milletvekili seçiminde partilere, bağımsız adaylara verilmek ve ilan

Transkript

milletvekili seçiminde partilere, bağımsız adaylara verilmek ve ilan
Kanun M.298/108,31
Örnek 91
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE PARTİLERE, BAĞIMSIZ ADAYLARA VERİLMEK VE İLAN EDİLMEK
ÜZERE İLÇE SEÇİM KURULLARINCA DÜZENLENEN TUTANAK ÖZETİ
İl Adı
İlçe Seçim Kurulu Adı-Numarası
: MANİSA
Sandık seçmen listesinde yazılı olan seçmenlerin toplam sayısı
:
119.775
: AKHİSAR İLÇE SEÇİM
Oy kullanan seçmenlerin toplam sayısı
:
108.994
İtiraz edilmeksizin geçerli sayılan oy pusulalarının toplam sayısı
:
106.654
KURULU
: MANİSA
Seçim Çevresi
467
Seçim Çevresindeki Sandık Kurullarının Toplam Sayısı:
İtiraz üzerine geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı :
3
Geçerli oy pusulalarının toplam sayısı
:
106.657
Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulalarının toplamı
:
2.337
SİYASİ PARTİLER
BAĞIMSIZ ADAYLAR
ALDIĞI OY SAYISI
Rakamla Yazıyla
SİYASİ PARTİNİN ADI
45159
1195
39590
0
277
79
656
362
747
16053
Kırk Beş Bin Yüz
Elli Dokuz
366
128
103
615
339
Üç Yüz Altmış Altı
105.669
Yüz Beş Bin Altı
Yüz Altmış Dokuz
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
DEMOKRAT PARTİ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
EMEK PARTİSİ
MİLLET PARTİSİ
LİBERAL DEMOKRAT PARTİ
SAADET PARTİSİ
HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ
HALKIN SESİ PARTİSİ
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
DOĞRU YOL PARTİSİ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
DEMOKRATİK SOL PARTİ
TOPLAM
Bin Yüz Doksan
Beş
Otuz Dokuz Bin
Beş Yüz Doksan
ALDIĞI OY SAYISI
Rakamla Yazıyla
AD VE SOYADLARI
ZİHNİ HOŞKAR
TESLİM ÖZDEMİR
NİZAMETTİN ÖZTÜRK
103
24
861
Yirmi Dört
TOPLAM
988
Dokuz Yüz Seksen
Sekiz
Yüz Üç
Sekiz Yüz Altmış Bir
Sıfır
İki Yüz Yetmiş
Yedi
Yetmiş Dokuz
Altı Yüz Elli Altı
Üç Yüz Altmış İki
Yedi Yüz Kırk
Yedi
On Altı Bin Elli Üç
Yüz Yirmi Sekiz
Yüz Üç
Altı Yüz On Beş
Üç Yüz Otuz
Dokuz
* Bu tutanak İlçe Seçim Kurulu Başkanınca kurulun siyasi partili üyelerine imza karşılığı verilir.
Sandık Kurullarından alınan sonuçların birleştirilmesinden sonra partilerin ve bağımsız adayların almış oldukları oyları gösteren bu tutanak tarafımızdan düzenlenerek imza edildi.
12/06/2011
İLÇE SEÇİM
KURULU BAŞKANI
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
YETER AYDIN
AYŞE DAYANIKLI
ZÜMRÜT NASIR
ALPAY AK
YÜKSEL YİĞİTASLAN
RECAİ BAKEK
LÜTFÜ SOLHAN
SSI_06

Benzer belgeler