Ürün bilgisi

Transkript

Ürün bilgisi
HONEYWELL
MHIU
Mekanik Daire Ünitesi
Ürün Bilgisi
Açıklamalar
MHIU - mekanik daire ünitesi, içerisinde bulunan plakalı eşanjör,
sayaç ekipmanları ve dinamik balans vanası ile daire bazında
sıcak su üretimi, ısıtma gider paylaşımı ve balanslama
görevlerini yerine getirmektedir.
Mekanik daire ünitesinde, ürünün ısı ve akışkan kontrolü
mekanik olarak gerçekleştirilmektedir.
Ürün, farklı proje şartlarında,
alternatifleri sunabilmektedır.
birçok
talebi
karşılayacak
Uygulama
MHIU - mekanik daire ünitesi, merkezi sistem ile ısıtılan çok
daireli binalarda, kullanım sıcak suyunun daire bazında üretim
talebini yerine getirip, sıcak su üretim giderini, dairenin ısınma
ihtiyacı için harcanan ısıtma giderini ve şebeke suyu tüketimini
ölçerek
toplam
bina
harcamasını
daire
bazında
paylaştırmaktadır. Ünite, merkezi sistemin sağladığı ısıtma
suyunu, dinamik balans vanası sayesinde daireye yalnızca talep
doğrultusunda yönlendirmektedir.
MHIU - mekanik daire ünitesi, sisteminizi şu koşullar altında
yüksek verime ulaştırıp avantaj sağlamaktadır:

Isıtma sisteminde yüksek performans: Radyatör vb.
cihazlarla ısıtma yapılan binalarda, yüksek sıcaklık farkı (ΔT
30°C veya daha büyük) tercih edildiğinde, yoğuşmalı
kazanın verimi artar. Kazan dönüş suyu sıcaklığı
kontrolüyle birlikte önemli tasarruf sağlanır. Kazan dönüş
suyu sıcaklığının düşüşü, ısı kayıplarını da azaltır.

Minimum debi: Yüksek sıcaklık farkı ile çalışan sistemler,
nominal debinin azalmasını ve daha esnek dağıtım
hatlarının kullanılmasını sağlar.

Daha küçük boru çapları: Debinin minimize edilmesi ile
daha küçük çapta borular kullanılabilir, ilk yatırım maliyeti
düşer.

Düşük kapasiteli pompa: Düşük debili bir sistem, daha
küçük bir pompa ile çalışabilir ve işletme maliyetini düşürür.

İzolasyon maliyeti: Daha küçük çapta borular kullanmak,
daha az izolasyon maliyetine neden olur.

Her daireye ihtiyacı kadar ısıtma: Dinamik balans vanası,
her koşul altında tüm dairelere ihtiyacı kadar ısıtma suyu
göndererek ısıl konfor yaratır ve tüm binada adil bir ısıl
dağılım sağlar. Termostatik radyatör vanalarındaki ses
probleminin önüne geçer.

Kolay devreye alma: Dinamik balans vanası sayesinde
sistemin balanslaması kolaylaşır.

Yaz aylarında ekonomi: Yaz aylarında 65°C kazan suyu
beslemesinde dahi kullanım sıcak suyu üretir.

Güvenlik ve estetik: Gaz bağlantısı olmadan çalışır. Ev
içerisinde doğalgaz borusunun yarattığı görüntü kirliliği ve
güvenlik riskine neden olmaz.

Isıl güvenlik: Haşlanma koruması sayesinde su sıcaklık
limitlemesi yapar, kullanıcının yüksek sıcaklık sebebiyle
haşlanmasını engeller.

Ölçüm hassasiyeti: Yüksek sıcaklık farkıyla
sistemlerde, sayaçların ölçüm hassasiyeti artar.
çalışan
MHIU – MEKANİK DAİRE ÜNİTESİ
Tasarım ve ölçüler
Ürün Şeması
2
MHIU – MEKANİK DAİRE ÜNİTESİ
Çalışma Prensibi
Ürün Seçenekleri
Honeywell mekanik daire ünitesi, ihtiyaca göre farklı
komponent seçenekleri sunmaktadır.
MHIU - mekanik daire ünitesinin çalışma prensibi, üç alt
başlık altında incelenebilir.
Isıtma durumu
Kazandan gelen ısıtma suyu, sıcak su talebi olmadığı
durumda, primer devre dönüşündeki termostatik vana
kapalı konumda olduğundan, tamamen dairenin ısıtma
tesisatına yönlenir (ek eşanjör koruması için 2 yollu bir
motorlu vana, termostatik vana yanına ilave edilebilir).
Daireden dönen ısıtma suyu, önce balans vanası, daha
sonra kalorimetre üzerinden geçerek merkezi sisteme
geri döner. Kalorimetre, kendi üzerinden ve kazan suyu
besleme borusuna yerleştirilen sıcaklık sensörü
yardımıyla giriş-çıkış sıcaklık farkını ölçer. Debi
okumasıyla birlikte dairenin ısıtma harcamasını hesaplar
ve MBUS ile bu bilgileri ana merkeze aktarır. Merkez, tüm
dairelerden gelen bilgileri toplar ve ücretlendirme işlemini
bir program üzerinden gerçekleştirir.
Isıtma dönüş hattına monte edilen dinamik balans vanası,
ısıtma devresine giren suyun dinamik olarak ayarlamasını
gerçekleştirir. Dinamik balans vanası, iki temel durumda
ısıtma devresindeki fark basıncını sabit tutar. Daire
içerisine, tasarım debisinin üstünde ısıtma suyu gelmesi
durumunda, kendisini kısarak devre basınç düşümünü set
edilen değerde sabit tutar ve termostatik vanalarda
yüksek basınç düşümü sebebiyle oluşan ses probleminin
önüne geçer. Bununla birlikte, termostatik radyatör
vanalarının kısma yapması durumda ise devre fark
basıncı arttığında, kendisi kısma yaparak termostatik
radyatör vanalarının rahat çalışmasını sağlar.
1. Eşanjör:
Kullanım sıcak suyunun hazırlandığı eşanjör, sıcak su
talebi ve sistem koşullarına göre ebatlandırılır.




2.
Daire içerisinde kullanım sıcak suyu talebi olduğunda,
şehir şebekesinden gelen soğuk su, su sayacının
üzerinden geçtikten sonra eşanjöre yönlenir. Su
sıcaklığının düştüğünü farkeden termostatik vana, açma
yaparak kazandan gelen ısıtma suyunun eşanjöre
yönlenmesini sağlayıp, şebeke suyunu, set edilen
sıcaklığa kadar ısıtır. Eşanjörden çıkan kullanım suyu
sıcaklığı kontrolü, ilk olarak termostatik radyatör vanası
tarafından primer devre debisinin ayarlanmasıyla
sağlanır. İkinci ve kesin kontrol ise, termal karışım vanası
tarafından yapılır. Termal karışım vanası, eşanjörden
gelen su sıcaklığı ve debilerden bağımsız olarak, ünite
çıkışında sabit sıcaklık verir.
Bu esnada, dairede ısınma ihtiyacı karşılanmaya devam
eder. Kullanım suyu ihtiyacı için ısıtma devresi
kapanmaz, kazandan gelen ısıtma suyu, radyatör
devresine ve eşanjöre paylaştırılır.
Kalorimetre, ısıtma konumunda olduğu gibi tüm
harcamanın ölçümünü yapar. Şebeke su sayacı ise,
kullanım suyu vb. ihtiyaçlar için harcanan şebeke
suyunun ölçümünü yapar. Bu ölçümü MBUS veya puls
sinyali ile merkeze aktarabildiği gibi üzerinden gözle de
okuma sağlayabilir.
Kullanım suyu talebi durumu
Dairede ısıtma talebi bulunmadığında, eğer dairede
termostatik radyatör vanaları mevcutsa, bu vanalar
kendiliğinden kapalı olduğundan otomatik olarak ısıtma
yapılmayacaktır.
Kullanım sıcak suyu talebi oluştuğunda, daire ünitesi, bir
önceki durumda anlatıldığı şekilde, kullanım sıcak suyunu
sağlamaktadır. Bu durumda, kazandan gelen ısıtma suyu,
tamamen eşanjöre yönlenmektedir.
3
Şebeke su sayacı:
Su sayacı, dairenin kullandığı tüm su tüketimini ölçer. Bu
veri, sayaç üzerinden okunabildiği gibi, istenirse Mbus
veya pulse çıkışı ile merkez ekrandan okunabilir. Su
sayacı pulse çıkış ile seçilirse, kalorimetre Ultrasonik ve
pulse girişli olmalıdır. Sayaç var veya yok olarak
seçilebilir.
3.
Kullanım suyu talebi ve ısıtma durumu
Kapasite I
Kapasite II
Kapasite III
Kapasite IV

Multijet EW1300BM serisi

Singlejet EW147P serisi
Kalorimetre:
Kazan dönüş hattına takılan kalorimetre, mekanik veya
ultrasonik olarak seçilebilir. Ultrasonik kalorimetre, pulse
veya Mbus çıkışlı su sayacı seçim esnekliği sağlar.
Kalorimetre var veya yok olarak seçilebilir.
4.

Multijet EW447M serisi

Ultrasonik EW7730K serisi
İzolasyon:
Ürün 9 mm kauçuk boru izolasyonlu veya izolasyonsuz
olarak seçilebilir.
5.
Borulama:
Ürün paslanmaz veya bakır borulu olarak seçilebilir.
Not: Dinamik balans vanası ve termostatik karışım
vanası tüm ürünlerde standart olarak sunulmaktadır.
MHIU – MEKANİK DAİRE ÜNİTESİ
Seçim kriterleri
Daire ünitesi seçiminde birden fazla etmen olduğundan,
seçim karmaşık hale gelebilmektedir. Bunun önüne
geçmek için seçim yaparken şu önemli noktalara dikkat
edilmelidir:
 Eşanjör:
Mekanik
daire
ünitesi
içerisinde
bulunan eşanjör, primer ve sekonder devrelerin
değişen durumlar karşısında çok farklı kapasite
değerleri verebilmektedir. Bu nedenle eşanjör seçimi
yaparken, kapasite değeri telaffuzunda dikkatli
olunmalıdır. Önemli olan nokta; seçilen eşanjörün,
merkezi sistemin sağladığı farklı koşullarda, talep
edilen sıcak su miktarını istenen sıcaklıkta
sağlayabilmesidir.
Eşanjör büyüklüğü, plaka sayısı ile ifade edilmektedir.
Plaka sayısının artışı, ünite üzerindeki basınç
düşümünü azaltırken, üretilebilecek KSS miktarını
arttırır. Ancak plaka sayısının artışı, belli bir aralıktan
sonra bu etkisini kaybetmektedir. Bu nedenle optimum
plaka sayısı seçilerek ürünün fiyatının gereksiz artışının
önüne geçilebilir.
 Primer devre:
Primer
devre,
eşanjörü
besleyen devredir. Bu sebeple ısıl performansla
doğrudan ilişkilidir. Seçim için primer devre debisi ve
giriş sıcaklık değerleri bilinmelidir.
Primer devre debisinin artışı, kapasite üzerinde fayda
sağlamaktadır. Ancak yüksek debi değerleri, ünite
üzerinde ciddi basınç kaybı artışına yol açtığı ve
aksesuarlarda çap büyümesine neden olduğundan
tercih edilmemektedir. Yüksek debi, merkezi sistem
çalışma giderlerini ve yatırım maliyetini de
arttırmaktadır.
Buna ek olarak, primer devre giriş sıcaklığının artışı
kapasite üzerinde artış sağlamaktadır. Özellikle yüksek
KSS debisi talebinde, primer devre giriş sıcaklığı daha
büyük önem taşımaktadır. Sayfa 5 ve 6 daki eşanjör
çıktı grafikleri incelendiğinde, giriş sıcaklığının artışıyla
doğruların eğiminin azaldığı görülmektedir. Buradan
çıkan sonuç; artan primer devre giriş sıcaklarında,
primer devre debisinin eşanjör kapasitesine olan
etkisinin azaldığıdır.
 Sekonder devre:
Giriş-çıkış sıcaklıkları standart
olarak kabul edilmektedir. Nominal durum için 10/45°C
alınması uygundur. Burada kapasite değerine etki eden
değer, debi değeridir. Debi değerinin artışı, lineere çok
yakın
bir
oranla
eşanjör
kapasite
değerini
arttırmaktadır. Bu değerin bilinmesi, seçimin ilk
basamağı sayılabilir.
Bir daire içindeki gerekli kullanım sıcak suyu miktarı
için, çeşitli standartlar bulunmaktadır. Konutun
büyümesine bağlı olarak sıcak su ihtiyacı arttıkça,
kabul edilecek diversite değeri önem kazanmaktadır.
Konut içerisinde sıcak su talep ihtiyacı yaratacak duş,
musluk gibi aksesuarların tüm kapasite değerleri
toplandıktan sonra, bir eş kullanım faktörü ile
çarpılması gerekir. Aksi takdirde gereksiz bir kapasite
değeri ve buna bağlı olarak ciddi bir daire ünitesi
maliyeti ortaya çıkmaktadır.
 Basınç kayıpları:
Şartnameler, hem primer hem
sekonder devre için azami basınç kayıp değerleri
vermektedir. Buna bağlı olarak, her iki devreden
geçebilecek
maksimum
debi
miktarları
bulunabilmektedir. Kv değer tablosunda verilen Kv
değerlerine bakılarak, izin verilen maksimum basınç
4
kaybında, daire ünitesinden ne kadar debi geçebileceği
hesaplanabilmektedir.
Debi
değerinin
yetmediği
durumlarda, bir üst eşanjör kapasitesine geçilmeli ya da
daire ünitesi içindeki aksesuarlarda değişikliğe
gidilmelidir.
Eşanjör performansları
Honeywell mekanik daire ünitesi, 4 standart ebatta
eşanjör sunmaktadır. Bu eşanjörlerin değişken
durumlarda nasıl performans verdiğinin görülmesi için,
sayfa 5 ve 6 da sunulan grafikler incelenebilir.
Grafikler, kullanım sıcak suyu tarafında 10/45°C sabit
sıcak su rejimi kabülü yapılarak çizilmiştir. Grafiklerde, 4
farklı kazan besleme suyu sıcaklığında eşanjör
performansları doğrularla gösterilmiştir.
Basınç düşümü
Daire ünitesi seçiminde bir diğer önemli etken, basınç
düşümüdür. Ünitenin primer ve sekonder devresi
üzerindeki basınç düşümleri, şartnamede verilen
limitlerin altında olmalıdır. Bu hesabın yapılabilmesi için
devrelerin Kv değerleri bilinmelidir. Aşağıdaki tabloda,
sayaç seçimine göre primer ve sekonder devrelerin Kv
değerleri verilmiştir. Daire ısıtma yükü, 6 kW olarak
kabul edilmiştir.

KV 
Debi(m 3 / h)
P(bar )
.
Kv (m3/h)
KAPASİTE I
KAPASİTE II
KAPASİTE III
KAPASİTE IV
PRİMER
DEVRE
SEKONDER
DEVRE
DN15
DN15
Mekanik kalorimetre ve
Multijet su sayacı
1.26
0.77
Ultrasonik kalorimetre ve
Singlejet su sayacı
1.39
1.19
Mekanik kalorimetre ve
Multijet su sayacı
1.38
0.79
Ultrasonik kalorimetre ve
Singlejet su sayacı
1,57
1.26
Mekanik kalorimetre ve
Multijet su sayacı
1.43
0.79
Ultrasonik kalorimetre ve
Singlejet su sayacı
1,65
1.3
Mekanik kalorimetre ve
Multijet su sayacı
1.47
0.8
1,7
1.32
Ultrasonik kalorimetre ve
Singlejet su sayacı
-Kv Değer Tablosu-
MHIU – MEKANİK DAİRE ÜNİTESİ
-Kapasite I -
-Kapasite II-
5
MHIU – MEKANİK DAİRE ÜNİTESİ
-Kapasite III-
-Kapasite IV-
6
MHIU – MEKANİK DAİRE ÜNİTESİ
Spesifikasyonlar
OS No.
MHIU......
Opsiyonlar
MHIU......
Ultrasonik Opsiyon
Mekanik Opsiyon
Isıtma devresi
Akışkan kalitesi
VDI 2035 standardına uygun su
Maksimum sıcaklık
90 °C
Minimum sıcaklık
65 °C
Maksimum çalışma basıncı
10 bar
3
3
0,7 m /h (DN15 Balans vanası) – 1,5 m /h (DN20 Balans vanası)
Maksimum debi
Şebeke suyu devresi
Akışkan kalitesi
Su (Azami 15 Fr. sertliği / pH 7-9)
Maksimum sıcaklık
25 °C
Minimum sıcaklık
5 °C
Maksimum çalışma basıncı
10 bar
Kullanım sıcak su devresi
Akışkan kalitesi
Su (Azami 15 Fr. sertliği / pH 7-9)
Maksimum sıcaklık
50 °C
Minimum sıcaklık
30 °C
Maksimum çalışma basıncı
10 bar
4 l/dak – 24,5 l/dak
Min/maks. debi
Borular
Paslanmaz çelik / bakır (opsiyonel)
Malzeme
Çap
Ø18 x 1 mm
Boru bağlantıları
Malzeme
Pirinç (opsiyonel)
3/4" (iç dişli)
Çap
Çerçeve
Malzeme
Galvaniz Sac (1.5mm)
Ortam çalışma koşulları
İç mekan - Duvara asılı
Montaj
Sıcaklık aralığı
5 – 55 °C
Bağıl nem aralığı
25-85%
Ağırlık
Standart ünite
16 kg
Ünite ebadı (ExbXY)
720 x 440 x 180
Eşanjör kapasitesi
24 – 60 kW
Balans vanası
Fark basınç kontrollü balans vanası (standart)
Sıcak su kontrolü
Termostatik vana ve termal karışım vanası
Aksesuarlar
1-
Ekstra statik balans vanası (kazan suyu girişi)
2-
Basınç düşürücü vana (şebeke girişi)
3-
EWI Tüketim paylaşım programı
4Standart ürün içerisindeki
parçalar
12-
IZAR CENTER 60-120-250 Mbus dönüştürücü
V2050ESC15-K
T600150W55PHZHKL
7
MHIU – MEKANİK DAİRE ÜNİTESİ
3-
TM50-1/2E
4-
EW7730K1200
EW447M1200
5-
EW147P1201
EW1300BM1200
6-
V5010X0015
7-
V5012C0103
Aksesuarlar
EWI
Tüketim Paylaşım Programı
Izar Center 60
60 M-Bus sayaç bağlanabilen
data kollektörü.
EW535M5777
Izar Center 120
120 M-Bus sayaç bağlanabilen
data kollektörü.
EW535M5778
Izar Center 250
250 M-Bus sayaç bağlanabilen
data kollektörü.
EW535M5780
Çift Regülatörlü
Statik Balans Vanası
Şebeke ve branşman boru hatları
için çift regülatörlü balans vanası
V5010Y0015
V5010Y0020
Basınç düşürücü
1.5-6 bar arası çıkış basıncı olan
ayar kadranlı basınç düşürücü vana
D05FS-1/2E
D05FS-3/4E
8
MHIU – MEKANİK DAİRE ÜNİTESİ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
İZOLASYON
OS NUMARASI
Var
Paslanmaz
Çelik
BORULAMA
Bakır
Yok
Mekanik
Ultrasonik
Yok
Var
SU
SAYACI
ISI SAYACI
Yok
Seçim tablosu
KAPASİTE I
●
MHIU1UYCYN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
MHIU1UYCNN
●
●
MHIU1UYSNN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
MHIU1WYSYN
MHIU1WYSNN
●
●
9
MHIU1WYCYN
MHIU1WYCNN
●
MHIU1WNCYN
MHIU1WNCNN
●
●
MHIU1MNSYN
MHIU1MNSNN
●
●
MHIU1MNCYN
MHIU1MNCNN
●
●
MHIU1MYSYN
MHIU1MYSNN
●
●
MHIU1MYCYN
MHIU1MYCNN
●
●
MHIU1UNSYN
MHIU1UNSNN
●
●
MHIU1UNCYN
MHIU1UNCNN
●
●
MHIU1UYSYN
MHIU1WNSYN
MHIU1WNSNN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
KAPASİTE II
●
MHIU2UYCYN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
MHIU2WYSYN
MHIU2WYSNN
●
●
10
MHIU2WYCYN
MHIU2WYCNN
●
MHIU2WNCYN
MHIU2WNCNN
●
●
MHIU2MNSYN
MHIU2MNSNN
●
●
MHIU2MNCYN
MHIU2MNCNN
●
●
MHIU2MYSYN
MHIU2MYSNN
●
●
●
MHIU2MYCYN
MHIU2MYCNN
●
●
MHIU2UNSYN
MHIU2UNSNN
●
●
●
MHIU2UNCYN
MHIU2UNCNN
●
●
MHIU2UYSYN
MHIU2UYSNN
●
●
●
MHIU2UYCNN
●
●
●
●
OS NUMARASI
●
●
●
İZOLASYON
Var
●
Paslanmaz
Çelik
BORULAMA
Bakır
Yok
Mekanik
Ultrasonik
Yok
Var
SU
SAYACI
ISI SAYACI
Yok
MHIU – MEKANİK DAİRE ÜNİTESİ
MHIU2WNSYN
MHIU2WNSNN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
KAPASİTE III
●
MHIU3UYCYN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
MHIU3WYSYN
MHIU3WYSNN
●
●
11
MHIU3WYCYN
MHIU3WYCNN
●
MHIU3WNCYN
MHIU3WNCNN
●
●
MHIU3MNSYN
MHIU3MNSNN
●
●
MHIU3MNCYN
MHIU3MNCNN
●
●
MHIU3MYSYN
MHIU3MYSNN
●
●
●
MHIU3MYCYN
MHIU3MYCNN
●
●
MHIU3UNSYN
MHIU3UNSNN
●
●
●
MHIU3UNCYN
MHIU3UNCNN
●
●
MHIU3UYSYN
MHIU3UYSNN
●
●
●
MHIU3UYCNN
●
●
●
●
OS NUMARASI
●
●
●
İZOLASYON
Var
●
Paslanmaz
Çelik
BORULAMA
Bakır
Yok
Mekanik
Ultrasonik
Yok
Var
SU
SAYACI
ISI SAYACI
Yok
MHIU – MEKANİK DAİRE ÜNİTESİ
MHIU3WNSYN
MHIU3WNSNN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
İZOLASYON
OS NUMARASI
Var
Paslanmaz
Çelik
BORULAMA
Bakır
Yok
Mekanik
Ultrasonik
Yok
Var
SU
SAYACI
ISI SAYACI
Yok
MHIU – MEKANİK DAİRE ÜNİTESİ
KAPASİTE IV
●
MHIU4UYCYN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
MHIU4UYCNN
●
●
MHIU4UYSNN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
MHIU4WYCYN
MHIU4WYCNN
●
●
MHIU4WYSYN
MHIU4WYSNN
●
●
MHIU4WNCYN
MHIU4WNCNN
●
●
MHIU4MNSYN
MHIU4MNSNN
●
●
MHIU4MNCYN
MHIU4MNCNN
●
●
MHIU4MYSYN
MHIU4MYSNN
●
●
MHIU4MYCYN
MHIU4MYCNN
●
●
MHIU4UNSYN
MHIU4UNSNN
●
●
MHIU4UNCYN
MHIU4UNCNN
●
●
MHIU4UYSYN
MHIU4WNSYN
MHIU4WNSNN
HONEYWELL
Honeywell Otomasyon ve Kontrol Sistemleri A.Ş.
Çayıryolu Sokak Üçgen Plaza No:7 Kat 5-6-7
34752 İçerenköy İSTANBUL
Telefon: 0216 578 71 20
Faks: 0216 575 66 37
www.honeywell.com.tr
13

Benzer belgeler