Özgeçmiş - İletişim Fakültesi

Transkript

Özgeçmiş - İletişim Fakültesi
Selahattin YILDIZ
ÖZGEÇMİŞ
1962- Kırklareli
1978- Lise: Kırklareli Atatürk Lisesi
1985- Lisans: Anadolu Üniversitesi Sinema-TV Bölümü
Tez: "Lületaşı"Belgeseli
1985-1987 çeşitli video filmlerde teknik yönetmenlik, kurgu ve yardımcı
yönetmenlik.
1986- Araştırma Görevlisi: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
1988- Yüksek Lisans:M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-TV Bölümü
Tez:"Japon Sineması ve Akira Kurosawa"
1991- Sanatta Yeterlik:M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sinema-TV Bölümü
Tez:"Yitik Zamanlar" Belgesel Film Çalışması
1991- Yardımcı Doçent
1996- "Üsküdar" Belgesel filmi.
1996-98- ‘Antrakt Dergisi’ nde ‘Televizyonda Sinema’ köşesini hazırlamıştır.
1997- "Sinematografik Anlatım" Kitabı, Ekin Yayınevi.
1997- Doçent
1998- M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Sinema-TV Anasanat
Dalı Başkanı
1999-2005 M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Başkanı
2002- “Kurgunun Dili”, Kitap, Renk Ajans.
2002- “Kakava Umuda Yolculuk” Lirik Belgesel.
2003- “Çağlar İçinde Antakya” Lirik Belgesel,
2003- Profesör
2010-2011- Dekan Yardımcısı
2012-2014- Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
2013- …… Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
2014- „Sinema Dili“ Kitap, Su Yayınevi.
2014- „Sinematografik Anlatım“ 2. Baskı, Kitap, Su Yayınevi.
1985- 2012' yılları arasında M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Yıldız, 2012
yılından itibaren Maltepe Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.
Yıldız,lisans düzeyinde; Kurgu, Yapım-Yönetim ve Film Projesi, yüksek lisansta; Kurgu Sineması,
Görüntü Sineması, FilmYapımYönetimi ve Sinematografi sanatta yeterlikte; Klasik Türk Sinema
Anlatısı, Çağdaş Türk Sinema Anlatısı derslerini vermektedir.
1
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Selahattin YILDIZ
2.
Doğum Tarihi: 10.09.1962
3.
Unvanı:
4.
Öğrenim Durumu:
Prof. Dr.
Derece
Lisans
Y. Lisans
Alan
Sinema TV
Radyo TV Sinema
Sanatta
Yeterlik
Sinema TV
Üniversite
Anadolu Üniversitesi
Marmara
Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
Marmara
Üniversitesi
Bilimler Enstitüsü
Sosyal
Yıl
1985
1989
Sosyal
1991
Sanatta Yeterlik Tezi: “Kültürel Boyutlarıyla Çevre-Yitik Zamanlar”,
Danışman: Prof. Dr. Zafer DOĞAN
Yüksek Lisans Tezi: “Japon Sineması ve Akira Kurosawa”,
Danışman: Prof. Dr. Alim Şerif ONARAN
5.
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik : 1991, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema TV Bölümü.
Doçentlik Tarihi
:1997, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema TV Bölümü.
Profesörlük Tarihi : 2003, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema TV Bölümü.
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Tezleri: (Marmara Üniversitesi)
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.1.1. Faruk Karaçay: “Aşk Kumardır” Sinema-TV YL
6.1.2. Nilgün Kaleli Çiçek: “Ayışığı Sonatı” Sinema-TV YL
6.1.3. Nilgün Tokoğlu: “Kemancı” Sinema-TV YL
6.1.4. Çağdaş Kavruk: “Anahtarların Peşinde” Sinema-TV YL
6.1.5. Ufuk Yazıcı Gezer: “Ölmeyi İstemek” Sinema-TV YL
6.1.6. Didem Erayda: “Hediye” Sinema-TV YL
6.1.7. Kazım Öz: “Uzak” Sinema-TV YL
6.1.8. Nihan Gider: “Zaman Makinesi (Doğal Zamandan Saat Zamanına Geçiş
Mekanik Zaman” Sinema-TV YL
6.1.9. Tülay Çelik: “Geceye Asılan Dev, Parçalanan Gözbebeği Ve Kurguda Zaman”
Sinema-TV YL
6.1.10. Levent Kaçar: “Vur/Ma” Sinema-TV YL
6.1.11. Ö.Evren Arık: “Dıştan İçe, İçten İçe(Çevrenin Merkez Üzerine Egemenlik Kurması” SinemaTV YL
6.1.12. Deniz Kana: “İstanbulda Kentleşme Ve Değişim” Sinema-TV YL
6.1.13. Neşe Akkuş: “68'li Yıllarda Genç Olmak”: ''Haykırış'' Sinema-TV YL
2
6.1.14. Fatma Bilgen Bıyıklı: “Kentleşme Olgusunun Toplumsal Yaşam Üzerindeki Etkileri:
Birikinti” Sinema-TV YL
6.1.15. Erol Mintaş: “Bir Anlatım Dili Olarak Varoluşçuluk Ve Tarkovski Sineması: “Kuyu" SinemaTV YL
6.1.16. İnan Temelkuran: “Lümpen Davranış Biçimleri Ve Şiddete Yöneliş: “Küçük Park Cinayeti"
Sinema-TV YL
6.1.17. Nedret Sezin Kıpçak: “Belgesel Sinemada Kent Olgusu: “Yolcu” Sinema-TV YL
6.1.18. Cafer Gebetaş: “Zeki Demirkubuz Ve Tutunamayanları: "Buluta Konan Ardıç Kuşu"
Sinema-TV YL
6.1.19. Ali İhtiyar “Sessiz Sinemada Anlatım Yöntemleri”: "Lal” Sinema-TV YL
6.1.20. Ayten Başer: “Emeğin Mücadelesinin Belgesel Sinemada Bir Konsept Olarak Kullanımı”:
" Davutpaşa’nın Külleri” Sinema-TV YL
6.1.21. İlhan Gaye İnal: “Graffiti Sanatı'nın Belgesel Sinemadaki Yansımaları: "Duvarın Sesi”
Sinema-TV YL
6.1.22. Rodi Yüzbaşı: “Mezapotamya’da Dengbejlikten Sinemaya Anlatı Sanatı” "Miras” Sinema-TV
YL
6.1.23. Büşra Özdemir: “Proje” Sinema-TV Tezsiz YL
6.1.24. Neslihan İpek Efe: “Proje” Sinema-TV Tezsiz YL
6.1.25. Kutlu Cem Tepe: “Proje” Sinema-TV Tezsiz YL
6.2.
Sanatta Yeterlik Tezleri
6.2.1. Selma Çekiç: “Farklı Öylüleme Yöntemleriyle Sinemada Gerçekliğe Yaklaşım”, "Çarpışma”
Sinema-TV SY
6.2.2. C.Kağan Uzunöz: “İstanbul'da Zaman” Sinema-TV SY
6.2.3. Nilgün Benli: “Son Hititli” Sinema-TY SY
6.2.4. Ahmet Sönmez: “Geç Saatler” Sinema-TV SY
6.2.5. Günay Demirbağ: “Kurmaca Sinemada Dramatik Yapının Temel Unsuru Olarak Karakterler:
“Bilezik” Sinema-TV SY
6.2.6. Güneş ÖZAYTEN: “Nuri Bilge Ceylan Sineması Bağlamında 2000-2010 Yılları Arasında Türk
Sineması’nda Aile Kurumunun Yansımaları ve - Nikah Şekeri” Sinema-TV SY
Yüksek Lisans Tezleri ( Maltepe Üniversitesi)
6.3.
6.3.1.
Özlem Bıçakçıoğlu: ”Türk Sineması’nda Bir Tür Olarak Güldürü: Ertem Eğilmez Filmleri”,
Sinema TV Yüksek Lisans.
6.4. Doktora Tezleri ( Maltepe Üniversitesi)
6.4.1.Mehmet ÖZEN: “Derviş Zaim Sineması’nda Öz ve Biçim Bağlamında Dil ve Üslüp Arayışları”
İletişim Bilimleri Doktora Programı.
6.4.2.Barış Tolga Ekinci: “Belgesel ve Kurmaca Sinemadan Hareketle “Gogfery Reggio ve Ron
Fricke Sineması ve Sinemada Yeni dil Arayışları” İletişim Bilimleri Doktora Programı.
6.4.3.Birgül Yeşiloğlu GÜLER: “Suskunluk
Sarmalı Bağlamında Tiyatro Metinlerinde Susma
3
Eylemi”, İletişim Bilimleri Doktora Programı.
6.4.4.Gözde SUNAL: “Yeni Gözetim ve Jung’un Kollektif Bilinçdışı Kuramı Arasındaki İlişkinin
Filmsel Anlatım Olanakları Açısından Değerlendirilmesi”, İletişim Bilimleri Doktora Programı.
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli ve hakemsiz dergilerde yayınlanan makaleler
7.2.1. “Festivaller Bir Okul Mu ?”, Frankfurt Türk Filmleri Festival Gazetesi, Kasım 2003, Frankfurt.
7.2.2. “Geçmişten Günümüze Türk Sineması”, Frankfurt Türk Filmleri Festival Gazetesi, Kasım 2003
Frankfurt.
7.2.3. “4. Frankfurt Türk Filmleri Üstüne”, Frankfurt Türk Filmleri Festival Gazetesi, Kasım
2003,Frankfurt.
7.2.4. “Önemli Bir Etkinlik”, Frankfurt Türk Filmleri Festival Gazetesi, Kasım 2006, Frankfurt.
7.2.5. “Uluslararası Festivallerin Toplumsal Buluşmaya Katkıları”, Frankfurt Türk Filmleri Festival
Gazetesi, Kasım 2006, Frankfurt.
7.2.6. “Türk Belgesel Sineması”, Frankfurt Türk Filmleri Festival Gazetesi, Kasım 2006, Frankfurt.
7.2.7. “Bağımsız Sinemanın Yükselişi”, Frankfurt Türk Filmleri Festival Gazetesi, Kasım 2007,
Frankfurt.
7.2.8. “Alternatif Bir Anlatım Yöntemi Olarak Kısa Film”, Frankfurt Türk Filmleri Festival Gazetesi,
Kasım 2013, Frankfurt.
7.3. Uluslararası bilimsel-sanatsal toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
7.3.1. 2. Internatıonal Fareast Film Festivali, Konferans, Japon Sineması ve Akira
Kurosawa, Ankara İçkale Oteli Gösterim Salonu, 25 Kasım 1996, Ankara.
7.3.2. 2. Internatıonal Fareast Film Festivali, Konferans, Japon Sineması ve Akira
Kurosawa,Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 14 Aralık 1996, İstanbul.
7.3.3. Gelecekte ve Günümüzde Sinema Eğitimi Berlin Film Akademisi (BDF) Marmara
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü, Goethe Instıtute, 8 Mart
2000, İSTANBUL
7.3.4. Kısa Film Üretimi ve Sorunları, Berlin Film Akademisi (BDF), Marmara Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü, Goethe Instıtute, 9 Mart 2000, İSTANBUL
7.3.5. 23 POİTİERS Student Film Festival Kapsamında Kablo TV İçin ‘Türkiye’de Kısa Film
Üretimi’, 11 Mart 2000, POİTİERS, Fransa.
7.3.6. 8. Tel-Aviv Student Film Festivali Kapsamında’ Sinema Pedagojisi’ Uluslararası Paneli,
29 Mayıs 2000, Tel-Aviv, İsrail.
7.3.7. 8. Tel-Aviv Student Film Festivali Kapsamında ‘Festival Filmleri Karakteristiği’
Uluslararası Paneli, 2 Haziran 2000, Tel-Aviv, İsrail.
7.3.8. 3. Internatıonal Fareast Film Festivali, Konferans, Akira Kurosawa, Goethe Instıtute, İstanbul,
17.12. 2000.
7.3.9. ‘Cordilla 2001’ Cilect Üyesi Sinema Okulları Buluşması ‘Sinema Eğitimi ve Öğrenci
Filmleri Üstüne”, 22-29 Haziran 2001, Toulouse, Fransa.
7.3.10. 4. Internatıonal Fareast Film Festival, Konferans, Festivaller Bir Okul Mu ? Goethe Instıtute,
İstanbul, 11.12. 2001.
7.3.11. 3. İzmir Internatıonal Short Film Festival, Panel, Kısa Film Üretimi, Kasım 2002
7.3.12. 4. Frankfurt Türk Filmleri Festivali, “Geçmişten Günümüze Türk Sineması”, Kasım
2003, Frankfurt.
7.3.13. 6. Internatıonal Fareast Film Festival, “Doğu Estetiğinin Yeni Ustası Ang Lee”, Aralık 2003,
Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul.
7.3.14. 16. Münih Türk Filmleri Festivali, “Türkiye’de Sinema Eğitimi “, MÜNİH, 30.05.2005
7.3.15. 5. Frankfurt Türk Filmleri Festivali, “Çok Kültürlü Bir Toplumda Festivallerin Kültürlerin
4
Buluşmasına Katkıları”, , CineStar Metropolis, Frankfurt, 2 Kasım 2005
7.3.16. 6. Frankfurt Türk Filmleri Festivali, “Sanat ve Din”, CineStar Metropolis, Frankfurt, 8 Kasım
2006.
7.3.17. 7. Frankfurt Türk Filmleri Festivali, “Yeşilçam Sonrası Türk Sinemasında Kimlik Arayışları”,
Cine Star Metropolis, Frankfurt, 6 Kasım 2007.
7.3.18. 7. Frankfurt Türk Filmleri Festivali, “Kuşaklararası Çatışmanın Sinemadaki Yansımaları”,
Cine Star Metropolis, Frankfurt, 7 Kasım 2007.
7.3.19. Eğitim Televizyonu Arama Konferansı, Anadolu Üniversitesi – Eskişehir, 9-10 Ekim 2010
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. 2014 “Balkan Işıkları: Amucalar”. Kültürlerarası İletişim Bağlamında, Uluslararası Balkanlar ve
Türkiye Kongresi.
Uluslararası Etkinlikler
7.4.1. 3. Internatıonal Fareast Film Festival, Yürütme Kurulu Üyeliği, 2000.
7.4.2. 4. Internatıonal Fareast Film Festival, Yürütme Kurulu Üyeliği, 2001.
7.4.3. 5. Internatıonal Fareast Film Festival, Yürütme Kurulu Üyeliği, 2002.
7.4.4. 6. Internatıonal Fareast Film Festival, Yürütme Kurulu Üyeliği, 2003.
7.4.5. 4.Uluslararası MÜ GSF Öğrenci Trienali Gösteri Komisyonu Başkanı 2003.
7.4.6. 7. Internatıonal Fareast Film Festival, Yürütme Kurulu Üyeliği, 2004.
7.4.7. 5. Frankfurt Türk Filmleri Festivali, Türkiye Koordinatörlüğü, 2005.
7.4.8. 5. Uluslararası MÜ GSF Öğrenci Trienali Gösteri Komisyonu Başkanı 2006.
7.4.9. 6. Frankfurt Türk Filmleri Festivali, Türkiye Koordinatörlüğü, 2006.
7.4.10. 7. Frankfurt Türk Filmleri Festivali, Türkiye Koordinatörlüğü, 2007.
7.4.11. 6. Uluslararası MÜ GSF Öğrenci Trienali Gösteri Komisyonu Başkanı 2010.
7.3.12. Sonbahar ve Özcan Alper, Moderatör-Kempinski- Çırağan Sinema Etkinlikleri, İstanbul,
29.01.2011.
7.3.13. Cosmos ve Reha Erdem, Moderatör-Kempinski- Çırağan Sinema Etkinlikleri, İstanbul,
30.04.2011
7.3.14. Gölgeler ve Suretler ve Derviş Zaim, Moderatör-Kempinski- Çırağan Sinema Etkinlikleri,
İstanbul, 25.06.2011.
7.3.15. 7 Yönetmen 8 Kısa Film, Moderatör-Kempinski- Çırağan Sinema Etkinlikleri, İstanbul,
01.10.2011
7.3.16. İki Dil Bir Bavul ve Orhan Eskiköy-Özgür Doğan, Moderatör-Kempinski- Çırağan Sinema
Etkinlikleri, İstanbul, 12.11.2011
7.3.17. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü ve Ezel Akay, Moderatör-Kempinski- Çırağan Sinema
Etkinlikler, İstanbul, 20.12.2011.
7.3.18. Pandoranın Kutusu veYeşim Ustaoğlu, Moderatör-Kempinski- Çırağan Sinema
Etkinlikleri, İstanbul, 18.02.2012
7.3.19. Ulak ve Çağan Irmak, Moderatör-Kempinski- Çırağan Sinema Etkinlikleri, İstanbul, 12.05.2012
7.4.20. Maltepe Güzel Sanatlar Fakültesi ve Alman Kuntz-B Sanat Grubu Ortak Resim Sergisi,
2015.
7.4.21. Maltepe Güzel Sanatlar Fakültesi ve Alman Kuntz-B Sanat Grubu Oyun Gösterimi, 2015.
Uluslararası Jüri Üyeliği
7.4.22. 2009 Uluslararası İzmir Film Festivali-Kurmaca Dalı Jüri Üyeliği.
7.4.23. 2012 10. Uluslararası Çevre Filmleri Festivali-Kurmaca Dalı Jüri Üyeliği.
7.4.24. 2013 Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Kısa Film Festivali-Jüri Üyeliği.
7.4.25. 2013 Tour Film Festival Veliko Turnova (Bulgaristan) Jüri Üyeliği.
7.4.26. 2013 Akbank Film Festivali-Kurmaca Dalı Jüri Üyeliği.
7.4.27. 2013 50. Uluslararası Antalya Film Festivali-Kurmaca Dalı Ön Jüri Üyeliği.
7.4.28. 2013 11. Uluslararası Çevre Filmleri Festivali-Kurmaca Dalı Jüri Üyeliği.
7.4.29. 2014 12. Uluslararası Çevre Filmleri Festivali-Kurmaca Dalı Jüri Üyeliği.
7.4.30. 2015 13. Uluslararası Çevre Filmleri Festivali-Kurmaca Dalı Jüri Üyeliği
5
Uluslararası Kongre Yürütücülüğü-Oturum Başkanı
7.4.31.Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık ve İletişimi Sempozyumu -Oturum
Başkanı(İstanbul)-2013
7.4.32. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Öğrenci Kongresi
Yürütücülüğü-2013
7.4.33. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Öğrenci Kongresi Yürütücülüğü-2013
7.4.34. 2014 ‘’Kültürlerarası İletişim Bağlamında, Uluslararası Balkanlar ve Türkiye
Konulu Kongre’’- Oturum Başkanı
7.4.35. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Öğrenci Kongresi
Yürütücülüğü-2014
7.4.36. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uluslararası Öğrenci Kongresi
Yürütücülüğü-2015
7.5. Ulusal hakemli ve meslek dergilerinde yayınlanan makaleler
7.5.1. "Japon Sineması'na Genel Bir Bakış", Sinema Yazıları Dergisi, Yaz. 93, s. 44.
7.5.2. "Japon Sineması'nın Gelişimi", Antrakt Sinema Dergisi, Sayı:45, Haziran 1995, s.42.
7.5.3. "Japon Sineması'nda Kurosawa'nın Yeri", Antrakt Sinema Dergisi, Temmuz 1995,
sayı 46, s. 37.
7.5.4. "Televizyon İmparatorluğu", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 53, Şubat 1996, s. 48.
7.5.5. "Sinemanın Müflis Mirasyedisi:TV", Antrakt Sinema Dergisi, sayı.58, Eylül
1996, s. 19.
7.5.6. "Sinemanın Kurtuluşu", Antrakt Sinema Dergisi, sayı. 58, Eylül 1996, s.41.
7.5.7. "Televizyonda Sinema", Anrakt Sinema Dergisi, sayı. 59, Ekim-Kasım 1996, s.48.
7.5.8. "Sinemanın Eğitimi Üzerine", Antrakt Sinema Dergisi, sayı. 60, Aralık 1996-Ocak
1997, s.10.
7.5.9. "Televizyonda Sinema", Antrakt Sinema Dergisi, sayı. 60, Aralık 1996-Ocak 1997,
s.47.
7.5.10. "Televizyonda Sinema", Antrakt Sinema Dergisi, sayı. 60, Aralık 1996-Ocak 1997.
7.5.11. "Televizyonda Sinema", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 61, Mart-Nisan 1997.
7.5.12. "Televizyonda Sinema", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 61, Mart-Nisan 1997.
7.5.13. "Televizyonda Sinema", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 62, Mayıs 1997, s. 48.
7.5.14. "Televizyonda Sinema", Anrakt Sinema Dergisi, sayı 62, Mayıs 1997, s. 49.
7.5.15. "Televizyonda Sinema", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 63, Haziran 1997.
7.5.16. "Kurgu Sineması", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 63, Haziran 1997.
7.5.17. "Türk Sineması'nın Yükselişi", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 63, Haziran 1997.
7.5.18. "Kültürde Son Aşama: Görsel-İşitsel Dünya", Klaket Dergisi, sayı 6, Haziran
1997.
7.5.19. "Televizyonda Sinema", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 64, Temmuz 1997.
7.5.20. "Televizyonda Sinema", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 65, Ağustos 1997.
7.5.21. "Televizyonda Sinema", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 66, Eylül 1997.
7.5.22. "Kurguda Geçişler", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 66, Eylül 1997.
7.5.23. "Televizyonda Sinema", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 67, Ekim 1997.
7.5.24. "Televizyonda Sinema", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 68, Kasım 1997.
7.5.25. "Sinema-Göz", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 68, Kasım 1997.
7.5.26. "Sinema-Gerçek", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 69, Aralık 1997.
7.5.27. "Televizyonda Sinema", Antrakt Sinema Dergisi, sayı 69, Aralık 1997.
7.5.28. "Sinematografik Terminoloji", Klaket Sinema Dergisi, sayı 8, 1998.
7.5.29. "Sinematografik Terminoloji", Klaket Sinema Dergisi, sayı 9, 1998.
7.5.30. "Sinematografik Terminoloji", Klaket Sinema Dergisi, sayı 10, 1998.
7.5.31. "Kısa Film", Klaket Sinema Dergisi, sayı 10, 1998.
7.5.32. “Görkemli Mirasın Üstüne Sessiz Veda”, Effects Dergisi, sayı 2, 1998.
7.5.33. “Video Kurgu”, Effects Dergisi, sayı 5, Ocak 1999.
7.5.34. “Video Kurgu 1”, Broadcast Dergisi, sayı 22, Aralık 1998.
7.5.35. “Video Kurgu 2”, Broadcast Dergisi, sayı 23, Ocak 1999.
6
7.5.36. “Türkiye’de Sinema Eğitimi”, Yeni Sinema Dergisi, sayı 7, Bahar 2000.
7.5.37. “Uluslararası Öğrenci Film Festivalleri”, Hürriyet Gösteri Dergisi, sayı
221, Ağustos-Eylül 2000.
7.5.38. ” Festivaller Bir Okul Mu ?”, www. Beyaz Perde.Com.11 Nisan 2002
7.5.39. “Frankfurt Türk Filmleri Festivali”, Sinematürk Dergisi , Aralık Sayısı, 2006.
7.5.40. “Sinema Dilinin Evrimi: Bireysel Sinema” MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, Sayı
1, 2010
7.5.41. “Eğitimde Sanatın Rolü”, Özel Okullar Birliği Dergisi, 2014
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
7.6.1. “Belgesel Sinemanın Tüketimi”, 2. Ulusal Belgesel Sinemacılar Birliği Tebliği, 1997
7.6.2. ”Kurgu Sineması ve Eisenştein”, Kadıköy Belediyesi Konferans Salonu, 1 Haziran 1997.
7.6.3. ”Görüntü Sineması ve Orson Welles ”, Kadıköy Belediyesi Konferans Salonu, 8 Haziran 1997.
7.6.4.”Televizyonun Eğitim Sürecine Katkıları”, Adile Sultan Öğretmen Evi, 15 Haziran 1998.
7.6.5. “Kısa Film”, Atatürk Kitaplığı, 1998
7.6.6. ”Kurgunun Temel Kavram ve Yöntemleri”, Nazım Kültürevi, Sinema Semineri; Mayıs 2000.
7.6.7. “Buluşma 2001, Sinema Eğitimi”, Anadolu Üniversitesi, 16.03.2001
7.6.8. ”Kısa Film Üretim Koşulları”, POAŞ 1. Sinema Günleri, Lüleburgaz, 9.11.2002
7.6.9. ”Akira Kurosawa Sineması”, POAŞ 1. Sinema Günleri, Lüleburgaz, 9.11.2002
7.6.10. “Günümüzde Sinema Eğitimi ve Olası Yönelimler”, 40. Antalya Film Festivali 2003
7.6.11. “Türkiye’de Kısa Film Üretimi” ve “Türkiye’de Sinema Eğitiminin Sorunları“,
İFSAK, 24 Mayıs 2004.
7.6.12. “Kısa Film“ 4. Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali Sinema Atölyesi Programı
30 Mayıs 2004
7.6.13. “Sinema Eğitimi ve Kısa Film” Sözün Kısası Festvali, Aksanat Gösteri Merkezi, 2004
7.6.14. ”Kurgu Semineri”, 4.Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali Sinema Atölyesi Programı 29
Mayıs 2004
7.6.15. “Kurgu Semineri”, Boğaziçi Üniversitesi, Mithat Alam Kültür Merkezi, Mart 2006
7.6.16. “Yönetim Semineri”, Boğaziçi Üniversitesi, Mithat Alam Kültür Merkezi, 13 Mayıs 2006
7.6.17. “Edebiyattan Sinemaya” Kadıköy Belediyesi, Koşuyolu Kültür Merkezi, 08.02.2011
7.6.18. “Görsel İşitsel Kültür” ÇYDD Ataşehir Şubesi, İstanbul, 02.04.2011
7.6.19. “Görsel İşitsel Kültür” ÇYDD Ataşehir Şubesi, İstanbul, 2012.
Ulusal Etkinlikler
7.6.20.Türk Sinemasında Yapım ve Yapımcılık Sempozyumu- Düzenleyici ve Oturum Başkanı2013.
7.6.21.Handan İpekçi -Saklı Yüzler- Düzenleyici ve Oturum Başkanı- 2013
7.6.22. Türk Sinemasında Senaryo Sorunları Sempozyumu- Düzenleyici-2014.
7.6.23. 8 Mart 8 Kadın Resim Sergisi - Düzenleyici-2014.
7.6.24. Türk Sineması’nda Kadın Türkiye’de Kadın Olmak -Sempozyumu- Düzenleyici-2014.
7.6.25. Türk Sinemasında Senaryo Sorunları -Sempozyumu- Düzenleyici-2014.
7.6.26. Başka Sinema- Düzenleyici ve Oturum Başkanı - Düzenleyici-2014.
7.6.27. Türk Sineması’nda Kadın Sempozyumu- Düzenleyici-2015.
7.6.28. Devir ve Derviş Zaim, Moderatör-Türkan Saylan Sinema Etkinlikleri, İstanbul, 22.11.2014.
7.6.29. Semir Aslanyürek ve Lal , Moderatör-Türkan Saylan Sinema Etkinlikleri, İstanbul, 20.11.2014.
7.6.30. Annemin Şarkısı ve Erol Mintaş, Moderatör-Türkan Saylan Sinema Etkinlikleri, İstanbul,
17.01.2015.
7.6.31. Entel Köy Efe Köye Karşı ve Yüksel Aksu, Moderatör-Türkan Saylan Sinema Etkinlikleri,
İstanbul, 14.02.2015.
7.6.32. Bir Varmış Bir Yokmuş ve Kazım Öz, Moderatör-Türkan Saylan Sinema Etkinlikleri, İstanbul,
14.03.2015.
7.6.33. Daire ve Atıl İnanç, Moderatör-Türkan Saylan Sinema Etkinlikleri, İstanbul, 11.04.2015.
7
Ulusal Jüri Üyelikleri
7.6.34. Dersim İnsan Hakları Film Festivali- Jüri Üyeliği-2012
7.6.35. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nin (ÇASOD) yılın “En İyi Oyunculuk” ödülünde jüri üyeliği,
6 Mart 2000
7.6.36. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nin (ÇASOD) yılın “En İyi Oyunculuk” ödülünde
jüri üyeliği, 2004
7.6.37. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nin (ÇASOD) yılın “En İyi Oyunculuk” ödülünde
jüri üyeliği, 2005
7.6.38. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nin (ÇASOD) yılın “En İyi Oyunculuk” ödülünde
jüri üyeliği, 2006
7.6.39. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nin (ÇASOD) yılın “En İyi Oyunculuk” ödülünde
jüri üyeliği, 2007
7.6.40. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nin (ÇASOD) yılın “En İyi Oyunculuk” ödülünde
jüri üyeliği, 2008
Gazete Söyleşileri
7.6.41. “Türkiye’de Sinema Eğitimi”, Radikal Gazetesi,15 Aralık 1999.
7.6.42. “Türkiye’de Sinema Eğitimi”, Sabah Sinema Dergisi, Haziran 2001.
7.6.43. “Uluslararası 8. Tel-Aviv Öğrenci Filmleri Festivali Üstüne Söyleşi, Cumhuriyet
Gazetesi, 3 Temmuz 2000.
7.6.44. “Bir Belgeselin Belgeseli”, Atayurt Gazetesi, Yıl:6, Sayı:1693, s.4, 2 Ağustos 2002
7.6.45. “Bir Belgeselin Belgeseli”, Atayurt Gazetesi, Yıl:6, Sayı:1694, s.4, 3 Ağustos 2002
7.6.46. “Bir Belgeselin Belgeseli”, Atayurt Gazetesi, Yıl:6, Sayı:1695, s.4, 4 Ağustos 2002
Radyo Söyleşileri
7.6.47. “Berlin Film Akademisi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV
Bölümü Ortak Gösterisi Üzerine Söyleşi”,TRT StüdyoMarmara, 7.3.2000.
7.6.48. “Uluslararası İstanbul Film Festivali Üstüne Söyleşi”, TRT Stüdyo Marmara, 27.4.2000.
7.6.49. “Tel-Aviv Öğrenci Filmleri Festivali Üstüne Söyleşi”, TRT Stüdyo Marmara, 15.6.2000.
7.6.50. “Sinema Sanatı Üstüne Söyleşi”, Radyo X, Frankfurt 11.11.2006
TV Söyleşileri
7.6.51. Sinema Okulları ve Kısa Film, Yedi Tepe TV, Kısaca Programı, Kasım 1998.
7.6.52. Sinema Okulları ve Kısa Film, Yedi Tepe TV, Kısaca Programı, Aralık 1998.
7.6.53. Sinema-TV ve Eğitim, Kanal E, Kısa Sınır Tanımaz Programı, 28 Ağustos 1999.
7.6.54. Sinema Eğitimi, TRT 2, İlk Kare Programı, 15 Aralık 2001
7.6.55. Belgesel Sinema ve Antakya Projesi, Hatay TV, Ve Sinema Programı, 16 Temmuz 2002
7.6.56. Belgesel Sinema ve Antakya Projesi, Hatay TV, Ve Sinema Programı, 19 Temmuz 2002
7.6.57. Kısa Film, Ulusal TV, Kısaca Programı, 12 Eylül 2002
7.6.58. RAZİYE Filmi Üsüne, TRT 2, Sine Masal Programı, 17 Şubat 2005
7.7. Diğer Yayınlar:
Kitap Çalışmaları.
7.7.1. “Japon Sineması ve Akira Kurosawa” Yayınlanmamış Master Tezi, 1988
7.7.2. "Sinematografik Anlatım", Ekin Yayınevi, Mayıs 1997
7.7.3. “Kurgunun Dili”, Renk Ajans, Eylül 2002
7.7.4. “Sinema Dili”, Su Yayınevi, 2014
7.7.5. “Sinematografik Anlatım”, Su Yayınevi,2014
7.7.6. “Sinema Kuramları”, Pudovkin Bölümü, Editör: Zeynep ÖZARSLAN, Su Yayınevi,2014
8
Bilimsel ve Sanatsal Dergilerde Hakemlik
7.7.7. “Fotoğraf, Sinema ve Video’da Normal Objektifler”, Marmara Sosyal Bilimler Dergisi-Kaan
Olguntürk.
7.7.8. “Frankenstein Ya da Modern Prometheus Romanının Sinemaya Uyarlanması”-Giresun
Sosyal Bilimler Dergisi-Gözde Sunal.
7.7.9. “Toplum, Sinema ve Siyaset İlişkisi Bağlamında Azerbaycan Filmleri”, Marmara Sosyal
Bilimler Dergisi, Ali Murat KIRIK.
7.7.10. “Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’de Sinema Politikaları Çerçevesinde Devlet - Sinema
İlişkisi”, Aydın Sosyal Bilimler Dergisi.
7.7.11.” Azınlık içinde Azınlık Olmak: İsrail Vatandaşı Filistinli Kadınların İsrail Medyasındaki
Temsili”, I&D Dergisi.
8.
Film Projeleri
8.1. “Lületaşı”, Belgesel, Lisans Tezi, 1985.
8.2. “Yitik Zamanlar”, Deneysel-Belgesel, Sanatta Yeterlik Tezi, 1991.
8.3. “Üsküdar” Tarihi Belgesel, 1996.
8.4. “Kakava; Umudun Peşinde” Folklorik Belgesel, Bağımsız Yapım, Kasım 2002.
8.5. “Çağlar İçinde Antakya” Lirik Belgesel,Kültür Bakanlığı,Aralık 2003.
8.6. “İnsana Yolculuk- 4 Bölümlük TV Programı” Maltepe Üniversitesi-2013
8.7. “Balkan Işıkları-Amucalar-” Belgesel,kurgu aşamasında.
Film Gösterimi
8.8. “Yitik Zamanlar”, Uluslararası Ankara Kısa Film Festivali, 1991
8.9. “Yitik Zamanlar”, Anatolia Sanat Evi, Kadıköy, 1992
8.10. “Yitik Zamanlar”,1. Belgesel Sinemacılar Birliği, Türsak, İstanbul, 1997
8.11. “Yitik Zamanlar”, Yedi Tepe TV, Kısaca Programı, Kasım 1998.
8.12. “Yitik Zamanlar”, Yedi Tepe TV, Kısaca Programı, Aralık 1998.
8.13. “Yitik Zamanlar”, Kanal E TV, Kısa Sınar Tanımaz Programı, 28 Ağustos 1999.
8.14. “Kakava; Umuda Yolculuk” 4. İzmir Internatıonal Short Film Festival, 20 Kasım 2002 İzmir.
8.15. “Çağlar İçinde Antakya”, 4. İzmir Internatıonal Short Film Festival, 20 Kasım 2002 İzmir.
8.16. “Kakava; Umuda Yolculuk” 4.Frankfurt Türk Filmleri Festivali, 6 Kasım 2003, Frankfurt.
8.17. “Çağlar İçinde Antakya” Öğretim Üyeleri Sergisi, MÜ GSF Konferans Salonu, Mart 2005
8.18. “Kakava-Umuda Yolculuk ” Edirne Uluslararası Kakava Şenlikleri, Mayıs 2005
9.
İdari Görevler
9.1. Bölüm Başkan Yardımcılığı
: 1997-1998
9.2. Anasanat Dalı Başkanlığı
: 1998-1999
9.3. Bölüm Başkanlığı
: 1999-2005
9.4. GSE STV Anasanat Dalı Başkanlığı
: 1999-2005
9.5 M.Ü. Film TV Studyoları Müdürlüğü
: 1999-2005
9.6. MÜ GSF Dekan Yardımcılığı
: 2010-2010
9.7. Fakülte Kurulu Üyeliği
: 1997-2005
9.8. Enstitü Kurulu Üyeliği
: 1997-2005
9
9.9. Bölüm Kurulu Başkanlığı
: 1997-2005
9.10. Akademik Kurul Üyeliği
: 19912011
9.11. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
: 2010-2011
9.12. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı : 2012-2014
9.13. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı : 2013-…..
9.14. Maltepe Üniversitesi Senato Üyeliği : 2012-…..
9.15. Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği : 2012-…..
9.16. Maltepe Üniversitesi Enstitü Kurulu Üyeliği : 2012-…..
9.17. Maltepe Üniversitesi Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği : 2012-…..
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
10.1. BSB
10.2. ÖÜD
11.Ödüller
11.1. “Çağlar İçinde Antakya” Lirik Belgesel Filmi için Kültür Bakanlığı Yapım Desteği, Aralık 2003.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2009-2010
İlkbahar
Güz
2010-2011
İlkbahar
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
X
X
X
X
X
X
X
X
Öğrenci
Sayısı
Kurgu 1- Lisans
Kurgu 2- Lisans
Film Projesi- Lisans
Yapım Yönetim- Lisans
Görsel Kurgu- Yüksek Lisans
Görsel İşitsel Kurgu-S. Yeterlik
X
X
X
X
X
X
35
43
52
52
7
3
Kurgu 1- Lisans
Kurgu 2- Lisans
Film Projes-i Lisans
Yapım Yönetim -Lisans
Görsel Kurgu- Yüksek Lisans
Görsel İşitsel Kurgu -S. Yeterlik
X
X
X
X
X
X
35
43
47
47
7
3
Kurgu 1- Lisans
Kurgu 2- Lisans
X
X
X
X
35
43
Dersin Adı
Kurgu 1- Lisans
Kurgu 2- Lisans
Film Projesi- Lisans
Yapım Yönetim- Lisans
Görsel Kurgu -Yüksek Lisans
Görsel İşitsel- Kurgu S. Yeterlik
X
X
X
X
35
43
52
52
7
3
10
Film Projesi- Lisans
Yapım Yönetim- Lisans
Görsel Kurgu- Yüksek Lisans
Görsel İşitsel Kurgu -S. Yeterlik
X
X
47
47
7
3
X
X
Güz
2011-2012
İlkbahar
Güz
2012-2013
İlkbahar
Güz
2013-2014
İlkbahar
Güz
2014-2015
İlkbahar
Çağdaş Türk Sinemasının Görsel
İşitsel Yapısı- Doktora
Görüntü Sineması- Y. Lisans
Görüntü Düzenleme-Lisans
Yeşilçam
Sinemasının
Görsel
İşitsel Yapısı -Doktora
Kurgu Sineması –Y. Lisans
Kurgu Uygulamaları-Lisans
Görüntü Sineması –Y. Lisans
Kısa Film-Lisans
Film Yapım-Lisans
Kurgu Sineması-Y. Lisans
Çağdaş Türk Sinemasının Görsel
İşitsel Yapısı
Görüntü Sineması
Görüntü Düzenleme
Klasik Türk Anlatı SinemasıSanatta Yeterlik
Kurgu Sineması
Film Yapım
Görüntü Sineması
Çağdaş Türk Sinema AnlatısıSanatta Yeterlik
Bitirme Projesi-Lisans
2
1
9
2
1
2
1
2
1
10
19
3
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
18
33
13
15
52
17
9
2
1
2
1
2
1
10
19
5
2
1
2
2
1
2
1
1
11
57
13
6
1
2
11
11

Benzer belgeler