Çimento ve Beton Dünyası

Yorumlar

Transkript

Çimento ve Beton Dünyası
ÇĐMENTO ve BETON DÜNYASI
SAYI: 79, MAYIS/ HAZĐRAN 2009
Haberler
•
•
•
•
•
•
Ergani Çimento
Çevreden Haberler
Đnşaat Dünyası’ndan Haberler
Çimento Sanayii’nde Oryantasyon Eğitimi
Yapı Denetimi Sektörü için Seminer
Makina Bakım Grubu Meslektaşlar Toplantısı
Teknik Not
•
Ultra Yüksek Dayanımlı Beton ve Altyapı Elemanlarında Kullanımı
Araştırma - Geliştirme
•
•
Standart Dışı Yüksek Kükürtlü Uçucu Külün Đki Katkılı Çimento Sistemlerinin
Performansına Etkisi
Elektrik Ark Ocaklı Tesislerden Çıkan Çelikhane Cüruflarının çimento Sektöründe
Değerlendirilmesi
Toplantılar - Duyurular
Çimento ve Beton Yayın Özetleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Belitli Çimentolar: Alkali Hidrotermal Aktivasyonla Kalsiyum Silikat Hidrat (C-S-H)
Jelinin Modifikasyonları
Düşük Kalsiyumlu Uçucu Küllü Çimento Hidratasyonunun Simule Edilmesi
Çimento Özelliklerinin Optimize Edilmesi
Oksijenin Gücü
Sürdürülebilir Enerji
Yakıt Maliyetinden Tasarruf
Enerji Etkin Öğütme
Maliyetten Tasarruf Ederek Performansı Geliştirme
Dulong’un Isıtma Formulü
Gelişmiş Seramikler
•
•
•
•
•
Yüksek Performanslı Betonun Hidratasyon Isısı ve Basınç Dayanımına Silis
Dumanının Etkisi
Süper- Absorblayıcılı Betonun Kendiliğinden Büzülmesi
Kendiliğinden Yerleşen Betonun Taşınım Özellikleri
Çeşitli Sekonder Hammaddeler Kullanılan Kendiliğinden Yerleşen Harçlar
Çimento ve Su Miktarının Betonda Adyabatik Sıcaklık Yükselişine Etkisi
Yayınlar