söndürme sistemi FM 200 sistem odası kapasitesine göre kurulacaktır.
3.1.29.8. Yangın sistemi montajı için asma tavan yapılacaktır.
3.1.30. UTP CAT-6 Kablo
3.1.30.1. Kurulacak olan UTP kablolama altyapısı ANSI/EIA/TIA 568B.2‐1 standartlarında belirtilen 4 çiftli 100 Ohm Category 6 performans spesifikasyonlarına uygun olmalıdır.
3.1.30.2. Kullanılacak kablo içeresinde sarmal çiftler arasındaki sinyal etkileşimini en aza indirmek amacıyla ve sarmal çiftlerin açısının bozulmaması için arasından bir seperatör veya izolatör geçmelidir
3.1.30.3. Kablo 100 metre mesafede Cat6 UTP standartlarına uygun iletişimi desteklemelidir.
3.1.30.4. Kablo iletkeni çıplak ve katı bakır olmalıdır.
3.1.30.5. Kablo iletkeni 23 AWG ölçüsünde olmalıdır.
3.1.30.6. Kabloda 4 adet sarmal çift olmalıdır.
3.1.30.7. Kablo dış kılıfı için LS0H malzeme kullanılmalıdır
3.1.30.8. Kablo dış kılıfı gri renkte olacaktır.
3.1.30.9. Data kablolamada kullanılacak olan tüm kablolama malzemeleri (bakır kablo,patch cord, keystone jack, patch panel) aynı marka olmalıdır.
3.1.31.TOPRAKLAMA TESİSATI
3.1.31.1. Tesis edilecek tüm ekipman yürürlükteki zorunlu ulusal ve uluslararası
standartlara uygun olacaktır.
3.1.31.2. Yapıda bulunan tüm prizler, topraklanacaktır.
3.1.31.3. Topraklama sistemleri TEDAŞ koşullarına ve Elektrik Tesislerinde Topraklama
Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılacaktır.
3.1.31.4. Kesintisiz güç kaynaklarından beslenen elektronik ekipmanı normal sistemde
oluşabilecek bir hatanın darbe etkisinden korumak için ayrı bir topraklama sistemi
tesis edilecektir.
3.1.31.5. Topraklama iletkenlerinin birbirine irtibatı sağlam bir şekilde uygun klemens
veya lehimle yapılacak, kesintisiz iletkenliği sağlanacaktır.
3.1.31.6. UPS sistemi topraklamasının ayrı olması nedeniyle yan yana tesis edilecek
şebeke-jeneratör ve UPS tali tabloları ayrı kasalar içinde tesis edilecektir. Tali tablo
gövdeleri elektriksel olarak birbirinden izole olacak ve ayrı kablolar ile topraklama
sistemine irtibatlandırılacaktır.
3.1.31.7. Topraklama kablolarına hiçbir şekil ve yöntemle ek yapılmayacaktır.
Topraklama kabloları yekpare olacaktır.
3.1.31.8. Topraklama yapıldıktan sonra kullanıcı UPS prizlerinde ölçümler yapılacak ve
nötr toprak arasındaki voltaj değeri en fazla 1.5 değeri sağlanacaktır.
3.1.31.9. Sistem odasına ayrı bir pano yapılıp besleme ve kaçak tedbirleri bunun
üzerinden yapılacak elektrik ana panodan bir hatla alınacaktır.
-11-
3.1.32.Fiber Optik Kablo
3.1.32.1. Fiber optik kablolar ANSI/TIA/EIA-568B.3, ISO/IEC 11801 ve CENELEC
EN50173 standartlarına uygun yapıda olmalıdır.
3.1.32.2. Kullanılacak fiber optik kablo, patch panel, pigtail ve adaptörler aynı marka
olmalıdır.
3.1.32.3. Fiber optik kablolar, Single Mode (SM) ve min. 12 core olmalıdır.
3.1.32.4. Single‐mode kabloların 1 Km (Bir) mesafe için, 1310 nm dalga boyunda zayıflama değeri en çok 0.5 dB/km. ve 1550nm. dalga boyunda zayıflama değeri en çok 0.455 dB/km değerlerinde olacaktır.
3.1.32.5. Kablo dış kılıfı gri renkte olacaktır.
3.1.33. Fiber Optik Patch Panel
3.1.33.1. Fiber kablo sonlandırma işlemi için kullanılacak 12 port SC Duplex patch
paneller, 1U yükseklikte ve 19” genişlikte olmalıdır.
3.1.33.2. Patch panellerin ön tarafı modüler olmalıdır. 1U paneller, 3 adet bağımsız ön
modül takılabilecek şekilde imal edilmiş olmalıdır. Ön modül, 4 port SC duplex adaptörün
takılabileceği yapıda olmalıdır.
3.1.33.3. Ön panellere UTP jacklar da dahil olmak üzere ihtiyaç halinde farklı konektörler
takılabilmelidir.
3.1.33.4. Rack tipi Patch paneller siyah renkte, metal yapıda olmalı, panel içersinde işçilik
ve sonlandırma kolaylığı sağlayabilecek tarzda kızaklı tip olmalıdır.
3.1.33.5. Patch panel ile birlikte füzyon sonlandırma için gerekli splice protektör tüpler ve
splice kasetler de aynı üretici tarafından sağlanmalıdır.
3.1.33.6. Patch panel içerisinde iki adet üst üste yerleştirilebilen 12 portluk ek kasetlerine
füzyon ekleri yerleştirilmelidir.
3.1.33.7. Kablonun panelin arka girişinde sabitlenmesini kolaylaştıran rekorlar panel ile
birlikte verilmelidir. Panel içersinde kablo bağı yardımıyla zırhlı sabitlenmesini sağlayan
özel bir metal tırnak yapısı panel tabanında olmalıdır.
3.1.34. Kablolama ve altyapı
3.1.34.1. Bina dışı mahallerde kullanılacak kablo güzergahı yeraltından hat olarak
projelendirilecek ve inşa edilecektir. Dış mekanlarda kablolar zarar görmeyecek şekilde
plastik kaplı çelik spiral boru içersinde duvar diplerinden veya duvarın iç yüzeyinden kroşe
ile geçirilecektir. Çevre güvenliği için kurulacak kameralar, çizimde gösterilen yerlerdeki
direklere monte edilecektir. Malzeme cinsi yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
3.1.34.2. Bina dış mahallinde kullanılacak kablo kanalı derinliği en az 50 (elli) cm, taban
genişliği en az 40 (kırk) cm olacaktır. Kanal tabanına 5 (beş) cm kalınlığında kum
serilecek, kum üzerine kablo borusu döşenecek ve üzeri 5 (beş) cm kalınlığında kum ile
kapatılacaktır. Kumun üzerine kanal sathına kadar toprak doldurulacak ve kanal üstü
zemini kanalın geçirildiği mahallin zeminine uygun olarak beton, toprak veya asfalt ile
kapatılacaktır.
3.1.34.3. Fiber kablo kazısı yapılan yerlerde 100 (yüz)’lük HDPE boru kullanılacaktır.
3.1.34.4. Bina içlerinde veri ve enerji kabloları, öncelikle asma tavan içerisinden
geçirilecek, duvar geçişlerinde kablolar PVC boru içerisinden geçirilecektir. Kabloların sıva
-12-
üstüne monte edilmesi durumunda PVC kablo kanallarından geçirilecek ve uygun yerlerde
ara bağlantı kutusu kullanılacaktır. Malzeme cinsi yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
3.1.34.5. Ağ altyapısında kullanılacak kablo tipleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır.
3.1.34.5.1. Uzunluğu 100 metreyi geçen bağlantılar fiber optik kablo ile yapılacaktır.
3.1.34.5.2. Dahili kameralarla ağ anahtarları arası kablo en az Category 6A (CAT6A)
UTP tipi, harici kameralarla ağ anahtarları arası çok modlu fiber optik kablo, ağ
anahtarları arası ise tek modlu fiber optik kablo olacaktır.
3.1.34.5.3. Enerji kabloları 200 (iki yüz) metreden az mesafeler için en az 3x1,5 mm (üç
çapı bir virgül beş) NYY kablo, 200 (iki yüz) metreden fazla olan yerlerde ise en az
3x2,5 mm (üç çarpı iki virgül beş) NYY kablo olacaktır.
3.1.34.5.4. Fiber optik kablolar bina dışında zırlı, bina içinde zırlı veya zırhsız
seçilecektir.
3.1.34.6. Sonlandırma ve aktarma işlemlerinde kullanılan bütün bileşenler (patch panel,
data prizi, patç ve drop kablolar) EIA/TIA-568B (beş yüz altmış sekiz) standardına uygun
olacaktır. Kullanılacak fiber optik ve UTP kabloların kabinlerde sonlandırmaları
yapılacaktır.
3.1.34.7. Kabinlerde fiberoptik ve UTP kabloların iletişim ağı anahtarlarına aktarmı
aktarma (Patch) kabloları üzerinden yapılacaktır.
3.1.34.8. Fiber optik kabloların anahtarlara ve cihazlara irtibatlandırılması için gerekli
olabilecek alıcı-verici (transceiver) modülleri yüklenici tarafından temin edilerek monte
edilecektir.
3.1.34.9. Kesintisiz güç kaynaklarının ve jeneratörlerin mevcut enerji sistemine bağlantıları
yüklenici tarafından yapılacaktır.
-13-
EK-A
4.KISALTMALAR
5.Kısaltmalar
5.1.
CAT6A :Kategori 6A kablo (Category 6A)
5.2.
CD
:Yoğun Disk (Compact Disc)
5.3.
CMOS :Tümleyici Metal Oksit Yarı İletken (Complementary Metal Oxide
Semiconductor)
5.4.
dB : Desibel
5.5.
DDR : Çift Veri Hızı (Double Data Rate)
5.6.
DHCP
Configuration Protokol)
: Dinamik Ana Bilgisayar Konfigürasyon Protokolü (Dynamic Host
5.7.
DVD : Çok Amaçlı Sayısal Disk (Digital Versatile Disc)
5.8.
DVI : Sayısal Görüntü Arayüzü (Digital Video Interface)
5.9.
fps
: Saniyedeki kare sayısı (frame per second)
5.10.
GB
: 1.000 (bin) MB büyüklüğünde veri depolama birimi (Giga Bayt)
5.11.
GHz : 1.000.000.000 (bir milyar) Hz frekans birimi (Giga Herz)
5.12.
HDMI : Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arayüzü (High Definition Multi
Media Interface)
5.13.
HDPE
: Yüksek Yoğunluklu Polietilen (High Density Polietylene)
5.14.
IP : İnternet protokolü (Internet Protocol)
5.15.
JPEG
5.16.
KB
5.17.
KVA : Kilo Volt Amper
5.18.
LCD : Sıvı Kristal Ekran (Liquid Crystal Display)
5.19.
MB
5.20.
bit per second)
Mbps : Saniyede 1.000.000 (bir milyon) bit hızında veri aktarım sürati (Mega
5.21.
M-JPEG : Hareketli Görüntüler İçin JPEG Sıkıştırma Formatı (Motion JPEG)
5.22.
NAS : Ağa Bağlı Depolama Birimi (Network Attached Storage)
5.23.
PCI : Çevre Donanımı Bağlantısı (Peripheral Component Interconnect)
: Bir resim sıkıştırma formatı (Joint Photographic Experts Group)
: 1.000 (bin) bayt büyüklüğünde veri depolama birimi (Kilo Bayt)
: 1.000 (bin) KB büyüklüğünde veri depolama birimi (Mega Bayt)
5.24.
PCI-E
Interconnect-Express)
: Çevre Donanımı Bağlantısı-Expres (Peripheral Component
5.25.
PS/2 : Kişisel sistem/2 Standardı (Personel System/2 Standard)
5.26.
RAID : Bağımsız Ardışık Diskler Dizisi (Redundant Array Or Independent
-14-
Disks)
5.27.
RAM : Rastgele Erişimli Hafıza (Random Access Memory)
5.28.
RJ45 :TIA/EIA-568-B (beş yüz altmış sekiz) standardına uygun konnektör
(Registered Jack)
5.29.
RPM :Dakikadaki devir sayısı (Revolutions Per Minute)
5.30.
USB :Yaygın Seri Veriyolu (Universal Serial Bus)
5.31.
UTP :Kaplamasız Dolanmış Çift (Unshielded Twisted Pair)
5.32.
SATA :Bilgisayar donanımı içinde bir veri taşıma teknolojisi (Serial
Advanced Technology Attachment)
5.33.
SC
: Standard Connector (Standart Konnektör)
5.34.
SD : 32 x 24 x 2,1 (otuz iki çarpı yirmi dört çarpı iki virgül bir) mm
ebatlarında taşınabilir hafıza kartı (Secure Digital)
5.35.
TB : 1.000 (bin) GB boyutunda veri depolama birimi (Tera Byte)
5.36.
PoE : Ethernet üzerinden güç beslemesi (Power over Ethernet)
5.37.
VAC : AC Voltaj
5.38.
VGA : Bir video gösterim standartı (Video Graphics Array)
5.39.
10 (on) Base T
5.40.
10 (on) Base TX : 10 (on) Mbps bakır kablo iletişim portu
5.41.
100 (yüz) Base T : 100 (yüz) Mbps bakır kablo iletişim portu
5.42.
1000 (bin) Base T
: 1000 (bin) Mbps bakır kablo iletişim portu
5.43.
1000 (bin) Base X
: 1000 (bin) Mbps fiber optik Kablo iletişim portu
5.44.
100 (yüz) Base FX : 100 (yüz) Mbps fiber optik iletişim portu
: 10 (on) Mbps bakır kablo iletişim portu
5.45.
1000 (bin) Base SX : 1000 (bin) Mbps kısa mesafe fiber optik iletişim portu
(kısa dalga boylu lazer)
5.46.
1000 (bin) Base LX : 1000 (bin) Mbps uzun mesafe (tek modlu fiber 5 km,
çok modlu fiber 550 m) Fiber Optik iletişim portu (uzun dalga boylu lazer)
5.47.
1000 (bin) Base LH : 1000 (bin) Mbps uzun mesafe (10 km) fiber optik
iletişim portu (uzun dalga boylu lazer)
-15-
EK-B
LENS TABLOSU
LENS TİPİ
GÖRÜŞ AÇISI
ODAK UZAKLIĞI
Tip-1
15 (on beş) derece
25 (yirmi beş) mm
Tip-2
45 (kırk beş) derece
8 (sekiz) mm
Tip-3
60 (altmış) derece
6 (altı) mm
Tip-4
90 (doksan) derece
4 (dört) mm
Tip-5
180 (yüz seksen) derece
1,8 (bir virgül sekiz) mm
Tip-6
40 (kırk) ile 70 (yetmiş) derece 10 (on) mm ile 4,5 (dört virgül
arasında değişen
beş) mm arasında değişen
Tip-7
8 (sekiz) derece
50 (elli) mm
-16-

Benzer belgeler