Ders Kaydı - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Transkript

Ders Kaydı - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
DERS SEÇME
(OTOMASYONDA
KAYIT İŞLEMLERİ)
I- Ders seçme sırasında dikkat edilecek hususlar
A-GANO’ya (Başarı durumuna göre) Göre ders seçme
1- Kayıt yenileme işlemleri esnasında, öğrencilerin öncelikle varsa alt sınıflardan başarısız
oldukları ve alt sınıflardan sorumlu olup hiç almadıkları dersler ile öğrencisi oldukları
öğretim programının bulunduğu sınıfa ait zorunlu ve seçmeli dersler seçilir.
2- 2012/2013 sonrası eğitime başlayan öğrenciler için dönemlik alınacak derslerin AKTS
kredileri toplamı 30’ dur. Ancak;
a- GANO’su 0-1,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt
yarıyıl derslerini alırlar. Bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil
dönemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 5 (beş) AKTS kredi kadar artırabilirler.
b- GANO’su 2-2,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt
yarıyıl derslerini almak şartıyla bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil
dönemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 8 (sekiz) AKTS, GANO’su 3,00-3,49 arası olan
öğrenciler öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini almak
şartıyla bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki AKTS kredi
toplamını en fazla 12 (oniki) AKTS kredi artırabilirler, üst dönemden alınabilecek AKTS
kredi 9 (dokuz) dan fazla olamaz.”
c- GANO’su 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler, bir üst yıl/yarıyıldan dönemdeki AKTS
kredisini, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini almak şartıyla
en fazla 15 AKTS kredi artırarak öğrenimlerini daha kısa sürede tamamlayabilir.”
I- Ders seçme sırasında dikkat edilecek hususlar
B-Akademik takvime göre ders seçme uygulamaları
1-Ders Kayıt Haftası ; öğrencinin otomasyon sisteminden kayıtlanmak istediği dersleri seçerek
danışman onayına gönderdiği, danışmanlarında onaylarına gönderilen dersleri onaylama veya
reddetme tercihlerini kullandığı dönemdir.
2-Danışman onayı ile ders bırakıp ders ekleme; Seçmeli derse kaydolan öğrenci sayısının yetersiz
olması veya dersin açılmaması durumunda Akademik takvimde belirtilen sürede danışman ile
birlikte bir dersi bırakıp, diğer dersi seçtiği dönemdir.
3-Danışmanlarca ders değiştirme; Yetersiz sayıda öğrenci ile açılan seçmeli derse kayıtlanan
öğrencilerin danışmanlarca başka bir seçmeli derse aktarıldığı dönemdir.
3-Mazeret durumunda kayıt yenileme; Kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, doğal
afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle katkı
payını yatırmayan ve ders seçimi yapamayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede ilgili
bölüm başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Mazereti uygun görülen öğrencilerin ilgili
yönetim kurulu kararı yapılan ders kayıtlanmasıdır
Akademik takvimde tanımlanan ders kayıtlanma veya ders değiştirme işlemlerini
form kullanmadan danışmanınızla birlikte otomasyonda gerçekleştiriniz.
Ders ekleme/Çıkartma, grup değişikliği gibi işlemler akademik takvimde belirtilen
süreler içinde danışmanla birlikte otomasyonda yapılacaktır. Bu amaçla doldurulan
formlar işleme alınmayacaktır.
I- Ders seçme sırasında dikkat edilecek hususlar
C- Diğer dikkat edilecek hususlar
1-Ganoya göre erken mezuniyet ; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerimizin
başarı durumlarına göre bir buçuk yıla kadar erken mezuniyet imkanı bulunmaktadır.
Öğrencilerimizin bu durumu dikkate alarak başarıya odaklanmaları ve ders seçimlerini yapmalarını
önemlidir.
2- Derslere kontenjan uygulaması; Gruplandırılmış zorunlu ve seçmeli derslere üst kontenjan
tanımlanacaktır. Tercihinize sunulan tüm derslerin kontenjanları dolmadan herhangi bir nedenle
kontenjan artırımı yapılmayacaktır. Bu durumlardan kaynaklı nedenlerle ders veya şube değişiklik
taleplerine dair düzenlenen formlarda işleme alınmayacaktır.
3-Ders programı; Öğrenci tercihine sunulmuş bütün derslere ait ders programı tanımlanmıştır. Ders
seçimi esnasında ders çakışma uyarılarını dikkate alarak, çakışan dersleri (devam zorunluluğu olan
dersleri) seçmeyiniz. Ders çakışması nedeniyle düzenlenen ders değişiklik formu işleme
alınmayacaktır.
Ders kaydı, danışman tarafından kaydın
onaylanması ile kesinleşir.
Öğrenci, danışman onayını takip
etmelidir. Danışman onayı olmayan
kayıtlar geçersizdir.
III- Ders Kaydının Resimli Anlatımı
Sisteme Giriş/Katkı payı Görüntüleme
(Sisteme giriş ve şifre oluşturmada sorun yaşıyorsanız İLK ŞİFRE OLUŞTURMA slaytını inceleyiniz.)
Öğrenci Şifresi ile sisteme girdiğinde Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri başlığından Kayıt
Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri ekranı açılır. İşaretli alanı tıklayınız.
Harç borcu olan öğrenciler, kayıt yenileme ekranında harç borcuyla ilgili uyarı alacaklardır.
III- Ders Kaydının Resimli Anlatımı
A- 5İ derslerinin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce) kaydı
Üniversitemizde zorunlu olan ve ORTAK DERSLER olarak
adlandırılan (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Yabancı Dil ve Türk
Dili) derslerin 4 ve üzeri yıllık Fakülte ve Yüksekokul öğrencileri ÖRGÜN
ya da UZAKTAN EĞİTİM yoluyla alabileceklerdir. İnternet üzerinden
ders kaydı yapılırken bu derslerin kodu ÖRGÜN ve UZEM olarak
karşınıza çıkacaktır.
Dersleri ÖRGÜN mü yoksa UZEM kodlu mu seçeceğinize karar verirken
aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.
AOrtak Dersleri ÖRGÜN tercih eden öğrencilerimiz:
a.
Derslere devam etmek zorunludur.
b.
Dersler Cumartesi günleri Eğitim Fakültesi B Blokta yapılacaktır.
c.
Ders Programları ve sınav takvimi okullarda ve Eğitim Fakültesi
B blokta ilan edilecektir.
III- Ders Kaydının Resimli Anlatımı
A- 5İ derslerinin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce) kaydı
BOrtak Dersleri UZEM olarak tercih eden öğrencilerimiz;
a.
Dersler sadece internet üzerinden yapılacak olup devam zorunluluğu yoktur.
b.
Dersler eders.omu.edu.tr adresinden takip edilecektir.
c.
Dersleri izlemek için kullanıcı adı (öğrenci numaranız) ve şifreniz (T.C. numaranızın
ilk 6 rakamı + isminizin ilk 3 harfi büyük harfle) ile giriş yapabilirsiniz.
d.
Derslerle ilgili her türlü sorularınızı sistem üzerinden sorabilirsiniz en kısa sürede
cevaplanacaktır.
e.
UZEM dersini seçen öğrenciler her bir ders için dönemlik 15 TL yatıracaklardır. Ancak
TIP Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Hukuk Fakültesi öğrencileri bu dersleri yıllık aldıkları
için, ücretleri yıllık 30 TL olarak yatıracaklardır.
f.
Öğrenciler, kesin kayıtlar bittikten sonra 24.09.2014 ile 17.10.2014 tarihleri arasında
ücretlerini Üniversitemizin Vakıflar Bankası Şubesine yatıracaklardır. Öğrencilerimiz UZEM
internet sayfasından ayrıntılı bilgiye erişebilecektir. Lütfen sınav takvimi ve her türlü
açıklamalar için http://uzem.omu.edu.tr , http://oid.omu.edu.tr/ ,
https://www.facebook.com/OmuOidb adreslerini takip ediniz.
NOT: İngilizce dersinden muaf olan öğrencilerimiz bu derse kayıt yaptırmamalıdırlar.
Ortak Dersler İletişim:
Telefon : 0 362 312 19 19/5932
e-mail
: [email protected]
Adres
: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü
Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı Eğitim Fakültesi B Blok 5. Kat
Atakum/SAMSUN
III- Ders Kaydının Resimli Anlatımı
A- 5İ derslerinin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce) kaydının
resimli anlatımı
III- Ders Kaydının Resimli Anlatımı
A- 5İ derslerinin (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce) kaydı
Sevgili öğrenciler,
Türkiye’de üniversite okuyan tüm öğrenciler, 2547 sayılı yasa gereği Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
Türk Dili ve İngilizce derslerini okumak zorundadırlar. Bu bağlamda üniversitemiz 4 ve üzeri yıllık
fakültelerin tüm bölümlerinde okuyan öğrencilerine bu dersleri takip edebilmeleri için iki seçenek
sunmaktadır.
1- Bu üç dersi Cumartesi günü yüz yüze derse girerek alabilirler,
2- Bu üç dersi UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) aracılığıyla internet üzerinden takip edebilirler.
A- Eğer öğrencilerimiz birinci seçeneği (yüzyüze) kabul ederlerse; dersler Cumartesi günü, Eğitim
Fakültesi B Blok’ta yapılacaktır ve derslere %70 katılım zorunludur.
B- Eğer Öğrencilerimiz ikinci seçeneği (UZEM) kabul ederlerse; dersler internet üzerinden verilecek,
öğrencilere verilen şifrelerle dersleri 7 gün 24 saat internet üzerinden interaktif bir şekilde takip
edebileceklerdir.
- Dersleri ikinci seçeneği (UZEM) kabul ederek alacak öğrenciler her bir ders için dönemlik 15 TL
ödeyeceklerdir.
- Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde bu dersler yıllık olarak okutulduğundan
bu fakültelerde okuyan öğrenciler her bir dersin yıllık ücreti olan 30 TL ödeyeceklerdir.
- Not: Kampüste veya ilçelerde 2 yıllık MYO’larda okuyacak öğrencilerimize seçenek
sunulmayacağından Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce derslerini sadece UZEM
üzerinden takip edecekler ve bunun için herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.
- Üniversitemizde 4 ve üzeri yıllık fakülte ve yüksekokullarda okuyan ve bu derslerden bazılarını ara
sınıflarda alan ya da tekrar olan öğrenciler de bu iki seçenekten birini kabul ederek derse kayıt
olmalıdırlar.
- İngilizce muafiyet sınavına girip başarılı olan öğrenciler İngilizce dersinden muaf olacaklar ve bu ders
için ücret ödemeyeceklerdir.
Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı
III- Ders Kaydının Resimli Anlatımı
B- MÜFREDAT/TRANKRİPT KONTROLÜ
Öğrencilerimiz öncelikle Müfredat kontrolünü yapmak zorundadır. Öğrenci ekranındaki Başarı ve
durum belgesi (Transkript) ve Müfredat linklerini açarak durumlarını aşağıdaki örnekte olduğu gibi
değerlendirmek zorundadır.
III-Ders Kaydının Resimli Anlatımı
C- Öğrenci bilgilendirme ekranı
Kayıt Yenileme (Ders Seçme) İşlemleri ekranında Sınıf-Yarıyıl, GNO ve Alınabilecek Azami ECTS
Kredisi belirtilir. Ders seçimlerinde sistem bu kriterleri baz alır. Ayrıca ders seçme ekranı görünümü,
III-Ders Kaydının Resimli Anlatımı
D- Seçilen Dersleri Ekleme
Kayıt yenileme işlemleri esnasında, öğrencilerin öncelikle varsa alt sınıflardan başarısız oldukları ve
alt sınıflardan sorumlu olup hiç almadıkları dersler ile öğrencisi oldukları öğretim programının
bulunduğu sınıfa ait zorunlu ve seçmeli dersler seçilir. Seçilenleri ekle butonu ile seçilen dersler
sekmesine geçilir.
III-Ders Kaydının Resimli Anlatımı
E- Taslak Aşamasında Görünüm (seçilen dersler sekmesi)
Seçilen dersler sekmesinde dersler taslak aşamasındadır. Alınan kredi kontrolü yapıldıktan sonra
"Danışman Onayına Gönder" butonuna basılır.
Seçtiğiniz dersleri danışman onayına göndermediğiniz sürece seçtiğiniz dersler danışmanınıza
yansımayacaktır.
III-Ders Kaydının Resimli Anlatımı
F- Kontenjan dolu uyarısı
Seçilen derslerin danışman onayına gönderilmesi aşamasında yeterli kontenjan yok uyarısı alırsanız,
bir başka dersi seçmeyi deneyiniz. Diğer bütün dersler için benzer uyarıyı alırsanız, danışman veya
bölüm başkanınızla görüşerek kontenjan artırımı talebinde bulununuz.
III-Ders Kaydının Resimli Anlatımı
H- Danışman İnceleme/Onay
Ders seçimleri danışman onayına gönderildikten sonra ders durumu "Ekleme onayı bekliyor. Bu
derse 1. kez kayıtlanıyorsunuz, kayıtlanma durumu ise "Danışman İncelemeye" döner. Bu süreçte
danışman ile iletişimde olup, ders kaydı onayını tamamlatmak önemlidir.
II-Ders Kaydının Resimli Anlatımı
I- Danışman İnceleme/Onay
Danışman onaylama/reddetme: Danışman, öğrenci tarafından eklenen ve onayına gönderilen
dersleri ilgili mevzuat, öğrenci müfredatı, ders programı ve başarı durumu bakımından inceler ve
onaylar/ reddeder.
Danışman Reddet: Danışman tarafından eklenme onayı reddedilmiş dersin karşısında "Ekleme
Reddedildi" diye yazar ve "sil" butonu aktif hale gelir. Kayıtlanma aşaması "Taslak"a dönüşür.
Öğrenci bu dersi siler, yerine eklenecek ders var ise o dersi ekler ve tüm derslerini yeniden
"Danışman Onayına Gönder" butonuyla danışman onayına gönderir.
Ders Kaydının Resimli Anlatımı
K- Danışman Onay
Danışman onay: Danışman tarafından eklenmesi onaylanmış dersin karşısında "Ekleme Onaylandı"
diye yazar ve "sil/bırak" butonları pasif hale gelir. Kayıtlanma aşaması "Danışman Onay« a dönüşür.
Bu aşamada ders yeni ders eklendiğinde yeniden danışman onayına gönderilmesi gerekir.
Ders Kaydının Resimli Anlatımı
L- Kesin kayıt
Danışman onay: Danışman tarafından onaylanan derslerinin kaydının danışman tarafından
kesinleştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda öğrenci danışman hocasıyla irtibat içinde olmalı ve
kaydını kesinleştirmelidir. Kesin kayıt işlemini gerçekleştirmiş öğrencinin sistemden yazdır butonu
aktif hale gelecektir ve kayıtlanma aşaması kayıt tamamlandı ya dönüşecektir.
Artık öğrencinin ders kaydı tamamlanmıştır.

Benzer belgeler

sap portal ders seçimi kılavuzu

sap portal ders seçimi kılavuzu dönemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 5 (beş) AKTS kredi kadar artırabilirler. b- GANO’su 2-2,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini alma...

Detaylı

sap portal ders seçimi kılavuzu

sap portal ders seçimi kılavuzu a- GANO’su 0-1,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini alırlar. Bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki AKTS kr...

Detaylı

ders kayıt duyurusu - Özyeğin Üniversitesi

ders kayıt duyurusu - Özyeğin Üniversitesi a- GANO’su 0-1,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini alırlar. Bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki AKTS kr...

Detaylı

ders kayıt duyurusu - Özyeğin Üniversitesi

ders kayıt duyurusu - Özyeğin Üniversitesi a- GANO’su 0-1,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini alırlar. Bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki AKTS kr...

Detaylı

lisans ders kayıtları 2013 – 14 güz lisans ders kayıtları 2013 – 14 güz

lisans ders kayıtları 2013 – 14 güz lisans ders kayıtları 2013 – 14 güz a- GANO’su 0-1,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini alırlar. Bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki AKTS kr...

Detaylı