p/n : (1.0)

Transkript

p/n : (1.0)
TÜRKÇE
ENGLISH
GB190
Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları,
telefonunuzdaki yazılıma ya da servis
sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda
farklı olabilir.
www.lgmobile.com
P/N : (1.0)
GB190 KULLANIM KILAVUZU - TÜRKÇE
Bu kılavuz, yeni cep telefonunuzu anlamanıza
yardımcı olacaktır. Size, telefonunuzda bulunan
özelliklerle ilgili faydalı açıklamalar sunacaktır.
Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki
yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak
telefonunuzda farklı olabilir.
Eski Cihazınızı imha etme
1 Ürününüzde , üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli
bir çöp kutusu bulunması , ürününüzün 2002/96/EC
sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya
yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak
tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye
atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre
ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları
engellemenize yardımcı olur.
4 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı
bilgi için , şehir ofisiniz , atık imha servisinizle veya
ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
5 EEE Yönetmeliğine uygundur.
SIM kartının ve pilin takılması
Tüm SIM kartları küçük çocukların
ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
› USIM bu telefonda
desteklenmemektedir.
SIM Kartın takılması
Bir cep telefonu şebekesine abone
olduğunuzda, PIN kodunuz, isteğe
bağlı mevcut hizmetler ve diğer bilgiler
gibi abonelik detaylarınızı içeren,
telefona takılmaya hazır bir SIM kart
size verilmektedir.
Resimler
1
2
Önemli!
3
› Kullanıma hazır SIM kart ve üzerinde
4
Pil kapağını açın
SIM kartınızı yerleştirin
Pil kapağını kapatın
Pilinizi şarj edin
bulunan iletken kısım, bükülme ya
da çizilmeden dolayı kolaylıkla zarar
görebilir, bu yüzden kartı tutarken,
takarken ya da çıkarırken dikkatli olun.
2
1
2
3
4
Pili ilk kez kullanmadan önce tam
olarak şarj edildiğinden emin olun.
Telefon Bileşenleri
Kulaklık
Ekran
Gönder tuşu
- Bir telefon numarasını çevirir
ve gelen aramaya cevap verir.
- Bekleme modunda: Çağrı
geçmişini gösterir.
Programlanabilir Tuşlar (Sol
programlanabilir tuş / Sağ
programlanabilir tuş)
Bu tuşlar ekranın alt kısmında
belirtilen işlevleri gerçekleştirir.
Hareket tuşu
Telefon fonksiyonlarına hızlı
erişim sağlar.
Son tuşu
- Telefonu açar/kapatır (basılı
tutulduğunda)
- Bir aramayı sonlandırır ya da
reddeder.
3
Telefonunuzu Açma ve Kapama
1. Son tuşuna basın ve telefon açılana kadar basılı tutun.
2. Son tuşuna basın ve telefon kapanana kadar basılı tutun.
Arama Yapma
1. Alan kodu dahil olma üzere bir telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için
tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için,
tuşuna ya da sağ programlanabilir tuşa basın.
Uluslararası bir arama yapma
1. Uluslararası ön ek için
tuşuna tıklayın ve tuşu basılı tutun. ‘+’ karakteri
otomatik olarak uluslararası erişim kodunu seçer.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3. Numarayı aramak için
[gönder] tuşuna basın.
Bir Çağrıyı Yanıtlama
1. Çağrı aldığınızda telefon çalar ve ekranda yanıp sönen telefon simgesi belirir.
2. Eğer Herhangi bir tuş yanıt modu olarak ayarlandıysa,
tuşu hariç tüm tuşlar
çağrıyı yanıtlayacaktır .
3. Çağrıyı bitirmek için,
tuşuna basın.
4
İşlev ve seçeneklerin seçilmesi
Telefonunuz, kişiselleştirmenize olanak sağlayacak bir dizi işlev sunmaktadır.
Bu işlevler
ve
şeklinde işaretli iki seçim tuşu ile erişilebilen menüler ve
alt menüler şeklinde sıralanmıştır. Her bir menü ve alt menü belirli bir işlevi
görüntülemenize ve bu işlevin ayarlarını değiştirmenize imkan tanır.
Programlanabilir tuşların rolleri mevcut içeriğe göre farklılıklar gösterir; her tuşun
hemen üzerinde ve ekranın alt kısmında görüntülenen etiket, o tuşun geçerli
görevini belirtir.
Menü
Mevcut Menüye ulaşmak
için sol programlanabilir
tuşa basın.
Rehber
Mevcut Rehbere ulaşmak
için sağ programlanabilir
tuşa basın.
5
Metin girme
Telefonun tuş takımını kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz. “#” tuşuna
basarak metin giriş modunu değiştirin.
T9 Modu
T9 modu, minimum sayıda tuşa basarak sözcükleri kolaylıkla girmenize olanak
sağlar. Her tuşa basışınızda, telefon dahili bir sözlüğe bağlı olarak yazmakta
olduğunuzu düşündüğü karakterleri göstermeye başlar. Sözlüğe ayrıca yeni
kelimeler ekleyebilirsiniz. Yeni harfler eklendikçe, sözcük sözlükte bulunan en yakın
sözcük adayını yansıtacak şekilde değişir.
ABC Modu
Bu modda, istenilen harfe sahip tuşa, harf görüntülenene kadar bir, iki, üç veya dört
kez basarak harfleri girebilirsiniz.
123 Modu (Rakam Modu)
Her numara için bir kez tuşa basarak numaraları yazın.
Sembol Modu
Sembol Modu, çeşitli semboller veya özel karakterler girmenizi sağlar. Bir sembol
girmek için, Seçenek → Sembol ekle → Sembol'ü seçin. İstenen sembolü seçmek
için gezinme ve rakam tuşlarını kullanın ve ardından Tamam tuşuna basın.
6
Kayıp Çalıntı Bildirimi (KÇB)
Telefon çalındığında, telefon gerçek sahibinin belirlediği numaralara SMS
gönderir. KÇB özelliğini etkinleştirmek için, KÇB özelliğini açık olarak ayarlamalı
ve KÇB ayarlarını isim, ana telefon numarası ve ikinci telefon numarası olarak
yapılandırmanız gerekmektedir. Varsayılan KÇB kodu: “0000.”
KÇB SMS mesajı çalınan telefonun IMEI numarası, (Hücre yayını mesajına göre) o
anki konumu ve telefonu kullanan kişinin numarası gibi bilgileri içerecektir.
7
Menü ağacı
1. Tarayıcı
1.1 Ana Sayfa
1.2 Yahoo!
1.3 Sık Kullanılanlar
1.4 Adres girin
1.5 Geçmiş
1.6 Servis mesajları
1.7 Ayarlar
1.8 Bilgi
2. Çağrı geçmişi
2.1 Tüm aramalar
2.2 Cevapsız çağrılar
2.3 Yapılan aramalar
2.4 Gelen aramalar
2.5 Arama süresi
2.6 Çağrı ücretleri
2.7 GPRS sayacı
3. Araçlar
3.1 Alarm
3.2 Takvim
3.3 Hesap makinesi
3.4 Kısa not
3.5 Yapılacaklar
3.6 Birim dönüştürücü
3.7 Dünya saati
8
4. Multimedya
4.1 Müzik çalar
4.2 Kamera
4.3 Video kamera
4.4 FM radyo
4.5 Radyodan
programla
4.6 Ses kaydedici
5. Mesajlar
5.1 Yeni mesaj
5.2 Gelen kutusu
5.3 Taslaklar
5.4 Giden kutusu
5.5 Gönderildi
5.6 Telesekreter
5.7 Bilgi mesajı
5.8 Şablonlar
5.9 Ayarlar
6. Galeri
6.1 Görüntüler
6.2 Sesler
6.3 Videolar
6.4 Diğerleri
6.5 Oyunlar
7. Profiller
7.1 Normal
7.2 Sessiz
7.3 Yüksek
7.4 Uçuş Modu
8. Rehber
8.1 Kişiler
8.2 Yeni kişi
8.3 Hızlı aramalar
8.4 Gruplar
8.5 Tümünü kopyala
8.6 Tümünü sil
8.7 Ayarlar
8.8 Bilgi
9. Ayarlar
9.1 Tarih & Saat
9.2 Diller
9.3 Ekran
9.4 Kısayol
9.5 Çağrı
9.6 Güvenlik
9.7 Bağlantı
9.8 Güç tasarrufu
9.9 Sıfırla
9.0 Hafıza durumu
Hızlı özellik referansı
Bu bölüm telefonunuzda bulunan özelliklere ilişkin kısa açıklamalar sunar.
Tarayıcı Menü 1
Ana Sayfa
Bir giriş sayfasına bağlanır. Giriş sayfası, etkinleştirilmiş
profilde tanımlanan site olacaktır. Etkinleştirilmiş profilde siz
tanımlamadıysanız servis sağlayıcı tarafından tanımlanacaktır.
Yahoo!
Bu menü Yahoo hizmetini kullanmanızı sağlar.
Sık kullanılanlar
Bu menü daha sonra kolayca erişebilmeniz için sık
kullandığınız internet sayfalarının URL'lerini saklamanıza imkan
tanır.
Adres girin
Arzu ettiğiniz siteye doğrudan bağlanabilirsiniz. Belirli bir URL
girdikten sonra, Tamam tuşuna basın ve Bağlan'ı seçin.
Geçmiş
Bu menü son taranan sayfaları gösterir.
Servis mesajları
Telefonunuz hizmet sağlayıcınız tarafından gönderilen servis
mesajlarını alma yetisine sahiptir.
Ayarlar
İnternet servisi ile ilgili olarak profili, önbelleği ve güvenliği
ayarlayabilirsiniz.
Bilgi
Wap tarayıcı bilgisini görebilirsiniz.
9
Arama geçmişi Menü 2
Tüm aramalar
Gelen ve giden tüm aramaların bir listesini
görüntüleyebilirsiniz.
Cevapsız çağrılar Cevapsız aramaları görüntüleyebilirsiniz.
Yapılan aramalar Giden aramaları (yapılan veya denenmiş) görüntüleyebilirsiniz .
Gelen aramalar
Gelen aramaları görüntüleyebilirsiniz.
Arama süresi
Gelen ve yapılan aramalarınızın süresini görmenizi sağlar.
Arama sayaçlarını da sıfırlayabilirsiniz.
Çağrı ücretleri
Aranan numaralarınıza uygulanan ücreti ve tüm gelen ve
yapılan çağrıların arama süresini görüntüleyin.
GPRS sayacı
GPRS bilgisi seçeneği ile şebeke üzerinden aktarılan veri
miktarını kontrol edebilirsiniz. Buna ek olarak, ne kadar süre
çevrim içi kaldığınızı da görüntüleyebilirsiniz.
10
Araçlar Menü 3
Alarm
Alarm saatini belli bir zamanda çalacak şekilde
ayarlayabilirsiniz.
Takvim
Bu menüye girdiğinizde bir takvim görüntülenir. Geçerli tarihte
kare bir imleç bulunur.
Hesap makinesi
Hesap makinesi toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel
aritmetik işlemlerini yapar.
Kısa not
Yeni bir not defteri ekleyebilirsiniz, kayıtlı not defterlerini
görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.
Yapılacaklar
Yapılacak işleri görebilir, düzenleyebilir ve ekleyebilirsiniz.
Birim
dönüştürücü
Bu fonksiyon herhangi bir ölçümü istediğiniz birime
dönüştürür. Birimlere dönüştürülebilen 2 tür vardır: Ağırlık ve
Uzunluk
Dünya saati
Dünya Saati özelliği dünya çapındaki önemli şehirlerin saat
bilgisini sağlar.
11
Multimedya Menü 4
Müzik çalar
Telefonunuzda Müzik çalar kullanarak, çeşitli müziklerin
keyfine kolayla varabilirsiniz.
Kamera
Dahili kamerayla fotoğraf çekebilir ve ihtiyaçlarınıza uyacak
şekilde ayarlayabilirsiniz.
Video kamera
Dahili kamera ile bir video klip kaydedebilirsiniz.
FM radyo
Radyo istasyonlarına girebilir ve radyo dinlemenin keyfini
çıkartabilirsiniz.
Radyodan kayıt
programla
Bu telefon FM radyo kayıtlarını önceden programlamanıza
olanak tanır.
Ses kaydedicisi
Sesli not kaydedebilirsiniz.
12
Mesajlaşma Menü 5
Yeni mesaj
Bu menü SMS (Kısa Mesaj Servisi) ve MMS (Multimedya Mesaj
Servisi) ile ilgili özellikler içerir
Gelen Kutusu
Mesaj aldığınızda bir uyarı alırsınız. Bunlar Gelen kutusu'nda
saklanır.
Taslaklar
Mesajı geçici olarak Taslaklar'a kaydedebilirsiniz.
Giden kutusu
Bu menüde gönderilen/tekrar gönderilen/bekleyen/başarısız
mesajların listesini ve içeriğini görüntüleyebilirsiniz ve ayrıca
aktarımın başarı olup olmadığını doğrulayabilirsiniz.
Gönderildi
Bu menü gönderilmiş olan mesajları görüntülemenizi sağlar.
Telesekreter
Bu menü (şebekeniz tarafından böyle bir hizmetin sunulması
şartıyla) sesli posta kutunuza hızlı bir erişim sunmaktadır.
Bilgi mesajı
Bilgi servisi mesajları, şebeke tarafından cep telefonlarına
iletilen metin mesajlardır.
Şablonlar
Listede daha önceden tanımlanmış mesajlar bulunmaktadır.
Mesaj şablonunu görüntüleyip ve düzenleyebileceğiniz gibi
yeni mesajlar da oluşturabilirsiniz.
Ayarlar
Bu menü şebeke hizmet sağlayıcınızın özelliklerini
ayarlamanızı sağlar.
13
Galeri Menü 6
Görüntüler
JPG, GIF, BMP, vb. gibi görüntü dosyalarının listesini gösterir.
Sesler
Multimedya belleğinde MP3, AMR, MID, IMY dosyalarını çalar.
Videolar
Video dosyalarının listesini görüntüler.
Diğer dosyalar
Görüntüler ve sesler dışındaki diğer dosyalar bu klasörde
saklanır.
Oyunlar
Telefonunuzdaki özel olarak seçilmiş oyunlara erişebilirsiniz.
Profiller Menü 7
Profillerde, farklı olaylar, ortamlar ya da arayıcı grupları için farklı zil tonları
ayarlayabilir ve Kişiselleştirebilirsiniz. Önceden ayarlanmış dört adet profil
bulunmaktadır: Normal, Sessiz, Yüksek ve Uçuş Modu.
Her profil kişiselleştirilebilir.
14
Rehber Menü 8
Kişiler
Kişileri seçin ve aramak istediğiniz adı girin.
Yeni kişi
Yeni bir kişinin iletişim bilgilerini kaydedebilirsiniz. Yeni
kişinin adını, farklı telefon numaralarını ve e-posta adreslerini
girebilirsiniz.
Hızlı aramalar
'den
'a kadar tüm tuşlara bir Ad listesi kaydı
atayabilirsiniz. Bekleme ekranındayken bu tuşa basarak
doğrudan arama yapabilirsiniz.
Gruplar
Her gruba üye atayabilirsiniz. Listesini yapabileceğiniz 7 grup
bulunmaktadır.
Tümünü kopyala Kayıtları SIM kart belleğinden Telefon belleğine ya da tam ters
yönde kopyalayabilirsiniz.
Tümünü sil
SIM kart ya da Telefonda bulunan tüm kayıtları silebilirsiniz Bu
özellik güvenlik kodu gerektirmektedir.
Ayarlar
Kişi görüntüleme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
Bilgi
› Servis arama numaraları: Bu özelliği şebeke operatörünüz
tarafından sağlanan bir dizi servise erişmek için kullanın (eğer
SIM kart tarafından destekleniyorsa).
› Numara listem: SIM karta kendi numaranızı kaydedip kontrol
edebilirsiniz.
› Kartvizitim: Bu seçenek, üzerinde Ad, numara ve e-posta gibi
bilgilerin yer aldığı kendi kartvizitinizi oluşturmanıza olanak
tanır.
15
Ayarlar Menü 9
Tarih & Saat
Diller
Ekran
Kısayol
Çağrı
Güvenlik
16
Tarih ve saate ilişkin işlevleri ayarlayabilirsiniz.
Telefonunuzdaki ekran metinlerinin dilini değiştirebilirsiniz. Bu
değişiklik aynı zamanda Dil Giriş modunu da etkileyecektir.
Telefon ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz.
4 gezinme tuşunun işlevini bekleme modunda kısayol olarak
kullanmak üzere ayarlayabilirsiniz.
Ayarla menüsünden sol programlanabilir tuşa [Select]
(Tamam) basarak çağrıya uygun menüyü ayarlayabilirsiniz.
Bu menü telefonu güvenli şekilde ayarlamanıza olanak tanır.
› PIN kodu isteği : Telefonunuzu, açıldığında SIM kartınızın PIN
kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
› Otomatik tuş kilidi : Tuş takımını bir süre sonra otomatik
olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
› Telefon kilidi : Telefonun izinsiz kullanımını engellemek için
güvenlik kodunu kullanabilirsiniz.
› Kayıp Çalıntı Bildirimi: Bu telefonun KÇB özelliği,
telefonu kaybetmeniz ya da yerini unutmanız durumunda
kullanabileceğiniz izleme sistemi özelliği sunmaktadır.
› Gizli klasör : Gizli klasör oluşturabilir ve gizli klasör kodunu
değiştirebilirsiniz.
› Kodları değiştir : PIN, telefonun yetkisiz kişiler tarafından
kullanımını engellemek amacıyla geliştirilmiş Kişisel
Tanımlama Numarası'nın kısaltmasıdır. Erişim kodlarını
değiştirebilirsiniz: Güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu.
Ayarlar Menü 9 (Devam)
Bağlantı
Güç tasarrufu
Sıfırla
Hafıza durumu
Otomatik veya manuel olarak giriş yapılacak bir şebeke
seçebilirsiniz.. Şebeke seçimi çoğunlukla Otomatik olarak
ayarlanmıştır.
Fabrika varsayılan güç tasarruf ayarlarını değiştirmek için
şunlardan birini seçin: Kapalı/Sadece gece/Açık.
Bütün varsayılan fabrika ayarlarını başlatabilirsiniz. Bu işlevi
etkinleştirmek için Güvenlik kodu gerekmektedir.
Telefonunuzda, SIM kartınızda veya harici belleğinizdeki
(eğer takılıysa) boş alanı veya bellek kullanım alanını kontrol
edebilirsiniz.
17
❏ Güvenli ve verimli kullanım talimatları
Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı
olabilir. Daha detaylı bilgi bu kılavuzda verilmektedir.
Uyarı
› Güvenliğiniz için SADECE tavsiye edilen ORİJİNAL piller ve şarj aletleri kullanın.
› Özel yönetmeliklerin uygulandığı alanlarda telefonunuzu kapatınız, örneğin,
tıbbi ekipmanları etkileyebileceği hastanelerde.
› Piller ilgili yönetmelik uyarınca imha edilmelidir.
Ürüne özen ve bakım
UYARI! Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj
aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen
herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir .
› Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
› Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
› Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Herhangi bir çözücü
kullanmayın.)
› Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik
şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
18
Elektronik cihazlar
Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.
› Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp
pilleri üzerine (yani göğüs cebinize) koymaktan kaçının.
Yol güvenliği
Araç kullandığınız bölgelerde, mobil telefonların kullanımıyla ilgili yasaları ve
yönetmelikleri kontrol ediniz.
› Sürüş sırasında telefonu elde tutarak kullanmayın.
› Mümkünse, telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
› Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına
çekip park edin.
Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar
Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara,
düzenlemelere ve kurallara uyun.
Patlama riski olan ortamlar
Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin
yakınında kullanmayın.
19
Uçakta
Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.
› Herhangi bir hava taşıtına binmeden önce mobil telefonunuzu kapatınız.
Çocuklar
Telefonunuzu çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde saklayın. Söküldüğünde
boğulma tehlikesine yol açabilecek
küçük parçalar içerir.
Acil aramalar
Acil aramaları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil
arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis
sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.
Pil bilgisi ve bakımı
› Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil
sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan
piller kullanılmaktadır.
› Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü
olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
› Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
20
› Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle
değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
› Pil şarj cihazını doğrudan güneş ışığında bırakmayın ve banyo gibi nemli
yerlerde kullanmayın.
› Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
› Kullanılmış pilleri, üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde imha edin.
Radyo frekansı enerjisine maruz kalma
Radyo dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate)
bilgileri
Bu GB190 telefon modeli, radyo dalgalarına maruz kalma bağlamında
uygulanabilir güvenlik koşuluyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu
koşul, yaşlarına ve sağlık durumlarına bakılmaksızın tüm kişilerin emniyetlerini
sağlamak amacıyla konulmuş güvenlik sınırlarını da içeren bilimsel veriler üzerine
kurulmuştur.
› Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak
bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm
frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir
yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
› Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına
karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini
yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
21
› Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP)
tarafından önerilen SAR limiti on (10) gram doku üzerinde ortalama 2W/kg'dır.
› Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten
elde edilmiş en yüksek SAR değeri 1,23 W/kg (10 g), vücutta taşındığında ise
0,969 W/kg'dır (10 g).
› Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini
kabul eden ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar için SAR veri bilgisi, bir (1) gram
doku üzerine ortalama 1.6 W/kg düzeyidir. (örneğin, Amerika, Kanada, Avustralya
ve Tayvan).
22
❏ Teknik Veriler
Genel
› Ürün adı : GB190
› Sistem : GSM 900 / DCS 1800
Ortam Sıcaklıkları
› Maks. : +55°C (deşarj)
+45°C (şarj)
› Min : -10°C
Not:
› Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
› Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve
ETSI TS 123.040 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.
› Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgmobile.com> adresinden ulaşabilirsiniz.
23
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment
GB190, GB190b
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
30. JUNE. 2009
GB190 USER GUIDE - English
This guide will help you understand your new mobile
phone. It will provide you with useful explanations of
features on your phone.
Some of the contents in this manual may differ from
your phone depending on the software of the phone
or your service provider.
Disposal of your old appliance
1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached
to a product it means the product is covered by the
European Directive 2002/96/EC.
2 All electrical and electronic products should be
disposed of separately from the municipal waste
stream via designated collection facilities appointed
by the government or the local authorities.
3 The correct disposal of your old appliance will help
prevent potential negative consequences for the
environment and human health.
4 For more detailed information about disposal of your
old appliance, please contact your city office, waste
disposal service or the shop where you purchased the
product.
5 Complies with EEE regulations.
Installing the SIM card and the handset battery
Installing the SIM Card
When you subscribe to a cellular
network, you are provided with a
plug-in SIM card loaded with your
subscription details, such as your PIN,
any optional services available and
many others.
› USIM is not supported in this phone.
Illustrations
Open the battery cover
Insert your SIM card
3 Close battery cover
4 Charge your battery
1
2
Important!
› The plug-in SIM card and its contacts
can be easily damaged by scratches or
bending, so be careful when handling,
inserting or removing the card. Keep
all SIM cards out of the reach of small
children.
1
3
2
4
Fully charge the
battery before using it for the first time.
2
Phone Components
Earpiece
Display screen
Send key
- Dial a phone number and
answer a call.
- In standby mode: Shows a
history of calls.
Soft keys (Left soft key / Right
soft key)
These keys perform the function
Indicated in the bottom of the
display.
Navigation key
Use for quick access to phone
functions.
End key
- Switched on/off (hold down)
- End or reject a call.
- Returns to the standby screen
when you use the menu.
3
Turning Your Phone On and Off
1. Press and hold the End key until the power comes on.
2. Press and hold the End key until the power goes off.
Making a Call
1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the
key to call the number.
3. To end the call, press the
key or the right soft key.
Making an international call
1. Press and hold the
key for the international prefix. The ‘+’ character
automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press
[send] key to call the number.
Answering a Call
1. When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on
the screen.
2. If the Any key has been set as the answer mode, any key press will answer a call
except for the
key.
3. To end the call, press the
key.
4
Selecting functions and options
Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These
functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys
marked
and
. Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings
of a particular function.
The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the
bottom line of the screen just above each key indicates its current role.
Menu Contacts
Press the left soft key
to access the available
Menu.
Press the right soft key
to access the available
Contacts.
5
Entering Text
You can enter alphanumeric characters by using the phone’s keypad. Change the
text input mode by pressing the
key.
T9 Mode
The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum
number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the
characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.
ABC Mode
This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required
letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.
123 Mode (Numbers Mode)
Type numbers using one keystroke per number.
Symbol Mode
The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To
enter a symbol, select Options → Insert Symbol. Use the navigation and numeric
keys to select the desired symbol and press the OK key.
6
Anti Theft Mobile Tracker(ATMT)
When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured
by real owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and
configure the ATMT settings with name, primary phone and secondary phone
numbers. Default ATMT code is “0000.”
ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location
(captured as perCell Broadcast message) & number of the person who is using
that handset
7
Menu tree
1. Browser
1.1 Home
1.2 Yahoo!
1.3 Bookmarks
1.4 Enter address
1.5 History
1.6 Service inbox
1.7 Settings
1.8 Information
2. Call history
2.1 All calls
2.2 Missed calls
2.3 Dialled calls
2.4 Received calls
2.5 Call duration
2.6 Call costs
2.7 Data information
3. Tools
3.1 Alarm clock
3.2 Calendar
3.3 Calculator
3.4 Memo
3.5 To Do
3.6 Unit converter
3.7 World clock
3.8 SIM Services*
8
* This feature depends
on SIM and the network
Services.
4. Multimedia
4.1 MP3 player
4.2 Camera
4.3 Video camera
4.4 FM radio
4.5 Schedule FM
record
4.6 Voice recorder
5. Messaging
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Drafts
5.4 Outbox
5.5 Sent
5.6 Listen to voicemail
5.7 Info messages
5.8 Templates
5.9 Settings
6. My stuff
6.1 Images
6.2 Sounds
6.3 Videos
6.4 Others
6.5 Games & Apps
7. Profiles
7.1 Normal
7.2 Silent
7.3 Outdoor
7.4 Flight Mode
8. Contacts
8.1 Search
8.2 New contact
8.3 Speed dials
8.4 Groups
8.5 Copy all
8.6 Delete all
8.7 Settings
8.8 Information
9. Settings
9.1 Date & Time
9.2 Languages
9.3 Display
9.4 Shortcut
9.5 Call
9.6 Security
9.7 Connectivity
9.8 Power save
9.9 Reset
9.0 Memory status
Quick feature reference
This section provides brief explanations of features on your phone.
Browser Menu 1
Home
Yahoo!
Bookmarks
Enter address
History
Service Inbox
Settings
Information
Connects to a homepage. The homepage will be the site
which is defined in the activated profile. It will be defined by
the service provider if you have not defined it in the activated
profile.
This menu allows you to use Yahoo service.
This menu allows you to store the URL of favorite web pages for
easy access at a later time.
You can connect directly to the site you want. After entering a
specific URL, press the OK key and select the Connect.
This menu shows the recently browsed pages.
Your phone is able to receive service message from your service
provider.
You can set the data account, profile,browser cache, service
message and security related to internet services.
You can see the information of Wap browser.
9
Call history Menu 2
All calls
You can view all lists of outgoing or incoming calls or Missed
calls.
Missed calls
You can view the unanswered calls.
Dialled calls
You can view the outgoing calls(called or attempted).
Received calls
You can view the received calls.
Call duration
Allows you to view the duration of your last call, all calls, dialled
calls and received calls. You can also reset the call timers.
Call costs
View the charges applied to your dialled numbers and the call
duration of all your received and dialled calls.
Data information You can check the amount of data transferred over the network
through the GPRS information option.
10
Tools Menu 3
Alarm clock
Calendar
Calculator
Memo
To Do
Unit converter
World clock
You can set the alarm clock to go on at a specified time.
When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor
is located on the current date.
The calculator provides the basic arithmetic functions: addition,
subtraction, multiplication and division.
You can add new memo, view and manage saved memos.
You can view, edit and add tasks to do.
This converts any measurement into a unit you want. There are
2 types that can be converted into units: Length and weight
The World Clock function provides time information on major
cities worldwide.
11
Multimedia Menu 4
MP3 player
Camera
Video camera
FM radio
Schedule FM
record
Voice recorder
12
Using the MP3 player in your phone, you can easily enjoy
various music.
You can take photos with the built in camera and adjust it
settings to suit your needs.
You can record a video clip through the built-in camera.
You can search radio stations and enjoy listening to the radio.
This phone allows you to pre-schedule FM radio recordings.
You can record voice memo.
Messaging Menu 5
New message
Inbox
Drafts
Outbox
Sent
Listen to
voicemail
Info messages
Templates
Settings
This menu includes functions related to SMS (Short Message
Service) and MMS (Multimedia Message Service)
You will be alerted when you have received messages. They will
be stored in Inbox.
You can save the message temporarily in Drafts.
You can view the list and contents of sending/resending/
waiting/failed messages in this menu and can also verify if the
transmission was successful.
This menu allows you to view the messages which are already
sent.
This menu provides you with a quick way of accessing your
voice mailbox (if provided by your network).
Info service messages are text messages delivered by the
network.
There are pre-defined messages in the list. You can view and
edit the template messages or create new messages.
This menu allows you to set features of your network service
provider.
13
My stuff Menu 6
Images
Sounds
Videos
Others
Games & Apps
Shows the list of image files such as JPG, GIF, BMP, etc.
Plays the list of MP3, AMR, MID, IMY files in Multimedia memory.
Displays the list of video files.
Other files except images, sounds are stored in this folder.
You can access a great selection of games on your phone.
Profiles Menu 7
In Profiles, you can adjust and Personalise the phone tones for different events,
environments, or caller groups. There are four preset profiles: Normal, Silent, Outdoor
and Flight Mode.
Each profile can be personalised.
14
Contacts Menu 8
Search
New contact
Speed dials
Groups
Copy all
Delete all
Settings
Information
Select Search and enter the name that you want to search.
You can register a new contact address. You can enter the name,
different phone numbers , email addresses groups and pictures
of a new contact.
to
with a Name
You can assign any of the keys from
list entry. You can call directly by pressing this key when you are
in idle screen.
You can list up to the members per each group. There are 7
groups you can make lists to.
You can copy entries from SIM card memory to Phone memory
and vice versa.
You can delete all the entries from SIM or Phone. This function
requires the security code.
You can set the contact display option.
> Service dial number: Use this function to access a particular
list of services provided by your network operator (if
supported by the SIM card).
> Own number: You can save and check your own number in SIM
card.
> My business card: This option allows you to create your own
business card featuring Name, any numbers and email.
15
Settings Menu 9
Date & Time
Languages
Display
Shortcut
Call
Security
16
You can set functions relating to the date and time.
You can change the language for the display texts in your
phone. This change will also affect the Language Input mode.
You can change settings for the phone display.
You can set the functions of 4 navigation keys to use as
shortcuts in idle mode.
You can set the menu relevant to a call by pressing the left soft
key [OK] in the Setting menu.
This menu allows you to set the phone safely.
> PIN code request : You can set the phone to ask for the PIN
code of your SIM card when the phone is switched on.
> Auto key lock : You can make the key pad locked
automatically after some time.
> Phone lock : You can use a security code to avoid
unauthorized use of the phone.
> Anti Theft Mobile Tracker: The ATMT feature of this phone
provides you with the ability to have a tracking system in
place for your mobile in case you lose or misplace it.
Settings Menu 9 (Continued)
Security
(Continued)
Connectivity
Power save
Reset
Memory status
> Secret folder : You can set Secret folder and change secret
folder code.
> Change codes : PIN is an abbreviation of Personal
Identification Number to prevent use by unauthorized
persons. You can change the access codes: Security code, PIN
code, PIN2 code and ATMT code.
You can select a network that will be registered either
automatically or manually. Usually, the network selection is set
to Automatic.
Choose among the followings, Off/Night only/Always On, to
change the factory set power saving settings.
You can initialize all factory defaults. You need Security code to
activate this function.
You can check free space and memory usage of phone , SIM
card and external memory (if inserted).
17
❏ Guidelines for safe and efficient use
Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be
dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.
Warning
› For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
› Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a
hospital where it may affect medical equipment.
› Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.
Product care and maintenance
WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this
particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or
warranty applying to the phone, and may be dangerous.
› Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair
work is required.
› The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
› Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
› Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the
information on the magnetic strips.
18
❏ Electronic devices
All mobile phones may get interference, which could affect performance.
› Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting
permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.
Road safety
Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.
› Do not use a hand-held phone while driving.
› Use a hands-free kit, if available.
› Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions
so require.
19
Blasting area
Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow
any regulations or rules.
Potentially explosive atmospheres
Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.
In aircraft
Wireless devices can cause interference in aircraft.
› Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
Children
Keep the phone in a safe place out of children’s reach. It includes small parts which if
detached may cause a choking hazard.
Emergency calls
Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you
should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local
service provider.
20
Battery information and care
› You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike
other battery systems, there is no memory effect that could compromise the
battery’s performance.
› Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the
battery life.
› Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
› Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The
battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
› Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such
as the bathroom.
› Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
› Dispose off used batteries according to the manufacturer’s instructions.
21
Exposure to radio frequency energy
Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model GB190 has been designed to comply with applicable
safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on
scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all
persons, regardless of age and health.
› The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the
Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised
methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used
frequency bands.
› While there may be differences between the SAR levels of various LG phone
models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio
waves.
› The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
› The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is
1.23 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.969 W/kg (10g).
› SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR
limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is
1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue. (for example USA, Canada, Australia
and Taiwan).
22
❏ Technical Data
General
› Product name : GB190
› System : GSM 900 / DCS 1800
Ambient Temperatures
› Max. : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
› Min : -10°C
23
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment
GB190, GB190b
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168
30. JUNE. 2009
GARANTİ BELGESİ
CEP TELEFONU
BELGE NO
: 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarına Dair Yönemelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
tarafından izin verilmiştir.
GARANTİ ŞARTLARI
1.Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2.Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3.Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.
Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun
olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde
giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri
tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4.Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5.Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde
kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması
veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen
garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması
unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli
kılması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,
bayii, acentasi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının
belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel
iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.
CİHAZ BİLGİLERİ
MONTAJ KARTI
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
MARKASI
:..........................................
MODELİ
:..........................................
ADI-SOYADI :..................................................
SERİ NO
:..........................................
ADRESİ
FATURA TARİHİ :..........................................
:..................................................
........................................................................
........................................................................
TEL
:..................................................
İMZA
:..................................................
FATURA NO
:..........................................
AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ
YETKİLİ SERVİS
MONTAJ TARİHİ :..........................................
KAŞE-İMZA
:..........................................
• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.
İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN
MALIN
ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
CİNSİ
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
MARKASI
: LG
MODELİ
:..........................................
PİYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL
: CEP TELEFONU
TELEFONU : (0212) 314 52 52
BANDROL VE SERİ NO :...............................
TELEFAKSI : (0212) 222 61 44
TESLİM TARİHİ VE YERİ :.............................
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI
KAŞESİ
LG- ELECTRONICS
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
Kaptanpaşa Mah.
Piyalepaşaİ Bulvarı No: 14 Okmeydanı
ŞİŞLİ/İSTANBUL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ
Vergi No:Boaziçi Kurumlar V.D : 6080467738
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44
SATICI FİRMANIN
ÜNVANI
:...................................................
FATURA TARİHİ VE NO:...............................
ADRESİ
:...................................................
TARİH-İMZA-KAŞE:.......................................
TELEFONU :...................................................
TELEFAKSI :..................................................
Electronics
LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 74
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738
Çağrı Merkezi : 444-6-543
LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU
LG’yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojisiyle üretilmiş bir telefona sahipsiniz.
LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.
Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.
LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.
Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;
• Cihazınızı LG yetkili sevisine teslim ettiğinizde, “Cihaz Takip Formu” alınız,
• Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, “Cihaz Takip Formu” ’nun sağ üst köeşesinde yer alan sıra
numarasını belirtiniz,
• Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, “Cihaz Takip Formu” ’nuzu getiriniz.
Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;
• Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
• Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın
kopyasını gönderiniz,
• Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
• Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
• Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
• Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda vegaranti
belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
• Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.
NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin
satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.
http://tr.lge.com
Yetkili Servis Merkezleri
ISTANBUL TELESERVICE INT.
ADANA KVK SERVIS
İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVIS
Maltepe servis merkezi: Ataturk Cad. Baglarbasi Mah.
Cagla Sok. No: 9 Maltepe 34848 / ISTANBUL
Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55
Atatürk C. Ağagil Ap. Zemin Kat No:76 Seyhan / Adana
Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75
Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No: 7 Bakırköy,
İstanbul 34740 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51
ANKARA TELESERVICE INT.
Necatibey Cad. No:33/B Sıhhiye / Cankaya ANKARA
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
e-mail: [email protected]
ANKARA KVK SERVIS
İSTANBUL / BEŞIKTAŞ KVK SERVIS
Ziya Gökalp Cd.No:21/A Kızılay/ANKARA ,064204
Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44
Cihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B Beşiktaş,
İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19
ANTALYA KVK SERVIS
İZMİR KVK SERVIS
Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya iş Merkezi Zemin
2 (Citibank yanı ) / Merkez Antalya
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98
Şair Eşref Bulvarı No: 6 / D Çankaya, İzmir
Tel: (232) 489 59 59 Faks: (232) 446 86 79
BURSA KVK SERVIS
Cumhuriyet Cad. Zafer Mah. Süer Apt. No:96/B Samsun
Tel: (362) 233 22 77 Faks: (362) 233 82 22
IZMIR TELESERVICE INT.
Gazi Bulvarı No: 90/A Çankaya / İZMİR Tel: (0232) 445 86 00
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: [email protected]
DIYARBAKIR TELESERVICE INT.
Inönü Cd. 4/C Büyük Otel Altı Dağkapı / D|YARBAKIR
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88
e-mail: mhdiyarbakı[email protected]
Sakarya Mah. Uluyol Cad. No: 63/1 Osmangazi, Bursa
Tel: (224) 250 00 40 Faks: (224) 250 00 42
DİYARBAKIR KVK SERVIS
SAMSUN KVK SERVIS
TRABZON KVK SERVIS
Ofis İstasyon Cd.Kupik Apt.Altı No:22ıA OFİSıDİYARBAKIR
Tel: (0412) 228 87 88 Faks: (0412) 228 87 80
Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. (Trabzon Şehir
Klubü aralığı) Ziya bey Sitesi A-Blok No: 16/1 Trabzon
Tel: (462) 321 03 21 Faks: (462) 322 36 96
Ortabahçe Cad. No:30 Beşiktaş – İstanbul
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
e-mail: [email protected]
ERZURUM KVK SERVIS
LG GÜNEY KORE FABR|KA
Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalapaşa İş Merkezi No:7
Yakutiye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55
ISTANBUL SNG SERVIS
İSTANBUL / KOZYATAĞI BIREYSEL KVK SERVIS
CHEONGHO-RI 19-1, JINWUY-MYUN, PYUNGTAIK-CITY,
KYUNGGI-DO 451-713 GÜNEY KORE
Tel: +82-31 686-2351 Faks: +82-31 686-2316
ISTANBUL VADOKS SERVIS
NUH KUYUSU CAD. NO:58 USKUDAR/BAĞLARBAŞI/İSTANBUL
Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56
e-mail: [email protected]
VAN SNG SERVIS
Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Mrk. No: 72 / 3-4Kozyatağı,
İstanbul 34742 Tel: (0216) 445 59 60 Faks: (216) 445 59 60
e-mail: [email protected]
LG Call Center
Tel: 444 6 543
E-posta: [email protected]
CUMHURİYET CAD. NO:56/4 VAN Tel: 0 432 215 15 15
Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: [email protected]
com.tr
http://tr.lge.com

Benzer belgeler

Kullanım Klavuzu-Tr

Kullanım Klavuzu-Tr › Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün. › Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. › Cihazın dışını temizlemek için kuru bir ...

Detaylı